Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   Gemeenteraadsverkiezingen 2012 (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=221)
-   -   BDW's nota "Respect voor A"='t Stad is van de Vreemdelingen. (https://forum.politics.be/showthread.php?t=178955)

ViveLaBelgique 5 november 2012 22:09

BDW's nota "Respect voor A"='t Stad is van de Vreemdelingen.
 
Volgend is letterlijk uit de nota van Bart De Wever:

De stad ondersteunt het proces van integratie en vertrekt daarbij van de volgende
uitgangspunten:
1° gelijkwaardigheid van eenieder;
2° respect voor ieders eigenheid, competenties en ambities;
3° aandacht voor differentiatie;
4° migratie als potentiële opportuniteit voor de samenleving;
5° aandacht voor antidiscriminatie en racismebestrijding;
6° actief burgerschap van eenieder;
7° empowerment van de bijzondere doelgroepen;
8° een goede kennis van de omgevingstaal.


Dit is op maat geschreven om Sp.a, Groen en zelf PVDA+ aan boord te krijgen. Mijn inziens is dit het begin van het einde voor Bart De Wever. Dit gaat hem blijven achtervolgen. Blijkbaar wil hij Bert Anciaux achterna en zijn VU lidkaart inruilen voor één van de Sp.a.

Zenit 5 november 2012 22:53

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door ViveLaBelgique (Bericht 6403386)
Volgend is letterlijk uit de nota van Bart De Wever:

De stad ondersteunt het proces van integratie en vertrekt daarbij van de volgende
uitgangspunten:
1° gelijkwaardigheid van eenieder;
2° respect voor ieders eigenheid, competenties en ambities;
3° aandacht voor differentiatie;
4° migratie als potentiële opportuniteit voor de samenleving;
5° aandacht voor antidiscriminatie en racismebestrijding;
6° actief burgerschap van eenieder;
7° empowerment van de bijzondere doelgroepen;
8° een goede kennis van de omgevingstaal.


Dit is op maat geschreven om Sp.a, Groen en zelf PVDA+ aan boord te krijgen. Mijn inziens is dit het begin van het einde voor Bart De Wever. Dit gaat hem blijven achtervolgen. Blijkbaar wil hij Bert Anciaux achterna en zijn VU lidkaart inruilen voor één van de Sp.a.

Voor de groene rakkers is het niet goed. Die gaan uit van volgende uitgangspunten:
- hoofddoeken overal
- op elke straathoek een moskee
- verplichte halalkost in het stedelijke onderwijs
-goede kennis van de Arabische omgevingstaal
-straffeloosheid is de norm
-open grenzen -grenzeloze uitkeringen
etc

knip 5 november 2012 22:54

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door ViveLaBelgique (Bericht 6403386)
Volgend is letterlijk uit de nota van Bart De Wever:

De stad ondersteunt het proces van integratie en vertrekt daarbij van de volgende
uitgangspunten:
1° gelijkwaardigheid van eenieder;
2° respect voor ieders eigenheid, competenties en ambities;
3° aandacht voor differentiatie;
4° migratie als potentiële opportuniteit voor de samenleving;
5° aandacht voor antidiscriminatie en racismebestrijding;
6° actief burgerschap van eenieder;
7° empowerment van de bijzondere doelgroepen;
8° een goede kennis van de omgevingstaal.


Dit is op maat geschreven om Sp.a, Groen en zelf PVDA+ aan boord te krijgen. Mijn inziens is dit het begin van het einde voor Bart De Wever. Dit gaat hem blijven achtervolgen. Blijkbaar wil hij Bert Anciaux achterna en zijn VU lidkaart inruilen voor één van de Sp.a.
:drinking:

Johan217 5 november 2012 23:09

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door ViveLaBelgique (Bericht 6403386)
Volgend is letterlijk uit de nota van Bart De Wever:

Allemaal dingen die al sinds jaar en dag in het programma van de N-VA staan hoor. Misschien moet je je toch maar wat beter documenteren (onder het motto "Ken uw vijand"), want tot nu toe breng je er in je strijd tegen de N-VA niet veel van terecht :lol:

Even uit interesse: met welk van die punten ben je het zelf niet eens (ik neem aan #8)?

ViveLaBelgique 5 november 2012 23:44

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Johan217 (Bericht 6403490)
Allemaal dingen die al sinds jaar en dag in het programma van de N-VA staan hoor. Misschien moet je je toch maar wat beter documenteren (onder het motto "Ken uw vijand"), want tot nu toe breng je er in je strijd tegen de N-VA niet veel van terecht :lol:

Even uit interesse: met welk van die punten ben je het zelf niet eens (ik neem aan #8)?

Ik citeer hoe BDW #8 wil uitwerken:

Integratiebeleid is tweerichtingsverkeer. Naast inspanningen aan de kant van zij die integreren, is er evenzeer nood aan een toegankelijk aanbod van diensten en voorzieningen (vb. laagdrempelig taalgebruik, besluiten in toegankelijke taal, geïntegreerde taal- en opleidingstrajecten, taalondersteuning op de werkvloer,...). Bovendien vraagt inburgering een inspanning van de gehele stadsgemeenschap. De stad
wil werken met vrijwilligersprojecten om de integratie te bevorderen en zal bijvoorbeeld het gebruik van inburgeringscoaches stimuleren.
...
Een goede kennis van het Nederlands biedt kansen voor meer sociale samenhang in de stad en een verhoogde participatie. Toegankelijk taalgebruik door diensten gaat hand in hand met het blijvend stimuleren van het leren en oefenen van Nederlands door anderstaligen. De stad stimuleert alle voorzieningen in Antwerpen om actief Nederlands te gebruiken.
...
Anderzijds moet de kennisverwerving van de taal voortdurend en op alle mogelijke manieren worden gestimuleerd. De stad zal hiervoor in overleg met de Vlaamse Regering een taalbeleidsplan ontwikkelen, taallessen voor anderstalige ouders op de school organiseren, het gebruik van het Nederlands in het verenigingsleven aanmoedigen om alle kinderen dezelfde kansen te bieden, … In de ondersteunings- en subsidiereglementen van de stad wordt daarom naast het respect voor de fundamentele rechten en plichten van de mens ook het gebruik van de Nederlandse taal als algemene voorwaarde opgenomen. De toekenning van leeflonen aan Nederlandsonkundigen wordt afhankelijk gemaakt van verplicht volgen van Nederlandse taallessen.

De schoofzak 6 november 2012 08:34

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door ViveLaBelgique (Bericht 6403386)
Volgend is letterlijk uit de nota van Bart De Wever:

...

Dit is op maat geschreven om Sp.a, Groen en zelf PVDA+ aan boord te krijgen. Mijn inziens is dit het begin van het einde voor Bart De Wever. Dit gaat hem blijven achtervolgen. Blijkbaar wil hij Bert Anciaux achterna en zijn VU lidkaart inruilen voor één van de Sp.a.

Gij zijt blijkbaar al even politiek-wereldvreemd als de heren Tobback Jr., Termont en Landuyt vervreemd zijn van de gewone leden van hun eigen sossenpartij.

.

schietboog 6 november 2012 08:55

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door ViveLaBelgique (Bericht 6403386)
Volgend is letterlijk uit de nota van Bart De Wever:

De stad ondersteunt het proces van integratie en vertrekt daarbij van de volgende
uitgangspunten:
1° gelijkwaardigheid van eenieder;
2° respect voor ieders eigenheid, competenties en ambities;
3° aandacht voor differentiatie;
4° migratie als potentiële opportuniteit voor de samenleving;
5° aandacht voor antidiscriminatie en racismebestrijding;
6° actief burgerschap van eenieder;
7° empowerment van de bijzondere doelgroepen;
8° een goede kennis van de omgevingstaal.


Dit is op maat geschreven om Sp.a, Groen en zelf PVDA+ aan boord te krijgen. Mijn inziens is dit het begin van het einde voor Bart De Wever. Dit gaat hem blijven achtervolgen. Blijkbaar wil hij Bert Anciaux achterna en zijn VU lidkaart inruilen voor één van de Sp.a.

Je moet wel weten wat je wil. Aan de ene kant beschuldig je N-VA er van om in stilte een coallitie met het VB voor te bereiden en nu zeg je dat ze met de linkse partijen in zee willen gaan.

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door ViveLaBelgique (Bericht 6398773)
Het plan dat een einde maakt aan het socialistisch bewind in Antwerpen. De coalitie N-VA en het Vlaams Belang dat achter de schermen wordt uitgewerkt.

Wat is het nu eigenlijk ?

En de hoeveelste keer is dit reeds dat je het einde van Bart De Wever voorspelt ? Je begint een beetje op die gekke doemdenkers te lijken die om de zoveel tijd het einde van de wereld aankondigen.

'XIII' 6 november 2012 09:04

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door schietboog (Bericht 6403819)
Je moet wel weten wat je wil. Aan de ene kant beschuldig je N-VA er van om in stilte een coallitie met het VB voor te bereiden en nu zeg je dat ze met de linkse partijen in zee willen gaan.Wat is het nu eigenlijk ?

En de hoeveelste keer is dit reeds dat je het einde van Bart De Wever voorspelt ? Je begint een beetje op die gekke doemdenkers te lijken die om de zoveel tijd het einde van de wereld aankondigen.

Hij speelt gewoon spelletjes, meer niet.

Vito 6 november 2012 09:12

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door ViveLaBelgique (Bericht 6403386)

Dit is op maat geschreven om Sp.a, Groen en zelf PVDA+ aan boord te krijgen. Mijn inziens is dit het begin van het einde voor Bart De Wever. Dit gaat hem blijven achtervolgen. Blijkbaar wil hij Bert Anciaux achterna en zijn VU lidkaart inruilen voor één van de Sp.a.

Ga me niet zeggen dat jij dat erg zou vinden.

jogo 6 november 2012 09:41

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door schietboog (Bericht 6403819)
Je moet wel weten wat je wil. Aan de ene kant beschuldig je N-VA er van om in stilte een coallitie met het VB voor te bereiden

Dat hebt ge goed gezien, van iemand denken (of beweren) van een VB-coalitie aan te gaan is op zich een grote beschuldiging.
(in dit geval echter onwaar)

ViveLaBelgique 6 november 2012 11:37

Filip De Winter van het Vlaams Belang heeft de nota ook gelezen:

Filip Dewinter: “De Wever wil rechtse kiezers charmeren met symboolacties, maar dit moet een progressief multicultureel beleid camoufleren. In Antwerpen wil de N-VA luidens de nota ‘een doorgedreven diversiteitsbeleid voeren’, ‘aandacht voor antidiscriminatie- en racismebestrijding’, ‘rekening houden met de diversiteit binnen de doelgroepen’, ‘dialoog met de moslims’, ‘een kleurrijke politie die aandacht besteedt aan diversiteit binnen en buiten haar organisatie’,... Het politiekcorrecte, multiculturele discours lijkt overgeschreven uit het vorige bestuursakkoord. Van een koerswijziging is geen sprake.”

http://www.vlaamsbelang.org/persberichten/1870/

Alles wat Filip De Winter tussen quotes zet is letterlijk geciteerd uit BDW's nota Respect Voor A. ( ook 't Stad is van de Vreemdelingen genoemd.).

Liederik 6 november 2012 11:38

Voor diegen die geïnformeerd uit de nek willen kletsen; hier is de nota;

http://www.deredactie.be/polopoly_fs...De%20Wever.pdf

Zoom 6 november 2012 13:21

Volgens Patrick is de nota te asociaal en hij spreekt bijna van een provocatie naar hem toe :)

fonne 6 november 2012 21:39

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Zoom (Bericht 6404296)
Volgens Patrick is de nota te asociaal en hij spreekt bijna van een provocatie naar hem toe :)

Wij wachten tevergeefs op de eerste constructieve bijdrage van obstructionist Janssens.

alice 6 november 2012 22:10

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Zoom (Bericht 6404296)
Volgens Patrick is de nota te asociaal en hij spreekt bijna van een provocatie naar hem toe :)

Daaruit blijkt vooral dat meneer Janssens een slechte verliezer is.
Ik heb de nota gelezen en kon er nu echt niets in vinden wat " oei" of " fout" zou zijn op één enkel zinnetje na over sociale huisvesting.

De beweringen van Janssens slaan dan ook nergens op, zo wordt het OCMW helemaal niet ontmantelt, wel wordt het activeren naar werk overgeheveld naar werkhaven en andere partners die dit als specifieke opdracht hebben.
Dat lijkt me ook juist, omdat dit niet tot het kerntakenpakket van het OCMW behoort, dat is maatschappelijk dienstbetoon en zo krijgen ze daar meer ruimte voor.

Ook het sociale luik is helemaal niets om over te struikelen, Janssens wil het gewoon de Wever politiek onmogelijk maken.
Het plan om met de oude en vooral getrouwen de politieke macht in Antwerpen te blijven verdelen is Janssens niet gelukt en daar heeft zijn ego het precies wel erg lastig mee.

ViveLaBelgique 7 november 2012 11:24

Bart De Wever heeft de vergissing van zijn politieke carrière gemaakt met zijn nota "Respect voor A" ( = " 't Stad is van de vreemdelingen). Hiermee heeft hij definitief en quasi onomkeerbaar gekozen voor een soepel migratie-, asiel- en armoedebestrijdings-beleid. Veel aspecten in zijn nota wijzen er op dat Antwerpen zich moet aanpassen aan de vreemdelingen ( levenslang taallessen voor Nederlandsonkundige leefloners, toegankelijk taalgebrijk, diversivicatiebeleid, vervolging van discriminatie, ...). Hiermee pleegt hij 100% verraad aan het Nieuw-Vlaams streven van de N-VA.

E. Migrant 7 november 2012 11:39

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door ViveLaBelgique (Bericht 6405779)
Bart De Wever heeft de vergissing van zijn politieke carrière gemaakt met zijn nota "Respect voor A" ( = " 't Stad is van de vreemdelingen). Hiermee heeft hij definitief en quasi onomkeerbaar gekozen voor een soepel migratie-, asiel- en armoedebestrijdings-beleid. Veel aspecten in zijn nota wijzen er op dat Antwerpen zich moet aanpassen aan de vreemdelingen ( levenslang taallessen voor Nederlandsonkundige leefloners, toegankelijk taalgebrijk, diversivicatiebeleid, vervolging van discriminatie, ...). Hiermee pleegt hij 100% verraad aan het Nieuw-Vlaams streven van de N-VA.

Ik denk dat BDW's enige bekommernis is : hoe wordt ik zo SNEL mogelijk zo RIJK mogelijk.

'XIII' 7 november 2012 11:40

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door ViveLaBelgique (Bericht 6405779)
Bart De Wever heeft de vergissing van zijn politieke carrière gemaakt met zijn nota "Respect voor A" ( = " 't Stad is van de vreemdelingen). Hiermee heeft hij definitief en quasi onomkeerbaar gekozen voor een soepel migratie-, asiel- en armoedebestrijdings-beleid. Veel aspecten in zijn nota wijzen er op dat Antwerpen zich moet aanpassen aan de vreemdelingen ( levenslang taallessen voor Nederlandsonkundige leefloners, toegankelijk taalgebrijk, diversivicatiebeleid, vervolging van discriminatie, ...). Hiermee pleegt hij 100% verraad aan het Nieuw-Vlaams streven van de N-VA.

Je raaskalt, maar dat heb ik al meer dan eens opgemerkt. Dat zal normaal zijn zeker?

'XIII' 7 november 2012 11:41

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door E. Migrant (Bericht 6405803)
Ik denk dat BDW's enige bekommernis is : hoe wordt ik zo SNEL mogelijk zo RIJK mogelijk.

Dan heeft de Wever al een massa kansen daarvoor laten liggen. Dus zever, gezever!

ViveLaBelgique 7 november 2012 11:51

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door E. Migrant (Bericht 6405803)
Ik denk dat BDW's enige bekommernis is : hoe wordt ik zo SNEL mogelijk zo RIJK mogelijk.

Als hij voor snelle rijkdom zou gaan dan wordt Bart De Wever stand-up comedian en gaat hij het Sportpaleis meer laten vollopen dan Alex Agnew.


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 12:04.

Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2016, Politics.be