Los bericht bekijken
Oud 8 januari 2011, 01:23   #38
tomcruse
Burger
 
Geregistreerd: 3 januari 2011
Berichten: 186
Standaard

@ circe

Als jij jezelf niet zo belachelijk had gemaakt in een ander topic dan had ik dit misschien eerder gezien.
Ik wil best van gedachten wisselen op de beste wijze maar aan beledigingen als allah kakhbar van C heb ik niets en de steun die jij hem verleent in zijn kinderlijke idiotie was voor genoeg om er mee op te houden.

Ik ben niet te beledigen maar ook niet dwaas genoeg om mijn tijd verder aan zulke mensen te spenderen.

Verder heb ik vroeger regelmatig met L Bogaert en De Ley contact gehad net op het ogenblik dat het ECI werd opgedoekt en vervangen door het ECVICV nu geleid door Ben Abdellah Abdelhay.
De contacten zijn niet altijd even vriendelijk verlopen want ik beschuldigde hen destijds al van een zekere naïviteit.
Op vraag van de voorzitter van het ECVICV heb ik mij kandidaat gesteld om aan dit initiatief mee te werken maar deze werd ondanks grote nood niet weerhouden.
Waarom? Slechte verhoudingen met de beheerders van het ECI waar een en ander in het verkeerde keelgat geschoten was, ik weet het niet.
Het ECVICV lijkt een doodgeboren kind want nooit komt er een voldoende aantal leden naar de vergaderingen om geldig te kunnen stemmen.
Wat heeft B. Anciaux er nog mee te maken?

Dit gezegd zijnde : uit de Korannotities van L. Bogaert kan je leuke dingen halen omdat ze specifieke onderwerpen uitpluizen.
De politiek van het onderzoek was echter duidelijk: De zaak zo rooskleurig mogelijk voorstellen om de Islam maar niet in een kwalijk daglicht te stellen.
Op zich een positief gegeven maar ook misleidend als het ernstig wordt.
Dat heb ik haar ook gemeld en ze heeft toegegeven dat bekeerlingen inderdaad soms uit hun illusie wakker worden geschud door de harde realiteit als er van gedachten wordt gewisseld met "echte" moslims.
Plots weet je dan niets meer en heb je alles verkeerd begrepen.

Je hebt dat dus goed weergegeven en haar die verantwoordelijkheid in de schoenen geschoven.

Dat je gelijk hebt naar haar toe betekent niet dat al wat je vertelt over de islam de waarheid is. Het is jouw waarheid.
Ik heb mijn waarheid. De moslimgemeenschap heeft haar waarheden volgens de sekten waartoe ze behoren, de strekkingen.

Ik waarschuw al jaren tegen bepaalde strekkingen die hier ongehinderd scholen mogen oprichten en bijeenkomsten organiseren in openbare instellingen.
Het is roepen in de woestijn.
En het is nu te laat. Het hek is van de dam en er is geen houden meer aan.
Het is dekking zoeken tegen wat komen gaat.

Volgende tekst heb ik vroeger aan W. Nonneman (UA), A.DeZutter (OV) en D.Verhofstadt (Pandora) gestuurd omdat zij opkwamen voor meer begrip voor de moslim.

Het oordeel over vriendschap en omgang met de ongelovigen

Samengesteld en vertaald door A. M.

Shaykh Saalih al-Fawzaan zei: Er is niets verkeerd met het bezoeken van ongelovigen om hen op te roepen naar Islam. De Profeet (SallAllahu 'Alaihi Wassalam) bezocht zijn vaderlijke oom Abu Taalib toen hij op sterven lag en riep hem op naar Islam, en hij bezocht de Joodse jongen en riep hem op naar Islam.

Maar ongelovigen bezoeken om een goede tijd met hen te hebben is niet toegestaan, omdat het verplicht is hen te haten en hen te mijden. Het is toegestaan om hun geschenken te accepteren omdat de Profeet (SallAllahu 'Alaihi Wassalam) geschenken accepteerde van sommigen van de ongelovigen, zoals het geschenk van al-Muqawqis de heerser van Egypte. Maar het is niet toegestaan ze te feliciteren op de gelegenheid van hun festiviteiten omdat dit hun bevrienden en het goedkeuren van hun onwaarheid impliceert.

Al-Muntaqa min Fataawa al-Shaykh al-Fawzaan, 1/255


Shaykh Ibn Baz (Rahimahullah) heeft gezegd:

Eten met een kaafir is niet haraam als het noodzakelijk is dat te doen, of als dat een of ander shar'i belang dient. Maar zij moeten niet worden genomen als vrienden. Dus je moet niet met ze eten zonder shar'i reden of zonder shar'i doel. Je moet niet met ze zitten en kletsen en lachen met hen. Maar als er een reden is om dat te doen, zoals eten met een gast, of om ze uit te nodigen naar Islam of hen te leiden naar de waarheid, of voor een of ander andere shari' reden, dan is het OK.

Het feit dat het voedsel van de Mensen van het Boek halaal voor ons is betekent niet dat we ze als vrienden en metgezellen mogen nemen. Het betekent niet dat we mogen eten en drinken met hen zonder reden en zonder doel. En Allah is de bron van kracht.

Majmoo’ Fataawa wa Maqaalaat Mutanawwi’ah li Samaahat al-Shaykh al-‘Allaamah ‘Abd al-‘Azeez ibn Baaz (Rahimahullah), vol. 9, p. 324


Shaykh Muhammad al-Saalih al-'Uthaymeen (Rahimahullah) werd gevraagd over het oordeel over mengen met de kuffaar en hen vriendelijk behandelen hopende dat zij Moslims zullen worden. Hij antwoorde:

Ongetwijfeld is de Moslim verplicht de vijanden van Allah te haten en om hen te verwerpen, omdat dit de weg is van de Boodschappers en hun volgelingen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

''Er is een goed voorbeeld voor u in Abraham en degenen die met hem waren toen zij tegen hun volk zeiden: "Wij hebben niets uitstaande met u en hetgeen gij buiten Allah aanbidt. Wij verwerpen u en er is tussen u en ons eeuwige vijandschap en haat ontstaan, tenzij gij in Allah, de Enige gelooft."

[al-Mumtahanah 60:4]

''Gij zult geen mensen vinden die in Allah en de Laatste Dag geloven, terwijl zij iemand liefhebben die Allah en Zijn boodschapper tegenwerkt, zelfs al waren dezen hun vader of hun kinderen, of hun broeders, of hun verwanten. Dezen zijn degenen, in wier hart Allah geloof heeft ingegrift en die Hij gesterkt heeft met Zijn Geest.''

[al-Mujaadilah 58:22]

Gebaseerd op dit, is het niet toegestaan voor een Moslim om enige liefde te voelen in zijn hart tegenover de vijanden van Allah die in feite ook zijn vijanden zijn. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

''O gij die gelooft, neemt Mijn vijanden en uw vijanden niet tot vrienden! Biedt gij hun vriendschap aan, hoewel zij de Waarheid die tot u is gekomen hebben verworpen''

[al-Mumtahanah 60:1]

Maar als een Moslim hen met vriendelijkheid en zachtheid behandelt in de hoop dat zij Moslim zullen worden en zullen geloven, is er niets mis met dat, omdat het onder de kop valt van het openen van hun harten voor Islam. Maar als hij wanhoopt dat zij Moslim worden, dan moet hij hen dienovereenkomstig behandelen. Dit is iets dat is bediscussieerd in detail door de geleerden, voornamelijk in het boek Ahkaam Ahl al-Dhimmah door Ibn al-Qayyim (Rahimahullah).

Majmoo' Fataawa al-Shaykh Ibn 'Uthaymeen, 3, vraag nummer. 389.


Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

''O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.''

[al-Maa'idah 5:51]

Shaykh al-Shanqeeti (Rahimahullah) zei:

In deze vers vertel Allah ons dat wie de Joden en Christenen ook als vrienden neemt één van hen is vanwege zijn nemen van hen als vrienden. Elders zegt Allah dat het nemen van hen als vrienden de woede van Allah en Zijn eeuwige bestraffing op de hals haalt, en dat als degene die hen als vrienden neemt een ware gelovige was zou hij ze niet genomen hebben als vrienden. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

''Gij zult velen hunner de ongelovigen tot vrienden zien nemen. Waarlijk slecht is hetgeen zij voor zichzelf deden zodat Allah toornig op hen is geworden en zij zullen in de straf verblijven.

81. En indien zij in Allah en deze profeet en hetgeen hem werd geopenbaard hadden geloofd, zouden zij hen niet tot vrienden hebben genomen, doch velen hunner zijn ongehoorzaam.''

[al-Maa'idah 5:80-81]

Elders verbied Allah het nemen van hun als vrienden en legt de reden daarvoor uit, als Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

''O gij die gelooft, bevriendt u niet met een volk op hetwelk Allah vertoornd is; zij wanhopen aan het Hiernamaals zoals de ongelovigen wanhopen aan hen, die in de graven liggen.''

[al-Mumtahanah 60:13]

In een ander vers legt Allah uit dat dit is zolang als zij niet genomen worden als vrienden vanwege angst of taqiyah (d.w.z., vriendelijk zijn met hun om kwaad te voorkomen); als dat het geval is dan is degene die dat doet geëxcuseerd.
Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

''Laat de gelovigen geen ongelovigen als vrienden verkiezen boven de gelovigen - en wie dat doet heeft geen deel aan Allah, tenzij gij u zorgvuldig voor hen hoedt''

[Aal 'Imraan 3:28]

Deze vers legt al de verzen boven geciteerd uit welke het nemen van de ongelovigen als vrienden in algemene bewoordingen verbieden. Waar dat naar refereert is de gevallen waar iemand een keuze heeft, maar in gevallen van angst en taqiyah is het toegestaan om vrienden met hen te maken, zo veel als essentieel is om jezelf tegen hun kwaad te beschermen. Dat is onderworpen aan de voorwaarde dat iemands geloof niet getroffen zou moeten worden door die vriendschap en degene die zich gedraagt op die manier vanwege noodzaak is niet iemand die zich op die manier gedraagt uit keuze.

het mag begrepen worden van de schijnbare betekenis van deze verzen dat degene die doelbewust de kuffaar als vrienden neemt door keuze en omdat hij van hen houdt, één van hen is. (Einde citaat.)

Adwa' al-Bayaan, 2/98,99

Shaykh Naasir al Fahd (Fakka Allahoe Asrah) legt in zijn boek 'Kufr van degenen die Amerika helpen' uit dat de interactie en omgang met de kafir drie staten heeft.

dat zijn

De eerste staat: Een omgang of interactie die de persoon een kafir maakt en hem verwijderd uit de Millah.

Sommige van de Mensen van Kennis hebben voor deze conditie de term Tawwali gehanteerd, dus alles wat het bewijs bewijst Kufr en afvalligheid te zijn, dan is het van deze categorie en dat is zoals: de Din van de kuffar liefhebben, er van houden dat zij overwinning en dominantie verkrijgen, hun helpen tegen de Moslims.

De tweede staat: Een (verboden) omgang of interactie die iemand niet een kafir maakt en iemand niet verwijderd uit de Millah.

Sommige van de Mensen van Kennis hebben voor deze conditie de term Muwalat gehanteerd, dus, alles wat het bewijs bewijst verboden te zijn zonder dat dit het niveau van kufr bereikt is van deze conditie en dat is zoals: hen preferreren in de bijeenkomsten, het beginnen met salams geven aan hen, en liefde voor hun welke niet het niveau van Tawwali bereikt enzovoorts.

De derde staat: Een toegestane interactie.

Dat wat geen relatie heeft of binnengaat in Muwalat. Het is alles wat het bewijs bewijst toegestaan te zijn zoals: gerechtigheid tegenover hen hebben, eerlijkheid met diegenen onder hen die geen Muharibin (oorlogsvoerende ongelovigen) zijn, en het houden van de banden van relatie met de familieleden onder hen, enzovoorts.

Het verschil tussen staat twee en drie is verduidelijkt door al-Qarafi (Rahimahullah) in zijn boek al-Furuq (3/14-15) waarin hij zei:

''Weet dat Allah liefde tegenover Ahl adh-Dhimmah (ongelovigen met een veiligheidsverdrag) heeft verboden met zijn woorden:

''O gij die gelooft, neemt Mijn vijanden en uw vijanden niet tot vrienden! Biedt gij hun vriendschap aan, hoewel zij de Waarheid die tot u is gekomen hebben verworpen...''

[Al-Momtahanah :1]

Dus hij verbood liefde en trouw en in een ander Ayah zei Hij:

Allah verbiedt u niet, degenen, die niet tegen u om de godsdienst hebben gevochten, noch u uit uw huizen hebben verdreven, goed te doen en rechtvaardig te behandelen...

[Al-Momtahanah :8]

Er moet een vereniging zijn van deze teksten (die vermelden dat) vriendelijkheid tegenover de mensen van Ahl adh-Dhimmah wordt nagestreeft terwijl het liefhebben en verenigen met hen verboden is.''


Zo, dit als start. Ik ben een moslim maar niet zo'n gewone moslim.
Ik wil moslim blijven en ik wil niemand een duimbreed in de weg leggen behalve onrechtvaardigen die ook bij de moslims te vinden zijn.

Vrede zij met jullie.
tomcruse is offline   Met citaat antwoorden