Politics.be Problemen met registreren of reageren op de berichten?
Een verloren wachtwoord?
Gelieve een mail te zenden naar [email protected] met vermelding van je gebruikersnaam.

Ga terug   Politics.be > Themafora > Partijpolitiek en stromingen
Registreer FAQForumreglement Ledenlijst Markeer forums als gelezen

Partijpolitiek en stromingen In dit forum kun je discussiëren over (standpunten van) politieke partijen. en (standpunten van) politieke stromingen, al dan niet vertegenwoordigd door een (niet-partijpolitieke) organisatie.

Antwoord
 
Discussietools
Oud 17 februari 2006, 16:30   #1
drosophila
Eur. Commissievoorzitter
 
drosophila's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 25 oktober 2005
Locatie: Galaxias Kyklos
Berichten: 9.724
Standaard

In en om rond het Vlaams Belang leeft het collaboratie-ideeëngoed nog steeds voort. Dat bewijst een door Jörgen Noens, een jonge VB’er, georganiseerde activiteit over Edgard Delvo, de leider van de collaboratievakbond UHGA die na de oorlog bij verstek ter dood werd veroordeeld.

In zijn vorige week verschenen boek ‘Rechts voor de raap’ beweert VLD-senator Jean-Marie Dedecker dat de harde kern van het Vlaams Belang – “met zijn fascistische antecedenten” – bestaat uit “bejaarden die zich uit nostalgie op Sint-Maartensfeestjes terugvinden”. Daarmee bewijst Dedecker weinig van de extreemrechtse huiscultuur af te weten.

wapenschild van het NSV BrusselWie denkt dat het collaboratie-ideeëngoed enkel voortleeft bij de generatie collaborateurs zelf – zoals de leden van het Sint-Maartensfonds – vergist zich. Dat ideeëngoed wordt, zoals in een estafetteloop, vlotjes van de ene naar de andere generatie doorgegeven. Via de jongelui van de Nationalistische Studentenvereniging (NSV) bijvoorbeeld, het Sturm und Drang-clubje waartoe in een ver of minder ver verleden ook talloze van de huidige VB-kopstukken behoorden, zoals Filip Dewinter en Frank Vanhecke.

De Brusselse afdeling van het NSV organiseert op dinsdag 21 februari 2006 een informatieve avond over Edgard Delvo, een van de grondleggers van de nationaal-socialistische collaboratie in Vlaanderen. Organisator van die avond is de 28-jarige Jörgen Noens, een van de rijzende sterren binnen het VB: Noens is nationaal actieverantwoordelijke van de Vlaams Belang Jongeren (VBJ), werkt op het secretariaat van de Vereniging van Vlaams Belang Mandatarissen (VVBM) onder de vleugels van Francis Van den Eynde en is VB-gemeenteraadslid in Meise.

Collaboratievakbond

Edgard Delvo tijdens een meeting van de UHGA.

Edgard Delvo (1905-1999) is één van de ideologen die de arbeidersbeweging tijdens de Tweede Wereldoorlog in nationaal-socialistische vaarwateren wilde loodsen.

Delvo stamt oorspronkelijk uit de socialistische arbeidersbe*weging. In 1928 wordt hij op 23-jarige leeftijd secretaris van de socialistische Centrale voor Arbeidersopvoeding. Delvo staat sterk onder invloed van Hendrik De Man, de leider van de Belgische Werkliedenpartij (BWP), die een socialisme zonder klassenstrijd aanleunt.

Nadat De Man in juni 1940 de BWP ontbonden heeft, treedt Delvo toe tot de Raad van Leiding van het met de nazi's collaborerende Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV). Hij is er ver*antwoor*de*lijk voor de ideologische scho*ling. In 1941 meldt hij zich als vrijwilliger voor het Oost*front, maar VNV-leider Staf de Clercq houdt hem tegen door hem tot VNV-propagan*da*leider te benoemen.

Delvo publiceert volop over het nationaal-socialisme en bepleit een samenwerking met de SS. Dat ontgaat ook de Duitse bezetter niet, die hem in 1942 benoemt tot leider van de Unie van Hand- en Gees*tes*arbei*ders (UHGA), de collabo*ratie*vakbond die in 1940 was opgericht door Hen*drik de Man. In september 1944 vlucht Delvo naar Duitsland. In 1945 wordt hij bij verstek ter dood veroordeeld. De volgende dertig jaren leeft hij in bal*ling*schap in Duits*land.

Adviseur van extreem-rechts Vlaanderen

Nadat hem gratie is verleend keert Edgard Delvo naar Vlaanderen terug. Het is een blij weerzien met extreem-rechts, dat hem met open armen ontvangt. De 69-jarige Delvo is duidelijk nog niet aan het einde van zijn Latijn. “Nog steeds bezield door het oude vuur, heeft hij toen gepoogd zijn volksnationale socia*listi*sche gezindheid terug in de belangstelling te brengen,” blikt het VB-ledenblad in 1996 terug.

Edgard Delvo: Sociale collaboratie (1975)Dat doet Delvo onder meer met de publicatie van het boek ‘Sociale collaboratie: pleidooi voor een volksnationale socia*le poli*tiek’, dat bij Uitgeverij De Nederlandsche Boek*handel verschijnt. Professor Karel van Isacker voorziet het van een inleiding.

Het boek verschijnt in 1975, maar dateert in feite uit 1944. Delvo schreef het toen “ten behoeve van zijn gees*tesver*wanten en van de hele arbeiderswereld,” noteert Van Isac*ker, als “een uitvoerige belijdenis van zijn geloof in de volksstaat, ge*bouwd op de organische, solidaris*tische volksge*meenschap, een ge*zindheid die alle groepen en standen solidair tot een volksge*meenschap verbindt en op elkaar richt.”

Delvo ziet zijn boek niet enkel als een historisch document. Hij hoopt opnieuw een politieke rol van betekenis te kunnen spelen als raadge*ver van extreem-rechts. Het maand*blad Dietsland-Europa – vaak omschreven als de ‘denktank’ van het VB – biedt hem daartoe de mogelijk*heid. Tussen 1976 en 1983 kan hij er talloze arti*kels in kwijt.

Daarin brengt hij niet alleen zijn oude denkbeelden in herin*nering, hij legt eveneens verbanden met actuele situaties. Zo wijst Delvo in zijn artikel 'De gastarbeiders in het Derde Rijk' op een aantal redenen waarom “we wel kunnen spreken van gast*arbeid in het Derde Rijk, maar niet van een gastarbeiders*pro*bleem waar*mee wij op dit ogenblik hier en elders geconfron*teerd worden.” Het artikel leest als een reeks tips aan ex*treem-rechts.

In 1978 publiceert Delvo zijn tweede boek De mens wikt: terugblik op een wisselvallig leven. Vijf jaar later ver*schijnt Democratie in stormtij: democratisch socialisme in de crisisjaren dertig. “Dat Delvo vandaag zijn theorieën nog steeds met overtuiging verkondigt, daarvoor zijn wij erg gelukkig,” schrijft Edwin Truyens in mei 1979 in Dietsland-Europa. Truyens was in 1976 de oprich*ter van de Nationalis*tische Studentenver*eniging (NSV) en stond later ook mee aan de wieg van het Vlaams Blok, waarvan hij tot 1983 de studiedienst leidde.

Wanneer Delvo met een amnestielijst aan de Europese verkiezingen van 10 juni 1979 wil deelnemen, staat het Blok klaar om hem te steunen.

Vlaams nation(aal-soci)alist

In 1996 haalt het Vlaams Blok deze Edgard Delvo opnieuw van stal in de voorbereidingen van haar eerste sociaal-economisch congres. Op het moment dat er verwoed gediscussieerd wordt over de sociaal-economische koers die het VB uitmoet, verschijnt in het partijblad een paginagroot artikel over Delvo onder de titel 'Van marxist tot nationalist'.

Edgard Delvo in het Vlaams Blok partijblad van mei 1996

Al in de inleiding maakt het VB duidelijk dat het de nationaal-socialist Delvo tot haar kamp rekent: “Al te dikwijls wordt het Vlaams-nationalisme verweten dat het totaal afwezig is geble*ven in de sociale strijd van ons volk. Dit verwijt is beslist onte*recht,” luidt het. Delvo, die als bewijs van het tegendeel moet dienen, wordt vervolgens omschreven als “één van de merkwaar*dig*ste en boei*endste figuren die de stap heeft gezet van het socia*lisme naar het Vlaams-nationa*lisme, zonder daarbij zijn socia*le bestre*vin*gen te hebben moeten prijsgeven.”

Bij zijn overlijden in 1999 krijgt Delvo een paginagroot in memoriam in het Vlaams Blok Magazine (oktober 1999). “Een belangrijk richtinggever wat de samensmelting tussen de nationale en sociaalbewogen motiveringen aangaat,” noemde toenmalig ondervoorzitter Roeland Raes hem toen.

Marc Spruyt
14/02/2006
Bron: Blokwatch
drosophila is offline   Met citaat antwoorden
Oud 17 februari 2006, 16:39   #2
filosoof
Banneling
 
 
filosoof's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 22 mei 2003
Locatie: Brussel
Berichten: 49.511
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door drosophila Bekijk bericht
In en om rond het Vlaams Belang leeft het collaboratie-ideeëngoed nog steeds voort. Dat bewijst een door Jörgen Noens, een jonge VB’er, georganiseerde activiteit over Edgard Delvo, de leider van de collaboratievakbond UHGA die na de oorlog bij verstek ter dood werd veroordeeld.

In zijn vorige week verschenen boek ‘Rechts voor de raap’ beweert VLD-senator Jean-Marie Dedecker dat de harde kern van het Vlaams Belang – “met zijn fascistische antecedenten” – bestaat uit “bejaarden die zich uit nostalgie op Sint-Maartensfeestjes terugvinden”. Daarmee bewijst Dedecker weinig van de extreemrechtse huiscultuur af te weten.

wapenschild van het NSV BrusselWie denkt dat het collaboratie-ideeëngoed enkel voortleeft bij de generatie collaborateurs zelf – zoals de leden van het Sint-Maartensfonds – vergist zich. Dat ideeëngoed wordt, zoals in een estafetteloop, vlotjes van de ene naar de andere generatie doorgegeven. Via de jongelui van de Nationalistische Studentenvereniging (NSV) bijvoorbeeld, het Sturm und Drang-clubje waartoe in een ver of minder ver verleden ook talloze van de huidige VB-kopstukken behoorden, zoals Filip Dewinter en Frank Vanhecke.

De Brusselse afdeling van het NSV organiseert op dinsdag 21 februari 2006 een informatieve avond over Edgard Delvo, een van de grondleggers van de nationaal-socialistische collaboratie in Vlaanderen. Organisator van die avond is de 28-jarige Jörgen Noens, een van de rijzende sterren binnen het VB: Noens is nationaal actieverantwoordelijke van de Vlaams Belang Jongeren (VBJ), werkt op het secretariaat van de Vereniging van Vlaams Belang Mandatarissen (VVBM) onder de vleugels van Francis Van den Eynde en is VB-gemeenteraadslid in Meise.

Collaboratievakbond

Edgard Delvo tijdens een meeting van de UHGA.

Edgard Delvo (1905-1999) is één van de ideologen die de arbeidersbeweging tijdens de Tweede Wereldoorlog in nationaal-socialistische vaarwateren wilde loodsen.

Delvo stamt oorspronkelijk uit de socialistische arbeidersbe*weging. In 1928 wordt hij op 23-jarige leeftijd secretaris van de socialistische Centrale voor Arbeidersopvoeding. Delvo staat sterk onder invloed van Hendrik De Man, de leider van de Belgische Werkliedenpartij (BWP), die een socialisme zonder klassenstrijd aanleunt.

Nadat De Man in juni 1940 de BWP ontbonden heeft, treedt Delvo toe tot de Raad van Leiding van het met de nazi's collaborerende Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV). Hij is er ver*antwoor*de*lijk voor de ideologische scho*ling. In 1941 meldt hij zich als vrijwilliger voor het Oost*front, maar VNV-leider Staf de Clercq houdt hem tegen door hem tot VNV-propagan*da*leider te benoemen.

Delvo publiceert volop over het nationaal-socialisme en bepleit een samenwerking met de SS. Dat ontgaat ook de Duitse bezetter niet, die hem in 1942 benoemt tot leider van de Unie van Hand- en Gees*tes*arbei*ders (UHGA), de collabo*ratie*vakbond die in 1940 was opgericht door Hen*drik de Man. In september 1944 vlucht Delvo naar Duitsland. In 1945 wordt hij bij verstek ter dood veroordeeld. De volgende dertig jaren leeft hij in bal*ling*schap in Duits*land.

Adviseur van extreem-rechts Vlaanderen

Nadat hem gratie is verleend keert Edgard Delvo naar Vlaanderen terug. Het is een blij weerzien met extreem-rechts, dat hem met open armen ontvangt. De 69-jarige Delvo is duidelijk nog niet aan het einde van zijn Latijn. “Nog steeds bezield door het oude vuur, heeft hij toen gepoogd zijn volksnationale socia*listi*sche gezindheid terug in de belangstelling te brengen,” blikt het VB-ledenblad in 1996 terug.

Edgard Delvo: Sociale collaboratie (1975)Dat doet Delvo onder meer met de publicatie van het boek ‘Sociale collaboratie: pleidooi voor een volksnationale socia*le poli*tiek’, dat bij Uitgeverij De Nederlandsche Boek*handel verschijnt. Professor Karel van Isacker voorziet het van een inleiding.

Het boek verschijnt in 1975, maar dateert in feite uit 1944. Delvo schreef het toen “ten behoeve van zijn gees*tesver*wanten en van de hele arbeiderswereld,” noteert Van Isac*ker, als “een uitvoerige belijdenis van zijn geloof in de volksstaat, ge*bouwd op de organische, solidaris*tische volksge*meenschap, een ge*zindheid die alle groepen en standen solidair tot een volksge*meenschap verbindt en op elkaar richt.”

Delvo ziet zijn boek niet enkel als een historisch document. Hij hoopt opnieuw een politieke rol van betekenis te kunnen spelen als raadge*ver van extreem-rechts. Het maand*blad Dietsland-Europa – vaak omschreven als de ‘denktank’ van het VB – biedt hem daartoe de mogelijk*heid. Tussen 1976 en 1983 kan hij er talloze arti*kels in kwijt.

Daarin brengt hij niet alleen zijn oude denkbeelden in herin*nering, hij legt eveneens verbanden met actuele situaties. Zo wijst Delvo in zijn artikel 'De gastarbeiders in het Derde Rijk' op een aantal redenen waarom “we wel kunnen spreken van gast*arbeid in het Derde Rijk, maar niet van een gastarbeiders*pro*bleem waar*mee wij op dit ogenblik hier en elders geconfron*teerd worden.” Het artikel leest als een reeks tips aan ex*treem-rechts.

In 1978 publiceert Delvo zijn tweede boek De mens wikt: terugblik op een wisselvallig leven. Vijf jaar later ver*schijnt Democratie in stormtij: democratisch socialisme in de crisisjaren dertig. “Dat Delvo vandaag zijn theorieën nog steeds met overtuiging verkondigt, daarvoor zijn wij erg gelukkig,” schrijft Edwin Truyens in mei 1979 in Dietsland-Europa. Truyens was in 1976 de oprich*ter van de Nationalis*tische Studentenver*eniging (NSV) en stond later ook mee aan de wieg van het Vlaams Blok, waarvan hij tot 1983 de studiedienst leidde.

Wanneer Delvo met een amnestielijst aan de Europese verkiezingen van 10 juni 1979 wil deelnemen, staat het Blok klaar om hem te steunen.

Vlaams nation(aal-soci)alist

In 1996 haalt het Vlaams Blok deze Edgard Delvo opnieuw van stal in de voorbereidingen van haar eerste sociaal-economisch congres. Op het moment dat er verwoed gediscussieerd wordt over de sociaal-economische koers die het VB uitmoet, verschijnt in het partijblad een paginagroot artikel over Delvo onder de titel 'Van marxist tot nationalist'.

Edgard Delvo in het Vlaams Blok partijblad van mei 1996

Al in de inleiding maakt het VB duidelijk dat het de nationaal-socialist Delvo tot haar kamp rekent: “Al te dikwijls wordt het Vlaams-nationalisme verweten dat het totaal afwezig is geble*ven in de sociale strijd van ons volk. Dit verwijt is beslist onte*recht,” luidt het. Delvo, die als bewijs van het tegendeel moet dienen, wordt vervolgens omschreven als “één van de merkwaar*dig*ste en boei*endste figuren die de stap heeft gezet van het socia*lisme naar het Vlaams-nationa*lisme, zonder daarbij zijn socia*le bestre*vin*gen te hebben moeten prijsgeven.”

Bij zijn overlijden in 1999 krijgt Delvo een paginagroot in memoriam in het Vlaams Blok Magazine (oktober 1999). “Een belangrijk richtinggever wat de samensmelting tussen de nationale en sociaalbewogen motiveringen aangaat,” noemde toenmalig ondervoorzitter Roeland Raes hem toen.

Marc Spruyt
14/02/2006
Bron: Blokwatch
Ik wist de grote lijnen helaas al, maar het wordt te gemakkelijk "vergeten" en ik kan alleen maar toejuichen dat het hier nog eens onder de aandacht gebracht wordt... We kennen allemaal de foto van VB-stichter Dillen in nazi uniform, met hitlergroet..


nog twijfels?
Hier uit een tweede bron:

Laatst gewijzigd door filosoof : 17 februari 2006 om 16:55.
filosoof is offline   Met citaat antwoorden
Oud 17 februari 2006, 17:14   #3
drosophila
Eur. Commissievoorzitter
 
drosophila's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 25 oktober 2005
Locatie: Galaxias Kyklos
Berichten: 9.724
Standaard

Dit bericht is maar een aanvulling op een lange thread die helemaal weg is en teruggeplaatst zal worden "zodra er tijd voor is" (zie http://forum.politics.be/showthread....05#post1550005)
Tja.
drosophila is offline   Met citaat antwoorden
Oud 17 februari 2006, 21:37   #4
Salmon L.A.
Parlementsvoorzitter
 
Salmon L.A.'s schermafbeelding
 
Geregistreerd: 24 juni 2005
Berichten: 2.140
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door drosophila Bekijk bericht
Dit bericht is maar een aanvulling op een lange thread die helemaal weg is en teruggeplaatst zal worden "zodra er tijd voor is" (zie http://forum.politics.be/showthread....05#post1550005)
Tja.
Alleen de VB'ers zijn gelukkig met dat langdurig hiaat. Zij zitten al te bibberen dat al die threads die hen in het nauw brachten opnieuw open zullen zijn vooraleer het 8 oktober is. Als dat lukt tenminste.
__________________
Dit citaat van max4westland dateert van 7 oktober 2006:
"Het is goed dat er nog wat fascisme in het Vlaams Belang overblijft. Al was het maar om te verhinderen dat die liberalen en andere postjesjagers de partij zouden degraderen tot een gewone salonfahige centrumrechtse partij."
Salmon L.A. is offline   Met citaat antwoorden
Oud 2 januari 2007, 01:21   #5
Kennin
Vreemdeling
 
Kennin's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 17 oktober 2004
Berichten: 4
Standaard

Kan zijn dat deze links hier al ergens staan, maar desondanks:

http://www.youtube.com/watch?v=tMvgZ...4316E1&index=0

http://www.youtube.com/watch?v=QcKrd6AXAvQ&NR

http://www.youtube.com/watch?v=MJApH...AA8642&index=0

Siddert ende beeft voor de "familiepartij"...
__________________
Kennin
Sho(w?)dan
Bujinkan Budō Taijutsu
http://www.te-nage.be
Kennin is offline   Met citaat antwoorden
Oud 2 januari 2007, 03:07   #6
Internaut
Banneling
 
 
Internaut's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 2 mei 2004
Locatie: VL
Berichten: 2.761
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Kennin Bekijk bericht
Kan zijn dat deze links hier al ergens staan, maar desondanks:

http://www.youtube.com/watch?v=tMvgZ...4316E1&index=0

http://www.youtube.com/watch?v=QcKrd6AXAvQ&NR

http://www.youtube.com/watch?v=MJApH...AA8642&index=0

Siddert ende beeft voor de "familiepartij"...
jaja met al uw gespam. Stond pas op Blokwatch, toeval zeker ?
Heb je je daarvoor geregistreerd ?
Internaut is offline   Met citaat antwoorden
Oud 2 januari 2007, 03:11   #7
Kallikles
Secretaris-Generaal VN
 
Kallikles's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 4 oktober 2005
Berichten: 21.222
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Internaut Bekijk bericht
jaja met al uw gespam. Stond pas op Blokwatch, toeval zeker ?
Heb je je daarvoor geregistreerd ?
Tegenargumenten heb je blijkbaar niet.
__________________
islamophobie et bêtise ordinaire:
Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Zipper
de bruine pest is de islam. Het is de meest boosaardige ideologie sinds het nazisme.
Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Pericles
Mogelijk zijn het hebben van verbale kwaliteiten niet uw grootste talent.
Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Andev
Waarom zou ik moeten weten wat "multivariaatanalyse" betekent???
De mensen, steeds meer en meer, hebben lak aan dat soort gelul.
Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Mike Godwin
By all means, compare these shitheads to Nazis.
Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Gipsy
Ja ik heb gezegd dat ik de moord op duizenden Nigerianen, omdat het zwarten zijn, goedpraat.
Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Gipsy over Europa's moslims
Naft er over en een stekske.

Laatst gewijzigd door Kallikles : 2 januari 2007 om 03:11.
Kallikles is offline   Met citaat antwoorden
Oud 2 januari 2007, 03:32   #8
Kennin
Vreemdeling
 
Kennin's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 17 oktober 2004
Berichten: 4
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Internaut Bekijk bericht
jaja met al uw gespam. Stond pas op Blokwatch, toeval zeker ?
Heb je je daarvoor geregistreerd ?
Juist ja.
Stevige argumenten. Sta er versteld van.

__________________
Kennin
Sho(w?)dan
Bujinkan Budō Taijutsu
http://www.te-nage.be
Kennin is offline   Met citaat antwoorden
Oud 2 januari 2007, 03:32   #9
Dr. Strangelove
Minister
 
Dr. Strangelove's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 1 juni 2006
Locatie: Gent
Berichten: 3.288
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Kallikles Bekijk bericht
Tegenargumenten heb je blijkbaar niet.
Ik denk dat de tetten van Anke Vandermeersch voor Internaut een doorslaggevend argument waren in zijn partijkeuze.
__________________
Be an independent thinker. There is no other kind.
Dr. Strangelove is offline   Met citaat antwoorden
Oud 2 januari 2007, 03:53   #10
Kennin
Vreemdeling
 
Kennin's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 17 oktober 2004
Berichten: 4
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Dr. Strangelove Bekijk bericht
Ik denk dat de tetten van Anke Vandermeersch voor Internaut een doorslaggevend argument waren in zijn partijkeuze.
Of haar "stand"punten... als we toch die toer opgaan.

Anke Vandermeersch is naar mijn mening zowat het laagste dat er is. De Winter en co komen tenminste uit voor hun... heu... hun... hoe noem je dat? Zal ik het maar "mening" noemen, bij gebrek aan een correcter, sluitend, eenduidig woord?
Anke Vandermeersch is iemand van het kaliber: "hoe ik krijg geen mandaat bij de VLD? Dan ga ik maar naar het VB!"
Hoe kan je DAAR nu in 's hemelsnaam voor kiezen als je nog ergens wat verstand hebt?

Hoe dan ook. Deze drie reportages zijn behoorlijk spraakmakend en verhelderend voor iedereen die niet met een roze... heu... bruine bril rondloopt.
Enneuh: ja, twee van de reportages werden gemeld door Blokwatch. En dan?
De derde trouwens niet -voor zover ik weet.

Maar goed, Internaut let hoe dan ook niet goed op. Als hij/zij dat wel zou doen, zou hij/zij zien dat ik van 2004 ingeschreven ben.
Ik vond het gewoon even de moeite om dit hier nu te vermelden.
Kan toch niets mis mee zijn, tenzij je natuurlijk PRO-Vascistische Bsychopaten bent... en DAN voel je natuurlijk nattigheid en moet je de aandacht afleiden van het gegeven in de hoop het ergste zo overleven.

Helaas!
"Ons" landje wordt wakker... de Vlamingen pikken het niet meer, die opjutterij door het VB!
__________________
Kennin
Sho(w?)dan
Bujinkan Budō Taijutsu
http://www.te-nage.be
Kennin is offline   Met citaat antwoorden
Oud 2 januari 2007, 09:08   #11
Zwartengeel
Secretaris-Generaal VN
 
Geregistreerd: 22 juli 2005
Berichten: 35.007
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Kennin Bekijk bericht
Anke Vandermeersch is naar mijn mening zowat het laagste dat er is. De Winter en co komen tenminste uit voor hun... heu... hun... hoe noem je dat? Zal ik het maar "mening" noemen, bij gebrek aan een correcter, sluitend, eenduidig woord?
Anke Vandermeersch is iemand van het kaliber: "hoe ik krijg geen mandaat bij de VLD? Dan ga ik maar naar het VB!"
Hoe kan je DAAR nu in 's hemelsnaam voor kiezen als je nog ergens wat verstand hebt?

http://forum.politics.be/showthread.php?t=73444

De poco's zijn gelukkig een stuk minder opportunistisch ingesteld, nietwaar?
Zwartengeel is offline   Met citaat antwoorden
Oud 2 januari 2007, 09:20   #12
Metternich
Perm. Vertegenwoordiger VN
 
Metternich's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 2 mei 2006
Locatie: Dietsland-Europa Ideologie: Solidarisme en corporatisme
Berichten: 10.620
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door drosophila Bekijk bericht
blablabla
Wij organiseren toch de vormingsactiviteiten die wij willen. In tegenstelling tot velen van de linkerkant zijn wij bereid om iedereen te laten spreken en over alles te praten. Blokwatch vermeldt gemakkelijkheidshalve wel nooit iets over vormingsavonden met mensen van het Koerdisch Cultureel Centrum, niet direct mensen met een rechts gedachtegoed...
__________________Laatst gewijzigd door Metternich : 2 januari 2007 om 09:20.
Metternich is offline   Met citaat antwoorden
Oud 2 januari 2007, 09:41   #13
baarle
Eur. Commissievoorzitter
 
baarle's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 17 april 2006
Locatie: waar mijn stella staat
Berichten: 8.427
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Kennin Bekijk bericht
Anke Vandermeersch is iemand van het kaliber: "hoe ik krijg geen mandaat bij de VLD? Dan ga ik maar naar het VB!"
Hoe kan je DAAR nu in 's hemelsnaam voor kiezen als je nog ergens wat verstand hebt?
Er is in Vlaanderen niets lager dan de VLD, en wie die verlaat toont alleen daardoor al over een minimum aan verstand te beschikken, maar dat terzijde.
__________________

Laatst gewijzigd door baarle : 2 januari 2007 om 09:42.
baarle is offline   Met citaat antwoorden
Oud 2 januari 2007, 09:53   #14
Knuppel
Secretaris-Generaal VN
 
Geregistreerd: 21 juni 2002
Locatie: Vlaanderen
Berichten: 95.603
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door baarle Bekijk bericht
Er is in Vlaanderen niets lager dan de VLD, en wie die verlaat toont alleen daardoor al over een minimum aan verstand te beschikken, maar dat terzijde.
Knuppel is offline   Met citaat antwoorden
Oud 2 januari 2007, 10:55   #15
IlluSionS667
Banneling
 
 
IlluSionS667's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 15 juni 2004
Berichten: 2.922
Standaard

Als het "democratische" Vlaanderen het toeliet om een fascistische of nationaal-socialistische partij op te richten, dan zouden er geen mensen met dergelijke ideeën in die partij zitten. Vandaag mogen echter enkel partijen bestaan die het eens zijn met een aantal principes van de Belgische politieke elite, zodat iedereen die ideeën heeft rechts van het VB verplicht is bij deze partij te gaan of haar te steunen.

Hoe dan ook, is het VB geen fascistische of nationaal-socialistische partij. Haar politieke agenda lijkt hoegenaamd niet op deze ideologieën en de meerderheid van haar leden zijn noch fascist noch nationaal-socialist.

Organisaties als het NSV!, VNJ en Voorpost zijn welliswaar radicaler dan het VB op sommige vlakken, maar ook zij zijn geen fascistische of nationaal-socialistische organisaties. NSV!, VNJ en Voorpost zijn trouwens vooral gefocust op de Vlaams-nationale zaak en houden zich in veel mindere mate bezig met het vreemdelingenstandpunt, in tegenstelling tot het VB. Daarboven komt nog dat het vreemdelingenstandpunt van deze organisaties veel minder Islamofobisch is, al is er wel een consensus dat een homogene cultuur in Vlaanderen te wensen is.

De media doet echter goed haar best om alle zogenaamd extreem-rechtse organisaties op één hoop te gooien en hen allemaal met het fascisme en varianten te vergelijken. Daarbij worden de feiten vaak verdraaid in het nadeel van deze organisaties wanneer het maar mogelijk is. Objectieve berichtgeving over deze organisaties bestaat hoegenaamd niet. Daarom raad ik ook iedereen aan om een naar een vormingsavond van het NSV! te gaan om te zien wat voor mensen dat nu werkelijk zijn. De meesten onder jullie zouden hun ogen zeer wijd opentrekken en heel wat vooroordelen (tav zogenaamd extreem-rechts) tegengesproken zien worden... En nee, zelf ben ik geen lid van het NSV!... enkel een sympathisant.

Laatst gewijzigd door IlluSionS667 : 2 januari 2007 om 10:58.
IlluSionS667 is offline   Met citaat antwoorden
Oud 2 januari 2007, 10:57   #16
driewerf
Perm. Vertegenwoordiger VN
 
driewerf's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 9 juni 2004
Locatie: mechelen
Berichten: 11.967
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door baarle Bekijk bericht
Er is in Vlaanderen niets lager dan de VLD, en wie die verlaat toont alleen daardoor al over een minimum aan verstand te beschikken, maar dat terzijde.
dan beschikt Miss Vandermeersch zelfs niet over dat minimum, aangezien ze uit de VLD is gezet.

Laatst gewijzigd door driewerf : 2 januari 2007 om 10:58.
driewerf is offline   Met citaat antwoorden
Oud 2 januari 2007, 11:00   #17
IlluSionS667
Banneling
 
 
IlluSionS667's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 15 juni 2004
Berichten: 2.922
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door driewerf Bekijk bericht
dan beschikt Miss Vandermeersch zelfs niet over dat minimum, aangezien ze uit de VLD is gezet.
Misschien zit ze wel over het maximum heen

De VLD heeft een traditie van mensen uit de partij te kegelen die haar partijtop te rechts vindt, waaronder heel was klassieke liberalen. Veel zegt dit dus niet.
IlluSionS667 is offline   Met citaat antwoorden
Oud 2 januari 2007, 11:29   #18
driewerf
Perm. Vertegenwoordiger VN
 
driewerf's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 9 juni 2004
Locatie: mechelen
Berichten: 11.967
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door IlluSionS667 Bekijk bericht
Misschien zit ze wel over het maximum heen

De VLD heeft een traditie van mensen uit de partij te kegelen die haar partijtop te rechts vindt, waaronder heel was klassieke liberalen. Veel zegt dit dus niet.
kronkelde kronkel.
driewerf is offline   Met citaat antwoorden
Oud 2 januari 2007, 11:39   #19
Knuppel
Secretaris-Generaal VN
 
Geregistreerd: 21 juni 2002
Locatie: Vlaanderen
Berichten: 95.603
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door driewerf Bekijk bericht
dan beschikt Miss Vandermeersch zelfs niet over dat minimum, aangezien ze uit de VLD is gezet.
Anke Vandermeersch werd voor een jaar geschorst omdat ze het cordon sanitaire niet 'respecteerde'.
Waarop ze haar VLD-lidkaart terugstuurde.
Knuppel is offline   Met citaat antwoorden
Oud 2 januari 2007, 11:59   #20
driewerf
Perm. Vertegenwoordiger VN
 
driewerf's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 9 juni 2004
Locatie: mechelen
Berichten: 11.967
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Knuppel Bekijk bericht
Anke Vandermeersch werd voor een jaar geschorst omdat ze het cordon sanitaire niet 'respecteerde'.
Waarop ze haar VLD-lidkaart terugstuurde.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Anke_Vandermeersch
driewerf is offline   Met citaat antwoorden
Antwoord


Discussietools

Regels voor berichten
Je mag niet nieuwe discussies starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag niet bijlagen versturen
Je mag niet jouw berichten bewerken

vB-code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit
Forumnavigatie


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 22:45.


Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2020, Politics.be