Politics.be

Politics.be (https://forum.politics.be/index.php)
-   Partijpolitiek en stromingen (https://forum.politics.be/forumdisplay.php?f=8)
-   -   N-Vb zoekt kandidaten, leden, medewerkers (https://forum.politics.be/showthread.php?t=236867)

N-Vb 17 januari 2017 02:23

N-Vb zoekt kandidaten, leden, medewerkers
 
Beste,

Wij zoeken nog kandidaten en medewerkers voor deze nieuwe beweging, voor de volgende verkiezingen, per gemeente

Ook voor Nederland

Hierbij in het kort geschetst de doelstellingen van N-Vb

http://www.n-vb.be/content/doelstellingen

Groeten,

N-Vb 17 januari 2017 10:31

De 8 rijkste mensen ter wereld – Bill Gates, Amancio Ortega, Warren Buffett, Carlos Slim Helu, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Ellison en Michael Bloomberg – bezitten samen even veel als de 3,6 miljard armste mensen op de planeet. Dat blijkt uit een jaarlijkse analyse van anti-armoede-organisatie Oxfam.

Volgens Winnie Byanyima, de executive director van Oxfam International, ‘is het obsceen dat zo veel rijkdom geconcentreerd is in de handen van zo weinig mensen wanneer 1 op 10 mensen op de wereld het moeten doen met minder dan 2 dollar per dag. honderden miljoenen mensen er niet in slagen uit de armoede te onstanppen en armoede onze samenleving splijt en democratie ondermijnt.’


Amper een jaar geleden maakte Oxfam bekend dat 62 rijken even veel bezaten als de armste helft van de wereld. Die informatie is nu geactualiseerd aan de hand van cijfers die de organisatie van de Zwitserse bank Credit Suisse krijgt.

Oxfam publiceert het rapport naar jaarlijkse gewoonte tijdens het World Economic Forum in Davos, hét rendez-vous van de globale elite dat deze week begint.

Oxfam International merkt dan ook op dat dringend maatregelen dienen te worden genomen om de groeiende mondiale ongelijkheid het hoofd te kunnen bieden. In eerste instantie vraagt Oxfam International dat een prioriteit zou worden gemaakt van de strijd tegen belastingontwijking door bedrijven en vermogende particulieren.

Volgens Max Lawson van Oxfam ‘is een situatie gecreëerd waarbij miljardairs vaak minder belastingen betalen dan hun secretaresse of schoonmaker. Dat is gewoon krankzinnig.’

Vragen bij de manier waarop de berekening wordt gemaakt

Hoewel Oxfam het zonder meer goed bedoelt roept de manier waarop de berekening wordt gemaakt vele vragen op.

Oxfam houdt rekening met het netto vermogen of de activa die iemand bezit, minus de schulden die hij heeft. De ngo haalt deze cijfers bij de bank Crédit Suisse.

Doch deze berekening is niets meer dan… een berekening, want iemand die een huishypotheek afbetaalt is op die manier altijd armer dan iemand die een huur betaalt. Omdat de armen van Pakistan en Bangladesj geen schulden (kunnen) hebben, worden ze niet in de berekening opgenomen. Amerikanen – die in een systeem leven waarin het hebben van veel schulden met een goede kredietscore wordt beloond – dan weer wel, evenals studenten die lenen om hun studies te betalen.


Toch zijn de Oxfamconclusies wel degelijk significant en bevestigen ze wat iedereen al weet: steeds meer geld zit geconcentreerd bij een steeds kleinere groep mensen.

N-Vb 9 juni 2017 19:10

http://arrmechelen.freeforums.net/

Another Jack 9 juni 2017 19:17

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door N-Vb (Bericht 8350099)
Beste,

Wij zoeken nog kandidaten en medewerkers voor deze nieuwe beweging, voor de volgende verkiezingen, per gemeente

Ook voor Nederland

Hierbij in het kort geschetst de doelstellingen van N-Vb

http://www.n-vb.be/content/doelstellingen

Groeten,

Wie zijn wij?

geertvdb 9 juni 2017 19:32

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door N-Vb (Bericht 8350099)
Beste,

Wij zoeken nog kandidaten en medewerkers voor deze nieuwe beweging, voor de volgende verkiezingen, per gemeente

Ook voor Nederland

Hierbij in het kort geschetst de doelstellingen van N-Vb

http://www.n-vb.be/content/doelstellingen

Groeten,

Ik heb dat efkes gelezen wat de doelstellingen zijn, en dat is weer de zoveelste (her)uitvinding van het warm water.

Waarom sluit u zich niet aan bij de PvdA, die hebben toch 100% dezelfde inzichten?

De schoofzak 9 juni 2017 19:36

via een poll worden deze adviezen en voorstellen aan de bevolking voorgelegd

Zoals de Brexit ?

.

Vlad 9 juni 2017 19:47

ik stem alleen op een partij of word alleen lid van een beweging die volgende voor mij belangrijke punten uitdraagt :


1. Leningen verbieden voor bestaande roerende of onroerende goederen.*

Economen maken dikwijls het onderscheid consumptiegoederen - investeringsgoederen en stellen dan dat het lenen voor consumptiegoederen slechter is dan voor investeringsgoederen. Ondertussen zijn de meeste mensen tot het inzicht gekomen, hoop ik, dat leningen op de wijze zoals ze nu door banken verschaft worden (niet bestaand geld wordt uitgeleend ipv bestaand geld) een aanslag kunnen zijn op de toekomst omdat er nog waarde voor moet gecreëerd worden in de toekomst. Er wordt in de feiten geleend uit de toekomst terwijl we vroeger leenden uit het verleden. (Bvb iemand koopt een bestaand huis en heeft schuld aan de bank, er staat geen tewerkstelling tegenover want het huis staat er al, de verkoper zet het geld op één van de vele Belgische spaarrekeningen alwaar het weeral een schuld wordt, nu van de bank tegenover haar klant ==> u ziet, dat bedrag is twee keer een schuld en terwijl staat er 0 tewerkstelling, consumptie, geldomloop tegenover. Dat vraagt om crisis.) Niet het onderscheid of iets een consumptiegoed of een investeringsgoed is, is van belang maar eerder of iets al bestaat of nog moet gebouwd of geproduceerd worden of of het nog zal produceren.*

Vermoedelijk zullen de prijzen van bestaande onroerende en vooral roerende goederen dan serieus zakken wat veel makkelijker voor vernieuwing en verandering zal zorgen. Men zal minder geld verliezen aan oude stenen of oud ijzer en meer kunnen investeren in nieuwe technologieën. De hele subsidie-industrie zal dan ook niet meer nodig zijn.*

Het is trouwens dit of fiat geld voor de massa's en activa geld voor de rijken. Maw hogere ongelijkheid. Dan verkies ik het eerste.

2. Verbrandingsmotoren voor tweewielers verbieden.

Dat is toch echt wel godgeklaagd dat in ons achterlijk land nog 98 % van de verkochte gemotoriseerde tweewielers verbrandingsmotoren hebben terwijl er al lang alternatieven zijn. In China rijden miljoenen elektrische tweewielers rond en hier kan je ze op één hand tellen. (Idem voor plastiek zakken trouwens, geen ecotaks zever, gewoon verbieden, er zijn alternatieven.)

2.5 Babyboomerambtenarenpensioen - 25 % bij volledige loopbaan, per jaar minder nog eens 1 % eraf.

3. Erven wordt verboden. Ooit was het de normaalste zaak dat vrouwen niet mochten erven, dat de oudste zoon alles erfde, dat landen werden geërfd, ... daar zijn we allemaal al van afgestapt (op een paar details in achterlijke landen zoals het onze na). Het wordt tijd dat ook de laatste resten van die ancient regime toestanden die tot onrechtvaardige ongelijkheid leiden worden afgeschaft. Weg met de koning en weg met het erven. Een dode kan niets weg geven. En gezien ons huidige en toekomstig monetair systeem is het ook niet meer nodig om rijkdom op te stapelen alvorens te kunnen investeren, niet voor persoonlijke kleine en grote of gezamenlijke immense projecten.*

4. Alle belastingen en subsidies worden afgeschaft. De overheid moet het hebben van wat de doden bezaten.*

5. Er worden geen achterpoorten meer toegestaan betreffende sluikstorten. De uitlaat van de auto moet eraf. Verbrandingsafval moet in de wagen blijven.*

6. Alle lintbebouwing en verkavelingen van na WO 2 wordt afgebroken en worden natuur, industrie of landbouwgrond. Meer hoogbouw wordt toegelaten in de kernen. Kerken en kathedralen moeten overal de laagste gebouwen zijn.

7. Dieren anders dan deze voor voedselproductie verwerven het eigendomsrecht over zichzelf net zoals bij de mens en kunnen niet meer in bezit genomen worden door mensen. 50% van de oppervlakte van water en land behoord toe aan hen en wij kunnen dat alleen in als ontspanning zonder er sporen in achter te laten of grote veranderingen in aan te brengen.*

8. Een nieuwe vaderlandse bijbel met modern godsbeeld. De god zal geen apart zijnde zijn dat het heelal geschapen heeft maar zal alles zijn wat er is (was en zal zijn), vol tegenstellingen zitten en door en met ons op zoek zijn naar voortschrijdend inzicht. Alle gelovigen die toch nog de oude boeken gaan aanhangen moeten inschepen op de ark des verbonds die hen naar de regio van het beloofde land zal brengen alwaar ze een heel leven kunnen vasten in de woestijn die de oude religies daar gecreëerd hebben. God is overal en altijd en alles en als ge een doek op uw hoofd doet omdat hij alleen uw schoonheid mag zien dan hebt ge er niets van begrepen en zult ge hem nooit vinden.
Als ge denkt dat ge goed doet door aalmoezen te geven of iemands voeten te wassen dan zult ge god niet snel begrijpen.

Another Jack 9 juni 2017 22:10

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Vlad (Bericht 8465788)
ik stem alleen op een partij of word alleen lid van een beweging die volgende voor mij belangrijke punten uitdraagt :


1. Leningen verbieden voor bestaande roerende of onroerende goederen.*

Economen maken dikwijls het onderscheid consumptiegoederen - investeringsgoederen en stellen dan dat het lenen voor consumptiegoederen slechter is dan voor investeringsgoederen. Ondertussen zijn de meeste mensen tot het inzicht gekomen, hoop ik, dat leningen op de wijze zoals ze nu door banken verschaft worden (niet bestaand geld wordt uitgeleend ipv bestaand geld) een aanslag kunnen zijn op de toekomst omdat er nog waarde voor moet gecreëerd worden in de toekomst. Er wordt in de feiten geleend uit de toekomst terwijl we vroeger leenden uit het verleden. (Bvb iemand koopt een bestaand huis en heeft schuld aan de bank, er staat geen tewerkstelling tegenover want het huis staat er al, de verkoper zet het geld op één van de vele Belgische spaarrekeningen alwaar het weeral een schuld wordt, nu van de bank tegenover haar klant ==> u ziet, dat bedrag is twee keer een schuld en terwijl staat er 0 tewerkstelling, consumptie, geldomloop tegenover. Dat vraagt om crisis.) Niet het onderscheid of iets een consumptiegoed of een investeringsgoed is, is van belang maar eerder of iets al bestaat of nog moet gebouwd of geproduceerd worden of of het nog zal produceren.*

Vermoedelijk zullen de prijzen van bestaande onroerende en vooral roerende goederen dan serieus zakken wat veel makkelijker voor vernieuwing en verandering zal zorgen. Men zal minder geld verliezen aan oude stenen of oud ijzer en meer kunnen investeren in nieuwe technologieën. De hele subsidie-industrie zal dan ook niet meer nodig zijn.*

Het is trouwens dit of fiat geld voor de massa's en activa geld voor de rijken. Maw hogere ongelijkheid. Dan verkies ik het eerste.

2. Verbrandingsmotoren voor tweewielers verbieden.

Dat is toch echt wel godgeklaagd dat in ons achterlijk land nog 98 % van de verkochte gemotoriseerde tweewielers verbrandingsmotoren hebben terwijl er al lang alternatieven zijn. In China rijden miljoenen elektrische tweewielers rond en hier kan je ze op één hand tellen. (Idem voor plastiek zakken trouwens, geen ecotaks zever, gewoon verbieden, er zijn alternatieven.)

2.5 Babyboomerambtenarenpensioen - 25 % bij volledige loopbaan, per jaar minder nog eens 1 % eraf.

3. Erven wordt verboden. Ooit was het de normaalste zaak dat vrouwen niet mochten erven, dat de oudste zoon alles erfde, dat landen werden geërfd, ... daar zijn we allemaal al van afgestapt (op een paar details in achterlijke landen zoals het onze na). Het wordt tijd dat ook de laatste resten van die ancient regime toestanden die tot onrechtvaardige ongelijkheid leiden worden afgeschaft. Weg met de koning en weg met het erven. Een dode kan niets weg geven. En gezien ons huidige en toekomstig monetair systeem is het ook niet meer nodig om rijkdom op te stapelen alvorens te kunnen investeren, niet voor persoonlijke kleine en grote of gezamenlijke immense projecten.*

4. Alle belastingen en subsidies worden afgeschaft. De overheid moet het hebben van wat de doden bezaten.*

5. Er worden geen achterpoorten meer toegestaan betreffende sluikstorten. De uitlaat van de auto moet eraf. Verbrandingsafval moet in de wagen blijven.*

6. Alle lintbebouwing en verkavelingen van na WO 2 wordt afgebroken en worden natuur, industrie of landbouwgrond. Meer hoogbouw wordt toegelaten in de kernen. Kerken en kathedralen moeten overal de laagste gebouwen zijn.

7. Dieren anders dan deze voor voedselproductie verwerven het eigendomsrecht over zichzelf net zoals bij de mens en kunnen niet meer in bezit genomen worden door mensen. 50% van de oppervlakte van water en land behoord toe aan hen en wij kunnen dat alleen in als ontspanning zonder er sporen in achter te laten of grote veranderingen in aan te brengen.*

8. Een nieuwe vaderlandse bijbel met modern godsbeeld. De god zal geen apart zijnde zijn dat het heelal geschapen heeft maar zal alles zijn wat er is (was en zal zijn), vol tegenstellingen zitten en door en met ons op zoek zijn naar voortschrijdend inzicht. Alle gelovigen die toch nog de oude boeken gaan aanhangen moeten inschepen op de ark des verbonds die hen naar de regio van het beloofde land zal brengen alwaar ze een heel leven kunnen vasten in de woestijn die de oude religies daar gecreëerd hebben. God is overal en altijd en alles en als ge een doek op uw hoofd doet omdat hij alleen uw schoonheid mag zien dan hebt ge er niets van begrepen en zult ge hem nooit vinden.
Als ge denkt dat ge goed doet door aalmoezen te geven of iemands voeten te wassen dan zult ge god niet snel begrijpen.

9. Iedereen moet tenminste 20 potten opgelegde berkenschors in zijn kelder bezitten.
10. Wie geen kelder heeft, zal er zelf een graven met een schup van berkenhout.

De schoofzak 10 juni 2017 10:21

Men zegt soms dat zekere hoge piefen in een ivoren toren leven, wereldvreemd dus met andere woorden.
maar het bewijs is hier geleverd: op dit forum zitten er ook die op dat vlak een enorme expertise hebben.

.

Jay-P. 10 juni 2017 11:17

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door De schoofzak (Bericht 8466064)
Men zegt soms dat zekere hoge piefen in een ivoren toren leven, wereldvreemd dus met andere woorden.
maar het bewijs is hier geleverd: op dit forum zitten er ook die op dat vlak een enorme expertise hebben.

Spiegels zijn klote, nietwaar?

De schoofzak 10 juni 2017 16:21

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Jay-P. (Bericht 8466096)
Spiegels zijn klote, nietwaar?

Da's waar. Spiegels en achterwerken, dat is allemaal bijwijlen klote.

.

Another Jack 10 juni 2017 18:25

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door N-Vb (Bericht 8350099)
Beste,

Wij zoeken nog kandidaten en medewerkers voor deze nieuwe beweging, voor de volgende verkiezingen, per gemeente

Ook voor Nederland

Hierbij in het kort geschetst de doelstellingen van N-Vb

http://www.n-vb.be/content/doelstellingen

Groeten,

Hoeveel kandidaten zoek je nog juist?

Another Jack 10 juni 2017 19:05

Hij heeft het vast te druk met het screen van de kandidaten...
Hij heeft geen tijd...

Eduard Khil 11 juni 2017 11:52

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Vlad (Bericht 8465788)
ik stem alleen op een partij of word alleen lid van een beweging die volgende voor mij belangrijke punten uitdraagt :


1. Leningen verbieden voor bestaande roerende of onroerende goederen.*

Economen maken dikwijls het onderscheid consumptiegoederen - investeringsgoederen en stellen dan dat het lenen voor consumptiegoederen slechter is dan voor investeringsgoederen. Ondertussen zijn de meeste mensen tot het inzicht gekomen, hoop ik, dat leningen op de wijze zoals ze nu door banken verschaft worden (niet bestaand geld wordt uitgeleend ipv bestaand geld) een aanslag kunnen zijn op de toekomst omdat er nog waarde voor moet gecreëerd worden in de toekomst. Er wordt in de feiten geleend uit de toekomst terwijl we vroeger leenden uit het verleden. (Bvb iemand koopt een bestaand huis en heeft schuld aan de bank, er staat geen tewerkstelling tegenover want het huis staat er al, de verkoper zet het geld op één van de vele Belgische spaarrekeningen alwaar het weeral een schuld wordt, nu van de bank tegenover haar klant ==> u ziet, dat bedrag is twee keer een schuld en terwijl staat er 0 tewerkstelling, consumptie, geldomloop tegenover. Dat vraagt om crisis.) Niet het onderscheid of iets een consumptiegoed of een investeringsgoed is, is van belang maar eerder of iets al bestaat of nog moet gebouwd of geproduceerd worden of of het nog zal produceren.*

Vermoedelijk zullen de prijzen van bestaande onroerende en vooral roerende goederen dan serieus zakken wat veel makkelijker voor vernieuwing en verandering zal zorgen. Men zal minder geld verliezen aan oude stenen of oud ijzer en meer kunnen investeren in nieuwe technologieën. De hele subsidie-industrie zal dan ook niet meer nodig zijn.*

Het is trouwens dit of fiat geld voor de massa's en activa geld voor de rijken. Maw hogere ongelijkheid. Dan verkies ik het eerste.

2. Verbrandingsmotoren voor tweewielers verbieden.

Dat is toch echt wel godgeklaagd dat in ons achterlijk land nog 98 % van de verkochte gemotoriseerde tweewielers verbrandingsmotoren hebben terwijl er al lang alternatieven zijn. In China rijden miljoenen elektrische tweewielers rond en hier kan je ze op één hand tellen. (Idem voor plastiek zakken trouwens, geen ecotaks zever, gewoon verbieden, er zijn alternatieven.)

2.5 Babyboomerambtenarenpensioen - 25 % bij volledige loopbaan, per jaar minder nog eens 1 % eraf.

3. Erven wordt verboden. Ooit was het de normaalste zaak dat vrouwen niet mochten erven, dat de oudste zoon alles erfde, dat landen werden geërfd, ... daar zijn we allemaal al van afgestapt (op een paar details in achterlijke landen zoals het onze na). Het wordt tijd dat ook de laatste resten van die ancient regime toestanden die tot onrechtvaardige ongelijkheid leiden worden afgeschaft. Weg met de koning en weg met het erven. Een dode kan niets weg geven. En gezien ons huidige en toekomstig monetair systeem is het ook niet meer nodig om rijkdom op te stapelen alvorens te kunnen investeren, niet voor persoonlijke kleine en grote of gezamenlijke immense projecten.*

4. Alle belastingen en subsidies worden afgeschaft. De overheid moet het hebben van wat de doden bezaten.*

5. Er worden geen achterpoorten meer toegestaan betreffende sluikstorten. De uitlaat van de auto moet eraf. Verbrandingsafval moet in de wagen blijven.*

6. Alle lintbebouwing en verkavelingen van na WO 2 wordt afgebroken en worden natuur, industrie of landbouwgrond. Meer hoogbouw wordt toegelaten in de kernen. Kerken en kathedralen moeten overal de laagste gebouwen zijn.

7. Dieren anders dan deze voor voedselproductie verwerven het eigendomsrecht over zichzelf net zoals bij de mens en kunnen niet meer in bezit genomen worden door mensen. 50% van de oppervlakte van water en land behoord toe aan hen en wij kunnen dat alleen in als ontspanning zonder er sporen in achter te laten of grote veranderingen in aan te brengen.*

8. Een nieuwe vaderlandse bijbel met modern godsbeeld. De god zal geen apart zijnde zijn dat het heelal geschapen heeft maar zal alles zijn wat er is (was en zal zijn), vol tegenstellingen zitten en door en met ons op zoek zijn naar voortschrijdend inzicht. Alle gelovigen die toch nog de oude boeken gaan aanhangen moeten inschepen op de ark des verbonds die hen naar de regio van het beloofde land zal brengen alwaar ze een heel leven kunnen vasten in de woestijn die de oude religies daar gecreëerd hebben. God is overal en altijd en alles en als ge een doek op uw hoofd doet omdat hij alleen uw schoonheid mag zien dan hebt ge er niets van begrepen en zult ge hem nooit vinden.
Als ge denkt dat ge goed doet door aalmoezen te geven of iemands voeten te wassen dan zult ge god niet snel begrijpen.

:rofl:

Pandareus 11 juni 2017 18:04

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Vlad (Bericht 8465788)
ik stem alleen op een partij of word alleen lid van een beweging die volgende voor mij belangrijke punten uitdraagt :


1. Leningen verbieden voor bestaande roerende of onroerende goederen.*

Economen maken dikwijls het onderscheid consumptiegoederen - investeringsgoederen en stellen dan dat het lenen voor consumptiegoederen slechter is dan voor investeringsgoederen. Ondertussen zijn de meeste mensen tot het inzicht gekomen, hoop ik, dat leningen op de wijze zoals ze nu door banken verschaft worden (niet bestaand geld wordt uitgeleend ipv bestaand geld) een aanslag kunnen zijn op de toekomst omdat er nog waarde voor moet gecreëerd worden in de toekomst. Er wordt in de feiten geleend uit de toekomst terwijl we vroeger leenden uit het verleden. (Bvb iemand koopt een bestaand huis en heeft schuld aan de bank, er staat geen tewerkstelling tegenover want het huis staat er al, de verkoper zet het geld op één van de vele Belgische spaarrekeningen alwaar het weeral een schuld wordt, nu van de bank tegenover haar klant ==> u ziet, dat bedrag is twee keer een schuld en terwijl staat er 0 tewerkstelling, consumptie, geldomloop tegenover. Dat vraagt om crisis.) Niet het onderscheid of iets een consumptiegoed of een investeringsgoed is, is van belang maar eerder of iets al bestaat of nog moet gebouwd of geproduceerd worden of of het nog zal produceren.*

Vermoedelijk zullen de prijzen van bestaande onroerende en vooral roerende goederen dan serieus zakken wat veel makkelijker voor vernieuwing en verandering zal zorgen. Men zal minder geld verliezen aan oude stenen of oud ijzer en meer kunnen investeren in nieuwe technologieën. De hele subsidie-industrie zal dan ook niet meer nodig zijn.*

Het is trouwens dit of fiat geld voor de massa's en activa geld voor de rijken. Maw hogere ongelijkheid. Dan verkies ik het eerste.

2. Verbrandingsmotoren voor tweewielers verbieden.

Dat is toch echt wel godgeklaagd dat in ons achterlijk land nog 98 % van de verkochte gemotoriseerde tweewielers verbrandingsmotoren hebben terwijl er al lang alternatieven zijn. In China rijden miljoenen elektrische tweewielers rond en hier kan je ze op één hand tellen. (Idem voor plastiek zakken trouwens, geen ecotaks zever, gewoon verbieden, er zijn alternatieven.)

2.5 Babyboomerambtenarenpensioen - 25 % bij volledige loopbaan, per jaar minder nog eens 1 % eraf.

3. Erven wordt verboden. Ooit was het de normaalste zaak dat vrouwen niet mochten erven, dat de oudste zoon alles erfde, dat landen werden geërfd, ... daar zijn we allemaal al van afgestapt (op een paar details in achterlijke landen zoals het onze na). Het wordt tijd dat ook de laatste resten van die ancient regime toestanden die tot onrechtvaardige ongelijkheid leiden worden afgeschaft. Weg met de koning en weg met het erven. Een dode kan niets weg geven. En gezien ons huidige en toekomstig monetair systeem is het ook niet meer nodig om rijkdom op te stapelen alvorens te kunnen investeren, niet voor persoonlijke kleine en grote of gezamenlijke immense projecten.*

4. Alle belastingen en subsidies worden afgeschaft. De overheid moet het hebben van wat de doden bezaten.*

5. Er worden geen achterpoorten meer toegestaan betreffende sluikstorten. De uitlaat van de auto moet eraf. Verbrandingsafval moet in de wagen blijven.*

6. Alle lintbebouwing en verkavelingen van na WO 2 wordt afgebroken en worden natuur, industrie of landbouwgrond. Meer hoogbouw wordt toegelaten in de kernen. Kerken en kathedralen moeten overal de laagste gebouwen zijn.

7. Dieren anders dan deze voor voedselproductie verwerven het eigendomsrecht over zichzelf net zoals bij de mens en kunnen niet meer in bezit genomen worden door mensen. 50% van de oppervlakte van water en land behoord toe aan hen en wij kunnen dat alleen in als ontspanning zonder er sporen in achter te laten of grote veranderingen in aan te brengen.*

8. Een nieuwe vaderlandse bijbel met modern godsbeeld. De god zal geen apart zijnde zijn dat het heelal geschapen heeft maar zal alles zijn wat er is (was en zal zijn), vol tegenstellingen zitten en door en met ons op zoek zijn naar voortschrijdend inzicht. Alle gelovigen die toch nog de oude boeken gaan aanhangen moeten inschepen op de ark des verbonds die hen naar de regio van het beloofde land zal brengen alwaar ze een heel leven kunnen vasten in de woestijn die de oude religies daar gecreëerd hebben. God is overal en altijd en alles en als ge een doek op uw hoofd doet omdat hij alleen uw schoonheid mag zien dan hebt ge er niets van begrepen en zult ge hem nooit vinden.
Als ge denkt dat ge goed doet door aalmoezen te geven of iemands voeten te wassen dan zult ge god niet snel begrijpen.

:lol::lol::lol:

En ik die dacht dat onze Peche de grootste kierewiet was op het forum...

Another Jack 11 juni 2017 18:38

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Pandareus (Bericht 8466748)
:lol::lol::lol:

En ik die dacht dat onze Peche de grootste kierewiet was op het forum...

Je ziet, je moet nooit wanhopen...

N-Vb 14 juni 2017 19:57

zozie:

het forum voor Turnhout is ook klaar
http://arrturnhout.freeforums.net/

dat is dan heel de provincie Antwerpen die kan stemmen en voorstellen doen,

nu de rest van de wereld nog

Another Jack 14 juni 2017 19:59

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door N-Vb (Bericht 8469233)
zozie:

het forum voor Turnhout is ook klaar
http://arrturnhout.freeforums.net/

dat is dan heel de provincie Antwerpen die kan stemmen en voorstellen doen,

nu de rest van de wereld nog

Een forum voor Turnhout??
En ik die dacht dat je Flanders Expo ging moeten afhuren om de massa in goede banen te leiden...

Eduard Khil 14 juni 2017 20:03

trolololo :lol:

N-Vb 14 juni 2017 20:04

Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door Another Jack (Bericht 8469236)
Een forum voor Turnhout??
En ik die dacht dat je Flanders Expo ging moeten afhuren om de massa in goede banen te leiden...Flanders Expo?, dat zal wat klein zijn denk ik,

je hebt het weer niet begrepen


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 00:02.

Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2016, Politics.be