Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   Maatschappij en samenleving (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Aliens ! Ze bestaan ! (https://forum.politics.be/showthread.php?t=114968)

Het Oosten 14 april 2016 21:35

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Another Jack (Bericht 8067668)
Je begrijpt gewoon wat je graag wil begrijpen.

Integendeel. Ik begrijp juist niet wat ik zou willen begrijpen. En de rijkswachters (toen) uit Eupen en omstreken maar evenmin.

Another Jack 14 april 2016 21:40

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8067681)
Integendeel. Ik begrijp juist niet wat ik zou willen begrijpen. En de rijkswachters (toen) uit Eupen en omstreken maar evenmin.

Dat komt omdat er geen uitleg is.
Ik herhaal: "geen".

Het Oosten 14 april 2016 21:43

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Another Jack (Bericht 8067688)
Dat komt omdat er geen uitleg is.
Ik herhaal: "geen".

De rijkswachters zullen het verhaal niet gefantaseerd hebben. Dat lijkt me duidelijk. Bovendien worden hun waarnemingen bevestigd door anderen.

En dus nogmaals de vraag: moet hetgeen zij hebben waargenomen naar de prullenmand?

Het Oosten 14 april 2016 21:47

/

Another Jack 14 april 2016 21:58

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8067694)
De rijkswachters zullen het verhaal niet gefantaseerd hebben. Dat lijkt me duidelijk. Bovendien worden hun waarnemingen bevestigd door anderen.

En dus nogmaals de vraag: moet hetgeen zij hebben waargenomen naar de prullenmand?

Er zijn waarnemingen, maar er is geen uitleg.
G-e-e-n u-i-t-l-e-g.

Het Oosten 15 april 2016 07:43

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Another Jack (Bericht 8067718)
Er zijn waarnemingen, maar er is geen uitleg.
G-e-e-n u-i-t-l-e-g.

Volgens De Brouwer zouden de tuigen gebruik maken van een technologie die men in zijn tijd (én in steeds nog in onze tijd) niet kent. Het gigantisch versnellen van die tuigen, het geluidloos blijven hangen zonder geluid is ons niet bekend en behoort niet tot ons technische kunnen.

Twee mogelijkheden.
1)Het zijn aardse (geheime) tuigen.
2)Het zijn buitenaardse tuigen.

Laten we 2) nu even uitsluiten. Indien het aardse tuigen zijn, dan betekent dit dat er personen (landen of bepaalde bedrijven) een manier gevonden hebben om energie op te wekken, los van fossiele brandstof. En dat men dus bezig is de mensheid gigantisch te bedotten.

Want als men in staat is energie op te wekken zonder beroep te moeten doen op de ons tot nog toe gekende energiebronnen, dan is het energieprobleem op de aarde in feite opgelost. En de vervuiling die ermee gepaard gaat eveneens. Daar gaat het ook over.

Another Jack 15 april 2016 08:10

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8067930)
Volgens De Brouwer zouden de tuigen gebruik maken van een technologie die men in zijn tijd (én in steeds nog in onze tijd) niet kent. Het gigantisch versnellen van die tuigen, het geluidloos blijven hangen zonder geluid is ons niet bekend en behoort niet tot ons technische kunnen.

Twee mogelijkheden.
1)Het zijn aardse (geheime) tuigen.
2)Het zijn buitenaardse tuigen.

Laten we 2) nu even uitsluiten. Indien het aardse tuigen zijn, dan betekent dit dat er personen (landen of bepaalde bedrijven) een manier gevonden hebben om energie op te wekken, los van fossiele brandstof. En dat men dus bezig is de mensheid gigantisch te bedotten.

Want als men in staat is energie op te wekken zonder beroep te moeten doen op de ons tot nog toe gekende energiebronnen, dan is het energieprobleem op de aarde in feite opgelost. En de vervuiling die ermee gepaard gaat eveneens. Daar gaat het ook over.

Zweven heet dat.

Het Oosten 15 april 2016 08:32

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Another Jack (Bericht 8067947)
Zweven heet dat.

Dat is hetzelfde, slimme.

zweven: vanzelf in de lucht blijven hangen

Pandareus 15 april 2016 08:39

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8067930)
Volgens De Brouwer zouden de tuigen gebruik maken van een technologie die men in zijn tijd (én in steeds nog in onze tijd) niet kent. Het gigantisch versnellen van die tuigen, het geluidloos blijven hangen zonder geluid is ons niet bekend en behoort niet tot ons technische kunnen.

Twee mogelijkheden.
1)Het zijn aardse (geheime) tuigen.
2)Het zijn buitenaardse tuigen.

Laten we 2) nu even uitsluiten. Indien het aardse tuigen zijn, dan betekent dit dat er personen (landen of bepaalde bedrijven) een manier gevonden hebben om energie op te wekken, los van fossiele brandstof. En dat men dus bezig is de mensheid gigantisch te bedotten.

Want als men in staat is energie op te wekken zonder beroep te moeten doen op de ons tot nog toe gekende energiebronnen, dan is het energieprobleem op de aarde in feite opgelost. En de vervuiling die ermee gepaard gaat eveneens. Daar gaat het ook over.

Er is helemaal geen bewijs dat het om 'tuigen' gaat...
Een groot aantal mensen zegt 'iets' gezien te hebben, maar niemand weet wat dat was. Al de rest is zuivere speculatie.

Het Oosten 15 april 2016 08:58

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Pandareus (Bericht 8067969)
Er is helemaal geen bewijs dat het om 'tuigen' gaat...
Een groot aantal mensen zegt 'iets' gezien te hebben, maar niemand weet wat dat was. Al de rest is zuivere speculatie.

Ja, dit is mogelijk. Maar die rijkswachters in kwestie hebben natuurlijk niet 'zomaar iets gezien'. Ze hebben het lange tijd kunnen observeren. En zij spreken wel degelijk van 'tuigen'.

Pandareus 15 april 2016 08:59

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8067981)
Ja, dit is mogelijk. Maar die rijkswachters in kwestie hebben natuurlijk niet 'zomaar iets gezien'. Ze hebben het lange tijd kunnen observeren. En zij spreken wel degelijk van 'tuigen'.

Ze spreken daarover, okee. Maar weten ze dat ? Of denken ze dat ?

Het Oosten 15 april 2016 09:07

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Pandareus (Bericht 8067983)
Ze spreken daarover, okee. Maar weten ze dat ? Of denken ze dat ?

Rijkswachters op nachtronde zijn in principe nuchtere mensen, zowel letterlijk als figuurlijk. Ze zien wat ze zien. Meer kunnen ze er niet van maken.

Nu suggereert u: ja maar datgene wat ze zien, is niet wat ze menen te zien. Goed, dan zij we uitgepraat.

Het Oosten 15 april 2016 09:32

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door parcifal (Bericht 8067621)
Foto is volledig getrukeerd, het is een stuk piepschuim met een paar lichtjes erin gemonteerd.

De vervalser, Patrick Marechal, heeft zijn spijt ondertussen betuigd. :lol:
Fool you once .... etc. ;-)

Niet zo snel. Die mogelijke vervalste foto heeft niets te maken met de gebeurtenissen die plaats vonden in 1989 en waarnaar ik verwees in het boek van L Kane met het interview van De Brouwer . Die foto werd genomen in het jaar 1990 als ik me niet vergis.

Deze vreemdsoortige driehoekige tuigen worden bovendien gespot boven heel wat andere landen.

parcifal 15 april 2016 09:52

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8068013)
Niet zo snel. Die mogelijke vervalste foto heeft niets te maken met de gebeurtenissen die plaats vonden in 1989 en waarnaar ik verwees in het boek van L Kane met het interview van De Brouwer . Die foto werd genomen in het jaar 1990 als ik me niet vergis.

Allez allez, de foto die jij toonde was de 'Petit Rechain' foto die in '89 zo vaak in de pers werd opgevoerd en die zelfs iconisch geworden is en waarbij jij de tekst zette :

Citaat:

(de foto is niet getrukeerd en de lichte halo rond het tuig
zou wijzen op een eerder sterk magnetisch veld volgens
onafhankelijke deskundigen)
Ik heb enkel opgemerkt dat deze foto wel degelijk getrukeerd werd, het verhaal is algemeen bekend en de foto kan nu niet meer gebruikt worden als icoon behalve als icoon voor vervalsing van ufo-foto's.

Betreffende de belgische ufo-golf van '89 - '91 hebben we al uitgebreid gediscussieerd en al wat we zeker kunnen zeggen is :

Vele mensen hebben iets gezien wat ze niet konden verklaren, tot op vandaag hebben we geen duidelijke uitleg daarvoor.
Er is 1 goede foto gemaakt die achteraf een vervalsing bleek te zijn.

Er zijn F-16's opgestegen maar uit de radargegevens daarvan valt niet duidelijk op te maken of ze effectief een tuig hebben geregistreerd, idem met de radar-gegevens van de grondstations.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_ufogolf

Citaat:

Wim van Utrecht publiceerde in het septembernummer (1994) van Skepter zijn visie als scepticus op de gebeurtenissen. Een van de piloten van de F-16 die de ufo achtervolgden had een verkeerde handeling uitgevoerd, waardoor zijn radargegevens niet bewaard bleven. De registraties van de tweede F-16, die de bewuste radarwaarneming registreerde, werden in handen gegeven van de aan M.I.T. verbonden professor Auguste Meessen, natuurkundeprofessor aan de Katholieke Universiteit van Louvain-La-Neuve. Na een eerste analyse concludeerde de professor dat 'de enige redelijke hypothese deze is van de ufo's, waarvan de prestaties duidelijk in de richting van een niet-aardse herkomst wijzen'. Sceptici reageerden daarop dat een parallel uitgevoerde analyse door kolonel Salmon en door burgerlijk ingenieur Gilmard aantoonde dat er grote fouten zijn gemaakt bij de interpretatie van de radaropnamen. Het officiële onderzoek laat zien dat in ten minste drie van de tien abnormale registraties de boordradar van de ene F-16 de tweede F-16 voor een ufo had aangezien.[6]

Bij de resterende niet-geïdentificeerde echo's wordt door sceptici gedacht aan de weerkaatsing van radargolven op inversielagen of op compacte en vochtige luchtmassa's. De lichtpunten die vroeger op de avond waren gesignaleerd, konden voordien al, aan de hand van een door een getuige gemaakte schets, als sterren worden verklaard. De ongewone meteorologische situatie die die nacht heerste, zou verklaren waarom een groep rijkswachters sterren en planeten voor ufo's had aanzien. Vreemd is volgens sceptici ook dat in een persmededeling die de luchtmacht kort na de F-16-jacht vrijgaf, met geen woord over de radaropnames werd gerept, terwijl de luchtmacht enkele maanden later met het verhaal naar de pers stapte. Het heeft mensen die kritisch staan tegenover de hypothese dat de waarneming een ufo was doen denken dat feitelijke bedoeling was om als afleidingsmanoeuvre voor vluchten met experimentele vliegtuigen of ballons, ofwel om een gebrekkige omgang met pas aangeschafte radarapparatuur af te schrijven naar een externe oorzaak.
Kortom : not enough data to make a valid conclusion.
We weten het dus niet.

Het Oosten 15 april 2016 10:04

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door parcifal (Bericht 8068043)
Allez allez, de foto die jij toonde was de 'Petit Rechain' foto die in '89 zo vaak in de pers werd opgevoerd en die zelfs iconisch geworden is en waarbij jij de tekst zette :Ik heb enkel opgemerkt dat deze foto wel degelijk getrukeerd werd, het verhaal is algemeen bekend en de foto kan nu niet meer gebruikt worden als icoon behalve als icoon voor vervalsing van ufo-foto's.

Betreffende de belgische ufo-golf van '89 - '91 hebben we al uitgebreid gediscussieerd en al wat we zeker kunnen zeggen is :

Vele mensen hebben iets gezien wat ze niet konden verklaren, tot op vandaag hebben we geen duidelijke uitleg daarvoor.
Er is 1 goede foto gemaakt die achteraf een vervalsing bleek te zijn.

Er zijn F-16's opgestegen maar uit de radargegevens daarvan valt niet duidelijk op te maken of ze effectief een tuig hebben geregistreerd, idem met de radar-gegevens van de grondstations.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_ufogolf

Kortom : not enough data to make a valid conclusion.
We weten het dus niet.

Ik zeg gewoon wat is.

1)"The photograph was taken 21 years ago in 1990 at the height of the Belgian UFO flap and was an instant hit around the world, with many publications using the photo as a kind of banner for the UFO phenomenon."

De gebeurtenissen waarover De Brouwer zijn verhaal doet, grepen plaats in 1989.


2) Wat de echtheid van de foto betreft. Ik verwees naar wat de deskundigen beweerden.

Pandareus 15 april 2016 10:08

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8067988)
Rijkswachters op nachtronde zijn in principe nuchtere mensen, zowel letterlijk als figuurlijk. Ze zien wat ze zien. Meer kunnen ze er niet van maken.

Nu suggereert u: ja maar datgene wat ze zien, is niet wat ze menen te zien. Goed, dan zij we uitgepraat.

Neen, helemaal niet. Ze hebben 'iets' gezien, maar kunnen onmogelijk met zekerheid zeggen dat dit 'tuigen' waren. Dat is het punt. Een waarneming met een interpretatie is wat we hebben. Een opinie dus, en dat vormt geen bewijs.

Het Oosten 15 april 2016 10:17

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door parcifal (Bericht 8068043)
Allez allez, de foto die jij toonde was de 'Petit Rechain' foto die in '89 zo vaak in de pers werd opgevoerd en die zelfs iconisch geworden is en waarbij jij de tekst zette :Ik heb enkel opgemerkt dat deze foto wel degelijk getrukeerd werd, het verhaal is algemeen bekend en de foto kan nu niet meer gebruikt worden als icoon behalve als icoon voor vervalsing van ufo-foto's.

Betreffende de belgische ufo-golf van '89 - '91 hebben we al uitgebreid gediscussieerd en al wat we zeker kunnen zeggen is :

Vele mensen hebben iets gezien wat ze niet konden verklaren, tot op vandaag hebben we geen duidelijke uitleg daarvoor.
Er is 1 goede foto gemaakt die achteraf een vervalsing bleek te zijn.

Er zijn F-16's opgestegen maar uit de radargegevens daarvan valt niet duidelijk op te maken of ze effectief een tuig hebben geregistreerd, idem met de radar-gegevens van de grondstations.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_ufogolfKortom : not enough data to make a valid conclusion.
We weten het dus niet.

Het verhaal:

De ongewone meteorologische situatie die die nacht heerste, zou verklaren waarom een groep rijkswachters sterren en planeten voor ufo's had aanzien.

Nonsens.

Yog Sothoth 15 april 2016 10:18

Waar het dus op neerkomt, is dit:Je weet niet wat het is? Aliens! Je ziet iets dat je niet kan verklaren? Aliens! De patatten koken over? Aliens! Aliens, aliens en nog eens aliens, overal waar je maar kan kijken!

parcifal 15 april 2016 11:04

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8068064)
Ik zeg gewoon wat is.

1)"The photograph was taken 21 years ago in 1990 at the height of the Belgian UFO flap and was an instant hit around the world, with many publications using the photo as a kind of banner for the UFO phenomenon."

De gebeurtenissen waarover De Brouwer zijn verhaal doet, grepen plaats in 1989.

Je hebt gelijk over het jaar, het was inderdaad 1990.

Het Oosten 15 april 2016 11:07

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Yog Sothoth (Bericht 8068089)
Waar het dus op neerkomt, is dit:Je weet niet wat het is? Aliens! Je ziet iets dat je niet kan verklaren? Aliens! De patatten koken over? Aliens! Aliens, aliens en nog eens aliens, overal waar je maar kan kijken!

Een vrij domme opmerking. Het zij zo.

parcifal 15 april 2016 11:07

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8068087)
Het verhaal:

De ongewone meteorologische situatie die die nacht heerste, zou verklaren waarom een groep rijkswachters sterren en planeten voor ufo's had aanzien.

Nonsens.

Ik denk inderdaad dat die 'uitleg' ook niet klopt, maar uiteindelijk hebben we dus enkel een getuigenis van een groep mensen die iets gezien hebben, rijkswachters of niet, dat maakt niets uit.

We kunnen niet eens vaststellen of het een tuig was, waarschijnlijk niet want het kon versnellen aan een tempo wat mechanisch niet mogelijk is voor tuigen die massa hebben.

Yog Sothoth 15 april 2016 11:09

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8068187)
Een vrij domme opmerking. Het zij zo.

Nee, ik zeg gewoon waar het op staat. Heb je geen verklaring, ga er dan geen verzinnen! Zo simpel is het!

Het Oosten 15 april 2016 11:19

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Yog Sothoth (Bericht 8068195)
Nee, ik zeg gewoon waar het op staat. Heb je geen verklaring, ga er dan geen verzinnen! Zo simpel is het!

Daar zijn de wetenschappelijke hypotheses op gebouwd. Hypotheses zijn eigenlijk ook dingen die men uiteindelijk 'verzint'. Of zeer waarschijnlijk acht. Maar men weet het niet echt. Totdat ze bewezen worden of vervangen door een nieuwe , betere hypotheses.

Het Oosten 15 april 2016 12:27

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door parcifal (Bericht 8068189)
Ik denk inderdaad dat die 'uitleg' ook niet klopt, maar uiteindelijk hebben we dus enkel een getuigenis van een groep mensen die iets gezien hebben, rijkswachters of niet, dat maakt niets uit.

We kunnen niet eens vaststellen of het een tuig was, waarschijnlijk niet want het kon versnellen aan een tempo wat mechanisch niet mogelijk is voor tuigen die massa hebben.

Ja maar als het roerloos blijft hangen zonder geluid en men kan het een tijd observeren , dan kan men zeker uitmaken of het een tuig is of niet. Ook al geeft men er nu de naam U.A.P. aan. Een eerder vreemd tuig misschien, maar wel een 'tuig'.

Micele 15 april 2016 12:33

Idd maar af en toe komt er iets uit:

http://www.liveleak.com/view?i=0f4_1252865643

http://www.ufoevidence.org/cases/case1138.htm

The Secret KGB UFO Files, The Russian Crash of 1969

The details of a Russian Crash on or about 1969 are sketchy and somewhat suspect. This case comes from the so-called "Secret KGB Files," which were reportedly smuggled out of the former Soviet Union. Reportedly, $10,000 was paid for the information. The details of these secret files were first offered to the general public on 9-13-98 as part of a TNT special titled "The Secret UFO Files of the KGB." The show featured extraordinary film and still photographs of the UFO recovery, and also a portion of autopsy film on part of an alien body.

The event itself, according to the files, occurred in the state of Sverdlovsky, which was formerly Yekatrinburg of the USSR. The crash story follows a familiar pattern normally associated with this type of report. The fiery crash of an unknown object occurred in March 1969. The site was secured by the Russian military, and one dead alien was found in the wreckage. The remains of the craft and alien were brought to a secure location, and the alien body was autopsied. Both still and moving pictures were taken of the craft, its retrieval, and the alien autopsy. The autopsy shows only an alien torso and arm. From the size of the body parts, the alien would have been an extremely small being.

The TNT special features Roger Moore, veteran actor and former James Bond, who discusses other UFO events, along with interviews with UFO experts, CIA agents, and other film. Probably the most notable footage is from MIG gun cameras of confrontations with UFOs. There have been only a few still frames of this footage in America, and I have not been able as of this writing, 11-01-2002, to obtain the videos. The show itself is mediocre, and its only redeeming quality is the presentation of the UFO crash story. Supposedly, the crash story was validated by secret KGB documents.

The footage at the crash site does seem to be authentic at least on several points. The truck in the film is a circa 1950 model ZIS151, which has not been used by the military for quite some time, and the truck would have been difficult to find to stage a hoax with. Other elements of the film do not exhibit any obvious signs of a hoax, as to the movement of the soldiers, the timing of the film as to shadows, and the UFO itself.

There are also several documents shown to verify the event itself, and an eyewitness to the event who swears that the recovery mission did occur. The footage of the autopsy film shows personnel without caps and gowns, which seemed odd to me at first, but after some research I found that this was commonplace for that era in Russia.
The furnishings in the room are acceptable, and in Russia have probably not changed much today. Three men in their 20's and 30's are performing the procedure, and one woman is taking notes. The note taker is identified as KGB stenographer O. A. Pshonikina. The alien's torso and arm are lying together on the table as the autopsy is performed, and there are documents shown to support the autopsy.

Although the USA-Russia relationship is much improved over a few years ago, it still lacks. Any information received is subject to translation, and often times there are problems with interpretation. It is sad there is not more cooperation between the two countries. The case of the 1969 retrieval and autopsy are difficult to assess. Until more information is uncovered, it will remain unsubstantiated.


idem-langer filmpje, crash-simulatie vanaf 3´05":
http://www.dailymotion.com/video/xft...kgb-film_music

ook: http://ufosightingshotspot.blogspot....rewman-of.html

Op YT is zeker nog meer te vinden over die UFO-crash (met dode alien)

Irsan 15 april 2016 12:40

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8067930)
Twee mogelijkheden.
1)Het zijn aardse (geheime) tuigen.
2)Het zijn buitenaardse tuigen.

Laten we 2) nu even uitsluiten. Indien het aardse tuigen zijn, dan betekent dit dat er personen (landen of bepaalde bedrijven) een manier gevonden hebben om energie op te wekken, los van fossiele brandstof. En dat men dus bezig is de mensheid gigantisch te bedotten.

Dat is inderdaad het geval. We worden gigantisch bedot. Ze hebben de UFO technologie al werkend sinds de jaren 40-50.

Maar er zijn ook buitenaardse UFO's. Het fenomeen is een combinatie van deze twee!

Zie deze explosieve uiteenzetting van Steven Greer. All you need to know!

https://www.youtube.com/watch?v=oHxGQjirV-c

Irsan 15 april 2016 12:44

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8067694)
De rijkswachters zullen het verhaal niet gefantaseerd hebben. Dat lijkt me duidelijk. Bovendien worden hun waarnemingen bevestigd door anderen.

En dus nogmaals de vraag: moet hetgeen zij hebben waargenomen naar de prullenmand?

Ik placht te herinneren dat de rijkswachters ook een silhouet in het tuig zagen. Binnenkant was paars/blauw verlicht. T'is maar om te zeggen!

Micele 15 april 2016 12:45

vervolg UFO van KGB-files, Russische websites:

http://urbibl.ru/Stat/NLO_nad_Uralom...o_na_urale.htm

Another Jack 15 april 2016 13:40

En alle oude flutverhalen worden voor de zoveelste keer gerecycleerd...
"Iedereen resetten!!!"
We beginnen van vooraf aan!
:lol:

Pandareus 15 april 2016 14:06

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Irsan (Bericht 8068273)
Ik placht te herinneren dat de rijkswachters ook een silhouet in het tuig zagen. Binnenkant was paars/blauw verlicht. T'is maar om te zeggen!

Een UFO vliegende schotel met rijkswacht zwaailicht ?

Irsan 15 april 2016 14:15

Hier zie je de getuigenissen van de originele rijkwachters die erbij waren! Wooot wooot! Great stuff!

https://www.youtube.com/watch?v=d9PVBL2MkKk

Het Oosten 15 april 2016 14:24

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Another Jack (Bericht 8068374)
En alle oude flutverhalen worden voor de zoveelste keer gerecycleerd...
"Iedereen resetten!!!"
We beginnen van vooraf aan!
:lol:

Toch niet vergeten, hoop ik. Volgens u was Cosmic Top Secret ook een 'flutverhaal'...

Pandareus 15 april 2016 14:38

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8068419)
Toch niet vergeten, hoop ik. Volgens u was Cosmic Top Secret ook een 'flutverhaal'...

Flauwe vergelijking... Dat is een bestaande klassificatie benaming uit de NAVO. Het is dus realiteit, bewezen realiteit. Ook als iemand dat niet weet en/of die term niet kent. Dat UFO's 'tuigen' zouden zijn bestaat nul komma nul bewijs voor. Het enige dat we hebben, ad nauseam, zijn getuigenissen van mensen die iets menen gezien te hebben. En verder veel verhalen, veel fantasie en nooit iets tastbaars.

Another Jack 15 april 2016 14:38

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8068419)
Toch niet vergeten, hoop ik. Volgens u was Cosmic Top Secret ook een 'flutverhaal'...

"Was"...
Ik heb mijn stommiteit na een kwartier rechtgezet.

Konden we dat maar van iedereen hier zeggen...

Irsan 15 april 2016 14:52

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Pandareus (Bericht 8068439)
Flauwe vergelijking... Dat is een bestaande klassificatie benaming uit de NAVO. Het is dus realiteit, bewezen realiteit. Ook als iemand dat niet weet en/of die term niet kent. Dat UFO's 'tuigen' zouden zijn bestaat nul komma nul bewijs voor. Het enige dat we hebben, ad nauseam, zijn getuigenissen van mensen die iets menen gezien te hebben. En verder veel verhalen, veel fantasie en nooit iets tastbaars.

Het zijn niet alleen getuigenissen bij vele gevallen. Maar goed.

Laten we het enkel bij de getuigenissen houden. Aangezien we hier een dialoog hebben vraag ik u eens de getuigenissen van de rijkswachters te bekijken in het filmpje dat ik hierboven gepost heb. Er zijn stukken bij "reanactments" door acteurs, maar ook de originele rijkswachters komen in bod en doen hun verhaal.

Mijn oprechte vragen aan u.

Denkt u dat deze rijkswachters allen hallucineerden?
Of denkt u dat ze allen liegen?
Zoniet:
Wat is uw verklaring voor het geziene fenomeen? En meer bepaald:
Wat is uw verklaring voor de fenomemen van de laserlichten en de bollen van licht die uit de objecten kwamen zoals beschreven door de verschillende rijkswachters?

Another Jack 15 april 2016 14:54

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Irsan (Bericht 8068466)
Het zijn niet alleen getuigenissen bij vele gevallen. Maar goed.

Laten we het enkel bij de getuigenissen houden. Aangezien we hier een dialoog hebben vraag ik u eens de getuigenissen van de rijkswachters te bekijken in het filmpje dat ik hierboven gepost heb. Er zijn stukken bij "reanactments" door acteurs, maar ook de originele rijkswachters komen in bod en doen hun verhaal.

Mijn oprechte vragen aan u.

Denkt u dat deze rijkswachters allen hallucineerden?
Denkt u dat ze het slachtoffer geweest zijn van een grap, zoja welke grap verklaart hun getuigenissen?
Wat is uw verklaring voor de fenomemen van de laserlichten en de bollen van licht die uit de objecten kwamen zoals beschreven door de verschillende rijkswachters?

- Neen.
- Dat is mogelijk, welke de grap zou kunnen geweest zijn, weten we niet.
- Geen verklaring.

Het Oosten 15 april 2016 14:58

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Another Jack (Bericht 8068440)
"Was"...
Ik heb mijn stommiteit na een kwartier rechtgezet.

Konden we dat maar van iedereen hier zeggen...

U weet niet of het verhaal van de Russische ufo een flutverhaal is. En dus, niet te vlug schreeuwen : "het is weer een flutverhaal."

Eerst checken of het en flutverhaal is. Vervolgens dubbelchecken. En d�*n pas roepen (mocht het zo zijn): "dat is weer het zoveelste flutverhaal!"

Irsan 15 april 2016 15:02

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Another Jack (Bericht 8068470)
- Neen.
- Dat is mogelijk, welke de grap zou kunnen geweest zijn, weten we niet.
- Geen verklaring.

Je bovenstaande antwoorden accepteer ik. Je laat het open. Je hebt geen verklaring.

Maar waarom zou je dan buitenaardse of aardse voertuigen met een ongekende technologie uitsluiten?

Ik vind het een plausibelle verklaring. Ik zie niet in waarom het niet zou kunnen als je de getuigenissen van de rijkswachters gelooft en alle punten in hun betoog aanschouwt.

De objecten zweefden zonder lawaai te maken en konden snel acceleren. Er kwamen lichtbollen en lichtstralen uit, bv een lichtbol die rond de kerktoren zweefde en dan terugkeerde naar het object. Dit gedrag doet intellligente aansturen vermoeden.

Daarom vind ik de buitenaardse hypothese of de aardse met ongekende technologie zeer aannemelijk.

Mijn oprechte mening: rationeel gezien je kan bovenstaande mogelijkheden niet uitsluiten, ze zijn zelfs het meest logisch. Als je dat wel doet, dan speelt er meer mee (bv. het niet willen accepteren van iets dat men onmogelijk acht).

Another Jack 15 april 2016 15:10

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Irsan (Bericht 8068481)
Je bovenstaande antwoorden accepteer ik. Je laat het open. Je hebt geen verklaring.

Maar waarom zou je dan buitenaardse of aardse voertuigen met een ongekende technologie uitsluiten?

Ik vind het een plausibelle verklaring. Ik zie niet in waarom het niet zou kunnen als je de getuigenissen van de rijkswachters gelooft en alle punten in hun betoog aanschouwt.

De objecten zweefden zonder lawaai te maken en konden snel acceleren. Er kwamen lichtbollen en lichtstralen uit, bv een lichtbol die rond de kerktoren zweefde en dan terugkeerde naar het object. Dit gedrag doet intellligente aansturen vermoeden.

Daarom vind ik de buitenaardse hypothese of de aardse met ongekende technologie zeer aannemelijk.

Mijn oprechte mening: rationeel gezien je kan bovenstaande mogelijkheden niet uitsluiten, ze zijn zelfs het meest logisch. Als je dat wel doet, dan speelt er meer mee (bv. het niet willen accepteren van iets dat men onmogelijk acht).

Ja, dat verhaal ken ik ook ondertussen:
"We mogen niks uitsluiten!"

Tot als we de mogelijkheid van sprekende slagroomtaarten niet willen uitsluiten, dan is het kot hier te klein.

fox 15 april 2016 15:12

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8068475)
U weet niet of het verhaal van de Russische ufo een flutverhaal is. En dus, niet te vlug schreeuwen : "het is weer een flutverhaal."

Eerst checken of het en flutverhaal is. Vervolgens dubbelchecken. En d�*n pas roepen (mocht het zo zijn): "dat is weer het zoveelste flutverhaal!"

Je zou beter uw eigen raad eens beginnen opvolgen. Je zou ook beter eens beginnen toegeven als je een flater slaat. Jackie kan dat tenminste, daar ben jij niet mans genoeg voor.


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 17:03.

Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2020, Politics.be