Politics.be Problemen met registreren? Of een verloren wachtwoord? Gelieve een mail te verzenden naar maarten@politics.be met vermelding van je gebruikersnaam.

Ga terug   Politics.be > Algemeen > Binnenland
Registreer FAQForumreglement Ledenlijst Markeer forums als gelezen

Binnenland Onderwerpen omtrent de binnenlandse politiek kunnen hier terecht. Let er wel op dat dit subforum enkel over dergelijk algemene zaken gaat die niet thuishoren in de themafora.

Antwoord
 
Discussietools
Oud 14 maart 2019, 10:35   #1
marie daenen
Secretaris-Generaal VN
 
Geregistreerd: 2 december 2013
Berichten: 21.513
Standaard Het CO2-gevaar voor de opwarming wetenschappelijk getoetst

Ik denk dat al degene die hier zo overhoop liggen met het klimaat en de huidige protesten voor of tegen de klimaatopwarming wel of niet steunen, hoognodig hier deze wetenschappelijke bijdrage mogen lezen.:

Citaat:
Nieuwsbrief Pjotrs Dwarsliggers 14 maart 2019
Nr. 93

Het CO2-gevaar voor de opwarming wetenschappelijk getoetst


Waarde lezer,

Hoewel de titel de indruk wekt dat het om een onleesbare wetenschappelijke bijdrage gaat, is dat niet het geval. De auteur heeft zelf geen wetenschappelijke vorming in het klimaatdomein maar hij deed wél de moeite om zich goed te informeren en kon daarvoor rekenen op de kennis van een ervarend fysicus en tevens een geduldige ‘leraar’, die ook elke wetenschappelijke 'Dwarsliggers'-publicatie vooraf goedkeurt.

De bedoeling is om onze niet-wetenschappelijk gevormde lezers (vooral ook beleidsverantwoordelijken en journalisten) te tonen dat ze met een beetje moeite ook zelf veel meer kennis kunnen verwerven in plaats van zich gemakshalve te verschuilen achter een onbestaande wetenschappelijke ‘klimaatconsensus’. Bij twijfel, lees dan eens deze imponerende lijst van hoofdzakelijk vooraanstaande beta-wetenschappers die een petitie ondertekenden met de vraag aan President Donald Trump om uit het klimaatakkoord te treden.

Met gezond verstand komen we al een eind weg

In de fysica schuilt veel kennis die we ook zonder te studeren wel beseffen, al kunnen we die niet altijd verklaren. Iedereen weet bijvoorbeeld dat de zon onze aardbol verwarmt maar niet de ruimte. Daar is het ijzig koud en we mogen dus dankbaar zijn dat we beschermd worden door een atmosfeer, met al die waterdamp en broeikasgassen. Ze laten minder zonnestraling binnen maar houden ook de warmte binnen. Zonder dampkring zou de temperatuur zo’n dertig ?* vijfitg graden minder bedragen!

Denk eens aan onze infrarood straalkacheltjes die de lucht niet verwarmen maar wel de materie. Wat ik leerde was dat warmte eigenlijk de energie is van allerlei bewegingen binnen de materie. Voor vaste stoffen is dat enkel vibratie.

We weten ook dat we onze huid moeten beschermen tegen het onzichtbare zonlicht en daarom smeren we ons best in tijdens de zonnige dagen. Dat komt omdat de zon het overgrote deel van het licht uitzendt in het onzichtbare ultraviolet spectrum.

Wat ik ook weet is dat de intensiteit van de straling vermindert in functie van de afstand. Ik leerde dat die vermindering evenredig is met het kwadraat van de afstand.

Ik wist ook dat de straling onregelmatig is, maar leerde dat er een steeds weerkerende zonnecyclus is van ELF jaar waarbij er een verandering is van 0,3% of ~3 Watt per m2. Dat lijkt niet veel maar mijn leraar maakte mij duidelijk dat het wél belangrijk is. De gereputeerde astrofysicus Valentina Zharkova denkt zelfs dat we omwille van de veranderingen in de zonnewerking binnenkort aan een afkoeling toe zijn. Houtkacheltjes bijhouden zou wel eens heel belangrijk kunnen zijn!

Voor ik begon met schrijven wist ik al dat de atmosfeer een belangrijk onderdeel is van de klimaatveranderingen. Nu nog weten hoe dat juist in mekaar zit, want, zo kreeg ik mee als waarschuwing, menselijke ingrepen in de samenstelling van de atmosfeer zijn een stap in het onbekende en daarvoor geldt dus ook het voorzorgsprincipe.

Wat ik vooral onthield uit de lessen, was dat er over het belang van CO2, naast heel veel aanwijzingen uit ijskernboringen die het verre verleden verklaren, ook een wet in de fysica bestaat, de Wet van Lambert Beer, die slechts één wetenschappelijke conclusie toelaat:

CO2 kan ONMOGELIJK de oorzaak zijn van de opwarming van de aarde en elke maatregel om de uitstoot van CO2 te verminderen is pure geldverspilling.


Het CO2-gevaar voor de opwarming wetenschappelijk getoetst

In een vorige bijdrage toonden we aan dat de zeespiegelstijging ten gevolge van de opwarming van de aarde, berust op een fout en de zeespiegelstijging momenteel geen enkel alarmerend teken vertoont.

Een tweede dogma van het VN-IPCC is dat de menselijke uitstoot van CO2 dé oorzaak is van de actuele opwarming van de aarde.

Dit dogma omvat twee essentiële elementen: (1) dat CO2 in de atmosfeer zorgt voor een belangrijk opwarmend effect en (2) dat de door de mens veroorzaakte CO2-uitstoot, de voornaamste oorzaak is van de actuele opwarming.

Laten we beginnen met dat eerste dogma te onderzoeken: ‘Is CO2 belangrijk voor de opwarming?’ Voor ons onderzoek baseren we ons op metingen en wetten uit de fysica die algemeen aanvaard zijn.

De mogelijke rol van CO2 voor de opwarming van de aarde

Hier zien we een grafiek waarbij de correlatie tussen beide, temperatuur en CO2 aanwezigheid in de atmosfeer in het verre verleden wordt aangetoond.Metingen van het Russisch ‘Vostok’ (betekent Oost) station op Antarctica.

Een eerste vaststelling die uit deze grafiek duidelijk blijkt is dat de herhaalde en drastische temperatuurstijgingen door de eeuwen heen niets te maken hebben met menselijke CO2-uitstoot (door het industriële gebruik van fossiele brandstoffen). Het dogma dat dit nu wel het geval zou zijn is daarmee moeilijk te bewijzen.

Deze stelling werd reeds lang geleden onderzocht en botst op meerdere ernstige wetenschappelijke bezwaren.

Er was en is wel degelijk een duidelijke correlatie tussen de temperatuur en de CO2 concentratie. Er is ook een causaal verband tussen beiden. Maar wat veroorzaakt wat? Op de grafiek hierboven is dat moeilijk te zien. Door die metingen, die we van jaar tot jaar hebben, een stukje uit te vergroten kunnen we wel op die vraag antwoorden:We zien hier duidelijk dat de CO2 concentratieveranderingen de temperatuursverandering volgen. Er zit ongeveer 800 jaar ‘vertraging’ tussen. Nu moet het gevolg altijd na de oorzaak komen. Dus was, alvast voor het hele gekende verleden, temperatuur oorzaak en CO2 gevolg.

Maar naast de langetermijnvariaties van het klimaat zijn er ook heel veel factoren die zorgen voor de kleine variaties van het klimaat en waarover in de wetenschap helemaal géén consensus bestaat. We weten gewoon te weinig om al die invloeden en hun wisselwerking in kaart te brengen, laat staan om op deze beperkte basis betrouwbare voorspellingen te kunnen doen.

Laten we even kijken naar wat het IPCC zegt over de rol van (menselijke) CO2 in de temperatuurstijging op korte termijn:De voorspelling van het IPCC (rode lijn) geeft een veel hogere temperatuurstijging aan dan de temperatuur (voor de periode na de industriële revolutie) die intussen werd gemeten, via waarnemingen (ballons en satellieten). Met andere woorden, ook op de korte termijn is er geen enkele wetenschappelijke basis die de alarmistische voorspellingen bevestigen.

Laten we even kijken naar een andere grafiek waarop niet alleen de gemiddelde waarde voorkomt maar ook de waaier van voorspelde temperatuurstijgingen:De dikke rode lijn geeft aan wat er ons te wachten staat wanneer we niets doen aan de toenemende CO2-hoeveelheid. De verschillende lijnen geven de (voorspellings-)modellen voor de temperatuur weer in functie van de (menselijke) CO2-uitstoot, waarbij de onderste lijnen overeenstemmen met een minimale of helemaal géén menselijke CO2-productie.
Deze grafiek maakt meteen duidelijk dat de gemeten waarden (zwarte lijn) overeenstemmen met de voorspelling dat er geen toename was van de CO2. Daar dit echter wel het geval was moet het betekenen dat de invloed van die CO2-toename op de temperatuur gering of onbestaande is.

Als voorlopige conclusie kunnen we dus stellen dat elke maatregel om de opwarming van de aarde tegen te gaan door de CO2-uitstoot te verminderen nutteloos is. Weggegooid geld dus!

Hoe werkt CO2 in de atmosfeer op de temperatuurstijging

Het IPCC gaat uit van de aanname dat de toenemende CO2 ook een toenemende opwarming van de aarde veroorzaakt en vermits vooral de antropogene productie van CO2 fel is toegenomen sinds de industriële revolutie is hun conclusie dat de antropogene CO2 de oorzaak is van de huidige (sinds de industriële ontwikkeling) opwarming van de aarde. Daarvoor beroepen ze zich op de sensitiviteit van het klimaat voor CO2 (CO2-Climate Sensitivity). De aanname van het IPCC was dat voor elke verdubbeling van de hoeveelheid CO2 de temperatuur zal blijven stijgen met 3 (plus minus 1,5) °C. Of dus een stijging met minstens 1,5 en hoogstens 4,5°C. De voorspellingen die het IPCC aan de regeringen ter beschikking stelt gaan uit van 3ºC.

De gevoeligheid van het klimaat voor de CO2-stijging

Laten we deze grafiek eens nauwkeurig belkijken:Die ‘gevoeligheid’ is gedefinieerd als de temperatuurverhoging die door een verdubbeling van de CO2-concentratie in de atmosfeer wordt veroorzaakt.

Uit deze grafiek leren we dat in 2000 voorspeld werd dat de CO2 gevoeligheid méér dan 4 graden Celsius (verticale as) zou kunnen bedragen. Ook vandaag nog claimen sommige klimaatalarmisten dat het inderdaad zo dramatisch zal aflopen.

Deze grafiek toont duidelijk aan dat de schattingen, dank zij voortschrijdend inzicht, de laatste 20 jaar continu gedaald zijn en zich nu naar nul toe bewegen. Intussen was er echter nog géén spoor van minder CO2 in de atmosfeer vastgesteld, en toch blijven klimaatalarmisten tot op vandaag beweren dat de opwarming catastrofaal zal zijn.

Uit deze grafiek blijkt ook een andere belangrijke vaststelling, namelijk dat verschillende wetenschappers die op deze tabel vermeld worden, afwijkende resultaten laten zien. Eén van deze wetenschappers met een gevestigde reputatie is ongetwijfeld professor aan het MIT, Dr Richard Lindzen, natuurkundige gespecialiseerd in de fysica van de atmosfeer. Hij bekleedde een belangrijke functie in het wetenschappelijk team van het IPCC, maar nam ontslag, omwille van de hardnekkigheid waarmee het IPCC bleef vasthouden aan de foutieve hogere temperatuurwaarden (rode lijn op de grafiek). Zijn berekening (in 2011) geeft aan dat de CO2-invloed op de temperatuur beperkt is tot 0,7 °C. Lezers met voldoende wetenschappelijke kennis kunnen hier zijn berekening controleren.

De grafiek hierboven toont ook aan dat Lindzen niet alleen staat met zijn veel geruststellender resultaat en dat bewijst op zijn minst dat al wie zich verbergt achter de ‘consensus’-theorie getuigt van onwetendheid of eventueel zelfs ideologische blindheid. Dat is helaas zo voor de Vlaamse traditionele media die zelfs de moeite niet willen doen om zich te informeren over de evolutie in de wetenschappelijke klimaatkennis binnen het IPCC én andere gerenommeerde instellingen.

Ook al is het duidelijk dat de invloed van CO2 minder groot is dan de politieke ‘klimaatconsensus’ ons opdringt, het blijft de moeite waard om de klimaatgevoeligheid van CO2 te toetsen aan de wetenschappelijke wetmatigheden. Immers, wanneer wetenschappelijk kan aangetoond worden dat CO2 absoluut géén argument is om onze energietransitie aan een hoog tempo en tegen een exorbitante prijs door te drukken, zouden de beleidsverantwoordelijken ten minste de kans krijgen om een niet-ideologisch gestuurd beleid te voeren dat wél door de wetenschap ondersteund wordt en, toch wel belangrijk, véél minder zal kosten, zowel in termen van geld als van de ontwrichting van de maatschappij.

Wetten en proefondervindelijke vaststellingen

Laten we even voor de niet-wetenschappelijk onderlegde lezers een voorbeeld uit het dagelijkse leven nemen vooraleer ons te wagen aan de wetenschap: Elke moeder weet dat wanneer de kinderen thuiskomen van een dagje ravotten buitenshuis, de wastrommel vol zit met vuile was. Het gebeurt dan ook wel eens dat na een eerste wasbeurt er nog hardnekkig vuil in de kleren is gebleven en een twee wasbeurt noodzakelijk is. Maar elke huisvrouw (dat mag ook een huisman zijn) weet ook dat na hooguit drie wasbeurten die kleren er niet properder van zullen worden. Moraal van dit verhaal: wasproducten maken kleren proper maar na hooguit enkele wasbeurten hebben ze geen bijkomend effect meer. Proper is proper! Na dit staaltje gezond keukenverstand van Tante Kaat, nu opnieuw een beetje wetenschap.

De Wet van Lambert-Beer zegt iets gelijkaardigs over het effect van CO2: wanneer er steeds meer CO2 in de atmosfeer aanwezig is, dan blijkt dat er van die toegenomen CO2, na door enkele lagen van de atmosfeer te dringen, nauwelijks nog iets overblijft. Het effect van méér CO2 op de toename van de temperatuur wordt steeds kleiner. Lambert Beer legde deze vermindering van het effect ook vast in een formule. Komt daarbij dat recenter deze wet proefondervindelijk werd nagemeten én bekrachtigd.

Wet van Lambert-Beer

De wet van Lambert-Beer relateert de absorptie van licht aan de eigenschappen van het materiaal waar het licht doorheen reist. Deze natuurwet werd door August Beer in 1852 geformuleerd en is ook gebaseerd op het werk van Johann Heinrich Lambert (1728-1777). Deze wet is wel degelijk toepasbaar op de absorptie van het (zonne)licht tijdens het doordringen van de atmosfeer.

De essentie van de wet van Lambert-Beer is een negatieve exponentiële afhankelijkheid van de concentratie en van de dikte van het materiaal. Lees hier de wetenschappelijke uitleg over deze wet en de formule om de degradatie van de CO2-invloed te meten.

Bedenk ook dat CO2 niet het enige broeikasgas is. In de grafiek hieronder zien we het IR-absorptiespectrum van lucht met de gebruikelijke verontreinigingen: CO2, maar ook ozon en vooral waterdamp. Ook te zien voor wie belangstelling heeft voor de doordringing van de atmosfeer, is de heel beperkte bandbreedte van CO2.


marie daenen is offline   Met citaat antwoorden
Oud 14 maart 2019, 11:02   #2
marie daenen
Secretaris-Generaal VN
 
Geregistreerd: 2 december 2013
Berichten: 21.513
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door marie daenen Bekijk bericht
Ik denk dat al degene die hier zo overhoop liggen met het klimaat en de huidige protesten voor of tegen de klimaatopwarming wel of niet steunen, hoognodig hier deze wetenschappelijke bijdrage mogen lezen.:
Ik ga akkoord met jullie, waarom dat allemaal lezen, het is veel gemakkelijker luid te roepen en andere imbecielen na te praten...
marie daenen is offline   Met citaat antwoorden
Oud 14 maart 2019, 11:23   #3
Boduo
Secretaris-Generaal VN
 
Geregistreerd: 9 augustus 2005
Berichten: 35.005
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door marie daenen Bekijk bericht
Ik ga akkoord met jullie, waarom dat allemaal lezen, het is veel gemakkelijker luid te roepen en andere imbecielen na te praten...
Ik en nog anderen zouden dat wél lezen, moest er een samenvatting van die tekst bestaan.
___________
Greta is great.
Boduo is offline   Met citaat antwoorden
Oud 14 maart 2019, 11:38   #4
Bobke
Secretaris-Generaal VN
 
Bobke's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 26 december 2002
Locatie: Waasland
Berichten: 41.833
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Boduo Bekijk bericht
Ik en nog anderen zouden dat wél lezen, moest er een samenvatting van die tekst bestaan.
___________
Greta is great.
Voor het klimaat moet ge iets over hebben.
Bobke is offline   Met citaat antwoorden
Oud 14 maart 2019, 11:39   #5
DucDEnghien
Eur. Commissievoorzitter
 
Geregistreerd: 27 juli 2011
Berichten: 9.214
Standaard

Ik ben gestopt bij het lezen van deze zin: "De auteur heeft zelf geen wetenschappelijke vorming in het klimaatdomein"
DucDEnghien is offline   Met citaat antwoorden
Oud 14 maart 2019, 11:41   #6
morte-vivante
Minister-President
 
morte-vivante's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 13 december 2010
Berichten: 5.080
Standaard

we ontkennen basisfysica
__________________
if you hear hooves, think horses, not unicorns.
Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand
It is better to remain silent at the risk of being thought a fool, than to talk and remove all doubt of it.
morte-vivante is offline   Met citaat antwoorden
Oud 14 maart 2019, 11:45   #7
marie daenen
Secretaris-Generaal VN
 
Geregistreerd: 2 december 2013
Berichten: 21.513
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Boduo Bekijk bericht
Ik en nog anderen zouden dat wél lezen, moest er een samenvatting van die tekst bestaan.___________
Hewel, ik zal eerlijk zijn, ik ga niet manifesteren voor het klimaat en ik volg die hetse niet... Maar het minste, voor diegene die dat wel doen en die heel het land op zijn kop zetten, zelfs de democratie totaal corrumperen voor de zogezegde grote gevaren die wij allemaal en onze kinderen zouden lopen, is wel dat ze de moeite doen om een wetenschappelijk onderschreven tekst wel te lezen...

Het gaat er duidelijk over dat wij mensen niet in staat zijn het CO2 gehalte over de gehele wereld drastig te veranderen...

Als men wil spreken over de grote plaag van weggeworpen plastiek, over de onnatuurlijke ontginning van bossen enz... Akkoord, maar hun gezever over de CO2 is er verre en heel verre over... Ze gaan heel ons economisch stelsel om zeep helpen en dat voor peanuts...
Sorry hoor maat dat is mij niet één maar vele stappen te ver...

En wie zal erbij winnen denk je??? Zeker en vast niet de gewone burgers want die zullen, zoals altijd, het gelag moeten betalen terwijl de echte stropers de winsten zullen opstrijken... is great.

Laatst gewijzigd door marie daenen : 14 maart 2019 om 11:46.
marie daenen is offline   Met citaat antwoorden
Oud 14 maart 2019, 11:46   #8
patrickve
Secretaris-Generaal VN
 
Geregistreerd: 24 februari 2009
Locatie: Grenoble, Frankrijk
Berichten: 35.202
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door marie daenen Bekijk bericht
Ik denk dat al degene die hier zo overhoop liggen met het klimaat en de huidige protesten voor of tegen de klimaatopwarming wel of niet steunen, hoognodig hier deze wetenschappelijke bijdrage mogen lezen.:
Het spijt mij, maar al die "argumenten" zijn gekend en fout. Het is een beetje van het fout niveau zoals niet weten dat ge, bij het schrijven van een optelling, er een "onthouden" cijfer is in de linkse kolom. Het zijn elementaire begripsfouten van hoe het klimaatseffect werkt.
patrickve is offline   Met citaat antwoorden
Oud 14 maart 2019, 11:52   #9
marie daenen
Secretaris-Generaal VN
 
Geregistreerd: 2 december 2013
Berichten: 21.513
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door patrickve Bekijk bericht
Het spijt mij, maar al die "argumenten" zijn gekend en fout. Het is een beetje van het fout niveau zoals niet weten dat ge, bij het schrijven van een optelling, er een "onthouden" cijfer is in de linkse kolom. Het zijn elementaire begripsfouten van hoe het klimaatseffect werkt.
Oké, ik onderschrijf noch de ene noch de andere versie, omdat ik persoonlijk niet genoeg wetenschappelijk onderlegd ben om het te kunnen weten... maar ik heb in ieder geval geen enkel maar dan ook geen enkel vertrouwen in die wereldwijde georkestreerde klimaatmarsen en voor mij doen ze veel en veel meer kwaad dan goed en komen ze van juist die mensen die ons zoals altijd al belazerd hebben...
marie daenen is offline   Met citaat antwoorden
Oud 14 maart 2019, 11:57   #10
Tavek
Secretaris-Generaal VN
 
Geregistreerd: 11 januari 2004
Berichten: 48.344
Standaard

Meervoudig stemrecht & technocratie, nu.

Ik wil ontsnappen uit deze idiocracy waar Trumps en Erdogans de wereld regeren.
Tavek is offline   Met citaat antwoorden
Oud 14 maart 2019, 12:31   #11
morte-vivante
Minister-President
 
morte-vivante's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 13 december 2010
Berichten: 5.080
Standaard

tenekrullend trouwens hoe de wet van Lambert-Beer verkracht wordt voor het eigen grote gelijk
__________________
if you hear hooves, think horses, not unicorns.
Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand
It is better to remain silent at the risk of being thought a fool, than to talk and remove all doubt of it.
morte-vivante is offline   Met citaat antwoorden
Oud 14 maart 2019, 13:43   #12
patrickve
Secretaris-Generaal VN
 
Geregistreerd: 24 februari 2009
Locatie: Grenoble, Frankrijk
Berichten: 35.202
Standaard

Ik heb hier, in 't begin dat ik op 't forum zat, al eens de klassieke denkfout uiteen gezet die de auteur van dit proza ook maakt, maar die *perfect normaal is* gezien de foute voorstelling die simplistische propaganda filmpjes over het klimaatseffect maken.

Die man schijft - heel terecht - dat er al zoveel CO2 in de atmosfeer zit, dat de straling die door CO2 geabsorbeerd wordt, ALLANG is geabsorbeerd en niet op het aardoppervlak toekomt. Maw, als je dus extra CO2 zou toevoegen, ga je niet MEER absorberen. En dat is perfect waar. Dat is in de visie (de foute visie) dat de CO2 in de atmosfeer een soort van "deken" zou zijn. Dat is het dus NIET. Aangezien de CO2 niet *om die reden* het oppervlak opwarmt, hoewel het dus wel in simplistische verklaringen zo wordt voorgesteld, is zijn correct argument tegen die foute reden dan ook geen argument om te zeggen dat CO2 geen opwarming veroorzaakt.

Wat is dan WEL het juiste mechanisme ? Het juiste mechanisme is convectie, en adiabatische expansie, samen met zwarte-lichaamsstraling.

Er zit zodanig veel CO2 in de atmosfeer, dat zelfs een relatief DUNNE laag atmosfeer al alle infrarode straling al absorbeert. Maar er is een natuurkundig principe dat zegt dat wat straling absorbeert, die ook weer uitzendt, volgens de TEMPERATUUR van die laag. Dat is "zwarte-lichaamsstraling".

Nu ontvangt de aarde van de zon een zekere hoeveelheid straling (licht en infrarood). Een deel licht wordt weerkaatst, de rest wordt omgezet in warmte en straalt infrarood uit. De zonnestraling die niet als licht weerkaatst wordt (het "albedo") wordt dus vroeg of laat door de aarde of zijn atmosfeer geabsorbeerd. Bij evenwicht moet de aarde dus EXACT EVENVEEL infrarode straling terug in de ruimte stralen als de aarde van de zon ontvangt en niet direct weerkaatst als licht.

Die hoeveelheid infrarode straling wordt nu HELEMAAL uitgestraald door de "bovenste CO2 laag" van de atmosfeer, de "bovenste zwarte laag". De bovenste zwarte laag moet dus exact evenveel infrarode energie uitstralen, als de aarde ontvangt van de zon, min het direct weerkaatste licht. Die hoeveelheid hangt af van de zonne-intensiteit, en van de "kleur" van het aardoppervlak.

Of er nu veel of weinig CO2 in de lucht zit, het zal dus altijd dezelfde hoeveelheid infrarode straling zijn die die "bovenste zwarte laag" zal uitstralen.

Nu is de hoeveelheid straling die een laag lucht uitstraalt evenredig met de vierde macht van de temperatuur van die luchtlaag: dat is de wet van Wien.

Die bovenste laag moet dus, als het aardoppervlak dezelfde kleur houdt, en de zon even intens is, op een gegeven temperatuur zitten, T_zwart.

Als je nu MEER CO2 in de lucht pompt, dan gaat die bovenste zwarte laag gewoon HOGER in de atmosfeer liggen. T_zwart ligt dan dus hoger in de atmosfeer, meer is daar niet aan. Meer CO2 = T_zwart moet bereikt worden, hoger in de atmosfeer. Dat is de eerste essentie van het broeikas effect.

De tweede essentie is dat als de atmosfeer "zwart" is, er CONVECTIE optreedt want straling geraakt er moeilijk door. Warmte wordt, in de zwarte laag, door CONVECTIE getransporteerd, niet (veel) door straling.

Maw, de atmosfeer is convectief, tot aan die bovenste zwarte laag. Dat heet "de troposfeer". Daarboven is de atmosfeer te ijl om "zwart" te zijn, en is het warmte transport via straling, niet via convectie: dat heet de stratosfeer.
Je vindt de "bovenste zwarte laag" dus in de tropopause, de overgang tussen troposfeer en stratosfeer. Meer CO2 wil dus gewoon zeggen dat de tropopause hoger komt te liggen.

In een convectieve atmosfeer wordt gas samengedrukt als het daalt, en ontspannen als het stijgt. Omdat de druk hoger is "beneden" dan "boven". De luchtdruk neemt af met de hoogte.
Gas dat ontspant, koelt af (adiabatische ontspanning en koeling). Lucht die samengedrukt wordt, wordt warm (adiabatische compressie).
In een convectieve atmosfeer koelt stijgende lucht dus af, en dalende lucht warmt op. Het is een beetje ingewikkelder met vochtige lucht. Maar dat geeft een TEMPERATUURSGRADIENT in de troposfeer, van de orde van 5 graden per 1000 meter. Die temperatuursgradient is enkel maar een gevolg van de adiabatische samendrukking en ontspanning naargelang je daalt of stijgt. Een eigenschap van vochtige lucht, dus.

Dat is het tweede principe van het broeikas effect: in een convectieve troposfeer is er een gegeven temperatuursgradient, van ongeveer 5 graden per 1000 meter.

Die twee effecten samen geven het broeikas effect:

Meer CO2 ==> een gegeven temperatuur T_zwart wordt in de tropopause bereikt die HOGER ligt. Volgens de vaste temperatuursgradient moet men, vanaf die T_zwart, nu dus DIEPER DALEN om het grondoppervlak te bereiken. Bij daling stijgt het met 5 graden per 1000 meter ongeveer, dus gaat het grondoppervlak WARMER zijn.

Voila.

Laatst gewijzigd door patrickve : 14 maart 2019 om 13:55.
patrickve is offline   Met citaat antwoorden
Oud 14 maart 2019, 13:50   #13
patrickve
Secretaris-Generaal VN
 
Geregistreerd: 24 februari 2009
Locatie: Grenoble, Frankrijk
Berichten: 35.202
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Tavek Bekijk bericht
Meervoudig stemrecht & technocratie, nu.

Ik wil ontsnappen uit deze idiocracy waar Trumps en Erdogans de wereld regeren.
Plato wist dat al 2000 jaar geleden he. Democratie = tirannie.
patrickve is offline   Met citaat antwoorden
Oud 14 maart 2019, 14:48   #14
Xenophon
Secretaris-Generaal VN
 
Xenophon's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 21 september 2009
Berichten: 74.596
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door morte-vivante Bekijk bericht
we ontkennen basisfysica
Misschien moeten we de Paus vragen om van basisfysica een dogma te maken.
__________________
BDW: één termijn, zeker niet langer.
Xenophon is offline   Met citaat antwoorden
Oud 14 maart 2019, 14:57   #15
marie daenen
Secretaris-Generaal VN
 
Geregistreerd: 2 december 2013
Berichten: 21.513
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door patrickve Bekijk bericht
Ik heb hier, in 't begin dat ik op 't forum zat, al eens de klassieke denkfout uiteen gezet die de auteur van dit proza ook maakt, maar die *perfect normaal is* gezien de foute voorstelling die simplistische propaganda filmpjes over het klimaatseffect maken.
Bedank voor deze uitleg, maar ik moet erkennen dat het boven mijn hoofd gebeurd... Het klinkt in ieder geval allemaal logisch...

Ik heb wel opgemerkt dat ik niet de hele tekst heb gegeven en geef dan hier de rest van de tekst die ik via mijn e-mail ontvangen had.

Ikzelf ben niet in staat om te zien of dat wel of niets verandert aan jouw redenering

Citaat:
Bedenk ook dat CO2 niet het enige broeikasgas is. In de grafiek hieronder zien we het IR-absorptiespectrum van lucht met de gebruikelijke verontreinigingen: CO2, maar ook ozon en vooral waterdamp. Ook te zien voor wie belangstelling heeft voor de doordringing van de atmosfeer, is de heel beperkte bandbreedte van CO2.In mensentaal betekent deze wet dat de invloed van CO2 exponentieel vermindert naarmate die door de lagen van de atmosfeer dringt. Tante Kaats kennis over waspoeder was dus wetenschappelijk géén uitzondering!

Proefondervindelijk onderzoek door Dr. HUG
Met een leven ervaring in de spectroscopie is Dr. Hug dé wetenschapper om door zijn onderzoek de wet van Lambert-Beer te bekrachtigen.Lees hier meer over zijn onderzoek.

Na het toetsen van de invloed van toenemend CO2 aan de Wet van Beer blijven er slechts twee conclusies over:

De toename van CO2 KAN NIET leiden tot een snelle en grote toename van de temperatuur. NOOIT!

Maatregelen om de CO-uitstoot te verminderen zullen géén effect hebben op de temperatuurstijging.

De tweede wet van de thermodynamica

Deze wet is een fundamentele wetmatigheid over de omzetting van warmte in arbeid, die tot nu toe door alle empirische gegevens bevestigd is. Een beknopte en voor deze bijdrage belangrijke vaststelling is dat er geen proces mogelijk is waarbij warmte van een voorwerp met lage temperatuur naar een voorwerp met een hogere temperatuur stroomt. Het kan enkel in de omgekeerde richting, van warmer naar kouder.

Hierover maakte wetenschapper Joseph Postma de volgende presentatie. Zijn voornaamste bedenking is dat de wetenschappers een fout maakten door de atmosfeer voor te stellen als een vlak. Precies alsof de aarde plat is: ‘The earth is flat!’ Postma schrijft daarover: ‘Het is als een waarheid die men al duizenden jaren aanvaardt, dat een argument, dat begint met een foute veronderstelling, altijd zal leiden tot valse conclusies.”

Onze chef van de afdeling moeren en bouten las de studie van Postma en bevestigde deze stelling, al voegde hij toch één bedenking toe:
“Het is inderdaad zo dat een kouder lichaam nooit warmte kan toevoegen aan een dat een hogere temperatuur heeft. Maar…
Als de lucht opwarmt zal ze die warmte niet aan de nog warmere aarde kunnen afgeven. Wat ze echter wel doet is de afgifte van warmte door de aarde verminderen. Die afgifte is namelijk recht evenredig met het temperatuurverschil tussen aarde en lucht. Als de lucht opwarmt wordt dat verschil kleiner en vermindert dus ook de warmtestroom.
De aarde ontvangt energie via elektromagnetische golven, die in de warmtestroom niet direct (indirect dus wel!) meespelen. Dus zal de aarde toch in temperatuur stijgen, doordat ze minder warmte verliest en dezelfde hoeveelheid energie blijft krijgen. Daarom is het voornaamste en volledig onweerlegbare argument dat CO2, vanaf een bepaalde concentratie die al lang overschreden is, géén beduidende rol KAN spelen, de Wet van Lambert-Beer."

Waarde lezers,

We hebben al verschillende reacties gelezen die poogden de argumenten van Joseph Postma onderuit te halen. Meestal probeert men de essentie te verdrinken in allerlei details die enkel maar ‘window dressing’ zijn, of door te pogen de toepasbaarheid in twijfel te trekken. Maar niet één kon het wetenschappelijk bewijs leveren van de onjuistheid van de wet van Lambert-Beer, en toch …

We zijn ons bewust dat klimaatalarmisten en hun onwetende aanhang onder politici en journalisten deze bijdrage zullen pogen te diskwalificeren of gewoon zullen negeren. Ze doen maar, tot in de stemhokjes op zondag 26 mei het gezond boerenverstand van de Vlamingen zal beslissen of ze er goed aan deden.

Ik heb daar slechts één ding aan toe te voegen:

Wetenschap vraagt soms tijd om antwoorden te kennen, maar géén mens die eraan voorbij kan met enkel maar geloof.Pjotr's Dwarsliggers
marie daenen is offline   Met citaat antwoorden
Oud 14 maart 2019, 22:55   #16
werkman
Minister-President
 
Geregistreerd: 5 december 2014
Berichten: 4.937
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door marie daenen Bekijk bericht
Bedank voor deze uitleg, maar ik moet erkennen dat het boven mijn hoofd gebeurd... Het klinkt in ieder geval allemaal logisch...

Ik heb wel opgemerkt dat ik niet de hele tekst heb gegeven en geef dan hier de rest van de tekst die ik via mijn e-mail ontvangen had.

Ikzelf ben niet in staat om te zien of dat wel of niets verandert aan jouw redenering


Even afwachten maar. Momenteel hebben we voldoende neerslag.
Wel, ik zal dus nu mijn gewaagde voorspelling doen.
Deze zomer en volgende zomers zal er weer bij ons onvoldoende neerslag vallen.
Alle elementen zijn en blijven aanwezig om mijn voorspelling waar te maken.
Die pseudo wetenschappers bekijken klimaat te eng om zich waar te maken in hun vooruitzichten. Er zijn teveel belangrijke factoren die over het hoofd worden gezien. Ik ga mij niet wagen aan de opsomming ervan.
De twee belangrijkste zal ik geven. De zeeën warmen op. Hoe lang zullen ze hun rol als schokdemper nog vervullen?
En het teveel aan CO2 in de lucht komt van het gebruik van teveel grondstoffen die in het verleden juist hebben gezorgd voor heropname van het teveel aan CO2. En waar moet de massa methaan naar toe die zal vrijkomen bij opwarming van de perma-frost?
Stop!! Ik zit al aan drie!
En nog iets anders. De wereldbevolking stijgt drastisch.
Het visbestand in de zeeën daalt. Niet alleen wegens temperatuurstijging maar ook nu al wegens overbevissing.
Waar gaan wij ons voedsel blijven halen?
Doemdenken lost niks op. Maar de mens zal moeten ingrijpen en dringend.
Maar die gevaarlijke gekken die niet ophouden met te kraaien dat alles koet kaat zitten niet alleen in het parlement maar ook onder ons.

Laatst gewijzigd door werkman : 14 maart 2019 om 22:59.
werkman is offline   Met citaat antwoorden
Oud 15 maart 2019, 00:11   #17
Garry
Secretaris-Generaal VN
 
Garry's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 20 augustus 2007
Berichten: 23.417
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door marie daenen Bekijk bericht
___________
Hewel, ik zal eerlijk zijn, ik ga niet manifesteren voor het klimaat en ik volg die hetse niet... Maar het minste, voor diegene die dat wel doen en die heel het land op zijn kop zetten, zelfs de democratie totaal corrumperen voor de zogezegde grote gevaren die wij allemaal en onze kinderen zouden lopen, is wel dat ze de moeite doen om een wetenschappelijk onderschreven tekst wel te lezen...

Het gaat er duidelijk over dat wij mensen niet in staat zijn het CO2 gehalte over de gehele wereld drastig te veranderen...

Als men wil spreken over de grote plaag van weggeworpen plastiek, over de onnatuurlijke ontginning van bossen enz... Akkoord, maar hun gezever over de CO2 is er verre en heel verre over... Ze gaan heel ons economisch stelsel om zeep helpen en dat voor peanuts...
Sorry hoor maat dat is mij niet één maar vele stappen te ver...

En wie zal erbij winnen denk je??? Zeker en vast niet de gewone burgers want die zullen, zoals altijd, het gelag moeten betalen terwijl de echte stropers de winsten zullen opstrijken... is great.
Van het zelfde gedacht.
Garry is offline   Met citaat antwoorden
Oud 15 maart 2019, 00:51   #18
Garry
Secretaris-Generaal VN
 
Garry's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 20 augustus 2007
Berichten: 23.417
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door werkman Bekijk bericht
Even afwachten maar. Momenteel hebben we voldoende neerslag.
Wel, ik zal dus nu mijn gewaagde voorspelling doen.
Deze zomer en volgende zomers zal er weer bij ons onvoldoende neerslag vallen.
Alle elementen zijn en blijven aanwezig om mijn voorspelling waar te maken.
Die pseudo wetenschappers bekijken klimaat te eng om zich waar te maken in hun vooruitzichten. Er zijn teveel belangrijke factoren die over het hoofd worden gezien. Ik ga mij niet wagen aan de opsomming ervan.
De twee belangrijkste zal ik geven. De zeeën warmen op. Hoe lang zullen ze hun rol als schokdemper nog vervullen?
En het teveel aan CO2 in de lucht komt van het gebruik van teveel grondstoffen die in het verleden juist hebben gezorgd voor heropname van het teveel aan CO2. En waar moet de massa methaan naar toe die zal vrijkomen bij opwarming van de perma-frost?
Stop!! Ik zit al aan drie!
En nog iets anders. De wereldbevolking stijgt drastisch.
Het visbestand in de zeeën daalt. Niet alleen wegens temperatuurstijging maar ook nu al wegens overbevissing.
Waar gaan wij ons voedsel blijven halen?
Doemdenken lost niks op. Maar de mens zal moeten ingrijpen en dringend.
Maar die gevaarlijke gekken die niet ophouden met te kraaien dat alles koet kaat zitten niet alleen in het parlement maar ook onder ons.
Die overbevissing is nog zo een van die cadeautjes van Europa. De Hollanders vissen hier nu elektrisch, dat levert grotere visvangst op door dat de vis, vooral platvis, zich opkrolt en uit het zand komt maar ook de hele kleine vis en de wormen die als voeding voor de vis dienen blijven niet buiten schot.

En voor de rest, ik heb het al dikwijls aangehaald, de massale ontbossing voor de palmindustrie, daar rept men met geen woord over, ik denk dat dat een grotere boosdoener is maar het gaat niet helpen met betogen hier in België, daar zit wereldkapitaal mee gemoeid.

De gewone burger gaat het weer moeten bekopen voor wat de grote uitspoken want onze CO2 uitstoot is weer de oorzaak van alle leed.

Laatst gewijzigd door Garry : 15 maart 2019 om 00:57.
Garry is offline   Met citaat antwoorden
Oud 15 maart 2019, 08:30   #19
Het Verzet
Minister-President
 
Het Verzet's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 8 maart 2010
Berichten: 4.245
Standaard

Wetenschap a la carte.
Zolang ge zelf maar niks moet doen hé.
__________________
Disclaimer: de hierboven geschreven mening strookt niet altijd met de werkelijke gedachtengang van zijn auteur. Sjans.

Laatst gewijzigd door Het Verzet : 15 maart 2019 om 08:30.
Het Verzet is offline   Met citaat antwoorden
Oud 15 maart 2019, 08:41   #20
IJsboer
Parlementsvoorzitter
 
IJsboer's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 8 juli 2009
Berichten: 2.380
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door marie daenen Bekijk bericht
.... hier deze wetenschappelijke bijdrage mogen lezen.:
Citaat:
..... De auteur heeft zelf geen wetenschappelijke vorming in het klimaatdomein .........

??
__________________
Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Eno De Strandzanger
Zotter moet het niet worden. Ik ben 21 jaar veganist, zonder beloning, alleen maar uit bezorgdheid voor de dieren en de planeet.
IJsboer is offline   Met citaat antwoorden
Antwoord


Discussietools

Regels voor berichten
Je mag niet nieuwe discussies starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag niet bijlagen versturen
Je mag niet jouw berichten bewerken

vB-code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit
Forumnavigatie


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 12:03.


Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2016, Politics.be