Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   Maatschappij en samenleving (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Aliens ! Ze bestaan ! (https://forum.politics.be/showthread.php?t=114968)

praha 15 november 2017 23:58

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8573590)
Ik denk dat Von Däniken een punt had toen hij zelf zei:

"Ich bin ein Fantast - doch möchte ich zu bedenken geben, es sind die Fantasten welche die Welt verändern - und nicht die Erbsenzähler."

..zelfs daar is hij foutief in
Er is nog geen enkele fantast ( in de zuivere betekenis van het woord dus ) geweest die wat fundamenteel bijgedragen heeft.
Wat ze ( ik doel hier in het bijzonder op de filosofen... toch nog net een iets ander slag ) op hun conto hebben dat ze soms het zaadje hebben geleverd die een veel mindere fantast ( daarmee wil ik zeggen dat die zijn haar hypothese heeft kunnen waarmaken ) een andere kijk op de zaak gaf

praha 15 november 2017 23:59

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Pandareus (Bericht 8573654)
Als die uitspraak al iets wil aantonen, dan vooral toch dat hij naast een fantast ook een mythomaan is die denkt dat hij iets verwezenlijkt heeft. Zielig personage.

idd

:lol:

praha 16 november 2017 00:07

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8573659)
Niet zo snel. Fantasten en ideeën van fantasten zijn meer dan eens een zegen voor de mensheid gebleken.

"Of all of the parts of society, the field of technology is the most impacted by science fiction. Multiple fields including communication, home entertainment, space travel, and transportation are improved because of the fantastical ideas presented in the science fiction genre. Communication increased mobility and efficiency with the invention of the cellular telephone. The cell phone is credited to the "communicator" that was used in the television series Star Trek. The communicator allowed Captain Kirk to wirelessly contact other starships throughout the galaxy. The inventor of cell phones, Martin Cooper credits Star Trek as the major source of inspiration while developing the new technology (Lawinski)."

Het is maar dat u het weet.

...ik dacht het wel dat ge met zoietske ging afkomen.
Alleen klopt het langs geen kanten
Dat valt niet meer onder fantasme en fantasten zelfs niet aan de zijde van de sf-schrijvers... die baseerde zich immers al te vaak op wat in het vooruitzicht lag
En dus van al die zaken die de sf eerst uitvoerig beschreef en die later zijn verwezenlijkt lag het zaadje reeds te kiemen of was er al maar niet commercieel bekend
Die gsm bv is daar een uitstekend voorbeeld van.
De serie Star Trek begon in 1966 terwijl men in de jaren 50 al begon I men met de opzet van een semi-openbaar netwerk van mobilofoons en het bestond in feite al veel vroeger van de jaren 30

praha 16 november 2017 00:10

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8573686)
Als ik een boek koop, dan zal ik zelf wel beslissen of hetgeen wat erin staat waar is, half waar is of onwaar.

Dat is ondertussen gebleken :lol:

Nu, waar blijft die toetsing want de kritiek is er l heel lang hoor

praha 16 november 2017 00:14

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8573700)
Tijd verspillen? Hoe komt u daar nu bij. Men verspilt nooit zijn tijd wanneer men probeert uit te vissen -bijvoorbeeld door een boek te lezen - of iets waar is of niet. Zelfs niet al moet men daar 20 boeken voor lezen.

Zo, en dat was het dan weer voor een tijdje voor wat deze draad betreft.

:lol::lol::lol:

Het grote kabouterboek nu al gelezen ?

Jongejonge... ge kunt voor zowat alles wat ooit geclaimd is aan nonsens wel een boekje vinden... dient ge die allemaal te lezen ?

En wat als ge dan zo'n boek gelezen hebt ? Vertelt U dat dan ( tenslotte is dat een verzameling van woordjes ) of iets waar of niet waar is ?
Ge zult sowieso terug afstand moeten nemen van dat boek en het via andere wegen gaan uitzoeken.

Jan van den Berghe 16 november 2017 21:50

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8573700)
Tijd verspillen? Hoe komt u daar nu bij. Men verspilt nooit zijn tijd wanneer men probeert uit te vissen -bijvoorbeeld door een boek te lezen - of iets waar is of niet. Zelfs niet al moet men daar 20 boeken voor lezen.

Dus door een boek van Von Däniken weten we dat de piramides door buitenaardse wezens zijn gebouwd?

Ja?

Het Oosten 17 november 2017 17:41

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Jan van den Berghe (Bericht 8575203)
Dus door een boek van Von Däniken weten we dat de piramides door buitenaardse wezens zijn gebouwd?

Ja?


Wanneer iemand mij komt vertellen dat Justinus Martyr dikwijls nonsens vertelt, dan zal ik toch eerst enkele werken of toch minstens één werk van Justinus de Martelaar moeten lezen om te checken of dit inderdaad zo is. En/of in hoeverre dit het geval is.

En zo is het ook met Von Däniken. Wanneer deze schrijver beweert dat de Goden (uit de mythen) eigenlijke kosmonauten waren, dan zal men toch eerst het boek moeten lezen om te weten te komen waarop de man zich steunt om zoiets te beweren.

Dit wat Von Däniken betreft.

P.S.

Let wel, de titel van Von Däniken’s boek roept associaties op met een passage uit de joodse bijbel, meer bepaald Gen. 6, 1:
“Toen de mensen talrijk begonnen te worden op de aardbodem en dochters kregen, (2) zagen de zonen van God hoe mooi de dochters van de mensen waren, en zij kozen zich uit die dochters ieder een vrouw”,
dan kan ik me wel voorstellen dat sommige mensen deze passage op een welbepaalde manier gaan interpreteren.

Hoe zou men deze passage trouwens moeten interpreteren? Dat is hier in onze context een pertinente vraag. Immers volgens de algemene opvatting over de engelen zijn engelen ‘geestelijke’ wezens en kunnen zij in principe niet paren met mensen. Hoe zouden ze trouwens dit wel doen, zijnde louter geestelijke wezens. De zogenaamde ‘zonen van God’ echter in de joodse bijbel zijn in ieder geval wezens die dat wèl kunnen, anders konden zij geen kinderen verwekken bij de menselijke vrouwen (noteer dat de bijbel een expliciet en duidelijk onderscheid maakt tussen de ‘zonen van god’ en het ‘menselijk ras’). Deze ‘zonen van God’ zijn met andere woorden geen louter ‘geestelijke wezens’ en geen ‘engelen’ zoals wij dit nu verstaan.

Volgende vraag is dan : wie zijn ze dan wel? Te meer, dat deze ‘zonen van God’ blijkbaar uit te hemel komen. Want het zijn de ‘zonen van God’ en God resideert nu eenmaal in de hemel. Nu weten we dat volgens de toenmalige opvattingen de hemel een plaats was die ergens (ver?) boven de aarde lag. En bij de christenen is dat nog steeds zo. Want uw God, Jezus, steeg op ten hemel toen hij zijn ‘Vader’ ging vervoegen…

Besluit.
De conclusie trekken door te stellen dat uit deze passage uit de joodse bijbel blijkt dat de ‘zonen van God’ entiteiten waren die uit de hemel kwamen en die seksuele omgang hadden met voor hen aantrekkelijke menselijke vrouwen, en bovendien met hen kinderen hadden, is zeker geen overdreven conclusie. Integendeel zou ik zo zeggen.

En tenslotte: welke wezens nu zouden uit de hemel kunnen komen en zich vermengen met het aardse ras? Er zijn niet zo veel mogelijkheden.

Pandareus 17 november 2017 17:54

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8575771)
Wanneer iemand mij komt vertellen dat Justinus Martyr dikwijls nonsens vertelt, dan zal ik toch eerst enkele werken of toch minstens één werk van Justinus de Martelaar moeten lezen om te checken of dit inderdaad zo is. En/of in hoeverre dit het geval is.

En zo is het ook met Von Däniken. Wanneer deze schrijver beweert dat de Goden (uit de mythen) eigenlijke kosmonauten waren, dan zal men toch eerst het boek moeten lezen om te weten te komen waarop de man zich steunt om zoiets te beweren.

Dit wat Von Däniken betreft.

P.S.

Let wel, de titel van Von Däniken’s boek roept associaties op met een passage uit de joodse bijbel, meer bepaald Gen. 6, 1:
“Toen de mensen talrijk begonnen te worden op de aardbodem en dochters kregen, (2) zagen de zonen van God hoe mooi de dochters van de mensen waren, en zij kozen zich uit die dochters ieder een vrouw”,
dan kan ik me wel voorstellen dat sommige mensen deze passage op een welbepaalde manier gaan interpreteren.

Hoe zou men deze passage trouwens moeten interpreteren? Dat is hier in onze context een pertinente vraag. Immers volgens de algemene opvatting over de engelen zijn engelen ‘geestelijke’ wezens en kunnen zij in principe niet paren met mensen. Hoe zouden ze trouwens dit wel doen, zijnde louter geestelijke wezens. De zogenaamde ‘zonen van God’ echter in de joodse bijbel zijn in ieder geval wezens die dat wèl kunnen, anders konden zij geen kinderen verwekken bij de menselijke vrouwen (noteer dat de bijbel een expliciet en duidelijk onderscheid maakt tussen de ‘zonen van god’ en het ‘menselijk ras’). Deze ‘zonen van God’ zijn met andere woorden geen louter ‘geestelijke wezens’ en geen ‘engelen’ zoals wij dit nu verstaan.

Volgende vraag is dan : wie zijn ze dan wel? Te meer, dat deze ‘zonen van God’ blijkbaar uit te hemel komen. Want het zijn de ‘zonen van God’ en God resideert nu eenmaal in de hemel. Nu weten we dat volgens de toenmalige opvattingen de hemel een plaats was die ergens (ver?) boven de aarde lag. En bij de christenen is dat nog steeds zo. Want uw God, Jezus, steeg op ten hemel toen hij zijn ‘Vader’ ging vervoegen…

Besluit.
De conclusie trekken door te stellen dat uit deze passage uit de joodse bijbel blijkt dat de ‘zonen van God’ entiteiten waren die uit de hemel kwamen en die seksuele omgang hadden met voor hen aantrekkelijke menselijke vrouwen, en bovendien met hen kinderen hadden, is zeker geen overdreven conclusie. Integendeel zou ik zo zeggen.

En tenslotte: welke wezens nu zouden uit de hemel kunnen komen en zich vermengen met het aardse ras? Er zijn niet zo veel mogelijkheden.

Sinds wanneer is de joodse bijbel een geschiedkundig werk ?
Waarom zou iemand zo raar doen om conclusies te willen trekken over afkomst van mensen op basis van een oud metafysisch boek ?

Het Oosten 17 november 2017 18:06

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Pandareus (Bericht 8575774)
Sinds wanneer is de joodse bijbel een geschiedkundig werk ?
Waarom zou iemand zo raar doen om conclusies te willen trekken over afkomst van mensen op basis van een oud metafysisch boek ?

Niet alle verhalen in de bijbel zijn fictieve verhalen. En dat nu uitgerekend de joodse bijbel spreekt over de 'zonen van God' die neerstreken op de aarde en zich vermengden met het aardse ras, is op zijn minst verwonderlijk te noemen.

Het is dus zeker niet uitgesloten dat deze verhalen teruggaan op veel oudere overleveringen.

Pandareus 17 november 2017 18:38

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8575783)
Niet alle verhalen in de bijbel zijn fictieve verhalen. En dat nu uitgerekend de joodse bijbel spreekt over de 'zonen van God' die neerstreken op de aarde en zich vermengden met het aardse ras, is op zijn minst verwonderlijk te noemen.

Het is dus zeker niet uitgesloten dat deze verhalen teruggaan op veel oudere overleveringen.

Dat de joodse bijbel geschreven is op basis van veel oudere teksten van andere mythologïen is duidelijk. Ahura Mazda e.a.
Wat dat te maken heeft met "echtheid" van die verhalen en op wat je die conclusie eigenlijk maakt is veel minder duidelijk.
Wat dat te maken heeft met het kosmonauten verhaal van fantast Von Däniken is volstrekt onduidelijk.

Het Oosten 17 november 2017 18:47

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Pandareus (Bericht 8575796)
Dat de joodse bijbel geschreven is op basis van veel oudere teksten van andere mythologïen is duidelijk. Ahura Mazda e.a.
Wat dat te maken heeft met "echtheid" van die verhalen en op wat je die conclusie eigenlijk maakt is veel minder duidelijk.
Wat dat te maken heeft met het kosmonauten verhaal van fantast Von Däniken is volstrekt onduidelijk.

Wanneer de bijbel spreekt over de zondvloed, dan maakt het in feite niet veel uit of de samenstellers van de joodse bijbel het verhaal hadden van andere overleveringen. Wat uitmaakt is de vraag of er al dan niet een zondvloed is geweest. En dat lijkt zo te zijn geweest.

Het Oosten 17 november 2017 18:51

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Pandareus (Bericht 8575796)
Dat de joodse bijbel geschreven is op basis van veel oudere teksten van andere mythologïen is duidelijk. Ahura Mazda e.a.
Wat dat te maken heeft met "echtheid" van die verhalen en op wat je die conclusie eigenlijk maakt is veel minder duidelijk.
Wat dat te maken heeft met het kosmonauten verhaal van fantast Von Däniken is volstrekt onduidelijk.

Ik repliceerde op de post van JVDB. Hoe kan men nu weten of Von Däniken zinnige of onzinnige dingen vertelt, als men zich de moeite niet eens wil getroosten het boek te lezen.

Jan van den Berghe 17 november 2017 18:53

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8575806)
Ik repliceerde op de post van JVDB. Hoe kan men nu weten of Von Däniken zinnige of onzinnige dingen vertelt, als men zich de moeite niet eens wil getroosten het boek te lezen.

Conclusie van uw redenering: "Ik bepaal na het lezen van een boek of het waar of onwaar is". Nogal een aanmatigend standpunt, niet?!

Het Oosten 17 november 2017 18:56

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Jan van den Berghe (Bericht 8575808)
Conclusie van uw redenering: "Ik bepaal na het lezen van een boek of het waar of onwaar is". Nogal een aanmatigend standpunt, niet?!

Neen, een vrij rationeel standpunt. Ik heb ook nooit gesteld dat Von Däniken het bij het rechte eind had. Ik heb alleen gesteld dat men niet zinnig kan oordelen over een boek wanneer men het niet heeft gelezen. Dat is de evidentie zelf.

kiko 17 november 2017 19:22

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8575800)
Wanneer de bijbel spreekt over de zondvloed, dan maakt het in feite niet veel uit of de samenstellers van de joodse bijbel het verhaal hadden van andere overleveringen. Wat uitmaakt is de vraag of er al dan niet een zondvloed is geweest. En dat lijkt zo te zijn geweest.

Overstromingen zijn een frequent voorkomend verschijnsel en zijn van alle tijden.

Dus natuurlijk zijn er in de Bijbelse periode eveneens overstromingen geweest.

kiko 17 november 2017 19:31

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8575800)
Wanneer de bijbel spreekt over de zondvloed, dan maakt het in feite niet veel uit of de samenstellers van de joodse bijbel het verhaal hadden van andere overleveringen. Wat uitmaakt is de vraag of er al dan niet een zondvloed is geweest. En dat lijkt zo te zijn geweest.

Overstromingen zijn een frequent voorkomend verschijnsel en zijn van alle tijden.

Dus natuurlijk zijn er in de Bijbelse periode eveneens overstromingen geweest.

Het Oosten 17 november 2017 19:47

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door kiko (Bericht 8575834)
Overstromingen zijn een frequent voorkomend verschijnsel en zijn van alle tijden.

Dus natuurlijk zijn er in de Bijbelse periode eveneens overstromingen geweest.

Het zou toch ook kunnen dat de zondvloed wereldwijd was.

Jan van den Berghe 17 november 2017 19:58

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8575814)
Neen, een vrij rationeel standpunt. Ik heb ook nooit gesteld dat Von Däniken het bij het rechte eind had. Ik heb alleen gesteld dat men niet zinnig kan oordelen over een boek wanneer men het niet heeft gelezen. Dat is de evidentie zelf.

Jawel, uw ratio neemt u als ultieme referentie. U leest een boek en erna bepaalt u of het wel "zinnig" is wat erin staat.

Het Oosten 17 november 2017 20:11

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Jan van den Berghe (Bericht 8575860)
Jawel, uw ratio neemt u als ultieme referentie. U leest een boek en erna bepaalt u of het wel "zinnig" is wat erin staat.


U vergist zich. Na een boek te hebben gelezen, lees altijd een kritisch boek over het boek of de theorie die ik heb gelezen. En dan pas trek ik een besluit.

En dat is rationeel denken. Informeren, afwegen, en conclusies trekken uit hetgeen men te weten is gekomen. U zou dat ook moeten doen.

Jan van den Berghe 17 november 2017 21:41

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8575878)
U vergist zich. Na een boek te hebben gelezen, lees altijd een kritisch boek over het boek of de theorie die ik heb gelezen. En dan pas trek ik een besluit.

En dat is rationeel denken. Informeren, afwegen, en conclusies trekken uit hetgeen men te weten is gekomen. U zou dat ook moeten doen.

Kortom, uzelf beschouwt u als de ultieme referentie.


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 18:27.

Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2020, Politics.be