Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   Maatschappij en samenleving (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Aliens ! Ze bestaan ! (https://forum.politics.be/showthread.php?t=114968)

jogo 29 juli 2023 18:43

Dat het ufo verhaal politiek gebruikt wordt is een interessante piste. (Oma)
Dat er voorbij de vraag zijn er überhaupt tuigen, gespeculeerd wordt over wie af wat bestuurder is, is grappig.

StV 29 juli 2023 19:31

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Oma (Bericht 10209961)
Allemaal zever in pakskes.
Amerikaanse piloten hebben al decennia lang geklaagd over die vreemde toestellen met het risico op ‘near collisions’ etc....maar ze werden allemaal de zwijgplicht opgelegd door de legertop met ontslag als de stok achter de deur.
Desondanks zijn er toch piloten geweest die, anoniem maar tevergeefs, congresmannen hebben gecontacteerd hierover maar geen enkele politieker wilde zijn vingers branden aan ufo's.
Waarom niet?
Omdat de leugenmedia elke ufo-melding als ongeloofwaardig en in het belachelijke moest trekken door er complotters en zotten met aluminium hoedjes van te maken.
Geen enkele politieker ging zijn reputatie en jobke riskeren om als complotter en fantast met een aluminium hoedje aan de kant geschoven te worden.
En de legertop/defensie hield het deksel stevig op de doofpot want intussen hadden ze de gecrashte ufo al en dat moest ten alle prijze voor het publiek geheim gehouden worden.


Dus waarom komt deze grusch, "hoogst betrouwbaar en bekwame persoon", dan nu pas en plots wel met zijn "onverwachte" getuigenis?
Waarom steunde grusch dan kolonel F. Corso, Bill Uhouse, Bob Lazar en anderen al lang geleden niet door TOEN met de informatie en bewijzen te komen die hij had? :roll:

Zal ik het zeggen?
Omdat het nu pas de tijd is voor aliëns als nieuwe vijand.
Maar....nu moeten ze eerst het publiek overtuigen dat aliëns/ufo's toch werkelijk bestaan want ze hebben het bestaan van ufo's al 50 jaar stug blijven ontkennen!
En nu moeten ze hun straffe en jarenlange ontkenning gaan omdraaien en dat is wat moeilijker.
Daar hebben ze dan natuurlijk "experten" voor nodig met klinkende referenties.
Die laten ze nu opdraven als experts zoals grusch, met de nodige clearances, een hoogst betrouwbaar en bekwaam personage en die ook nog eens vertrouwd is met dit onderwerp om aan dit omgekeerd theaterstukske een geloofwaardig tintje te kunnen geven.
Zooooo doorzichtig. :silly:

Het kan verkeren.....eerder waren getuigen allemaal fantasten, complotters, zotten met aluminium hoedjes en rijp voor de psychiatrie.

Deze betrouwbare getuigen zijn degenen die eerder de zwijgplicht hadden opgelegd gekregen en die nu als klokkenluiders mogen en moeten opgevoerd worden.
Vaak zijn het zelfs werknemers van de bedrijven, in dienst van defensie, die meewerkten aan de opdracht voor deze militaire programma's.

Niet het amerikaans congres maar het militair-industriëel complex (m.i.c.) deelt door die verstrengeling de lakens eigenlijk uit en bepaalt het beleid....de tegenstand van m.i.c. is maar geveinsd.
Natuurlijk moeten we niet te vlug resultaat verwachten, het publiek moet eerst nog klaargestoomd en gemanipuleerd worden om te geloven in het bestaan van vijandige aliëns.

Het resultaat/plan staat echter al vast: er zijn vijandige aliëns die een aanval vanuit de ruimte beramen op de aarde en er moet een wereldregering met één leger komen om de aarde te kunnen verdedigen en te redden. (Zoals met het klimaat :rofl:)
We zullen zien.

"The last card ..." Carol Rosin

Universalia 29 juli 2023 20:16

Gooi ik mijn Borsalino de lucht in, maak ik daar met een overjarige camera een foto van en dan zeg ik dat ik een UFO gezien heb?

Oma 30 juli 2023 13:21

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 10210033)
Omdat Grusch met die dingen geconfronteerd werd in hoofde van zijn (nieuwe) job. En hij er meer van wilde weten gezien zijn beroep, maar hij kreeg geen toegang tot de gewenste informatie.
Daarom werd hij klokkenluider
. Edoch, de stap naar klokkenluider, zet men zo maar niet lichtvaardig. Daar gaat wat tijd overheen voordat men deze Rubicon oversteekt, gezien de mogelijke persoonlijke (negatieve) consequenties voor een whistleblower.

Wat is het nu?
Eerder stelde jij nog:
Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 10209905)
...... plots, komt er die Grusch aandraven, die de nodige clearances had en een hoogst betrouwbaar en bekwaam persoon blijkt te zijn -die vertrouwd is met dit onderwerp- zonder omwegen verklaren ………

Hij had dus wel de nodige clearances of niet?
Hoe kan grusch dan klokkenluider worden als hij geen clearance en dus geen toegang had tot de gewenste informatie?

Ofwel heb je de precieze tijdlijn - en dat is wanneer grusch in zijn nieuwe job begon en dan pas kennis/informatie verkreeg over de ufo-problematiek waardoor hij kolonel F. Corso en co toendertijd nog niet kon steunen,
Ofwel wist grusch al langer hiervan en moest hij zwijgen om nu te komen opdraven en door zijn expertise als geveinsde klokkenluider het aliën-verhaaltje van de overheid geloofwaardigheid te kunnen geven.

Volgens mij de laatste optie want klokkenluiders werden en worden nog altijd vervolgd als ze naar buiten komen met informatie van algemeen belang dat de overheid geheim en verborgen hield en houdt voor de bevolking.
Julian Assange is daar het levende bewijs van. :roll:

In dit ufo-geval zijn er dan ook geen klokkenluiders want zij krijgen immers de toestemming (en mogelijk zelfs de opdracht) om te spreken, hun zwijgplicht "voor de staatsveiligheid van geheime info over ufo's" wordt opgeheven omdat dit past in het aliën-straatje dat de overheid altijd stellig bleef ontkennen als complot, mensen moeten nu wel geloven in ufo's en aliëns.
De eerdere ufo-complotters en zotten met aluminium hoedjes noemt deze overheid nu opeens ufo-experten en klokkenluiders die nu niet worden vervolgd om geheime (staats)informatie openbaar te maken? :silly:

Het Oosten 30 juli 2023 16:14

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Oma (Bericht 10210386)
Wat is het nu?
Eerder stelde jij nog:

Hij had dus wel de nodige clearances of niet?
Hoe kan grusch dan klokkenluider worden als hij geen clearance en dus geen toegang had tot de gewenste informatie?

Ofwel heb je de precieze tijdlijn - en dat is wanneer grusch in zijn nieuwe job begon en dan pas kennis/informatie verkreeg over de ufo-problematiek waardoor hij kolonel F. Corso en co toendertijd nog niet kon steunen,
Ofwel wist grusch al langer hiervan en moest hij zwijgen om nu te komen opdraven en door zijn expertise als geveinsde klokkenluider het aliën-verhaaltje van de overheid geloofwaardigheid te kunnen geven.

Volgens mij de laatste optie want klokkenluiders werden en worden nog altijd vervolgd als ze naar buiten komen met informatie van algemeen belang dat de overheid geheim en verborgen hield en houdt voor de bevolking.
Julian Assange is daar het levende bewijs van. :roll:

In dit ufo-geval zijn er dan ook geen klokkenluiders want zij krijgen immers de toestemming (en mogelijk zelfs de opdracht) om te spreken, hun zwijgplicht "voor de staatsveiligheid van geheime info over ufo's" wordt opgeheven omdat dit past in het aliën-straatje dat de overheid altijd stellig bleef ontkennen als complot, mensen moeten nu wel geloven in ufo's en aliëns.
De eerdere ufo-complotters en zotten met aluminium hoedjes noemt deze overheid nu opeens ufo-experten en klokkenluiders die nu niet worden vervolgd om geheime (staats)informatie openbaar te maken? :silly:


Laten we Grusch dan maar zelf aan het woord. Onderstaande verklaarde hij o.m. onder ede in de Congress hearing over ufo's verleden woensdag.


"At the time, due to my extensive executive-level intelligence support duties, I was cleared to literally all relevant compartments and in a position of extreme trust in both my military and civilian capacities.

I was informed, in the course of my official duties, of a multi-decade UAP crash retrieval and reverse engineering program to which I was denied access to those additional read-on’s.

I made the decision based on the data I collected, to report this information to my superiors and multiple Inspectors General, and in effect become a whistleblower.
"

We kunnen alles in twijfel trekken natuurlijk. En twijfelen moeten we zeker (want niets bewijst -voor ons tenminste- dat hetgeen Grusch beweert enige grond van waarheid heeft.) Maar ik neem aan dat hij in besloten getuigenis natuurlijk meer heeft vertelt dan in de openbare zitting. En dat hij een hoop documenten heeft overgemaakt aan de commissie.

Nu kunt u beweren: ja maar dat is allemaal komedie, een spel om de mensen te doen geloven dat er aliens zijn. Mogelijk, maar daar hebt u ook geen bewijs van. Het lijkt zelfs op een complottheorie die u aanhangt.

jogo 30 juli 2023 18:43

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 10210464)
Nu kunt u beweren: ja maar dat is allemaal komedie, een spel om de mensen te doen geloven dat er aliens zijn. Mogelijk, maar daar hebt u ook geen bewijs van. Het lijkt zelfs op een complottheorie die u aanhangt.

Een complottheorie is onlosmakelijk verbonden met het geloof in Aliens, UFO-tuigen enz.
Die theorie is nodig om te verklaren hoe het komt dat tegengestelde (vijandige) mogendheden het veronderstelde uit de openbaarheid kunnen houden.
(zoals een fake-maanlanding een zeer groot complot vereist)

vanderzapig 30 juli 2023 23:47

Ik heb nog steeds de indruk dat dat hele UAP gedoe twee verschillende zaken zijn:
  1. Wat men door de lucht ziet vliegen is volgens mij geheime militaire technologie van één of andere schimmige afdeling binnen de Amerikaanse strijdkrachten. Geen fysieke objecten, maar projecties - of hologrammen - die zichtbaar zijn met het blote oog, in infrarood en op radar. Met een bundel elementaire deeltjes ioniseren ze de lucht op een bepaald punt, of in een bepaald volume. Dat punt laten ze bewegen als een laserpointer.

  2. En dan heb je de getuigenis van David Grusch. Die in de lijn ligt van enkele wilde verhalen die al decennialang de ronde doen. Enerzijds zijn de beweringen zeer straf en de bewijzen onbestaande. Maar anderzijds zijn de personen die deze beweringen doen hoog in rang en voor het overige onbesproken en betrouwbaar. Sinds kort hebben we nu ook verklaringen onder eed, en er gaan er normaal gezien nog meer volgen.

Een prozaïsche verklaring voor punt 2 zou kunnen zijn dat het een psyop is. Maar in dat geval is het toch wel een heel vreemde psyop. We hebben de voorbije 21 jaar een aantal CIA desinformatiecampagnes de revue zien passeren:
  • de zogezegde WMD's in Irak
  • Russiagate
  • Russiagate, Hunter Biden laptop editie

En in elk van die gevallen had de psyop een aantal collaborerende roeptoeters in de reguliere media. In het geval van David Grusch daarentegen berichten NYT, WaPo, CNN enz zo weinig mogelijk over het onderwerp. En wanneer ze niet anders kunnen (zoals met die hoorzitting), dan met de nodige plaatsvervangnde schaamte. Tja, op die manier gaat de psyop weinig impact hebben, hee.

Een andere mogelijke verklaring is dat er binnen de Amerikaanse strijdkrachten een nieuwe godsdienst aan het ontstaan is. Tweehonderd jaar geleden geloofden mensen in verschijningen van de maagd Maria. Dit gaf hen een zekere houvast in een onzeker leven vol dodelijke ziektes. Sinds WOII hebben dat soort onzekerheden plaats geruimd voor een andere soort: de onzekerheden van de wapenwedloop en de nucleaire dreiging. Dan kan het idee van aliens als een soort van deus ex machina een houvast betekenen.

vanderzapig 30 juli 2023 23:59

Wie aanwijzingen zoekt dat David Grusch de waarheid spreekt, is bij Clint Ehrlich aan het juiste adres. Hij heeft een lijst gemaakt van de meest intrigerende documenten en de meest geloofwaardige personen van de voorbije 73 jaar die Grusch zijn these onderschrijven:

https://nitter.net/ClintEhrlich/stat...30530150522880

______________________

Smart people are mocking the idea that the U.S. government is hiding alien spaceships and bodies.

They're wrong.

I've researched this issue for years: there is credible evidence the secret UFO program is real.


I will offer three core arguments.

I. This UFO story is less shocking than people assume, since word of the program leaked decades ago;

II. The new evidence is MUCH stronger than people realize;

III. No alternative theory, including a PsyOp, adequately accounts for the facts.


We'll start with the first argument:

"Where there's smoke, there's usually fire."

In this case, there has long been authentic evidence of a secret U.S. government program involving crashed UFOs.

People familiar with this evidence aren't shocked by what's coming out now.


In 1950, Canada's government initiated a research program – Project MAGNET – into UFO propulsion.

The program was created after word leaked to the Canadians of a top secret U.S. UFO program.

We know this from a declassified memo written by the head of Project MAGNET.


The declassified memo from Nov. 21, 1950 says that:

1. The UFO program is the crown jewel of all America's secrets, exceeding even the hydrogen bomb;

2. It involves an attempt to reverse-engineer UFO propulsion led by Dr. Vannevar Bush, who supervised the Manhattan Project.


The source of the leak to Canada about the American program was a physicist, Dr. Robert Sarbacher.

At the time, Sarbacher was a consultant to the Eisenhower administration's military R&D board.

It was in that capacity that he learned about the secret U.S. UFO program.


In a 1983 letter, Dr. Sarbacher confirmed he was the leaker and revealed that:

1. The secret program involved not only Bush, but Oppenheimer and von Neuman;

2. Crashed UFOs had been recovered, and were composed of exotic materials;

3. The UFOs contained non-human pilots.


So far, we have relied on two documents – one from 1950, one from 1983 – whose authenticity has never been disputed.

They are consistent with the testimony under oath yesterday by ex-intel officer David Grusch about U.S. recovery of non-human spacecraft and bodies.


Grusch is not the first senior government official to publicly allege that a UFO reverse-engineering program exists.

In 1997, shortly before his death, Col. Philip J. Corso – Head of the Air Force's "Foreign Technology Division" – confessed his involvement.


There was other circumstantial evidence that pointed to the existence of such a program.

In the late 1980s, allegations of a UFO reverse-engineering program called "MAJESTIC" or "MJ-12" circulated.

They were based on VAST quantities of mysterious, official-looking documents.


The government officially denied the existence of "MAJESTIC" or "MJ-12."

But the documents were so striking in appearance and volume that an official investigation was eventually undertaken by the General Accounting Office.

The GAO claimed MJ-12 didn't exist, but....


...there was something really weird, which the GAO tried to bury.

Its investigation found a Nov 17, 1980 letter from the Air Force Office of Special Investigations, which referenced "MJ Twelve."

The message had been released pursuant to a FOIA request.


When the GAO confronted the Air Force, the Air Force tried to claim the "MJ Twelve" document was a forgery.

Yet nobody denied that the National Archives (ISOO) had released it as an official government record!

This was highly suspicious, to say the least.


Another document supporting the MJ-12 allegations is the "Wilson memo."

Its nominal subject, retired DIA Director Admiral Wilson, has tried to repudiate the document.

But its authenticity has been confirmed by a former Deputy Assistant Secretary of Defense.The document describes a UFO reverse-engineering program that fits the other accounts.

As Corso alleges, it involves transferring UFO materials to the private sector.

As Grusch claims, the program has escaped proper legal oversight by Congress – and maybe even the President.Before insiders were willing to go on the record, it may have been reasonable to discount the signs of a UFO reverse-engineering program.

But the evidence still existed, and it contained many details.

Those details match what people are now saying under oath.That last word – "people" – brings us to our second argument: that the new evidence is stronger than commonly understood.

Grusch is NOT a solo whistleblower. Nor is he even the most important witness.

His claims have already been corroborated by colleagues inside the program.


Those colleagues have testified privately under oath to the Inspector General of the Intelligence Community, Thomas A. Monheim.

His investigation found the allegations regarding the UFO reverse-engineering program "urgent and credible."


This is the equivalent of sealed sworn testimony before a Grand Jury.

Obviously, public testimony will carry more weight. We need to keep pushing for it.

But any serious theory of what's happening has to account for why people are already risking jail-time for this story.


Those same people are also talking to the media.

Both @rosscoulthart (formerly of 60 Minutes Australia) and @shellenberger (of the Twitter files) have interviewed these senior U.S. officials.

They insist that they work inside a multi-decade UFO reverse-engineering program.


The Senate Select Committee on Intelligence has reviewed their sworn testimony and the supporting documents.

It convinced the Senators to *legally mandate* proper oversight of "legacy programs" with custody of alien spacecraft and pilots.

That became U.S. law today.


That brings us to the third issue: what theory best accounts for the evidence?

Collectively, the facts are more consistent with an actual UFO program than a PsyOp.

If this were a PsyOp, it would need to stretch back at least 73 years (to the 1950 Project MAGNET memo).


The PsyOp would need to include many different senior military and intelligence officials, of different generations, with consistent stories.

And it would need to have tricked the most powerful members of Congress, with access to the most classified intelligence.


In contrast, if the program is real, all of these facts and details make sense.

People are willing to testify under oath because they're telling the truth.

The records stretch back decades because they're real.

The story is consistent, because it all really happened.


ADDENDUM: Multiple FOIA responses by the DoD confirm the existence up to the 1950s of an "Interplanetary Phenomenon Unit."

The IPU was part of the Air Force Office of Special Investigations – which matches the "MJ Twelve" document published by the National Archives.


ERRATA: When I wrote "became law" I meant "passed the Senate."

The critical point is that the amendment's co-sponsors sit on the Select Committee for Intelligence.

They're acting now because they've *already* seen the classified testimony and documents.


CORRECTION: Colonel Corso was actually the head of the *Army* Foreign Technology Division.

He alleged he was involved in a covert tech-transfer program, which seeded private industry with UFO-derived technologies.


CORRECTION: Dr. Sarbacher's work at the Pentagon came under President *Truman* – not Eisenhower.

This resolves the discrepancy with the dates (1950 letter vs. 1953 administration).

Het Oosten 31 juli 2023 08:42

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door vanderzapig (Bericht 10210611)
Ik heb nog steeds de indruk dat dat hele UAP gedoe twee verschillende zaken zijn:
  1. Wat men door de lucht ziet vliegen is volgens mij geheime militaire technologie van één of andere schimmige afdeling binnen de Amerikaanse strijdkrachten. Geen fysieke objecten, maar projecties - of hologrammen - die zichtbaar zijn met het blote oog, in infrarood en op radar. Met een bundel elementaire deeltjes ioniseren ze de lucht op een bepaald punt, of in een bepaald volume. Dat punt laten ze bewegen als een laserpointer.

  2. En dan heb je de getuigenis van David Grusch. Die in de lijn ligt van enkele wilde verhalen die al decennialang de ronde doen. Enerzijds zijn de beweringen zeer straf en de bewijzen onbestaande. Maar anderzijds zijn de personen die deze beweringen doen hoog in rang en voor het overige onbesproken en betrouwbaar. Sinds kort hebben we nu ook verklaringen onder eed, en er gaan er normaal gezien nog meer volgen.

Een prozaïsche verklaring voor punt 2 zou kunnen zijn dat het een psyop is. Maar in dat geval is het toch wel een heel vreemde psyop. We hebben de voorbije 21 jaar een aantal CIA desinformatiecampagnes de revue zien passeren:
  • de zogezegde WMD's in Irak
  • Russiagate
  • Russiagate, Hunter Biden laptop editie

En in elk van die gevallen had de psyop een aantal collaborerende roeptoeters in de reguliere media. In het geval van David Grusch daarentegen berichten NYT, WaPo, CNN enz zo weinig mogelijk over het onderwerp. En wanneer ze niet anders kunnen (zoals met die hoorzitting), dan met de nodige plaatsvervangnde schaamte. Tja, op die manier gaat de psyop weinig impact hebben, hee.

Een andere mogelijke verklaring is dat er binnen de Amerikaanse strijdkrachten een nieuwe godsdienst aan het ontstaan is. Tweehonderd jaar geleden geloofden mensen in verschijningen van de maagd Maria. Dit gaf hen een zekere houvast in een onzeker leven vol dodelijke ziektes. Sinds WOII hebben dat soort onzekerheden plaats geruimd voor een andere soort: de onzekerheden van de wapenwedloop en de nucleaire dreiging. Dan kan het idee van aliens als een soort van deus ex machina een houvast betekenen.

Het zou ook kunnen zijn dat wij met (en vooral door-) onze culturele achtergrond weigeren te aanvaarden dat er aliens zouden kunnen zijn die onze aarde bezocht hebben en nog steeds bezoeken. Nog afgezien van het feit dat we niet weten vanwaar deze tuigen nu eigenlijk afkomstig zijn.

Nu heb ik er ook moeite mee met wat iemand als Greer beweert. Hij stelt dat er heel veel soorten aliens zijn. Hoe de man dat weet, blijft me een raadsel.

https://www.youtube.com/watch?v=zgB9Kz2MmUo


Moeilijk te verifiëren allemaal. Merk op dat in deze video Greer in zoveel woorden wijst op een soort psyop die al begon in de jaren '50. Ook moeilijk na te gaan of dit wel klopt.

In iedere geval, moesten de speurders die de hearing-commissie gaat inzetten om alles te checken van wat er beweerd werd door getuige Grusch, en men zou enkele retrieved ufo's vinden, dan is een groot deel van het probleem opgelost. Maar dan doemen er nog bijna nog even zware (ontologische) problemen op aan de horizont.

CUFI 1 augustus 2023 05:52

Als ze al meer dan een halve eeuw weet hebben van iets mysterieus, en ze zaaiden moedwillig desinformatie waarin een toontje werd gezet dat niemand durfde spreken om spot of erger te voorkomen. Zouden we het dan wel vandaag aannemen van dezelfde en deze ons een nieuwe wortel laten voorhouden?

jogo 1 augustus 2023 08:54

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door CUFI (Bericht 10211058)
Als ze al meer dan een halve eeuw weet hebben van iets mysterieus, en ze zaaiden moedwillig desinformatie waarin een toontje werd gezet dat niemand durfde spreken om spot of erger te voorkomen. Zouden we het dan wel vandaag aannemen van dezelfde en deze ons een nieuwe wortel laten voorhouden?

naam en toenaam ?

Oma 1 augustus 2023 10:02

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door CUFI (Bericht 10211058)
Als ze al meer dan een halve eeuw weet hebben van iets mysterieus, en ze zaaiden moedwillig desinformatie waarin een toontje werd gezet dat niemand durfde spreken om spot of erger te voorkomen. Zouden we het dan wel vandaag aannemen van dezelfde en deze ons een nieuwe wortel laten voorhouden?

Precies, nu willen ze met alle mogelijke middelen bewijzen wat ze altijd en jarenlang ten alle prijze ontkend hebben. :roll:

Nu zijn ze dus zelf de ongeloofwaardige complotters en zotten met aluminium hoedjes die ze vroeger zo bespot hebben. :twisted:

Astrodamos 1 augustus 2023 10:58


CUFI 1 augustus 2023 11:44

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door jogo (Bericht 10211104)
naam en toenaam ?

Overheden en de media, Amerikaanse.
Geloof deze niet ...

CUFI 1 augustus 2023 11:46

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Oma (Bericht 10211134)
Precies, nu willen ze met alle mogelijke middelen bewijzen wat ze altijd en jarenlang ten alle prijze ontkend hebben. :roll:

Nu zijn ze dus zelf de ongeloofwaardige complotters en zotten met aluminium hoedjes die ze vroeger zo bespot hebben. :twisted:

En dat ze vijandig zijn....
Dat overheden ze zelf uit de lucht schieten en de wereld in een derde wereldoorlog katapulteerde is bijzaak.
De vijand zijn onze eigen overheden die alternatieven hebben, maar ons in verdienmodellen gevangen houden. Dat zijn de reptillians.

patrickve 1 augustus 2023 12:17

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 10210679)
Het zou ook kunnen zijn dat wij met (en vooral door-) onze culturele achtergrond weigeren te aanvaarden dat er aliens zouden kunnen zijn die onze aarde bezocht hebben en nog steeds bezoeken. Nog afgezien van het feit dat we niet weten vanwaar deze tuigen nu eigenlijk afkomstig zijn.

Dat is eerder eigenaardig, want veruit de meeste van onze culturen geloven maar al te graag grote zottigheden zonder enige aanwijzing en zonder veel logica. Onze culturele geschiedenis zit vol met godsdiensten. Als men in goden, trollen, spoken, poltergeesten en wat weet ik allemaal nog kan geloven, dan is het toch helemaal cultureel geen probleem om ook in marsmannekes te geloven zou ik denken.

Ik zou eerder zeggen dat wij cultureel zodanig ingesteld zijn dat zich inbeelden dat er geen marsmannekes zijn eerder wringt met onze ingesteldheid, en dat het, zoals met die goden, trollen en zo voort gaat, enige rationaliteit vergt om zulke dwazigheden van zich af te zetten.

Uiteraard zijn marsmannekes mogelijk. Zoals er niks is dat sprekende goudvissen belet van te bestaan, vermits er sprekende chimpansees bestaan (wij).

Maar het is niet omdat iets mogelijk is, dat het er is. En daar hebben wij cultureel last mee. We hebben er last mee toe te geven dat er geen sprekende goudvissen zijn.

Ik begrijp trouwens al die zever niet: er is niks speciaals aan het bestaan van marsmannekes. Dat men doet alsof die zich verbergen en het verzwegen wordt is toch gewoon van de pot gerukt. Dat is toch met de moed der wanhoop willen geloven dat ze er zijn, terwijl ze er niet zijn, nee ? Als die hier komen zouden we het HEEL DUIDELIJK merken en het zou alles behalve aangenaam zijn he.

Denkt ge dat de indianen in Amerika nog altijd onder elkaar zitten te vertellen dat er waarschijnlijk blanken van Europa bestaan, maar dat het een geheim complot is van de vergadering van stamhoofden om dat geheim te houden voor de rest van de indianengemeenschap ? Of peisde dat die ondertussen niet heel veel spijt hebben dat er niet de minste hoop bestaat dat die niet bestonden he :-)

Als er een "hogere intelligentie" naar hier komt is het hier met ons direct afgelopen, er is geen reden toe. Tenzij wij als een soort van beestenreservaat dienen natuurlijk :-)

Maar het is onmogelijk dat we op technologisch vlak niet TOTAAL ACHTERLIJK zouden zijn zonder de minste hoop van er ooit iets van te begrijpen, en tegelijkertijd niet als een uit te roeien gevaar beschouwd te worden door hen, he.

Ge moet goed zot zijn als marsmanneke om ergens een andere technologische beschaving laten te ontstaan, niewaar. Ge hebt er alle belang bij om die af te maken voor ze lastig worden. Ze zijn niet zo dom als wij met onze kolonies he.

Kortom, het allerbeste bewijs dat wij, ondanks onze culturele WENS dat er marsmannekes zouden afkomen, er geen afkomen, is dat wij nog niet naar de verdoemenis zijn gebombardeerd he.

Niet vergeten dat intelligentie een product is van evolutie dat voortkomt uit pogen elkaar te vernietigen he. Intelligentie is het product van moordlust.

Oma 1 augustus 2023 13:02

Ooh, kijk: vs/defensie is er dan toch eindelijk, na al die jaren van noeste arbeid door een leger van specialisten, in geslaagd om de ufo-technologie te kunnen kopiëren voor UAP's?
Die mogelijkheid is helemaal logisch en niet uit te sluiten.

(Daarom dus ook nog de naamsverandering van UFO naar UAP, anders wordt het te verwarrend om de nep te kunnen onderscheiden van de echte :twisted:)
Dan kunnen ze nu proberen om iedereen met deze geheime namaak-ufo de daver op het lijf te jagen en gebruiken als bevestiging voor het bestaan van buitenaardse wezens.
En voor wie het nog niet gelooft en niet bang is, volgt dan de vijandigheid... :roll:
En daarvoor zal de volgende nep-ufo/uap mogelijk ergens een aanval wagen zoals ze dat ook doen met onbemande drones?
Niet ondenkbaar.....ze zijn ertoe in staat, dat rapaille.

Waar TikTok en a-sociale media maar goed voor is: paniek zaaien met fake ufo's, euh....gekopieerde uap's....en de grootste idioten en bangschijters zijn er al mee weg......:rofl:
Citaat:

https://pnws.be/bizarre-video-van-ee...rzaakt-paniek/

“Het bestaan van buitenaardse wezens is bevestigd!”
Ik geloof er geen sikkepit van....mooi stukske toneel met nep-ufo.
Het lok-aas is uitgegooid, nu eens kijken hoeveel van de domme vissen happen.

Het Oosten 1 augustus 2023 16:11

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door patrickve (Bericht 10211237)
Dat is eerder eigenaardig, want veruit de meeste van onze culturen geloven maar al te graag grote zottigheden zonder enige aanwijzing en zonder veel logica. Onze culturele geschiedenis zit vol met godsdiensten. Als men in goden, trollen, spoken, poltergeesten en wat weet ik allemaal nog kan geloven, dan is het toch helemaal cultureel geen probleem om ook in marsmannekes te geloven zou ik denken.

Ik zou eerder zeggen dat wij cultureel zodanig ingesteld zijn dat zich inbeelden dat er geen marsmannekes zijn eerder wringt met onze ingesteldheid, en dat het, zoals met die goden, trollen en zo voort gaat, enige rationaliteit vergt om zulke dwazigheden van zich af te zetten.

Uiteraard zijn marsmannekes mogelijk. Zoals er niks is dat sprekende goudvissen belet van te bestaan, vermits er sprekende chimpansees bestaan (wij).

Maar het is niet omdat iets mogelijk is, dat het er is. En daar hebben wij cultureel last mee. We hebben er last mee toe te geven dat er geen sprekende goudvissen zijn.

Ik begrijp trouwens al die zever niet: er is niks speciaals aan het bestaan van marsmannekes. Dat men doet alsof die zich verbergen en het verzwegen wordt is toch gewoon van de pot gerukt. Dat is toch met de moed der wanhoop willen geloven dat ze er zijn, terwijl ze er niet zijn, nee ? Als die hier komen zouden we het HEEL DUIDELIJK merken en het zou alles behalve aangenaam zijn he.

Denkt ge dat de indianen in Amerika nog altijd onder elkaar zitten te vertellen dat er waarschijnlijk blanken van Europa bestaan, maar dat het een geheim complot is van de vergadering van stamhoofden om dat geheim te houden voor de rest van de indianengemeenschap ? Of peisde dat die ondertussen niet heel veel spijt hebben dat er niet de minste hoop bestaat dat die niet bestonden he :-)

Als er een "hogere intelligentie" naar hier komt is het hier met ons direct afgelopen, er is geen reden toe. Tenzij wij als een soort van beestenreservaat dienen natuurlijk :-)

Maar het is onmogelijk dat we op technologisch vlak niet TOTAAL ACHTERLIJK zouden zijn zonder de minste hoop van er ooit iets van te begrijpen, en tegelijkertijd niet als een uit te roeien gevaar beschouwd te worden door hen, he.

Ge moet goed zot zijn als marsmanneke om ergens een andere technologische beschaving laten te ontstaan, niewaar. Ge hebt er alle belang bij om die af te maken voor ze lastig worden. Ze zijn niet zo dom als wij met onze kolonies he.

Kortom, het allerbeste bewijs dat wij, ondanks onze culturele WENS dat er marsmannekes zouden afkomen, er geen afkomen, is dat wij nog niet naar de verdoemenis zijn gebombardeerd he.

Niet vergeten dat intelligentie een product is van evolutie dat voortkomt uit pogen elkaar te vernietigen he. Intelligentie is het product van moordlust.

Steven Greer spreekt vrijuit...Interessant interview van Steven Greer in de Shawn Ryan Show. Hij insinueert meer dan een psyob in heel de ufo-saga. Zelfs Luis Elizondo, Chris Mellon, Nick Pope, Tom DeLonge, en zo, verdenkt hij ervan spelletjes te spelen om de mensen op een verkeerd been te zetten inzake het ufo-verschijnsel. Overdreven?


https://www.youtube.com/watch?v=p2hk8Qp8dd0

Het Oosten 1 augustus 2023 16:14

/

patrickve 1 augustus 2023 17:16

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 10211348)
Steven Greer spreekt vrijuit...

Nergens wordt het meegemaakt dat een intelligente soort op rooftocht zich verbergt voor zijn veel minder intelligente prooien op zulke manier dat die prooien dat niet eens en masse merken he.


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 20:39.

Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2020, Politics.be