Politics.be Problemen met registreren? Of een verloren wachtwoord? Gelieve een mail te verzenden naar maarten@politics.be met vermelding van je gebruikersnaam.

Ga terug   Politics.be > Themafora > Partijpolitiek en stromingen
Registreer FAQForumreglement Ledenlijst Markeer forums als gelezen

Partijpolitiek en stromingen In dit forum kun je discussiëren over (standpunten van) politieke partijen. en (standpunten van) politieke stromingen, al dan niet vertegenwoordigd door een (niet-partijpolitieke) organisatie.

Antwoord
 
Discussietools
Oud 23 augustus 2016, 14:49   #1
Pandareus
Secretaris-Generaal VN
 
Geregistreerd: 24 maart 2014
Berichten: 30.945
Standaard Philip wil deportatie organiseren in België

In een draadje met als titel "duitse tegenhanger van het vlaams blok, de nazi's zijn back" hebben er nogal wat pittige argumenten heen en weer gevlogen.
Ook nogal wat straffe ontkenningen van nazi kenmerken voor wat betreft het blok en afd.
Wat mij echter treft is dat er zelfs een bewering is dat geen van die partijen ooit opriep tot deportatie. Dat het zelfs nooit ter sprake is gekomen.

Dat is een topic op zichzelf waard, waar we dat eens kunnen nakijken op waarheidsgehalte.

Bron : http://forum.politics.be/showpost.ph...&postcount=309

Stelling : Oproepen tot uitroeien, massa deportatie, verklaren dat 't "allemáál" terroristen zijn etc. staat nergens, in geen enkel programma van geen enkele van die partijen opgetekend of werd ooit uitgesproken of voor gepleit.Om dat te beoordelen kunnen we diverse teksten erop naslaan en zien hoe deze partij staat tegenover deportatie vanuit haar historiek. Ook persoonlijke uitspraken van de top van de partij, liefst met geschreven bron kunnen dat aanvullen. Zij het in partijdocumenten of in de reguliere pers.
Tot slot kan het interessant zijn om te concluderen op het standpunt van de partijtop op vandaag, om te zien of er evolutie is in dat standpunt of net niet.

Gezien het VB indertijd haar standpunt middels het fameuze 70 puntenplan op 6 juni 1992 bekendmaakte en dit een dusdanig grote controverse veroorzaakte dat alle partijen in het vlaams parlement samen beslisten hen in een schutkring te stoppen lijkt dit geschrift mij de logische start om dit met een bril van 2016 te bekijken.

Probleem... Men mag zoeken online zoveel men wil, er is geen spoor terug te vinden van het originele plan, de diverse linkjes zijn vakkundig onbruikbaar gemaakt. Zelfs op de website van Knack die er een actieve link naar had lukt dit niet meer. Wèl uiteraard van de door Jurgen Ceder 'gefatsoeneerde' versie van 1996.


Geen nood echter, want voor mij ligt een exemplaar van het fameuze document dat uitgaat van het nationalistisch vormingsinstituut vzw, colloquium zaterdag 6 juni '92 met als titel "IMMIGRATIE : HET WESTEN VOOR DE KEUZE. Auteur : Philip Dewinter.

Dit document zal bekend worden in België onder zijn officieuze titel : "het 70 puntenplan"


Eerst misschien definiëren wat de betekenis van "deportatie is" : wikipedia geeft een glasheldere betekenis : "een gedwongen verplaatsing van mensen". https://nl.wikipedia.org/wiki/Deportatie
Van Dale is al even glashelder : deporteren is wegvoeren, het land uitzetten. http://www.vandale.nl/opzoeken?patte...rteren&lang=nnEn nu even kijken wat Philip ons daar allemaal over wist te vertellen.


In zijn inleiding op pagina 1 schrijft PhDW : "het is vooral de bedoeling geweest om aan te tonen dat de begeleide terugkeer van de niet europese vreemdelingen naar hun landen van herkomst realiseerbaar en uitvoerbaar is."

Op dezelfde pagina geeft Philip mee : "dat het beleidsplan van het vlaams blok ivm het vreemdelingenprobleem kan samengevat worden in tien punten :
...
...
punt 10 : de terugkeer organiseren."


Als opener kan dat tellen, voor een partij die dixit sommigen niet pleit voor deportatie.

En nu even de relevante artikels weergeven, waarbij ik net als hierboven letterllijk citeer om correcte interpretaties mogelijk te maken.


Punt 5 : "oprichting van een Staatsecretariaat voor Immigratiezaken. De belangrijkste taak van dit Staatssecretariaat zal bestaan in het organiseren van de begeleide terugkeer van de niet-Europese vreemdelingen naar hun landen van herkomst."

Geen intentie tot deportatie dacht U ?

Om het toch echt nog wat duidelijker te maken gaat PhDW verder in punt 13 : "In afwachting van de begeleide terugkeer van de niet-Europese vreemdelingen naar hun landen van herkomst is het vlaams blok er echter wel van overtuigd dat de hier verblijvende moslims recht hebben om hier hun godsdienst te belijden."

Geen intentie tot deportatie dacht U ?Voor degenen die het nog niet snappen gaat hij verder in punt 15 : "de beste manier om de gettovorming in onze grootsteden tegen te gaan, is uiteraard de begeleide terugkeer van de niet-Europese vreemdelingen naar hun landen van herkomst." "In afwachting van hun terugkeer is het echter noodzakelijk om... "

Punt 16 is ook interessant, en is nodig om punt 40 correct te interpreteren. Straks meer daarover : "Via onderwijsprogramma's die nauw aansluiten bij de cultuur- en leefwereld van deze kinderen dient werk gemaakt te worden van de reïntergratie van deze kinderen in hun eigen cultuur-en leefwereld."

Zoals we straks zullen zien in punt 40 is het wel degelijk de finaliteit ze gedwongen terug te sturen na hun opleiding.

Geen intentie tot deportatie dacht U ?

Dit is ook prachtig : in punt 28 schrijft onze visionaire voorman in verband met de naturalisaties vanaf 1974 tot heden (i.c. 1992) : "Vele van deze vreemdelingen lieten zich tot Belg naturaliseren. Alle sinds 1974 opgestelde naturalisatiedossiers zullen dan ook moeten herzien worden."

Maar hadden we nu niet in punt 5 kunnen lezen dat het nieuw op te richten staatssecretariaat als belangrijkste taak had de begeleide terugkeer van niet-Europese vreemdelingen te organiseren ? Waarbij de intentie van Philip om mensen hun naturalisatie te 'herzien' als logisch gevolg heeft dat als zij de nationaliteit verliezen ze per definitie onder zijn terugzendingsvoorwaarden van punt 5 vallen ?

Geen intentie tot deportatie dacht U ?


In punt 29 toont Philip dat een gezonde dosis cynisme en sarcasme niet kan ontbreken : "Aangezien het verblijf van de niet-Europese vreemdelingen hier toch maar tijdelijk is, wordt de mogelijkheid tot familiehereniging afgeschaft" Voor wie er nog aan zou twijfelen dat deportatie de allochtoon zijn lot volgens Philip is, maakt dit het verhaal wel heeel duidelijk.

In punt 40 verduidelijkt Philip zijn visie op onderwijs voor allochtonen. In punt 16 zei hij al dat hij ze wil in een afzonderlijk net steken om ze in eigen cultuur en leefwereld te laten onderwijs volgen. Met het oog op hun reïntegratie in eigen cultuur en leefwereld. Hier maakt hij dan duidelijk waar hij eigenlijk naartoe wil : "Aan vreemde studenten worden alleen nog studiebeurzen toegekend indien zij een verklaring ondertekenen waarin bepaald staat dat zij na het beëindigen van hun studies terugkeren naar hun land van herkomst."

PhDW wil dus samengevat enkel onderwijs aan allochtonen in afzonderlijke netten ter reîntegratie in hun land van herkomst, waarbij ze moeten akkoord gaan met hun uitzetting na de studie. Lijkt me vrij duidelijk : deportatie na het onderwijs.

In punt 42 komt hij echt op dreef : "... is het noodzakelijk om een bijzondere politiedienst op te richten (getalsterkte 500 agenten) die zich bezighoudt met het opsporen van illegalen... "

Geen intentie tot deportatie dacht U ?

Maar het kan altijd beter : in punt 45 stelt spaarzame Philip het volgende voor : "... en de kosten voor de repatriëring te drukken door de terugkeer te laten plaatsvinden met C130 Hercules toestellen van de luchtmacht."

Een echte lolbroek onze Philip, we gaan ze deporteren, maar ondertussen letten we op de centen en vervoeren we hen met vrachtvoertuigen.


Voor wie met art 16 en 40 de visie van Philip dacht te kennen, is er nog nieuws. (Men kan nooit TE duidelijk zijn, nietwaar ? ) : "Onderwijs aanpassen aan noden van landen van herkomst." "In punt 16 wordt gepleit voor de oprichting van een apart-onderwijsnet voor niet-Europese vreemdelingen. De lessenpaketten die in diet apart onderwijsnet aangeboden worden aan de leerlingen moeten aangepast worden aan de noden van het land van herkomst. Het is immers de bedoeling om de tweede en derde generatie vreemdelingen hier school te laten lopen en hen pas dan terug te sturen naar hun land van herkomst nadat ze hier een aangepaste opleiding hebben genoten."

Voor mij is dit het pareltje in zijn exposé : Philip gaat de derde generatie BerBer dus in zijn afzonderlijk net leren schapen hoeden opdat de allochtoon na zijn opleiding beter zou kunnen aarden in zijn land van herkomst waarnaar men hem wil deporteren. En dit terwijl hij hier geboren is, alsook zijn ouders voor hem.

Geen intentie tot deporteren, dacht U ?


Stilaan komen we bij de apotheose van Philip zijn traktaat : op de pagina's 17 en 18 bespreekt hij in detail HOE de deportatie dient te gebeuren. Ordnung muss sein !

"De terugkeer organiseren". "De terugkeer dient te gebeuren op een georganiseerde, begeleide en humane manier. Het Vlaams Blok voorziet in totaal drie verschillende fazes :
-de onmiddellijke terugkeer van illegalen, criminelen en werklozen;
-de terugkeer van de eerste generatie-vreemdelingen;
-de terugkeer van de tweede en derde generatie-vreemdelingen.Met deze paar zinnetjes heeft PhDW zonet een georganiseerde deportatie op massale schaal en over drie generaties heen beschreven. Later gaat hij verder, en zal ze zelfs kwantificeren.

In punt 68 beschrijft hij de onmiddellijke terugkeer van de eerste categorie : "Dit betekent de onmiddellijke terugkeer van ongeveer 140.000 vreemdelingen (100.000 illegalen, 10.000 werkloze niet-Europese gezinshoofden die samen met hun familieleden ongeveer 40.000 personen vertegenwoordigen en een tweeduizendtal criminelen) naar hun landen van herkomst. "

In punt 69 toont Philip zijn grote menselijkheid : hij werkt met terugkeerpremies voor eerste generatie-vreemdelingen. "De uitbetaling van de premie zal pas gebeuren nadat de vreemdeling samen met zijn familieleden naar zijn vaderland is teruggekeerd."

Hij deporteert ze, maar ze krijgen een som geld mee. Ontroerend.

Tot slot zet hij die menselijkheid voort in punt 70 door te zeggen dat de deportatie van tweede en derde generatie-vreemdelingen pas zal geschieden nadat ze hier hun opleiding hebben voltooid. (U weet wel : die opleiding gericht op eigen cultuur en leefomgeving... in een apart net...) Geniet mee van het zalige sarcasme van Philip : "De terugkeer van de tweede en derde generatie-vreemdelingen vindt pas plaats wanneer deze jonge vreemdelingen hier hun opleiding hebben voltooid. De landen van herkomst van deze jonge vreemdelingen kunnen niets aanvangen met jonge analfabeten. Door deze jongeren hier school te laten lopen en hen een specifieke opleiding te geven die hen voorbereidt op de terugkeer en de reïntegratie in hun landen van herkomst bewijst men deze landen een grote dienst en kadert deze opleiding in de ontwikkelingshulp die we aan deze landen willen geven. "

PhDW wil dus honderdduizenden mensen, samen met hun tweede generatie hier geboren kinderen en hun derde generatie hier geboren kleinkinderen deporteren, al dan niet voorzien van een som geld, maar wel met een op de eigen leefomgeving gebaseerde opvoeding.
Mijn vraag : kan iemand mij vanuit de recente geschiedenis één politiek geschrift uitgaande van een politieke partij in een west europees land citeren dat een nog verder gaande massale deportatie plant, en via politieke weg probeert dat in beleid om te zetten ?


Tot slot : voor wie zou mee willen stappen in de truuk uit 1996 om zijn woorden wat te fatsoeneren, en later bij de oprichting van het vlaams belang zich ervan af te maken door publiek te stellen dat : "het 70 puntenplan niet langer relevant is" toch deze uiterst interessante en recente uitspraak van Philip himself van 24 januari 2016 :

"Had men twintig jaar geleden maar geluisterd naar ons. Had men het zeventigpuntenplan maar in de praktijk gebracht.


Wij moeten geen schrik hebben van onze schaduw. Het zeventigpuntenplan was correct. Ik trek daar niets van terug. In Denemarken pakt men vandaag bezittingen af van asielzoekers. In Canada komen alleenstaande mannelijke asielzoekers er niet meer in. Dan zeg ik: mijn zeventigpuntenplan was nog te braaf."


bron van dit laatste citaat : http://www.dezondag.be/dewinter/
__________________
Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door eno2 Bekijk bericht
Ik ook, als hoerenloper.
Pandareus is offline   Met citaat antwoorden
Oud 23 augustus 2016, 14:53   #2
Skobelev
Eur. Commissievoorzitter
 
Skobelev's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 14 maart 2013
Locatie: Kinshasa aan de Dender
Berichten: 9.722
Standaard

Amai, 't zit u blijkbaar heel hoog, er zo uw werk van gemaakt. Nu nog iemand vinden, buiten de groep linkse rukkers hier, die uw epistel leest en voor waarheid neemt.

Dit kan ik nog meegeven : Als de Philip deportaties wil organiseren stel ik me kandidaat om te helpen. Niet getreurd, ook voor u is er plaats zat om mee op de kar te springen/zitten.

Laatst gewijzigd door Skobelev : 23 augustus 2016 om 14:55.
Skobelev is offline   Met citaat antwoorden
Oud 23 augustus 2016, 14:55   #3
SDX
Secretaris-Generaal VN
 
SDX's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 17 oktober 2008
Locatie: Thuis
Berichten: 22.495
Standaard

Ja, en waar staat daar ook maar ergens "deportatie" in die lap tekst?

Ge ligt er nogal wakker van, terwijl 't VB in 'n cordon zit en omzeggens nauwelijks nog de kiesdrempel haalt ?

Lijkt wel 'n obsessie dat ge de criminelen allemaal liever in Blg. houdt.
2 Dagen zijde daar mee bezig geweest?

Laatst gewijzigd door SDX : 23 augustus 2016 om 14:58.
SDX is offline   Met citaat antwoorden
Oud 23 augustus 2016, 14:55   #4
Bad Attila
Perm. Vertegenwoordiger VN
 
Bad Attila's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 8 juni 2005
Locatie: Brussel
Berichten: 17.942
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Skobelev Bekijk bericht
Amai, 't zit u blijkbaar heel hoog, er zo uw werk van gemaakt. Nu nog iemand vinden, buiten de groep linkse rukkers hier, die uw epistel leest en voor waarheid neemt.

Dit kan ik nog meegeven : Als de Philip deportaties wil organiseren stel ik me kandidaat om te helpen. Niet getreurd, ook voor u is er plaats zat om mee op de kar te springen/zitten.
Jij hebt het dus niet gelezen?
Maar je reageert er wel op, straf!
__________________
Met democratie maak je van een paard, een Romeinse consul.
Bad Attila is offline   Met citaat antwoorden
Oud 23 augustus 2016, 15:00   #5
marie daenen
Perm. Vertegenwoordiger VN
 
Geregistreerd: 2 december 2013
Berichten: 17.136
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Bad Attila Bekijk bericht
Jij hebt het dus niet gelezen?
Maar je reageert er wel op, straf!
Sinds wanneer is het nog nodig om links gelul te lezen... Men weet toch al van op voorhand waar ze naartoe willen...
Ik in ieder geval verdoe mijn tijd daar niet meer aan...
marie daenen is offline   Met citaat antwoorden
Oud 23 augustus 2016, 15:00   #6
DewareJakob
Eur. Commissievoorzitter
 
DewareJakob's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 31 december 2010
Locatie: Vlaams Brabant
Berichten: 8.152
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door SDX Bekijk bericht
Ja, en waar staat daar ook maar ergens "deportatie" in die lap tekst?

Ge ligt er nogal wakker van, terwijl 't VB in 'n cordon zit en omzeggens nauwelijks nog de kiesdrempel haalt ?

Lijkt wel 'n obsessie dat ge de criminelen allemaal liever in Blg. houdt.
2 Dagen zijde daar mee bezig geweest?
Deportatie klinkt toch zo fout. Daarom zo vaak gebruikt door correct links. Oplossingen daarentegen hebben ze niet.
__________________
Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik nog niet heel zeker.
Albert Einstein
DewareJakob is offline   Met citaat antwoorden
Oud 23 augustus 2016, 15:01   #7
SDX
Secretaris-Generaal VN
 
SDX's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 17 oktober 2008
Locatie: Thuis
Berichten: 22.495
Standaard

Numero uno dient zich al aan!
Next.
AJ?
VS?
...
Bets are on.

De kruisbestuiving kan beginnen, gevolgd door de apotheose; gezamenlijk meervoudig orgasme.

Sommigen moeten èrgens aan hun trekken komen...
SDX is offline   Met citaat antwoorden
Oud 23 augustus 2016, 15:01   #8
Skobelev
Eur. Commissievoorzitter
 
Skobelev's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 14 maart 2013
Locatie: Kinshasa aan de Dender
Berichten: 9.722
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Bad Attila Bekijk bericht
Jij hebt het dus niet gelezen?
Maar je reageert er wel op, straf!
De titel was ruim voldoende. Met de eerste 6 woorden en de achtergrond van Panda weet je meteen genoeg.

Laatst gewijzigd door Skobelev : 23 augustus 2016 om 15:02.
Skobelev is offline   Met citaat antwoorden
Oud 23 augustus 2016, 15:04   #9
Another Jack
Banneling
 
 
Geregistreerd: 8 augustus 2007
Berichten: 64.552
Standaard

Wat Philip wil, weten we ondertussen allemaal.
Belangrijker is dat we allemaal weten wat er met zijn plannen gebeurt ...

Laatst gewijzigd door Another Jack : 23 augustus 2016 om 15:09.
Another Jack is offline   Met citaat antwoorden
Oud 23 augustus 2016, 15:06   #10
SDX
Secretaris-Generaal VN
 
SDX's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 17 oktober 2008
Locatie: Thuis
Berichten: 22.495
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door DewareJakob Bekijk bericht
Deportatie klinkt toch zo fout. Daarom zo vaak gebruikt door correct links. Oplossingen daarentegen hebben ze niet.
Oplossingen?
Waarvoor?
Zijn er dan problemen?
Islam is vrede.
Ben je 't daar niet mee eens ben je 'n gore, racistische, islamofobe naazie!

Over islamofobie gesproken.
Deds rayyysisss!
SDX is offline   Met citaat antwoorden
Oud 23 augustus 2016, 15:07   #11
SDX
Secretaris-Generaal VN
 
SDX's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 17 oktober 2008
Locatie: Thuis
Berichten: 22.495
Standaard

Numero due.
Goed gegokt!
SDX is offline   Met citaat antwoorden
Oud 23 augustus 2016, 15:07   #12
Skobelev
Eur. Commissievoorzitter
 
Skobelev's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 14 maart 2013
Locatie: Kinshasa aan de Dender
Berichten: 9.722
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door SDX Bekijk bericht
Numero uno dient zich al aan!
Next.
AJ?
VS?
...
Bets are on.

De kruisbestuiving kan beginnen, gevolgd door de apotheose; gezamenlijk meervoudig orgasme.

Sommigen moeten èrgens aan hun trekken komen...
We have a winner
Skobelev is offline   Met citaat antwoorden
Oud 23 augustus 2016, 15:07   #13
Another Jack
Banneling
 
 
Geregistreerd: 8 augustus 2007
Berichten: 64.552
Standaard

Voor mijn part pleit Philip morgen voor neerslag van vanille ijs met discoballetjes.
Even politiek relevant.
Another Jack is offline   Met citaat antwoorden
Oud 23 augustus 2016, 15:08   #14
quercus
Secretaris-Generaal VN
 
quercus's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 4 maart 2009
Locatie: De Verenigde Nederlanden
Berichten: 24.584
Standaard

Panda, ik vind het een beetje flauw om hier zo zwaar de pedaal in te drukken bij het woord "deportatie". Sedert WO2 is dat natuurlijk een zeer beladen term (veewagons, konzentrazionslager, vernichtingslager, gaskamers enz.)
Als wij afgewezen illegalen op een vliegtuig zetten naar Noord-Afrika of naar eender welk ander oord, dan noem ik dat geen "deportatie". Philip Dewinter is evenmin my cup of tea en bijgevolg houdt ik hier geen pleidooi om zijn gedachtegoed goed te praten. Maar waar ik wel van overtuigd ben is dat er véél meer semi- of volledig geradicaliseerden uit dit land mogen gezet worden. en veel sneller dan nu. Theo Francken doet zijn best, daar ben ik van overtuigd. Maar er worden hem natuurlijk door de politiek-correcte goegemeente allerlei wolfijzers en voetklemmen in de weg gelegd om dat werk zoveel mogelijk af te remmen.
quercus is offline   Met citaat antwoorden
Oud 23 augustus 2016, 15:08   #15
SDX
Secretaris-Generaal VN
 
SDX's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 17 oktober 2008
Locatie: Thuis
Berichten: 22.495
Standaard

Wat er met zijn plannen "gebeurT" schoolmeester.
Wordt tijd dat school terug begint, 't is nodig.

...


Citaat:
Laatst gewijzigd door Another Jack : Vandaag om 16:09

Laatst gewijzigd door SDX : 23 augustus 2016 om 15:13.
SDX is offline   Met citaat antwoorden
Oud 23 augustus 2016, 15:09   #16
Skobelev
Eur. Commissievoorzitter
 
Skobelev's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 14 maart 2013
Locatie: Kinshasa aan de Dender
Berichten: 9.722
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door SDX Bekijk bericht
Wat er met zijn plannen "gebeurT" schoolmeester.
Wordt tijd dat school terug begint, 't is nodig.
Skobelev is offline   Met citaat antwoorden
Oud 23 augustus 2016, 15:09   #17
SDX
Secretaris-Generaal VN
 
SDX's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 17 oktober 2008
Locatie: Thuis
Berichten: 22.495
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Skobelev Bekijk bericht
We have a winner
Yeahehehehe
SDX is offline   Met citaat antwoorden
Oud 23 augustus 2016, 15:09   #18
Another Jack
Banneling
 
 
Geregistreerd: 8 augustus 2007
Berichten: 64.552
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door SDX Bekijk bericht
Wat er met zijn plannen "gebeurT" schoolmeester.
Wordt tijd dat school terug begint, 't is nodig.
Nu je het zegt, het begint inderdaad lang te duren....
Another Jack is offline   Met citaat antwoorden
Oud 23 augustus 2016, 15:11   #19
Another Jack
Banneling
 
 
Geregistreerd: 8 augustus 2007
Berichten: 64.552
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door SDX Bekijk bericht
Yeahehehehe
Vanille ijs met discoballen!
Another Jack is offline   Met citaat antwoorden
Oud 23 augustus 2016, 15:20   #20
Bad Attila
Perm. Vertegenwoordiger VN
 
Bad Attila's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 8 juni 2005
Locatie: Brussel
Berichten: 17.942
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door marie daenen Bekijk bericht
Sinds wanneer is het nog nodig om links gelul te lezen... Men weet toch al van op voorhand waar ze naartoe willen...
Ik in ieder geval verdoe mijn tijd daar niet meer aan...
Dat je niks leest en daardoor in 99% van uw antwoorden naast de pot pist, weet ik al lang, hoor, geen nood om dat nog eens te bevestigen.
__________________
Met democratie maak je van een paard, een Romeinse consul.
Bad Attila is offline   Met citaat antwoorden
Antwoord


Discussietools

Regels voor berichten
Je mag niet nieuwe discussies starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag niet bijlagen versturen
Je mag niet jouw berichten bewerken

vB-code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit
Forumnavigatie


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 07:19.


Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2016, Politics.be