Politics.be Problemen met registreren of reageren op de berichten?
Een verloren wachtwoord?
Gelieve een mail te zenden naar [email protected] met vermelding van je gebruikersnaam.

Ga terug   Politics.be > Algemeen > Persmededelingen
Registreer FAQForumreglement Ledenlijst Markeer forums als gelezen

Persmededelingen In dit forum kun je discussiëren over persmededelingen die verschenen zijn op onze portaalsite.
Persmededelingen kunnen ons steeds via dit adres worden toegestuurd.

Antwoord
 
Discussietools
Oud 29 januari 2011, 15:00   #1
Politics.be
Redactie
 
 
Politics.be's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 27 november 2004
Berichten: 28.704
Standaard N-VA : Beleidsplan Ruimte Vlaanderen opvolger van Ruimtelijk Structuurplan

Met de goedkeuring van de Startnota voor de opmaak van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) gaf de Vlaamse Regering vandaag het startschot voor de uitwerking van de visievorming over de toekomstige ruimtelijke ordening. Het BRV moet, als opvolger van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) een dynamisch strategisch plan worden met een visie op lange termijn over de Vlaamse ruimte en concrete acties op korte termijn om dit te realiseren.

Samen met de gewestplannen uit de jaren 1970 vormt het RSV van 1997 op vandaag het kader voor het ruimtelijk ordeningsbeleid. Vandaag kan dat 15 jaar oude plan onvoldoende flexibel inspelen op de uitdagingen die op ons afkomen. “Nochtans doet de maatschappelijke dynamiek en nieuwe uitdagingen allerlei ruimtevragen ontstaan,” zegt Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters. “Zo zal de toenemende vergrijzing ongetwijfeld een invloed uitoefenen op de manier waarop we wonen, winkelen of onze zorg organiseren. De klimaatsverandering zal uitdagingen in het kader van waterbeheersing opleveren. Vlaanderen heeft nood aan een stabiele visie die toch voldoende ruimte biedt om constructief aan te kijken tegen maatschappelijke evoluties.”

Met de startnota BRV zet de Vlaamse Regering nu de eerste stap voor de uitwerking van een Groenboek. Het BRV wordt in een samenwerkingsverband uitgewerkt. “We gaan uit van een sterk partnerschapsmodel”, aldus Muyters “we betrekken alle betrokken beleidsdomeinen en vragen van hen ook een stevig engagement om intensief mee na te denken. Ook worden de maatschappelijke actoren structureel betrokken.” Binnen de Vlaamse overheid zullen een kernteam en een stuurgroep het proces structureel begeleiden.

De opmaak van het BRV wordt ingebed in de werking van Vlaanderen in Actie (ViA), het toekomstplan dat Vlaanderen tegen 2020 in de top vijf van de Europese regio’s moet brengen. Meerdere ViA-doorbraken hebben immers een duidelijke ruimtelijke component: bijvoorbeeld Open Ondernemer, Slimme Draaischijf van Europa en zeker de doorbraak Groen Stedengewest.

Het Groenboek met de belangrijkste krijtlijnen zal einde 2011 worden voorgesteld. Op basis van het maatschappelijk debat dat daarover gevoerd zal worden, wordt een witboek opgesteld met de lange termijnvisie (2050) over de belangrijkste strategische keuzes die Vlaanderen zal moeten maken. Uit die visie zal een eerste BRV worden gedistilleerd met de concrete acties op korte termijn (2020). In tussentijd wordt het RSV verder uitgevoerd.
Contactinfo:

Thomas Pollet, woordvoerder minister Muyters
E-post: [email protected]

Auteur(s):
Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport

Bron: politics.be
Politics.be is offline   Met citaat antwoorden
Oud 11 januari 2018, 03:38   #2
Nr.10
Secretaris-Generaal VN
 
Nr.10's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 26 september 2003
Locatie: van Lissabon tot Vladivostok
Berichten: 25.777
Standaard uit de jaren 1970

Gewestplan
Ontwikkeling
In 1962 werd via de "Wet op de Stedebouw" beslist tot de opmaak van een nationaal plan, streekplannen en gewestplannen. De gewestplannen zouden waar nodig aangepast / verder gedetailleerd kunnen worden door algemene plannen van aanleg (APA) en bijzondere plannen van aanleg (BPA). In het huidige Vlaamse "gewest" werden 48 afzonderlijke plangewesten aangewezen. Hoewel meestal wordt gesproken over "het" gewestplan, bestaat het in realiteit dus uit verschillende deelplannen, die elk afzonderlijk werden goedgekeurd tussen 1976 en 1980.
Inhoud
Tijdens de industriële revolutie was er nauwelijks sprake van ruimtelijke ordening, en fabrieken ontwikkelden zich vaak middenin stadskernen, wat leidde tot overlast (luchtvervuiling, geurhinder, ...). Als tegenreactie ontstond binnen de architectuur het modernisme, en onder invloed van het Congrès Internationaux d'Architecture Moderne ontstond het idee van functiescheiding: wonen en werken (maar ook bv. recreatie) dienden op duidelijk gescheiden plekken te gebeuren. Het idee van functiescheiding is sterk aanwezig in de gewestplannen en er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen bv. woongebieden, industriegebieden, landbouwgebieden en bosgebieden. De functiescheiding belet bv. de bouw van fabrieken in woongebieden, terwijl in industriegebieden dan weer geen nieuwe woningen mogen worden opgericht.
__________________
Doorzoek forum.politics.be (aangepaste zoekmachine)
Nr.10 is offline   Met citaat antwoorden
Oud 11 januari 2018, 03:48   #3
Nr.10
Secretaris-Generaal VN
 
Nr.10's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 26 september 2003
Locatie: van Lissabon tot Vladivostok
Berichten: 25.777
Standaard uit 1997

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Voorgeschiedenis
In de jaren 70 werden de gewestplannen goedgekeurd. Dit zijn zoneringsplannen, die vertrekken uit de modernistische gedachte van functiescheiding. De gewestplannen hebben echter verschillende nadelen, zo zijn ze weinig flexibel, en bieden ze geen antwoord op een veranderende maatschappij. De economische structuur transformeerde langzaam van een Fordistische naar een post-fordistische maatschappij. Gezinsverdunning zorgde ervoor dat een andere woontypologie nodig was. Vlaanderen kende een sterke stadsvlucht, waardoor steeds meer mensen gingen wonen op het platteland, wat er enerzijds toe leidde dat de open ruimte volgebouwd raakte, en anderzijds mee aan de basis lag van de steeds langere structurele files. Gewestplannen konden aangepast worden door middel van de opmaak van algemene plannen van aanleg (APA) en Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA). Die laatsten werden opgemaakt op lokaal niveau, en waren daarom geen geschikt instrument om bovenlokale dynamieken te sturen. APA's konden dit in theorie wel, maar werden zelden opgemaakt, zowel door een gebrek aan politieke daadkracht, als door een gebrek aan overkoepeldende ruimtelijke visie. Om deze redenen werd in 1997 het Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen of RSV opgemaakt. Het werd opgemaakt door de nood aan een overkoepelende ruimtelijke visie in Vlaanderen. Het heeft de ambitie de gewenste toekomstige ruimtelijke ontwikkeling in Vlaanderen vast te leggen.
Opbouw
Zoals elk structuurplan, bestaat het RSV uit drie delen: het 'informatief deel', het 'richtinggevend deel' en het 'bindend deel'.
 • Het 'informatief deel' moet beschouwd worden als de wetenschappelijke onderbouwing die nodig is een beleid te kunnen voeren: het inventariseert niet enkel de bestaande ruimtelijke indeling van Vlaanderen, maar onderzoekt ook alle te verwachten maatschappelijke/ruimtelijke tendensen in Vlaanderen.
 • Het 'richtinggevend deel' bevat de toekomstvisie. Als voorbeeld kan de 'gedeconcentreerde bundeling' worden aangehaald: de visie dat de demografische groei moet worden opgevangen in de bestaande woonkernen (bundeling), maar niet in één megastad, maar wel door de uitbouw over een polycentrisch netwerk dat wordt gecreëerd door de verdere uitbouw van een aantal geselecteerde bestaande kernen (gedeconcentreerde ontwikkeling). De visie die in het RSV is vastgelegd is niet altijd doorvertaald naar acties, maar is evenmin vrijblijvend: structuurplannen van een lagere orde (provinciaal, gemeentelijk) mogen niet strijdig zijn met het RSV, en hetzelfde geldt voor ruimtelijke uitvoeringsplannen.
 • Het 'bindend deel' legt een aantal acties vast die verplicht moeten worden uitgevoerd. Zo wordt bv. de visie van de gedeconcentreerde bundeling vertaald naar een 60/40- doelstelling: 60% van de nieuwe woningen moeten in de kernen worden gebouwd, slechts 40% mag nog op het platteland worden gebouwd, zodat de stedelijke kernen effectief sterker zullen groeien dan het platteland.
Herzieningen en opvolger
Het oorspronkelijke plan liep van 1997 tot 2007. Het RSV werd een eerste keer geactualiseerd in 2004. Na het verstrijken van de planhorizon in 2007, is men gestart met een tweede herziening. Deze tweede en laatste herziening werd van kracht in 2010, waarmee het plan moest meekunnen tot 2012. Tegen dan had een nieuw structuurplan de taak moeten overnemen. De Vlaamse Regering heeft op 28 januari 2011 het proces gestart dat moet leiden tot de vaststelling van een Beleidsplan Ruimte Vlaanderen dat op termijn het RSV moet vervangen, en dat een antwoord moet bieden op onder meer de vergrijzing van de maatschappij, maar ook bv. aan klimaatverandering. Tegen eind 2016 wordt een ontwerp-BRV verwacht.
__________________
Doorzoek forum.politics.be (aangepaste zoekmachine)
Nr.10 is offline   Met citaat antwoorden
Oud 11 januari 2018, 03:58   #4
Nr.10
Secretaris-Generaal VN
 
Nr.10's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 26 september 2003
Locatie: van Lissabon tot Vladivostok
Berichten: 25.777
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Politics.be Bekijk bericht
Het Groenboek met de belangrijkste krijtlijnen zal einde 2011 worden voorgesteld. Op basis van het maatschappelijk debat dat daarover gevoerd zal worden, wordt een witboek opgesteld met de lange termijnvisie (2050) over de belangrijkste strategische keuzes die Vlaanderen zal moeten maken. Uit die visie zal een eerste BRV worden gedistilleerd met de concrete acties op korte termijn (2020). In tussentijd wordt het RSV verder uitgevoerd.
Wat is een Groenboek?
Een groenboek is een document, dat kan worden gepubliceerd als
eerste stap in een procedure waarbij wet- of regelgeving tot stand wordt gebracht.
Groenboeken worden zowel binnen de Europese Unie als in sommige landen gebruikt. BRON
Europese Unie
Binnen de context van de Europese Unie kan door de Europese Commissie tijdens het ontwerpproces van een richtlijn een groenboek worden gepubliceerd. Dat is dan een discussiestuk, dat de bedoeling heeft op Europees niveau debat te stimuleren en meningen te inventariseren over een bepaald onderwerp. Meestal wordt in het groenboek een overzicht van verschillende ideeën over dat onderwerp gegeven, waarop geïnteresseerde burgers en organisaties dan hun visies kunnen geven. Een groenboek kan worden gevolgd door een witboek, dat dan meer uitgewerkte voorstellen voor regelgeving bevat en dat kan dienen als basis voor een nieuwe richtlijn.
__________________
Doorzoek forum.politics.be (aangepaste zoekmachine)

Laatst gewijzigd door Nr.10 : 11 januari 2018 om 04:03.
Nr.10 is offline   Met citaat antwoorden
Oud 11 januari 2018, 04:03   #5
Nr.10
Secretaris-Generaal VN
 
Nr.10's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 26 september 2003
Locatie: van Lissabon tot Vladivostok
Berichten: 25.777
Standaard

Wat is een Witboek?
Een witboek of white paper is een document dat beschrijft hoe overheidsbeleid, een technologie, en/of product een specifiek probleem oplost. Witboeken worden gebruikt om de lezer van objectieve relevante informatie te voorzien die wordt gebruikt voor het nemen van een beslissing. Witboeken worden zowel in de politiek als in het bedrijfsleven gebruikt. In het Gemenebest en in het Verenigd Koninkrijk is het een (in)officieel overheidsdocument. Het wordt ook wel ‘command paper’ genoemd. Witboeken gepubliceerd door de Europese Commissie zijn documenten van de Europese Unie waarin specifieke acties worden voorgesteld. Soms worden deze voorafgegaan door een groenboek (green paper) met als doel om de discussie over het onderwerp te bevorderen. Witboeken, wanneer deze objectief geschreven zijn, worden vaak beschouwd als een betrouwbare bron van informatie. Oorspronkelijk was een witboek een overheidsdocument (met oorspronkelijk een witte omslag) waarin het eigen beleid rond politieke vraagstukken (met name op het gebied van buitenlandse zaken) juist vaak werd gerechtvaardigd. Dergelijke diplomatieke aktes hebben niet altijd een witte omslag; in het Verenigd Koninkrijk zijn ze blauw, in Italië groen, in Frankrijk geel, in Duitsland wit, in de Verenigde Staten en Oostenrijk rood, in Japan grijs en in Rusland waren ze tot 1917 oranje.

Definitie Witboek
Het witboek is veelal een document dat gericht is aan collega’s in een bepaald vakgebied.

Geschiedenis
Oorspronkelijk werd een white paper door de overheid gebruikt om het politiek handelen te beschrijven.
__________________
Doorzoek forum.politics.be (aangepaste zoekmachine)
Nr.10 is offline   Met citaat antwoorden
Oud 11 januari 2018, 12:49   #6
subocaj
Perm. Vertegenwoordiger VN
 
subocaj's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 11 juni 2010
Berichten: 15.948
Standaard

Ik noem het nutteloos tewerkstellingspapier.
subocaj is offline   Met citaat antwoorden
Oud 13 januari 2018, 00:44   #7
Nr.10
Secretaris-Generaal VN
 
Nr.10's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 26 september 2003
Locatie: van Lissabon tot Vladivostok
Berichten: 25.777
Standaard

Er zijn drie mijlpalen om tot het BRV te komen:
 • het Groenboek BRV: goedgekeurd op datum van 4 mei 2012
 • het Witboek BRV: goedgekeurd op datum van 30 november 2016
 • het ontwerp van BRV: ergens in de loop van 2017
  [gevolgd door een openbaar onderzoek, en vervolgens de goedkeuring van de definitieve versie]
__________________
Doorzoek forum.politics.be (aangepaste zoekmachine)

Laatst gewijzigd door Nr.10 : 13 januari 2018 om 00:45.
Nr.10 is offline   Met citaat antwoorden
Oud 13 januari 2018, 01:06   #8
Nr.10
Secretaris-Generaal VN
 
Nr.10's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 26 september 2003
Locatie: van Lissabon tot Vladivostok
Berichten: 25.777
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door subocaj Bekijk bericht
Ik noem het nutteloos tewerkstellingspapier.
De discussie rond de zogenaamde betonstop is er gekomen naar aanleiding van het Witboek.

33% van de ruimte binnen het vlaams gewest wordt ingenomen door woningen, industrie en wegen. Dat is het hoogste percentage van heel Europa.

In de taal van het Witboek:
'De bepaling van de 60/40-verhouding tussen woongelegenheden in het stedelijk gebied en woongelegenheden in het buitengebied, met bijkomend de gesloten bevolkingsprognose, de indeling in “kernen van ontwikkeling” en woonquota sluit onvoldoende aan bij de maatschappelijke evoluties van vandaag, met name:
 • de demografische groei,
 • de vergrijzing
 • en gezinsverdunning,
 • de migratie.
Er wordt voor geopteerd om proactief in te zetten op ruimtelijk rendement, wat betekent dat compacter en verdicht wonen zal worden gestimuleerd, en dat bepaald juridisch aanbod zal worden geschrapt. Er wordt een meer flexibele woonprogrammatie voorzien. Een meer flexibele woonprogrammatie maakt een ontwikkeling op maat inclusief aandacht voor nieuwe woonvormen en het benutten van specifieke kansen mogelijk'. BRON
Schauvliege:
"Iedereen moet de kans krijgen om te sporten of tot rust te komen in het groen, zonder dat ze eerst in de file moeten staan op weg naar het dichtstbijzijnde park." BRON
__________________
Doorzoek forum.politics.be (aangepaste zoekmachine)
Nr.10 is offline   Met citaat antwoorden
Oud 13 januari 2018, 02:56   #9
Nr.10
Secretaris-Generaal VN
 
Nr.10's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 26 september 2003
Locatie: van Lissabon tot Vladivostok
Berichten: 25.777
Standaard

Men is ook de files beu. En er is nog veel meer dat men beu is.
Waarom een betonstop?
Een langgerekt lint van rijhuizen, snippers woonwijken, ambachtelijke zones en landbouwgronden en hier en daar een streepje natuur: da’s het beeld van de ruimtelijke ordening in Vlaanderen. Zo ongeordend en verspreid, dat we Europees kampioen zijn qua aantal kilometers weg per huis en dagelijks met tienduizenden de wagen in moeten om naar ons werk te gaan. Zodanig verhard, dat we regelmatig met overstromingen geconfronteerd worden.
Momenteel is 33% van de ruimte ingenomen door wonen, handel, industrie en recreatie en 14% door wegen, parkings en gebouwen. En het houdt niet op. Nog elke dag sneuvelt er in Vlaanderen 6 hectare open ruimte, waarvan 2,5 hectare effectief wordt verhard. “Zo kan het niet verder”, zegt Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck. “Als in dit land het overheidsbeslag zo hoog is, komt dat ook door ons immense ruimtebeslag. De kost van files, vervuiling, wegenonderhoud en nutsleidingen is gigantisch. En dan subsidiëren we nog firmawagens. Een totale omslag van ons ruimtebeleid, met focus op de stadskernen, kan de lasten doen dalen.” BRON 1 dec 2016
De 33% = de ruimte "ingenomen door menselijke activiteit"
De 14% = de ruimte "effectief verhard"
__________________
Doorzoek forum.politics.be (aangepaste zoekmachine)

Laatst gewijzigd door Nr.10 : 13 januari 2018 om 03:06.
Nr.10 is offline   Met citaat antwoorden
Oud 13 januari 2018, 08:27   #10
subocaj
Perm. Vertegenwoordiger VN
 
subocaj's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 11 juni 2010
Berichten: 15.948
Standaard

Doe zoals in de Japanse grootsteden, 5m2 is voor iedereen genoeg en betaalbaar.

Het enige wat men kan doen om terug ruimte te creëren is een geboortebeperking.

Dat is de enige werkbare optie.

Laatst gewijzigd door subocaj : 13 januari 2018 om 08:28.
subocaj is offline   Met citaat antwoorden
Oud 20 januari 2018, 13:28   #11
Erw
Perm. Vertegenwoordiger VN
 
Erw's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 14 maart 2004
Berichten: 10.176
Standaard

Ruimte kost geld.
De Belgische grootCommies maken geld goedkoop.
Zonder de Belgische grootCommies zou er heel wat minder ruimte worden gekocht en ruimte worden ingenomen.
Daarom, de Belgische grootCommies op 5m2 met tralies ervoor zetten, lijkt me een beter ruimtelijk structuurplan.
__________________
SAMEN TEGEN OVERHEID.
Het problemen-makende bezigheids-kartel om te kunnen kopen zonder te moeten helpen te produceren.
Lees dit:
http://achterdesamenleving.nl/wp-con...jgeloof-11.pdf
Voor spaarders: buy when negativism, and sell when positivism rules the media. Niet omgekeerd.

Atlas Shrugged, by Ayn Rand

Laatst gewijzigd door Erw : 20 januari 2018 om 13:29.
Erw is offline   Met citaat antwoorden
Oud 20 januari 2018, 13:36   #12
Erw
Perm. Vertegenwoordiger VN
 
Erw's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 14 maart 2004
Berichten: 10.176
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Nr.10 Bekijk bericht
Men is ook de files beu. En er is nog veel meer dat men beu is.
Wie is die "men"?
Volgens wat ik overal zie, wordt alle moeite gedaan om doorgaand verkeer te weren, en doorstroming te hinderen (ene richting moet wegens opzettelijk geplaatste hindernissen wachten voor andere) uit centra, secundaire en tertiaire wegen.
Waardoor verkeer steeds meer wordt geconcentreerd op autostrades.
Van parallell naar serieel.
Een file IS zo een seriele bedoening.
In de computertechniek wordt dit nadeel van seriele verbindingen gecompenseerd door hogere kloksnelheden.
Maar de Commies deden ook net het tegendeel: snelheid tegengaan.
Files beu is dus = Commies beu.
__________________
SAMEN TEGEN OVERHEID.
Het problemen-makende bezigheids-kartel om te kunnen kopen zonder te moeten helpen te produceren.
Lees dit:
http://achterdesamenleving.nl/wp-con...jgeloof-11.pdf
Voor spaarders: buy when negativism, and sell when positivism rules the media. Niet omgekeerd.

Atlas Shrugged, by Ayn Rand
Erw is offline   Met citaat antwoorden
Oud 20 januari 2018, 14:39   #13
subocaj
Perm. Vertegenwoordiger VN
 
subocaj's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 11 juni 2010
Berichten: 15.948
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Erw Bekijk bericht
Ruimte kost geld.
De Belgische grootCommies maken geld goedkoop.
Zonder de Belgische grootCommies zou er heel wat minder ruimte worden gekocht en ruimte worden ingenomen.
Daarom, de Belgische grootCommies op 5m2 met tralies ervoor zetten, lijkt me een beter ruimtelijk structuurplan.
Toch mooi dat ze de oorzaken niet durven aanpakken. Zowel links als rechts zoeken enkel naar mogelijkheden om jou voor alle kosten te laten opdraaien en zij hun zakken maar vullen.

Fijn voor jou dat de belastingen hier zo hoog zijn. Dat nutteloos papierwerk dat nu gepresenteerd word is weer een kostelijke aanslag op je vrijheid en op je portemonnee.

Zolang je Huts heet kan er rustig verder gesjoemeld worden.
subocaj is offline   Met citaat antwoorden
Oud 20 januari 2018, 21:36   #14
Erw
Perm. Vertegenwoordiger VN
 
Erw's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 14 maart 2004
Berichten: 10.176
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door subocaj Bekijk bericht
Toch mooi dat ze de oorzaken niet durven aanpakken. Zowel links als rechts zoeken enkel naar mogelijkheden om jou voor alle kosten te laten opdraaien en zij hun zakken maar vullen.

Fijn voor jou dat de belastingen hier zo hoog zijn. Dat nutteloos papierwerk dat nu gepresenteerd word is weer een kostelijke aanslag op je vrijheid en op je portemonnee.

Zolang je Huts heet kan er rustig verder gesjoemeld worden.
Niet durven?
De Commies willen dat gewoon helemaal niet.
Die willen andermans geld incasseren uit verkavelen, kopen/verkopen, en een zo groot mogelijk deel van de bevolking afhankelijk van economische parameters die ze gemakkelijk kunnen manipuleren.

Ik schetste het eerder al eens: een perceel bos, op een dag een bulldozer die de bomen platlegt, op een dag een kamion die een lading stammen afvoert, op een dag een plakkaat verkavelingsaanvraag, op een dag te koop, op een dag overplakt met "te laat: verkocht", op een dag een af en aan rijden van betonmolens, op een dag muren en een dak, en overal reklameplakkaten van bedrijven met eco, groen enz in de naam.
Dat zie ik telkens opnieuw, en telkens moet ik denken aan het contrast tussen dat bos van weleer en de hoop steen van nu, en tussen deze realiteit en de blabla van de Commies.
__________________
SAMEN TEGEN OVERHEID.
Het problemen-makende bezigheids-kartel om te kunnen kopen zonder te moeten helpen te produceren.
Lees dit:
http://achterdesamenleving.nl/wp-con...jgeloof-11.pdf
Voor spaarders: buy when negativism, and sell when positivism rules the media. Niet omgekeerd.

Atlas Shrugged, by Ayn Rand
Erw is offline   Met citaat antwoorden
Oud 2 februari 2019, 03:36   #15
Nr.10
Secretaris-Generaal VN
 
Nr.10's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 26 september 2003
Locatie: van Lissabon tot Vladivostok
Berichten: 25.777
Standaard

De stand van zaken aangaande het BRV:
 • het Groenboek BRV: goedgekeurd op datum van 4 mei 2012
 • het Witboek BRV: goedgekeurd op datum van 30 november 2016
 • de strategische visie van het BRV: goedgekeurd op datum van 20 juli 2018
__________________
Doorzoek forum.politics.be (aangepaste zoekmachine)
Nr.10 is offline   Met citaat antwoorden
Oud 3 februari 2019, 04:07   #16
Nr.10
Secretaris-Generaal VN
 
Nr.10's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 26 september 2003
Locatie: van Lissabon tot Vladivostok
Berichten: 25.777
Standaard

Schauvliege blijft belangrijkste hefboom voor klimaat uitstellen
1 feb 2019
Pas als
 1. de strategische visie van het BRV
 2. én de beleidskaders
definitief goedgekeurd worden is sprake van een Beleidsplan.
__________________
Doorzoek forum.politics.be (aangepaste zoekmachine)
Nr.10 is offline   Met citaat antwoorden
Oud 3 februari 2019, 23:10   #17
Nr.10
Secretaris-Generaal VN
 
Nr.10's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 26 september 2003
Locatie: van Lissabon tot Vladivostok
Berichten: 25.777
Standaard

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

De inhoud
De strategische visie omvat een toekomstbeeld en een overzicht van belangrijke beleidsopties op lange termijn (= strategische doelstellingen).
Wat de strategische visie betreft worden 4 stappen doorlopen.
a) een voorlopige vaststelling van de visie door de Vlaamse Regering
b) een standpunt van het Vlaams Parlement over de voorlopig vastgestelde visie
c) een definitieve vaststelling van de visie door de Vlaamse Regering
d) de bekrachtiging door het Vlaams Parlement van de definitief vastgestelde visie
Wat de beleidskaders betreft. Er is op dit ogenblik sprake van een set van 6 thematische beleidskaders. Als volgt omschreven.
 1. Ruimtelijk rendement en ruimtebeslag
 2. Robuuste en samenhangende open ruimte
 3. Ruimtelijke ruggengraat voor een internationaal concurrentiële economie
 4. Logistiek netwerk
 5. Provinciale, bovenlokale en lokale programmering
 6. Ruimte voor energie
Wat zijn beleidskaders?
Beleidskaders zijn operationeel van aard en hebben een kortere looptijd. Ze functioneren als set maar kunnen in functie van maatschappelijke noden onafhankelijk van elkaar worden herzien en/of aangevuld. De vaststelling van een eerste beleidsplan met strategische visie en één ofmeer beleidskaders kan worden gevolgd door vaststelling van bijkomende beleidskaders. Beleidskaders kunnen apart worden herzien, zelfs opgeheven. Het ruimtelijk beleid kan zo flexibel inzetten op een selectieve set van belangrijkste beleidsonderwerpen.

BRON: besluit Vlaamse Regering
Ieder beleidskader doorloopt twee stappen.
a) een voorlopige vaststelling door de Vlaamse Regering
b) een definitieve vaststelling door de Vlaamse Regering
__________________
Doorzoek forum.politics.be (aangepaste zoekmachine)
Nr.10 is offline   Met citaat antwoorden
Oud 3 februari 2019, 23:29   #18
Nr.10
Secretaris-Generaal VN
 
Nr.10's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 26 september 2003
Locatie: van Lissabon tot Vladivostok
Berichten: 25.777
Standaard

Nieuwe systeem beleidsplanning operationeel op 5 mei 2018
3 mei 2018
Het wijzigingsdecreet van 8 december 2017 inzake het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen vervangt het huidige systeem van structuurplanning door een systeem van beleidsplanning. Dit nieuwe systeem voorziet in een ruimtelijk plan op drie bestuursniveaus (gewest, provincie en gemeenten) en een overgangsregeling. Deze regeling leidt de overstap van ruimtelijke structuurplannen naar ruimtelijke beleidsplannen in goede banen en vermijdt daarmee onduidelijkheden. Op 30 maart 2018 werd het systeem door de Vlaamse Regering goedgekeurd, waarna het op 25 april 2018 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. Tien dagen na deze publicatie, namelijk op 5 mei a.s, zal het nieuwe systeem van beleidsplanning dan ook effectief in werking treden. In de toekomst zullen er dus geen structuurplannen (met een informatief, richtinggevend en bindend gedeelte) worden opgemaakt om de ruimtelijke visie te verwoorden, maar ruimtelijke beleidsplannen. Een beleidsplan bestaat uit een lange termijnvisie, één of meerdere beleidskaders die aangeven hoe deze visie gerealiseerd zal worden en concrete acties die aangeven wat er allemaal zal gebeuren.
Meer informatie omtrent dit nieuwe systeem vindt u hier.
CODEX vlaanderen
__________________
Doorzoek forum.politics.be (aangepaste zoekmachine)
Nr.10 is offline   Met citaat antwoorden
Oud 4 februari 2019, 23:58   #19
Nr.10
Secretaris-Generaal VN
 
Nr.10's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 26 september 2003
Locatie: van Lissabon tot Vladivostok
Berichten: 25.777
Standaard

Het wijzigingsdecreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving wordt ook wel de zogenaamde CODEXTREIN genoemd.

De integrale tekst van het wijzigingsdecreet van 8 december 2017 vindt u hier. Doorklikken naar het hoofddocument. De tekst telt 242 artikels.

Wegwijzer CODEXTREIN: link

De meest recente versie van deze CODEXTREIN vindt u steeds hier: https://www.ruimtevlaanderen.be/codextrein

De CODEXTREIN brengt een hele reeks wijzigingen aan in de VCRO.
Na de (welzijns)codex en de Vlaremtrein nu nog een nieuwe Codextrein. Het gaat hier specifiek over het decreet houdende diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving, kort Codextrein genoemd. Deze Codextrein brengt, zoals de naam het al doet vermoeden, hoofdzakelijk wijzigingen aan in de VCRO (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening). Maar ook heel wat nieuwe aspecten wat milieu en algemene (beroeps)procedure betreft. (...) BRON 20 dec 2017
__________________
Doorzoek forum.politics.be (aangepaste zoekmachine)

Laatst gewijzigd door Nr.10 : 5 februari 2019 om 00:06.
Nr.10 is offline   Met citaat antwoorden
Oud 5 februari 2019, 21:58   #20
Nr.10
Secretaris-Generaal VN
 
Nr.10's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 26 september 2003
Locatie: van Lissabon tot Vladivostok
Berichten: 25.777
Standaard

Codextrein: Eindelijk rechtsgrond voor Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV)
De CODEXTREIN delegeert de volledige opmaak en vaststelling van het BRV aan de Vlaamse regering.
Gelukkig maar, want die is daar al vele jaren mee bezig…
De Codextrein zegt enkel dat het opmaak- en vaststellingsproces
ten minste de volgende stappen moet omvatten:
 • een raadpleging in verschillende fasen van het opmaakproces
  van een niet nader bepaalde ‘strategische adviesraad’,
  van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV),
  van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad),
  van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV)
  en van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA);
 • overleg tussen de verschillende bestuursniveaus
  in verschillende fasen van het opmaakproces; en
 • raadpleging van het publiek in verschillende fasen van het opmaakproces,
  met inbegrip van een openbaar onderzoek
  over een voorlopig vastgestelde versie van de strategische visie
  en van elk voorlopig vastgesteld beleidskader.
SARO = de strategische adviesraad ruimtelijke ordening
SERV = de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
MINA = de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen
SALV = de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij
MORA = de Mobiliteitsraad van Vlaanderen
__________________
Doorzoek forum.politics.be (aangepaste zoekmachine)
Nr.10 is offline   Met citaat antwoorden
Antwoord


Discussietools

Regels voor berichten
Je mag niet nieuwe discussies starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag niet bijlagen versturen
Je mag niet jouw berichten bewerken

vB-code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit
Forumnavigatie


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 17:41.


Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2020, Politics.be