Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   Joris Van Hauthem (Vlaams Blok) - 5 tot 11 april (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=39)
-   -   Reden tot het opsplitsen van België (https://forum.politics.be/showthread.php?t=11581)

Groot Bakkes 6 april 2004 12:18

Beste,

Als ik goed geïnformeerd ben, vertegenwoordigt u de strekking binnen het Vlaams Blok die zich met de eerder Vlaams-nationale thema's bezighoudt, zoals Filip De Winter bijvoorbeeld de veiligheid en vreemdelingenproblematiek en Alexandra Colen de ethische aangelegenheden voor haar rekening neemt. Nu, die vreemdelingen en dat oerconservatisme laten me eerlijk gezegd koud, wat me vooral interesseert is de Vlaamse zaak. Nu zou ik eens graag weten wat uw motivatie is om van België naar Vlaanderen te gaan, ik zie twee theorieën:

Theorie 1: Een Vlaamse staat is nodig omdat er te veel geld van Vlaanderen naar Wallonië gaat. De Vlamingen moeten van hun eigen welvaart kunnen genieten.

Theorie 2: Vanuit volksnationalistisch oogpunt kan België niet blijven bestaan. Het 'Belgische' volk bestaat niet, omdat volkeren een gemeenschappelijke taal en cultuur hebben, en in België zijn er maar liefst drie talen, en evenveel culturen. Komt daar nog eens bij dat de twee grootste taalgroepen elkaar voortdurend een hak willen zetten, wat degelijk besturen totaal onmogelijk maakt.

Graag had ik geweten tot welke van de twee strekkingen u behoort, of misschien is geen van beiden uw strekking en heeft u een derde theorie, of een combinatie van de twee door mij vernoemde.

Vlaamse groeten

Erwin

Joris Van Hauthem 6 april 2004 16:52

Ik deel uw twee theorieën. Maar er is nog een derde en een vierde.
3. Het Belgisch federalisme dat we nu kennen is er enkel gekomen om de Vlaamse meerderheid (de meerderheid van het getal) definitief aan banden te leggen, de politieke en vooral financiële belangen van Wallonië te vrijwaren en bijgevolg de gigantische geldstroom van Vlaanderen naar Wallonië in stand te houden. België is dus geen democratie meer : een Waalse minderheid (waarvoor Vlamingen niet kunnen stemmen) bepaalt uiteindelijk de politieke agenda, met als pervers effect dat Wallonië op heel wat gebieden een eigen beleid kan voeren op kosten van de Vlamingen. Bovendien is in dit land alles communautair geladen. Ook het dossier van de justitie, ook het dossier van verkeersveiligheid, ook het dossier van de mobiliteit, ook het dossier van de werkgelegenheid, gezondheidszorg... Zolang dit Belgisch beheerd blijft, komen we ofwel tot halfslachtige oplossingen, ofwel tot een compleet immobilisme, wat alweer niet goed is voor de mensen.

4. Europa : Europa erkent enkel lidstaten. Vlaanderen is een deel van de lidstaat België, en kan dus niet als dusdanig deelnemen aan de Europese besluitvorming. Dat gaat altijd via België. Ik vraag mij af waarom landen als Denemarken, Slovenië, Letland, Estland, Litouwen... wel als volwaardige lidstaat zouden mogen deel uitmaken van de EU, en Vlaanderen niet. M.a.w. de Europese ontwikkelingen is een reden te meer voor Vlaamse onafhankelijkheid.

Bakkebaard 7 april 2004 11:09

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door N-VA'er
Theorie 1: Een Vlaamse staat is nodig omdat er te veel geld van Vlaanderen naar Wallonië gaat. De Vlamingen moeten van hun eigen welvaart kunnen genieten.

Theorie 2: Vanuit volksnationalistisch oogpunt kan België niet blijven bestaan. Het 'Belgische' volk bestaat niet, omdat volkeren een gemeenschappelijke taal en cultuur hebben, en in België zijn er maar liefst drie talen, en evenveel culturen. Komt daar nog eens bij dat de twee grootste taalgroepen elkaar voortdurend een hak willen zetten, wat degelijk besturen totaal onmogelijk maakt.

paar vraagskes bij uw theorien
1) we moeten genieten van onze eigen welvaart. goed en wel, maar vergeet niet hoeveel geld wij opsturen naar ontwikkelingslanden, hoeveel geld we pompen in de EU, Navo,... Met hier het grote verschil dat wallonie ons eigen land is, terwijl de ontwikkelingslanden vaak op meer dan duizenden kilometers van hier liggen.

2) in elk land zijn er verschillende culturen. Kijk naar Amerika, elke staat heeft ver zijn eigen cultuur, Nederland heeft het ook met het Fries. Kijk naar Frankrijk. de grote verschillen tussen het noorden en het zuiden. Bekijk het op kleinere schaal, West-vlaanderen heeft een totaal andere cultuur als Limburg en het ligt toch in het ohzo goede Vlaanderen. Zet een west-vlaams boerken tegenover een limburgs boerken en ze verstaan elkaar ook niet.
We willen naar een 1 groot Europa, ooit al gedacht hoeveel verschillende culturen daar heersen en hoeveel keer een ander land ons een hak wilt zetten?

Groot Bakkes 7 april 2004 18:47

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Bakkebaard
..genieten van onze eigen welvaart. goed en wel, maar vergeet niet hoeveel geld wij opsturen naar ontwikkelingslanden, hoeveel geld we pompen in de EU, Navo,... Met hier het grote verschil dat wallonie ons eigen land is, terwijl de ontwikkelingslanden vaak op meer dan duizenden kilometers van hier liggen.


Het budget van ontwikkelingssamenwerking is lager als de transfers, en Europa kost 728 frank per belastingbetaler per jaar. Zeer weinig dus i vergelijking met de circa honderdduizend frank die naar Wallonië gaat per jaar per belastingsbetaler. Bovendien is het niet omdat iets veraf ligt dat het leed daarom minder erg is, ik verwijs naar Togo waar mensen sterven van de honger, moeten wij daarvoor onze ogen dan sluiten en meer geld pompen in de overheidseconomie der Walen?

Citaat:

2) in elk land zijn er verschillende culturen. Kijk naar Amerika, elke staat heeft ver zijn eigen cultuur, Nederland heeft het ook met het Fries. Kijk naar Frankrijk. de grote verschillen tussen het noorden en het zuiden. Bekijk het op kleinere schaal, West-vlaanderen heeft een totaal andere cultuur als Limburg en het ligt toch in het ohzo goede Vlaanderen. Zet een west-vlaams boerken tegenover een limburgs boerken en ze verstaan elkaar ook niet.
We willen naar een 1 groot Europa, ooit al gedacht hoeveel verschillende culturen daar heersen en hoeveel keer een ander land ons een hak wilt zetten?
- De cultuur van een West-Vlamig verschilt uiteraard met die van een limburger, maar minder als een West-Vlaming en een Luikenaar. Om ook de West-Vlaamse en Limburgse eigenheid te behouden, zijn er zoiets als provincies (al van gehoord?).
- Amerika, weeral een verkeerd voorbeeld, die staten hebben bergen autonomie! Doch, er is een overkoepelende Amerikaanse culuur, er is geen Belgische cultuur. Wel een Antwerpse, een Vlaamse en een Europese cultuur.
- In Europa zullen er hakken gezet worden, maar minder, omdat de lidstaten de nodige autonomie zullen behouden.

Hans1 7 april 2004 20:21

Wie zegt dat er geen Belgische cultuur is? Bewijs?

Wie zegt dat België geen democratie is? Buiten het feit dat kleine partijen geen rechten hebben, natuurlijk.

Als transfers een probleem zijn, moet je ook Duitsland en Italië opheffen en Frankrijk, Nederland en Groot-Britannië erbij.

Wat is Vlaanderen? Oost- en West-Vlaanderen. Ik ben geen Vlaming, maar een Brabander.

Waarom antwoorden Vlaams-nationalisten daar nooit op? Binnenkort zal dat een echt probleem worden voor jullie éénmaal de Belgisch-gezinden jullie publiekelijk die vragen zullen stellen. Bereid er jullie al maar op voor. :wink:

Groot Bakkes 7 april 2004 22:54

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Hans1
Wie zegt dat er geen Belgische cultuur is? Bewijs?

Kijk, je hebt drie culturen:

- de Antwerpse (bijvoorbeeld)
- de Vlaamse (of de franstalige of de duitstalige)
- de Europese

De Belgische is dezelfde als de Europese, dus heeft het geen zin om er een aparte naam aan te geven die men in het buitenland niet zal kennen.

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Hans1
Wie zegt dat België geen democratie is? Buiten het feit dat kleine partijen geen rechten hebben, natuurlijk.

Kijk, een bepaalde bevolkingsgroep (de Vlamingen), hebben in verhouding minder verkozenen dan de Walen (door de paritaire senaat). Dat wil dus zeggen dat een Vlaming electoraal minder waard is dan een Waal, dat nijgt naar meervoudig stemrecht, wat in mijn ogen ondemocratisch is.

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Hans1
Als transfers een probleem zijn, moet je ook Duitsland en Italië opheffen en Frankrijk, Nederland en Groot-Britannië erbij.

Voor mij zijn die transfers niet zo'n belangrijke motivatie in het streven naar onafhankelijkheid. Wat ik hierbij toch wil opmerken is dat het bedrag van Vlaanderen naar Wallonië per hoofd van de bevolkng groter is dan in welk ander land in Europa ook. Onze 'solidariteit' is groter dan die van West naar Oost in Duitsland.

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Hans1
Wat is Vlaanderen? Oost- en West-Vlaanderen. Ik ben geen Vlaming, maar een Brabander.

Kijk, een Vlaming is iemand die Nederlandstalig is en de Vlaamse cultuur heeft. Als u thuis Nederlands spreekt, dan zal u waarschijnlijk Vlaming zijn, tenzij uw cultuur weer geheel verschilt van de Vlaamse, wat ik denk dat niet zo is. Brabander zijn is plaatsgebonden, Vlaming zijn is cultuurgebonden. Mits ik in Antwerpen geboren ben en leef, ben ik Brabander, maar mijn cultuur is Vlaams. Er bestaat geen Brabantse cultuur.
Ik ken uw persoonlijke situatie niet, maar moest je dat willen: u kan "ontvlaamsen", in principe, al kost dit proces wel wat moeite.

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Hans1
Waarom antwoorden Vlaams-nationalisten daar nooit op? Binnenkort zal dat een echt probleem worden voor jullie éénmaal de Belgisch-gezinden jullie publiekelijk die vragen zullen stellen. Bereid er jullie al maar op voor. :wink:

Ik antwoord op alles jongen, wees blij.

Vlaamse groeten

Erwin

zorroaster 8 april 2004 00:34

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Hans1
Waarom antwoorden Vlaams-nationalisten daar nooit op? Binnenkort zal dat een echt probleem worden voor jullie éénmaal de Belgisch-gezinden jullie publiekelijk die vragen zullen stellen. Bereid er jullie al maar op voor. :wink:

Publiekelijk? Gaat u Barnard nu nog een lezersbrief laten schrijven ofzo?

zorroaster 8 april 2004 00:36

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Hans1
Wie zegt dat er geen Belgische cultuur is? Bewijs?

Noem mij één "Belgische" presentator, die logischerwijs zowel in Vlaanderen als Wallonië bekend is. Noem mij één "Belgisch" nieuwsanker, die dus zowel door Vlamingen als Walen gekend is.
Noem mij één "Belgische" krant, die dus zowel door een breed Vlaams als een breed Waals publiek wordt gelezen.
Noem mij één...

Als u aan ééntje komt, zitten we al goed denk ik...

Peace 8 april 2004 07:21

Er is misschien een heel eenvoudige reden om België als land in vraag te stellen.

Tot op heden heeft nog geen enkele regering het aangedurft om de mensen van dit land eens naar hun mening te vragen.
Wat denkt bijvoorbeeld de gemiddelde Vlaming over een volledige autonome zeggenschap over alle Vlaamse belangen?
Wat denkt de gemiddelde Vlaming over de transfers naar wallonië?

Naar mijn gevoel zijn wij Vlamingen sinds het ontstaan van België steeds uitgebuit en onderdrukt geworden door de Waalse Bourgouisie en zijn Waals Koningshuis. Ja, zelfs ons Koningshuis is Waals. Zij hebben altijd Frans gesproken en het Vlaams maar een minderwaardige boerentaal gevonden.
Wij zijn nooit één volk geweest en zullen dat ook nooit worden. Indien men de ontwikkelingen betracht durf ik zelfs beweren dat België als land op zijn laatse beentjes begint te lopen. Het is enkel nog maar een kwestie van tijd tot een verdere defederalisering van belgie tot een kwasie onafhankelijkheid zal leiden.

Wij hebben het recht om onze eigen sociale zekerheid te beheren, te beslissen over onze eigen infrastructuur en ons eigen buitenlands handelsbeleid te mogen voeren.

De tijd moet gedaan zijn dat wij steeds weer bij Wallonië moeten bedelen als wij iets willen doen. Het moet gedaan zijn met dat wij steeds weer 10 keer meer aan Wallonië moeten geven als dat wij krijgen. Het moet gedaan zijn tussen deze ongelijkheid.

Wij in Vlaanderen zijn een zeer vooruitstrevende en werkzame natie, die het verdiend om eindelijk eens de vruchten van onze inspanningen voor ons zelf te mogen gebruiken.

ossaert 4 april 2005 12:43

Geef de Vlaanderen Brabant terug, en verplaats de taalgrens 100 kilometers zuidelijker. Vlaanderen is al de helft van z,n grondbebied kwijtgeraakt aan Frankrijk. Dit moet worden gecompenseerd. Als de aanspraak op Zuid-Vlaanderen wil worden versterkt, moet de omsigneling van Rijsel door Walonie worden doorbroken.

ossaert 7 april 2005 11:24

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door ossaert
Geef de Vlaanderen Brabant terug, en verplaats de taalgrens 100 kilometers zuidelijker. Vlaanderen is al de helft van z,n grondbebied kwijtgeraakt aan Frankrijk. Dit moet worden gecompenseerd. Als de aanspraak op Zuid-Vlaanderen wil worden versterkt, moet de omsigneling van Rijsel door Walonie worden doorbroken.

Dit heb ik niet geschreven... er heeft iemand, vrees ik, met mijn account geknoied.

Descartes Jr 10 mei 2005 22:16

Ons dierbaar België,
van oudsher zo labiel,
verzeilt nu stilaan
tussen wurg en hang.

Want Vlaamse lieden
van politieke stiel
belagen het ernstig
door profileringsdrang.

De splijtzwam Brussel
gekneld tussen gewesten
barst uit de voegen
van het staatsbestel.

Zodat de taalgrens
nu toch ten langen lesten
alweer ten prooi is
aan ’t imperialistisch spel.

"Want zie hoe Walen
Vlaamse kiesgrond opwaarderen
terwijl de grondwet
hen dat al lang onzegt !"

Om toch in ruil
hiervoor te capituleren
worden Vlaamse oenen
met veel plezier geknecht.

Voor ‘t schone postje
dat mogelijk ligt te blinken
verkoopt die streber
zijn rechten en zijn eer

Maar als eerlang
de Zenne weer gaat stinken
verblijft de Vlaming
met de gebakken peer.


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 12:14.

Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2020, Politics.be