Los bericht bekijken
Oud 23 oktober 2014, 15:10   #1
Politics.be
Redactie
 
 
Politics.be's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 27 november 2004
Berichten: 28.704
Standaard Stad Antwerpen : samen voor een verkeersveilig Antwerpen

Verschillende organisaties, experten, belangengroeperingen, ervaringsdeskundigen en overheden die actief zijn op het gebied van verkeersveiligheid, kwamen op woensdag 22 oktober 2014 voor de vierde keer samen voor een stedelijke Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid in Antwerpen (SGVA).

De stad Antwerpen brengt tweejaarlijks alle partners rond verkeersveiligheid samen op een congres. Daar wordt verslag gedaan van de inspanningen die de voorbije jaren zijn geleverd op het vlak van verkeersveiligheid en er worden nieuwe engagementen aangegaan voor een leefbaar, bereikbaar en verkeersveilig Antwerpen.

Rapportering

Tijdens de Staten-Generaal 2014 werden de maatregelen overlopen die genomen zijn op het vlak van infrastructuur, handhaving, gedragsverandering en betrokkenheid.

Zo zijn sinds 2001 54 van de 72 onveilige kruispunten op stads- en districtswegen aangepakt. Het gaat dan om een heraanleg of een verkeerstechnische ingreep. Voor 14 locaties zijn de plannen voor een gerichte, infrastructurele ingreep in opmaak of klaar om uitgevoerd te worden. In samenwerking met de Vlaamse overheid werden reeds 35 van de 58 zwarte punten op gewestwegen weggewerkt door verkeerslichten conflictvrij te regelen of door kleine of grote infrastructurele ingrepen uit te voeren. De meest recente op de kruispunten Singel-Schijnpoortweg, Singel-Stenenbrug en R1-Boomsesteenweg.

80% van de schoolomgevingen zijn effectief ingericht als zone 30 door gebruik te maken van verkeersbegeleidende ingrepen. Het project ‘schoolstraten’ is een nieuw project waarbij de straat aan een school aan het begin en het einde van een schooldag een halfuurtje wordt afgesloten.

De Antwerpse binnenstad is al langer zone 30, maar nu is er ook een plan klaar voor een versnelde uitrol van zones 30 in alle districten.

Met (al dan niet tijdelijke) infrastructurele maatregelen zoals buskussens en (visuele) wegversmallingen worden bestuurders ‘gedwongen’ om trager te rijden. Sinds 2012 werden in een 50-tal straten één of meerdere verkeersveiligheidsmaatregelen uitgevoerd, 4 zwarte punten met tijdelijke maatregelen aangepakt en 6 nieuwe schoolomgevingen veiliger gemaakt.

De ontbrekende en gevaarlijke schakels in het stedelijke fietsroutenetwerk worden in kaart gebracht. Enkele zijn reeds aangepakt, zoals die aan de Vlaamsekaai, twee aan het Singelfietspad (zuid en midden) en een aan de Belgiëlei.

Een nieuw project is de ‘fietsstraat’. Een fietsstraat is een onderdeel van een belangrijke fietsas op het fietsroutenetwerk waar heel wat fietsers rijden en het gemotoriseerd verkeer beperkt is. In een fietsstraat heeft de fietser voorrang. De Grotehondstraat is als eerste straat ingericht als fietsstraat.

Er werd een nieuw concept uitgewerkt voor oversteekplaatsen over trambeddingen waarbij er zorg voor wordt gedragen dat de overstekende voetgangers en fietsers steeds een visueel contact maken met een eventueel aankomende tram. Bijkomende markeringen zullen dit gevaar nog eens extra in de verf zetten.

De verkeerscampagne ‘Merci om trager te rijden’ kreeg een nieuw kleedje. Met de slogan ‘Graag traag in onze straat’ riepen bewoners automobilisten op om traag te rijden in hun straat. Antwerpenaars konden dit jaar ook selfies insturen voor een mobiele snelheidsmeter en er werden meer dan honderd verkeersborden in de stad aangekleed met levensgrote portretten van kinderen die het bord ‘ondersteunden’.

Het autodelen wordt verder aangemoedigd. Het aantal autodeelplekken in Antwerpen stijgt. De Cambio-parkeerplaatsen worden uitgerust met parkeerbeugels.

Organisatoren van evenementen (zoals de Antwerp 10 Miles) konden ook de voorbije twee jaar rekenen op ondersteuning van de stad bij de opmaak van evenementenvervoersplannen.

De verkeerspolitie kijkt nog steeds dagelijks toe op de naleving van de verkeersregels met preventieve en repressieve acties. Door verkeersongevallenanalyse en verkeersveiligheidsaudits kan de verkeerspolitie zwarte punten detecteren en een mogelijke aanpak ervan voorstellen. Sinds 2014 regelt de verkeerspolitie ook weer meer het verkeer tijdens de ochtend- en avondspits met het oog op een vlotte doorstroming op de belangrijkste verkeersassen.

Partners verkeersveiligheid samengebracht

In verschillende werkgroepen gingen medewerkers van de stad, de districten en de verkeerspolitie, vertegenwoordigers van De Lijn, het Vlaams Gewest, de Fietsersbond, de adviesraad voor personen met een handicap, UNIZO, Ouders van Verongelukte Kinderen, het Instituut voor Duurzame Mobiliteit, enzovoort, met elkaar in gesprek. Elk met hun eigen achtergrond, ervaringen en expertise. Er werd gekeken naar wat goed was op het vlak van verkeersveiligheid, maar ook naar wat nog beter kan.

Belangrijk bleek het opnemen van de eigen verantwoordelijkheid op de weg en het zich inleven in de andere weggebruiker. De fietser is een belangrijke doelgroep, want daar daalt het aantal ongevallen niet. Hier moet zeker (verder) ingezet worden op infrastructuur, educatie en handhaving.

De aanbevelingen, tips, inspirerende ideeën, bijsturingen,… uit de werkgroepen worden mee opgenomen in het nieuwe witboek van de SGVA en daar omgezet in beleidsaanbevelingen waar het stadsbestuur mee aan de slag kan.Bron: politics.be
Politics.be is offline   Met citaat antwoorden