Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   Maatschappij en samenleving (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Aliens ! Ze bestaan ! (https://forum.politics.be/showthread.php?t=114968)

Peche 26 april 2016 13:58

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Micele (Bericht 8082015)
De huidige mens wil het ook niet weten wat op andere planeten zoals Mars bestond, want ze kennen het verre (intelligente) verleden op aarde zelfs nog niet.

Vrijgelegde stadsruines van oude beschavingen op aarde lijken immers op bepaalde uitvergrote foto´s van Mars. Was Mars ooit leefbaar?

Voor the facepalmpeople allemaal tijdsverspilling.

Ja ik denk het wel. Hopelijk reist men er dit leven nog naartoe.

Peche 26 april 2016 14:00

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Pandareus (Bericht 8082126)
Vimana... héél interessant. En ook héél geloofwaardig, want er zijn zelfs youtube filmpjes van !!! Je vraagt je af met dergelijk kwalitatief bewijs waarom er nog bejaarden zijn die 40 jaar na hun 'waarneming' besluiten 'getuigenissen' af te leggen. Terwijl blijkbaar alles uit een grot in afghanistan komt en het toestel blijkbaar al in de VS is voor onderzoek.
https://www.youtube.com/watch?v=Cf5DJsctTak
Wanneer zouden de eerste modellen in de showroom staan ?

Komaan Panda, try again?
Mijn theorie is niet zo slecht.

Wapper 26 april 2016 14:13

1 Bijlage(n)
Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Micele (Bericht 8082157)
Tja niet alleen die Keith dinges maar de halve wereld gelooft (menig forum) dan dat er met foto´s gemanipuleerd wordt... door de NASA.

Uit Spanje maanfoto 6 en 7:
https://planeta04.wordpress.com/2010/12/
AS16-118-18957: Objeto de considerable altura enterrado en la superficie


Bij NASA kunnen ze niet tellen, niet 1 maar 3 schoorstenen staan er!

Bijlage 102252

jogo 26 april 2016 21:20

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8078752)
Wanneer iemand zoals generaal De Brouwer meent dat men te doen heeft met onbekende vliegende tuigen

Als het verhaal nu kwam van een soldaat-milicien zou ik nog zeggen maar wie durft er nu een generaal tegenspreken...

Irsan 27 april 2016 12:14

Geloof me. Binnen enkele decennia accepteren we allemaal dat aliens bestaan! De maatschappij is in constante ontwikkeling. Wat nu de waarheid is, was ongekend in het verleden. Zo zal het ook in de toekomst zijn!

En zo gaat het door. Het is belachelijk te denken dat we nu het summun van onze kennis over de realiteit weten. Uitgezonder enkele pioniers moet de consensus realiteit zich aanpassen. In elke tijd heb je pioniers, en in elke tijd worden ze belachelijk gemaakt of vervolgd!

Diegene die beweren dat aliens niet bestaan moeten maar eens naar de geschiedenis kijken en zien dat de perceptie van de realiteit almaar vergroot en verbreedt. Niets is statisch, alles is altijd in evolutie.

EXPAAAAAAAAAAAAAAAND YOUR MIND!!!!!!!!!!!!

AND OPEN YOUR HEARTH (if you can)!

I am ready. Are you?!

Irsan 27 april 2016 12:29

Geloof me. Binnen enkele decennia accepteren we allemaal dat aliens bestaan! De maatschappij is in constante ontwikkeling. Wat nu de waarheid is, was ongekend in het verleden. Zo zal het ook in de toekomst zijn!

En zo gaat het door. Het is belachelijk te denken dat we nu het summun van onze kennis over de realiteit weten. Uitgezonder enkele pioniers moet de consensus realiteit zich aanpassen. In elke tijd heb je pioniers, en in elke tijd worden ze belachelijk gemaakt of vervolgd!

Diegene die beweren dat aliens niet bestaan moeten maar eens naar de geschiedenis kijken en zien dat de perceptie van de realiteit almaar vergroot en verbreedt. Niets is statisch, alles is altijd in evolutie.

EXPAAAAAAAAAAAAAAAND YOUR MIND!!!!!!!!!!!!

AND OPEN YOUR HEARTH (if you can)!

I am ready. Are you?!

Micele 27 april 2016 14:39

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Irsan (Bericht 8083285)
In elke tijd heb je pioniers, en in elke tijd worden ze belachelijk gemaakt of vervolgd!

Citaat:

http://www.desterren.net/weetje/3/wi...de-zon-draait/

Wie ontdekte dat de aarde om de zon draait?

Reeds in 260 v.C. beweerde de Griekse astronoom Aristarchus dat de Aarde om de Zon draait. De meeste van zijn tijdgenoten konden echter absoluut niet geloven dat de Aarde zich zou bewegen.

Pas in 1728, twintig eeuwen later, kon ook daadwerkelijk bewezen worden dat de Griekse astronoom gelijk had. Door een telescoop zag een Brits astronoom, James Bradley, als eerste dat de sterren zich enigszins bewegen, terwijl de Aarde om de Zon draait.
De heliocentrische theorie bestaat natuurlijk nog langer:
Citaat:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Heliocentrische_theorie

Volgens de theosofie bevatten de oudste geschriften, de veda's, Shatapatha Brahmana (rond de 9de-7de eeuw v.Chr.), Aitareya Brahmana (rond de 9de-7de eeuw v.Chr.) en de Vishnu Purana (rond de 1e eeuw v.Chr.) vroege elementen van een heliocentrisch model. De oude Griekse filosofen, zoals Pythagoras en zijn volgeling Philolaos van Croton, kwamen ook reeds op het idee dat de aarde niet het middelpunt was. Vaak bevatten hun theorieën echter wel eigenaardigheden, zoals het bestaan van een 'tegenaarde' (antichthon) en de 'haard van het heelal'. Aristarchus (320-250 v.Chr.) wordt dikwijls vermeld als grondlegger van het heliocentrisme. Hij had gesteund op de theorie van Heracleides (387-312 v.Chr.).

Het heliocentrisme is in het Westen op wiskundige basis gevestigd door het werk van Nicolaas Copernicus. De theorie van Copernicus was evenwel strijdig met de toenmalige stand van de wetenschap. Copernicus' boek, De revolutionibus orbium coelestium (Over de omwentelingen der hemellichamen) werd in 1543 gepubliceerd toen hij op zijn sterfbed lag. Aanvankelijk veroorzaakte het geen grote opschudding, omdat de theorie werd opgevat als een wiskundige hypothese, en geen wetenschappelijk betoog. Dit kwam doordat Andreas Osiander, die de uitgave verzorgde, zonder Copernicus' medeweten, een voorwoord had geschreven, waarin stond dat het boek slechts één mogelijke theorie over de planeten bevatte. Zo probeerde Osiander een uitgaveverbod door de protestantse overheden te vermijden.

De belangrijkste bezwaren die men vanuit de stand der toenmalige wetenschap en waarnemingen kon maken waren:

De afwezigheid van sterrenparallax, die men zou moeten waarnemen als de aarde om de zon draait.
Die parallax is er wel, maar was te gering om in die tijd waar te nemen.
De afwezigheid van schijngestalten (fasen) van Venus en Mercurius, die volgens het copernicaanse model zichtbaar zouden moeten zijn.
De schijngestalten zijn met een telescoop goed zichtbaar. Overigens zijn ze geen bewijs voor het stelsel van Copernicus, ook het geocentrische stelsel van Tycho Brahe voorspelt de schijngestalten.
De gebrekkige theoretische onderbouwing van de "zwaartekracht". De enig voorhanden zijnde theorie van Aristoteles liet alle voorwerpen naar het midden van het universum vallen. Als de aarde zich niet in het midden bevond, waarheen vielen dan alle voorwerpen? Copernicus bleef een afdoend antwoord schuldig.
Isaac Newton heeft dit afdoende opgelost.
Als ik dit al hoor "in strijd met de wetenschap" tja wat is dan wetenschap eigenlijk nog?

Zelfs Galileo in het begin van de 17e eeuw hadden ze jarenlang geprobeerd belachelijk te maken en moest ook nog voor een Kerkelijke rechtbank verschijnen, zelfs na zijn dood lieten ze hem niet met rust...:
Citaat:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei

Publicaties en conflict met Kerk

In 1610 publiceerde Galilei zijn waarnemingen van de maan, de sterrenhemel, de Melkweg en de manen van Jupiter, allemaal gedaan met behulp van zijn telescoop, in zijn Sidereus Nuncius (Sterrenbode). Het jaar daarop kwam Galilei naar Rome om aan de Jezuïeten van het Collegio Romano de telescoop te demonstreren. Hij werd toen ook lid van de Accademia dei Lincei.

Vanaf 1612 ontstond er verzet tegen Galilei's bewijzen voor een copernicaans, heliocentrisch wereldbeeld, dat niet in overeenstemming was met de opvatting van de kerk dat de aarde het centrum van het heelal was.

Galilei kwam weer naar Rome, ditmaal om zich te verdedigen. Kardinaal Bellarmino, die Galilei genegen was, vermaande Galilei op last van paus Paulus V in 1616 de copernicaanse theorie niet meer in het openbaar te verdedigen. In 1622 schreef Galilei zijn tweede boek, Il saggiatore, dat werd goedgekeurd en uitgegeven in 1623. In 1630 vroeg Galilei in Rome toestemming om zijn Dialogo uit te geven. Nadat aan de eis tot het aanbrengen van enkele wijzigingen was voldaan, kreeg het boek het imprimatur en werd het uitgegeven in Florence in 1632. In oktober 1632 werd Galilei echter alsnog opgeroepen om te verschijnen voor de kerkelijke rechtbank in Rome om zich te verantwoorden voor de uitgave van de Dialogo.

De Discorsi en overlijden
Terwijl Galilei onder huisarrest stond, slaagde hij erin een belangrijk boek naar Nederland te laten smokkelen: Discorsi e Dimostrazioni Matematiche, intorno a due nuove scienze (Gesprekken en wiskundige bewijzen aangaande twee nieuwe wetenschappen). Hierin verdedigde hij zijn nieuwe inzichten. Dezelfde personen van "De dialoog" van 1632 keren erin terug. Het werd in 1637 in Leiden gepubliceerd. De twee "nieuwe" wetenschappen zijn materiaalkunde en kinematica.

Galilei stierf op 8 januari 1642. De groothertog van Toscane, Ferdinando II, wenste hem te begraven in het voornaamste deel van de Basilica di Santa Croce in Florence, naast de tombes van zijn vader en andere voorouders, en een marmeren mausoleum te zijner ere op te trekken.[8] Deze plannen werden echter geschrapt, nadat paus Urbanus VIII en diens neef, kardinaal Francesco Barberini, hiertegen hadden geprotesteerd.[9] Hij werd in plaats daarvan begraven in een kleine kamer naast de novicenkapel aan het eind van een gang naar de sacristie van het zuidelijke transept van de basilica.[10] In 1737 werden de stoffelijke resten van Galilei opgegraven en herbegraven in het voornaamste deel van de basilica nadat er een fraai grafmonument te zijner ere was opgetrokken.[11] Bij de opgraving werd om onduidelijke redenen de middelvinger van zijn rechterhand afgehakt.[12] Dit relikwie is te bezichtigen in het Museo di Storia della Scienza, ook in Florence.

Tamam 27 april 2016 14:58

Nog steeds teveel tekst & "getuigenissen" in deze draad.

Beeldmateriaal. Nu!

Het enigste wat me fascineert zijn de nasa beelden waar je duidelijk objecten (geen debris/satelieten) in rare hoeken ziet rondvliegen. Maar zijn deze beelden authentiek?

Ik blijf erop hameren, nu iedereen een webcam heeft (abductees die dagelijks ontvoerd worden, zet er eens in uw slaapkamer? ... ), en duidelijke kwaliteit op de iphone is het UFO fenomeen weg.

In de jaren '80 - '90 leefde het nog dankzij de blurry foto's en de wazige verhalen.

De laatste 5 - 8 jaar heb ik niks zien passeren dat overtuigend was qua beeldmateriaal.

Irsan 27 april 2016 15:00

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Micele (Bericht 8083439)
Zelfs Galileo in het begin van de 17e eeuw hadden ze jarenlang geprobeerd belachelijk te maken en moest ook nog voor een Kerkelijke rechtbank verschijnen, zelfs na zijn dood lieten ze hem niet met rust...:

Inderdaad, je kan heel veel leren door naar het verleden te kijken. Zelfs al is er bewijs, de consensus is heel traag om het te omarmen en zal het eerst aanvallen. Altijd zo geweest!. Zelfde met UFO's.

Hier wordt het nog moeilijker gemaakt door het feit dat er op de hoogste niveau's een samenzwering is om dit te ontkennen in de ogen van het publiek. Maar was dit in het verleden ook al niet zo? Ik durf wedden dat er op de hoogste niveau's van die tijd ook al geheime kennis was die het "plebs" niet mocht weten omdat het de machtstructuur van de tijd bedreigde.

Zoals je ziet, in alle tijden hetzelfde. Dat is het nadeel van je te alligneren met het consensus bewustzijn. Je zal altijd achterop hinken! Maar het is wel "veilig" . De echte cutting edge van de perceptie van de realiteit gebeurt niet binnen de officiële instituten, maar bij de enkelingen die voortrekken!

Irsan 27 april 2016 15:05

Elk geloof over de realiteit is een limiet, een beperking in de ervaring!

Ik zeg: alles kan! De realiteit overtreft ALLE fictie.

Realiteit wordt bepaald door de perceptie, perceptie wordt bepaald door geloof.

Er is geen absolute waarheid, het enige dat wij absoluut kunnen zeggen is dat de realiteit geen genzen kent.

Descartes had het verkeerd als hij zei "ik denk dus ik ben". Je kan ook ZIJN zonder te denken, pure perceptie, puur bewustzijn. Daarin zit de sleutel tot het universum, in ons eigen bewustzijn. In ons eigen bewustzijn zit het ongeboren potentieel van de manifestatie van alle realiteit! In ons eigen bewustzijn zit GOD.

WIJ ZIJN GODDELIJK. Halelujah!

Micele 27 april 2016 15:43

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Tamam (Bericht 8083472)
Beeldmateriaal. Nu!

Beeldmateriaal en tekeningen en getuigenissen in overvloed.

Tot in den treure onderzocht op valsheid, zelfs door de bekende psychiater van Harvard Medical met alle middelen van psycho en hypnose, dit meerdere malen bij dezelfde mensen, desnoods bij twijfel nog leugendetectors, werkelijk alles dit bij + 200 personen, enkele hadden tekenen van een posttraumatische stoornis (punt 2)

Die John Mack was namelijk eerst zeer kritisch en dacht iets te vinden aan die mensen die zoiets beleefd hebben.

Die J. Mack haalde er dan nog een Amerikaanse fysicus bij, enz....

Citaat:

https://de.wikipedia.org/wiki/John_E._Mack

Seit den frühen 1990er Jahren widmete sich Mack Personen, die berichten, sie seien von nichtmenschlichen Wesen entführt worden und an ihnen seien verschiedene „medizinische Untersuchungen“ vorgenommen worden. Anfangs vermutete Mack einen psychischen Defekt bei den betreffenden Personen, konnte jedoch keine Anzeichen für eine Störung feststellen.

Er begann mit ausführlichen wissenschaftlichen Studien, für die insgesamt über 200 Personen herangezogen wurden. Mack bediente sich dabei neben den üblichen Techniken der Psychoanalyse auch der Hypnose, untersuchte das jeweilige Umfeld und zog in einigen Fällen Lügendetektor-Tests hinzu. Mack kam dabei zu dem Ergebnis, dass die Berichte real seien, die Personen also tatsächlich das erlebt hätten, was sie schilderten.

Gründe für diese Schlussfolgerung sind laut Mack:

1 - Alle für die Studien herangezogenen Personen scheinen psychisch „normal“

2. - Allerdings zeigen einige Personen Anzeichen von posttraumatischer Belastungsstörung

3. - Die Personen kannten sich untereinander nicht, hatten oftmals niemand anderen von ihren Erlebnissen erzählt und schlugen keinen Gewinn aus ihren Erzählungen

4. - Übereinstimmungen in öffentlich nicht bekannten Details der Erzählungen

5. - Wiederholung der Geschichte, bzw. Schließen von Gedächtnislücken unter Hypnose

6. - Bestätigung durch das Umfeld der Betreffenden (Person war zum Zeitpunkt der vermeintlichen Entführung nicht auffindbar, UFO-Sichtungen in der Umgebung)

1992 leitete er zusammen mit dem Physiker David E. Pritchard eine Konferenz am Massachusetts Institute of Technology (MIT), die sich mit dem Abduktionsphänomen befasste. ...
En die is natuurlijk door Harvard op het matje geroepen, en er volgde een lang onderzoek (14 maand) of prof John Mack tegen wetenschappelijke principes, en überhaupt tegen die van Harvard wat mispeuterd had door zijn onderzoek naar Aliens/UFO´s en al die getuigenissen, en dan nog een paar boeken daarover uit te brengen. Niets kon Harvard vinden en konden hem dan eigenlijk niet ontslaan als Professor.

Citaat:

Im darauffolgenden Jahr gründete Mack das Program for Extraordinary Experience Research (PEER, Programm zur Erforschung außergewöhnlicher Erfahrungen), um diese Ergebnisse weiter vertiefen und in einem größeren Kontext untersuchen zu können. Im April 1994 veröffentlichte er ein Buch zu dem Thema (Abduction: Human Encounters with Aliens, deutsche Ausgabe: Entführt von Außerirdischen), welches schnell auf den 1. Platz der US-Bestseller-Listen kletterte.

Dieses Buch führte zu kontroversen Diskussionen in der Öffentlichkeit und einem erhöhten Interesse an Mack und seiner Arbeit. Während Betroffene und dem UFO-Phänomen und der Parapsychologie offen gegenüberstehende Personen positiv reagierten, lehnten vor allem die etablierten Wissenschaftler seine Schlussfolgerungen ab. Auch und gerade innerhalb der Harvard University stieß Macks Arbeit auf Ablehnung. Schon 1993 wurde ihm an der Harvard-Universität der Ig-Nobelpreis (von engl.: ignoble: unwürdig, schmachvoll, schändlich) verliehen. Nach der Veröffentlichung seines Buches wurde außerdem ein Verfahren gegen Mack eröffnet mit dem Ziel, ihn von seinen Posten zu entheben. Nach 14-monatiger Untersuchung wurden das Verfahren und alle Vorwürfe gegen Mack jedoch fallen gelassen: Es konnten ihm keine fachlichen Fehler oder Verstöße gegen die ethisch-moralischen Prinzipien Harvards nachgewiesen werden.
Moet ik het vertalen? :-)
Citaat:

Mack kwam tot de conclusie dat de getuigenissen echt zijn, de personen dus eigenlijk hadden ervaren wat ze beschreven.
En jij dan nog altijd maar roepen FAKE FAKE tot in het oneindige. :roll:

Wapper 27 april 2016 16:01

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Micele (Bericht 8083552)
Beeldmateriaal en tekeningen en getuigenissen in overvloed.

Waar, waar?? Dat was de vraag van Tamam...

Micele 27 april 2016 16:16

https://books.google.be/books?id=Zs0...ren%22&f=false

Micele 27 april 2016 16:39

Interessant stukje interview met professor John Mack: (10´ stukje van een DVD)
Mooie titel: Thinking Allowed

Citaat:

https://www.youtube.com/watch?v=-U1WecFObQw

John Mack: Human Encounters with Aliens (excerpt) -- A Thinking Allowed DVD w/ Jeffrey Mishlove

parcifal 27 april 2016 17:52

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Irsan (Bericht 8083495)
Elk geloof over de realiteit is een limiet, een beperking in de ervaring!

Ik zeg: alles kan! De realiteit overtreft ALLE fictie.

Realiteit wordt bepaald door de perceptie, perceptie wordt bepaald door geloof.

Er is geen absolute waarheid, het enige dat wij absoluut kunnen zeggen is dat de realiteit geen genzen kent.

Descartes had het verkeerd als hij zei "ik denk dus ik ben". Je kan ook ZIJN zonder te denken, pure perceptie, puur bewustzijn. Daarin zit de sleutel tot het universum, in ons eigen bewustzijn. In ons eigen bewustzijn zit het ongeboren potentieel van de manifestatie van alle realiteit! In ons eigen bewustzijn zit GOD.

WIJ ZIJN GODDELIJK. Halelujah!

Je moet dringend een paar kilo duiklood bijsteken zou ik zeggen, je zweeft alweer tientallen meter boven de grond en het is echt geen zweefweer.


Pandareus 27 april 2016 18:00

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door parcifal (Bericht 8083648)
Je moet dringend een paar kilo duiklood bijsteken zou ik zeggen, je zweeft alweer tientallen meter boven de grond en het is echt geen zweefweer.


Great ! Aan zweefkezen geen gebrek hier ! :-DEenvoudigen van geest kun je alles wijsmaken : ze vragen niet liever. Sommigen gaan er zelf naar op zoek.

Peche 27 april 2016 18:11

De intergalactische federatie is geen zweefkaas !

Tamam 27 april 2016 18:16

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Micele (Bericht 8083552)
Beeldmateriaal en tekeningen en getuigenissen in overvloed.

Tot in den treure onderzocht op valsheid, zelfs door de bekende psychiater van Harvard Medical met alle middelen van psycho en hypnose, dit meerdere malen bij dezelfde mensen, desnoods bij twijfel nog leugendetectors, werkelijk alles dit bij + 200 personen, enkele hadden tekenen van een posttraumatische stoornis (punt 2)

Die John Mack was namelijk eerst zeer kritisch en dacht iets te vinden aan die mensen die zoiets beleefd hebben zoals ze het zeggen.

Die J. Mack haalde er dan nog een Amerikaanse fysicus bij, enz....En die is natuurlijk door Harvard op het matje geroepen, en er volgde een lang onderzoek (14 maand) of prof John Mack tegen wetenschappelijke principes, en überhaupt tegen die van Harvard wat mispeuterd had door zijn onderzoek naar Aliens/UFO´s en al die getuigenissen, en dan nog een paar boeken daarover uit te brengen. Niets kon Harvard vinden en konden hem dan eigenlijk niet ontslaan als Professor.Moet ik het vertalen? :-)

En jij dan nog altijd maar roepen FAKE FAKE tot in het oneindige. :roll:

De emoties bij de Hill's ontvoering werd ook als echt verklaard (heb de geluidsfragmenten compleet ervan eens beluisterd - kippevel). Daarom wilt het niet zeggen. Feiten staan los van emoties/ervaringen.

BEELDMATERIAAL. Genoeg met getuigenissen of het nu van piloten, astronauten of psychologen is..

Pandareus 27 april 2016 18:25

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Tamam (Bericht 8083669)
De emoties bij de Hill's ontvoering werd ook als echt verklaard (heb de geluidsfragmenten compleet ervan eens beluisterd - kippevel). Daarom wilt het niet zeggen. Feiten staan los van emoties/ervaringen.

BEELDMATERIAAL. Genoeg met getuigenissen of het nu van piloten, astronauten of psychologen is..

Zo ?


Yog Sothoth 28 april 2016 08:29

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Micele (Bericht 8083439)
Als ik dit al hoor "in strijd met de wetenschap" tja wat is dan wetenschap eigenlijk nog?

Zelfs Galileo in het begin van de 17e eeuw hadden ze jarenlang geprobeerd belachelijk te maken en moest ook nog voor een Kerkelijke rechtbank verschijnen, zelfs na zijn dood lieten ze hem niet met rust...:

Vond het al lang duren eer Galileo erbij gesleurd werd, altijd een favoriet van de zwevertjes. Het was echter niet de wetenschap waar hij mee overhoop lag maar de kerk. Andere astronomen aanvaardden zonder problemen zijn beweringen.
Dat je belachelijk gemaakt wordt betekent trouwens totaal niet de je automatisch gelijk hebt, dat is eerder uitzondering dan regel.


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 17:32.

Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2020, Politics.be