Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   Maatschappij en samenleving (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Aliens ! Ze bestaan ! (https://forum.politics.be/showthread.php?t=114968)

Het Oosten 14 april 2016 21:35

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Another Jack (Bericht 8067668)
Je begrijpt gewoon wat je graag wil begrijpen.

Integendeel. Ik begrijp juist niet wat ik zou willen begrijpen. En de rijkswachters (toen) uit Eupen en omstreken maar evenmin.

Another Jack 14 april 2016 21:40

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8067681)
Integendeel. Ik begrijp juist niet wat ik zou willen begrijpen. En de rijkswachters (toen) uit Eupen en omstreken maar evenmin.

Dat komt omdat er geen uitleg is.
Ik herhaal: "geen".

Het Oosten 14 april 2016 21:43

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Another Jack (Bericht 8067688)
Dat komt omdat er geen uitleg is.
Ik herhaal: "geen".

De rijkswachters zullen het verhaal niet gefantaseerd hebben. Dat lijkt me duidelijk. Bovendien worden hun waarnemingen bevestigd door anderen.

En dus nogmaals de vraag: moet hetgeen zij hebben waargenomen naar de prullenmand?

Het Oosten 14 april 2016 21:47

/

Another Jack 14 april 2016 21:58

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8067694)
De rijkswachters zullen het verhaal niet gefantaseerd hebben. Dat lijkt me duidelijk. Bovendien worden hun waarnemingen bevestigd door anderen.

En dus nogmaals de vraag: moet hetgeen zij hebben waargenomen naar de prullenmand?

Er zijn waarnemingen, maar er is geen uitleg.
G-e-e-n u-i-t-l-e-g.

Het Oosten 15 april 2016 07:43

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Another Jack (Bericht 8067718)
Er zijn waarnemingen, maar er is geen uitleg.
G-e-e-n u-i-t-l-e-g.

Volgens De Brouwer zouden de tuigen gebruik maken van een technologie die men in zijn tijd (én in steeds nog in onze tijd) niet kent. Het gigantisch versnellen van die tuigen, het geluidloos blijven hangen zonder geluid is ons niet bekend en behoort niet tot ons technische kunnen.

Twee mogelijkheden.
1)Het zijn aardse (geheime) tuigen.
2)Het zijn buitenaardse tuigen.

Laten we 2) nu even uitsluiten. Indien het aardse tuigen zijn, dan betekent dit dat er personen (landen of bepaalde bedrijven) een manier gevonden hebben om energie op te wekken, los van fossiele brandstof. En dat men dus bezig is de mensheid gigantisch te bedotten.

Want als men in staat is energie op te wekken zonder beroep te moeten doen op de ons tot nog toe gekende energiebronnen, dan is het energieprobleem op de aarde in feite opgelost. En de vervuiling die ermee gepaard gaat eveneens. Daar gaat het ook over.

Another Jack 15 april 2016 08:10

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8067930)
Volgens De Brouwer zouden de tuigen gebruik maken van een technologie die men in zijn tijd (én in steeds nog in onze tijd) niet kent. Het gigantisch versnellen van die tuigen, het geluidloos blijven hangen zonder geluid is ons niet bekend en behoort niet tot ons technische kunnen.

Twee mogelijkheden.
1)Het zijn aardse (geheime) tuigen.
2)Het zijn buitenaardse tuigen.

Laten we 2) nu even uitsluiten. Indien het aardse tuigen zijn, dan betekent dit dat er personen (landen of bepaalde bedrijven) een manier gevonden hebben om energie op te wekken, los van fossiele brandstof. En dat men dus bezig is de mensheid gigantisch te bedotten.

Want als men in staat is energie op te wekken zonder beroep te moeten doen op de ons tot nog toe gekende energiebronnen, dan is het energieprobleem op de aarde in feite opgelost. En de vervuiling die ermee gepaard gaat eveneens. Daar gaat het ook over.

Zweven heet dat.

Het Oosten 15 april 2016 08:32

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Another Jack (Bericht 8067947)
Zweven heet dat.

Dat is hetzelfde, slimme.

zweven: vanzelf in de lucht blijven hangen

Pandareus 15 april 2016 08:39

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8067930)
Volgens De Brouwer zouden de tuigen gebruik maken van een technologie die men in zijn tijd (én in steeds nog in onze tijd) niet kent. Het gigantisch versnellen van die tuigen, het geluidloos blijven hangen zonder geluid is ons niet bekend en behoort niet tot ons technische kunnen.

Twee mogelijkheden.
1)Het zijn aardse (geheime) tuigen.
2)Het zijn buitenaardse tuigen.

Laten we 2) nu even uitsluiten. Indien het aardse tuigen zijn, dan betekent dit dat er personen (landen of bepaalde bedrijven) een manier gevonden hebben om energie op te wekken, los van fossiele brandstof. En dat men dus bezig is de mensheid gigantisch te bedotten.

Want als men in staat is energie op te wekken zonder beroep te moeten doen op de ons tot nog toe gekende energiebronnen, dan is het energieprobleem op de aarde in feite opgelost. En de vervuiling die ermee gepaard gaat eveneens. Daar gaat het ook over.

Er is helemaal geen bewijs dat het om 'tuigen' gaat...
Een groot aantal mensen zegt 'iets' gezien te hebben, maar niemand weet wat dat was. Al de rest is zuivere speculatie.

Het Oosten 15 april 2016 08:58

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Pandareus (Bericht 8067969)
Er is helemaal geen bewijs dat het om 'tuigen' gaat...
Een groot aantal mensen zegt 'iets' gezien te hebben, maar niemand weet wat dat was. Al de rest is zuivere speculatie.

Ja, dit is mogelijk. Maar die rijkswachters in kwestie hebben natuurlijk niet 'zomaar iets gezien'. Ze hebben het lange tijd kunnen observeren. En zij spreken wel degelijk van 'tuigen'.

Pandareus 15 april 2016 08:59

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8067981)
Ja, dit is mogelijk. Maar die rijkswachters in kwestie hebben natuurlijk niet 'zomaar iets gezien'. Ze hebben het lange tijd kunnen observeren. En zij spreken wel degelijk van 'tuigen'.

Ze spreken daarover, okee. Maar weten ze dat ? Of denken ze dat ?

Het Oosten 15 april 2016 09:07

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Pandareus (Bericht 8067983)
Ze spreken daarover, okee. Maar weten ze dat ? Of denken ze dat ?

Rijkswachters op nachtronde zijn in principe nuchtere mensen, zowel letterlijk als figuurlijk. Ze zien wat ze zien. Meer kunnen ze er niet van maken.

Nu suggereert u: ja maar datgene wat ze zien, is niet wat ze menen te zien. Goed, dan zij we uitgepraat.

Het Oosten 15 april 2016 09:32

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door parcifal (Bericht 8067621)
Foto is volledig getrukeerd, het is een stuk piepschuim met een paar lichtjes erin gemonteerd.

De vervalser, Patrick Marechal, heeft zijn spijt ondertussen betuigd. :lol:
Fool you once .... etc. ;-)

Niet zo snel. Die mogelijke vervalste foto heeft niets te maken met de gebeurtenissen die plaats vonden in 1989 en waarnaar ik verwees in het boek van L Kane met het interview van De Brouwer . Die foto werd genomen in het jaar 1990 als ik me niet vergis.

Deze vreemdsoortige driehoekige tuigen worden bovendien gespot boven heel wat andere landen.

parcifal 15 april 2016 09:52

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8068013)
Niet zo snel. Die mogelijke vervalste foto heeft niets te maken met de gebeurtenissen die plaats vonden in 1989 en waarnaar ik verwees in het boek van L Kane met het interview van De Brouwer . Die foto werd genomen in het jaar 1990 als ik me niet vergis.

Allez allez, de foto die jij toonde was de 'Petit Rechain' foto die in '89 zo vaak in de pers werd opgevoerd en die zelfs iconisch geworden is en waarbij jij de tekst zette :

Citaat:

(de foto is niet getrukeerd en de lichte halo rond het tuig
zou wijzen op een eerder sterk magnetisch veld volgens
onafhankelijke deskundigen)
Ik heb enkel opgemerkt dat deze foto wel degelijk getrukeerd werd, het verhaal is algemeen bekend en de foto kan nu niet meer gebruikt worden als icoon behalve als icoon voor vervalsing van ufo-foto's.

Betreffende de belgische ufo-golf van '89 - '91 hebben we al uitgebreid gediscussieerd en al wat we zeker kunnen zeggen is :

Vele mensen hebben iets gezien wat ze niet konden verklaren, tot op vandaag hebben we geen duidelijke uitleg daarvoor.
Er is 1 goede foto gemaakt die achteraf een vervalsing bleek te zijn.

Er zijn F-16's opgestegen maar uit de radargegevens daarvan valt niet duidelijk op te maken of ze effectief een tuig hebben geregistreerd, idem met de radar-gegevens van de grondstations.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_ufogolf

Citaat:

Wim van Utrecht publiceerde in het septembernummer (1994) van Skepter zijn visie als scepticus op de gebeurtenissen. Een van de piloten van de F-16 die de ufo achtervolgden had een verkeerde handeling uitgevoerd, waardoor zijn radargegevens niet bewaard bleven. De registraties van de tweede F-16, die de bewuste radarwaarneming registreerde, werden in handen gegeven van de aan M.I.T. verbonden professor Auguste Meessen, natuurkundeprofessor aan de Katholieke Universiteit van Louvain-La-Neuve. Na een eerste analyse concludeerde de professor dat 'de enige redelijke hypothese deze is van de ufo's, waarvan de prestaties duidelijk in de richting van een niet-aardse herkomst wijzen'. Sceptici reageerden daarop dat een parallel uitgevoerde analyse door kolonel Salmon en door burgerlijk ingenieur Gilmard aantoonde dat er grote fouten zijn gemaakt bij de interpretatie van de radaropnamen. Het officiële onderzoek laat zien dat in ten minste drie van de tien abnormale registraties de boordradar van de ene F-16 de tweede F-16 voor een ufo had aangezien.[6]

Bij de resterende niet-geïdentificeerde echo's wordt door sceptici gedacht aan de weerkaatsing van radargolven op inversielagen of op compacte en vochtige luchtmassa's. De lichtpunten die vroeger op de avond waren gesignaleerd, konden voordien al, aan de hand van een door een getuige gemaakte schets, als sterren worden verklaard. De ongewone meteorologische situatie die die nacht heerste, zou verklaren waarom een groep rijkswachters sterren en planeten voor ufo's had aanzien. Vreemd is volgens sceptici ook dat in een persmededeling die de luchtmacht kort na de F-16-jacht vrijgaf, met geen woord over de radaropnames werd gerept, terwijl de luchtmacht enkele maanden later met het verhaal naar de pers stapte. Het heeft mensen die kritisch staan tegenover de hypothese dat de waarneming een ufo was doen denken dat feitelijke bedoeling was om als afleidingsmanoeuvre voor vluchten met experimentele vliegtuigen of ballons, ofwel om een gebrekkige omgang met pas aangeschafte radarapparatuur af te schrijven naar een externe oorzaak.
Kortom : not enough data to make a valid conclusion.
We weten het dus niet.

Het Oosten 15 april 2016 10:04

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door parcifal (Bericht 8068043)
Allez allez, de foto die jij toonde was de 'Petit Rechain' foto die in '89 zo vaak in de pers werd opgevoerd en die zelfs iconisch geworden is en waarbij jij de tekst zette :Ik heb enkel opgemerkt dat deze foto wel degelijk getrukeerd werd, het verhaal is algemeen bekend en de foto kan nu niet meer gebruikt worden als icoon behalve als icoon voor vervalsing van ufo-foto's.

Betreffende de belgische ufo-golf van '89 - '91 hebben we al uitgebreid gediscussieerd en al wat we zeker kunnen zeggen is :

Vele mensen hebben iets gezien wat ze niet konden verklaren, tot op vandaag hebben we geen duidelijke uitleg daarvoor.
Er is 1 goede foto gemaakt die achteraf een vervalsing bleek te zijn.

Er zijn F-16's opgestegen maar uit de radargegevens daarvan valt niet duidelijk op te maken of ze effectief een tuig hebben geregistreerd, idem met de radar-gegevens van de grondstations.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_ufogolf

Kortom : not enough data to make a valid conclusion.
We weten het dus niet.

Ik zeg gewoon wat is.

1)"The photograph was taken 21 years ago in 1990 at the height of the Belgian UFO flap and was an instant hit around the world, with many publications using the photo as a kind of banner for the UFO phenomenon."

De gebeurtenissen waarover De Brouwer zijn verhaal doet, grepen plaats in 1989.


2) Wat de echtheid van de foto betreft. Ik verwees naar wat de deskundigen beweerden.

Pandareus 15 april 2016 10:08

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8067988)
Rijkswachters op nachtronde zijn in principe nuchtere mensen, zowel letterlijk als figuurlijk. Ze zien wat ze zien. Meer kunnen ze er niet van maken.

Nu suggereert u: ja maar datgene wat ze zien, is niet wat ze menen te zien. Goed, dan zij we uitgepraat.

Neen, helemaal niet. Ze hebben 'iets' gezien, maar kunnen onmogelijk met zekerheid zeggen dat dit 'tuigen' waren. Dat is het punt. Een waarneming met een interpretatie is wat we hebben. Een opinie dus, en dat vormt geen bewijs.

Het Oosten 15 april 2016 10:17

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door parcifal (Bericht 8068043)
Allez allez, de foto die jij toonde was de 'Petit Rechain' foto die in '89 zo vaak in de pers werd opgevoerd en die zelfs iconisch geworden is en waarbij jij de tekst zette :Ik heb enkel opgemerkt dat deze foto wel degelijk getrukeerd werd, het verhaal is algemeen bekend en de foto kan nu niet meer gebruikt worden als icoon behalve als icoon voor vervalsing van ufo-foto's.

Betreffende de belgische ufo-golf van '89 - '91 hebben we al uitgebreid gediscussieerd en al wat we zeker kunnen zeggen is :

Vele mensen hebben iets gezien wat ze niet konden verklaren, tot op vandaag hebben we geen duidelijke uitleg daarvoor.
Er is 1 goede foto gemaakt die achteraf een vervalsing bleek te zijn.

Er zijn F-16's opgestegen maar uit de radargegevens daarvan valt niet duidelijk op te maken of ze effectief een tuig hebben geregistreerd, idem met de radar-gegevens van de grondstations.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_ufogolfKortom : not enough data to make a valid conclusion.
We weten het dus niet.

Het verhaal:

De ongewone meteorologische situatie die die nacht heerste, zou verklaren waarom een groep rijkswachters sterren en planeten voor ufo's had aanzien.

Nonsens.

Yog Sothoth 15 april 2016 10:18

Waar het dus op neerkomt, is dit:Je weet niet wat het is? Aliens! Je ziet iets dat je niet kan verklaren? Aliens! De patatten koken over? Aliens! Aliens, aliens en nog eens aliens, overal waar je maar kan kijken!

parcifal 15 april 2016 11:04

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8068064)
Ik zeg gewoon wat is.

1)"The photograph was taken 21 years ago in 1990 at the height of the Belgian UFO flap and was an instant hit around the world, with many publications using the photo as a kind of banner for the UFO phenomenon."

De gebeurtenissen waarover De Brouwer zijn verhaal doet, grepen plaats in 1989.

Je hebt gelijk over het jaar, het was inderdaad 1990.

Het Oosten 15 april 2016 11:07

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Yog Sothoth (Bericht 8068089)
Waar het dus op neerkomt, is dit:Je weet niet wat het is? Aliens! Je ziet iets dat je niet kan verklaren? Aliens! De patatten koken over? Aliens! Aliens, aliens en nog eens aliens, overal waar je maar kan kijken!

Een vrij domme opmerking. Het zij zo.


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 07:58.

Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2020, Politics.be