Politics.be Registreren kan je hier.
Problemen met registreren of reageren op de berichten?
Een verloren wachtwoord?
Gelieve een mail te zenden naar [email protected] met vermelding van je gebruikersnaam.

Ga terug   Politics.be > Algemeen > Binnenland
Registreer FAQForumreglement Ledenlijst Markeer forums als gelezen

Binnenland Onderwerpen omtrent de binnenlandse politiek kunnen hier terecht. Let er wel op dat dit subforum enkel over dergelijk algemene zaken gaat die niet thuishoren in de themafora.

Antwoord
 
Discussietools
Oud 20 februari 2017, 18:54   #1
Brakelaar
Minister
 
Brakelaar's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 22 februari 2011
Locatie: Vlaanderen
Berichten: 3.587
Standaard 40 jaar schandalen!
http://www.deconsument.com/in-het-zo...ch-socialisme/

Het is een ganse boterham om te lezen
Wat een nest...


40 jaar corrupte socialisten ©: overzicht van de schandalen van de laatste 40 jaar door socialistische politici in België. Door de jaren heen werden er al heel wat zakken op s(linkse) wijze gevuld. Hieronder een overzicht van 1973 tot vandaag.1973

♦ Edmond Leburton (PS), Willy Claes (SP.A), Henri Simonet (PS): de Ibramco affaire, geheime akkoorden met Iran. De zaak Ibramco draaide rond de bouw van een Iraanse olieraffinaderij in België door het Belgische bedrijf Ibramco. Er werd een akkoord buiten medeweten van de Belgische regering gesloten die vooral de belangen van de Belgische Socialistische Partij diende.

♦ Abel Dubois staatssecretaris SPA miljardenzwendel RTT schandaal. Het RTT-schandaal was rond de toenmalige Belgische telefoonmaatschappij RTT (Regie voor Telegraaf en Telefoon) en haar toenmalig directeur Germain Baudrin. De zaak bleek gelinkt aan de Belgische Socialistische Partij en bracht samen met de Ibramco-affaire zowel de partij als de Belgische regering in een kwaad daglicht.

♦ Edward Anseele betrokken in de miljardenzwendel RTT schandaal. Anseele genoemd in de affaire als ex-PTT-minister en de politiek verantwoordelijke minister. Op 23 oktober 1973 nam hij onder druk van de CVP en oppositie ontslag om gezondheidsredenen.

Het RTT-SCHANDAAL, affaire die in mei 1973 in België ontstond door onthullingen van een geschorste hoofdingenieur-architect-directeur bij de Regie van Telegrafie en Telefonie (RTT), P. Demaegt, aan de pers over enorme verspillingen bij het optrekken en inrichten van gebouwen voor de RTT. Zijn onthullingen bevatten drie precieze beschuldigingen:

sedert enkele jaren is de RTT voor het optrekken van gebouwen afgestapt van het stelsel van de openbare aanbesteding. Zij laat de gebouwen nu optrekken met onderhandse contracten zonder prijsvergelijking, of door een promotor.
Een op de markt totaal onbekende promotor, nl. de N.V. Société d’Implantation et d’Investissements Immobiles (afgekort III), opgericht op 16 sept. 1970 met een kapitaal van 15 miljoen F, verkreeg onmiddellijk grote contracten van de RTT, voor een gezamenlijk bedrag van meer dan drie miljard F. Bij prijsvergelijking met andere gebouwen, opgetrokken volgens het klassieke RTT-aanbestedingsprocedé, zijn de III-gebouwen per vierkante meter nuttige oppervlakte ten minste tweemaal duurder.
Deze gang van zaken was begonnen sedert de benoeming van G. Baudrin tot administrateur-generaal van de RTT in juni 1970. De administrateur-generaal bleek trouwens ook rechtstreekse en persoonlijke belangen te hebben in een andere pas opgerichte vennootschap, Equimo, die door de RTT-directie werd ingeschakeld bij de aankoop van meubelen voor RTT-gebouwen. Aandeelhouders in deze vennootschap bleken o.m. de echtgenote en de zoon van een staatssecretaris in functie, Abel Dubois. Na zich tevergeefs met deze klacht tot ambtenaren en regeringsleden te hebben gewend, bezocht hoofdingenieur Demaegt verscheidene kranten- en weekblad redacties. Elementen uit het dossier verschenen op 17 mei 1973 in het weekblad Humo. De politieke wereld en de publieke opinie werden echter vooral opgeschrikt door een interview met P. Demaegt, op de eerste pagina van De Standaard van 18 mei 1973. Dit blad begon een campagne tegen de verspilling en de corruptie bij de RTT en drong in tientallen artikelen, van de hand van politiek redacteur Hugo De Ridder, aan op een grondig onderzoek en op bestraffing van de schuldigen. Op 21 mei belastte eerste-minister Leburton het Hoog Comité van Toezicht (een onafhankelijk comité, dat tot taak heeft misbruiken in de administratie op te sporen onder de leiding van een magistraat) met een onderzoek naar de geuite beschuldigingen. Op 28 mei ging administrateur-generaal Baudrin met verlof om het onderzoek niet te storen, zulks nadat hij in De Standaard ervan beschuldigd was bepaalde bezwarende bewijsstukken re hebben doen verdwijnen. Op 30 mei werd in Kamer en Senaat over de RTT-zaak geïnterpelleerd, en op 4 juni nam staatssecretaris Dubois ontslag. Op 22 juni had het Hoog Comité van Toezicht voldoende bezwarende feiten tegen administrateur-generaal Baudrin verzameld om zijn dossier aan het parket over te leggen. Op 30 juli werd Baudoin geschorst en op 31 juli werd hij samen met twee Equimo-beheerders officieel in staat van beschuldiging gesteld wegens valsheid in geschrifte en misbruik van zijn ambt. Inmiddels was gebleken dat de voormalige PTT-minister Anseele (in de regering-Leburton minister van Verkeerswezen en voogdijminister over PTT-staatssecretaris Daems) politieke verantwoordelijkheid droeg voor het mogelijk maken van die misbruiken. De oppositie en de CVP-regeringspartner drongen aan op zijn verwijdering uit de regering. Op 23 oktober nam Anseele ontslag om gezondheidsredenen. Een week tevoren was de schorsing van Demaegt opgeheven. Op 14 november overhandigde het Hoog Comité van Toezicht zijn geheim rapport aan premier Leburton. Veertien dagen later verscheen er reeds een ruime samenvatting in De Standaard, en op 14 januari 1974 was het rapport verkrijgbaar in de boekhandel. De parlementsleden van de bijzondere commissie, belast met het onderzoek van het rapport, hadden er niet eens officieel kennis kunnen van nemen. Op verzoek van de regering stelde het parket een onderzoek naar het lek in. Het RTT-rapport van het Hoog Comité van Toezicht bevestigde de aanklacht van Demaegt en ontdekte nog allerlei andere zwendelpraktijken. Voor drie III-contracten betaalde de RTT 617 miljoen F meer dan de gangbare prijs. Voor de andere onderhandse contracten werden ook honderden miljoenen teveel betaald. Het Hoog Comité heeft echter niet achterhaald naar
wie de winst afvloeide. Het rapport vermeld slechts een verklaring van architect Henri Guchez, technisch raadgever en tevens geheim geldschieter van III, dat hij zijn dankbaarheid voor de verkregen opdrachten o.m. heeft getoond door geld te storten in het verkiezingsfonds van de socialistische partij (alle betrokkenen in de RTT-zaak, nl. Anseele, Dubois, Baudrin, Guchez, behoren tot de BSP).

1974

♦ Willy Claes, André Cools en Henri Simonet hebben in hun functie van minister van Economische Zaken direct of indirect voordelen verleend aan Fabrique Nationale de Guerre (FN), Kalkar en World Trade Center.

♦ 1974 – Alle betrokkenen in de RTT-zaak, nl. Edward Anseele, Abel Dubois, Baudrin, Guchez, behoren tot de BSP. 617 miljoen fr vloeit naar de partijkas.

1975

♦ Jan Luyten algemeen partijsecretaris SPA RTT schandaal.

1977

♦ Guy Mathot (PS): laat als minister een extra-rijtuig koppelen aan een trein naar Zwitserland om met vakantie te gaan. In de volgende jaren wordt Mathots naam is in diverse politieke en financiële schandalen genoemd, waaronder zwart geld, dubieuze transacties, vrouwen, drank en zelfs de moord op PS-kopstuk André Cools.

1979

♦ Guy Mathot (PS): affaire «Centre Albert»: verkoopt een gebouw met verlies, zodat een immobiliënmaatschappij een winst van 212 miljoen maakt.

1982

♦ Guy Mathot (PS): affaire Mosbeux: mevrouw Mathot baat een winkel uit samen met de vrouw van de “patron” van privé-club «Gotha» die opgepakt wordt voor fraude. Hij ontsnapt aan uitlevering, het verzoek “kwam te laat”.

♦ Guy Mathot (PS): schilderijenzwendel met valse Jeroen Bosch, hijzelf is betrokken samen met zijn vriendin Eliane Van Vreckom en Charly De Pauw.

♦ Guy Mathot (PS): het dossier vernieuwing van het circuit van Francorchamps, waar onregelmatigheden gebeurd zijn.

♦ Guy Mathot (PS): hij en kabinetsleden kopen BMWs «in onderdelen» op kosten van het kabinet: voor facturen < 100.000 BEF is geen Rekenhof-visum nodig.

1983

♦ Guy Mathot (PS): voorgeleid in het onderzoek naar de financiële put bij voetbalclub Seraing, hij zou bezwarende documenten hebben laten verdwijnen.

1988

♦ Willy Claes (SP.A): onregelmatigheden bij de Socialistische Mutualiteiten. Claes was toen de vicevoorzitter van de SM; Edmond Leburton, met wie hij ook al in de Ibramcoaffaire verzeild geraakt was, was voorzitter. Leburton werd vervolgd, maar Claes verklaarde zich parlementair onschendbaar en ontkende de beschuldigingen. Ook tijdens de UNIOP-affaire maakte Claes hier gebruik van. Hij was een van de politici die via de UNIOP-onderzoeken nepstudies lieten verrichten en zo geld ophaalden voor hun dure verkiezingscampagnes.

1988

♦ Leburton (PS): onregelmatigheden bij de Socialistische Mutualiteiten

♦ Willy Claes (SP.A), Guy Coëme (PS), Philippe Moureaux (PS): UNIOP (nepstudies om geld voor verkiezingscampagnes te ronselen). De UNIOP-affaire waarbij politici van de PS via overbetaalde studieopdrachten de partij financierden. De affaire werd genoemd naar het opiniepeilingsinstituut UNIOP (Universitair Instituut voor Opiniepeilingen, in het Frans INUSOP: Institut Universitaire de Sondage d’Opinion) dat nauwe banden had met de Université Libre de Bruxelles (ULB) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Coëme werd hiervoor veroordeeld in 1996.

♦ SPA en Willy Claes 60 miljoen Agusta smeergeld.

♦ Willy Claes ontving als secretaris-generaal van de NAVO een belastingvrij nettosalaris van 540.000 frank per maand, kostenvergoeding en andere voordelen niet meegerekend.Ook toen Claes als gevolg van het Agusta-schandaal moest aftreden, werd hij niet naar de bedelstaf verwezen: “Claes zal kunnen genieten van het maximumpensioen van een parlementslid, namelijk 150.000 BEF. per maand. Tussen 1988 en 1994, de periode van het ‘dolle Agusta-geld’, ontvingen Willy Claes en de Limburgse SP-federatie 60 miljoen frank giften in het zwart.In september 1992 startte het Hoog Comité van Toezicht een onderzoek naar de betaling van smeergeld bij de aankoop van 46 Agusta-helikopters in 1988. In januari 1993 belandde het dossier bij Ancia, want André Cools wilde de betaling van smeergeld onthullen of zou een groter deel van de commissielonen hebben opgeëist. In december vroeg zij de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van de drie Guy’s – Guy Mathot, Guy Coëme en Guy Spitaels – wegens betrokkenheid bij het smeergeldcontract. De drie excellenties legden een maand later hun functies neer.In februari 1995 achterhaalden de speurders het bestaan van Zwitserse rekeningen die dienden om de kassen van politieke partijen te financieren. Zakenadvocaat Alfons Puelinckx, SP-adjunct-secretaris-generaal Luc Walleyn, SP-penningmeester Etienne Mangé en Johan Delanghe, kabinetschef van voormalig minister van Economie Willy Claes, belandden in de gevangenis. Tegenstrijdige verklaringen en verbrande miljoenen dwongen de minister van Buitenlandse Zaken, Frank Vandenbroucke, tot ontslag. Op 9 maart werd het generaal Jacques Lefebvre, gewezen luchtmachtchef en kabinetsmedewerker, te veel. Hij pleegde zelfmoord in een Brussels hotel.

♦ Socialisten in Luik – 11 miljoen smeergeld parkeer-meters-schandaal.

Als Benoît de Bonvoisin op 13 juni 1990 weer op vrije voeten komt is het kwaad al geschied. André Cools heeft niet kunnen bereiken dat de Luikse onderzoeksrechter Anne Freson de resultaten van het Brusselse onderzoek zo maar naast zich neerlegde. Zo ontdekt zij zelfs dat de zwarte baron bij de Luikse drukker André Scaillet een kredietlijn van 1,000,000 frank ten voordele van de PS opende. In zijn in beslag genomen notaboekjes had Dubois in opdracht van André Cools immers aangeduid wie daarvan kon profiteren: Guy Cudell (de burgemeester van Saint-Josse) en Léon Defosset (burgemeester van Etterbeek) elk voor 300,000 BEF en de Brusselse Coolsien en vice-premier Philippe Moureaux voor 400,000 BF. Uiteindelijk wijst het onderzoek uit dat niet enkel de Luikse PS profiteerde van de levering van parkeermeters en andere (3 miljoen in contanten plus 5 miljoen tussenkomst in verkiezingsdrukwerken van de coolsiens), maar dat bij de installatie van bushokjes en publiciteitsborden (o.m. door de onderneming JC Decaux Belgium waarin CG Eaux voor 15 % participeert) de heren Close en Verbinnen ook nog eens mochten genieten van allerhande luxueuze snoepreisjes, b.v. naar de Mauritius-eilanden (prijs : 1,109,000 BEF), naar de Seychellen (prijs 479,000 BEF), naar Sardinië (prijs 482,000 BF), enzovoort (3,000,000 BEF samen). In het totaal komt zo voor circa 11 miljoen frank gesjoemel aan het licht. Op 28 november 1990 werpt burgemeester Close de spons.

Het is zonneklaar dat hij in 1988 een goed deel van zijn verkiezingscampagne liet sponsoren door de ondernemingen van Jean-Claude Decaux. Teneinde het schandaal niet nog groter te maken trekt hij zich als burgemeester terug, zogezegd omdat hij niet langer in Luik woont maar zich wil terugtrekken in zijn landhuis in Herve. Dat is de prijs die de coolsiens dus betalen voor hun duivelspact.

♦ Hermanus ontving 30 miljoen, Dassault smeergeld.

1989

♦ Pierre Chevalier (SP.A): genoemd voor ongepast spenderen van belastinggeld in Parijs, stapt over naar VLD.

♦ PS-schatbewaarder François Pirot ontving 5 miljoen Dassault smeergeld.

♦ Luc Walleyn ontving 20 miljoen Agusta- en Dassault-smeergeld.

♦ Guy Spitaels 30 miljoen Dassault smeergeld.

♦ Carla Galle 20 miljoen Dassault smeergeld.

1990

♦ Socialisten spekken partijkas met 15 miljoen dollar smeergeld van 25 Belgische Mirages aan Chili.

1991

♦ André Cools neergeschoten door mede socialisten. Op 18 juli 1991 werd Cools op 63-jarige leeftijd in Luik doodgeschoten toen hij het appartement verliet van zijn vriendin Hélène Joiret. In het onderzoek naar de moord, geleid door de Luikse Onderzoeksrechter Véronique Ancia, kwamen een aantal corruptieschandalen (onder andere de affaires Agusta, Dassault, OMOB) aan het licht die in de late jaren 90 zouden leiden tot de veroordeling van vooraanstaande socialistische politici als Guy Spitaels en Willy Claes. Geen van deze schandalen bleek echter met de moord op Cools samen te hangen. De huurmoordenaars werden in 1996 ontdekt: het ging om twee Tunesiërs die in Sicilië door mensen uit het maffiamilieu gerekruteerd zijn. In 1998 veroordeelde een rechtbank in Tunis hen voor de moord op Cools tot 20 jaar opsluiting. Het onderzoek naar de opdrachtgevers sleepte langer aan. De hoofdverdachte van de huurmoord, Alain Van der Biest, pleegde op 17 maart 2002 zelfmoord. In oktober 2003 stonden acht andere verdachten terecht voor de moord op Cools, allemaal afkomstig uit de entourage van Van der Biest, waarvan er zes in januari 2004 werden veroordeeld. Het is echter omstreden of Van der Biest, ten tijde van de moord op Cools verslaafd aan alcohol, de opdracht gegeven heeft. Op 15 maart 2007 werd de moordenaar van Cools, Domenico C., in hoger beroep tot twintig jaar gevangenisstraf veroordeeld. Tot maart 2006 was hij voortvluchtig geweest toen hij bij een wegcontrole in Duitsland in hechtenis werd genomen. Hij werd in 2011 vervroegd vrijgelaten.

♦ Pino Di Mauro in het dossier BX: Pino gebruikt de Citroën BX van het kabinet Vanderbiest (PS) om gestolen waardepapieren naar Vaduz (Liechtenstein) te brengen.

1992

♦ Alain Van der Biest (PS): het Hoog Comité van Toezicht vind voor miljoenen fraude en geknoei in de boekhouding.

♦ Alain Van der Biest (PS): studies naar waterbeheer ter waarde van 400.000 frank worden toegekend aan het bevriende echtpaar Uhoda voor 7,7 miljoen frank.

♦ Guy Mathot socialist en smeergeldontvanger in het Augusta schandaal.

♦ Guy Coëme en smeergeldontvanger in het Augusta schandaal.

♦ Guy Spitaels en smeergeldontvanger in het Augusta schandaal.

1994

♦ Leon Lewalle (PS): veroordeeld tot 4 jaar in de OMOB-fraudezaak (2003)

♦ Joseph Haverland (PS): veroordeeld tot 30 maanden in de OMOB-fraudezaak (2003)

♦ ABVV Antwerpen: “zwarte premies” uitbetaald aan vakbondsbonzen.

1995

♦ Frank Vandenbroucke 5 miljoen zwart geld, en pogen van bewijzen te vernietigingen.

♦ Etienne Mangé SP-penningmeester smeergeldontvanger in het Augusta schandaal.

♦ Generaal Jacques Lefebvre pleegt zelfmoord onder druk van de socialistische maffia.

1996

♦ Richard Taxquet socialistisch kabinetsmedewerker medeplichtig aan moord.

♦ Pino Di Mauro socialistisch kabinetsmedewerker medeplichtig aan moord.

1997

♦ Anissa Temsamani staatssecretaris Spa oplichting RSZ.

♦ Leona Detiège 9 miljoen Zillion geld?

♦ Hubert Massa advocaat-generaal pleegt zelfmoord onder druk van de socialistische maffia ivm proces André Cools.

♦ De socialisten hebben hun veto gesteld tegen een parlementaire onderzoekscommissie naar de moord op André Cools, niets mag uitlekken.

2001

♦ Minister Bert Anciaux Spiritist en socialist wil boeken uit de bibliotheken halen die niet stroken met zijn mening. In een beleidsnota aan de bibliotheekverantwoordelijken maant hij aan om alles wat racistisch en negationistisch gelinkt zou kunnen worden om dat uit de rekken te halen. Dit is een boekverbranding zoals opper-socialist Hitler het graag zou hebben.

2002

♦ Alain Van der Biest pleegt zelfmoord onder druk van de socialistische maffia ivm Agusta-Dassault en de moord op André Cools.

♦ Patrick Janssens tracht de sociale zekerheid op te lichten met Telepolis. In juli 2003 brengt het weekblad Humo nog een artikel over de rol van Patrick Janssens als voorzitter van Telepolis. Die vzw, waarvan Janssens de voorzitter is, voorziet de complete administratie van de stad Antwerpen, het OCMW, de haven en de OCMW-ziekenhuizen van alles wat met informatica te maken heeft. Dat gaan van computers tot gsm’s, kopieertoestellen, kleurenprinters en scanners. Daar is nogal wat geld mee gemoeid: zo’n 900 miljoen frank overheidsgeld van stad Antwerpen. Hans Coveliers, zoon van Hugo, zetelt ook in de beheerraad van Telepolis en spreekt over “een speeltuin voor topambtenaren en politici die Telepolis gebruikten als doorgeefluik om hun loon aan te vullen, bevriende vzw’s te bevoordelen of cadeautjes te geven. “Coveliers junior klaagt het gesjoemel aan met een voorbeeld. Zo is er de vzw Piazza dell’ Arte, die naschoolse kinderopvang organiseert. “Tot voor kort kreeg die vzw jaarlijks bijna tien miljoen frank subsidie in het kader van het Stedelijke Impulsfonds. Die subsidie wordt afgeschaft en wat gebeurt er? Plots duikt de vzw Piazza dell’ Arte op in de begroting van Telepolis, die ‘out of the blue’ beslist er zowat 230.000 euro voor uit te trekken. Heel vreemd, want wat heeft Telepolis met kinderopvang te maken? Bij mijn weten niets. “Eén en ander wordt duidelijk als je weet wie er achter de vzw schuilgaat. Piazza dell’ Arte wordt geleid door Marijke Seresia, de echtgenote van Guy Peeters. En Guy Peeters is, voor wie het niet zou weten, de grote baas van de Socialistische Mutualiteiten en de voorzitter van de Raad van Beheer van de VRT. Politieke verslaggevers omschrijven Guy Peeters als “de peetvader van de SP.a”. “Om de vzw te runnen”, zo gaat Coveliers verder, verdient Marijke Seresia maandelijks 4.958 euro.” Zo’n 200.000 frank. De socialisten zorgen goed voor zichzelf en de vrienden … Het gerecht heeft alvast een onderzoek geopend naar de activiteiten van Piazza dell’ Arte en de vergoeding van Marijke werd gehalveerd.

♦ Fred Nolf stadssecretaris corruptie rond JC Decaux SPA – verduistering van stadsgelden.

♦ Vakbondssocialist Faust 70.000 € verduisterd. Socialistischecentrales beleggen zwart geld in Luxemburg.

♦ Vakbondssocialist Mommens verplaatst zich met Mercedes CLK 230 coupé die elke maand aan leasing alleen al 1.050 € (42.000 frank) kost.

♦ PS’ers brengen Hitlergroet in parlement.

De PS’er Patrick Moriau bracht, samen met een vijftal companen, in volle zitting van de Kamer van Volksvertegenwoordigers een Hitlergroet op het moment dat Vlaams-nationale actievoerders protesteerden tegen de stemming van de anti-Vlaamse kieshervorming. Patrick “zeg maar Adolf” Moriau, ook bekend wegens zijn betrokkenheid in de Agusta-smeergeldaffaire, doet dat wel eens vaker. Toen hij in december ’98 het onderspit moest delven in een discussie met Vlaams Blok-Kamerlid Filip De Man, was het ook al zover. De vraag is nu: gaat het centrum van pater Leman klacht indienen tegen Moriau? Naar verluidt is de PS-fractie in de Kamer aan het repeteren om volgende keer voltallig, recht opstaand en met gestrekte rechterarm het Horst Wessellied te brengen.

♦ Vakbondstopman Faust rijdt met een BMW waarvoor hij van zijn vakbond 35.000 € (1,4 miljoen fr.) leende.

♦ Monica De Coninck socialistische OCMW-voorzitster douche van 9172 euro op kosten van het OCMW.

♦ Albert Faust (BBTK) 70.000 € verduisterd, ontslagen wegens wanbeheer en gesjoemel.

♦ Edouard Mommens(BBTK) ontslagen door Nationaal, wegens wanbeheer en gesjoemel. In 2009 veroordeeld, samen met Marc Verbeure, De Block, Jean-Marie Frissen.

♦ Jean-Marie Frissen (BBTK): aangehouden, zou geld van sociale fondsen doorgesluisd hebben naar de rekening van twijfelachtige of onbestaande vzw’s.

♦ Anne-Marie Appelmans (ABVV): zou maar liefst 1,5 miljoen euro verduisterd hebben. Ontslagen.

♦ Socialistische centrales beleggen zwart geld in Luxemburg.

♦ Marc Galle (SP.A) De familie van Marnix Gijsen beticht Galle ervan 2,5 miljoen euro en schilderijen van Magritte te hebben verduisterd.

2003

♦ Eric Tomas (PS): betaalt als minister privé uitgaven (kledij, boetes) met overheidsgeld). Laat ook de huur van zijn huis + onderhoudskosten betalen door overheid.

♦ Laurette Onkelinx (PS): benoemt leden van Moslim-executieve tegen advies in van Staatsveiligheid en Comité I. De executieve wordt geteisterd door fraude, vechtpartijen, complete desorganisatie, maar dit wordt gedoogd door Laurette.

♦ Home Waremmien (in Borgworm, Luik): audit bracht problemen aan het licht zoals niet-gerechtvaardigde vervoersonkosten en belangenconflicten.

♦ Patrick Jacobs(SP.A): begaf zich tweemaal in dezelfde nacht in dronken toestand op de openbare weg, zonder rijbewijs, met 1,8% promille alcohol in het bloed.

♦ Anissa Tensamani (SP.A): moet ontslag nemen omdat ze zich beriep op een universitaire titel die ze niet bezat, en geruchten over frauduleus failliet.

♦ SPA steelt 20 miljoen uit de stadskas, onder het mom van aankoop eigendommen.Antwerpen, 19 november 2003 – Stadsbestuur koopt in grootste geheim toch ex-SP.a secretariaat Everaertsstraat. SP.a realiseert winst van 367% met geld van Grootstedenbeleid.In een themacommissie van de gemeenteraad is gisteren tot verbijstering van alle aanwezigen gebleken dat het stadsbestuur in het grootste geheim toch is overgegaan tot de aankoop van het voormalige SPA-secretariaat in de Everaertsstraat 105, ook al was eerder verklaard dat de aankoop niet zou doorgaan.

♦ Steve Stevaert gebruik van overheidsgeld voor electorale propaganda 420.000 €.

Tijdens het festival rimpelrock dat dit weekend 45000 bezoekers lokte heeft Steve Stevaert zich weer laten opmerken door een nooit eerder geziene vorm van plat populisme. Tijdens het optreden van Dana Winner vond Steve Stevaert het blijkbaar nodig om het podium op te gaan en een duet te zingen met Dana Winner (de oude man en de zee). Dit kan niet als je weet dat dit festival volledig betaald is door de Vlaamse gemeenschap m.a.w.de Vlaamse belastingbetaler. Het festival krijgt maar liefst 420.000 Euro subsidie.Vele andere festivals krijgen geen rotte cent.Hoe komt dit ? Wel de organisatie van dit festival is volledig in SPa handen met op kop Chokri Mahasine. De SP.a organiseert op kosten van de belastingbetaler een feestje waar ze dan nog het lef hebben om propaganda te maken voor Steve Stevaert. Dit is de grenzen van het fatsoen ver voorbij.

♦ Richard Carlier socialist in Charleroi verduistering van 400.000 € ivm Intercommunale d’Oeuvres Sociales. De correctionele rechtbank van Brussel heeft Richard Carlier veroordeeld tot tien maanden cel met uitstel en een boete van €7500,-. Carlier is oud-voorzitter van de Parti-socialiste van Charleroi. Carlier werd schuldig bevonden aan schriftvervalsing, verduistering, oplichting en in hoofdzaak passieve corruptie in verband met de voormalige Intercommunales d’Oeuvres Sociales, die hij tot in 1994 voorzat.

♦ Werner Daem socialist – doodsbedreigingen inbraak en intimidatie. Delathouwer werd jarenland bedreigd. De voormalige Brusselse staatssecretaris Robert Delathouwer (SP.A) heeft jarenlang doodsbedreigingen ontvangen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws, en hij heeft het bevestigd aan de VRT-radio. Delathouwer nam deze maand ontslag in het kader van de vernieuwingsoperatie van de SP.A. Hij werd opgevolgd door Pascal Smet.Sinds het begin van zijn ambtstermijn in 1999 kreeg Delathouwer regelmatig brieven met doodsbedreigingen. Zijn wagen werd vernield en in zijn huis werd ingebroken. Volgens Delathouwer speelden de bedreigingen een rol in zijn beslissing om ontslag te nemen. Sindsdien zijn de bedreigingen gestopt.

♦ Patrick Janssens verkwist 6.860 euro of 276.731 Bfr aan postzegels die helemaal niet nodig waren. Een brief van Patrick Janssens naar de 14.000 medewerkers van de stad Antwerpen zorgde voor opschudding, net als een persoonlijk tekstje van de burgemeester bij een personeelsadvertentie. “Waarom moest dit met een dure priorzegel?” vragen de medewerkers zich af. “Waarom nam Janssens dit initiatief persoonlijk?” reageren sommige schepenen.Burgemeester Patrick Janssens (sp.a) is groot voorstander van de priorzegel. Ongeveer 14.000 medewerkers van de stad Antwerpen kregen een brief van de burgervader in de bus. Janssens verwijst naar de voorbije stormachtige maanden en legt accenten naar de toekomst toe. De brief wekte door de hoge kostprijs wrevel op bij sommige personeelsleden. De persoonlijke aanpak van Janssens kreeg ook kritiek van een paar schepenen. Vrijdag verscheen in de job- bijlagen van de kranten een paginagrote advertentie van de stad Antwerpen. De Scheldestad zoekt vijf mensen om topfuncties in de administratie op zich te nemen. Naar aanleiding van de advertentie schreef burgemeester Janssens een brief naar alle personeelsleden van de stad, van de diverse vzw’s en van het stedelijk onderwijs.De 14.000 brieven kosten de stadskas 6.860 euro of 276.731 Bfr. Het gebruik van de dure Priorzegel is bij een aantal medewerkers in het verkeerde keelgat geschoten. “Waarom kon dit niet gewoon via het interne communicatiesysteem?” vragen ze zich af. “We horen altijd maar dat er moet bespaard worden, maar zo’n uitgave kan plots wél.”In de brief blikt Janssens terug op de voorbije moeilijke maanden. “We kwamen allemaal in een slecht daglicht te staan door wat iedereen de ‘Visa-crisis’ is gaan noemen. (…) De reputatie van de stad Antwerpen heeft zwaar geleden onder de affaire.”De burgemeester legt drie accenten naar de toekomst toe: “We moeten er samen voor zorgen dat alle inspanningen die we leveren, van Antwerpen een aangename stad maken. (…) We moeten dit met zo weinig mogelijk middelen doen. (…) We moeten op een integere, correcte manier werken. En dat begint bij de top.”

♦ Luc Lamine socialistisch aangestelde politiehoofdcommissaris – corruptie en Visa schandaal?In het begin van 2003 weet de Antwerpse politiekorpschef Luc Lamine (foto) te melden dat in 2002 de misdaadcijfers teruggedrongen zijn. Zijn goed-nieuws-show duurt niet lang: meteen al worden de cijfers betwist, maar vooral duiken vanaf midden februari verhalen op over dure studiereizen en teambuildingssessies voor Antwerpse politiemensen. Geld dat in feite aan de politie-opleiding besteed had moeten worden.In 2002 gaf de Antwerpse lokale politie alleen aan teambuilding 108.564 euro (4,37 miljoen frank) uit, voornamelijk door in chique locaties te verblijven, zoals het Knokse kuuroord La Réserve, het Aartselaarse Kasteel Cleydael en de Zandvlietse Sint-Martinushoeve. Ook dienstreizen (o.a. een dienstreis van Lamine met twee hoofdcommissarissen én de respectieve echtgenotes naar Toronto, ter waarde van 13.542 euro of 546.258 frank) en het onbehoorlijke gebruik van Visa-kaarten wordt de politietop aangewreven.Op last van het ministerie van binnenlandse zaken onderzoekt het Antwerpse parket sinds 7 februari de boekhouding van de politie, die zij op 24 februari in beslag neemt. Lamine schorst voor onbepaalde tijd alle teambuildingssessies, al blijkt dat het stadsbestuur begin maart nog de goedkeuring gegeven heeft voor een stress-cursus van liefst 14.100 euro. Minister van Justitie Verwilghen bevestigt in het parlement dat er ook een onderzoek loopt naar corruptie en misbruik van vertrouwen tegen leden van de politietop. De Antwerpse gemeenteraad vraagt een onafhankelijke audit naar de werking van de politie.Op 18 maart worden Lamine, hoofdcommissaris Van Beylen en drie andere top politiemannen ondervraagd door de Centrale Dienst ter Bestrijding van Corruptie. Tegen het eind van de dacht worden Lamine en Van Beylen officieel in verdenking gesteld. Zij worden beschuldigd van privé-gebruik van hun stads-bankkaarten, maar ernstiger nog: ook van valsheid in geschrifte (omdat ze de privé-aankopen hebben willen verdoezelen). Lamine kocht met zijn Visa-kaart o.m. dameslingerie en lederwaren. Van Beylen gebruikte zijn kaart voor hotels en de huur van auto’s op reis. Zij worden onmiddellijk geschorst en riskeren 5 jaar cel.Begin mei blijkt Lamines naam nogmaals te vallen in een aantijging dat hij politiegeld gebruikt zou hebben om zijn benoeming als hoofdcommissaris meer kansen te geven. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 zou het kartel Antwerpen 94 (CVP en VU) een put hebben gehad van 10 miljoen frank. Waarop Lamine die gedempt zou hebben met door de stad toegekende middelen voor de politiewerking. Op die manier zou hij de steun van de CVP afgekocht hebben voor zijn kandidatuur als hoofdcommissaris. De CD&V ontkent echter in alle toonaarden en noemt de aantijging pure laster en een politieke truc zo vlak voor de federale verkiezingen.Eind juni schorst Detiège het hoofd van de Antwerpse politieschool, hoofdcommissaris Eddy Den Hondt, voor minstens vier maanden. Den Hondt werd op 23 juni door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld van schriftvervalsing, corruptie en fraude: hij zou op kosten van de politie werken hebben laten uitvoeren aan zijn zwembad en als hoofd van de politieschool valselijk facturen hebben uitgeschreven voor eigen rekening. Detiège zegt na een onderhoud met de onderzoeksrechter dat er misschien nog meer schorsingen zullen volgen.Overigens blijkt eind juli 2003 nog dat twee Antwerpse politiemannen in beschuldiging worden gesteld voor mishandeling van gearresteerden: ze zouden nogal uitvoerig gebruik gemaakt hebben van hun matrak bij de arrestatie. Eén van hen wordt – tijdens de dienst – opgepakt. Later komen nog meer getuigenissen van gefolterde slachtoffers naar boven. De twee worden vier maanden preventief geschorst.Begin juli start het Antwerpse parket een nieuw onderzoek tegen onbekenden naar mogelijke strafbare inbreuken bij het toekennen van premies, vergoedingen en overuren bij de Antwerpse politie. Het onderzoek is een gevolg van de doorlichting van de Antwerpse politie die gewezen minister van Binnenlandse Zaken Duquesne na het losbarsten van de Visa-affaire in februari 2003 had gelast.

♦ Freddy Vandekerckhove adjunct-stadssecretaris SPA verduistering van stadsgelden.

♦ Roger Bekaert stadsontvanger SPA verduistering van stadsgelden.

♦ Kathy Lindekens Visa schandaal.

♦ Tuur Van Wallendael Visa schandaal.

♦ Gedeputeerde Guy Vrijs – Visa schandaal.

De vijftien die in de Visa-crisis werden vervolgd zijn, naast Luc Lamine, de gewezen stadssecretaris Fred Nolf, huidig stadssecretaris Roel Verhaert, hoofdcommissaris Luc Van Beylen, brandweercommandant Chris Addiers, Eddy Cop, Paul Thewissen, Paul Van Steenvoort, Tuur Ceuppens, Eddy Schevernels, Nadia Andries, Paul Lannoy, Joris Sels, Gerda Van Hove en Freddy Vandekerckhove. Ze worden allemaal verdacht van verduistering. Lamine en Nolf worden ook nog vervolgd wegens valsheid in openbare geschrifte.

♦ Steve Stevaert onkostenfraude 22.210 euro of 895.951 frank. Steve Stevaert gaf met de kaart op zijn naam in 2002 een bedrag uit van 22.210 euro of 895.951 frank bij 97 restaurantbezoeken, of gemiddeld 2 per week, waarbij een gemiddeld bedrag van 229 euro of 9236 frank werd uitgegeven. Bij 26 bezoeken werd meer dan 250 euro neergeteld.Grootste uitgave is die van 842 euro op 7 maart 2002 in ‘Baguettes imperiales’ te Brussel (1 ster Michelin), waar de SP.a-voorzitter voor één maaltijd meer uitgaf dan het maandelijks leefloon van een bestaansminimumtrekker. September was voor de minister dan weer een erg drukke “eetmaand”: in één maand tijd werd maar liefst 2419 euro of 97.594 frank opgesoupeerd.Op 4 augustus was Stevaert present op de ‘gratis BBQ’ in Antwerpen bij de start van de werken aan de leien. De enkele gratis worstjes die de Antwerpenaar kreeg volstonden blijkbaar voor hemzelf niet, want die dag ging hij ook eten in restaurant La Croisette in Knokke-Heist, kostprijs voor de belastingbetaler: 199,5 euro.

♦ Eric Tomas socialistisch minister in Brussel onkostenfraude waaronder bvb een poetsvrouw voor 1250 €in de maand.

♦ Tanja Smit is fractieleidster van de SP.a gebruikt manschappen, wagens, computers, enz… voor haar verkiezingscampagne. Edit: het stuk uit de Standaard van 27/11:Quote: BRUSSEL — Het blijft schandalen en schandaaltjes regenen bij de Antwerpse politie. Een agent van de Antwerpse milieupolitie diende onlangs klacht in tegen zijn overste Jos Smit omdat die agenten zou misbruiken voor de politieke campagne van zijn dochter, Tanja Smit (SP.A).Gisteren raakte dan bekend dat een lid van de Antwerpse milieupolitie bij het comité-P klacht indiende tegen zijn chef, commissaris Jos Smit. Volgens de klacht zou Smit geregeld agenten, wagens en computers misbruiken voor de politieke campagne van zijn dochter Tanja Smit, fractieleidster van de SP.A in de Antwerpse gemeenteraad.Zo zou een dienstwagen van de milieupolitie tijdens de vorige verkiezingen twee weken ter beschikking van Tanja Smit hebben gestaan om drukwerk en affiches rond te brengen. De secretaresse van de milieupolitie zou de administratie van de campagne van Smit hebben bijgehouden. Agenten van de milieupolitie zouden ook geregeld klusjes hebben uitgevoerd bij vader en dochter Smit.Tanja Smit ontkent de beschuldigingen en meent dat die het werk zijn van de “clan” van de geschorste korpschef Luc Lamine. Het is een publiek geheim dat Lamine meent dat Jos Smit één van de agenten is die aan de basis van zijn val liggen. Volgens Smit wil Lamine op die manier terugslaan.Commissaris Eddy Baelemans en burgemeester Patrick Janssens werden twee weken geleden ingelicht over de klacht tegen Smit. “De agenten schreven me een brief omdat ze boos zijn omdat Smit hun wachtvergoeding heeft afgeschaft. In een bijlage hebben ze ook een aantal verklaringen over hem gedaan. Ze worden nu grondig onderzocht.”Ander artikel:28/11/2003] – SP.a blijft sjoemelen!Bij de jongste verkiezingen van 18 mei werden de socialisten in Antwerpen, tegen alle verwachtingen in, niét afgestraft voor de golf van schandalen waarin ze de stad jaren hadden ondergedompeld en waar ze vrolijk aan hadden meegedaan. Verwonderlijk en vooral jammer, want zo gaf de kiezer het signaal: doe maar op, het kan ons niet echt schelen …Bij de SP.a hebben ze dat blijkbaar goed begrepen. Het sjoemelen gaat gewoon door. Zopas stapte een agent van de Antwerpse politie naar het Comité P met een onfris dossier over de milieupolitie. Volgens de agent heeft zijn baas, commissaris Jos Smits, regelmatig wagens, computers en agenten gebruikt voor de verkiezingscampagne van zijn dochter. Tanja Smit is fractieleidster van de SP.a in de Antwerpse gemeenteraad.De beschuldigingen zijn niet mals:

Tijdens de campagne zou twee weken lang een dienstwagen met agenten ter beschikking staan om drukwerk en affiches rond te brengen. De secretaresse van de milieupolitie zou tijdens haar diensturen ook de administratie en de campagneboekhouding van Tanja Smit hebben bijgehouden. Begin september zouden agenten met een dienstwagen prijzen hebben opgehaald voor de tombola op het jaarlijkse bal van Tanja Smit. Voor die prijzen sprak vader Smit bedrijven of handelaars aan die wel eens in aanraking kwamen met de milieupolitie …Commissaris Smit zou dossiers die onderzocht werden bij de milieupolitie gesignaleerd hebben aan zijn dochter. Tanja kon bij die mensen dan haar diensten aanbieden als advocaat…Volgens het rapport zouden agenten commissaris Smit of zijn familie ook meermaals met een dienstwagen naar Zaventem hebben gebracht, als zij op reis vertrokken.Ook voor schilderwerken in de appartementen van de commissaris en zijn dochter zou beroep gedaan zijn op agenten.Natuurlijk is iedereen onschuldig tot het tegendeel werd bewezen. Maar de aanwijzingen zijn zo duidelijk en zwaarwichtig dat ze in elk geval grondig onderzocht moeten worden. Eén ding is duidelijk: de SP.a-potjes blijven stinken!

♦ Johan Vande Lanotte SPA verspilt 36 miljoen euro belastinggeld aan vakantiedorpen om te laten verloederen.Gezien de grote instroom van vluchtelingen besliste de ministerraad begin 2000 om drie vakantiedorpen aan te kopen voor de opvang van asielzoekers. Er werd in totaal bijna 36 miljoen euro belastinggeld neergeteld voor Zon en Zee in Westende, Hengelhoef in Houthalen-Helchteren en Les Dolimarts in Bohan. Vandaag staan ze alle drie leeg en wil de overheid ze verkopen. Voor de helft van de prijs en zelfs nog minder.

⇒ Les Dolimarts:
Aankoopprijs: In januari 2001 kocht minister Johan Vande Lanotte het vakantiepark voor 3,1 miljoen euro.
Verkoopprijs: Nog niet bepaald, maar onder de gegeven omstandigheden (vandalen hebben er lelijk huisgehouden en meubels, sanitair en verwarming zijn gestolen) is het amper nog iets waard.

⇒Zon en Zee:
Aankopprijs: Johan Vande Lanotte had 13,6 miljoen euro over voor het vakantiecentrum.
Verkoopprijs: De Regie der Gebouwen hoopt 9,6 miljoen euro te krijgen voor de gebouwen.
Verlies: Minstens vier miljoen euro.

⇒ Hengelhoef:
Aankoopprijs: Onder luid protest van honderden vakantiehangers en omwonenden kocht de overheid het centrum in 2000 voor een recordbedrag van 19,26 miljoen euro.
Verkoopprijs: De Regie der Gebouwen hoopt tien miljoen euro te krijgen voor Hengelhoef, ongeveer de helft van de aankoopprijs. De Nederlandse groep Oostappen heeft als enige geïnteresseerde een bod gedaan van amper 230.000 euro!
Verlies: Minstens negen miljoen euro. Komen er geen andere kandidaten en gaat het domein naar de Nederlandse groep kan het verlies oplopen tot 19 miljoen euro.Pittig detail is dat in deze vakantiedorpen amper 700 asielzoekers een onderkomen vonden (380 in Zon en Zee en 320 in Hengelhoef) In Dolimarts heeft uiteindelijk nooit een asielzoeker gezeten. Bron: GVA

♦ Louis Tobback wordt genoemd in Oost-Duitse spionagedienst STASI archieven, Laurette Onkelinx weigert een onderzoek te openen. Louis Tobback spion voor de Stasi? In de Senaat stelde Wim een aantal lastige vragen aan minister van Justitie Laurette Onkelinx over de activiteiten van de sinistere Oost-Duitse spionagedienst STASI in ons land. Wim legde bewijzen voor, die hij haalde uit de Berlijnse Stasi-archieven, waaruit blijkt dat de Stasi van haar informant in België het bericht kreeg dat er met SP-kopstuk “t”, verder aangeduid als “Tobback“, wel zaken kunnen gedaan worden. Hij wilde weten of de Belgische staatsveiligheid dit reeds onderzocht had.Wie is nu die geheimzinnige “t.” ? Geheim agent “tsirlich” is zo vriendelijke het ons te vertellen. Hij beveelt zijn bazen in Oost-Berlijn aan het volgende in overweging te nemen: een kort privé-bezoek van Tobback. Tsirlich noemt het trouwens de “SP-Spitze”!, het uitsturen van een SED-vertegenwoordiger naar Brussel en een uitnodiging voor de SP-fractievoorzitter in de senaat Jos Wijninckx. “Tsirlich” was zeer optimistisch wat betreft de mogelijkheden voor “constructieve samenwerking” met leidende Vlaamse socialisten; zelfs Van Miert opperde geen bezwaar tegen gesprekken met de SED.In het Stasi-archief van meer dan 100 pagina’s dat Wim Vereycken VB kon inkijken, stond ook veel te lezen over de contacten in 1986 en 1989 tussen DDR-afgevaardigden en leden van VAKA, Vrede, Pax Christi, Oxfam, CVP, Agalev, Volksunie, CNAPD en UBDP. VAKA en “Rencontres pour la paix” aanvaardden met plezier een uitnodiging om de DDR te bezoeken, schreef de Stasi-spion. En Agalev, stelde hij, ondersteunt ten volle een hele rits van “initiatieven van de Sovjet-Unie en van de socialistische landen “. Agalev werkte trouwens goed samen met VAKA, merkte hij nog op, en was trouwens in maart van datzelfde jaar al in Moskou geweest om te praten over “bewapeningsvraagstukken “.De Senaatsvoorzitter moffelde de tussenkomst weg achter de gesloten deuren van het Comité I, dat toezicht houdt op de staatsveiligheid. Laurette kwam daar vertellen dat de staatsveiligheid er niets van afwist en dat de Stasi nooit in België actief is geweest. En dat weet die dienst dus zelfs zonder onderzoek ! De dienst heeft het allicht te druk met het opsporen van Vlaamsgezinde zangeresjes…”Stasi” had wel degelijk bindingen met hooggeplaatste politici.[15/01/2004] – Op 12 januari kreeg ik eindelijk de gelegenheid een vraag om uitleg over de banden tussen de Stasi en hooggeplaatste politici(ingediend op 25 november 2003!) te stellen aan minister Onkelinx, niet in de plenaire vergadering van de Senaat, maar wel in het Vast Comité I. De redenen voor deze poging tot wegmoffelen moeten waarschijnlijk gezocht worden in de regime-horigheid van sommigen, waaronder de voorzitter van de Senaat, ook voorzitter van het Vast Comité I. In haar antwoord verwees minister Onkelinx naar een onderzoek dat haar voorganger in 1994 liet uitvoeren, waaruit bleek dat in België geen Stasi-activiteiten bestonden. Wat vandaag wordt tegengesproken door het telegram van Stasi-medewerker “tschirlich” aan zijn Stasi-generaal. De minister moest evenwel toegeven dat de Belgische Staatsveiligheidsdiensten nooit de Stasi-archieven hadden ingekeken (in tegenstelling tot bijna alle andere Westerse landen), ook niet nadat deze werden opengesteld voor onderzoek. Blijkbaar was en is – zoals ik reeds vermoedde – het bezwadderen, broodroven van zangeresjes en het aanleggen van dossiers over verkozen parlementsleden belangrijker dan het behoeden van de veiligheid van de staat.De minister weigert dus te veroordelen dat begunstigden van de Oost-Duitse dictatuur lid kunnen zijn van een vergadering die geacht wordt onkreukbaar te zijn. Ministers van Staat mogen beste vriendjes geweest zijn met de democratie-ondermijnende Stasi; de Staatsveiligheid mag zich bezig houden met het aanleggen van dossiers over democratisch verkozenen; de administrateur-generaal van de Staatsveiligheid mag politieke initiatieven nemen; de voorzitter van de Senaat mag kritische vragen om uitleg naar een doofpotcommissie verwijzen.Ik acht me alleszins niet gebonden door de geheimhouding die het bewuste Vast Comité I kenmerkt, en meende u mijn opmerkingen en dit relaas niet te mogen onthouden.
Wim Verreycken
Senator

♦ Sylvain Sleypen (SP.A gedeputeerde) zou er in twee jaar tijd 23.000 euro visa geld hebben doorgejaagd. Bron – VRT nieuws.net – 14/06/03 – Na Antwerpen is er mogelijk een nieuw geval van misbruik van VISA-kaarten door politici, dit keer bij het provinciebestuur van Limburg. Een oppositielid van de N-VA zegt dat de bestendig afgevaardigden – dat zijn de bestuurders van de provincie – onverantwoord veel geld aan eten en drank hebben uitgegeven, en dat op kosten van de provincie. De bestendige deputatie zelf ontkent.Volgens N-VA-oppositielid Jan Peumans hebben de bestendig afgevaardigden van CD&V, SP.A en VLD in 2001 en 2002 onverantwoord veel geld aan diners uitgegeven. Hij spreekt van 57.000 euro op één jaar aan restaurantkosten. Bestendig gedeputeerde Sylvain Sleypen (SP.A) zou er in twee jaar tijd 23.000 euro doorgejaagd hebben. In een 20 bladzijden tellende nota geeft Peumans een gedetailleerd overzicht van de uitgaven van de verschillende gedeputeerden.Peumans pleit voor de afschaffing van VISA-kaarten voor gedeputeerden, een plafonnering van de uitgaven en een duidelijke verantwoording van de deputatie over de manier waarop de uitgaven tot stand komen. “De provincie vervult een voorbeeldfunctie. Indien blijkt dat de gedeputeerden uitgaven in privé-sfeer deden, moeten ze hun conclusies trekken. Bovendien is het dan ook niet meer dan normaal dat ze die bedragen terugbetalen”, zegt een strijdvaardige Peumans.De Limburgse deputatie reageerde vrijdagavond in een inderhaast bijeengeroepen persconferentie “verontwaardigd” op de aantijgingen van Peumans. De afgevaardigden zeggen dat er bij vorige interpellaties over de uitgaven van de deputatie duidelijk gebleken is dat er geen onrechtmatige uitgaven werden gedaan. De gedeputeerden ontkenden de bedragen die Peumans noemde niet, maar stelden gezamenlijk dat het geen persoonlijke uitgaven betrof en dat elke uitgave volledig gerechtvaardigd kan worden.De N-VA-fractieleider zal de Limburgse gedeputeerden woensdag op de provincieraad opnieuw interpelleren over hun vermeend misbruik van overheidsgelden.

♦ Piazza dell’ Arte – Marijke Seresia socialistische Mutualiteiten per maand 200.000 fr + jaarlijks 9.278.177 fr.

♦ Patrick Janssens heeft Telepolis een speeltuin voor topambtenaren en politici die loon willen aanvullen.

2004

♦ Foyer Taminois (Tamines, Namen): gerecht legt dossier aan over te hoge verplaatsingsonkosten en vergoedingen voor telefonie en post (28.400 euro per jaar).

♦ Edwin Ysebaert: “Bij de Socialistische Omroep (SOM) werd ik jarenlang in het zwart betaald”. Edwin Ysebaert, ex-presentator van het radioprogramma “Eenzame Hartenburo” en van de Socialistische Omroep (SOM), diende op 10 april 2001 bij de federale politie in Gent klacht in tegen minister van sociale zaken Frank Vandenbroucke en tegen Carla Galle.”Bij de SOM werd ik jarenlang in het zwart betaald. Carla Galle was daar de grote baas. Zij weigerde mij officieel in te schrijven. Ik kreeg voor mijn werk 25.000 frank per maand, in het zwart betaald. Na elke uitzending kreeg ik van haar een cheque die ik mocht gaan innen bij de CODEP, de bank van de partij. Bijna al wie voor de SOM werkten, werden zwart betaald.””Ik dacht dat de socialistische partij de partij van de kleine man was. Maar de praktijken die ik daar heb meegemaakt, hebben mijn geloof in de partij en de democratie een flinke deuk gegeven. Bovendien was ik door de schuld van Galle gedwongen om tegen de fiscus te liegen. “Ik heb begin jaren ’90 in een onderhoud aan Frank Vandenbroucke gevraagd om mijn situatie te regulariseren maar hij antwoordde : “dat dit waarschijnlijk te duur zou zijn”. “Ik heb er later niets meer van gehoord.”

♦ Mimount Bousakla (SP.A): verkoop van illegale lease beleggingen. Volgens ‘De Zondag’ van 7 maart 2004 wordt SP.a-senator Mimount Bousakla beschuldigd van het verkopen van illegale lease beleggingen van de bank Labouchère, ondertussen overgenomen door Dexia Nederland, en het bewust voorliegen van cliënten. Er werd, op verzoek van de burgerlijke partij, klacht ingediend bij de Brusselse onderzoeksrechter door het Meldpunt Anti-Belgische Discriminatie en racisme. Als volksvertegenwoordiger hield mevrouw Bousakla zich vorig jaar bezig met illegale praktijken. Ze leidde goedgelovige burgers om de tuin. Eind vorig jaar nam Bousakla ontslag als districtsschepen in Antwerpen en ondertussen werd ze senator…De Belgische gedupeerden zullen niet vergoed worden, gezien ondertussen Labouchère overgenomen werd door Dexia Nederland. Er zouden trouwens meerdere aanklachten zijn bij de bankcommissie in Brussel. Bousakla zou een prominente rol gespeeld hebben bij het aanbrengen van cliënten. Voor de misleiding van die cliënten maakte ze gebruik van incorrecte sales grafieken van het bedrijf Spaar Select. De klanten kregen nooit juiste informatie te zien en dit met het oog op een commissie op de verkoop…

♦ Monica De Coninck (SP.A): socialistische OCMW-voorzitster in Antwerpen verliest 50 miljoen euro. Bij het Antwerpse OCMW vielen de voorbije dagen een paar serieuze financiële lijken uit de kast. Niet alleen lopen de tekorten voor de ziekenhuizen in de periode 2002-2003 op tot 32 in plaats van 20 miljoen euro, binnen het OCMW duikt er ook nog eens een tekort op van zowat 20 miljoen euro. De stad zal waarschijnlijk tussen 50 en 55 miljoen euro moeten bijpassen. OCMW-voorzitster Monica De Coninck (sp.a) (op de foto tijdens de opening voor een studentenhuis voor kansarme meisjes) roept vandaag de Raad voor Maatschappelijk Welzijn samen. Tijdens dit onderhoud zal de doorlichting van de boekhouding van het OCMW en de voormalige OCMW-ziekenhuizen, die sinds januari in de vzw ZNA-Ziekenhuisnetwerk zitten, het onderwerp van gesprek vormen. Die analyse toont een weinig fraai beeld van het financieel beheer van de voorbije tien, vijftien jaar. Verschillende bronnen spreken van een onverwacht tekort bij het OCMW van 20 miljoen euro. Monica De Coninck wou zondag over het hele dossier geen commentaar kwijt. De OCMW-voorzitter wil de zaak vandaag eerst doorpraten met haar raad en een aantal personeelsleden horen.Uit de financiële analyse van de boekhouding door Ernst & Young blijkt dat er tussen het OCMW en de ziekenhuizen duidelijk een en ander is misgelopen in het verleden. Verkeerde en onnauwkeurige facturatie hebben bijgedragen tot de nieuwe financiële put. Sommige bronnen spreken ook van mogelijke fraude. Of dit het geval zal mogelijk blijken uit het eindrapport van het auditbureau.Het Antwerpse stadsbestuur had in begroting 2005 een tekort van 20 miljoen ingeschreven. De rekening loopt waarschijnlijk ruim 30 miljoen euro hoger op.[28/09/2004] – Patrick Janssens sust – Gisteren kon u al op onze webstek lezen dat de twee zonen van Patrick Janssens aan de lijve geconfronteerd werden met het subjectieve gevoel van onveiligheid en de multiculturele verrijking. Toen ze van de tram stapten werden de jongens (16 en 19 jaar oud) door allochtone stads- en leeftijdsgenoten getrakteerd op een pak slaag. Een modieus Bikkembergs T-shirt, een gsm en nog wat euro’s verwisselden van eigenaar. Patrick Janssens reageert erg koel op het voorval: “Ach, no big deal. Wij zijn een Antwerps gezin zoals elk ander. We hebben al een woninginbraak, een autodiefstal en nu een overval achter de rug.”Bij het lezen van die sussende woorden van burgemeester Janssens donderde Luc Van der Kelen bijna van zijn stoel. In Het Laatste Nieuws lucht hij zijn onbegrip en verontwaardiging: “Ik weet niet hoe dat met het modale Antwerpse gezin zit, maar ik ben toch blij dat ik niet meer in Antwerpen woon, maar in een gemeente waar de burgemeester wel een ‘big deal’ maakt van inbraken, overvallen en autodiefstallen. Een slechter signaal kan een burgemeester niet geven. “Wat moet een stad met een burgemeester die het blijkbaar niet zo erg vindt dat gezinnen worden bestolen?” Het is een goede vraag …

♦ Isabelle Simonis (PS): gebruikt gemeenschapsgeld om stemmen te ronselen. Het gebeurt niet veel maar deze keer hebben de Waalse socialisten zichzelf in de voet geschoten. Het is zelfs zo erg dat de voorzitster van het parlement van de Franse gemeenschap, Isabelle Simonis, gisteren ontslag moest nemen.Een interne werknota van haar kabinet, duidelijk per ongeluk verstuurd naar de Franstalige krant Le Soir die het gisteren publiceerde, licht toe dat de PS overheidsgeld wilde misbruiken om voor zichzelf nieuwe kiezers te ronselen.De campagne, die door de Franstalige Gemeenschap gefinancierd moest worden, zou niet alleen tot doel hebben de nieuwe Belgen te sensibiliseren voor het stemrecht, maar ook “de stemmen van de buitenlanders naar de Parti Socialiste” te trekken. Isabelle Simonis, een lichtgewicht binnen de PS, beweerde nog dat ze de inhoud van de nota niet kende. Maar dat hielp niet en ze nam uiteindelijk ontslag.

♦ Marie Arena (PS): gelogen over de vernieuwing van haar kabinet voor 300.000 euro (de duurste douche van België).

♦ Léon Lewalle (PS) gewezen directeur-generaal van verzekeraar Omob (nu Ethias), veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan de helft gedurende vijf jaar met uitstel. Lewalle werd tevens veroordeeld tot inbeslagname van 422.505.775 oude Belgische franken (10.473.644 euro) In het strafdossier werd melding gemaakt van 58 miljoen euro die de top van OMOB achterover gedrukt zou hebben.

2005

♦ Anne-Marie Lizin (PS): als Senaatsvoorzitter komt ze rechtstreeks tussen in een echtscheidingszaak, flagrante inbreuk der scheiding der machten … geen bestraffing maar was wel een flagrante inmenging bij justitie door senaatvoorzitster Anne-Marie Lizin (PS) in een echtscheidingszaak van een vriendin (2005). Linzin had eigenhandig een brief geschreven naar de voorzitter van het Luikse hof van beroep waarin ze vriendelijk vroeg een juridische beslissing “opnieuw te bekijken.” Ook als burgemeester van Hoei maakte ze het bond. De PS had in Hoei een volksraadpleging georganiseerd over de vraag of een parking plaats moest maken voor de bouw van een appartementsblok. Eén derde van de bewoners bracht hun stem uit, en de bouwplannen van de PS werden met een overweldigende meerderheid (95%) weggestemd. Lizin zette echter gewoon het licht op groen voor het bouwproject. Zij was van mening dat de inwoners die niet kwamen stemmen, impliciet hun steun hadden betuigd aan de plannen. Zelfs voor de Franstalige pers ging dit te ver. Le Soir sprak van een “bolsjewistische dictatuur.”

♦ Socialistische vakbond sjoemelt met vakbondspremies van Sabena. Er zouden premies zijn uitbetaald op naam van overleden vakbondsleden aldus een voormalige penningmeester van het sociaal fonds bij Sabena.

♦ Claude Despiegeleer (PS): in verdenking gesteld van misbruik van publieke goederen, schriftvervalsing als ambtenaar en inbreuken op de boekhoudwetgeving. Daarnaast zouden ook merkwaardige ontslagvergoedingen gegeven zijn aan kaderleden. Zo zou de vroegere technische verantwoordelijke een vergoeding van 450.000 euro ontvangen hebben zonder dat de raad van bestuur daarvan op de hoogte werd gebracht.

♦ Laurette Onkelinx (PS): verwent haar eigen echtgenoot (Marc Uyttendaele) met overheidsopdrachten.

♦ Emir Kir (PS): beroept zich op universitair diploma dat hij niet bezit, beschuldigd van negationisme over de Armeense genocide.

♦ Mimount Bousakla (SP.A): Senator veroordeeld voor dronken rijden nadat ze tegen een verkeersplein knalde met 1,84 promille in het bloed.

♦ Michèle Delhalle (PS): voorzitster in Huy pleegt verzet tegen de politie na een ruzie in een bar in Huy waarbij messen getrokken worden.

♦ Patrick Janssens (SP.A): draagt nieuwe vriendin Sabine S. voor de functie van ‘Bestuursdirecteur Veiligheid’ van de stad Antwerpen voor, zonder enig examen.De twintig jaar jongere Sabine S., blondje van de federale politie, werd na een ‘selectiegesprek’ op 1/9/2005 door Patrick Janssens SP.a voorgedragen voor de functie van ‘Bestuursdirecteur Veiligheid’ van de stad Antwerpen. De gemeenteraad keurde haar aanstelling goed op 12/9/2005. Er werd geen ‘examen’ afgelegd. Dat is gebruikelijk voor die functie. Sabine S. was de enige kandidaat. Dat is niet gebruikelijk. De functie van Bestuursdirecteur Veiligheid wordt in en rond het Antwerps stadhuis en door de personeelsleden van de stad Antwerpen beschouwd als de ‘afvalbak voor liefjes’.

♦ Serge Van Bergen (PS), André Liesse (PS): ontslag en in verdenking voor schriftvervalsing, gebruik van valse stukken, misbruik van vertrouwen en inbreuken op de boekhoudwetgeving bij ‘La Carolorégienne’.

♦ Jean-Claude Van Cauwenberghe (PS): neemt ontslag wegens betrokkenheid in de affaire rond de sociale huisvestingsmaatschappij La Carolorégienne

♦ Luc Frere (PS): in staat van beschuldiging gesteld ivm corruptie bij sociale huisvestingsmaatschappij La Carolorégienne.

♦ Sambre et Biesme (Henegouwen): ontslag van de directeur, voor feiten vergelijkbaar met ‘La Carolorégienne’.

♦ Foyer Louviérois (Henegouwen): Vijf socialistische beheerders van de sociale huisvestingsmaatschappij nemen ontslag na gesjoemel.

♦ Jean-Marie Happart (PS) wordt door Lutgen beschuldigd voor grove nalatigheden bij de Waalse Dienst voor de Promotie van Streekproducten.

♦ Waals minister-president Jean-Claude Van Cauwenberghe (PS) heeft ontslag genomen na berichten over een mogelijke betrokkenheid in de affaire rond de sociale huisvestingsmaatschappij La Carolorégienne.

♦ Serge Van Bergen, de PS-schepen van Charleroi, is door het gerecht van Charleroi in verdenking gesteld van misbruik van publieke goederen, schriftvervalsing als ambtenaar en inbreuken op de boekhoudwetgeving.

♦ André Liesse (PS) wordt in verdenking gesteld voor schriftvervalsing, gebruik van valse stukken, misbruik van vertrouwen en inbreuken op de boekhoudwetgeving. Luc Frère, directeur-bestuurder van La Carolorégienne, neemt ontslag uit de functies die hij nog bekleedt bij de sociale huisvestingsmaatschappij van Charleroi, onder druk van de vakbonden.Nu is ook Luc Frère, voormalig directeur van de sociale huisvestingsmaatschappij La Carolorégienne, door onderzoeksrechter France Baeckeland in staat van beschuldiging gesteld. (belga) – Dat schrijft La Nouvelle Gazette dinsdag. Frère nam ontslag in oktober 2005. Hij wordt beticht van vervalsing, valsheid in geschrifte en verduistering.Frère was ook betrokken in het beheer van La Carolorégienne via Coreva, die de boekhouding voor de huisvestingsmaatschappij deed en werd bestuurd door zijn echtgenote. Eerder was al André Liesse (PS) in verdenking gesteld voor schriftvervalsing, gebruik van valse stukken, misbruik van vertrouwen en inbreuken op de boekhoudwetgeving.

♦ Diefstal bij onderzoeksrechter La Carolorégienne , Minister van Justitie Laurette Onkelinx heeft donderdag in de Kamer bevestigd dat bij onderzoeksrechter France Baekeland, die met het dossier “La Carolorégienne” bezig is, twee tassen met documenten gestolen zijn.

♦ Na het schandaal rond de sociale huisvestingsmaatschappij van Charleroi, wordt nu ook La Louvière getroffen door een nieuw schandaal. Vijf socialistische beheerders van de sociale huisvestingsmaatschappij Foyer Louviérois in La Louvière hebben zaterdagmorgen hun ontslagbrief overhandigd aan burgemeester Willy Taminiaux.

enzoverder enzoverder, wil je meer lezen dan de link aan klikken!!

Laatst gewijzigd door Brakelaar : 20 februari 2017 om 18:58.
Brakelaar is offline   Met citaat antwoorden
Oud 20 februari 2017, 19:01   #2
DewareJakob
Perm. Vertegenwoordiger VN
 
DewareJakob's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 31 december 2010
Locatie: Vlaams Brabant
Berichten: 14.225
Standaard

Maar allemaal minder erg dan Bracke...
Dat de PS hem nog geen partijkaart aangeboden heeft betekent toch dat hij nog veel moet leren...
__________________
Democratieën sterven niet meer door een plotse coup. Maar wel trager, door democratisch gekozen leiders die het systeem perverteren om aan de macht te blijven.
Robert Lieberman

Laatst gewijzigd door DewareJakob : 20 februari 2017 om 19:02.
DewareJakob is offline   Met citaat antwoorden
Oud 20 februari 2017, 19:46   #3
marie daenen
Banneling
 
 
Geregistreerd: 2 december 2013
Berichten: 35.535
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Brakelaar Bekijk berichthttp://www.deconsument.com/in-het-zo...ch-socialisme/

Het is een ganse boterham om te lezen
Wat een nest...


40 jaar corrupte socialisten ©: overzicht van de schandalen van de laatste 40 jaar door socialistische politici in België. Door de jaren heen werden er al heel wat zakken op s(linkse) wijze gevuld. Hieronder een overzicht van 1973 tot vandaag.1973

♦ Edmond Leburton (PS), Willy Claes (SP.A), Henri Simonet (PS): de Ibramco affaire, geheime akkoorden met Iran. De zaak Ibramco draaide rond de bouw van een Iraanse olieraffinaderij in België door het Belgische bedrijf Ibramco. Er werd een akkoord buiten medeweten van de Belgische regering gesloten die vooral de belangen van de Belgische Socialistische Partij diende.

♦ Abel Dubois staatssecretaris SPA miljardenzwendel RTT schandaal. Het RTT-schandaal was rond de toenmalige Belgische telefoonmaatschappij RTT (Regie voor Telegraaf en Telefoon) en haar toenmalig directeur Germain Baudrin. De zaak bleek gelinkt aan de Belgische Socialistische Partij en bracht samen met de Ibramco-affaire zowel de partij als de Belgische regering in een kwaad daglicht.

♦ Edward Anseele betrokken in de miljardenzwendel RTT schandaal. Anseele genoemd in de affaire als ex-PTT-minister en de politiek verantwoordelijke minister. Op 23 oktober 1973 nam hij onder druk van de CVP en oppositie ontslag om gezondheidsredenen.

Het RTT-SCHANDAAL, affaire die in mei 1973 in België ontstond door onthullingen van een geschorste hoofdingenieur-architect-directeur bij de Regie van Telegrafie en Telefonie (RTT), P. Demaegt, aan de pers over enorme verspillingen bij het optrekken en inrichten van gebouwen voor de RTT. Zijn onthullingen bevatten drie precieze beschuldigingen:

sedert enkele jaren is de RTT voor het optrekken van gebouwen afgestapt van het stelsel van de openbare aanbesteding. Zij laat de gebouwen nu optrekken met onderhandse contracten zonder prijsvergelijking, of door een promotor.
Een op de markt totaal onbekende promotor, nl. de N.V. Société d’Implantation et d’Investissements Immobiles (afgekort III), opgericht op 16 sept. 1970 met een kapitaal van 15 miljoen F, verkreeg onmiddellijk grote contracten van de RTT, voor een gezamenlijk bedrag van meer dan drie miljard F. Bij prijsvergelijking met andere gebouwen, opgetrokken volgens het klassieke RTT-aanbestedingsprocedé, zijn de III-gebouwen per vierkante meter nuttige oppervlakte ten minste tweemaal duurder.
Deze gang van zaken was begonnen sedert de benoeming van G. Baudrin tot administrateur-generaal van de RTT in juni 1970. De administrateur-generaal bleek trouwens ook rechtstreekse en persoonlijke belangen te hebben in een andere pas opgerichte vennootschap, Equimo, die door de RTT-directie werd ingeschakeld bij de aankoop van meubelen voor RTT-gebouwen. Aandeelhouders in deze vennootschap bleken o.m. de echtgenote en de zoon van een staatssecretaris in functie, Abel Dubois. Na zich tevergeefs met deze klacht tot ambtenaren en regeringsleden te hebben gewend, bezocht hoofdingenieur Demaegt verscheidene kranten- en weekblad redacties. Elementen uit het dossier verschenen op 17 mei 1973 in het weekblad Humo. De politieke wereld en de publieke opinie werden echter vooral opgeschrikt door een interview met P. Demaegt, op de eerste pagina van De Standaard van 18 mei 1973. Dit blad begon een campagne tegen de verspilling en de corruptie bij de RTT en drong in tientallen artikelen, van de hand van politiek redacteur Hugo De Ridder, aan op een grondig onderzoek en op bestraffing van de schuldigen. Op 21 mei belastte eerste-minister Leburton het Hoog Comité van Toezicht (een onafhankelijk comité, dat tot taak heeft misbruiken in de administratie op te sporen onder de leiding van een magistraat) met een onderzoek naar de geuite beschuldigingen. Op 28 mei ging administrateur-generaal Baudrin met verlof om het onderzoek niet te storen, zulks nadat hij in De Standaard ervan beschuldigd was bepaalde bezwarende bewijsstukken re hebben doen verdwijnen. Op 30 mei werd in Kamer en Senaat over de RTT-zaak geïnterpelleerd, en op 4 juni nam staatssecretaris Dubois ontslag. Op 22 juni had het Hoog Comité van Toezicht voldoende bezwarende feiten tegen administrateur-generaal Baudrin verzameld om zijn dossier aan het parket over te leggen. Op 30 juli werd Baudoin geschorst en op 31 juli werd hij samen met twee Equimo-beheerders officieel in staat van beschuldiging gesteld wegens valsheid in geschrifte en misbruik van zijn ambt. Inmiddels was gebleken dat de voormalige PTT-minister Anseele (in de regering-Leburton minister van Verkeerswezen en voogdijminister over PTT-staatssecretaris Daems) politieke verantwoordelijkheid droeg voor het mogelijk maken van die misbruiken. De oppositie en de CVP-regeringspartner drongen aan op zijn verwijdering uit de regering. Op 23 oktober nam Anseele ontslag om gezondheidsredenen. Een week tevoren was de schorsing van Demaegt opgeheven. Op 14 november overhandigde het Hoog Comité van Toezicht zijn geheim rapport aan premier Leburton. Veertien dagen later verscheen er reeds een ruime samenvatting in De Standaard, en op 14 januari 1974 was het rapport verkrijgbaar in de boekhandel. De parlementsleden van de bijzondere commissie, belast met het onderzoek van het rapport, hadden er niet eens officieel kennis kunnen van nemen. Op verzoek van de regering stelde het parket een onderzoek naar het lek in. Het RTT-rapport van het Hoog Comité van Toezicht bevestigde de aanklacht van Demaegt en ontdekte nog allerlei andere zwendelpraktijken. Voor drie III-contracten betaalde de RTT 617 miljoen F meer dan de gangbare prijs. Voor de andere onderhandse contracten werden ook honderden miljoenen teveel betaald. Het Hoog Comité heeft echter niet achterhaald naar
wie de winst afvloeide. Het rapport vermeld slechts een verklaring van architect Henri Guchez, technisch raadgever en tevens geheim geldschieter van III, dat hij zijn dankbaarheid voor de verkregen opdrachten o.m. heeft getoond door geld te storten in het verkiezingsfonds van de socialistische partij (alle betrokkenen in de RTT-zaak, nl. Anseele, Dubois, Baudrin, Guchez, behoren tot de BSP).

1974

♦ Willy Claes, André Cools en Henri Simonet hebben in hun functie van minister van Economische Zaken direct of indirect voordelen verleend aan Fabrique Nationale de Guerre (FN), Kalkar en World Trade Center.

♦ 1974 – Alle betrokkenen in de RTT-zaak, nl. Edward Anseele, Abel Dubois, Baudrin, Guchez, behoren tot de BSP. 617 miljoen fr vloeit naar de partijkas.

1975

♦ Jan Luyten algemeen partijsecretaris SPA RTT schandaal.

1977

♦ Guy Mathot (PS): laat als minister een extra-rijtuig koppelen aan een trein naar Zwitserland om met vakantie te gaan. In de volgende jaren wordt Mathots naam is in diverse politieke en financiële schandalen genoemd, waaronder zwart geld, dubieuze transacties, vrouwen, drank en zelfs de moord op PS-kopstuk André Cools.

1979

♦ Guy Mathot (PS): affaire «Centre Albert»: verkoopt een gebouw met verlies, zodat een immobiliënmaatschappij een winst van 212 miljoen maakt.

1982

♦ Guy Mathot (PS): affaire Mosbeux: mevrouw Mathot baat een winkel uit samen met de vrouw van de “patron” van privé-club «Gotha» die opgepakt wordt voor fraude. Hij ontsnapt aan uitlevering, het verzoek “kwam te laat”.

♦ Guy Mathot (PS): schilderijenzwendel met valse Jeroen Bosch, hijzelf is betrokken samen met zijn vriendin Eliane Van Vreckom en Charly De Pauw.

♦ Guy Mathot (PS): het dossier vernieuwing van het circuit van Francorchamps, waar onregelmatigheden gebeurd zijn.

♦ Guy Mathot (PS): hij en kabinetsleden kopen BMWs «in onderdelen» op kosten van het kabinet: voor facturen < 100.000 BEF is geen Rekenhof-visum nodig.

1983

♦ Guy Mathot (PS): voorgeleid in het onderzoek naar de financiële put bij voetbalclub Seraing, hij zou bezwarende documenten hebben laten verdwijnen.

1988

♦ Willy Claes (SP.A): onregelmatigheden bij de Socialistische Mutualiteiten. Claes was toen de vicevoorzitter van de SM; Edmond Leburton, met wie hij ook al in de Ibramcoaffaire verzeild geraakt was, was voorzitter. Leburton werd vervolgd, maar Claes verklaarde zich parlementair onschendbaar en ontkende de beschuldigingen. Ook tijdens de UNIOP-affaire maakte Claes hier gebruik van. Hij was een van de politici die via de UNIOP-onderzoeken nepstudies lieten verrichten en zo geld ophaalden voor hun dure verkiezingscampagnes.

1988

♦ Leburton (PS): onregelmatigheden bij de Socialistische Mutualiteiten

♦ Willy Claes (SP.A), Guy Coëme (PS), Philippe Moureaux (PS): UNIOP (nepstudies om geld voor verkiezingscampagnes te ronselen). De UNIOP-affaire waarbij politici van de PS via overbetaalde studieopdrachten de partij financierden. De affaire werd genoemd naar het opiniepeilingsinstituut UNIOP (Universitair Instituut voor Opiniepeilingen, in het Frans INUSOP: Institut Universitaire de Sondage d’Opinion) dat nauwe banden had met de Université Libre de Bruxelles (ULB) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Coëme werd hiervoor veroordeeld in 1996.

♦ SPA en Willy Claes 60 miljoen Agusta smeergeld.

♦ Willy Claes ontving als secretaris-generaal van de NAVO een belastingvrij nettosalaris van 540.000 frank per maand, kostenvergoeding en andere voordelen niet meegerekend.Ook toen Claes als gevolg van het Agusta-schandaal moest aftreden, werd hij niet naar de bedelstaf verwezen: “Claes zal kunnen genieten van het maximumpensioen van een parlementslid, namelijk 150.000 BEF. per maand. Tussen 1988 en 1994, de periode van het ‘dolle Agusta-geld’, ontvingen Willy Claes en de Limburgse SP-federatie 60 miljoen frank giften in het zwart.In september 1992 startte het Hoog Comité van Toezicht een onderzoek naar de betaling van smeergeld bij de aankoop van 46 Agusta-helikopters in 1988. In januari 1993 belandde het dossier bij Ancia, want André Cools wilde de betaling van smeergeld onthullen of zou een groter deel van de commissielonen hebben opgeëist. In december vroeg zij de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van de drie Guy’s – Guy Mathot, Guy Coëme en Guy Spitaels – wegens betrokkenheid bij het smeergeldcontract. De drie excellenties legden een maand later hun functies neer.In februari 1995 achterhaalden de speurders het bestaan van Zwitserse rekeningen die dienden om de kassen van politieke partijen te financieren. Zakenadvocaat Alfons Puelinckx, SP-adjunct-secretaris-generaal Luc Walleyn, SP-penningmeester Etienne Mangé en Johan Delanghe, kabinetschef van voormalig minister van Economie Willy Claes, belandden in de gevangenis. Tegenstrijdige verklaringen en verbrande miljoenen dwongen de minister van Buitenlandse Zaken, Frank Vandenbroucke, tot ontslag. Op 9 maart werd het generaal Jacques Lefebvre, gewezen luchtmachtchef en kabinetsmedewerker, te veel. Hij pleegde zelfmoord in een Brussels hotel.

♦ Socialisten in Luik – 11 miljoen smeergeld parkeer-meters-schandaal.

Als Benoît de Bonvoisin op 13 juni 1990 weer op vrije voeten komt is het kwaad al geschied. André Cools heeft niet kunnen bereiken dat de Luikse onderzoeksrechter Anne Freson de resultaten van het Brusselse onderzoek zo maar naast zich neerlegde. Zo ontdekt zij zelfs dat de zwarte baron bij de Luikse drukker André Scaillet een kredietlijn van 1,000,000 frank ten voordele van de PS opende. In zijn in beslag genomen notaboekjes had Dubois in opdracht van André Cools immers aangeduid wie daarvan kon profiteren: Guy Cudell (de burgemeester van Saint-Josse) en Léon Defosset (burgemeester van Etterbeek) elk voor 300,000 BEF en de Brusselse Coolsien en vice-premier Philippe Moureaux voor 400,000 BF. Uiteindelijk wijst het onderzoek uit dat niet enkel de Luikse PS profiteerde van de levering van parkeermeters en andere (3 miljoen in contanten plus 5 miljoen tussenkomst in verkiezingsdrukwerken van de coolsiens), maar dat bij de installatie van bushokjes en publiciteitsborden (o.m. door de onderneming JC Decaux Belgium waarin CG Eaux voor 15 % participeert) de heren Close en Verbinnen ook nog eens mochten genieten van allerhande luxueuze snoepreisjes, b.v. naar de Mauritius-eilanden (prijs : 1,109,000 BEF), naar de Seychellen (prijs 479,000 BEF), naar Sardinië (prijs 482,000 BF), enzovoort (3,000,000 BEF samen). In het totaal komt zo voor circa 11 miljoen frank gesjoemel aan het licht. Op 28 november 1990 werpt burgemeester Close de spons.

Het is zonneklaar dat hij in 1988 een goed deel van zijn verkiezingscampagne liet sponsoren door de ondernemingen van Jean-Claude Decaux. Teneinde het schandaal niet nog groter te maken trekt hij zich als burgemeester terug, zogezegd omdat hij niet langer in Luik woont maar zich wil terugtrekken in zijn landhuis in Herve. Dat is de prijs die de coolsiens dus betalen voor hun duivelspact.

♦ Hermanus ontving 30 miljoen, Dassault smeergeld.

1989

♦ Pierre Chevalier (SP.A): genoemd voor ongepast spenderen van belastinggeld in Parijs, stapt over naar VLD.

♦ PS-schatbewaarder François Pirot ontving 5 miljoen Dassault smeergeld.

♦ Luc Walleyn ontving 20 miljoen Agusta- en Dassault-smeergeld.

♦ Guy Spitaels 30 miljoen Dassault smeergeld.

♦ Carla Galle 20 miljoen Dassault smeergeld.

1990

♦ Socialisten spekken partijkas met 15 miljoen dollar smeergeld van 25 Belgische Mirages aan Chili.

1991

♦ André Cools neergeschoten door mede socialisten. Op 18 juli 1991 werd Cools op 63-jarige leeftijd in Luik doodgeschoten toen hij het appartement verliet van zijn vriendin Hélène Joiret. In het onderzoek naar de moord, geleid door de Luikse Onderzoeksrechter Véronique Ancia, kwamen een aantal corruptieschandalen (onder andere de affaires Agusta, Dassault, OMOB) aan het licht die in de late jaren 90 zouden leiden tot de veroordeling van vooraanstaande socialistische politici als Guy Spitaels en Willy Claes. Geen van deze schandalen bleek echter met de moord op Cools samen te hangen. De huurmoordenaars werden in 1996 ontdekt: het ging om twee Tunesiërs die in Sicilië door mensen uit het maffiamilieu gerekruteerd zijn. In 1998 veroordeelde een rechtbank in Tunis hen voor de moord op Cools tot 20 jaar opsluiting. Het onderzoek naar de opdrachtgevers sleepte langer aan. De hoofdverdachte van de huurmoord, Alain Van der Biest, pleegde op 17 maart 2002 zelfmoord. In oktober 2003 stonden acht andere verdachten terecht voor de moord op Cools, allemaal afkomstig uit de entourage van Van der Biest, waarvan er zes in januari 2004 werden veroordeeld. Het is echter omstreden of Van der Biest, ten tijde van de moord op Cools verslaafd aan alcohol, de opdracht gegeven heeft. Op 15 maart 2007 werd de moordenaar van Cools, Domenico C., in hoger beroep tot twintig jaar gevangenisstraf veroordeeld. Tot maart 2006 was hij voortvluchtig geweest toen hij bij een wegcontrole in Duitsland in hechtenis werd genomen. Hij werd in 2011 vervroegd vrijgelaten.

♦ Pino Di Mauro in het dossier BX: Pino gebruikt de Citroën BX van het kabinet Vanderbiest (PS) om gestolen waardepapieren naar Vaduz (Liechtenstein) te brengen.

1992

♦ Alain Van der Biest (PS): het Hoog Comité van Toezicht vind voor miljoenen fraude en geknoei in de boekhouding.

♦ Alain Van der Biest (PS): studies naar waterbeheer ter waarde van 400.000 frank worden toegekend aan het bevriende echtpaar Uhoda voor 7,7 miljoen frank.

♦ Guy Mathot socialist en smeergeldontvanger in het Augusta schandaal.

♦ Guy Coëme en smeergeldontvanger in het Augusta schandaal.

♦ Guy Spitaels en smeergeldontvanger in het Augusta schandaal.

1994

♦ Leon Lewalle (PS): veroordeeld tot 4 jaar in de OMOB-fraudezaak (2003)

♦ Joseph Haverland (PS): veroordeeld tot 30 maanden in de OMOB-fraudezaak (2003)

♦ ABVV Antwerpen: “zwarte premies” uitbetaald aan vakbondsbonzen.

1995

♦ Frank Vandenbroucke 5 miljoen zwart geld, en pogen van bewijzen te vernietigingen.

♦ Etienne Mangé SP-penningmeester smeergeldontvanger in het Augusta schandaal.

♦ Generaal Jacques Lefebvre pleegt zelfmoord onder druk van de socialistische maffia.

1996

♦ Richard Taxquet socialistisch kabinetsmedewerker medeplichtig aan moord.

♦ Pino Di Mauro socialistisch kabinetsmedewerker medeplichtig aan moord.

1997

♦ Anissa Temsamani staatssecretaris Spa oplichting RSZ.

♦ Leona Detiège 9 miljoen Zillion geld?

♦ Hubert Massa advocaat-generaal pleegt zelfmoord onder druk van de socialistische maffia ivm proces André Cools.

♦ De socialisten hebben hun veto gesteld tegen een parlementaire onderzoekscommissie naar de moord op André Cools, niets mag uitlekken.

2001

♦ Minister Bert Anciaux Spiritist en socialist wil boeken uit de bibliotheken halen die niet stroken met zijn mening. In een beleidsnota aan de bibliotheekverantwoordelijken maant hij aan om alles wat racistisch en negationistisch gelinkt zou kunnen worden om dat uit de rekken te halen. Dit is een boekverbranding zoals opper-socialist Hitler het graag zou hebben.

2002

♦ Alain Van der Biest pleegt zelfmoord onder druk van de socialistische maffia ivm Agusta-Dassault en de moord op André Cools.

♦ Patrick Janssens tracht de sociale zekerheid op te lichten met Telepolis. In juli 2003 brengt het weekblad Humo nog een artikel over de rol van Patrick Janssens als voorzitter van Telepolis. Die vzw, waarvan Janssens de voorzitter is, voorziet de complete administratie van de stad Antwerpen, het OCMW, de haven en de OCMW-ziekenhuizen van alles wat met informatica te maken heeft. Dat gaan van computers tot gsm’s, kopieertoestellen, kleurenprinters en scanners. Daar is nogal wat geld mee gemoeid: zo’n 900 miljoen frank overheidsgeld van stad Antwerpen. Hans Coveliers, zoon van Hugo, zetelt ook in de beheerraad van Telepolis en spreekt over “een speeltuin voor topambtenaren en politici die Telepolis gebruikten als doorgeefluik om hun loon aan te vullen, bevriende vzw’s te bevoordelen of cadeautjes te geven. “Coveliers junior klaagt het gesjoemel aan met een voorbeeld. Zo is er de vzw Piazza dell’ Arte, die naschoolse kinderopvang organiseert. “Tot voor kort kreeg die vzw jaarlijks bijna tien miljoen frank subsidie in het kader van het Stedelijke Impulsfonds. Die subsidie wordt afgeschaft en wat gebeurt er? Plots duikt de vzw Piazza dell’ Arte op in de begroting van Telepolis, die ‘out of the blue’ beslist er zowat 230.000 euro voor uit te trekken. Heel vreemd, want wat heeft Telepolis met kinderopvang te maken? Bij mijn weten niets. “Eén en ander wordt duidelijk als je weet wie er achter de vzw schuilgaat. Piazza dell’ Arte wordt geleid door Marijke Seresia, de echtgenote van Guy Peeters. En Guy Peeters is, voor wie het niet zou weten, de grote baas van de Socialistische Mutualiteiten en de voorzitter van de Raad van Beheer van de VRT. Politieke verslaggevers omschrijven Guy Peeters als “de peetvader van de SP.a”. “Om de vzw te runnen”, zo gaat Coveliers verder, verdient Marijke Seresia maandelijks 4.958 euro.” Zo’n 200.000 frank. De socialisten zorgen goed voor zichzelf en de vrienden … Het gerecht heeft alvast een onderzoek geopend naar de activiteiten van Piazza dell’ Arte en de vergoeding van Marijke werd gehalveerd.

♦ Fred Nolf stadssecretaris corruptie rond JC Decaux SPA – verduistering van stadsgelden.

♦ Vakbondssocialist Faust 70.000 € verduisterd. Socialistischecentrales beleggen zwart geld in Luxemburg.

♦ Vakbondssocialist Mommens verplaatst zich met Mercedes CLK 230 coupé die elke maand aan leasing alleen al 1.050 € (42.000 frank) kost.

♦ PS’ers brengen Hitlergroet in parlement.

De PS’er Patrick Moriau bracht, samen met een vijftal companen, in volle zitting van de Kamer van Volksvertegenwoordigers een Hitlergroet op het moment dat Vlaams-nationale actievoerders protesteerden tegen de stemming van de anti-Vlaamse kieshervorming. Patrick “zeg maar Adolf” Moriau, ook bekend wegens zijn betrokkenheid in de Agusta-smeergeldaffaire, doet dat wel eens vaker. Toen hij in december ’98 het onderspit moest delven in een discussie met Vlaams Blok-Kamerlid Filip De Man, was het ook al zover. De vraag is nu: gaat het centrum van pater Leman klacht indienen tegen Moriau? Naar verluidt is de PS-fractie in de Kamer aan het repeteren om volgende keer voltallig, recht opstaand en met gestrekte rechterarm het Horst Wessellied te brengen.

♦ Vakbondstopman Faust rijdt met een BMW waarvoor hij van zijn vakbond 35.000 € (1,4 miljoen fr.) leende.

♦ Monica De Coninck socialistische OCMW-voorzitster douche van 9172 euro op kosten van het OCMW.

♦ Albert Faust (BBTK) 70.000 € verduisterd, ontslagen wegens wanbeheer en gesjoemel.

♦ Edouard Mommens(BBTK) ontslagen door Nationaal, wegens wanbeheer en gesjoemel. In 2009 veroordeeld, samen met Marc Verbeure, De Block, Jean-Marie Frissen.

♦ Jean-Marie Frissen (BBTK): aangehouden, zou geld van sociale fondsen doorgesluisd hebben naar de rekening van twijfelachtige of onbestaande vzw’s.

♦ Anne-Marie Appelmans (ABVV): zou maar liefst 1,5 miljoen euro verduisterd hebben. Ontslagen.

♦ Socialistische centrales beleggen zwart geld in Luxemburg.

♦ Marc Galle (SP.A) De familie van Marnix Gijsen beticht Galle ervan 2,5 miljoen euro en schilderijen van Magritte te hebben verduisterd.

2003

♦ Eric Tomas (PS): betaalt als minister privé uitgaven (kledij, boetes) met overheidsgeld). Laat ook de huur van zijn huis + onderhoudskosten betalen door overheid.

♦ Laurette Onkelinx (PS): benoemt leden van Moslim-executieve tegen advies in van Staatsveiligheid en Comité I. De executieve wordt geteisterd door fraude, vechtpartijen, complete desorganisatie, maar dit wordt gedoogd door Laurette.

♦ Home Waremmien (in Borgworm, Luik): audit bracht problemen aan het licht zoals niet-gerechtvaardigde vervoersonkosten en belangenconflicten.

♦ Patrick Jacobs(SP.A): begaf zich tweemaal in dezelfde nacht in dronken toestand op de openbare weg, zonder rijbewijs, met 1,8% promille alcohol in het bloed.

♦ Anissa Tensamani (SP.A): moet ontslag nemen omdat ze zich beriep op een universitaire titel die ze niet bezat, en geruchten over frauduleus failliet.

♦ SPA steelt 20 miljoen uit de stadskas, onder het mom van aankoop eigendommen.Antwerpen, 19 november 2003 – Stadsbestuur koopt in grootste geheim toch ex-SP.a secretariaat Everaertsstraat. SP.a realiseert winst van 367% met geld van Grootstedenbeleid.In een themacommissie van de gemeenteraad is gisteren tot verbijstering van alle aanwezigen gebleken dat het stadsbestuur in het grootste geheim toch is overgegaan tot de aankoop van het voormalige SPA-secretariaat in de Everaertsstraat 105, ook al was eerder verklaard dat de aankoop niet zou doorgaan.

♦ Steve Stevaert gebruik van overheidsgeld voor electorale propaganda 420.000 €.

Tijdens het festival rimpelrock dat dit weekend 45000 bezoekers lokte heeft Steve Stevaert zich weer laten opmerken door een nooit eerder geziene vorm van plat populisme. Tijdens het optreden van Dana Winner vond Steve Stevaert het blijkbaar nodig om het podium op te gaan en een duet te zingen met Dana Winner (de oude man en de zee). Dit kan niet als je weet dat dit festival volledig betaald is door de Vlaamse gemeenschap m.a.w.de Vlaamse belastingbetaler. Het festival krijgt maar liefst 420.000 Euro subsidie.Vele andere festivals krijgen geen rotte cent.Hoe komt dit ? Wel de organisatie van dit festival is volledig in SPa handen met op kop Chokri Mahasine. De SP.a organiseert op kosten van de belastingbetaler een feestje waar ze dan nog het lef hebben om propaganda te maken voor Steve Stevaert. Dit is de grenzen van het fatsoen ver voorbij.

♦ Richard Carlier socialist in Charleroi verduistering van 400.000 € ivm Intercommunale d’Oeuvres Sociales. De correctionele rechtbank van Brussel heeft Richard Carlier veroordeeld tot tien maanden cel met uitstel en een boete van €7500,-. Carlier is oud-voorzitter van de Parti-socialiste van Charleroi. Carlier werd schuldig bevonden aan schriftvervalsing, verduistering, oplichting en in hoofdzaak passieve corruptie in verband met de voormalige Intercommunales d’Oeuvres Sociales, die hij tot in 1994 voorzat.

♦ Werner Daem socialist – doodsbedreigingen inbraak en intimidatie. Delathouwer werd jarenland bedreigd. De voormalige Brusselse staatssecretaris Robert Delathouwer (SP.A) heeft jarenlang doodsbedreigingen ontvangen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws, en hij heeft het bevestigd aan de VRT-radio. Delathouwer nam deze maand ontslag in het kader van de vernieuwingsoperatie van de SP.A. Hij werd opgevolgd door Pascal Smet.Sinds het begin van zijn ambtstermijn in 1999 kreeg Delathouwer regelmatig brieven met doodsbedreigingen. Zijn wagen werd vernield en in zijn huis werd ingebroken. Volgens Delathouwer speelden de bedreigingen een rol in zijn beslissing om ontslag te nemen. Sindsdien zijn de bedreigingen gestopt.

♦ Patrick Janssens verkwist 6.860 euro of 276.731 Bfr aan postzegels die helemaal niet nodig waren. Een brief van Patrick Janssens naar de 14.000 medewerkers van de stad Antwerpen zorgde voor opschudding, net als een persoonlijk tekstje van de burgemeester bij een personeelsadvertentie. “Waarom moest dit met een dure priorzegel?” vragen de medewerkers zich af. “Waarom nam Janssens dit initiatief persoonlijk?” reageren sommige schepenen.Burgemeester Patrick Janssens (sp.a) is groot voorstander van de priorzegel. Ongeveer 14.000 medewerkers van de stad Antwerpen kregen een brief van de burgervader in de bus. Janssens verwijst naar de voorbije stormachtige maanden en legt accenten naar de toekomst toe. De brief wekte door de hoge kostprijs wrevel op bij sommige personeelsleden. De persoonlijke aanpak van Janssens kreeg ook kritiek van een paar schepenen. Vrijdag verscheen in de job- bijlagen van de kranten een paginagrote advertentie van de stad Antwerpen. De Scheldestad zoekt vijf mensen om topfuncties in de administratie op zich te nemen. Naar aanleiding van de advertentie schreef burgemeester Janssens een brief naar alle personeelsleden van de stad, van de diverse vzw’s en van het stedelijk onderwijs.De 14.000 brieven kosten de stadskas 6.860 euro of 276.731 Bfr. Het gebruik van de dure Priorzegel is bij een aantal medewerkers in het verkeerde keelgat geschoten. “Waarom kon dit niet gewoon via het interne communicatiesysteem?” vragen ze zich af. “We horen altijd maar dat er moet bespaard worden, maar zo’n uitgave kan plots wél.”In de brief blikt Janssens terug op de voorbije moeilijke maanden. “We kwamen allemaal in een slecht daglicht te staan door wat iedereen de ‘Visa-crisis’ is gaan noemen. (…) De reputatie van de stad Antwerpen heeft zwaar geleden onder de affaire.”De burgemeester legt drie accenten naar de toekomst toe: “We moeten er samen voor zorgen dat alle inspanningen die we leveren, van Antwerpen een aangename stad maken. (…) We moeten dit met zo weinig mogelijk middelen doen. (…) We moeten op een integere, correcte manier werken. En dat begint bij de top.”

♦ Luc Lamine socialistisch aangestelde politiehoofdcommissaris – corruptie en Visa schandaal?In het begin van 2003 weet de Antwerpse politiekorpschef Luc Lamine (foto) te melden dat in 2002 de misdaadcijfers teruggedrongen zijn. Zijn goed-nieuws-show duurt niet lang: meteen al worden de cijfers betwist, maar vooral duiken vanaf midden februari verhalen op over dure studiereizen en teambuildingssessies voor Antwerpse politiemensen. Geld dat in feite aan de politie-opleiding besteed had moeten worden.In 2002 gaf de Antwerpse lokale politie alleen aan teambuilding 108.564 euro (4,37 miljoen frank) uit, voornamelijk door in chique locaties te verblijven, zoals het Knokse kuuroord La Réserve, het Aartselaarse Kasteel Cleydael en de Zandvlietse Sint-Martinushoeve. Ook dienstreizen (o.a. een dienstreis van Lamine met twee hoofdcommissarissen én de respectieve echtgenotes naar Toronto, ter waarde van 13.542 euro of 546.258 frank) en het onbehoorlijke gebruik van Visa-kaarten wordt de politietop aangewreven.Op last van het ministerie van binnenlandse zaken onderzoekt het Antwerpse parket sinds 7 februari de boekhouding van de politie, die zij op 24 februari in beslag neemt. Lamine schorst voor onbepaalde tijd alle teambuildingssessies, al blijkt dat het stadsbestuur begin maart nog de goedkeuring gegeven heeft voor een stress-cursus van liefst 14.100 euro. Minister van Justitie Verwilghen bevestigt in het parlement dat er ook een onderzoek loopt naar corruptie en misbruik van vertrouwen tegen leden van de politietop. De Antwerpse gemeenteraad vraagt een onafhankelijke audit naar de werking van de politie.Op 18 maart worden Lamine, hoofdcommissaris Van Beylen en drie andere top politiemannen ondervraagd door de Centrale Dienst ter Bestrijding van Corruptie. Tegen het eind van de dacht worden Lamine en Van Beylen officieel in verdenking gesteld. Zij worden beschuldigd van privé-gebruik van hun stads-bankkaarten, maar ernstiger nog: ook van valsheid in geschrifte (omdat ze de privé-aankopen hebben willen verdoezelen). Lamine kocht met zijn Visa-kaart o.m. dameslingerie en lederwaren. Van Beylen gebruikte zijn kaart voor hotels en de huur van auto’s op reis. Zij worden onmiddellijk geschorst en riskeren 5 jaar cel.Begin mei blijkt Lamines naam nogmaals te vallen in een aantijging dat hij politiegeld gebruikt zou hebben om zijn benoeming als hoofdcommissaris meer kansen te geven. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 zou het kartel Antwerpen 94 (CVP en VU) een put hebben gehad van 10 miljoen frank. Waarop Lamine die gedempt zou hebben met door de stad toegekende middelen voor de politiewerking. Op die manier zou hij de steun van de CVP afgekocht hebben voor zijn kandidatuur als hoofdcommissaris. De CD&V ontkent echter in alle toonaarden en noemt de aantijging pure laster en een politieke truc zo vlak voor de federale verkiezingen.Eind juni schorst Detiège het hoofd van de Antwerpse politieschool, hoofdcommissaris Eddy Den Hondt, voor minstens vier maanden. Den Hondt werd op 23 juni door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld van schriftvervalsing, corruptie en fraude: hij zou op kosten van de politie werken hebben laten uitvoeren aan zijn zwembad en als hoofd van de politieschool valselijk facturen hebben uitgeschreven voor eigen rekening. Detiège zegt na een onderhoud met de onderzoeksrechter dat er misschien nog meer schorsingen zullen volgen.Overigens blijkt eind juli 2003 nog dat twee Antwerpse politiemannen in beschuldiging worden gesteld voor mishandeling van gearresteerden: ze zouden nogal uitvoerig gebruik gemaakt hebben van hun matrak bij de arrestatie. Eén van hen wordt – tijdens de dienst – opgepakt. Later komen nog meer getuigenissen van gefolterde slachtoffers naar boven. De twee worden vier maanden preventief geschorst.Begin juli start het Antwerpse parket een nieuw onderzoek tegen onbekenden naar mogelijke strafbare inbreuken bij het toekennen van premies, vergoedingen en overuren bij de Antwerpse politie. Het onderzoek is een gevolg van de doorlichting van de Antwerpse politie die gewezen minister van Binnenlandse Zaken Duquesne na het losbarsten van de Visa-affaire in februari 2003 had gelast.

♦ Freddy Vandekerckhove adjunct-stadssecretaris SPA verduistering van stadsgelden.

♦ Roger Bekaert stadsontvanger SPA verduistering van stadsgelden.

♦ Kathy Lindekens Visa schandaal.

♦ Tuur Van Wallendael Visa schandaal.

♦ Gedeputeerde Guy Vrijs – Visa schandaal.

De vijftien die in de Visa-crisis werden vervolgd zijn, naast Luc Lamine, de gewezen stadssecretaris Fred Nolf, huidig stadssecretaris Roel Verhaert, hoofdcommissaris Luc Van Beylen, brandweercommandant Chris Addiers, Eddy Cop, Paul Thewissen, Paul Van Steenvoort, Tuur Ceuppens, Eddy Schevernels, Nadia Andries, Paul Lannoy, Joris Sels, Gerda Van Hove en Freddy Vandekerckhove. Ze worden allemaal verdacht van verduistering. Lamine en Nolf worden ook nog vervolgd wegens valsheid in openbare geschrifte.

♦ Steve Stevaert onkostenfraude 22.210 euro of 895.951 frank. Steve Stevaert gaf met de kaart op zijn naam in 2002 een bedrag uit van 22.210 euro of 895.951 frank bij 97 restaurantbezoeken, of gemiddeld 2 per week, waarbij een gemiddeld bedrag van 229 euro of 9236 frank werd uitgegeven. Bij 26 bezoeken werd meer dan 250 euro neergeteld.Grootste uitgave is die van 842 euro op 7 maart 2002 in ‘Baguettes imperiales’ te Brussel (1 ster Michelin), waar de SP.a-voorzitter voor één maaltijd meer uitgaf dan het maandelijks leefloon van een bestaansminimumtrekker. September was voor de minister dan weer een erg drukke “eetmaand”: in één maand tijd werd maar liefst 2419 euro of 97.594 frank opgesoupeerd.Op 4 augustus was Stevaert present op de ‘gratis BBQ’ in Antwerpen bij de start van de werken aan de leien. De enkele gratis worstjes die de Antwerpenaar kreeg volstonden blijkbaar voor hemzelf niet, want die dag ging hij ook eten in restaurant La Croisette in Knokke-Heist, kostprijs voor de belastingbetaler: 199,5 euro.

♦ Eric Tomas socialistisch minister in Brussel onkostenfraude waaronder bvb een poetsvrouw voor 1250 €in de maand.

♦ Tanja Smit is fractieleidster van de SP.a gebruikt manschappen, wagens, computers, enz… voor haar verkiezingscampagne. Edit: het stuk uit de Standaard van 27/11:Quote: BRUSSEL — Het blijft schandalen en schandaaltjes regenen bij de Antwerpse politie. Een agent van de Antwerpse milieupolitie diende onlangs klacht in tegen zijn overste Jos Smit omdat die agenten zou misbruiken voor de politieke campagne van zijn dochter, Tanja Smit (SP.A).Gisteren raakte dan bekend dat een lid van de Antwerpse milieupolitie bij het comité-P klacht indiende tegen zijn chef, commissaris Jos Smit. Volgens de klacht zou Smit geregeld agenten, wagens en computers misbruiken voor de politieke campagne van zijn dochter Tanja Smit, fractieleidster van de SP.A in de Antwerpse gemeenteraad.Zo zou een dienstwagen van de milieupolitie tijdens de vorige verkiezingen twee weken ter beschikking van Tanja Smit hebben gestaan om drukwerk en affiches rond te brengen. De secretaresse van de milieupolitie zou de administratie van de campagne van Smit hebben bijgehouden. Agenten van de milieupolitie zouden ook geregeld klusjes hebben uitgevoerd bij vader en dochter Smit.Tanja Smit ontkent de beschuldigingen en meent dat die het werk zijn van de “clan” van de geschorste korpschef Luc Lamine. Het is een publiek geheim dat Lamine meent dat Jos Smit één van de agenten is die aan de basis van zijn val liggen. Volgens Smit wil Lamine op die manier terugslaan.Commissaris Eddy Baelemans en burgemeester Patrick Janssens werden twee weken geleden ingelicht over de klacht tegen Smit. “De agenten schreven me een brief omdat ze boos zijn omdat Smit hun wachtvergoeding heeft afgeschaft. In een bijlage hebben ze ook een aantal verklaringen over hem gedaan. Ze worden nu grondig onderzocht.”Ander artikel:28/11/2003] – SP.a blijft sjoemelen!Bij de jongste verkiezingen van 18 mei werden de socialisten in Antwerpen, tegen alle verwachtingen in, niét afgestraft voor de golf van schandalen waarin ze de stad jaren hadden ondergedompeld en waar ze vrolijk aan hadden meegedaan. Verwonderlijk en vooral jammer, want zo gaf de kiezer het signaal: doe maar op, het kan ons niet echt schelen …Bij de SP.a hebben ze dat blijkbaar goed begrepen. Het sjoemelen gaat gewoon door. Zopas stapte een agent van de Antwerpse politie naar het Comité P met een onfris dossier over de milieupolitie. Volgens de agent heeft zijn baas, commissaris Jos Smits, regelmatig wagens, computers en agenten gebruikt voor de verkiezingscampagne van zijn dochter. Tanja Smit is fractieleidster van de SP.a in de Antwerpse gemeenteraad.De beschuldigingen zijn niet mals:

Tijdens de campagne zou twee weken lang een dienstwagen met agenten ter beschikking staan om drukwerk en affiches rond te brengen. De secretaresse van de milieupolitie zou tijdens haar diensturen ook de administratie en de campagneboekhouding van Tanja Smit hebben bijgehouden. Begin september zouden agenten met een dienstwagen prijzen hebben opgehaald voor de tombola op het jaarlijkse bal van Tanja Smit. Voor die prijzen sprak vader Smit bedrijven of handelaars aan die wel eens in aanraking kwamen met de milieupolitie …Commissaris Smit zou dossiers die onderzocht werden bij de milieupolitie gesignaleerd hebben aan zijn dochter. Tanja kon bij die mensen dan haar diensten aanbieden als advocaat…Volgens het rapport zouden agenten commissaris Smit of zijn familie ook meermaals met een dienstwagen naar Zaventem hebben gebracht, als zij op reis vertrokken.Ook voor schilderwerken in de appartementen van de commissaris en zijn dochter zou beroep gedaan zijn op agenten.Natuurlijk is iedereen onschuldig tot het tegendeel werd bewezen. Maar de aanwijzingen zijn zo duidelijk en zwaarwichtig dat ze in elk geval grondig onderzocht moeten worden. Eén ding is duidelijk: de SP.a-potjes blijven stinken!

♦ Johan Vande Lanotte SPA verspilt 36 miljoen euro belastinggeld aan vakantiedorpen om te laten verloederen.Gezien de grote instroom van vluchtelingen besliste de ministerraad begin 2000 om drie vakantiedorpen aan te kopen voor de opvang van asielzoekers. Er werd in totaal bijna 36 miljoen euro belastinggeld neergeteld voor Zon en Zee in Westende, Hengelhoef in Houthalen-Helchteren en Les Dolimarts in Bohan. Vandaag staan ze alle drie leeg en wil de overheid ze verkopen. Voor de helft van de prijs en zelfs nog minder.

⇒ Les Dolimarts:
Aankoopprijs: In januari 2001 kocht minister Johan Vande Lanotte het vakantiepark voor 3,1 miljoen euro.
Verkoopprijs: Nog niet bepaald, maar onder de gegeven omstandigheden (vandalen hebben er lelijk huisgehouden en meubels, sanitair en verwarming zijn gestolen) is het amper nog iets waard.

⇒Zon en Zee:
Aankopprijs: Johan Vande Lanotte had 13,6 miljoen euro over voor het vakantiecentrum.
Verkoopprijs: De Regie der Gebouwen hoopt 9,6 miljoen euro te krijgen voor de gebouwen.
Verlies: Minstens vier miljoen euro.

⇒ Hengelhoef:
Aankoopprijs: Onder luid protest van honderden vakantiehangers en omwonenden kocht de overheid het centrum in 2000 voor een recordbedrag van 19,26 miljoen euro.
Verkoopprijs: De Regie der Gebouwen hoopt tien miljoen euro te krijgen voor Hengelhoef, ongeveer de helft van de aankoopprijs. De Nederlandse groep Oostappen heeft als enige geïnteresseerde een bod gedaan van amper 230.000 euro!
Verlies: Minstens negen miljoen euro. Komen er geen andere kandidaten en gaat het domein naar de Nederlandse groep kan het verlies oplopen tot 19 miljoen euro.Pittig detail is dat in deze vakantiedorpen amper 700 asielzoekers een onderkomen vonden (380 in Zon en Zee en 320 in Hengelhoef) In Dolimarts heeft uiteindelijk nooit een asielzoeker gezeten. Bron: GVA

♦ Louis Tobback wordt genoemd in Oost-Duitse spionagedienst STASI archieven, Laurette Onkelinx weigert een onderzoek te openen. Louis Tobback spion voor de Stasi? In de Senaat stelde Wim een aantal lastige vragen aan minister van Justitie Laurette Onkelinx over de activiteiten van de sinistere Oost-Duitse spionagedienst STASI in ons land. Wim legde bewijzen voor, die hij haalde uit de Berlijnse Stasi-archieven, waaruit blijkt dat de Stasi van haar informant in België het bericht kreeg dat er met SP-kopstuk “t”, verder aangeduid als “Tobback“, wel zaken kunnen gedaan worden. Hij wilde weten of de Belgische staatsveiligheid dit reeds onderzocht had.Wie is nu die geheimzinnige “t.” ? Geheim agent “tsirlich” is zo vriendelijke het ons te vertellen. Hij beveelt zijn bazen in Oost-Berlijn aan het volgende in overweging te nemen: een kort privé-bezoek van Tobback. Tsirlich noemt het trouwens de “SP-Spitze”!, het uitsturen van een SED-vertegenwoordiger naar Brussel en een uitnodiging voor de SP-fractievoorzitter in de senaat Jos Wijninckx. “Tsirlich” was zeer optimistisch wat betreft de mogelijkheden voor “constructieve samenwerking” met leidende Vlaamse socialisten; zelfs Van Miert opperde geen bezwaar tegen gesprekken met de SED.In het Stasi-archief van meer dan 100 pagina’s dat Wim Vereycken VB kon inkijken, stond ook veel te lezen over de contacten in 1986 en 1989 tussen DDR-afgevaardigden en leden van VAKA, Vrede, Pax Christi, Oxfam, CVP, Agalev, Volksunie, CNAPD en UBDP. VAKA en “Rencontres pour la paix” aanvaardden met plezier een uitnodiging om de DDR te bezoeken, schreef de Stasi-spion. En Agalev, stelde hij, ondersteunt ten volle een hele rits van “initiatieven van de Sovjet-Unie en van de socialistische landen “. Agalev werkte trouwens goed samen met VAKA, merkte hij nog op, en was trouwens in maart van datzelfde jaar al in Moskou geweest om te praten over “bewapeningsvraagstukken “.De Senaatsvoorzitter moffelde de tussenkomst weg achter de gesloten deuren van het Comité I, dat toezicht houdt op de staatsveiligheid. Laurette kwam daar vertellen dat de staatsveiligheid er niets van afwist en dat de Stasi nooit in België actief is geweest. En dat weet die dienst dus zelfs zonder onderzoek ! De dienst heeft het allicht te druk met het opsporen van Vlaamsgezinde zangeresjes…”Stasi” had wel degelijk bindingen met hooggeplaatste politici.[15/01/2004] – Op 12 januari kreeg ik eindelijk de gelegenheid een vraag om uitleg over de banden tussen de Stasi en hooggeplaatste politici(ingediend op 25 november 2003!) te stellen aan minister Onkelinx, niet in de plenaire vergadering van de Senaat, maar wel in het Vast Comité I. De redenen voor deze poging tot wegmoffelen moeten waarschijnlijk gezocht worden in de regime-horigheid van sommigen, waaronder de voorzitter van de Senaat, ook voorzitter van het Vast Comité I. In haar antwoord verwees minister Onkelinx naar een onderzoek dat haar voorganger in 1994 liet uitvoeren, waaruit bleek dat in België geen Stasi-activiteiten bestonden. Wat vandaag wordt tegengesproken door het telegram van Stasi-medewerker “tschirlich” aan zijn Stasi-generaal. De minister moest evenwel toegeven dat de Belgische Staatsveiligheidsdiensten nooit de Stasi-archieven hadden ingekeken (in tegenstelling tot bijna alle andere Westerse landen), ook niet nadat deze werden opengesteld voor onderzoek. Blijkbaar was en is – zoals ik reeds vermoedde – het bezwadderen, broodroven van zangeresjes en het aanleggen van dossiers over verkozen parlementsleden belangrijker dan het behoeden van de veiligheid van de staat.De minister weigert dus te veroordelen dat begunstigden van de Oost-Duitse dictatuur lid kunnen zijn van een vergadering die geacht wordt onkreukbaar te zijn. Ministers van Staat mogen beste vriendjes geweest zijn met de democratie-ondermijnende Stasi; de Staatsveiligheid mag zich bezig houden met het aanleggen van dossiers over democratisch verkozenen; de administrateur-generaal van de Staatsveiligheid mag politieke initiatieven nemen; de voorzitter van de Senaat mag kritische vragen om uitleg naar een doofpotcommissie verwijzen.Ik acht me alleszins niet gebonden door de geheimhouding die het bewuste Vast Comité I kenmerkt, en meende u mijn opmerkingen en dit relaas niet te mogen onthouden.
Wim Verreycken
Senator

♦ Sylvain Sleypen (SP.A gedeputeerde) zou er in twee jaar tijd 23.000 euro visa geld hebben doorgejaagd. Bron – VRT nieuws.net – 14/06/03 – Na Antwerpen is er mogelijk een nieuw geval van misbruik van VISA-kaarten door politici, dit keer bij het provinciebestuur van Limburg. Een oppositielid van de N-VA zegt dat de bestendig afgevaardigden – dat zijn de bestuurders van de provincie – onverantwoord veel geld aan eten en drank hebben uitgegeven, en dat op kosten van de provincie. De bestendige deputatie zelf ontkent.Volgens N-VA-oppositielid Jan Peumans hebben de bestendig afgevaardigden van CD&V, SP.A en VLD in 2001 en 2002 onverantwoord veel geld aan diners uitgegeven. Hij spreekt van 57.000 euro op één jaar aan restaurantkosten. Bestendig gedeputeerde Sylvain Sleypen (SP.A) zou er in twee jaar tijd 23.000 euro doorgejaagd hebben. In een 20 bladzijden tellende nota geeft Peumans een gedetailleerd overzicht van de uitgaven van de verschillende gedeputeerden.Peumans pleit voor de afschaffing van VISA-kaarten voor gedeputeerden, een plafonnering van de uitgaven en een duidelijke verantwoording van de deputatie over de manier waarop de uitgaven tot stand komen. “De provincie vervult een voorbeeldfunctie. Indien blijkt dat de gedeputeerden uitgaven in privé-sfeer deden, moeten ze hun conclusies trekken. Bovendien is het dan ook niet meer dan normaal dat ze die bedragen terugbetalen”, zegt een strijdvaardige Peumans.De Limburgse deputatie reageerde vrijdagavond in een inderhaast bijeengeroepen persconferentie “verontwaardigd” op de aantijgingen van Peumans. De afgevaardigden zeggen dat er bij vorige interpellaties over de uitgaven van de deputatie duidelijk gebleken is dat er geen onrechtmatige uitgaven werden gedaan. De gedeputeerden ontkenden de bedragen die Peumans noemde niet, maar stelden gezamenlijk dat het geen persoonlijke uitgaven betrof en dat elke uitgave volledig gerechtvaardigd kan worden.De N-VA-fractieleider zal de Limburgse gedeputeerden woensdag op de provincieraad opnieuw interpelleren over hun vermeend misbruik van overheidsgelden.

♦ Piazza dell’ Arte – Marijke Seresia socialistische Mutualiteiten per maand 200.000 fr + jaarlijks 9.278.177 fr.

♦ Patrick Janssens heeft Telepolis een speeltuin voor topambtenaren en politici die loon willen aanvullen.

2004

♦ Foyer Taminois (Tamines, Namen): gerecht legt dossier aan over te hoge verplaatsingsonkosten en vergoedingen voor telefonie en post (28.400 euro per jaar).

♦ Edwin Ysebaert: “Bij de Socialistische Omroep (SOM) werd ik jarenlang in het zwart betaald”. Edwin Ysebaert, ex-presentator van het radioprogramma “Eenzame Hartenburo” en van de Socialistische Omroep (SOM), diende op 10 april 2001 bij de federale politie in Gent klacht in tegen minister van sociale zaken Frank Vandenbroucke en tegen Carla Galle.”Bij de SOM werd ik jarenlang in het zwart betaald. Carla Galle was daar de grote baas. Zij weigerde mij officieel in te schrijven. Ik kreeg voor mijn werk 25.000 frank per maand, in het zwart betaald. Na elke uitzending kreeg ik van haar een cheque die ik mocht gaan innen bij de CODEP, de bank van de partij. Bijna al wie voor de SOM werkten, werden zwart betaald.””Ik dacht dat de socialistische partij de partij van de kleine man was. Maar de praktijken die ik daar heb meegemaakt, hebben mijn geloof in de partij en de democratie een flinke deuk gegeven. Bovendien was ik door de schuld van Galle gedwongen om tegen de fiscus te liegen. “Ik heb begin jaren ’90 in een onderhoud aan Frank Vandenbroucke gevraagd om mijn situatie te regulariseren maar hij antwoordde : “dat dit waarschijnlijk te duur zou zijn”. “Ik heb er later niets meer van gehoord.”

♦ Mimount Bousakla (SP.A): verkoop van illegale lease beleggingen. Volgens ‘De Zondag’ van 7 maart 2004 wordt SP.a-senator Mimount Bousakla beschuldigd van het verkopen van illegale lease beleggingen van de bank Labouchère, ondertussen overgenomen door Dexia Nederland, en het bewust voorliegen van cliënten. Er werd, op verzoek van de burgerlijke partij, klacht ingediend bij de Brusselse onderzoeksrechter door het Meldpunt Anti-Belgische Discriminatie en racisme. Als volksvertegenwoordiger hield mevrouw Bousakla zich vorig jaar bezig met illegale praktijken. Ze leidde goedgelovige burgers om de tuin. Eind vorig jaar nam Bousakla ontslag als districtsschepen in Antwerpen en ondertussen werd ze senator…De Belgische gedupeerden zullen niet vergoed worden, gezien ondertussen Labouchère overgenomen werd door Dexia Nederland. Er zouden trouwens meerdere aanklachten zijn bij de bankcommissie in Brussel. Bousakla zou een prominente rol gespeeld hebben bij het aanbrengen van cliënten. Voor de misleiding van die cliënten maakte ze gebruik van incorrecte sales grafieken van het bedrijf Spaar Select. De klanten kregen nooit juiste informatie te zien en dit met het oog op een commissie op de verkoop…

♦ Monica De Coninck (SP.A): socialistische OCMW-voorzitster in Antwerpen verliest 50 miljoen euro. Bij het Antwerpse OCMW vielen de voorbije dagen een paar serieuze financiële lijken uit de kast. Niet alleen lopen de tekorten voor de ziekenhuizen in de periode 2002-2003 op tot 32 in plaats van 20 miljoen euro, binnen het OCMW duikt er ook nog eens een tekort op van zowat 20 miljoen euro. De stad zal waarschijnlijk tussen 50 en 55 miljoen euro moeten bijpassen. OCMW-voorzitster Monica De Coninck (sp.a) (op de foto tijdens de opening voor een studentenhuis voor kansarme meisjes) roept vandaag de Raad voor Maatschappelijk Welzijn samen. Tijdens dit onderhoud zal de doorlichting van de boekhouding van het OCMW en de voormalige OCMW-ziekenhuizen, die sinds januari in de vzw ZNA-Ziekenhuisnetwerk zitten, het onderwerp van gesprek vormen. Die analyse toont een weinig fraai beeld van het financieel beheer van de voorbije tien, vijftien jaar. Verschillende bronnen spreken van een onverwacht tekort bij het OCMW van 20 miljoen euro. Monica De Coninck wou zondag over het hele dossier geen commentaar kwijt. De OCMW-voorzitter wil de zaak vandaag eerst doorpraten met haar raad en een aantal personeelsleden horen.Uit de financiële analyse van de boekhouding door Ernst & Young blijkt dat er tussen het OCMW en de ziekenhuizen duidelijk een en ander is misgelopen in het verleden. Verkeerde en onnauwkeurige facturatie hebben bijgedragen tot de nieuwe financiële put. Sommige bronnen spreken ook van mogelijke fraude. Of dit het geval zal mogelijk blijken uit het eindrapport van het auditbureau.Het Antwerpse stadsbestuur had in begroting 2005 een tekort van 20 miljoen ingeschreven. De rekening loopt waarschijnlijk ruim 30 miljoen euro hoger op.[28/09/2004] – Patrick Janssens sust – Gisteren kon u al op onze webstek lezen dat de twee zonen van Patrick Janssens aan de lijve geconfronteerd werden met het subjectieve gevoel van onveiligheid en de multiculturele verrijking. Toen ze van de tram stapten werden de jongens (16 en 19 jaar oud) door allochtone stads- en leeftijdsgenoten getrakteerd op een pak slaag. Een modieus Bikkembergs T-shirt, een gsm en nog wat euro’s verwisselden van eigenaar. Patrick Janssens reageert erg koel op het voorval: “Ach, no big deal. Wij zijn een Antwerps gezin zoals elk ander. We hebben al een woninginbraak, een autodiefstal en nu een overval achter de rug.”Bij het lezen van die sussende woorden van burgemeester Janssens donderde Luc Van der Kelen bijna van zijn stoel. In Het Laatste Nieuws lucht hij zijn onbegrip en verontwaardiging: “Ik weet niet hoe dat met het modale Antwerpse gezin zit, maar ik ben toch blij dat ik niet meer in Antwerpen woon, maar in een gemeente waar de burgemeester wel een ‘big deal’ maakt van inbraken, overvallen en autodiefstallen. Een slechter signaal kan een burgemeester niet geven. “Wat moet een stad met een burgemeester die het blijkbaar niet zo erg vindt dat gezinnen worden bestolen?” Het is een goede vraag …

♦ Isabelle Simonis (PS): gebruikt gemeenschapsgeld om stemmen te ronselen. Het gebeurt niet veel maar deze keer hebben de Waalse socialisten zichzelf in de voet geschoten. Het is zelfs zo erg dat de voorzitster van het parlement van de Franse gemeenschap, Isabelle Simonis, gisteren ontslag moest nemen.Een interne werknota van haar kabinet, duidelijk per ongeluk verstuurd naar de Franstalige krant Le Soir die het gisteren publiceerde, licht toe dat de PS overheidsgeld wilde misbruiken om voor zichzelf nieuwe kiezers te ronselen.De campagne, die door de Franstalige Gemeenschap gefinancierd moest worden, zou niet alleen tot doel hebben de nieuwe Belgen te sensibiliseren voor het stemrecht, maar ook “de stemmen van de buitenlanders naar de Parti Socialiste” te trekken. Isabelle Simonis, een lichtgewicht binnen de PS, beweerde nog dat ze de inhoud van de nota niet kende. Maar dat hielp niet en ze nam uiteindelijk ontslag.

♦ Marie Arena (PS): gelogen over de vernieuwing van haar kabinet voor 300.000 euro (de duurste douche van België).

♦ Léon Lewalle (PS) gewezen directeur-generaal van verzekeraar Omob (nu Ethias), veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan de helft gedurende vijf jaar met uitstel. Lewalle werd tevens veroordeeld tot inbeslagname van 422.505.775 oude Belgische franken (10.473.644 euro) In het strafdossier werd melding gemaakt van 58 miljoen euro die de top van OMOB achterover gedrukt zou hebben.

2005

♦ Anne-Marie Lizin (PS): als Senaatsvoorzitter komt ze rechtstreeks tussen in een echtscheidingszaak, flagrante inbreuk der scheiding der machten … geen bestraffing maar was wel een flagrante inmenging bij justitie door senaatvoorzitster Anne-Marie Lizin (PS) in een echtscheidingszaak van een vriendin (2005). Linzin had eigenhandig een brief geschreven naar de voorzitter van het Luikse hof van beroep waarin ze vriendelijk vroeg een juridische beslissing “opnieuw te bekijken.” Ook als burgemeester van Hoei maakte ze het bond. De PS had in Hoei een volksraadpleging georganiseerd over de vraag of een parking plaats moest maken voor de bouw van een appartementsblok. Eén derde van de bewoners bracht hun stem uit, en de bouwplannen van de PS werden met een overweldigende meerderheid (95%) weggestemd. Lizin zette echter gewoon het licht op groen voor het bouwproject. Zij was van mening dat de inwoners die niet kwamen stemmen, impliciet hun steun hadden betuigd aan de plannen. Zelfs voor de Franstalige pers ging dit te ver. Le Soir sprak van een “bolsjewistische dictatuur.”

♦ Socialistische vakbond sjoemelt met vakbondspremies van Sabena. Er zouden premies zijn uitbetaald op naam van overleden vakbondsleden aldus een voormalige penningmeester van het sociaal fonds bij Sabena.

♦ Claude Despiegeleer (PS): in verdenking gesteld van misbruik van publieke goederen, schriftvervalsing als ambtenaar en inbreuken op de boekhoudwetgeving. Daarnaast zouden ook merkwaardige ontslagvergoedingen gegeven zijn aan kaderleden. Zo zou de vroegere technische verantwoordelijke een vergoeding van 450.000 euro ontvangen hebben zonder dat de raad van bestuur daarvan op de hoogte werd gebracht.

♦ Laurette Onkelinx (PS): verwent haar eigen echtgenoot (Marc Uyttendaele) met overheidsopdrachten.

♦ Emir Kir (PS): beroept zich op universitair diploma dat hij niet bezit, beschuldigd van negationisme over de Armeense genocide.

♦ Mimount Bousakla (SP.A): Senator veroordeeld voor dronken rijden nadat ze tegen een verkeersplein knalde met 1,84 promille in het bloed.

♦ Michèle Delhalle (PS): voorzitster in Huy pleegt verzet tegen de politie na een ruzie in een bar in Huy waarbij messen getrokken worden.

♦ Patrick Janssens (SP.A): draagt nieuwe vriendin Sabine S. voor de functie van ‘Bestuursdirecteur Veiligheid’ van de stad Antwerpen voor, zonder enig examen.De twintig jaar jongere Sabine S., blondje van de federale politie, werd na een ‘selectiegesprek’ op 1/9/2005 door Patrick Janssens SP.a voorgedragen voor de functie van ‘Bestuursdirecteur Veiligheid’ van de stad Antwerpen. De gemeenteraad keurde haar aanstelling goed op 12/9/2005. Er werd geen ‘examen’ afgelegd. Dat is gebruikelijk voor die functie. Sabine S. was de enige kandidaat. Dat is niet gebruikelijk. De functie van Bestuursdirecteur Veiligheid wordt in en rond het Antwerps stadhuis en door de personeelsleden van de stad Antwerpen beschouwd als de ‘afvalbak voor liefjes’.

♦ Serge Van Bergen (PS), André Liesse (PS): ontslag en in verdenking voor schriftvervalsing, gebruik van valse stukken, misbruik van vertrouwen en inbreuken op de boekhoudwetgeving bij ‘La Carolorégienne’.

♦ Jean-Claude Van Cauwenberghe (PS): neemt ontslag wegens betrokkenheid in de affaire rond de sociale huisvestingsmaatschappij La Carolorégienne

♦ Luc Frere (PS): in staat van beschuldiging gesteld ivm corruptie bij sociale huisvestingsmaatschappij La Carolorégienne.

♦ Sambre et Biesme (Henegouwen): ontslag van de directeur, voor feiten vergelijkbaar met ‘La Carolorégienne’.

♦ Foyer Louviérois (Henegouwen): Vijf socialistische beheerders van de sociale huisvestingsmaatschappij nemen ontslag na gesjoemel.

♦ Jean-Marie Happart (PS) wordt door Lutgen beschuldigd voor grove nalatigheden bij de Waalse Dienst voor de Promotie van Streekproducten.

♦ Waals minister-president Jean-Claude Van Cauwenberghe (PS) heeft ontslag genomen na berichten over een mogelijke betrokkenheid in de affaire rond de sociale huisvestingsmaatschappij La Carolorégienne.

♦ Serge Van Bergen, de PS-schepen van Charleroi, is door het gerecht van Charleroi in verdenking gesteld van misbruik van publieke goederen, schriftvervalsing als ambtenaar en inbreuken op de boekhoudwetgeving.

♦ André Liesse (PS) wordt in verdenking gesteld voor schriftvervalsing, gebruik van valse stukken, misbruik van vertrouwen en inbreuken op de boekhoudwetgeving. Luc Frère, directeur-bestuurder van La Carolorégienne, neemt ontslag uit de functies die hij nog bekleedt bij de sociale huisvestingsmaatschappij van Charleroi, onder druk van de vakbonden.Nu is ook Luc Frère, voormalig directeur van de sociale huisvestingsmaatschappij La Carolorégienne, door onderzoeksrechter France Baeckeland in staat van beschuldiging gesteld. (belga) – Dat schrijft La Nouvelle Gazette dinsdag. Frère nam ontslag in oktober 2005. Hij wordt beticht van vervalsing, valsheid in geschrifte en verduistering.Frère was ook betrokken in het beheer van La Carolorégienne via Coreva, die de boekhouding voor de huisvestingsmaatschappij deed en werd bestuurd door zijn echtgenote. Eerder was al André Liesse (PS) in verdenking gesteld voor schriftvervalsing, gebruik van valse stukken, misbruik van vertrouwen en inbreuken op de boekhoudwetgeving.

♦ Diefstal bij onderzoeksrechter La Carolorégienne , Minister van Justitie Laurette Onkelinx heeft donderdag in de Kamer bevestigd dat bij onderzoeksrechter France Baekeland, die met het dossier “La Carolorégienne” bezig is, twee tassen met documenten gestolen zijn.

♦ Na het schandaal rond de sociale huisvestingsmaatschappij van Charleroi, wordt nu ook La Louvière getroffen door een nieuw schandaal. Vijf socialistische beheerders van de sociale huisvestingsmaatschappij Foyer Louviérois in La Louvière hebben zaterdagmorgen hun ontslagbrief overhandigd aan burgemeester Willy Taminiaux.

enzoverder enzoverder, wil je meer lezen dan de link aan klikken!!
Elio Di Ruppo: j'en ai mare des parvenus...
Wie gelooft die vent nog?
marie daenen is offline   Met citaat antwoorden
Oud 20 februari 2017, 20:11   #4
Amon_Re
Perm. Vertegenwoordiger VN
 
Amon_Re's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 7 februari 2006
Berichten: 19.121
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Brakelaar Bekijk bericht
enzoverder enzoverder, wil je meer lezen dan de link aan klikken!!
"De anderen foefelen meer dus dat van ons kan geen kwaad!"
__________________
Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door lamenielachen Bekijk bericht
politiek België lijkt meer op een inktvis met veel grabbelende armen in de staatskas en inkt spuitend omdat niemand het zou zien.
Stephen F. Roberts: "...I contend that we are both atheists. I just believe in one fewer god than you do. When you understand why you dismiss all the other possible gods, you will understand why I dismiss yours."
Amon_Re is offline   Met citaat antwoorden
Oud 20 februari 2017, 20:16   #5
Brakelaar
Minister
 
Brakelaar's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 22 februari 2011
Locatie: Vlaanderen
Berichten: 3.587
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Amon_Re Bekijk bericht
"De anderen foefelen meer dus dat van ons kan geen kwaad!"
Wie is
Citaat:
dat van ons
...
Brakelaar is offline   Met citaat antwoorden
Oud 20 februari 2017, 20:18   #6
Amon_Re
Perm. Vertegenwoordiger VN
 
Amon_Re's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 7 februari 2006
Berichten: 19.121
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Brakelaar Bekijk bericht
Wie is ...
Kies maar: Van toepassing op allemaal: SPa, Open VLD, CD&V én N-VA
__________________
Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door lamenielachen Bekijk bericht
politiek België lijkt meer op een inktvis met veel grabbelende armen in de staatskas en inkt spuitend omdat niemand het zou zien.
Stephen F. Roberts: "...I contend that we are both atheists. I just believe in one fewer god than you do. When you understand why you dismiss all the other possible gods, you will understand why I dismiss yours."
Amon_Re is offline   Met citaat antwoorden
Oud 20 februari 2017, 20:20   #7
robert t
Europees Commissaris
 
Geregistreerd: 26 januari 2005
Berichten: 7.440
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Amon_Re Bekijk bericht
"De anderen foefelen meer dus dat van ons kan geen kwaad!"
Je vergelijkt appelen met peren. De lijst beslaat decennia en omvat bevolen moord, aanzetten tot zelfmoord, corruptie, machtsmisbruik en tutti quanti. Sommige anderen hebben gefoefeld, dit is juist. Maar beide vergelijken is waanzin. Zie je dat niet?
robert t is offline   Met citaat antwoorden
Oud 20 februari 2017, 20:21   #8
Amon_Re
Perm. Vertegenwoordiger VN
 
Amon_Re's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 7 februari 2006
Berichten: 19.121
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door robert t Bekijk bericht
Je vergelijkt appelen met peren. De lijst beslaat decennia en omvat bevolen moord, aanzetten tot zelfmoord, corruptie, machtsmisbruik en tutti quanti. Sommige anderen hebben gefoefeld, dit is juist. Maar beide vergelijken is waanzin. Zie je dat niet?
Ik vergelijk niet, ik stel dat beide slecht zijn.
__________________
Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door lamenielachen Bekijk bericht
politiek België lijkt meer op een inktvis met veel grabbelende armen in de staatskas en inkt spuitend omdat niemand het zou zien.
Stephen F. Roberts: "...I contend that we are both atheists. I just believe in one fewer god than you do. When you understand why you dismiss all the other possible gods, you will understand why I dismiss yours."
Amon_Re is offline   Met citaat antwoorden
Oud 21 februari 2017, 00:35   #9
daiwa
Secretaris-Generaal VN
 
daiwa's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 26 augustus 2004
Berichten: 45.395
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door robert t Bekijk bericht
Je vergelijkt appelen met peren. De lijst beslaat decennia en omvat bevolen moord, aanzetten tot zelfmoord, corruptie, machtsmisbruik en tutti quanti. Sommige anderen hebben gefoefeld, dit is juist. Maar beide vergelijken is waanzin. Zie je dat niet?
Maffia praktijken !!
daiwa is offline   Met citaat antwoorden
Oud 21 februari 2017, 15:00   #10
robert t
Europees Commissaris
 
Geregistreerd: 26 januari 2005
Berichten: 7.440
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door daiwa Bekijk bericht
Maffia praktijken !!
Inderdaad. In hun boek "Maffia" van Raf Sauviller en Salvatore Di Rosa (beide onderzoeksjournalisten) beschrijven ze haarfijn en tot in detail de maffia van Italië. In hun slotbeschouwingen komt ook de maffia die in België bedrijvig is aan bod, een vertakking van de Italiaanse maffia.

In België is vooral Maasmechelen de draaischijf van hun praktijken. Raf Terwingen is er burgemeester , de man zetelt ook in het Vlaams parlement. Volgens de burgemeester is er niks aan de hand, terwijl ingewijden van het tegenovergestelde overtuigd zijn. De maffia is er alomtegenwoordig.

Maar ook justitie is niet geïnteresseerd. Geens dus. Maar deze schandalige toestand is volledig ondergeschikt aan de heksenjacht die de N-VA de dag van vandaag moet ondergaan. De tsjeven worden niet verontrust, het zijn tenslotte brave katholieke limburgers nietwaar?
robert t is offline   Met citaat antwoorden
Oud 21 februari 2017, 15:03   #11
Amon_Re
Perm. Vertegenwoordiger VN
 
Amon_Re's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 7 februari 2006
Berichten: 19.121
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door robert t Bekijk bericht
In België is vooral Maasmechelen de draaischijf van hun praktijken. Raf Terwingen is er burgemeester , de man zetelt ook in het Vlaams parlement. Volgens de burgemeester is er niks aan de hand, terwijl ingewijden van het tegenovergestelde overtuigd zijn. De maffia is er alomtegenwoordig.

Maar ook justitie is niet geïnteresseerd. Geens dus.
Iedereen die wat thuis is in Maasmechelen weet dit. Is al decennia zo.
__________________
Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door lamenielachen Bekijk bericht
politiek België lijkt meer op een inktvis met veel grabbelende armen in de staatskas en inkt spuitend omdat niemand het zou zien.
Stephen F. Roberts: "...I contend that we are both atheists. I just believe in one fewer god than you do. When you understand why you dismiss all the other possible gods, you will understand why I dismiss yours."
Amon_Re is offline   Met citaat antwoorden
Oud 21 februari 2017, 15:06   #12
marie daenen
Banneling
 
 
Geregistreerd: 2 december 2013
Berichten: 35.535
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Amon_Re Bekijk bericht
Kies maar: Van toepassing op allemaal: SPa, Open VLD, CD&V én N-VA
Dus je hebt het niet gelezen, zelfs niet te goed bekeken want het gaat niet over de Walen alleen; het gaat over de sossen over de taalgrens heen...
marie daenen is offline   Met citaat antwoorden
Oud 21 februari 2017, 15:31   #13
robert t
Europees Commissaris
 
Geregistreerd: 26 januari 2005
Berichten: 7.440
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Amon_Re Bekijk bericht
Iedereen die wat thuis is in Maasmechelen weet dit. Is al decennia zo.
Ikzelf woon in Oost-Vlaanderen. Maasmechelen ligt niet onmiddellijk bij de deur. Maar jij schijnt dit alweer af te doen als een akkefietje, vermoedelijk omdat de N-VA er niet onmiddellijk bij betrokken is.
robert t is offline   Met citaat antwoorden
Oud 21 februari 2017, 15:35   #14
Amon_Re
Perm. Vertegenwoordiger VN
 
Amon_Re's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 7 februari 2006
Berichten: 19.121
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door robert t Bekijk bericht
Maar jij schijnt dit alweer af te doen als een akkefietje, vermoedelijk omdat de N-VA er niet onmiddellijk bij betrokken is.
Dus.... Omdat ik bevestig wat jij zegt zou ik het afdoen als een akkefietje? Logica?
__________________
Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door lamenielachen Bekijk bericht
politiek België lijkt meer op een inktvis met veel grabbelende armen in de staatskas en inkt spuitend omdat niemand het zou zien.
Stephen F. Roberts: "...I contend that we are both atheists. I just believe in one fewer god than you do. When you understand why you dismiss all the other possible gods, you will understand why I dismiss yours."
Amon_Re is offline   Met citaat antwoorden
Oud 21 februari 2017, 15:40   #15
robert t
Europees Commissaris
 
Geregistreerd: 26 januari 2005
Berichten: 7.440
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Amon_Re Bekijk bericht
Dus.... Omdat ik bevestig wat jij zegt zou ik het afdoen als een akkefietje? Logica?
Okay. Ik heb overhaastig gereageerd. Sorry daarvoor.
robert t is offline   Met citaat antwoorden
Oud 21 februari 2017, 15:50   #16
Anna List
Banneling
 
 
Geregistreerd: 28 september 2004
Berichten: 106.558
Standaard

wat nu een draadje over de sossen, heeft Comical Siegfried vandaag nog geen verklaringen afgelegd mss?
Anna List is offline   Met citaat antwoorden
Oud 21 februari 2017, 15:57   #17
Amon_Re
Perm. Vertegenwoordiger VN
 
Amon_Re's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 7 februari 2006
Berichten: 19.121
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Anna List Bekijk bericht
wat nu een draadje over de sossen, heeft Comical Siegfried vandaag nog geen verklaringen afgelegd mss?

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Bracke
Maar men moet zich goed voor ogen houden: what doesn’t kill you, makes you stronger.


Citaat:
Ik ben de eerste Kamervoorzitter in jaren die in de periode dat hij Kamervoorzitter was niet heeft bijgeklust in de privé. De eerste.


http://www.siegfriedbracke.be/nl/gen...orstel-besluit
__________________
Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door lamenielachen Bekijk bericht
politiek België lijkt meer op een inktvis met veel grabbelende armen in de staatskas en inkt spuitend omdat niemand het zou zien.
Stephen F. Roberts: "...I contend that we are both atheists. I just believe in one fewer god than you do. When you understand why you dismiss all the other possible gods, you will understand why I dismiss yours."
Amon_Re is offline   Met citaat antwoorden
Oud 21 februari 2017, 16:18   #18
quercus
Secretaris-Generaal VN
 
quercus's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 4 maart 2009
Locatie: De Verenigde Nederlanden
Berichten: 39.520
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Brakelaar Bekijk berichthttp://www.deconsument.com/in-het-zo...ch-socialisme/

Het is een ganse boterham om te lezen
Wat een nest...


40 jaar corrupte socialisten ©: overzicht van de schandalen van de laatste 40 jaar door socialistische politici in België. Door de jaren heen werden er al heel wat zakken op s(linkse) wijze gevuld. Hieronder een overzicht van 1973 tot vandaag.
Veertig jaar is een jubileum-jaar. Dat moet gevierd worden!

En als de toekomst van SPa en PS een heruitgave zou zijn van het destijds door hen zo bewierookt socialistisch paradijs van de D.D.R., dan is het einde nabij... Immers in de zomer van 1989 vierden de Oost-Duitse Genossen met veel bombarie en veel paradevertoon de veertigste verjaardag van hun rood republiekje. En enkele maanden later...

quercus is offline   Met citaat antwoorden
Oud 21 februari 2017, 16:27   #19
Henri1
Secretaris-Generaal VN
 
Geregistreerd: 15 juli 2008
Locatie: GROOT LUIK (Liège)
Berichten: 64.879
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door DewareJakob Bekijk bericht
Maar allemaal minder erg dan Bracke...
Dat de PS hem nog geen partijkaart aangeboden heeft betekent toch dat hij nog veel moet leren...
Sinds extreem rechts in vlaanderen aan de macht is is het niet echt de goede richting uitgegaan hé ?
Henri1 is offline   Met citaat antwoorden
Oud 21 februari 2017, 16:30   #20
Henri1
Secretaris-Generaal VN
 
Geregistreerd: 15 juli 2008
Locatie: GROOT LUIK (Liège)
Berichten: 64.879
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door quercus Bekijk bericht
Veertig jaar is een jubileum-jaar. Dat moet gevierd worden!

En als de toekomst van SPa en PS een heruitgave zou zijn van het destijds door hen zo bewierookt socialistisch paradijs van de D.D.R., dan is het einde nabij... Immers in de zomer van 1989 vierden de Oost-Duitse Genossen met veel bombarie en veel paradevertoon de veertigste verjaardag van hun rood republiekje. En enkele maanden later...


We kunnen misschien een 11e betaalde feestdag in het leven roepen.

Na Bracke en Vandeput zal N-VA het ook wel zien zitten.
Henri1 is offline   Met citaat antwoorden
Antwoord


Discussietools

Regels voor berichten
Je mag niet nieuwe discussies starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag niet bijlagen versturen
Je mag niet jouw berichten bewerken

vB-code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit
Forumnavigatie


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 04:39.


Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2020, Politics.be