Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   Economie (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=179)
-   -   De Maatschap. Wat is dat nu weer? (https://forum.politics.be/showthread.php?t=240036)

Dadeemelee 11 augustus 2017 10:04

De Maatschap. Wat is dat nu weer?
 
Ik leer alle dagen bij.

http://www.standaard.be/cnt/dmf20170811_03013666

Citaat:

De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) eist 58 miljoen euro van het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) omdat het niet eens is hoe dat ziekenhuis de erelonen uitbetaalt aan artsen die in groep werken.
Kunnen de werknemers van bijvoorbeeld Interbrew ook een Maatschap vormen en wat zijn de gevolgen voor de belastingen?

De schoofzak 11 augustus 2017 10:14

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Dadeemelee (Bericht 8506118)
Ik leer alle dagen bij.
...

Maar leer je gestructureerd bij ? Kan je de dingen kaderen ?
Het is niet omdat je gelezen hebt in de Wiki wat het verschil is tussen een virus en een bacterie, dat je arts of verpleegkundige bent.

Goegel dus eens op fiscaal en sociaal recht.
Niet om een detail te komen te weten, maar om een basis te leggen door een kursus te volgen.

Dadeemelee 11 augustus 2017 12:17

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door De schoofzak (Bericht 8506122)
Maar leer je gestructureerd bij ? Kan je de dingen kaderen ?
Het is niet omdat je gelezen hebt in de Wiki wat het verschil is tussen een virus en een bacterie, dat je arts of verpleegkundige bent.

Goegel dus eens op fiscaal en sociaal recht.
Niet om een detail te komen te weten, maar om een basis te leggen door een kursus te volgen.

Wel volgens wat ik het begrijp is het een vennootschap die niet aan de wettelijke reglementering van een vennootschap onderhevig is. Ben ik juist?

PS. Eubelius houdt er zich mee bezig, dus het zal wel in orde komen :lol:

Vlad 11 augustus 2017 22:22

-

Vlad 11 augustus 2017 22:23

Eubelius. Het kantoor van CD&V minister Geens ...
misschien kunnen de ziekenhuizen de BBI boete afkopen aan 1/10 van de prijs *la Chodiev ...

Erw 13 augustus 2017 22:32

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Dadeemelee (Bericht 8506118)
Kunnen de werknemers van bijvoorbeeld Interbrew ook een Maatschap vormen en wat zijn de gevolgen voor de belastingen?

De werknemers zijn in een vergelijking de klanten van de dokters, niet de dokters.
Moesten de bazen van bvb 3 zogenaamd concurrerende winkelketens een Maatschap vormen dan zouden de Commies hen beschuldigen van de door hen illegaal verklaarde prijsafspraken.

Nr.10 13 augustus 2017 22:58

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Erw (Bericht 8507502)
De werknemers zijn in een vergelijking de klanten van de dokters, niet de dokters.
Moesten de bazen van bvb 3 zogenaamd concurrerende winkelketens een Maatschap vormen dan zouden de Commies hen beschuldigen van de door hen illegaal verklaarde prijsafspraken.

Commies? Waar?

Erw 14 augustus 2017 09:00

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Nr.10 (Bericht 8507510)
Commies? Waar?

Waterloolaan 115
1000 Brussel
Ze hebben nog redelijk wat andere addressen.
Meestal gebouwen die 5 keer hun beraamde budjet overschrijden.
Betaald met andermans afgepakt geld.
En zetelen in committées doen ze ook graag, onze Commies.

De schoofzak 14 augustus 2017 11:15

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Dadeemelee (Bericht 8506194)
Wel volgens wat ik het begrijp is het een vennootschap die niet aan de wettelijke reglementering van een vennootschap onderhevig is. Ben ik juist?

PS. Eubelius houdt er zich mee bezig, dus het zal wel in orde komen :lol:

Goegel is je vriend:

https://www.unizo.be/starters/advies/wat-een-maatschap

Citaat:

Wat is een maatschap?

Definitie:

De maatschap is een vennootschap met een burgerlijk of handelsdoel die geen rechtspersoonlijkheid bezit.

Kenmerken:

De maatschap is een overeenkomst. Er dienen dus minstens 2 partijen te zijn.

Voor de oprichting is de tussenkomst van een notaris niet vereist.

Er is geen wettelijke minimumkapitaal.

De maatschap heeft geen rechtspersoonlijkheid en dit heeft bepaalde gevolgen:
De in gemeenschap gebrachte goederen zijn collectieve eigendom van de vennoten.
De vennoten zijn persoonlijk en onbeperkt aansprakelijk.
Een maatschap kan niet failliet worden verklaard. De vennoten van de maatschap wel.Een maatschap kan commercieel of burgerlijk zijn, afhankelijk van hun activiteiten:
Een commerciële maatschap is een maatschap waar personen samen handel drijven. Een commerciële maatschap kan gewild of ongewild zijn. vermits men uit het openlijk, duurzaam en samen handel drijven van personen kan afleiden dat er een commerciële maatschap bestaat.
In een burgerlijke maatschap verricht men hoofdzakelijk burgerlijke activiteiten zoals de samenwerking van accountants, advocaten, notarissen en belastingconsulenten.

Dit onderscheid is van belang voor de aansprakelijkheid van de vennoten. In een burgerlijke maatschap is elke vennoot aansprakelijk voor een gelijk deel d.w.z. dat de schuldeiser elke vennoot afzonderlijk dient aan te spreken voor diens deel. Bij een commerciële vennootschap is elke vennoot hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van de vennootschap d.w.z. dat eenieder aansprakelijk is voor de volle schuld.

De maatschap is een personenvennootschap.

Het bestuur komt aan iedere vennoot afzonderlijk toe, tenzij een andere regeling werd overeengekomen.

kelt 14 augustus 2017 14:41

Het goede nieuws uit de regelrechte aanval van onze fiscus op die "constructie" in dat Limburgs Ziekenhuis (dat de eer en het genoegen had uitverkoren te zijn natuurlijk) is dat effectief blijft gezocht worden om IEDEREEN correct belastingen te laten betalen en "constructies" te blijven bestoken....

Ook "verheven" vrije-beroepers kunnen niet eeuwig blijven rondjes draaien rondom de fiscus en organisaties die die vrije beroepers uiteindelijk "tewerkstellen" kunnen niet blijven doen alsof dat hen niet aanbelangt.....


Het in een soort "algemene pot" stoppen van bepaalde prestaties of vergoedingen (alsof patienten dan ook in een algemene pot zitten of zo :roll: ),met als enig doel de boel in een rookgordijn te veranderen voor de fiscus mag niet lang meer kunnen.....

Ik vond de opmerkingen van een mede-forummer ook spot-on....Misschien kan mijn werkgever beter de eindejaarsvergoedingen en premies voor mij en mijn collega's in een "constructie" stoppen zodat we elk individueel meer daarvan kunnen in handen krijgen???


Het is beter snel komaf te maken met dergelijke ontwijkmogelijkheden .......voor iedereen.....of anders zal de PvdA het wel doen....en mogelijk nog andere dingen ook.....:-(

De schoofzak 14 augustus 2017 15:21

Als eenderwelke vorm van vennootschap misbruikt wordt en niet beantwoordt aan een economische realiteit, dan moet de fiscus maar optreden.

Er zijn evenwel economische realiteiten waarvoor zo'n samenwerkingsverband nuttig zijn.
Het handelsrecht moet ten dienste staan om vlot te kunnen handelen in alle veiligheid en met de nodige garanties. De fiscus heeft niet als taak om de economie te wurgen.

ViveLaBelgique 14 augustus 2017 15:39

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Dadeemelee (Bericht 8506194)
Wel volgens wat ik het begrijp is het een vennootschap die niet aan de wettelijke reglementering van een vennootschap onderhevig is.

http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/d...indHighlighted


C. De maatschap (z. wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen).

De maatschap is een vennootschap met een burgerlijk of een handelsdoel die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Het is een consensueel contract, onafhankelijk van enige vormelijkheid. Indien men niet gekozen heeft voor een welbepaalde rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid vervat in het Wetboek van vennootschappen; voor een tijdelijke handelsvennootschap of voor de stille handelsvennootschap, is de vennootschap onderworpen aan de bepalingen gemeenschappelijk aan alle vennootschappen. De maatschap is een vennootschap naar gemeen recht. Hieruit volgt dat de vennootschapsvorm die vroeger onderworpen was aan de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, voortaan wordt gekwalificeerd als maatschap (voorheen : burgerlijke vennootschap). Een onregelmatige vennootschap die daden van koophandel tot doel heeft en die noch een vennootschap in oprichting is, noch een tijdelijke handelsvennootschap of een stille handelsvennootschap, wordt beheerst door de regels van de maatschap. Inzake BTW-belastingplicht zijn de regels die van toepassing zijn op de tijdelijke handelsvennootschap, mutatis mutandis van toepassing op de maatschap.


Een beetje duiding.

Vrije beroepen, zoals artsen, die samen een praktijk hebben richten doorgaands een BVBA op. Gezien deze BVBA's enkel uitzonderlijk daden van koophandel verrichten betreft het burgerlijke vennootschappen met handelsvorm. Deze BVBA's hebben rechtspersoonlijkheid, vallen onder het regime van de vennootschapsbelasting en zijn vrij van BTW aangifteplicht. ( ze kunnen geen BTW recupereren en geen BTW aanrekenen).

Als fiscalist, boekhouder of accountant een maatschap aanraden voor artsenpraktijken kan naar mijn bescheiden mening niet. Een maatschap valt nooit onder het fiscaal regime van personenbelasting, heeft geen rechtspersoonlijkheid en geen reglementair kader voor de oprichtingsakte. Het is vragen om problemen met de fiscus. Bij twisten onder de vennoten van de maatschap worden vooral advocaten rijk.

Elke vennoot in een maatschap is onbeperkt aansprakelijk. Als één vennoot zijn belastingen niet correct voldoet kan de fiscus elke vennoot aanspreken. Hetzelfde geldt voor andere schuldeisers.

Wapper 14 augustus 2017 15:47

Waar is bedrijvendocter als je'm nodig hebt?

Dadeemelee 14 augustus 2017 15:58

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door ViveLaBelgique (Bericht 8507824)
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/d...indHighlighted


C. De maatschap (z. wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen).

De maatschap is een vennootschap met een burgerlijk of een handelsdoel die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Het is een consensueel contract, onafhankelijk van enige vormelijkheid. Indien men niet gekozen heeft voor een welbepaalde rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid vervat in het Wetboek van vennootschappen; voor een tijdelijke handelsvennootschap of voor de stille handelsvennootschap, is de vennootschap onderworpen aan de bepalingen gemeenschappelijk aan alle vennootschappen. De maatschap is een vennootschap naar gemeen recht. Hieruit volgt dat de vennootschapsvorm die vroeger onderworpen was aan de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, voortaan wordt gekwalificeerd als maatschap (voorheen : burgerlijke vennootschap). Een onregelmatige vennootschap die daden van koophandel tot doel heeft en die noch een vennootschap in oprichting is, noch een tijdelijke handelsvennootschap of een stille handelsvennootschap, wordt beheerst door de regels van de maatschap. Inzake BTW-belastingplicht zijn de regels die van toepassing zijn op de tijdelijke handelsvennootschap, mutatis mutandis van toepassing op de maatschap.


Een beetje duiding.

Vrije beroepen, zoals artsen, die samen een praktijk hebben richten doorgaands een BVBA op. Gezien deze BVBA's enkel uitzonderlijk daden van koophandel verrichten betreft het burgerlijke vennootschappen met handelsvorm. Deze BVBA's hebben rechtspersoonlijkheid, vallen onder het regime van de vennootschapsbelasting en zijn vrij van BTW aangifteplicht. ( ze kunnen geen BTW recupereren en geen BTW aanrekenen).

Als fiscalist, boekhouder of accountant een maatschap aanraden voor artsenpraktijken kan naar mijn bescheiden mening niet. Een maatschap valt nooit onder het fiscaal regime van personenbelasting, heeft geen rechtspersoonlijkheid en geen reglementair kader voor de oprichtingsakte. Het is vragen om problemen met de fiscus. Bij twisten onder de vennoten van de maatschap worden vooral advocaten rijk.

Elke vennoot in een maatschap is onbeperkt aansprakelijk. Als één vennoot zijn belastingen niet correct voldoet kan de fiscus elke vennoot aanspreken. Hetzelfde geldt voor andere schuldeisers.

En de dokters die in die maatschap zitten zijn dat dan zelfstandigen?

Als ik het goed begrijp gaat het ziekenhuis geen patronale bijdragen betalen en de Maatschap geen vennootschapsbelasting?
Het zijn dus eigenlijk schijnzelfstandigen?

ViveLaBelgique 14 augustus 2017 16:02

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Dadeemelee (Bericht 8506118)
Ik leer alle dagen bij.

http://www.standaard.be/cnt/dmf20170811_03013666Kunnen de werknemers van bijvoorbeeld Interbrew ook een Maatschap vormen en wat zijn de gevolgen voor de belastingen?

Dat is mogelijk als Interbrew daar mee akkoord gaat en de werknemers bereid zijn hun werknemersstatuut op te geven.

Een maatschap is echter af te raden, een bvba of een vof zijn meer geschikt.

ViveLaBelgique 14 augustus 2017 16:18

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Dadeemelee (Bericht 8507836)
En de dokters die in die maatschap zitten zijn dat dan zelfstandigen?

Het zijn vrije beroepers. Ze vallen fiscaal onder hetzelfde regime van zelfstandige op de BTW-aangifte plicht na.

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Dadeemelee (Bericht 8507836)
Als ik het goed begrijp gaat het ziekenhuis geen patronale bijdragen betalen en de Maatschap geen vennootschapsbelasting?
Het zijn dus eigenlijk schijnzelfstandigen?

Vrije beroepers zijn doorgaans geen werknemers. Er zijn dus geen patronale bijdragen van toepassing. Artsen kunnen echter ook werknemer worden maar dan oefenen ze geen vrij beroep meer uit. Artsen die uitsluitend in dienstverband werken krijgen geen RIZIV nummer, kunnen geen voorschriften afleveren, kunnen zich niet aansluiten bij de orde van geneesheren en mogen nooit als doctor functioneren.

Voor zover is het begrijp heeft de RSZ nog niet van zich laten horen. De BBI vertegenwoordigt nooit de RSZ.

Een maatschap betaalt inderdaad geen vennootschapsbelasting. Als je echter inkomsten trekt uit een maatschap is dit belastbaar onder het regime van de personenbelasting. Je betaalt ook sociale bijdrage als zelfstandige op deze inkomsten, gezien het om beroepsinkomsten gaat van uitoefening van een vrij beroep.

ViveLaBelgique 14 augustus 2017 16:35

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door De schoofzak (Bericht 8507814)
Het handelsrecht moet ten dienste staan om vlot te kunnen handelen in alle veiligheid en met de nodige garanties. De fiscus heeft niet als taak om de economie te wurgen.

Handelsrecht is niet van toepassing voor vrije beroepers. Burgerlijke rechtbanken zijn bevoegd, het gaat om gemeen recht.

Dadeemelee 14 augustus 2017 16:44

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door ViveLaBelgique (Bericht 8507862)
Het zijn vrije beroepers. Ze vallen fiscaal onder hetzelfde regime van zelfstandige op de BTW-aangifte plicht na.Vrije beroepers zijn doorgaans geen werknemers. Er zijn dus geen patronale bijdragen van toepassing. Artsen kunnen echter ook werknemer worden maar dan oefenen ze geen vrij beroep meer uit. Artsen die uitsluitend in dienstverband werken krijgen geen RIZIV nummer, kunnen geen voorschriften afleveren, kunnen zich niet aansluiten bij de orde van geneesheren en mogen nooit als doctor functioneren.

.

Ik heb dat altijd raar gevonden: ziekenhuisdokters die er nog een eigen praktijk op na houden.
Dat is een beetje als een belastingscontrolleur die eigenlijk een zelfstandige boekhouder is die door de Staat via zijn vennootschap betaald wordt.

Als ik goed gelezen heb zijn trouwens alle artsen bij dat befaamde ziekenhuis lid van die Maatschap, dus dat ziekenhuis heeft eigenlijk geen dokters in dienst. Dat is toch zeeeeer vreemd.

kelt 14 augustus 2017 16:54

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Dadeemelee (Bericht 8507882)
Ik heb dat altijd raar gevonden: ziekenhuisdokters die er nog een eigen praktijk op na houden.
Dat is een beetje als een belastingscontrolleur die eigenlijk een zelfstandige boekhouder is die door de Staat via zijn vennootschap betaald wordt.

Als ik goed gelezen heb zijn trouwens alle artsen bij dat befaamde ziekenhuis lid van die Maatschap, dus dat ziekenhuis heeft eigenlijk geen dokters in dienst. Dat is toch zeeeeer vreemd.

Op zich moet dat geen probleem zijn.

Eigenlijk zou men "vrij beroep" als vorm moeten afschaffen.In dat geval zijn dokters dan gewoon een vorm van zelfstandigen die diensten verkopen aan ziekenhuizen...Ze kunnen zelfs met verschillende dokters samen een andere bedrijfsvorm oprichten en als bedrijf diensten verkopen aan ziekenhuizen...


...of ze kunnen gewoon werknemer worden van een ziekenhuis....


eigenlijk....doen als de meeste andere mensen....

Erw 14 augustus 2017 23:03

Een privé sector - maatschap kan "gewild" en "ongewild" zijn.
Dat kan enkel betekenen dat Roverheid op een groep geselecteerden die volgens haar samenwerken, het etiket "maatschap" wil kunnen plakken, los van of die geselecteerden daarmee akkoord gaan of niet.

En een overheid sector - maatschap, de leden ervan zijn voor Roverheid maar verantwoordelijk voor hun deel, terwijl in een privé sector maatschap Roverheid elk individueel lid kan doen opdraaien voor alle anderen.

Overhead, de meelopende vrindjes bevoordelen, andere geviseerden benadelen.

bedrijven docter 15 augustus 2017 08:10

De. Commerciele maatschap
 
Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door De schoofzak (Bericht 8507686)

Een commerciele maatschap is besloten en moet niet alleen personen als maat hebben. Google maar eens op kruispuntbank mercurius de commerciele maatschap van eric van der ven of mijn commerciele maatschap adopont in beiden zijn er enkel vennootschappen als maten ook voor de hoofdelijke aansprakelijkheid heb ik in deze 2 maatschappen een oplossing gevonden om dit te omzeilen

bedrijven docter 15 augustus 2017 08:17

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Dadeemelee (Bericht 8506194)
Wel volgens wat ik het begrijp is het een vennootschap die niet aan de wettelijke reglementering van een vennootschap onderhevig is. Ben ik juist?

PS. Eubelius houdt er zich mee bezig, dus het zal wel in orde komen :lol:

Is onderhevig aan het gemeenschapsrecht dwz verbintenissen recht telt in mijn maatschappen is de eerste regel dat al wat verboden of nietig is in de rechtspersonen met volkomen of onvolkomen rechtspersoonlijkheid toegelaten is in mijn maatscap dit staat onder de hoofding NEGATIEVE OPERATOR

bedrijven docter 15 augustus 2017 08:23

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door De schoofzak (Bericht 8507686)

In mijn maatschappen zijn de ingebrachte goederen een gemeenschap in onverdeeldheid en dud niet beslagbaar voor schulden van de maten (pluraliteits beginsel en geen exclusiviteitsbeginsel)

bedrijven docter 15 augustus 2017 08:23

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door De schoofzak (Bericht 8507686)

In mijn maatschappen zijn de ingebrachte goederen een gemeenschap in onverdeeldheid en dud niet beslagbaar voor schulden van de maten (pluraliteits beginsel en geen exclusiviteitsbeginsel)

Patrice 15 augustus 2017 09:14

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door bedrijven docter (Bericht 8508210)
In mijn maatschappen zijn de ingebrachte goederen een gemeenschap in onverdeeldheid en dud niet beslagbaar voor schulden van de maten (pluraliteits beginsel en geen exclusiviteitsbeginsel)

De maten in een commerciële vennootschap zijn hoofdelijk aansprakelijk. Zelfs als ze het niet waren, bestaan er juridische procedures om om eigenaars in onverdeeldheid gedwongen uit verdeeldheid te doen treden. Ga dat eens opzoeken in je kantoor/universiteitsbibliotheek.

Zo vroeg op de ochtend alweer afgaan als een gieter, hé? Als ze ooit eens de stripreeks Jommeke verfilmen, gaan ze u toch wel casten als een stuntelende slechterik.

BTW: Hoe is het nu in Knokke? Toch over de koppen lopen, zekers?

ViveLaBelgique 15 augustus 2017 09:17

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Dadeemelee (Bericht 8507882)
Ik heb dat altijd raar gevonden: ziekenhuisdokters die er nog een eigen praktijk op na houden.
Dat is een beetje als een belastingscontrolleur die eigenlijk een zelfstandige boekhouder is die door de Staat via zijn vennootschap betaald wordt.

Het is ook een beetje zoals fiscale advocaten die op het kabinet van financiën belastingwetten schrijven en dan later gebruiken in hun private praktijk.

http://forum.politics.be/showthread.php?t=230665
Mathieu Isenbaert, ex-cabinet Johan Van Overveldt valt Fiscus aan.

http://forum.politics.be/showthread.php?t=207623
Hoeveel belangenconflicten heeft Dirk van Gerven als ACW advocaat ?

Het opzet van vrije beroepen is dat een instituut een deontologische code afdwingt bij hun leden. Bij artsen is dat de orde van geneesheren. Die deontologische code dient te vermijden dat wetten worden overtreden.

Er stelt zich naar mijn bescheiden mening effectief een probleem dat deze beroepsinstituten hun leden veel te weinig sanctioneren en teveel in bescherming nemen. Dit is eigen aan instituten die het monopolie hebben.

Als ik goed gelezen heb zijn trouwens alle artsen bij dat befaamde ziekenhuis lid van die Maatschap, dus dat ziekenhuis heeft eigenlijk geen dokters in dienst. Dat is toch zeeeeer vreemd.[/quote]

ViveLaBelgique 15 augustus 2017 09:24

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door bedrijven docter (Bericht 8508210)
In mijn maatschappen zijn de ingebrachte goederen een gemeenschap in onverdeeldheid en dud niet beslagbaar voor schulden van de maten (pluraliteits beginsel en geen exclusiviteitsbeginsel)

Dat is een schone uitleg maar je gaat voorbij aan de essentie. In een maatschap kan een schuldeiser elke vennoot afzonderlijk aanspreken voor 100% van de schuld. De aansprakelijkheid is niet beperkt tot hun inbreng zoals bij een bvba. Het gehele vermogen van elke vennoot kan aangesproken worden door schuldeisers, inclusief alle private vermogen, het volledige aandeel van een maatschap, privaat aangehouden aandelen in andere vennootschappen etc. Enkel een bescheiden woonst kan niet aangesproken worden.

Gezien het ontbreken van rechtspersoonlijkheid is niet de maatschap aansprakelijk.

ViveLaBelgique 15 augustus 2017 09:31

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door bedrijven docter (Bericht 8508205)
Is onderhevig aan het gemeenschapsrecht dwz verbintenissen recht telt in mijn maatschappen is de eerste regel dat al wat verboden of nietig is in de rechtspersonen met volkomen of onvolkomen rechtspersoonlijkheid toegelaten is in mijn maatscap dit staat onder de hoofding NEGATIEVE OPERATOR

Kan je daar eens een oplijsting van geven ?

Het is niet zo omdat iets niet kan volgens het handelsrecht ( voor handelsvennootschappen) dat het altijd is toegelaten is in burgerlijk recht ( voor burgerlijke vennootschappen, al dan niet onder de vorm van een handelsvennootschappen, met rechtspersoonlijkheid of zonder ( respectievelijk N.V/vzw/bvba en maatschap/vof/feitelijke vereniging).

bedrijven docter 15 augustus 2017 09:40

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door ViveLaBelgique (Bericht 8508239)
Dat is een schone uitleg maar je gaat voorbij aan de essentie. In een maatschap kan een schuldeiser elke vennoot afzonderlijk aanspreken voor 100% van de schuld. De aansprakelijkheid is niet beperkt tot hun inbreng zoals bij een bvba. Het gehele vermogen van elke vennoot kan aangesproken worden door schuldeisers, inclusief alle private vermogen, het volledige aandeel van een maatschap, privaat aangehouden aandelen in andere vennootschappen etc. Enkel een bescheiden woonst kan niet aangesproken worden.

Gezien het ontbreken van rechtspersoonlijkheid is niet de maatschap aansprakelijk.

Mis in mijnmaatschap zijn de toetredende maten niet hoofdelijk aansprakelijk de stichters wel

ViveLaBelgique 15 augustus 2017 09:42

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door bedrijven docter (Bericht 8508202)
Een commerciele maatschap is besloten en moet niet alleen personen als maat hebben. Google maar eens op kruispuntbank mercurius de commerciele maatschap van eric van der ven of mijn commerciele maatschap adopont in beiden zijn er enkel vennootschappen als maten ook voor de hoofdelijke aansprakelijkheid heb ik in deze 2 maatschappen een oplossing gevonden om dit te omzeilen

Heb je een antwoord gekregen op je schrijven van 01.08.2017 ?

Een maatschap rechtsbekwaam verklaren, zoals je in jouw schrijven tracht te doen is onmogelijk gezien de wet rechtspersoonlijkheid uitsluit.

Het nut van jouw maatschap is dus louter het innen van advieskosten.

bedrijven docter 15 augustus 2017 09:44

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door ViveLaBelgique (Bericht 8508243)
Kan je daar eens een oplijsting van geven ?

Het is niet zo omdat iets niet kan volgens het handelsrecht ( voor handelsvennootschappen) dat het altijd is toegelaten is in burgerlijk recht ( voor burgerlijke vennootschappen, al dan niet onder de vorm van een handelsvennootschappen, met rechtspersoonlijkheid of zonder ( respectievelijk N.V/vzw/bvba en maatschap/vof/feitelijke vereniging).

Ik gebruik juist een operator om al die verboden en nietige handelingen niet te moeten oplijsten
I
Voorbeeld kruisparticipaties zijn mogelijk tot bovenhet toegestane max
Niet volstort kapitaal is niet opvragbaar
Inkoop eigen aandelen is onbeperkt !
Enz enz

bedrijven docter 15 augustus 2017 09:45

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door ViveLaBelgique (Bericht 8508239)
Dat is een schone uitleg maar je gaat voorbij aan de essentie. In een maatschap kan een schuldeiser elke vennoot afzonderlijk aanspreken voor 100% van de schuld. De aansprakelijkheid is niet beperkt tot hun inbreng zoals bij een bvba. Het gehele vermogen van elke vennoot kan aangesproken worden door schuldeisers, inclusief alle private vermogen, het volledige aandeel van een maatschap, privaat aangehouden aandelen in andere vennootschappen etc. Enkel een bescheiden woonst kan niet aangesproken worden.

Gezien het ontbreken van rechtspersoonlijkheid is niet de maatschap aansprakelijk.


bedrijven docter 15 augustus 2017 09:50

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door ViveLaBelgique (Bericht 8508252)
Heb je een antwoord gekregen op je schrijven van 01.08.2017 ?

Een maatschap rechtsbekwaam verklaren, zoals je in jouw schrijven tracht te doen is onmogelijk gezien de wet rechtspersoonlijkheid uitsluit.

Het nut van jouw maatschap is dus louter het innen van advieskosten.

De maatschap kan gedagvaardigd worden door al haar maten mee te dagvaarden
In mijn maatschap moet eerst de vennootschap woden veroordeelt voor de stichtende maten kunnen aangesproken worden naar analogie met de cvoa

ViveLaBelgique 15 augustus 2017 09:54

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door bedrijven docter (Bericht 8508249)
Mis in mijnmaatschap zijn de toetredende maten niet hoofdelijk aansprakelijk de stichters wel

Dat is typerend voor de problematiek van een maatschap. Het wordt uitgedokterd door fiscale advocaten die het warm water hebben uitgevonden. In een maatschap zijn de contracten vrij van regulatie in tegenstelling tot bij een bvba en N.V.

De fiscale advocaten kunnen hun fantasie botvieren in de contracten die het bestaan van een maatschap bepalen. Dat neemt niet weg dat dat alle handelingen onderworpen zijn aan het gemeen recht, en zelfs het handelsrecht als er zich een herkwalificatie van ambtswege voordoet.

Je kan dus gerust in een oprichtingscontract bepalen dat toetredende vennoten niet aansprakelijk zijn. Dit is echter totale nonsense op juridisch vlak. Vanaf het moment dat er nieuwe vennoten toetreden neemt de maatschap een nieuwe vorm aan. Door dit feit zijn ook de nieuwe vennoten 100% aansprakelijk voor daden van de maatschap.

ViveLaBelgique 15 augustus 2017 10:00

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door bedrijven docter (Bericht 8508268)
De maatschap kan gedagvaardigd worden door al haar maten mee te dagvaarden
In mijn maatschap moet eerst de vennootschap woden veroordeelt voor de stichtende maten kunnen aangesproken worden naar analogie met de cvoa

Fout.

Alle vennoten van een maatschap kunnen afzonderlijk worden gedagvaard. Er is nergens een noodzaak om alle vennoten te dagvaarden.

Vergeet niet dat het burgerlijk recht van toepassing is. Bij aanstelling van een onderzoeksrechter kunnen er huiszoekingen gebeuren bij iedereen ( bedrijven, private personen) waar het minste vermoeden heerst dat ze deel uitmaken van de feiten gepleegd door de maatschap.

Bij een maatschap is er geen verplichting tot notariële akte. Zelfs als is er een notariële akte is dit geen bewijs bij een maatschap dat deze het finale document is dat de maatschap bepaalt.

bedrijven docter 15 augustus 2017 10:01

Uitnodiging
 
Uitnodiging voor 1 kritisch lid van politics be die tevens jurist is

Mijn try out van devoordracht 2017 heeft plaats op vrijdag 18 augustus op het advocatenkantoor belgielei 15 om 18 uur
Dit is een voordracht enkel voor advocaten en juristen
Er is nog 1 plaats voorbehouden voor een zeer kritisch lid van politics be
Graag uw kandidatuur stellen hier openlijk op de draden zodat iedereen kan vasstellen wie gekozen is
Met de toestemming op de draad afgeprint wordt je dan toegelaten
Ik plaats dit ook op de andere draad
Titel voordracht
Sterfhuisconstructies in het verleden,het heden en de toekomst
Of het gebruik,misbruik en oneoigenlijk gebruik van recht
De slides van deze voordracht vind je op het internet

ViveLaBelgique 15 augustus 2017 10:03

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door bedrijven docter (Bericht 8508257)
Ik gebruik juist een operator om al die verboden en nietige handelingen niet te moeten oplijsten
I
Voorbeeld kruisparticipaties zijn mogelijk tot bovenhet toegestane max
Niet volstort kapitaal is niet opvragbaar
Inkoop eigen aandelen is onbeperkt !
Enz enz

Al die bepalingen zijn zolang er geen betwisting is en er geen herkwalificatie gebeurt door de fiscus of van ambtswege.

bedrijven docter 15 augustus 2017 10:11

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door ViveLaBelgique (Bericht 8508278)
Fout.

Alle vennoten van een maatschap kunnen afzonderlijk worden gedagvaard. Er is nergens een noodzaak om alle vennoten te dagvaarden.

Vergeet niet dat het burgerlijk recht van toepassing is. Bij aanstelling van een onderzoeksrechter kunnen er huiszoekingen gebeuren bij iedereen ( bedrijven, private personen) waar het minste vermoeden heerst dat ze deel uitmaken van de feiten gepleegd door de maatschap.

Bij een maatschap is er geen verplichting tot notariële akte. Zelfs als is er een notariële akte is dit geen bewijs bij een maatschap dat deze het finale document is dat de maatschap bepaalt.

Interessante opmerking dat een maatschap door slechts 1 maat kan gedagvaardigd worden,heb dit nog nergens gelezen en ik bezit alle vonissen en rechtsprak sedert 1991 in deze materie alsook alles over de tijdelijke verreniging van (
van gerven)
Kan je mij eens zeggen waarop jeje steunt ?

De schoofzak 15 augustus 2017 10:14

Allez, er zijn er hier een paar die zich kunnen uitleven hebben door een paar knip en plak uittreksels uit hun kursussen van het niveau sociaal assistent te plaatsen. Dat ze op hun examen van die kursus amper gedelibereerd geraakten, zullen we maar vergeten.

In het Frans hebben ze daar een uitdrukking voor: étalage de connaissance.

bedrijven docter 15 augustus 2017 10:16

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Patrice (Bericht 8508230)
De maten in een commerciële vennootschap zijn hoofdelijk aansprakelijk. Zelfs als ze het niet waren, bestaan er juridische procedures om om eigenaars in onverdeeldheid gedwongen uit verdeeldheid te doen treden. Ga dat eens opzoeken in je kantoor/universiteitsbibliotheek.

Zo vroeg op de ochtend alweer afgaan als een gieter, hé? Als ze ooit eens de stripreeks Jommeke verfilmen, gaan ze u toch wel casten als een stuntelende slechterik.

BTW: Hoe is het nu in Knokke? Toch over de koppen lopen, zekers?

Het regent al de ganse morgenik zit op mijn suite
Klopt wat die onverdeeldheid betreft maar is een lange procedure en gegarandeert een pyrius overwinning als je dat tegen mij doet
Vraag het maar aan meester Tanghe die kent ondertussen ook al mijn maatscap structuur


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 22:27.

Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2020, Politics.be