Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   Persmededelingen (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=132)
-   -   Natuurpunt : dat de overheid niet genoeg doet aan waterkwaliteit (https://forum.politics.be/showthread.php?t=189047)

Politics.be 12 juli 2013 14:10

Natuurpunt : dat de overheid niet genoeg doet aan waterkwaliteit
 
6 op de 10 Vlamingen vinden dat de overheid niet genoeg doet om de waterkwaliteit van onze beken, meren en rivieren te verbeteren. Dat blijkt uit een bevraging bij 1314 respondenten. De verzuchting blijkt niet uit de lucht gegrepen: van haar eigen prioritaire maatregelen om een deel van de Europese waterdoelstellingen te halen, heeft de Vlaamse regering er nog maar één gedeeltelijk uitgevoerd. Om de beleidsmakers te herinneren aan hun beloftes en aan de Europese deadline van 2015 wordt er zondag om 15u massaal in het water gesprongen tijdens de Big Jump.

In een onlinebevraging van Natuurpunt hebben 1314 Vlamingen hun mening gegeven over het beleid rond waterkwaliteit in Vlaanderen. Dat heeft duidelijke cijfers opgeleverd. Op de vraag of de overheid genoeg maatregelen treft om de waterkwaliteit van de waterlopen te verbeteren, antwoordde 60% van de respondenten negatief. Hoewel 70% van de deelnemers de laatste jaren een vooruitgang heeft opgemerkt, is 60% nog altijd ontevreden over de staat van onze beken, rivieren, kanalen en meren. De positieve evolutie van de voorbije twintig jaar blijkt dus niet genoeg te zijn om de Vlaming gerust te stellen. Maar liefst 94% vindt dat er nog werk aan de winkel is. Meer dan drie kwart van die groep maakt zich zorgen over mest en pesticiden die via de landbouw in het water terechtkomen. Een tweede belangrijk probleem is volgens hen de beperkte biodiversiteit in de waterlopen, gevolgd door de vervuiling door industrieel en huishoudelijk afvalwater. Opvallend is ook dat 92% van de respondenten meer mogelijkheden wil om in Vlaanderen in schoon en natuurlijk water te zwemmen. Hoewel dat op de meeste plaatsen verboden is, blijkt vooral het vuile water potentiële zwemmers af te schrikken.

Nog maar in één gebied een spade in de grond

Dat 6 op de 10 respondenten oordelen dat de overheid niet genoeg doet voor zuiver water, blijkt gegrond. De Vlaamse regering heeft plannen gemaakt om de waterkwaliteit te verbeteren, maar van de prioritaire maatregelen in die plannen, heeft ze er nog maar één uitgevoerd. Voorlopig ging er alleen nog maar in Turnhout een spade in de grond. Daardoor wordt het een echt huzarenstuk om haar eigen waterkwaliteitsdoelstellingen voor 2015 te halen. Natuurpunt vraagt dat de regering de aangekondigde acties ook daadwerkelijk uitvoert. In de zeven speerpuntgebieden moeten alle beloofde werken aan bufferzones, waterbodemsaneringen, hermeanderingen en vismigratieknelpunten dringend opgestart worden.

Eind 2009 keurde de Vlaamse regering het plan goed om de waterkwaliteit in een goede toestand te brengen in zeven zogenoemde “speerpuntgebieden”, waaronder de Grote Nete, de Abeek en de Molenbeek. Het ging om een lightversie van de Europese Kaderrichtlijn Water, want oorspronkelijk was afgesproken dat de waterkwaliteit overal goed moest worden. De plannen van de regering hebben een looptijd van 2009 tot 2015, maar halfweg 2013 blijkt dat de meeste acties niet eens opgestart zijn. Alleen voor de riolering in en rond Turnhout ging er al een spade in de grond. Alle initiatieven rond de aanleg van bufferstroken liggen stil. Die stroken zijn nochtans broodnodig om te vermijden dat mest en pesticiden in het water terechtkomen.
Big Jump

Om de beleidsmakers te herinneren aan hun beloftes springen zondag om exact 15u duizenden mensen in rivieren, waterlopen en meren. "Stel je voor dat zwemmen in open water de normaalste zaak van de wereld zou zijn. Heerlijk toch?", zegt Ketnetgezicht Véronique Leysen, die meespringt voor proper water tijdens de Big Jump in Mechelen. De Big jump is een initiatief van European Rivers Network. In Vlaanderen wordt het evenement gecoördineerd door Natuurpunt, GoodPlanet Belgium en Bond Beter Leefmilieu. De Big Jump wordt gesponsord door Aquafin, Lampiris en Froggy.

Contact
Hendrik Moeremans • persmedewerker Natuurpunt •

Bron: politics.be

Nr.10 8 april 2021 00:29

Greenpeace stelt Vlaamse regering in gebreke vanwege slechte waterkwaliteit
4 mrt 2021
Greenpeace vraagt aan de Vlaamse regering om het bestaand Mestactieplan (MAP 6) bij te stellen.

werkman 26 april 2021 11:53

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Nr.10 (Bericht 9650573)
Greenpeace stelt Vlaamse regering in gebreke vanwege slechte waterkwaliteit
4 mrt 2021
Greenpeace vraagt aan de Vlaamse regering om het bestaand Mestactieplan (MAP 6) bij te stellen.


In Vlaanderen kent men geen blaas van oppervlaktewater en zijn zuivering.
Weer een bende kamelen die betaald worden om niks te verwezenlijken.
Wel al veertig jaar vergaderen om tot een O RESULTAAT te komen.
Zelfs de leugen dat er niet genoeg geld zou zijn om resultaat te beogen is totale onzin. Ik ken gewone Vlamingen die resultaatgericht zonder veel kosten veel kunnen oplossen. Maar dan moet er gepraat worden met mensen die een visie hebben. Maar dan moet de aangestelde politieker op rust van haar kameel komen en bereid zijn te praten over de voorstellen zoals dezen het zien. Zoals we nu weer bezig zijn zal het resultaat niks worden.

Vlad 26 april 2021 15:11

Waarom stelt Greenpeace die 400.000 eigenaars van woningen die gebouwd zijn waar er geen riolering voorzien is niet in gebreke ? Zou het kunnen dat nogal wat van haar sympathisanten in die afgelegen woningen wonen ?

werkman 26 april 2021 22:28

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Vlad (Bericht 9665047)
Waarom stelt Greenpeace die 400.000 eigenaars van woningen die gebouwd zijn waar er geen riolering voorzien is niet in gebreke ? Zou het kunnen dat nogal wat van haar sympathisanten in die afgelegen woningen wonen ?

De feiten zijn er. Dus we zullen moeten zuiveren. Maar in dit land is de aanpak van het probleem langs die kabinetten van ministers niet mogelijk wegens onkunde. Altijd maar slapen n op het einde van de maand ligt hun wedde er toch. Bovendien is een vroegere woestijnbewoonster minder geschikt om zich te bemoeien met de waterproblematiek der lage landen.
En dan mag je honderd keer zeggen in het openbaar dat er mits aanpak veel op te lossen is en bovendien met weinig kosten, nergens komt er enige reactie op hetgeen je beweert. Dit land wordt geregeerd door diploma's die niet de minste interesse hebben om de problematiek aan te pakken met kennis van zaken. Maandelijks mocht ik vroeger-artikels schrijven in de pers voor spothengelaars.
Wel sporthengelaars hebben graag water waarin levende beesten kunnen overleven. Dus zuiver water. Ik weet dus waarover ik spreek.
Maar als punthoofden denken dat ze het beter weten dan laat ik hen in hun wijsheid. Maar hun pretentie zal de oorzaak zijn dat oplossingen veel geld zullen kosten.

De schoofzak 27 april 2021 10:34

Iedereen vindt dat een ander niet genoeg doet voor het collectief welzijn.

Iedereen vindt ook wel terecht dat de overheid beter kan. In alle domeinen. Dat is eigenlijk de definitie van politiek: mijn partij gaat dat beter doen ...

werkman 27 april 2021 11:12

[quote=De schoofzak;9665493]Iedereen vindt dat een ander niet genoeg doet voor het collectief welzijn.

Iedereen vindt ook wel terecht dat de overheid beter kan. In alle domeinen. Dat is eigenlijk de definitie van politiek: mijn partij gaat dat beter doen ...[/QUOTE

Zelfs daar denk ik niet meer aan. De politiek en het dom volk kan den boom in.
Ze hebben bewezen tot wat ze in staat zijn.
Beroofd worden door beide groepen is er teveel aan.
De fouten en oplossingen zie ik maar ik vertik het van er nog aan mee te werken. Maar.....het zal veel geld kosten. Veel geld.
Feitelijk kan het niet genoeg kosten.
Als beide groepen roversallures hebben dan mag er in dit land gebeuren wat wil. De politiek heeft de kiezer in een ton gestopt en nu stellen ze pas vast
dat ze er niet meer uit geraken.
Dat dit land dus de schop op kan zal volgens mij zo vlug mogelijk gebeuren.
Het is trouwens een land dat vol zit met roversbendes.
Weg er mee dus. Trouwens we hebben een woestijnbewoonster die gaat zorgen dat we terug zuiver grondwater krijgen. Zo eens informeren bij het volk zelf oplossingen aanbrengen?
Ofwel komt die politieke bende uit zijn zetel en zoeken ze de assepoesters
die wel weten hoe het kan gebeuren. Ik heb tot op heden gezien dat er dertig jaar vergadert werd door prijsbeesten allerhande en dat er niets uit de bus kwam. Een resultaat waar men U mag tegen zeggen.
Nu gaan we opnieuw beginnen aan een droogteperiode.
En dat in een land waar er water genoeg is.
Wat gebeurt er met dat water? Wel ik weet de oplossing. Nog iemand soms?

De schoofzak 27 april 2021 11:28

[quote=werkman;9665509]
Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door De schoofzak (Bericht 9665493)
Iedereen vindt dat een ander niet genoeg doet voor het collectief welzijn.

Iedereen vindt ook wel terecht dat de overheid beter kan. In alle domeinen. Dat is eigenlijk de definitie van politiek: mijn partij gaat dat beter doen ...[/QUOTE

Zelfs daar denk ik niet meer aan. De politiek en het dom volk kan den boom in.
Ze hebben bewezen tot wat ze in staat zijn.
Beroofd worden door beide groepen is er teveel aan.
De fouten en oplossingen zie ik maar ik vertik het van er nog aan mee te werken. Maar.....het zal veel geld kosten. Veel geld.
Feitelijk kan het niet genoeg kosten.
Als beide groepen roversallures hebben dan mag er in dit land gebeuren wat wil. De politiek heeft de kiezer in een ton gestopt en nu stellen ze pas vast
dat ze er niet meer uit geraken.
Dat dit land dus de schop op kan zal volgens mij zo vlug mogelijk gebeuren.
Het is trouwens een land dat vol zit met roversbendes.
Weg er mee dus.

En met de gezondheid, alles ok?

werkman 27 april 2021 11:50

[quote=De schoofzak;9665516]
Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door werkman (Bericht 9665509)

En met de gezondheid, alles ok?


Nee toch niet. Ik heb een zware trombose mee gemaakt. Maar ik leef nog.
Wel eigenaardig dat U informeert naar mijn gezondheid.
Dat is wel de eerste N-VA-er die de beleefdheid opbrengt om dit te doen.
Had ik misschien wel diploma's gehad dan zou je ongetwijfeld niet de eerste zijn. Maar de politiek bepaalt wel of je die mag behalen.
Maar voor de rest krijg ik wel te maken met veel domkoppen.

Nr.10 28 april 2021 01:14

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Vlad (Bericht 9665047)
Waarom stelt Greenpeace die 400.000 eigenaars van woningen die gebouwd zijn waar er geen riolering voorzien is niet in gebreke ? Zou het kunnen dat nogal wat van haar sympathisanten in die afgelegen woningen wonen ?

U lijkt te veronderstellen dat er een onderzoek dient te komen naar de, volgens u, onafdoende aanwezigheid van riolering in woningen van sympathisanten van Greenpeace. Vreemde redenering.

Nr.10 28 april 2021 01:24

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door werkman (Bericht 9665332)
De feiten zijn er. Dus we zullen moeten zuiveren. Maar in dit land is de aanpak van het probleem langs die kabinetten van ministers niet mogelijk wegens onkunde. Altijd maar slapen n op het einde van de maand ligt hun wedde er toch. Bovendien is een vroegere woestijnbewoonster minder geschikt om zich te bemoeien met de waterproblematiek der lage landen.
En dan mag je honderd keer zeggen in het openbaar dat er mits aanpak veel op te lossen is en bovendien met weinig kosten, nergens komt er enige reactie op hetgeen je beweert. Dit land wordt geregeerd door diploma's die niet de minste interesse hebben om de problematiek aan te pakken met kennis van zaken. Maandelijks mocht ik vroeger-artikels schrijven in de pers voor spothengelaars.
Wel sporthengelaars hebben graag water waarin levende beesten kunnen overleven. Dus zuiver water. Ik weet dus waarover ik spreek.
Maar als punthoofden denken dat ze het beter weten dan laat ik hen in hun wijsheid. Maar hun pretentie zal de oorzaak zijn dat oplossingen veel geld zullen kosten.

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door werkman (Bericht 9665332)
Bovendien is een vroegere woestijnbewoonster minder geschikt om zich te bemoeien met de waterproblematiek der lage landen.

U bedoelt ongetwijfeld Zuhal Demir, afkomstig uit de Koerdische regio in Turkije, een land dat gekend is voor het onderdrukken van minderheden.

Geboren in Genk.

Trok haar Turkse nationaliteit in, beschikt dus niet over een dubbele nationaliteit.

Juriste van opleiding.

Regionale bevoegdheden: Omgeving, Justitie, Toerisme en Energie.

werkman 28 april 2021 23:04

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Nr.10 (Bericht 9665928)
U bedoelt ongetwijfeld Zuhal Demir, afkomstig uit de Koerdische regio in Turkije, een land dat gekend is voor het onderdrukken van minderheden.

Geboren in Genk.

Trok haar Turkse nationaliteit in, beschikt dus niet over een dubbele nationaliteit.

Juriste van opleiding.

Regionale bevoegdheden: Omgeving, Justitie, Toerisme en Energie.


Ik ken haar diploma's niet.
Ik heb in de Belgische waterwereld op eigen initiatief voldoende jaren mijn tijd gestoken in de waterproblematiek. Om deel te nemen aan de vele vergaderingen en er mijn tijd in te steken was ik wel gewenst. Maar op het ogenblik dat er iets moest uitgevoerd worden viel alles stil. Geen interesse van de diploma's. Uiteindelijk ben ik ook in mijn strandstoel gaan zitten.
En dat heeft de staat geen bal meer gekost. Het vroeg niks maar werkte pro-deo.(sic) Alhoewel er in mijn streek ook kabinetaards rondliepen wiens activiteiten zich beperkten om zich alle dagen ladderzat te zuipen.
Waar ze werkten zag je niet.
Maar wel waar je ze kon vinden. Hun jeep stond steeds aan de ingang van een paar uitverkoren drankgelegenheden. Maar voor de rest waren ze toch onberispelijk. Ik mag niet zeggen dat er achter de toog kortgerokte diensters
de pinten vulde. Maar ik heb mij vele keren de vraag gesteld hoe zij er in slaagden om nog door Brussel te rijden. Tot ik ontdekte dat dit ook niet meer hoefde. Zij reden de dag nadien wel nuchter met die jeep naar Brussel.
En je wist ook automatisch of je hen kon spreken over waterproblematiek.
Als ze de baan over staken bij groen licht en rechtdoor dan kon je hopen.

Skobelev 4 mei 2021 09:37

https://www.tijd.be/ondernemen/milie.../10300470.html

Elke dag lekt er 167 miljoen liter drinkwater weg in Vlaanderen....sla misschien de prijs per m³ nog wat op zodat de bevolking zuiniger is?

Nr.10 5 mei 2021 14:14

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Skobelev (Bericht 9670058)
https://www.tijd.be/ondernemen/milie.../10300470.html

Elke dag lekt er 167 miljoen liter drinkwater weg in Vlaanderen....sla misschien de prijs per m³ nog wat op zodat de bevolking zuiniger is?

Drink- en oppervlaktewater zijn niet hetzelfde.

Skobelev 6 mei 2021 06:13

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Nr.10 (Bericht 9671044)
Drink- en oppervlaktewater zijn niet hetzelfde.

Nogal wat drinkwater wordt van oppervlaktewater gemaakt.

werkman 6 mei 2021 16:08

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Skobelev (Bericht 9671526)
Nogal wat drinkwater wordt van oppervlaktewater gemaakt.


We zullen deze draad maar afsluiten zeker?
Van dat oppervlaktewater heb ik in mijn jeugd nog bijna dagelijks gedronken.
Maar ik wist natuurlijk waar dat nog kon.

Nr.10 7 mei 2021 23:12

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Skobelev (Bericht 9671526)
Nogal wat drinkwater wordt van oppervlaktewater gemaakt.

Inderdaad. Oppervlaktewater is een bron van drinkwater. Maar niet alleen dat. Het is ook een bron van leven voor dieren en planten.

werkman 18 mei 2021 20:09

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Nr.10 (Bericht 9673231)
Inderdaad. Oppervlaktewater is een bron van drinkwater. Maar niet alleen dat. Het is ook een bron van leven voor dieren en planten.


Ik ben geen boer. Dus mag ik verheugd zijn als ze verplicht zijn om hun gewassen te laten verdorren op hun velden? Dat is onze westerse mentaliteit.
Als het niet op mijn veld gebeurt kan het ons geen bal schelen.
Ze verdienen zoal genoeg, die boeren.
Degenen die de oorlog nog beleefden weten nog zeer goed hoeveel moeite ze moesten opbrengen om aan een tasje melk te geraken.
Maar dat is ons blanke ras. Zowel de bruinen als wijzelf hebben niet de hersens om ze te gebruiken.
Wij hebben dus te weinig water. Godverdomse leugenaars!
En ik zit hier al jaren te beweren dat ik water goedkoop kan bezorgen.
Maar zoiets moet je niet zeggen tegen een woestijnbewoonster. Die weten dat beter. Maar .....totaal niks weten ze.

werkman 19 mei 2021 21:12

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door werkman (Bericht 9680329)
Ik ben geen boer. Dus mag ik verheugd zijn als ze verplicht zijn om hun gewassen te laten verdorren op hun velden? Dat is onze westerse mentaliteit.
Als het niet op mijn veld gebeurt kan het ons geen bal schelen.
Ze verdienen zoal genoeg, die boeren.
Degenen die de oorlog nog beleefden weten nog zeer goed hoeveel moeite ze moesten opbrengen om aan een tasje melk te geraken.
Maar dat is ons blanke ras. Zowel de bruinen als wijzelf hebben niet de hersens om ze te gebruiken.
Wij hebben dus te weinig water. Godverdomse leugenaars!
En ik zit hier al jaren te beweren dat ik water goedkoop kan bezorgen.
Maar zoiets moet je niet zeggen tegen een woestijnbewoonster. Die weten dat beter. Maar .....totaal niks weten ze.


Het verhaaltje dat hier al jaren bezig is.
Als je iets zegt wat je ook kan bewijzen dan steken al die debielen hun kop in het zand. Het is toch simpel hoor. Ik beweer iets en al die iniversitaire debielen durven niet eens vragen om te bewijzen wat ik zeg.
Opgeblazen titels die maar voor één zaak aandacht kunnen betonen en die is
samen de kas leeg vreten.
Maar daarvoor zijn ze toch benoemd nietwaar?
Als je hun verkocht diploma niet bezit kan je niks vertellen.
Waarvan akte nogmaals. Los het dus vanaf nu maar zelf op.
Maar.....dan zal je er aan moeten beginnen
Een kop waarin veel betaalde wetenschap zit zal uiteindelijk ook problemen kunnen oplossen hoop ik. Wel ik leef in verwachting.

quercus 19 mei 2021 21:35

Natuurpunt mag wat mij betreft rustig opgedoekt worden sedert ik enkele dagen geleden vernam dat zij zomaar vonden dat zeven hectare bos rustig tegen de vlakte mocht gelegd worden. Want zij hadden er graag heide van gemaakt. Gelukkig heeft Zuhal Demir daar een stokje voor gestoken.


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 11:52.

Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2020, Politics.be