Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   Philippe De Backer (Jong VLD) (forumsessie 30 juni t.e.m. 6 juli) (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=181)
-   -   Vreemdelingen-migratie (https://forum.politics.be/showthread.php?t=108613)

boerenverstand 1 juli 2008 08:59

Vreemdelingen-migratie
 
Philippe,

rond vreemdelingemigratie hebben wij ook vele vragen.
Na 30 jaar NON-beleid komen er stilaan maatregelen als inburgering.

Rond een slimme immigratiepolitiek is uw partij ook totaal afwezig gebleken.
Een leger aan haast onintegreerbaar vreemdelingen heeft zware gaten geslagen in ons sociaal weefsel: onherkenbare buurten, sociale woninggetto's, diepe val van grootstedenonderwijs, kindergeld dat niet nuttig besteed wordt (aankoop immo in de heimat) , massale werklozenfraude , dop , continu de schuld leggen bij autochtonen , schijnhuwelijken , een leger aan hulpverleners om dit een beetje in goede banen te leiden, religiebotsingen,...en ga zo maar door.

Ondertussen is het duidelijk geworden dat onder paars gesmeten werd met de belgische nationaliteit met als hoogtepunten een aantal jaar geleden de naturalistaie van een Gëorgische maffia-bende en overlaatst de naturalisatie van een afgaanse mensenhandelaar.

Waarom heeft uw partij zich nooit pro-actief bezig gehouden met een "slimme" immigratiepolitiek maar gewoon de deur opengezet ?

Ziet u het zitten om een studie te maken rond de economische betekenis van 30 jaar immigratie-politiek voor het land?

Philippe De Backer 1 juli 2008 16:30

De immigratiepolitiek is nooit gevoerd kunnen worden om dat de deur van het fort Europa altijd dicht is gebleven. Er was zogezegd een immigratiestop. Hierdoor zijn mensen andere wegen gaan zoeken om Europa binnen te komen. Misbruik van de asielprocedure, schijnhuwelijken,...
Daarom dat we juist nood hebben aan een echte immigratiepolitiek, die naast de asielprocedure kan bestaan. We hebben dit met Jong VLD ook altijd verdedigd en sinds het laatste congres is ook de VLD bezig met economische migratie. Ik denk dat minister Turtelboom daar probeert op een intelligente manier mee om te gaan.

Ik denk juist dat mijn partij het voortouw heeft genomen om oplossingen aan te dragen voor een aantal problemen die gepaard gaan met immigratie. Zo heeft onder minister Keulen het inburgeringsbeleid vorm gekregen. Ook werden maatregelen genomen om bv misbruiken in de werkloosheid, met uitkeringen en door schijnhuwelijken tegen te gaan.

Ik denk dat zo'n studie dringend nodig is en dat de resultaten menigeen zullen verassen. Voor Engeland bv. heeft men zo'n studie gemaakt. Blijkt dat de bijdrage van immigranten aan het stijgen van de welvaart significant groot is.

Opnieuw ben ik dus niet zo pessimistisch ingesteld. Ja, er zijn duidelijk problemen, maar deze zijn vandaag bespreekbaar en zeker de Open VLD is bezig met het aanreiken van oplossingen (inburgeringsdecreet (Keulen), economische migratie (Turtelboom), ontlasten van de asielprocedure (Dewael). Ik denk dat we ook de algemene fundamenten van onze welvaartsstaat en de collectieve manier waarop ons sociaal systeem georganiseerd is onder de loupe moeten durven nemen.

Rr00ttt 8 juli 2008 23:13

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Philippe De Backer (Bericht 3540050)
De immigratiepolitiek is nooit gevoerd kunnen worden om dat de deur van het fort Europa altijd dicht is gebleven. Er was zogezegd een immigratiestop. Hierdoor zijn mensen andere wegen gaan zoeken om Europa binnen te komen. Misbruik van de asielprocedure, schijnhuwelijken,....

Veruit het grootste probleem is de wet op gezinshereniging. Iedereen die zich iet of wat in het dossier - al is het maar oppervlakkig - verdiept heeft weet dit. Ik ga ervan uit dat de politieke partijen dit dus ook weten.

Nochthans wordt er absoluut niets gedaan aan die wet. M.a.w. ik geloof niet dat de overheid oprecht probeert om iets aan de huidige migratiegolven te doen.

Eichmann 9 juli 2008 19:17

Met alle respect meneer De Backer maar ik denk dat het resultaat en de impact van de vorige "economische immigratie" golf duidelijk zijn sporen heeft nagelaten. Het gaat hem niet louter om de oorspronkelijke economische immigranten die hun rol in deze legale slavenhandel met verve hebben vervuld maar om de ontheemde latere generaties die uit die oorspronkelijke immigranten geboren zijn. Hoeveel keer moet Brussel nog branden voor de heren politici dit eigenlijk eens gaan snappen?

Waarom is die "economische immigratie" eigenlijk überhaupt nodig?? Er zijn zoveel werklozen, waarom wordt eens geen deftig werk gemaakt om die terug te activeren?? Desnoods met harde hand. Ieder heeft de plicht zijn steentje bij te dragen aan de samenleving en de economie tenslotte. Wie liever chronisch werkloos wil blijven moet daar dan maar de (financiële gevolgen) van dragen.

Wat mevrouw Turtelboom betreft kan ik kort zijn: ook doet zij wellicht hard haar best, ik denk niet dat toegeven aan dergelijke chantages de weg voorwaarts is. Zo geeft de regering verkeerdelijk het signaal dat wetteloosheid loont! Want illegalen zijn wat ze zijn, ongeacht hoe schrijnend het verhaal er achter is: illegaal en moet zich in hun lot berusten. En niet middels chantage toch nog pogen het gelijk aan hun kant krijgen. Zie wat er van komt, de regering heeft nu een signaal gegeven aan alle illegalen in dit land dat men indien men genoeg keet schopt toch wel zijn zinnetje krijgt.

Ik vraag me trouwens oprecht af hoe u het woord "welvaartsstaat" nog in de mond durft nemen...

Twigmuntus 9 juli 2008 20:56

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Philippe De Backer (Bericht 3540050)
De
Ik denk dat zo'n studie dringend nodig is en dat de resultaten menigeen zullen verassen. Voor Engeland bv. heeft men zo'n studie gemaakt. Blijkt dat de bijdrage van immigranten aan het stijgen van de welvaart significant groot is.

Graag had ik geweten over welke studie u het heeft. De Lords' economic affairs committee is eerder dit jaar tot de conclusie gekomen dat immigratie weinig of geen impact had op de economische welvaart.


Hier kunt u overigens een interessante pdf file downloaden (geen relatie met bovenvermelde parlementair onderzoek).

Britain's Immigrants: An economic profile

willem1940NLD 10 juli 2008 00:51

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Twigmuntus (Bericht 3556097)
Graag had ik geweten over welke studie u het heeft. De Lords' economic affairs committee is eerder dit jaar tot de conclusie gekomen dat immigratie weinig of geen impact had op de economische welvaart.


Hier kunt u overigens een interessante pdf file downloaden (geen relatie met bovenvermelde parlementair onderzoek).

Britain's Immigrants: An economic profile

Het zou kunnen zijn dat niet alle landen gelijke regels/toelatingseisen hanteren ... ?

Gargamel 10 juli 2008 10:19

Ik denk dat zo'n studie dringend nodig is en dat de resultaten menigeen zullen verassen. Voor Engeland bv. heeft men zo'n studie gemaakt. Blijkt dat de bijdrage van immigranten aan het stijgen van de welvaart significant groot is.
.................................................. ......................
Inderdaad,dat ondervinden we alle dagen in onze geldbeugel.
En u vind dat zo een studie dringend nodig is ?
Hopelijk,en indien deze studie het tegendeel bewijst,zal de "studie" niet hetzelfde lot andergaan zoals het rapport Van San ;-)

Want wat er uit de VLD komt beste,het is genoeg van jullie oppergaai te zien,die heeft niet alleen gespleten tanden,maar praat ook met een gespleten tong.Ik geloof geen zak van wat een paarse zegt.

Zeker en vooral NIET die Taterboom

Rr00ttt 11 juli 2008 07:09

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Philippe De Backer (Bericht 3540050)
Ik denk dat zo'n studie dringend nodig is en dat de resultaten menigeen zullen verassen. Voor Engeland bv. heeft men zo'n studie gemaakt. Blijkt dat de bijdrage van immigranten aan het stijgen van de welvaart significant groot is.

Dat blijkt helemaal niet. Er is alleszins geen bijdrage tot het BNP/capita en - hoewel voordelig voor de welvaart van de nieuwelingen en hun thuisland - is er geen enkel bewijs dat het bijdraagt tot de welvaart van de al aanwezige bevolking en is het effect voor de 'lagere' klassen van de al aanwezige bevolking ronduit negatief. En dat is dan nog beperkt tot het economisch aspect, het aspect criminaliteit, verlies aan samenhang, verhoogde druk op de aanwezige infrastructuur enz wordt dan nog buiten beschouwing gelaten!

http://www.publications.parliament.u...2/8211.htm#a32


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 15:17.

Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2020, Politics.be