Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   Economie (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=179)
-   -   De Maatschap. Wat is dat nu weer? (https://forum.politics.be/showthread.php?t=240036)

bedrijven docter 15 augustus 2017 08:10

De. Commerciele maatschap
 
Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door De schoofzak (Bericht 8507686)

Een commerciele maatschap is besloten en moet niet alleen personen als maat hebben. Google maar eens op kruispuntbank mercurius de commerciele maatschap van eric van der ven of mijn commerciele maatschap adopont in beiden zijn er enkel vennootschappen als maten ook voor de hoofdelijke aansprakelijkheid heb ik in deze 2 maatschappen een oplossing gevonden om dit te omzeilen

bedrijven docter 15 augustus 2017 08:17

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Dadeemelee (Bericht 8506194)
Wel volgens wat ik het begrijp is het een vennootschap die niet aan de wettelijke reglementering van een vennootschap onderhevig is. Ben ik juist?

PS. Eubelius houdt er zich mee bezig, dus het zal wel in orde komen :lol:

Is onderhevig aan het gemeenschapsrecht dwz verbintenissen recht telt in mijn maatschappen is de eerste regel dat al wat verboden of nietig is in de rechtspersonen met volkomen of onvolkomen rechtspersoonlijkheid toegelaten is in mijn maatscap dit staat onder de hoofding NEGATIEVE OPERATOR

bedrijven docter 15 augustus 2017 08:23

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door De schoofzak (Bericht 8507686)

In mijn maatschappen zijn de ingebrachte goederen een gemeenschap in onverdeeldheid en dud niet beslagbaar voor schulden van de maten (pluraliteits beginsel en geen exclusiviteitsbeginsel)

bedrijven docter 15 augustus 2017 08:23

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door De schoofzak (Bericht 8507686)

In mijn maatschappen zijn de ingebrachte goederen een gemeenschap in onverdeeldheid en dud niet beslagbaar voor schulden van de maten (pluraliteits beginsel en geen exclusiviteitsbeginsel)

Patrice 15 augustus 2017 09:14

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door bedrijven docter (Bericht 8508210)
In mijn maatschappen zijn de ingebrachte goederen een gemeenschap in onverdeeldheid en dud niet beslagbaar voor schulden van de maten (pluraliteits beginsel en geen exclusiviteitsbeginsel)

De maten in een commerciële vennootschap zijn hoofdelijk aansprakelijk. Zelfs als ze het niet waren, bestaan er juridische procedures om om eigenaars in onverdeeldheid gedwongen uit verdeeldheid te doen treden. Ga dat eens opzoeken in je kantoor/universiteitsbibliotheek.

Zo vroeg op de ochtend alweer afgaan als een gieter, hé? Als ze ooit eens de stripreeks Jommeke verfilmen, gaan ze u toch wel casten als een stuntelende slechterik.

BTW: Hoe is het nu in Knokke? Toch over de koppen lopen, zekers?

ViveLaBelgique 15 augustus 2017 09:17

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Dadeemelee (Bericht 8507882)
Ik heb dat altijd raar gevonden: ziekenhuisdokters die er nog een eigen praktijk op na houden.
Dat is een beetje als een belastingscontrolleur die eigenlijk een zelfstandige boekhouder is die door de Staat via zijn vennootschap betaald wordt.

Het is ook een beetje zoals fiscale advocaten die op het kabinet van financiën belastingwetten schrijven en dan later gebruiken in hun private praktijk.

http://forum.politics.be/showthread.php?t=230665
Mathieu Isenbaert, ex-cabinet Johan Van Overveldt valt Fiscus aan.

http://forum.politics.be/showthread.php?t=207623
Hoeveel belangenconflicten heeft Dirk van Gerven als ACW advocaat ?

Het opzet van vrije beroepen is dat een instituut een deontologische code afdwingt bij hun leden. Bij artsen is dat de orde van geneesheren. Die deontologische code dient te vermijden dat wetten worden overtreden.

Er stelt zich naar mijn bescheiden mening effectief een probleem dat deze beroepsinstituten hun leden veel te weinig sanctioneren en teveel in bescherming nemen. Dit is eigen aan instituten die het monopolie hebben.

Als ik goed gelezen heb zijn trouwens alle artsen bij dat befaamde ziekenhuis lid van die Maatschap, dus dat ziekenhuis heeft eigenlijk geen dokters in dienst. Dat is toch zeeeeer vreemd.[/quote]

ViveLaBelgique 15 augustus 2017 09:24

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door bedrijven docter (Bericht 8508210)
In mijn maatschappen zijn de ingebrachte goederen een gemeenschap in onverdeeldheid en dud niet beslagbaar voor schulden van de maten (pluraliteits beginsel en geen exclusiviteitsbeginsel)

Dat is een schone uitleg maar je gaat voorbij aan de essentie. In een maatschap kan een schuldeiser elke vennoot afzonderlijk aanspreken voor 100% van de schuld. De aansprakelijkheid is niet beperkt tot hun inbreng zoals bij een bvba. Het gehele vermogen van elke vennoot kan aangesproken worden door schuldeisers, inclusief alle private vermogen, het volledige aandeel van een maatschap, privaat aangehouden aandelen in andere vennootschappen etc. Enkel een bescheiden woonst kan niet aangesproken worden.

Gezien het ontbreken van rechtspersoonlijkheid is niet de maatschap aansprakelijk.

ViveLaBelgique 15 augustus 2017 09:31

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door bedrijven docter (Bericht 8508205)
Is onderhevig aan het gemeenschapsrecht dwz verbintenissen recht telt in mijn maatschappen is de eerste regel dat al wat verboden of nietig is in de rechtspersonen met volkomen of onvolkomen rechtspersoonlijkheid toegelaten is in mijn maatscap dit staat onder de hoofding NEGATIEVE OPERATOR

Kan je daar eens een oplijsting van geven ?

Het is niet zo omdat iets niet kan volgens het handelsrecht ( voor handelsvennootschappen) dat het altijd is toegelaten is in burgerlijk recht ( voor burgerlijke vennootschappen, al dan niet onder de vorm van een handelsvennootschappen, met rechtspersoonlijkheid of zonder ( respectievelijk N.V/vzw/bvba en maatschap/vof/feitelijke vereniging).

bedrijven docter 15 augustus 2017 09:40

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door ViveLaBelgique (Bericht 8508239)
Dat is een schone uitleg maar je gaat voorbij aan de essentie. In een maatschap kan een schuldeiser elke vennoot afzonderlijk aanspreken voor 100% van de schuld. De aansprakelijkheid is niet beperkt tot hun inbreng zoals bij een bvba. Het gehele vermogen van elke vennoot kan aangesproken worden door schuldeisers, inclusief alle private vermogen, het volledige aandeel van een maatschap, privaat aangehouden aandelen in andere vennootschappen etc. Enkel een bescheiden woonst kan niet aangesproken worden.

Gezien het ontbreken van rechtspersoonlijkheid is niet de maatschap aansprakelijk.

Mis in mijnmaatschap zijn de toetredende maten niet hoofdelijk aansprakelijk de stichters wel

ViveLaBelgique 15 augustus 2017 09:42

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door bedrijven docter (Bericht 8508202)
Een commerciele maatschap is besloten en moet niet alleen personen als maat hebben. Google maar eens op kruispuntbank mercurius de commerciele maatschap van eric van der ven of mijn commerciele maatschap adopont in beiden zijn er enkel vennootschappen als maten ook voor de hoofdelijke aansprakelijkheid heb ik in deze 2 maatschappen een oplossing gevonden om dit te omzeilen

Heb je een antwoord gekregen op je schrijven van 01.08.2017 ?

Een maatschap rechtsbekwaam verklaren, zoals je in jouw schrijven tracht te doen is onmogelijk gezien de wet rechtspersoonlijkheid uitsluit.

Het nut van jouw maatschap is dus louter het innen van advieskosten.

bedrijven docter 15 augustus 2017 09:44

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door ViveLaBelgique (Bericht 8508243)
Kan je daar eens een oplijsting van geven ?

Het is niet zo omdat iets niet kan volgens het handelsrecht ( voor handelsvennootschappen) dat het altijd is toegelaten is in burgerlijk recht ( voor burgerlijke vennootschappen, al dan niet onder de vorm van een handelsvennootschappen, met rechtspersoonlijkheid of zonder ( respectievelijk N.V/vzw/bvba en maatschap/vof/feitelijke vereniging).

Ik gebruik juist een operator om al die verboden en nietige handelingen niet te moeten oplijsten
I
Voorbeeld kruisparticipaties zijn mogelijk tot bovenhet toegestane max
Niet volstort kapitaal is niet opvragbaar
Inkoop eigen aandelen is onbeperkt !
Enz enz

bedrijven docter 15 augustus 2017 09:45

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door ViveLaBelgique (Bericht 8508239)
Dat is een schone uitleg maar je gaat voorbij aan de essentie. In een maatschap kan een schuldeiser elke vennoot afzonderlijk aanspreken voor 100% van de schuld. De aansprakelijkheid is niet beperkt tot hun inbreng zoals bij een bvba. Het gehele vermogen van elke vennoot kan aangesproken worden door schuldeisers, inclusief alle private vermogen, het volledige aandeel van een maatschap, privaat aangehouden aandelen in andere vennootschappen etc. Enkel een bescheiden woonst kan niet aangesproken worden.

Gezien het ontbreken van rechtspersoonlijkheid is niet de maatschap aansprakelijk.


bedrijven docter 15 augustus 2017 09:50

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door ViveLaBelgique (Bericht 8508252)
Heb je een antwoord gekregen op je schrijven van 01.08.2017 ?

Een maatschap rechtsbekwaam verklaren, zoals je in jouw schrijven tracht te doen is onmogelijk gezien de wet rechtspersoonlijkheid uitsluit.

Het nut van jouw maatschap is dus louter het innen van advieskosten.

De maatschap kan gedagvaardigd worden door al haar maten mee te dagvaarden
In mijn maatschap moet eerst de vennootschap woden veroordeelt voor de stichtende maten kunnen aangesproken worden naar analogie met de cvoa

ViveLaBelgique 15 augustus 2017 09:54

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door bedrijven docter (Bericht 8508249)
Mis in mijnmaatschap zijn de toetredende maten niet hoofdelijk aansprakelijk de stichters wel

Dat is typerend voor de problematiek van een maatschap. Het wordt uitgedokterd door fiscale advocaten die het warm water hebben uitgevonden. In een maatschap zijn de contracten vrij van regulatie in tegenstelling tot bij een bvba en N.V.

De fiscale advocaten kunnen hun fantasie botvieren in de contracten die het bestaan van een maatschap bepalen. Dat neemt niet weg dat dat alle handelingen onderworpen zijn aan het gemeen recht, en zelfs het handelsrecht als er zich een herkwalificatie van ambtswege voordoet.

Je kan dus gerust in een oprichtingscontract bepalen dat toetredende vennoten niet aansprakelijk zijn. Dit is echter totale nonsense op juridisch vlak. Vanaf het moment dat er nieuwe vennoten toetreden neemt de maatschap een nieuwe vorm aan. Door dit feit zijn ook de nieuwe vennoten 100% aansprakelijk voor daden van de maatschap.

ViveLaBelgique 15 augustus 2017 10:00

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door bedrijven docter (Bericht 8508268)
De maatschap kan gedagvaardigd worden door al haar maten mee te dagvaarden
In mijn maatschap moet eerst de vennootschap woden veroordeelt voor de stichtende maten kunnen aangesproken worden naar analogie met de cvoa

Fout.

Alle vennoten van een maatschap kunnen afzonderlijk worden gedagvaard. Er is nergens een noodzaak om alle vennoten te dagvaarden.

Vergeet niet dat het burgerlijk recht van toepassing is. Bij aanstelling van een onderzoeksrechter kunnen er huiszoekingen gebeuren bij iedereen ( bedrijven, private personen) waar het minste vermoeden heerst dat ze deel uitmaken van de feiten gepleegd door de maatschap.

Bij een maatschap is er geen verplichting tot notariële akte. Zelfs als is er een notariële akte is dit geen bewijs bij een maatschap dat deze het finale document is dat de maatschap bepaalt.

bedrijven docter 15 augustus 2017 10:01

Uitnodiging
 
Uitnodiging voor 1 kritisch lid van politics be die tevens jurist is

Mijn try out van devoordracht 2017 heeft plaats op vrijdag 18 augustus op het advocatenkantoor belgielei 15 om 18 uur
Dit is een voordracht enkel voor advocaten en juristen
Er is nog 1 plaats voorbehouden voor een zeer kritisch lid van politics be
Graag uw kandidatuur stellen hier openlijk op de draden zodat iedereen kan vasstellen wie gekozen is
Met de toestemming op de draad afgeprint wordt je dan toegelaten
Ik plaats dit ook op de andere draad
Titel voordracht
Sterfhuisconstructies in het verleden,het heden en de toekomst
Of het gebruik,misbruik en oneoigenlijk gebruik van recht
De slides van deze voordracht vind je op het internet

ViveLaBelgique 15 augustus 2017 10:03

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door bedrijven docter (Bericht 8508257)
Ik gebruik juist een operator om al die verboden en nietige handelingen niet te moeten oplijsten
I
Voorbeeld kruisparticipaties zijn mogelijk tot bovenhet toegestane max
Niet volstort kapitaal is niet opvragbaar
Inkoop eigen aandelen is onbeperkt !
Enz enz

Al die bepalingen zijn zolang er geen betwisting is en er geen herkwalificatie gebeurt door de fiscus of van ambtswege.

bedrijven docter 15 augustus 2017 10:11

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door ViveLaBelgique (Bericht 8508278)
Fout.

Alle vennoten van een maatschap kunnen afzonderlijk worden gedagvaard. Er is nergens een noodzaak om alle vennoten te dagvaarden.

Vergeet niet dat het burgerlijk recht van toepassing is. Bij aanstelling van een onderzoeksrechter kunnen er huiszoekingen gebeuren bij iedereen ( bedrijven, private personen) waar het minste vermoeden heerst dat ze deel uitmaken van de feiten gepleegd door de maatschap.

Bij een maatschap is er geen verplichting tot notariële akte. Zelfs als is er een notariële akte is dit geen bewijs bij een maatschap dat deze het finale document is dat de maatschap bepaalt.

Interessante opmerking dat een maatschap door slechts 1 maat kan gedagvaardigd worden,heb dit nog nergens gelezen en ik bezit alle vonissen en rechtsprak sedert 1991 in deze materie alsook alles over de tijdelijke verreniging van (
van gerven)
Kan je mij eens zeggen waarop jeje steunt ?

De schoofzak 15 augustus 2017 10:14

Allez, er zijn er hier een paar die zich kunnen uitleven hebben door een paar knip en plak uittreksels uit hun kursussen van het niveau sociaal assistent te plaatsen. Dat ze op hun examen van die kursus amper gedelibereerd geraakten, zullen we maar vergeten.

In het Frans hebben ze daar een uitdrukking voor: étalage de connaissance.

bedrijven docter 15 augustus 2017 10:16

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Patrice (Bericht 8508230)
De maten in een commerciële vennootschap zijn hoofdelijk aansprakelijk. Zelfs als ze het niet waren, bestaan er juridische procedures om om eigenaars in onverdeeldheid gedwongen uit verdeeldheid te doen treden. Ga dat eens opzoeken in je kantoor/universiteitsbibliotheek.

Zo vroeg op de ochtend alweer afgaan als een gieter, hé? Als ze ooit eens de stripreeks Jommeke verfilmen, gaan ze u toch wel casten als een stuntelende slechterik.

BTW: Hoe is het nu in Knokke? Toch over de koppen lopen, zekers?

Het regent al de ganse morgenik zit op mijn suite
Klopt wat die onverdeeldheid betreft maar is een lange procedure en gegarandeert een pyrius overwinning als je dat tegen mij doet
Vraag het maar aan meester Tanghe die kent ondertussen ook al mijn maatscap structuur


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 21:51.

Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2016, Politics.be