Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   Maatschappij en samenleving (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Aliens ! Ze bestaan ! (https://forum.politics.be/showthread.php?t=114968)

praha 29 december 2017 23:47

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8606029)
Helemaal niet. Maar mocht het blijken dat ufo's vliegende tuigen zijn die niet van een aardse technologie zijn, dan ligt de conclusie nogal voor de hand. Iemand moet tuigen hebben gemaakt (tenzij het de goede God is die ze gemaakt heeft, hetgeen weinig waarschijnlijk is).

En de kans dat het buitenaardse tuigen zijn, is reëel. Immers, indien het hoofd van een onderzoeksteam dat in opdracht van het Pentagon gedurende jaren onderzoek hiernaar deed en vervolgens tot deze conclusie komt, dan kan men dat zo maar niet wegwuiven.

Het wordt toch eens tijd dat je met die kansberekening op de proppen komt

praha 29 december 2017 23:56

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8606080)
Helemaal niet. Ik sluit die dingen niet uit en neig bovendien naar het geloven in het bestaan van buitenaardse vliegende tuigen. Dit op basis van hetgeen ik erover gelezen heb. Ik maak daar ook geen geheim van. Het is dus een rationeel besluit.

Ik weet niet of men dit kan zeggen bij een geloof in een God. En zeker niet als men het Oude Testament leest. En bij het Nieuwe Testament is het al niet veel beter. En dan zwijg ik nog maar over de Koran of de Bhagavâd Gîta.

én daar zit ge dus dik fout
... daar blijkbaar hetgeen je daarover gelezen hebt niks meer voorstelt dan een OT of welk ander verhaaltje
een rationeel besluit is het absoluut net niet.

Een rationeel besluit is eerder dit :
95 % is perfect verklaarbaar gebleken
Logisch dat 5% het niet is wegens te weinig of foutieve data ... dit perfect in de foutmarge
Dus zeer veel kans dat ze eveneens perfect verklaarbaar hadden kunnen zijn moest die voorhanden zijn.
In geen enkel geval van die 5% is er sprake van een buitenaards tuig of enige aanwijzing in die richting
Doch kunnen we ook niet 100% uitsluiten dat er van die 5% ooit wel eens een buitenaards tuig zat...maar die mogelijkheid is de meest onwaarschijnlijke

praha 29 december 2017 23:57

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8606119)
Anderen en piloten met ervaring zien er wel wat van. Zo blijkt.

https://m.youtube.com/watch?v=cboOWFIsWLY

Ge gaat piloten vervolgens als 'rationeel' denkende autoriteiten opvoeren nadat ge ze als onfeilbare getuigen hebt gebombardeerd ? :?

praha 30 december 2017 00:02

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8606134)
De ervaren piloot komt tot het besluit dat deze vliegende tuigen niet van deze aarde zijn. Hetgeen natuurlijk impliceert dat de entiteiten die deze tuigen besturen of manipuleren vanzelfsprekend evenmin van deze aarde zijn.

Tenzij, ja tenzij dat we te maken hebben met tuigen die , zoals ik reeds zei, in het geheim ontwikkeld werden door een of andere overheid, in casu mogelijk de Amerikaanse.

Hoe 'ervaren' en 'betrouwbaar' als getuige zo'n piloot ook moge zijn
( en dat is al een autoriteitsargument van jewelste ... daar statistieken eerder lichtjes het omgekeerde stellen ) ... die kunnen nooit te nimmer tot dat besluit komen op basis van hun data

praha 30 december 2017 00:04

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8606184)
U bent weer aan het vitten op de woorden. Ik stel vast dat een piloot met 18 jaar vliegervaring een vliegend tuig opmerkt dat hij niet kan thuisbrengen, dat geen vleugels heeft, dat wat aan het zweven is boven de zee, en dat wanneer onze piloot het desbetreffende tuig nadert , het zich met een geweldige onaardse snelheid opwaarts uit de voeten maakt. De man maakt het dus mee.

Dat is een argument op basis van een persoonlijke ervaring van deze piloot. Bovendien was hij niet alleen . Het voorval wordt geobserveerd door twee vliegtuigen. Én er is het verhaal van de beelden geregistreerd door de camera's van het vliegtuig. Daar gaat uw 'autorteitsargument'.

Het autoriteitsargument lag in het feit of zulke man in staat is tot zo'n besluit te komen

Maar zeg eens.... hoe komt ie erbij dat het over een tuig gaat ?

Tamam 30 december 2017 00:13

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8610612)
U kunt misschien wel 'excited' geweest zijn , maar in tegenstelling tot wat u wellicht denkt, ik ben dat in deze niet zo erg als u.

Ik kom gewoon tot de conclusie , na mij grondig geïnformeerd te hebben, dat buitenaardse - of geheime aardse tuigen met een tot nu toe ongekende technologie, ons luchtruim bevolken. Punt uit. Meer moeten we daar niet van maken.

En het steeds maar in het belachelijke trekken van dit onderwerp door mensen die er meestal weinig of zelfs geen bal over gelezen hebben, zal mij niet van mening doen veranderen. Eerder is het tegendeel waar.


Uw conclusie is niet sluitend, en uw 'waarheid' is voor u iets persoolijks. Net zoals mijn mening erover.

praha 30 december 2017 00:17

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8606473)
Volgens sommigen is de maanlanding fake. Eén grote zwendelarij. En werd alles opgenomen in een studio. En ze geven daar behoorlijke argumenten voor. Het is maar wat men wil geloven. Maar zo kan men bezig blijven natuurlijk.

:lol:
Ze geven zowat 'argumenten' aan die even doorzichtig en lichtzinnig zijn als de ufo-believers.
Al die zever is al gedebunked.
En da's logisch .... omdat het daar over geregistreerde feitenmateriaal van een wel gedefinieerd gebeuren gaat...iets compleet anders dan ufo waarneming

Citaat:

Ufo-verklaringen komen zeker niet van enkelen of enkelingen. Integendeel! Uw bewering is zeer gratuit en steunt nergens op.
elke ufo is een nieuw feit
Ge kunt niet afkomen met quantiteiten als argument

Citaat:

Bovendien blijft het zogenaamde 'autoriteitsargument' gelden voor de maanlanding: men neemt aan op basis van wat anderen zeggen.
Neen
Ge verwart blijkbaar de reden waarom we spreken over een autoriteitsargument
Ik ( en vele anderen ) delen de onderliggende aanname niet dat piloten, agenten, militairen, etc betere getuigen of meer ervaren getuigen zouden zijn ... en bovenal evenmin kundig om een oordeel te vellen over iets dat hun petje te boven gaat dan de slager om de hoek
Vrij logisch allemaal

Als gij stelt dat het autoriteitsargument evenzeer zou gelden voor de maanlanding dan stel je zoveel dat de mensen achter de maanlanding ( dat zijn dus natuurkundige, werktuigkundige, vluchtleiders, etc .... 1000den mensen ) niks zouden afweten van hun job of allemaal in één groot complot zaten
Dat is gewoonweg krankjorum

praha 30 december 2017 00:37

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8606561)
Ik pas maar de redenering toe die de debunkers maar al te graag en vooral te onpas hanteren: het autoriteitsargument.

én verdomme terrecht !
We hebben je al 1001x uitgenodigd om ons uit te leggen waarom piloten, etc betere of betrouwbaardere getuigen zouden zijn -> geen reactie
We hebben je al talloze malen gevraagd waarom een piloot in staat is om iets dat hij niet kan thuisbrengen te gaan beoordelen als 'iets' of vliegend tuig -> geen reactie
...en we hebben je al 101x gevraagd waar een piloot de wijsheid haalt om een ( in de veronderstelling van ) vliegend tuig kan beoordelen op het buitenaards karakter -> weer geen reactie

Citaat:

Want debunkers die in de maanlanding geloven, nemen dit aan op basis van verklaringen van personen aan wie zij de nodige autoriteit toekennen in deze, om vervolgens te besluiten dat de maanlanding wel effectief plaatsvond.
Ik 'geloof' inderdaad in de autoriteit van fysici, ingenieurs, wiskundigen, natuurkundigen, etc ( dat maar zoveel ) die een project op poten hebben gezet dat wel gedocumenteerd is , te verifiëren valt, etc
... en waarvan de uitkomst evenzeer volledig gedocumenteerd, geregistreerd en nu nog (steeds) te verifiëren valt
Moest dit inderdaad fake zijn of totaal verzonnen dan moet daar een geweldig complot achter steken dat aanzienlijk méér gecompliceerd, veel méér kost en waarin nog eens 10x zoveel mensen bij betrokken moeten zijn.

... dit staat in schril contrast met een enkele waarneming waarvan na het verdwijnen enkel een blip op een radar, een vage foto of getuigenis overblijft en waarvan de speculaties net tegen elke wetenschap indruist.

praha 30 december 2017 00:50

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Max van Dietschland (Bericht 8607110)
De kans is zeer zeer groot dat intelligent buitenaards leven bestaat buiten de aarde. Ze zou nogal raar zijn dat Gods schepping, het universum zo groot is en dat er maar 1 planeet leven zou bevatten. Is nagenoeg onmogelijk.

... dat valt nog te bezien...in feite weten we daar niet zoveel van

't Is ook te zeggen
Wat noemt ge het universum dan ?
Wat maakt het uit dat we bv met enige zekerheid signalen krijgen van intelligent leven ergens aan de andere zijde als ge beseft dat ge in feite kijkt in een zéér ver verleden.

Het zou dus al vele dichterbij moeten.
Er zijn wel recentelijk 'zeer dichtbij' ( dan spreken we over +- 4 lichtjaar ) wel zogenaamde exoplaneten ontdekt... kansmakers dus voor leven maar of het ook intelligent genoeg is
4 lichtjaren ! ... bedenk dat eens

Citaat:

Vraag is kan dit leven ons bereiken of hebben ze ons al bereikt en worden bepaalde zaken geheim gehouden door criminele regimes hier op aarde...
...stel dat ze ons al bereikt hebben of nu bereiken.
Wat is de impact daarvan voor ons als ze hier alleen maar even komen toeren en deel uitmaken van de 5% onverklaarbare verschijnselen ?

praha 30 december 2017 00:53

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Pandareus (Bericht 8607255)
In afwachting daarvan zullen we het met "getuigenissen" moeten doen zoals HO zo naarstig predikt. Hier nog wat bijzonder interessant materiaal : https://www.youtube.com/watch?v=sLyARHqCjDc

edit : het komt van youtube, dus de authenticiteit valt zelfs niet te bediscussiëren. Mijn gedacht !

:lol:

... geweldig !

Het intrieste is dat zo'n zever ( da's zowat gelijk Von Däniken ) het pad effent om andere kwats makkelijker te slikken als zoete broodjes

praha 30 december 2017 01:08

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Kristof Piessens (Bericht 8607513)
Das interressant.

@Panda, ik geloof er ook weinig van nochtans had wel de indruk dat roswell crasch echt heeft plaatsgevonden, hoe en waarom wisten ze toen niet en nu nog niet, nochtans die zaak had echte bewijzen, waar blijven de resultaten hiervan ?

Welke 'echte' bewijzen ?
dat is het 't 'm nu precies ... heel die affaire is gebouwd op voornamelijk lucht en versterkt door de geheimdoenerij van het leger

... maar misschien bedoelt ge dit ?

praha 30 december 2017 01:13

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8608449)
Het zou wel eens kunnen zijn dat we hier met Bigelow en zeker met Elizondo te doen hebben met een 'gecontroleerde' disclosure.

De term zelve is al een farçe opgezet door de ufo-nutties

praha 30 december 2017 01:14

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8608478)
Iedereen heeft zo zijn wensen. Zeker op de vooravond van het nieuwe jaar.

Als Elizondo echter beweert dat er veel meer foto's en filmpjes zijn, dan zal het publiek die ook willen zien natuurlijk. Terecht, want per slot van rekening werd het geheim Pentagon-onderzoek gefinancierd met publieke centen.

En dan kan het publiek zelf uitmaken wat het ervan moet denken.

Let wel, het kan nog steeds zo zijn dat het tuigen zijn, ontwikkeld in ultrageheime militaire (Amerikaanse) programma's. Alleen, de snelheden van die tuigen kan geen menselijk lichaam aan (om nu maar één ding te vernoemen). Voor zover we weten...

...en hier gaan we weer !

Er is helemaal niet uitgemaakt of het tuigen zijn

praha 30 december 2017 01:24

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8610612)
U kunt misschien wel 'excited' geweest zijn , maar in tegenstelling tot wat u wellicht denkt, ik ben dat in deze niet zo erg als u.

Ik kom gewoon tot de conclusie , na mij grondig geïnformeerd te hebben, dat buitenaardse - of geheime aardse tuigen met een tot nu toe ongekende technologie, ons luchtruim bevolken. Punt uit. Meer moeten we daar niet van maken.

En het steeds maar in het belachelijke trekken van dit onderwerp door mensen die er meestal weinig of zelfs geen bal over gelezen hebben, zal mij niet van mening doen veranderen. Eerder is het tegendeel waar.

... het is anders al meermaals gebleken dat gij absoluuuut niet goed geïnformeerd bent... dat getuige de zovele misvattingen, foutieve interpretaties etc.
...en moest het toch zo zijn is en blijft het gewoon de zoveelste drogreden hé
Gij zijt geïnformeerd en de rest is blijkbaar onwetend.

Van die zogenaamde 'info' blijkt 99% dan nog eens totaal zinloos of nodeloze herhaling of opgewarmde stuff
Nu ja, van de triestige weinige 'info' die dan overblijft blijft er maar zeer weinig over buiten : er zijn ufo's, ze worden waargenomen
Tjah en dan ?
Daaruit neemt gij dan het 'rationeel' besluit dat ze een buitenaardse oorsprong moeten hebben ?
Kettergek is het

Kristof Piessens 30 december 2017 07:31

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door praha (Bericht 8610686)
neen, dan heb je een ufo vastgelegd op camera... niet meer en niet minder

ooh pas op... het kan zelfs minder zijn : geen ufo maar enkel eentje ontstaan door de camera

Dat zou zomaar eens kunnen, maar het viel me op de beelden toch iets op, als die camera toch onderaan op de buik of kin van dat vliegtuig hangt, de verplaatsing in 1 richting blijft gaan noch dat er abrupte vliegrichtingen merkbaar zijn. Het betrof dus vliegtuigbeelden van het pentagon in een artikel van het oosten gepost.

Pandareus 30 december 2017 08:16

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8610077)
Mensen zoals u geloven nog niet dat ufo's bestaan wanneer er eentje in hun tuin landt.

Ze zeggen dan: 'ufo's kunnen niet bestaan en daarom is het ding dat in mijn tuin is geland geen ufo'.


Fout, als er eentje bij mij zou landen en ik kan dat zelf zien, controleren en met die gasten een praatje slagen, wat cadeautjes uitwisselen enz dan weet ik dat UFO's bestaan.

Pandareus 30 december 2017 08:19

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8610612)
U kunt misschien wel 'excited' geweest zijn , maar in tegenstelling tot wat u wellicht denkt, ik ben dat in deze niet zo erg als u.

Ik kom gewoon tot de conclusie , na mij grondig geïnformeerd te hebben, dat buitenaardse - of geheime aardse tuigen met een tot nu toe ongekende technologie, ons luchtruim bevolken. Punt uit. Meer moeten we daar niet van maken.

En het steeds maar in het belachelijke trekken van dit onderwerp door mensen die er meestal weinig of zelfs geen bal over gelezen hebben, zal mij niet van mening doen veranderen. Eerder is het tegendeel waar.

Een typisch kenmerk van gelovigen.

Kristof Piessens 30 december 2017 08:32

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Pandareus (Bericht 8610782)
Fout, als er eentje bij mij zou landen en ik kan dat zelf zien, controleren en met die gasten een praatje slagen, wat cadeautjes uitwisselen enz dan weet ik dat UFO's bestaan.

Ach het telt niet dat ik ze niet gezien heb maar vervolgens wel de afdruk in de gazon heb gevonden van iets wat ik van geen kanten kon thuisbrengen...

Voor mij zou dat hetzelfde zijn zoals jij het stelt, maar zover gaan die niet gaan als hun weten dat het menselijke gedrag hun aanzet tot zaken die niet in de openbaarheid mag komen..en daar hebben ze heel veel schrik van !

Pandareus 30 december 2017 09:31

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Kristof Piessens (Bericht 8610791)
Ach het telt niet dat ik ze niet gezien heb maar vervolgens wel de afdruk in de gazon heb gevonden van iets wat ik van geen kanten kon thuisbrengen...

Voor mij zou dat hetzelfde zijn zoals jij het stelt, maar zover gaan die niet gaan als hun weten dat het menselijke gedrag hun aanzet tot zaken die niet in de openbaarheid mag komen..en daar hebben ze heel veel schrik van !

Ken je het fenomeen van de graancircels ? Zie je de gelijkenis met de "ringen" waar jij over spreekt ? Je weet toch ook dat die graancirkels gewoon het werk van grappenmakers is ?

Kristof Piessens 30 december 2017 10:26

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Pandareus (Bericht 8610811)
Ken je het fenomeen van de graancircels ? Zie je de gelijkenis met de "ringen" waar jij over spreekt ? Je weet toch ook dat die graancirkels gewoon het werk van grappenmakers is ?

Neen, graancirkels worden gemaakt in velden waar gewassen groeien, weet ik nu en dat is anders dan de ringen die niet eens als graancirkel kunnen gekenmerkt worden...immers ik geef aan dat ik die cirkels heb gezien als zijnde bruine cirkels met een breedte van 5 a 6 cm en al de rest was in bewuste zomerochtend mooi groen.

Hoe maak je in hemelsnaam een graancirkel in gras ?

Owja, er is wel een verschil tussen graancirkels die echter niet door mensen gemaakt kunnen worden en fake graancirkels die door mensen gemaakt worden, het verschil zit hem in de plooiwijze van de graangewassen aan de stammen.


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 18:23.

Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2020, Politics.be