Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   Staatsinrichting (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Hoge sossenpief wil nog een staatshervorming (https://forum.politics.be/showthread.php?t=238470)

De schoofzak 26 april 2017 13:48

Hoge sossenpief wil nog een staatshervorming
 
Homogene bevoegheidspakketten.
Rationeel bestuur.

Amai zeg

titel: VDAB-baas wil nieuwe staatshervorming
http://www.standaard.be/cnt/dmf20170426_02852346Citaat:

Fons Leroy, de topman van de VDAB, vindt dat er nog teveel beslissingen federaal genomen worden om Vlaams een volledig activeringsbeleid te kunnen voeren.

Een Zevende Staatshervorming. Verschillende partijen gaven daags na de Zesde Staatshervorming onder de regering Di Rupo al aan dat die er ooit zou moeten komen. En VDAB-baas Fons Leroy geeft nu al een voorzet over wat er volgens hem zeker in moet zitten. ‘Voor sommige zaken zitten we nog steeds vast in een federaal arbeidsrecht dat niet is aangepast aan het Vlaamse arbeidsmarktbeleid’, zegt hij in De Tijd.

‘Vlaanderen kan nu niet zelf bepalen welke baan een werkloze mag weigeren en welke niet. Het is de federale overheid die dat vastlegt.’ Dat wringt bij Leroy. Het is immers zijn VDAB die werklozen zo snel mogelijk opnieuw naar een baan moet leiden. Daarvoor worden individuele trajecten uitgewerkt. Een arbeider die na 20 jaar bij Ford Genk aan de deur gezet wordt, heeft een andere begeleiding nodig dan iemand met een universitair diploma en een gunstig profiel, legt Leroy uit. ‘Nu kunnen wij dat maatwerk onvoldoende bieden omdat het federaal kader daar niet aan is aangepast. De federale overheid redeneert nog steeds vanuit beroepen en niet vanuit competenties zoals wij doen.’

Hij geeft het voorbeeld van een lasser die werkloos werd na een herstructurering en zich wilde omscholen tot bakkersgast, maar daardoor net dreigde zijn uitkering te verliezen omdat hij niet voldoende inging op vacatures voor lassers. ‘Absurd’ noemt Leroy dat. ‘Vlaanderen moet meer bevoegdheden krijgen om zijn eigen koers te bepalen.’

marie daenen 26 april 2017 14:13

En heeft die man niet gelijk??? Is het de fout van Vlaanderen dat Belziek zo strontvast inefficient is???

vlijmscherp 26 april 2017 14:25

je vraagt je af waarom dit in 2014 niet op de onderhandelingstafel is gegooid.

en met "dit" bedoel ik dus niet dit interview, maar wel homogene bevoegheidspakketten.

De schoofzak 26 april 2017 18:28

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door vlijmscherp (Bericht 8437064)
je vraagt je af waarom dit in 2014 niet op de onderhandelingstafel is gegooid.

en met "dit" bedoel ik dus niet dit interview, maar wel homogene bevoegheidspakketten.

Dat is al vele malen uitgelegd geweest.
Mij niet gezien om dat hier nog eens te herhalen.

.

BWarrior 27 april 2017 02:41

Technisch vraagje: sedert 1988 zijn de gewesten exclusief bevoegd voor de arbeidsbemiddeling (BWHI, 6, IX, 1). In tegenstelling tot het controle- en sanctioneringsbeleid (BWHI, 6, IX, 5) geldt hier niet dat de gewesten opereren binnen een federaal normatief kader (het arbeidsrecht dus). Waarom kan het Vlaams gewest dan niet zelf beslissen wie welke baan mag weigeren?

marie daenen 27 april 2017 08:17

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door BWarrior (Bericht 8437402)
Technisch vraagje: sedert 1988 zijn de gewesten exclusief bevoegd voor de arbeidsbemiddeling (BWHI, 6, IX, 1). In tegenstelling tot het controle- en sanctioneringsbeleid (BWHI, 6, IX, 5) geldt hier niet dat de gewesten opereren binnen een federaal normatief kader (het arbeidsrecht dus). Waarom kan het Vlaams gewest dan niet zelf beslissen wie welke baan mag weigeren?

goede vraag... zou dat kunnen omdat er nooit of te nimmer homogene paketten werden en worden overgeheveld zodat la Belziek nog altijd een veel te grote vinger in de pap blijft hebben???

BWarrior 27 april 2017 09:36

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door marie daenen (Bericht 8437484)
goede vraag... zou dat kunnen omdat er nooit of te nimmer homogene paketten werden en worden overgeheveld zodat la Belziek nog altijd een veel te grote vinger in de pap blijft hebben???

In dit geval is de Bijzondere Wet heel duidelijk: de gewesten zijn bevoegd voor de arbeidsbemiddeling. De federale staat heeft hier dus evenveel te zeggen als in toerisme of sport (niets).

vlijmscherp 27 april 2017 10:08

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door BWarrior (Bericht 8437402)
Technisch vraagje: sedert 1988 zijn de gewesten exclusief bevoegd voor de arbeidsbemiddeling (BWHI, 6, IX, 1). In tegenstelling tot het controle- en sanctioneringsbeleid (BWHI, 6, IX, 5) geldt hier niet dat de gewesten opereren binnen een federaal normatief kader (het arbeidsrecht dus). Waarom kan het Vlaams gewest dan niet zelf beslissen wie welke baan mag weigeren?

volledig mee ben ik niet, ik veronderstel dat ondertussen bijna niemand nog volledig mee is in de bevoegdheidsverdeling tussen RVA en VDAB. Feit is wel dat ze beiden nog bestaan en dus beiden nog een rol hebben.

Als ik het goed begrepen heb, zijn vooral de federale facilitatoren van de RVA naar VDAB gegaan. Dat waren mensen die in feite ook bemiddelden maar ook konden sanctioneren en daarom nog bij de RVA zaten. Die zijn nu allemaal naar VDAB overgegaan samen met nog wat mensen die taken deden ivm opvolging.

VDAB kan dus controleren en sanctioneren maar blijkbaar zit er nog steeds wetgeving op federaal vlak. BV dat een werkloze nu dan wel of niet recht heeft op een werkloosheidsvergoeding, zit nog bij de RVA.

Kortom, een kat vind er haar jongeren niet meer in....

De schoofzak 27 april 2017 10:38

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door BWarrior (Bericht 8437402)
Technisch vraagje: sedert 1988 zijn de gewesten exclusief bevoegd voor de arbeidsbemiddeling (BWHI, 6, IX, 1). In tegenstelling tot het controle- en sanctioneringsbeleid (BWHI, 6, IX, 5) geldt hier niet dat de gewesten opereren binnen een federaal normatief kader (het arbeidsrecht dus). Waarom kan het Vlaams gewest dan niet zelf beslissen wie welke baan mag weigeren?

Die meneer die die eis nu stelt, is de grote baas van de VDAB.

Hij staat bekend als een sos; hij werkte nog op socialistische ministeriële kabinetten.

Als gij goesting hebt om die man zijn gezond verstand in twijfel te trekken: ga je gang.
(ikzelf trek alleen zijn politieke voorkeur in twijfel)

.

JimmyB 27 april 2017 12:45

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door De schoofzak (Bericht 8437051)
Homogene bevoegheidspakketten.
Rationeel bestuur.

Amai zeg

titel: VDAB-baas wil nieuwe staatshervorming
http://www.standaard.be/cnt/dmf20170426_02852346

Ik vind zijn argument wel niet afdoende.

Als de lasser werk kan vinden als lasser vind ik dat hij dit moet aanvaarden. Hij kan zich tijdens zijn werk nog altijd omscholen naar bakkersgast maar tenminste zit hij weer op de arbeidsmarkt.

JimmyB 27 april 2017 12:48

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door vlijmscherp (Bericht 8437619)
volledig mee ben ik niet, ik veronderstel dat ondertussen bijna niemand nog volledig mee is in de bevoegdheidsverdeling tussen RVA en VDAB. Feit is wel dat ze beiden nog bestaan en dus beiden nog een rol hebben.

Als ik het goed begrepen heb, zijn vooral de federale facilitatoren van de RVA naar VDAB gegaan. Dat waren mensen die in feite ook bemiddelden maar ook konden sanctioneren en daarom nog bij de RVA zaten. Die zijn nu allemaal naar VDAB overgegaan samen met nog wat mensen die taken deden ivm opvolging.

VDAB kan dus controleren en sanctioneren maar blijkbaar zit er nog steeds wetgeving op federaal vlak. BV dat een werkloze nu dan wel of niet recht heeft op een werkloosheidsvergoeding, zit nog bij de RVA.

Kortom, een kat vind er haar jongeren niet meer in....

Als ik me goed herinner was het net de bedoeling om de VDAB te laten evolueren naar een dienstverlening terwijl het controlerend aspect federaal ging blijven.

Op deze manier werd het VDAB een positief element voor de werkzoekende en verlaagde het de drempel.

Hier illustreert men zelfs dat dit model werkt.

BWarrior 27 april 2017 12:59

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door vlijmscherp (Bericht 8437619)
volledig mee ben ik niet, ik veronderstel dat ondertussen bijna niemand nog volledig mee is in de bevoegdheidsverdeling tussen RVA en VDAB. Feit is wel dat ze beiden nog bestaan en dus beiden nog een rol hebben.

Als ik het goed begrepen heb, zijn vooral de federale facilitatoren van de RVA naar VDAB gegaan. Dat waren mensen die in feite ook bemiddelden maar ook konden sanctioneren en daarom nog bij de RVA zaten. Die zijn nu allemaal naar VDAB overgegaan samen met nog wat mensen die taken deden ivm opvolging.

VDAB kan dus controleren en sanctioneren maar blijkbaar zit er nog steeds wetgeving op federaal vlak. BV dat een werkloze nu dan wel of niet recht heeft op een werkloosheidsvergoeding, zit nog bij de RVA.

Kortom, een kat vind er haar jongeren niet meer in....

Tot vóór de zesde staatshervorming was de bevoegdheidsverdeling als volgt:

- De RVA controleerde en sanctioneerde de werklozen en betaalde de werkloosheidsuitkeringen, uiteraard middels het Belgisch arbeidsrecht vastgelegd normatief kader. De federale overheid was ook bevoegd voor de vrijstellingen van beschikbaarheid in geval van studiehervatting of van een beroepsopleiding.

- De VDAB was bevoegd voor de arbeidsbemiddeling.

Na de zesde staatshervorming verschoven de bevoegdheden als volgt:

- De uitvoering van de controle- en sanctioneringsbevoegdheid verschoof naar de gewesten (VDAB), weliswaar binnen het door het Belgisch arbeidsrecht vastgelegd normatief kader, behalve de uitbetalingen van de werkloosheidsuitkerungen. De gewesten werden ook bevoegd voor de vrijstellingen van beschikbaarheid in geval van studiehervatting of van een beroepsopleiding (weliswaar moet de federale staat eensluidend advies geven voor wie in aanmerking komt..

- De VDAB bleef bevoegd voor de arbeidsbemiddeling.

BWarrior 27 april 2017 13:02

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door JimmyB (Bericht 8437788)
Als ik me goed herinner was het net de bedoeling om de VDAB te laten evolueren naar een dienstverlening terwijl het controlerend aspect federaal ging blijven.

Op deze manier werd het VDAB een positief element voor de werkzoekende en verlaagde het de drempel.

Hier illustreert men zelfs dat dit model werkt.

Waar is hier?

Omtrent de controle:

Citaat:

De gewesten verwerven volledige beslissings- en uitvoeringsbevoegdheid om de actieve en passieve beschikbaarheid van de werklozen te controleren en de daarbij behorende sancties op te leggen. Het normatief kader voor regelgeving inzake passende betrekking, actief zoekgedrag, administratieve controle en sancties blijft een bevoegdheid van de federale overheid. Opdat deze bevoegdheidsverdeling zou kunnen werken, is het noodzakelijk dat de overheid die de uitkeringen betaalt ook de sanctie materieel uitvoert (Rijsdienst voor arbeidsvoorziening — RVA).


Anna List 27 april 2017 13:05

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door BWarrior (Bericht 8437804)
Waar is hier?

Omtrent de controle:

Citaat:

Het normatief kader voor regelgeving inzake passende betrekking, actief zoekgedrag, administratieve controle en sancties blijft een bevoegdheid van de federale overheid.
maw de vlaamse VDAB mag niet afwijken van de RVA norm (cfr lasser-bakker)

Klein Licht 27 april 2017 14:42

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door JimmyB (Bericht 8437786)
Ik vind zijn argument wel niet afdoende.

Als de lasser werk kan vinden als lasser vind ik dat hij dit moet aanvaarden. Hij kan zich tijdens zijn werk nog altijd omscholen naar bakkersgast maar tenminste zit hij weer op de arbeidsmarkt.

Inderdaad. Blijkbaar vind de grote chef van de VDAB "ik doe da ni graag" een afdoende excuus om zo'n werk niet te aanvaarden...

Anna List 27 april 2017 14:48

vraag is natuurlijk waar de VDAB chief met zijn betoog naartoe wil.

hoe streng zal Wallonië activatie toepassen indien daar geen BE controle op is ?

regionalisering is ok, maar alleen als het een financiële verantwoordelijkheid meebrengt, anders is dat in BE toch maar een poort naar misbruik en betekent dat verhoging vd transfers.

VL zou in ruil voor die transfers beter een economische Troïca naar Walbanië sturen en verplicht herstructureren ginder.

BWarrior 27 april 2017 14:55

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Anna List (Bericht 8437806)
maw de vlaamse VDAB mag niet afwijken van de RVA norm (cfr lasser-bakker)

Akkoord, maar waar ligt dan het precieze verschil in ''actief zoekgedrag'' en ''arbeidsbemiddeling'' ... ?

Anna List 27 april 2017 14:57

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door BWarrior (Bericht 8437885)
Akkoord, maar waar ligt dan het precieze verschil in ''actief zoekgedrag'' en ''arbeidsbemiddeling'' ... ?

hey jong, wat weet ik daarvan, ik werk al heel mijn leven.

JimmyB 27 april 2017 18:10

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door BWarrior (Bericht 8437885)
Akkoord, maar waar ligt dan het precieze verschil in ''actief zoekgedrag'' en ''arbeidsbemiddeling'' ... ?

De RVA moet controleren dat de werkzoekende wel degelijk actief werk zoekt dat past bij zijn profiel. De VDAB moet de werkloze helpen om een geschikte job te vinden. Maw, de VDAB heeft geen controlerende functie meer, enkel een ondersteunende.

Je kunt de VDAB min of meer beschouwen als een outplacement agent maar gerund door de Vlaamse overheid.

BWarrior 27 april 2017 20:19

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door JimmyB (Bericht 8438037)
De RVA moet controleren dat de werkzoekende wel degelijk actief werk zoekt dat past bij zijn profiel. De VDAB moet de werkloze helpen om een geschikte job te vinden. Maw, de VDAB heeft geen controlerende functie meer, enkel een ondersteunende.

Je kunt de VDAB min of meer beschouwen als een outplacement agent maar gerund door de Vlaamse overheid.

Sedert de zesde staatshervorming is de VDAB nochtans bevoegd voor de controle op en de sanctionering van werklozen...


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 23:03.

Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2016, Politics.be