Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   Maatschappij en samenleving (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Aliens ! Ze bestaan ! (https://forum.politics.be/showthread.php?t=114968)

praha 29 december 2017 23:47

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8606029)
Helemaal niet. Maar mocht het blijken dat ufo's vliegende tuigen zijn die niet van een aardse technologie zijn, dan ligt de conclusie nogal voor de hand. Iemand moet tuigen hebben gemaakt (tenzij het de goede God is die ze gemaakt heeft, hetgeen weinig waarschijnlijk is).

En de kans dat het buitenaardse tuigen zijn, is reëel. Immers, indien het hoofd van een onderzoeksteam dat in opdracht van het Pentagon gedurende jaren onderzoek hiernaar deed en vervolgens tot deze conclusie komt, dan kan men dat zo maar niet wegwuiven.

Het wordt toch eens tijd dat je met die kansberekening op de proppen komt

praha 29 december 2017 23:56

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8606080)
Helemaal niet. Ik sluit die dingen niet uit en neig bovendien naar het geloven in het bestaan van buitenaardse vliegende tuigen. Dit op basis van hetgeen ik erover gelezen heb. Ik maak daar ook geen geheim van. Het is dus een rationeel besluit.

Ik weet niet of men dit kan zeggen bij een geloof in een God. En zeker niet als men het Oude Testament leest. En bij het Nieuwe Testament is het al niet veel beter. En dan zwijg ik nog maar over de Koran of de Bhagavâd Gîta.

én daar zit ge dus dik fout
... daar blijkbaar hetgeen je daarover gelezen hebt niks meer voorstelt dan een OT of welk ander verhaaltje
een rationeel besluit is het absoluut net niet.

Een rationeel besluit is eerder dit :
95 % is perfect verklaarbaar gebleken
Logisch dat 5% het niet is wegens te weinig of foutieve data ... dit perfect in de foutmarge
Dus zeer veel kans dat ze eveneens perfect verklaarbaar hadden kunnen zijn moest die voorhanden zijn.
In geen enkel geval van die 5% is er sprake van een buitenaards tuig of enige aanwijzing in die richting
Doch kunnen we ook niet 100% uitsluiten dat er van die 5% ooit wel eens een buitenaards tuig zat...maar die mogelijkheid is de meest onwaarschijnlijke

praha 29 december 2017 23:57

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8606119)
Anderen en piloten met ervaring zien er wel wat van. Zo blijkt.

https://m.youtube.com/watch?v=cboOWFIsWLY

Ge gaat piloten vervolgens als 'rationeel' denkende autoriteiten opvoeren nadat ge ze als onfeilbare getuigen hebt gebombardeerd ? :?

praha 30 december 2017 00:02

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8606134)
De ervaren piloot komt tot het besluit dat deze vliegende tuigen niet van deze aarde zijn. Hetgeen natuurlijk impliceert dat de entiteiten die deze tuigen besturen of manipuleren vanzelfsprekend evenmin van deze aarde zijn.

Tenzij, ja tenzij dat we te maken hebben met tuigen die , zoals ik reeds zei, in het geheim ontwikkeld werden door een of andere overheid, in casu mogelijk de Amerikaanse.

Hoe 'ervaren' en 'betrouwbaar' als getuige zo'n piloot ook moge zijn
( en dat is al een autoriteitsargument van jewelste ... daar statistieken eerder lichtjes het omgekeerde stellen ) ... die kunnen nooit te nimmer tot dat besluit komen op basis van hun data

praha 30 december 2017 00:04

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8606184)
U bent weer aan het vitten op de woorden. Ik stel vast dat een piloot met 18 jaar vliegervaring een vliegend tuig opmerkt dat hij niet kan thuisbrengen, dat geen vleugels heeft, dat wat aan het zweven is boven de zee, en dat wanneer onze piloot het desbetreffende tuig nadert , het zich met een geweldige onaardse snelheid opwaarts uit de voeten maakt. De man maakt het dus mee.

Dat is een argument op basis van een persoonlijke ervaring van deze piloot. Bovendien was hij niet alleen . Het voorval wordt geobserveerd door twee vliegtuigen. Én er is het verhaal van de beelden geregistreerd door de camera's van het vliegtuig. Daar gaat uw 'autorteitsargument'.

Het autoriteitsargument lag in het feit of zulke man in staat is tot zo'n besluit te komen

Maar zeg eens.... hoe komt ie erbij dat het over een tuig gaat ?

Tamam 30 december 2017 00:13

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8610612)
U kunt misschien wel 'excited' geweest zijn , maar in tegenstelling tot wat u wellicht denkt, ik ben dat in deze niet zo erg als u.

Ik kom gewoon tot de conclusie , na mij grondig geïnformeerd te hebben, dat buitenaardse - of geheime aardse tuigen met een tot nu toe ongekende technologie, ons luchtruim bevolken. Punt uit. Meer moeten we daar niet van maken.

En het steeds maar in het belachelijke trekken van dit onderwerp door mensen die er meestal weinig of zelfs geen bal over gelezen hebben, zal mij niet van mening doen veranderen. Eerder is het tegendeel waar.


Uw conclusie is niet sluitend, en uw 'waarheid' is voor u iets persoolijks. Net zoals mijn mening erover.

praha 30 december 2017 00:17

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8606473)
Volgens sommigen is de maanlanding fake. Eén grote zwendelarij. En werd alles opgenomen in een studio. En ze geven daar behoorlijke argumenten voor. Het is maar wat men wil geloven. Maar zo kan men bezig blijven natuurlijk.

:lol:
Ze geven zowat 'argumenten' aan die even doorzichtig en lichtzinnig zijn als de ufo-believers.
Al die zever is al gedebunked.
En da's logisch .... omdat het daar over geregistreerde feitenmateriaal van een wel gedefinieerd gebeuren gaat...iets compleet anders dan ufo waarneming

Citaat:

Ufo-verklaringen komen zeker niet van enkelen of enkelingen. Integendeel! Uw bewering is zeer gratuit en steunt nergens op.
elke ufo is een nieuw feit
Ge kunt niet afkomen met quantiteiten als argument

Citaat:

Bovendien blijft het zogenaamde 'autoriteitsargument' gelden voor de maanlanding: men neemt aan op basis van wat anderen zeggen.
Neen
Ge verwart blijkbaar de reden waarom we spreken over een autoriteitsargument
Ik ( en vele anderen ) delen de onderliggende aanname niet dat piloten, agenten, militairen, etc betere getuigen of meer ervaren getuigen zouden zijn ... en bovenal evenmin kundig om een oordeel te vellen over iets dat hun petje te boven gaat dan de slager om de hoek
Vrij logisch allemaal

Als gij stelt dat het autoriteitsargument evenzeer zou gelden voor de maanlanding dan stel je zoveel dat de mensen achter de maanlanding ( dat zijn dus natuurkundige, werktuigkundige, vluchtleiders, etc .... 1000den mensen ) niks zouden afweten van hun job of allemaal in één groot complot zaten
Dat is gewoonweg krankjorum

praha 30 december 2017 00:37

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8606561)
Ik pas maar de redenering toe die de debunkers maar al te graag en vooral te onpas hanteren: het autoriteitsargument.

én verdomme terrecht !
We hebben je al 1001x uitgenodigd om ons uit te leggen waarom piloten, etc betere of betrouwbaardere getuigen zouden zijn -> geen reactie
We hebben je al talloze malen gevraagd waarom een piloot in staat is om iets dat hij niet kan thuisbrengen te gaan beoordelen als 'iets' of vliegend tuig -> geen reactie
...en we hebben je al 101x gevraagd waar een piloot de wijsheid haalt om een ( in de veronderstelling van ) vliegend tuig kan beoordelen op het buitenaards karakter -> weer geen reactie

Citaat:

Want debunkers die in de maanlanding geloven, nemen dit aan op basis van verklaringen van personen aan wie zij de nodige autoriteit toekennen in deze, om vervolgens te besluiten dat de maanlanding wel effectief plaatsvond.
Ik 'geloof' inderdaad in de autoriteit van fysici, ingenieurs, wiskundigen, natuurkundigen, etc ( dat maar zoveel ) die een project op poten hebben gezet dat wel gedocumenteerd is , te verifiëren valt, etc
... en waarvan de uitkomst evenzeer volledig gedocumenteerd, geregistreerd en nu nog (steeds) te verifiëren valt
Moest dit inderdaad fake zijn of totaal verzonnen dan moet daar een geweldig complot achter steken dat aanzienlijk méér gecompliceerd, veel méér kost en waarin nog eens 10x zoveel mensen bij betrokken moeten zijn.

... dit staat in schril contrast met een enkele waarneming waarvan na het verdwijnen enkel een blip op een radar, een vage foto of getuigenis overblijft en waarvan de speculaties net tegen elke wetenschap indruist.

praha 30 december 2017 00:50

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Max van Dietschland (Bericht 8607110)
De kans is zeer zeer groot dat intelligent buitenaards leven bestaat buiten de aarde. Ze zou nogal raar zijn dat Gods schepping, het universum zo groot is en dat er maar 1 planeet leven zou bevatten. Is nagenoeg onmogelijk.

... dat valt nog te bezien...in feite weten we daar niet zoveel van

't Is ook te zeggen
Wat noemt ge het universum dan ?
Wat maakt het uit dat we bv met enige zekerheid signalen krijgen van intelligent leven ergens aan de andere zijde als ge beseft dat ge in feite kijkt in een zéér ver verleden.

Het zou dus al vele dichterbij moeten.
Er zijn wel recentelijk 'zeer dichtbij' ( dan spreken we over +- 4 lichtjaar ) wel zogenaamde exoplaneten ontdekt... kansmakers dus voor leven maar of het ook intelligent genoeg is
4 lichtjaren ! ... bedenk dat eens

Citaat:

Vraag is kan dit leven ons bereiken of hebben ze ons al bereikt en worden bepaalde zaken geheim gehouden door criminele regimes hier op aarde...
...stel dat ze ons al bereikt hebben of nu bereiken.
Wat is de impact daarvan voor ons als ze hier alleen maar even komen toeren en deel uitmaken van de 5% onverklaarbare verschijnselen ?

praha 30 december 2017 00:53

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Pandareus (Bericht 8607255)
In afwachting daarvan zullen we het met "getuigenissen" moeten doen zoals HO zo naarstig predikt. Hier nog wat bijzonder interessant materiaal : https://www.youtube.com/watch?v=sLyARHqCjDc

edit : het komt van youtube, dus de authenticiteit valt zelfs niet te bediscussiëren. Mijn gedacht !

:lol:

... geweldig !

Het intrieste is dat zo'n zever ( da's zowat gelijk Von Däniken ) het pad effent om andere kwats makkelijker te slikken als zoete broodjes

praha 30 december 2017 01:08

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Kristof Piessens (Bericht 8607513)
Das interressant.

@Panda, ik geloof er ook weinig van nochtans had wel de indruk dat roswell crasch echt heeft plaatsgevonden, hoe en waarom wisten ze toen niet en nu nog niet, nochtans die zaak had echte bewijzen, waar blijven de resultaten hiervan ?

Welke 'echte' bewijzen ?
dat is het 't 'm nu precies ... heel die affaire is gebouwd op voornamelijk lucht en versterkt door de geheimdoenerij van het leger

... maar misschien bedoelt ge dit ?

praha 30 december 2017 01:13

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8608449)
Het zou wel eens kunnen zijn dat we hier met Bigelow en zeker met Elizondo te doen hebben met een 'gecontroleerde' disclosure.

De term zelve is al een farçe opgezet door de ufo-nutties

praha 30 december 2017 01:14

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8608478)
Iedereen heeft zo zijn wensen. Zeker op de vooravond van het nieuwe jaar.

Als Elizondo echter beweert dat er veel meer foto's en filmpjes zijn, dan zal het publiek die ook willen zien natuurlijk. Terecht, want per slot van rekening werd het geheim Pentagon-onderzoek gefinancierd met publieke centen.

En dan kan het publiek zelf uitmaken wat het ervan moet denken.

Let wel, het kan nog steeds zo zijn dat het tuigen zijn, ontwikkeld in ultrageheime militaire (Amerikaanse) programma's. Alleen, de snelheden van die tuigen kan geen menselijk lichaam aan (om nu maar één ding te vernoemen). Voor zover we weten...

...en hier gaan we weer !

Er is helemaal niet uitgemaakt of het tuigen zijn

praha 30 december 2017 01:24

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8610612)
U kunt misschien wel 'excited' geweest zijn , maar in tegenstelling tot wat u wellicht denkt, ik ben dat in deze niet zo erg als u.

Ik kom gewoon tot de conclusie , na mij grondig geïnformeerd te hebben, dat buitenaardse - of geheime aardse tuigen met een tot nu toe ongekende technologie, ons luchtruim bevolken. Punt uit. Meer moeten we daar niet van maken.

En het steeds maar in het belachelijke trekken van dit onderwerp door mensen die er meestal weinig of zelfs geen bal over gelezen hebben, zal mij niet van mening doen veranderen. Eerder is het tegendeel waar.

... het is anders al meermaals gebleken dat gij absoluuuut niet goed geïnformeerd bent... dat getuige de zovele misvattingen, foutieve interpretaties etc.
...en moest het toch zo zijn is en blijft het gewoon de zoveelste drogreden hé
Gij zijt geïnformeerd en de rest is blijkbaar onwetend.

Van die zogenaamde 'info' blijkt 99% dan nog eens totaal zinloos of nodeloze herhaling of opgewarmde stuff
Nu ja, van de triestige weinige 'info' die dan overblijft blijft er maar zeer weinig over buiten : er zijn ufo's, ze worden waargenomen
Tjah en dan ?
Daaruit neemt gij dan het 'rationeel' besluit dat ze een buitenaardse oorsprong moeten hebben ?
Kettergek is het

Kristof Piessens 30 december 2017 07:31

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door praha (Bericht 8610686)
neen, dan heb je een ufo vastgelegd op camera... niet meer en niet minder

ooh pas op... het kan zelfs minder zijn : geen ufo maar enkel eentje ontstaan door de camera

Dat zou zomaar eens kunnen, maar het viel me op de beelden toch iets op, als die camera toch onderaan op de buik of kin van dat vliegtuig hangt, de verplaatsing in 1 richting blijft gaan noch dat er abrupte vliegrichtingen merkbaar zijn. Het betrof dus vliegtuigbeelden van het pentagon in een artikel van het oosten gepost.

Pandareus 30 december 2017 08:16

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8610077)
Mensen zoals u geloven nog niet dat ufo's bestaan wanneer er eentje in hun tuin landt.

Ze zeggen dan: 'ufo's kunnen niet bestaan en daarom is het ding dat in mijn tuin is geland geen ufo'.


Fout, als er eentje bij mij zou landen en ik kan dat zelf zien, controleren en met die gasten een praatje slagen, wat cadeautjes uitwisselen enz dan weet ik dat UFO's bestaan.

Pandareus 30 december 2017 08:19

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8610612)
U kunt misschien wel 'excited' geweest zijn , maar in tegenstelling tot wat u wellicht denkt, ik ben dat in deze niet zo erg als u.

Ik kom gewoon tot de conclusie , na mij grondig geïnformeerd te hebben, dat buitenaardse - of geheime aardse tuigen met een tot nu toe ongekende technologie, ons luchtruim bevolken. Punt uit. Meer moeten we daar niet van maken.

En het steeds maar in het belachelijke trekken van dit onderwerp door mensen die er meestal weinig of zelfs geen bal over gelezen hebben, zal mij niet van mening doen veranderen. Eerder is het tegendeel waar.

Een typisch kenmerk van gelovigen.

Kristof Piessens 30 december 2017 08:32

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Pandareus (Bericht 8610782)
Fout, als er eentje bij mij zou landen en ik kan dat zelf zien, controleren en met die gasten een praatje slagen, wat cadeautjes uitwisselen enz dan weet ik dat UFO's bestaan.

Ach het telt niet dat ik ze niet gezien heb maar vervolgens wel de afdruk in de gazon heb gevonden van iets wat ik van geen kanten kon thuisbrengen...

Voor mij zou dat hetzelfde zijn zoals jij het stelt, maar zover gaan die niet gaan als hun weten dat het menselijke gedrag hun aanzet tot zaken die niet in de openbaarheid mag komen..en daar hebben ze heel veel schrik van !

Pandareus 30 december 2017 09:31

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Kristof Piessens (Bericht 8610791)
Ach het telt niet dat ik ze niet gezien heb maar vervolgens wel de afdruk in de gazon heb gevonden van iets wat ik van geen kanten kon thuisbrengen...

Voor mij zou dat hetzelfde zijn zoals jij het stelt, maar zover gaan die niet gaan als hun weten dat het menselijke gedrag hun aanzet tot zaken die niet in de openbaarheid mag komen..en daar hebben ze heel veel schrik van !

Ken je het fenomeen van de graancircels ? Zie je de gelijkenis met de "ringen" waar jij over spreekt ? Je weet toch ook dat die graancirkels gewoon het werk van grappenmakers is ?

Kristof Piessens 30 december 2017 10:26

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Pandareus (Bericht 8610811)
Ken je het fenomeen van de graancircels ? Zie je de gelijkenis met de "ringen" waar jij over spreekt ? Je weet toch ook dat die graancirkels gewoon het werk van grappenmakers is ?

Neen, graancirkels worden gemaakt in velden waar gewassen groeien, weet ik nu en dat is anders dan de ringen die niet eens als graancirkel kunnen gekenmerkt worden...immers ik geef aan dat ik die cirkels heb gezien als zijnde bruine cirkels met een breedte van 5 a 6 cm en al de rest was in bewuste zomerochtend mooi groen.

Hoe maak je in hemelsnaam een graancirkel in gras ?

Owja, er is wel een verschil tussen graancirkels die echter niet door mensen gemaakt kunnen worden en fake graancirkels die door mensen gemaakt worden, het verschil zit hem in de plooiwijze van de graangewassen aan de stammen.

Pandareus 30 december 2017 11:16

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Kristof Piessens (Bericht 8610826)
Neen, graancirkels worden gemaakt in velden waar gewassen groeien, weet ik nu en dat is anders dan de ringen die niet eens als graancirkel kunnen gekenmerkt worden...immers ik geef aan dat ik die cirkels heb gezien als zijnde bruine cirkels met een breedte van 5 a 6 cm en al de rest was in bewuste zomerochtend mooi groen.

Hoe maak je in hemelsnaam een graancirkel in gras ?

Owja, er is wel een verschil tussen graancirkels die echter niet door mensen gemaakt kunnen worden en fake graancirkels die door mensen gemaakt worden, het verschil zit hem in de plooiwijze van de graangewassen aan de stammen.

Dat is het nu net : alle graancircels zijn fake. Men mag alleen niet verwachten dat elke jonge gast die een grap wil maken dezelfde methode gebruikt.

Voor je bruine cirkels in gras : het is raden hoe ze het deden, maar zo zou ik het doen. Klop een piket in het gras, maak er een touw van enkele meters lang aan vast , en dan met de spuitbus glyfosaat een hele cirkel afwandelen. Daarna touw wat verlengen, en hetzelfde doen. Doe dat in de zomer, en de volgende ochtend heb je 2 bruine cirkels in het gras.

Kristof Piessens 30 december 2017 11:46

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Pandareus (Bericht 8610859)
Dat is het nu net : alle graancircels zijn fake. Men mag alleen niet verwachten dat elke jonge gast die een grap wil maken dezelfde methode gebruikt.

Voor je bruine cirkels in gras : het is raden hoe ze het deden, maar zo zou ik het doen. Klop een piket in het gras, maak er een touw van enkele meters lang aan vast , en dan met de spuitbus glyfosaat een hele cirkel afwandelen. Daarna touw wat verlengen, en hetzelfde doen. Doe dat in de zomer, en de volgende ochtend heb je 2 bruine cirkels in het gras.

Misschien niet, misschien wel, verschillende zaken kloppen niet met de beschrijving die u doet...

1; Cirkels lagen naast elkaar en niet in het verlengde van de diameters dus die moeten tegelijkertijd twee piketten plaatsen met elk een verschillende lengte aan touw...

2; Ik heb geeneens in het midden van de cirkels een (pikket)putje gevonden dat er op wijst dat het gemaakt is door grappenmakers, althans toch niet aan gedacht eens op de tast te gaan...normaal gezien zou dat zelfs duidelijk zichtbaar geweest zijn wat volgens mijn observatie niet het geval was...

3; Een product spuiten zouden de perfecte ronde cirkels teniet doen en de grassprietjes zouden dan niet de kleur moeten hebben die lijkt op droog gras terwijl volgens mijn observatie; naderbij bekijken van de grassprietjes wel degelijk verbrandingskleur had...echt donkere bruine gras dus dat wijst enkel op een hittebron dat dergelijke kleur kon veroorzaken.

Pandareus 30 december 2017 11:53

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Kristof Piessens (Bericht 8610895)
Misschien niet, misschien wel, verschillende zaken kloppen niet met de beschrijving die u doet...

1; Cirkels lagen naast elkaar en niet in het verlengde van de diameters dus die moeten tegelijkertijd twee piketten plaatsen met elk een verschillende lengte aan touw...

2; Ik heb geeneens in het midden van de cirkels een (pikket)putje gevonden dat er op wijst dat het gemaakt is door grappenmakers, althans toch niet aan gedacht eens op de tast te gaan...normaal gezien zou dat zelfs duidelijk zichtbaar geweest zijn wat volgens mijn observatie niet het geval was...

3; Een product spuiten zouden de perfecte ronde cirkels teniet doen en de grassprietjes zouden dan niet de kleur moeten hebben die lijkt op droog gras terwijl volgens mijn observatie; naderbij bekijken van de grassprietjes wel degelijk verbrandingskleur had...echt donkere bruine gras dus dat wijst enkel op een hittebron dat dergelijke kleur kon veroorzaken.

Een piket heeft een diameter van pakweg 3 millimeter, dat zie je achteraf onmogelijk. Zoals je zelf aangeeft : piket verzetten, twee cirkels naast elkaar. En in plaats van glyfosaat gebruik je bv alcohol, of een andere branversneller die geurloos is na verbranding.

Yog Sothoth 30 december 2017 11:58

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Kristof Piessens (Bericht 8610826)
Owja, er is wel een verschil tussen graancirkels die echter niet door mensen gemaakt kunnen worden en fake graancirkels die door mensen gemaakt worden, het verschil zit hem in de plooiwijze van de graangewassen aan de stammen.

Het is daarom dat cirkelmakers al talloze keren zelfverklaarde "graancirkelexperts" grandioos bij hun pietje hebben kunnen pakken.

parcifal 30 december 2017 12:17

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Het Oosten (Bericht 8608814)
Maar het zou zeker kunnen dat uitredende Amerikaanse senator Reid de waarheid vertelt (vanaf minuut 1:28). Hij had - net als Bigelow en Elizondo- heel wat inzage in stukken m.b.t. ufo's. Stukken die u en ik ontberen.

Kortom, als het zo verder rolt, wachten de debunkers nog harde tijden, zo te zien.

Heel die affaire doet mij eigenlijk enigzins denken aan een discussie die we hier jaren geleden hadden.

Toen hadden we posters Exodus en Pindar die star bleven vasthouden dat Paranormale Vermogens (zoals Remote Viewing) bij mensen bewezen waren WANT er was een "geheim" amerikaans militair project daarrond (Stargate Project) en er waren Whistleblowers (Ingo Swann et al.) en de hele Reutemeteut.

De kwakkelende logica was : er is een militair project rond en DUS is het bewezen realiteit.
Zie je de overeenkomst al? ;-)

Nooit hebben Exodus of Pindar de conclusie van het Stargate Project hier gedeeld uiteraard en die was de volgende :

https://en.wikipedia.org/wiki/Stargate_Project

Citaat:

The Stargate Project was terminated and declassified in 1995 after a CIA report concluded that it was never useful in any intelligence operation. Information provided by the program was vague, included irrelevant and erroneous data, and there was reason to suspect that its project managers had changed the reports so they would fit background cues.
Het heeft geduurd tot de film "The men who stare at Goats", Daarna viel zelfs bij hen blijkbaar hun eurocent dat het 1 grote farce was. :)

https://www.youtube.com/watch?v=EbbtiCbPPts

Kristof Piessens 30 december 2017 12:24

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Pandareus (Bericht 8610901)
Een piket heeft een diameter van pakweg 3 millimeter, dat zie je achteraf onmogelijk. Zoals je zelf aangeeft : piket verzetten, twee cirkels naast elkaar. En in plaats van glyfosaat gebruik je bv alcohol, of een andere branversneller die geurloos is na verbranding.

Hmmm.....je brengt me op een idee, misschien is het de moeite waard eens zelf te testen, en te vergelijken, liefst in de omstandigheden en seizoen waarin dit gebeurd is.

Een paar dagen geleden voordat ik dit op een ochtend opmerkte had ik zelf het gras gemaaid (met grasmaaier), dus het gras was echter niet hoog gegroeid op een paar dagen tijd. By the way, wat ik mij er nog van herinner heeft gras een wortel wat ik bij het uittrekken van zo een sprietje niet verbrand leek en zuiver op het grasblad verbrand is en naar de wortel toe nog groen was, ik kan alleen maar concluderen dat bij het gebruiken van de producten u vernoemde tot op de wortel veronderstelt te zijn verbrand....vreemd, maar ik ga de komende zomer de testen uitvoeren en zien welke afwijkingen er te constateren zijn...

Dat wordt wachten tot het voorjaar en zomer...om te testen....

Aan Yog Sothoth....als je weet hoe de meeste graansoorten groeien en hoe hun stam in de lengte er uit ziet, is de schade van echte cirkels anders dan die bij fake cirkels....maar alle graancirkels toch over 1 kam scheren zonder ook maar een grammetje bestudeert te hebben dan de conclusie te maken dat alle graancirkels verklaarbaar zijn door menselijk handelen, effe serieus blijven of ik mag je terecht verdenken dat je zelf een grappenmaker bent die mensen graag voor de gek wil houden...

zonbron 30 december 2017 12:43

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Tamam (Bericht 8610559)
hoi, ik heb nog in een ufo club gezeten als tiener :) ik heb talloze boeken verslonden, was abonnee van x-factor, etc. Marc van de broucke (?? kan zijn dat ik zijn naam verkeerd spel) stuurde me mappen vol. Net zoals hem behoor ik nu tot sceptici.

U kan niet geloven hoe excited ik was toen die alien autopsie video naar boven kwam (bleek uiteraard een pop gevuld met dierenorganen later, bekend door de uitgever van de video "omdat het origineel te wazig is").

Ik wil er best in geloven hoor. Maar de getuigenissen en wazige beelden doen me niks meer.

neen, niet veel overtuigd me tot de wereld eindelijk eens DUIDELIJKE beelden ziet van een ufo en het liest een alien erbij in daglicht, scherp. iedereen heeft een telefoon met een camera op. zo moeilijk moet het toch niet zijn?

Ik geloof zeker en vast dat er planeten zijn met leven op. Leven dat misschien een paar miljoen jaar verder is dan ons op dichtbijzijnde planeten (dichtbijzijnde relatief bekeken dan, aannemende dat hun technologie zo ver gevorderd is dat ze lichtjaar per uur kunnen gaan ipv km per uur). Hyperinteliggente wezens die ons bekijken, zoals wij neerkijken op kakkerlakken. Wezens die misschien ons planeet eens bekeken hebben maar niets interessants zagen en verder gingen naar iets anders.

Wat wij als mensen doen is typisch menselijk, we zijn aliens als kleine grijze hulpeloze mannetjes. Een mens kan zich rationeel geen wezen inbeelden dat hoger staat dan hem, net zoals ons inbeeldingsvermogen van "God" ook maar reikt tot een vent in de hemel met een grijze baard.

Een realistischer beeld lijkt me dat als er ander leven is dat technologie heeft dat bij ons geraakt, niet lomp gaat crashen in een woestijn, of voor een camera die niet op scherp staat, wat huppel bewegingen maakt.

Dit zou ikzelf wel kunnen geschreven hebben. Een tweetje (2) voor deze!

Mi. iets wat elke degelijke onderzoeker zou moeten kunnen vaststellen op basis van wat heden voorhanden is. Het UFO-verhaal begint aan alle kanten te rammelen, het Pentagon grijpt in! Met straaljagers en vriendelijke, rollende en trollende drones... :lol::roll: NEXT

BTW Het zogenaamde 'Universum' is niet groter dan wat het collectief 'de mensheid' ervan maken kan. Realiteit op basis van overeenkomsten/afspraken... De reden waarom sommige vragen gewoonweg geen antwoord krijgen, 'het beperkt gebruik van het humaan potentiaal'.

We moeten dus (terug) naar de maan (MAGA Trump)!

Uiteraard blijft het UFO-fenomeen bijzonder interessant en van enige amusementswaarde, maar niet meer dan dat. Er bestaat helemaal geen dreiging van geimporteerde ruimtewezens voor het luchtverkeer noch 'mensen op aarde'.

Bon, het blijft LOL

Het Oosten 30 december 2017 12:58

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door praha (Bericht 8610692)
Ge gaat piloten vervolgens als 'rationeel' denkende autoriteiten opvoeren nadat ge ze als onfeilbare getuigen hebt gebombardeerd ? :?

Hmm... neen. Niets van. Moest het nu één piloot zijn, of slechts enkelen, maar er zijn er té veel die 'encounters' meemaken.

Trouwens met de recente onthullingen van Elizondo, evolueren de dingen in deze materie eerder naar mijn conclusies en niet naar de kinderachtige en minder kinderachtige opmerkingen van sommige debunkers.

Hier nog zo'n getuigenis (Nimitz).
https://www.youtube.com/watch?v=N535Gn70ZYk&app=desktop


Maar goed, ik kan me vergissen in alles wat ik beweer hieromtrent. Ik sluit dit zeker niet uit. Maar zoals gezegd, tot nu toe echter lijkt het er meer en meer op dat ik het wel eens bij het rechte eind zou kunnen hebben.
P.S.
Merk op dat de foto die getrokken werd van de ufo (minuut: 2:59) heel erg lijkt op de vorm van de Roswell-ufo die Corso beschrijft in zijn boek. Boek dat uitkwam in ... 1998.

Tenzij... dat de foto fake is.

Kristof Piessens 30 december 2017 13:29

Ik heb wat rondgestruind omtrent het roswell verhaal....

De activiteit van de militaire tak hebben zogenaamd 3 dagen/nachten een ufo proberen te vangen

De vondst is na een regenachtige onweer gedaan en pas ongeveer een halve of hele maand later bekendgemaakt.

De Vondst zelf zegt niet van welke restanten die afkomstig zijn maar ze spreken wel van een onbuigzame metaal met vreemde tekens/symbolen op....

Niemand kan bevestigen of de vondst echter op iets wijst (weerballon of ufo) wat is er dan gebeurd voorafgaand aan de vondst ?

Je kunt een crash terugleiden tot een oorzaak, iets of wat van de menselijke activiteit(en) heeft die crash veroorzaakt, men weet al dat de radartechnologie in die tijd nog in de kindersschoenen stond, die technologie was om onder meer te helpen het luchtverkeer te regelen en te volgen, een neveneffect van die technologie zou de technologie van de ufo verstoord kunnen hebben....zou zomaar kunnen maar het besef er van was er nog niet...nu kan men al vaststellen dat er toestellen registreerbaar zijn zonder verdere gegevens (de huidige zwarte dozen in de vliegtuigen geven altijd die informatie weer tenzij je die wegens andere doelen wil uitschakelen).

Pandareus 30 december 2017 14:03

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Kristof Piessens (Bericht 8610930)
Hmmm.....je brengt me op een idee, misschien is het de moeite waard eens zelf te testen, en te vergelijken, liefst in de omstandigheden en seizoen waarin dit gebeurd is.

Een paar dagen geleden voordat ik dit op een ochtend opmerkte had ik zelf het gras gemaaid (met grasmaaier), dus het gras was echter niet hoog gegroeid op een paar dagen tijd. By the way, wat ik mij er nog van herinner heeft gras een wortel wat ik bij het uittrekken van zo een sprietje niet verbrand leek en zuiver op het grasblad verbrand is en naar de wortel toe nog groen was, ik kan alleen maar concluderen dat bij het gebruiken van de producten u vernoemde tot op de wortel veronderstelt te zijn verbrand....vreemd, maar ik ga de komende zomer de testen uitvoeren en zien welke afwijkingen er te constateren zijn...

Dat wordt wachten tot het voorjaar en zomer...om te testen....

Aan Yog Sothoth....als je weet hoe de meeste graansoorten groeien en hoe hun stam in de lengte er uit ziet, is de schade van echte cirkels anders dan die bij fake cirkels....maar alle graancirkels toch over 1 kam scheren zonder ook maar een grammetje bestudeert te hebben dan de conclusie te maken dat alle graancirkels verklaarbaar zijn door menselijk handelen, effe serieus blijven of ik mag je terecht verdenken dat je zelf een grappenmaker bent die mensen graag voor de gek wil houden...

Probeer rationeel te blijven aub : op wat baseer je jouw aanname dat de ene graancircel echt is, en de andere fake ? Wat is "echt" eigenlijk in deze context ? Een geslaagde grap ? Dat men niet heeft weten te achterhalen hoe iemand iets ineen heeft gestoken ? Sinds wanneer is iets niet weten trouwens een indicatie voor buitenaardse activiteiten hier op aarde ?

Is het niet beter om te stoppen met de zweefkees uit te hangen, en zich tot feiten te beperken ?

Kristof Piessens 30 december 2017 14:32

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Pandareus (Bericht 8611011)
Probeer rationeel te blijven aub : op wat baseer je jouw aanname dat de ene graancircel echt is, en de andere fake ? Wat is "echt" eigenlijk in deze context ? Een geslaagde grap ? Dat men niet heeft weten te achterhalen hoe iemand iets ineen heeft gestoken ?

Het internet vind je heel wat foto's van die cirkels daar baseer ik mij op, pak die voorbeelden en probeer zelf exacte replica's te maken, let wel met de juiste afmetingen en wijk daar geen millimeter van af, weet enkel dat dit enkele weken voorbereiding vraagt en het juiste ogenblik om dit onopgemerkt uit te voeren met de middelen die nodig zijn om vergelijkbare cirkels te maken.
De behoefte om verder uit te zoeken hoe en met welke middelen mensen dit maken is er niet en vaker over het hoofd gezien dan je zelf wil, je steekt daar als grappenmaker wel tijd en energie in om het wonder van de cirkels te laten lijken alsof het iets anders was dan de grappenmaker zelf laat uitschijnen, en vaak is dit niet op 1 nacht met 1 persoon op te lossen, ik heb hiervan een video gezien waarin ze proberen uit de doeken te doen hoe een graancirkel ontstaat en heb het aantal personen geteld die allemaal achteraf geen woord over mochten zeggen of verklappen, 5 man en een paardenkop...zo is het gemakkelijk mij als zweefkees te betichten.


Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Pandareus (Bericht 8611011)
Sinds wanneer is iets niet weten trouwens een indicatie voor buitenaardse activiteiten hier op aarde ?

Zeg ik niet, heb wel het vermoeden maar kan dat niet uitsluiten, en weerom ik steek er tijd en energie in om aan de slag te gaan met wat jij hebt uitgelegd !

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Pandareus (Bericht 8611011)
Is het niet beter om te stoppen met de zweefkees uit te hangen, en zich tot feiten te beperken ?

Welke feiten ? Vertel eens, hoe denk je dat een bron tot ontstaan niet hoeft te verwijzen naar iets buitenaards maar dat ik geen enkele reden heb om dat hoe dan ook te denken mijn conclusie is gemakshalve vertrekkend vanuit het idee van zelf proberen en achterhalen en vergelijken, op die wijze spendeer je wel tijd en energie in iets waarvan ik liever over zwijg dat ik de bron ben tot die fenomeen van de graancirkels.

kiko 30 december 2017 15:48

Fascinerend om te zien hoe graancirkels, die toch al geruime tijd in het lang en in het breed verklaard zijn, bij sommigen toch nog buitenaards van oorsprong zijn.

Er is niets, maar dan ook niets buitenaards of onmogelijk aan een graancirkel. Elke graancirkel kan probleemloos gekopieerd worden door mensen met ervaring met graancirkels.

Sterker nog, hoe meer ervaring men kreeg met het maken van graancirkels, hoe complexer de patronen werden. Men werd er immers handiger in. Gooi er nog GPS, google maps en laser meters bij en je kunt de meest complexe patronen verzinnen.

Kristof Piessens 30 december 2017 17:00

https://skepsis.nl/cirkelmakers/
 
Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door kiko (Bericht 8611122)
Fascinerend om te zien hoe graancirkels, die toch al geruime tijd in het lang en in het breed verklaard zijn, bij sommigen toch nog buitenaards van oorsprong zijn.

Er is niets, maar dan ook niets buitenaards of onmogelijk aan een graancirkel. Elke graancirkel kan probleemloos gekopieerd worden door mensen met ervaring met graancirkels.

Sterker nog, hoe meer ervaring men kreeg met het maken van graancirkels, hoe complexer de patronen werden. Men werd er immers handiger in. Gooi er nog GPS, google maps en laser meters bij en je kunt de meest complexe patronen verzinnen.

Handig zijn betekend nog niet dat het simpel is, jij gaat er van uit dat het simpel is en ervaring hebben geeft recht op een claim dat jij het gemaakt hebt, met bewijzen van de middelen en je bent wereldberoemd, zoals die broers, die verklaarden ze gemaakt te hebben met wat touw en planken, let op ze moeten buigen niet breken....

Weet je zal mijn vrije tijd wat beter besteden aan het maken van graancirkels snachts en overdag ga ik werken en doe alsof ik niet bezig ben, hou ze lekker voor de gek en tien jaar later claim ik de cirkels als van mijn makelij, hoe gaan ze reageren denk je...ik zeg je, het interesseert me niets, ik bewijs alles op papier, foto's en middelen, inclusief complexe figuren...

Besides, enkele graancirkels die ontstaan zijn hebben een unieke kenmerk, jaren later kan men de vormen constateren waarop niets meer groeit en dat zet me aan het denken en tevens ook het argument wat betreft het verschil tussen echte en valse cirkels waarvan de ene niet door mensen gemaakt kunnen zijn en het andere wel en die laat achteraf niets achter zelfs geen plekken waarop niets meer groeien kan !

kiko 30 december 2017 17:17

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Kristof Piessens (Bericht 8611210)
Handig zijn betekend nog niet dat het simpel is, jij gaat er van uit dat het simpel is en ervaring hebben geeft recht op een claim dat jij het gemaakt hebt, met bewijzen van de middelen en je bent wereldberoemd, zoals die broers, die verklaarden ze gemaakt te hebben met wat touw en planken, let op ze moeten buigen niet breken....

Weet je zal mijn vrije tijd wat beter besteden aan het maken van graancirkels snachts en overdag ga ik werken en doe alsof ik niet bezig ben, hou ze lekker voor de gek en tien jaar later claim ik de cirkels als van mijn makelij, hoe gaan ze reageren denk je...ik zeg je, het interesseert me niets, ik bewijs alles op papier, foto's en middelen, inclusief complexe figuren...

Besides, enkele graancirkels die ontstaan zijn hebben een unieke kenmerk, jaren later kan men de vormen constateren waarop niets meer groeit en dat zet me aan het denken en tevens ook het argument wat betreft het verschil tussen echte en valse cirkels waarvan de ene niet door mensen gemaakt kunnen zijn en het andere wel en die laat achteraf niets achter zelfs geen plekken waarop niets meer groeien kan !

Eh ja, als jij het zegt zal het wel zo zijn...

Veel succes met het bewijzen dat graancirkels door buitenaardse wezens gemaakt zijn. Ik duim alvast voor je !!

Kristof Piessens 30 december 2017 17:28

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door kiko (Bericht 8611225)
Eh ja, als jij het zegt zal het wel zo zijn...

Veel succes met het bewijzen dat graancirkels door buitenaardse wezens gemaakt zijn. Ik duim alvast voor je !!

He, het onderwerp gaat juist over het feit dat alle graancirkels gemaakt worden door mensen, niet dat ik wou bewijzen dat het gemaakt zijn door buitenaardsen....

Zalig wat die woorden suggestief betekenen, ik zit hier met een grijns te lachen dat het niet schoon is !

kiko 30 december 2017 17:52

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Kristof Piessens (Bericht 8611235)
He, het onderwerp gaat juist over het feit dat alle graancirkels gemaakt worden door mensen, niet dat ik wou bewijzen dat het gemaakt zijn door buitenaardsen....

Zalig wat die woorden suggestief betekenen, ik zit hier met een grijns te lachen dat het niet schoon is !

Je argumenten zijn onduidelijk en er valt bijgevolg weinig lijn in te trekken.

Als jij dat reden vindt om als een debiel te grijnzen, geen probleem voor mij hoor.

Het belangrijkste is de conclusie dat alle graancirkels door mensenhanden gemaakt zijn.

praha 30 december 2017 18:21

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Pandareus (Bericht 8610782)
Fout, als er eentje bij mij zou landen en ik kan dat zelf zien, controleren en met die gasten een praatje slagen, wat cadeautjes uitwisselen enz dan weet ik dat UFO's bestaan.

.. ah zo nu rond de feestperiode zou dat best wel aardig zijn.
Een koude fusie reactor ter grote van een volwassen huishoudbrood die ook draait op keukenresten zou welkom zijn.

Het Oosten 30 december 2017 18:28

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door praha (Bericht 8610695)
Hoe 'ervaren' en 'betrouwbaar' als getuige zo'n piloot ook moge zijn
( en dat is al een autoriteitsargument van jewelste ... daar statistieken eerder lichtjes het omgekeerde stellen ) ... die kunnen nooit te nimmer tot dat besluit komen op basis van hun data

In ieder geval uit de gesprekken van de astronauten van de STS 115 is het duidelijk dat ze te maken hebben met bewegende objecten. Wat het is, zal ik maar in het midden laten.

Gepubliceerd op 7 dec. 2017.
On the 19th of September the crew captured a unknow flying object between the space shuttle and earth.

https://www.youtube.com/watch?v=fez9zQQsL6I
.

praha 30 december 2017 18:36

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Kristof Piessens (Bericht 8610826)
Neen, graancirkels worden gemaakt in velden waar gewassen groeien, weet ik nu en dat is anders dan de ringen die niet eens als graancirkel kunnen gekenmerkt worden...immers ik geef aan dat ik die cirkels heb gezien als zijnde bruine cirkels met een breedte van 5 a 6 cm en al de rest was in bewuste zomerochtend mooi groen.

Hoe maak je in hemelsnaam een graancirkel in gras ?

Owja, er is wel een verschil tussen graancirkels die echter niet door mensen gemaakt kunnen worden en fake graancirkels die door mensen gemaakt worden, het verschil zit hem in de plooiwijze van de graangewassen aan de stammen.

quatsch

Dat is immers weer dezelfde truc van die ufo-gekkies....

De 'grappenmakers' komen er voor uit en leggen met hand en tand uit hoe ze dat gefixed hebben ( al was het reeds lange duidelijk gezien de evolutie en mode-trends ) en toch is er nog steeds een soort geloof dat er toch op z'n minst enkel door aliens moeten gemaakt zijn

... dan begint men steevast over niet gebroken graanhalmen, energievelden, te complexe vormen, etc

klik

Kristof Piessens 30 december 2017 19:16

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door praha (Bericht 8611276)
quatsch

Dat is immers weer dezelfde truc van die ufo-gekkies....

De 'grappenmakers' komen er voor uit en leggen met hand en tand uit hoe ze dat gefixed hebben ( al was het reeds lange duidelijk gezien de evolutie en mode-trends ) en toch is er nog steeds een soort geloof dat er toch op z'n minst enkel door aliens moeten gemaakt zijn

... dan begint men steevast over niet gebroken graanhalmen, energievelden, te complexe vormen, etc

klik

Heu, nogmaals het waren bruine cirkels in gras, en geen cirkels in graangewassen.

Ik was de enigste die dat opmerkte, niemand van de buren of mijn eigen ouders of zussen hebben er iets over gezegd, blijkbaar heb ik mij ingebeeld die cirkels maar ze waren er wel degelijk, of ze door grappenmakers zijn gedaan weet ik niet want niemand heeft mij de vraag gesteld of ik niets heb opgemerkt, dan zou ik geweten hebben en zelfs gevraagd hoe ze dat gedaan hebben...dus pech, maar zal later wel zien wat van de truc verklaard door panda van waar is...ik heb zelfs gedacht dat er objecten tijdelijk hebben opgestaan terwijl ik honderd procent weet dat daar op die plek nooit iets heeft gestaan dat die cirkels verklaren...weeral pech, maar ik weet niet hoe en van waar het kwam, wiens idee was dat ? Dat vraag ik mij nog steeds af ! Ik lieg niet maar als kind kun je die vragen niet stellen wat volwassenen normaliter doen, besef je dat wel ???


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 02:29.

Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2020, Politics.be