Los bericht bekijken
Oud 12 september 2010, 23:40   #2
Piet De Pauw
Vreemdeling
 
Geregistreerd: 22 februari 2009
Berichten: 93
Standaard

Recht op discriminatie is in strijd met de Christelijke leer ?

“Hans-Hermann Hoppe is (terecht) tegen vrije immigratie, maar
hoe rijmt u dat met Christus' woorden: "Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen. (...) Voorwaar, Ik zeg u: al wat gij gedaan hebt voor één dezer geringsten van mijn broeders, hebt gij voor Mij gedaan."? Staan die woorden misschien in het "seculiere" deel van de bijbel?
Hoe interpreteert u dan het gebod "bemin uw naaste gelijk uzelf", of "heb uw vijanden lief"? “
Jos Verhulst:
http://www.brusselsjournal.com/node/529
In verband met de hierboven genoemde belangrijke passages uit het Nieuw Testament dient, tegen diegenen die hier bij het socialisme willen aanknopen, de volgende fundamentele opmerking te worden gemaakt. Het gaat hier - afgezien van allerlei andere aspecten - in elk geval om morele aansporingen, die bijgevolg enkel in vrijheid kunnen worden opgepakt. Omdat enkel menselijke individuen over vrijheid beschikken, en enkel menselijke individuen voor goed dan wel kwaad kunnen opteren, impliceren deze aansporingen juist dat de staat zich niet op domeinen heeft te begeven buiten het eigenlijke rechtsleven, en zeker niet moet moraliseren of in naam van ‘ethiek’ allerhande weldadigheden moet opleggen.
Wanneer de staat bijvoorbeeld immigratie oplegt aan de autochtone bevolking (wat momenteel gebeurt, al wendt de politieke klasse voor dat dit niet het geval is) dan verkeren de individuele leden van de autochtone bevolking in de onmogelijkheid om op dit vlak nog een morele keuze te maken, want een keuze kan enkel moreel zijn indien ze op basis van een vrije individuele beslissing geschiedt. Wanneer het geven van ontwikkelingshulp door de staat wordt opgelegd aan de bevolking, dan heeft die ontwikkelingshulp geen morele grondslag meer omdat hij niet op basis van authentieke vrije keuze is gegeven, zodat het dan om roofgeld gaat dat de politieke kaste van haar onderhorigen afpakt om er elders goede sier mee te maken. Idem dito voor opgelegde ‘solidariteit’ met Wallonië, zoals die bv door de NVA wordt voorgestaan (om daar een corrupte PS in het zadel te houden, provinciale administraties te onderhouden die per inwoners drie tot vier keer omvangrijker zijn dan in Vlaanderen, om Ecclestone te betalen enz), met alle mogelijke ‘kansarmen’ (die eerst hemel en aarde bewegen om in dit land binnen te geraken om dan in één beweging het leger van ‘gediscrimineerden’ en ‘achtergestelden’ te vervoegen), met kapitaalbezitters (die in tegenstelling tot mensen die van hun arbeid leveren door de staat nauwelijks worden gepluimd) enz.
Het verschil tussen de christelijke aanpak (wat niet hetzelfde is als katholieke aanpak) en de socialistische dwingelandij is hierin gelegen, dat de christelijke aanpak beroep doet op de vrije keuze van het menselijk individu, terwijl de socialistische aanpak het individu met staatsgeweld dwingt tot pseudo-moreel handelen. De christelijke politicus (die daardoor eigenlijk een libertaire anti-politicus wordt) dient de mens, door ruimte te scheppen voor de vrije handeling van het individu, terwijl de socialistische politicus in naam van een collectivistische nepmoraal heerst, dwingt, onderdrukt en afperst: “Gij weet, dat de heersers der volkeren hen met ijzeren vuist regeren en dat de groten misbruik maken van hun macht over hen. Dit mag bij u niet het geval zijn: wie onder u groot wil worden, moet dienaar van u zijn, en wie onder onder u de eerste wil zijn, moet slaaf van u wezen, zoals ook de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen” Mattheus 20: 25-26 (cfr.Marcus 10:42-45 en Lukas 22:25-29)
Piet De Pauw is offline   Met citaat antwoorden