Politics.be Problemen met registreren? Of een verloren wachtwoord? Gelieve een mail te verzenden naar maarten@politics.be met vermelding van je gebruikersnaam.

Ga terug   Politics.be > Themafora > Staatsinrichting
Registreer FAQForumreglement Ledenlijst Markeer forums als gelezen

Staatsinrichting Vlaanderen versus Wallonië? Een unitaire, federale, confederale staat of meteen Vlaanderen onafhankelijk. Dit is het forum bij uitstek voor discussies over de Belgische staatsinrichting.

Antwoord
 
Discussietools
Oud 18 december 2002, 00:18   #1
Mango
 
Berichten: n/a
Standaard

[size=6]Hoofdstuk IV : De persoonsgebonden aangelegenheden

Afdeling II Bijstand aan personen
[/size]
(de eigenlijke artikels staan in het vet. De schuingedrukte tekst is uitleg)

22. De Vlaamse overheid verzekert de maatschappelijke bijstand
die nodig is om iedereen het recht te verzekeren een menswaardig
leven te leiden, onverminderd de bijstand die wordt verzekerd op
grond van federale regelingen. De Vlaamse overheid waarborgt
tijdens elke levensfase voldoende ontwikkelingskansen en
keuzemogelijkheden om op elk domein deel te nemen aan het
maatschappelijk leven. De Vlaamse overheid verzekert voor
iedereen de mogelijkheid om de zorg op te nemen voor het gezin en
de eigen leefomgeving. Ze ziet erop toe dat er een toereikend,
efficiënt, effectief en voor iedereen toegankelijk en kwaliteitsvol
zorgaanbod beschikbaar is.


Toelichting
De grondslag van de bevoegdheid is artikel 5, § 1, II, 2 e van de
Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen. Artikel 23 van de federale Grondwet waarborgt ieder
het recht een menswaardig leven te leiden en geeft uitdrukkelijk
aan de gemeenschappen en de gewesten de opdracht daartoe bij te
dragen. In het kader van het beleid inzake maatschappelijk welzijn,
verleent de Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen de gemeenschappen de bevoegdheid om aanvullende of
bijkomende rechten in dat verband te verlenen, boven en buiten het
federaal geregelde minimum. De sociale grondrechten, zoals
bepaald in artikel 23 van de Grondwet, worden gewaarborgd en
dichterbij gebracht door personen voldoende kansen te geven om
volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven en de zorg
op te nemen voor hun gezin en hun sociale leefomgeving. Daartoe
is een zorgaanbod nodig dat aan een aantal voorwaarden voldoet.
Het aanbod moet voldoende ruim zijn en beantwoorden aan
kwaliteitsnormen. Het aanbod moet zo goed mogelijk afgestemd
zijn op de vraag. Iedereen, ook de zwakkere groepen in de
samenleving, moeten gelijke toegang tot het zorgaanbod hebben.


23. Het beleid van de Vlaamse overheid is gericht op de bestrijding
van de armoede en de sociale uitsluiting


Toelichting
Vlaanderen is een welvarende regio. De stijgende welvaart en
hiermee gepaard gaande hogere levenskwaliteit komt ten goede
aan de meerderheid van de bevolking. Toch blijven vele mensen in
een toestand van armoede of sociale uitsluiting terecht komen. Er
zijn nog mensen in Vlaanderen die door hun armoede bijvoorbeeld
honger hebben en analfabeet zijn. Een democratische samenleving
kan en mag dit maatschappelijk deficit van armoede en uitsluiting
niet tolereren.


24. Onverminderd het recht op eerbiediging van het gezinsleven,
wordt een integrale jeugd- en gezinshulpverlening verzekerd.

In alle domeinen van het beleid wordt bijzonder rekening gehouden
met de rechten, de noden en de belangen van minderjarigen en
wordt er op toegezien dat de minderjarige zijn/haar burgerschap
kan beleven en, waar mogelijk, zijn/haar rechten zelfstandig kan
uitoefenen. De Vlaamse overheid verzekert dat jongeren kunnen
opgroeien tot verantwoordelijke medeburgers.


Toelichting
De grondslag van deze bevoegdheid is artikel 5, § 1, II, 1° van de
Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen. Het eerste lid is geformuleerd als een recht. De
verplichtingen die er voor de Vlaamse overheid uit voortvloeien
zijn evenwel onbepaald. Het voorbehoud van de eerbiediging van
het gezinsleven volgt uit artikel 22 van de Grondwet en artikel 8
van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de
Mens en van de Fundamentele Vrijheden. Artikel 22 van de
federale Grondwet legt de gemeenschappen uitdrukkelijk de
verplichting op de bescherming van het recht op eerbiediging van
het gezinsleven te waarborgen. Dit betekent o.m. dat het gevoerde
gezinsbeleid, hoe goed ook bedoeld, nooit een onevenredige
beperking met zich mag brengen van de vrijheid van eenieder vorm
te geven aan zijn of haar gezinsleven, volgens eigen inzichten,
overtuiging, cultuur en traditie. Met de integrale jeugdhulp en
gezinshulp streeft de Vlaamse overheid naar een samenhangende,
globale aanpak van de problemen en hulpvragen van kinderen en
ouders, met de nadruk op preventief ingrijpen.

Naast het eerste hoofdstuk van dit handvest waarin de
internationale rechten van het kind nadrukkelijk werden
opgenomen wil de Vlaamse overheid met het tweede lid van deze
bepaling in het algemeen het belang bevestigen dat de overheid
hecht aan de zorg om de specifieke noden en belangen van
minderjarigen en dit in alle domeinen van het beleid: zie het
decreet van 15 juli 1997 houdende instelling van het
kinderrechtenrapport en de toetsing van het regeringsbeleid aan de
naleving van de rechten van het kind enerzijds en het decreet van
dezelfde datum houdende oprichting van een
Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van
Kinderrechtencommissaris.


25. Elke inwijkeling is verplicht een door de Vlaamse overheid
aangeboden inburgeringstraject te volgen. Dit traject is gericht op
het verwerven van de kennis van het Nederlands en het aanleren
van vaardigheden die de integratie en de evenwaardige participatie
aan de samenleving bevorderen.


Toelichting
Deze bepaling is geformuleerd als een plicht van elke inwijkeling
tot het volgen van een zogenaamd inburgeringstraject dat door de
Vlaamse overheid wordt aangeboden. Hierdoor is de plicht
afhankelijk van het aanbod. De verplichting tot het volgen van een
inburgeringstraject is immers zinledig indien de overheid niet in
een voldoende aanbod voorziet. Met deze bepaling over de
inburgeringsplicht geeft de Vlaamse overheid aan dat enerzijds van
de inwijkeling verwacht wordt om door taallessen en het verwerven
van vaardigheden inspanningen te doen om volwaardig aan de
samenleving deel te nemen, en anderzijds dat de Vlaamse overheid
zelf inspanningen wil doen, onder meer door het voorzien van
voldoende taal en opleidingstrajecten, deze evenwaardige
participatie mogelijk te maken.


26. De Vlaamse overheid bevordert de sociale integratie van
personen met een handicap, in het bijzonder door beroepsopleiding,
omscholing en herscholing.

Zij bevordert hun zelfredzaamheid, hun aangepaste huisvesting en
streeft hun volledige maatschappelijke integratie na.


Toelichting
De grondslag van deze bevoegdheid is artikel 5, § 1, II, 4° van de
Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen. Deze bepaling vindt steun in het Europees Sociaal
Handvest dat het recht van lichamelijk of geestelijk mindervaliden
op vakopleiding en revalidatie in beroep en samenleving
onrechtstreeks waarborgt door de bevoegde overheden te
verplichten tot het nemen van passende maatregelen. Door te
benadrukken dat de Vlaamse overheid de volledige
maatschappelijke integratie van personen met een handicap
nastreeft wil de overheid aangeven dat haar beleid gericht is op het
vermijden van sociale uitsluiting, discriminatie en
ontoegankelijkheid waarvan personen met een handicap het
slachtoffer zijn.


27. De Vlaamse overheid bevordert de bijzondere bijstand aan
ouderen met een verminderde zelfredzaamheid. Het behoud in de
vertrouwde leefomgeving, op basis van vrijwilligheid, staat hierbij
centraal.

De Vlaamse overheid waakt over het aanbod, de veiligheid, de
kwaliteit en de gebruikersrechten in ouderenvoorzieningen in
omstandigheden die het privé- en gezinsleven eerbiedigen.


Toelichting
De grondslag van de bevoegdheid is artikel 5, § 1, II, 5° van de
Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen. Deze bepalingen zijn beleidsverklaringen. Ze steunen
niet op specifieke verplichtingen die in een internationaal verdrag
zijn opgenomen. Ze bevestigen de initiatieven van de Vlaamse
overheid inzake het bejaardenbeleid.


28. Minderjarigen die in een toestand van lichamelijk of geestelijk
gevaar verkeren of die in hun ontwikkeling zijn bedreigd door een
problematische opvoedingssituatie, hebben recht op bijzondere
jeugdzorg.

Gerechtelijke maatregelen van jeugdbescherming eerbiedigen het
privé- en gezinsleven van alle betrokkenen.


Toelichting
De grondslag van deze bevoegdheid is artikel 5, § 1, II, 6° van de
Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen. Deze bepaling refereert naar de gehanteerde
terminologie van de gecoördineerde decreten van 4 april 1990
inzake de bijzondere jeugdbijstand en de wet van 8 april 1965 op
de jeugdbescherming. Het tweede lid herinnert aan de rechtspraak
van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens die gedwongen
maatregelen van jeugdbescherming strijdig acht met het recht op
eerbiediging van het privé- en gezinsleven, die te langdurig zijn of
een te intensieve verwijdering van minderjarigen uit hun
gezinsmilieu tot gevolg hebben of die bij de uitvoering van die
maatregelen niet of onvoldoende bedacht zijn op feitelijke en
affectieve hereniging van de minderjarige met zijn gezin.


29. Iedereen die van zijn vrijheid is beroofd of die het voorwerp is
van vrijheidsbeperkende maatregelen als gevolg van een
strafrechtelijke veroordeling, heeft recht op begeleiding en
hulpverlening met het oog op zijn sociale reïntegratie.


Toelichting
De grondslag van deze bevoegdheid is artikel 5, § 1, II, 7° van de
Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen. Deze bepaling steunt op het Internationaal Verdrag
inzake Burgerrechten en Politieke Rechten dat uitdrukkelijk
herintegratie voorop stelt als een verplichte doelstelling voor het
gevangenisstelsel. Middelen zijn psychologische hulpverlening en
gezinsbegeleiding maar ook herscholing en beroepsopleiding.
  Met citaat antwoorden
Antwoord


Discussietools

Regels voor berichten
Je mag niet nieuwe discussies starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag niet bijlagen versturen
Je mag niet jouw berichten bewerken

vB-code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit
Forumnavigatie


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 09:22.


Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2016, Politics.be