Los bericht bekijken
Oud 13 juli 2016, 07:39   #211
bedrijven docter
Minister
 
bedrijven docter's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 30 april 2016
Locatie: berchem
Berichten: 3.364
Stuur een bericht via Skype™ naar bedrijven docter
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Patrice Bekijk bericht
Bovendien antwoord je nooit op concrete vragen. Je verhaal wijzigt van dag tot dag en van uur tot uur. Je zegt noodlijdende bedrijven van schulden af te helpen door een vereffening, maar daarna zeg je dat de vennootschap ontbonden werd van rechtswege door het verstrijken van de duur waarvoor ze werd aangegaan. Dan doe je dus eigenlijk niets.
De vraag was hoe stop je een deurwaarder die alles aan het opladen is zonder hem te betalen.

zo doe je dat :OOK PER AANGETEKENDAAN DE HEER DEURWAARDERDatum: .....................


Mijne Heren,


Betreft: Uitvoerend beslag d.d.....................................lastens .................................................. ........

.................................................. ................................................ met uw dossiernr. ...........................

Met deze stellen wij U in kennis dat de hogervermelde vennootschap zal ontbonden worden deze namiddag om 16.00 uur bij Notaris …………………….
Het attest van deze ontbinding tesamen met de ontwerp akte wordt U toegezonden door de notaris per mail en per fax en ook naar deze vennootschap.
Aangezien volgens vaste rechtspraak de samenloop intreed vanaf het uur 0,
Cass 19 oktober 1987
verzoeken wij U het uitvoerend beslag te stoppen conform de nieuwsbrief van de Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders jaargang 8 nr 3 artikel 10 van 4 oktober 2009
10.
Vennootschap in vereffening
(art. 181 e.v. Venn.W.):
Betekening:
°art. 42, 7° Ger.W.: de betekeningen worden gedaan aan in vereffening zijnde vennoot-schappen, op de maatschappelijke zetel of op de woonplaats van een der vereffenaars of, indien er geen vereffenaar is, aan de Procureur des Konings in wiens rechtsgebied de laat-ste maatschappelijke zetel gevestigd was.
Uitvoering:
Gedwongen uitvoering lastens een vennootschap in vereffening is niet mogelijk wanneer deze gedwongen tenuitvoerlegging de afhandeling van de vereffening doorkruist en de gelijkheid tussen de diverse schuldeisers op de helling zet tenzij het zou gaan om een bij-zonder bevoorrecht schuldeiser.
Zonder overlegging van tussentijdse verslagen kan men evenwel nooit weten of een indi-viduele uitvoering het normale verloop van de vereffening al of niet verstoort hetgeen tot gevolg heeft dat er
voor gewone en algemeen bevoorrechte schuldeisers niet tot gedwongen tenuitvoerlegging kan overgegaan worden.
De vereffenaar heeft tot taak om de activa te verzilveren en de schuldeisers te betalen naar evenredigheid, zonder onderscheid tussen opeisbare en niet-opeisbare schulden, weliswaar
rekeninghoudend met de rechten van de bevoorrechte schuldeisers; een eventueel saldo moeten ze uitkeren aan de aandeelhouders

(art. 190 § 1 W. Venn.).
De vereffenaars moeten op geregelde tijdstippen een omstandige staat van de toestand van de vereffening overmaken aan de griffie e van de rechtbank van koophandel van het arrondissement
waarin de vennootschap haar zetel heeft (art. 189bis W.Venn.).
Miskenning van deze verplichting kan strafrechtelijk vervolgd worden. Zie ook F. Snoeck, Extra Dossier “het Wetboek van vennootschappen”, 1-16, bijlage bij de Nieuwsbrief van de
Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders, jaargang 7, nr.1, nr. 3.8. tot 3.13.Gelieve te noteren dat bepaalde goederen eigendom zijn van derden. Wij zullen u de nodige bewij-zen hiervan voorleggen en verzoeken u hiervoor handlichting te geven.OVEREENKOMSTIG ART.519 G.W. VERZOEKEN WIJ U DAAROM UW AMBT TE VERLENEN EN VOOR ONZE REKENING EEN PROCES VERBAAL VAN SCHATTING VAN DE IN BESLAG GENOMEN GOEDEREN OP TE MAKEN (BERGEN, 10 MAART 1975 PAS 1975, II, 139)

Teneinde deze schatting mogelijk te maken, verzoeken wij u ons te contacteren op telefoonnummer ........................... of faxnummer .......................... om een afspraak te maken.

Ingeval van betwisting over de prijs van het proces verbaal van schatting, behouden wij ons het recht voor om een tegenexpertise te vragen en overeenkomstig art.1498 G.W. laten wij deze be-twisting over aan de wijsheid van de beslagrechter.


In geval van gelegitimeerde ambtsweigering verzoeken wij U beleefd uw gemotiveerde grieven binnen de 24 uur te laten toekomen en indien mogelijk ons te voorzien in een door U aangeduide plaatsvervanger. Wij zijn van oordeel dat art. 1596 BW niet van toepassing is vermits U, ten gevol-ge van de wettelijke verdeling voorzien in art. 1627 GW, 1628 GW e.v., niet meer optreed als uit-voeringsagent van uw opdrachtgever maar als neutraal bewindvoerder.

In de tweede plaats vervult u als gerechtsdeurwaarder enkel de functie van een gewone lasthebber van de schuldeiser-opdrachtgever, zolang er geen samenloop is met andere schuldeisers. Zodra u echter geconfronteerd wordt met aanspraken van andere schuldeisers, handelt u niet alleen als een "lasthebber van de schuldeiser-opdrachtgever, maar ook als een "uitvoeringsagent", "un auxiliaire bligé d'exécution", wiens taak verder reikt dan die welke hem door zijn opdrachtgever is toever-trouwd. In een dergelijk geval treedt u op in naam van de collectiviteit van de schuldeisers en dient u rekening te houden met alle rechten die in samenloop komen 'Laenens, J., 86, 1607 nr 11, Brussel 21103/1985, Pas. 1985, 11.92; RW nr 21 van 25 maart 1992, blz 720; Gent, 14de kamer, 17 maart 92, A.R nr 33.776/88, Rb Leuven, 8ste kamer, 28 juni 1992, A.R; nr 50.738; Rb Ieper, 4de kamer, 16 mei 1986, A.R. nr 8243; Besl; Antwerpen, 37ste kamer, 4 mei 1993, A.R. nr. 78611; De Gerechtsdeurwaarder jan-feb 1994""De Gerechtsdeurwaarder in het executierecht"" art. 1 1 pg 6; art. 1994 B. W.)

Hoogachtend,

De schuldenaar, De deurwaarder,


De Heer / Mevrouw .............................. De Heer ....................................


Handtekening, Handtekening voor ontvangst,............................................. .................................................. ..

De dag dat je dit begrijpt (want zelf kunnen ga je nooit ) mag je me nog een vraag stellen, anders ga spelen bij de kindjes.
__________________
Ik werd nooit betaald om de dingen juist te schrijven, maar wel om de juiste dingen te schrijven
bedrijven docter is offline   Met citaat antwoorden