Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   Persmededelingen (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=132)
-   -   N-VA : retributie voor verblijfsaanvragen (https://forum.politics.be/showthread.php?t=212877)

Politics.be 16 januari 2015 17:30

N-VA : retributie voor verblijfsaanvragen
 
“In navolging van onze buurlanden zal er ook in ons land een retributie voor het aanvragen van een verblijfsvergunning worden gevraagd. Voor een aanvraag tot gezinshereniging en een verblijf als student bedraagt dit 160 euro per persoon. Voor arbeidsmigranten en regularisaties 215 euro per persoon. Alle minderjarigen worden vrijgesteld en de specifieke categorie van de langdurig ingezetenen betaalt slechts 60 euro per persoon. Deze retributie creëert inkomsten voor mijn diensten waardoor een correct en efficiënt migratiebeleid gerealiseerd kan worden”.

De Ministerraad keurde vandaag het Koninklijk Besluit (KB) over de retributie voor verblijfsaanvragen goed. Deze retributie bestaat in heel wat Europese landen, maar is een primeur voor ons land. Het principe werd wettelijk mogelijk gemaakt door de programmawet die op 19 december 2014 werd aangenomen door de Kamer. Dit KB regelt nu de uitvoering van deze wet. Met deze heffing wordt aan de vreemdeling die een verblijfsaanvraag indient, een billijke vergoeding gevraagd voor de administratieve kosten die voortvloeien uit de behandeling van zijn of haar dossier. Kwetsbare groepen zoals kandidaat-vluchtelingen, niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en vreemdelingen die om dringende medische redenen een regularisatie aanvragen, stellen we vrij van deze bijdrage. “Met deze retributie vraag ik een eerlijke bijdrage en krijgen mijn diensten de nodige middelen om het uitgestippelde beleid consequent en rigoureus te kunnen uitvoeren. We volgen hiermee het voorbeeld van onze buurlanden en andere Europese lidstaten”, stelt staatssecretaris Theo Francken (N-VA).


Bron: politics.be


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 19:57.

Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2020, Politics.be