PDA

View Full Version : Zapatero, start de dialoog met Basken en Catalanen!


Groot Bakkes
17 maart 2004, 18:31
Zapatero, start de dialoog met Basken en Catalanen!

Dat de aanslagen van 11 maart in Madrid door moslimfundamentalisten gepleegd zijn, wordt ook in Spanje niet langer ontkend. Toch heeft de voormalige regering Aznar tot de verkiezingsdag de wereld trachten voor te liegen dat de ETA de aanslag had gepleegd hoewel zijn eigen veiligheidsdiensten wisten dat dit niet het geval was.
De N-VA-jongeren schreeuwen schande dat de Partido Popular van Aznar uit electoraal opportunisme misbruik maakte van de shock waarin Spanje en heel Europa verkeerde om er politieke munt uit te slaan. Hoofdredacteurs en ambassadeurs aanmanen in hun journalistieke berichtgeving en diplomatieke communicatie de ETA-piste te blijven bewandelen getuigt van een weerzinwekkend cynisme na de dood van 200 landgenoten. De N-VA-jongeren zien het als een daad van rechtvaardigheid dat de Spaanse bevolking die manipulatie radicaal heeft afgestraft.

De N-VA-jongeren hopen tevens dat de nieuwe regering onder leiding van José Luis Rodr*guez Zapatero (PSOE) zoals beloofd de gesprekken met de nationalisten en regionalisten uit Baskenland, Catalonië en andere regio’s hervat. De voorbije jaren werd de Spaanse politiek immers gekenmerkt door scherpe conflicten tussen enerzijds de autoritaire Aznar-regering in Madrid en anderzijds de Baskische en Catalaanse regeringen. In de strijd tegen het ETA-geweld ging Madrid zwaar over de schreef met het partijverbod op Batasuna en de sluiting van het Baskischtalig dagblad Egunkaria. Om binnen de Spaanse staat tot echte vrede te komen en ook het verwerpelijke ETA-geweld te stoppen is er volgens de N-VA-jongeren geen nood aan een verdere verscherping van de wetgeving, nog meer politionele repressie en Spaans-unitaristisch opbod. Er is integendeel dringend nood aan politieke dialoog. Het onafhankelijkheidsstreven van Basken en Catalanen is immers een legitieme politieke keuze. Het zelfbeschikkingsrecht van beide volkeren moet gerespecteerd worden. Dat de Catalaanse ERC zondag een verkiezingssucces boekte bewijst ook dat meer en meer kiezers overtuigd zijn dat een Spaans-Baskisch vredesproces noodzakelijk is. Op 19 februari 1997 nam het Vlaams parlement al unaniem een resolutie aan die opriep tot zo’n vredesdialoog met alle betrokken partijen in het Spaans-Baskisch conflict.

Tijdens onlusten zijn de voorbije dagen opnieuw twee Basken om het leven gekomen. Eén van hen werd zaterdag door een politieagent doodgeschoten. Zijn misdaad: hij weigerde een anti-ETA-affiche op te hangen in zijn bakkerij. Van dit geweld vanwege de Spaanse staat wordt zelden melding gemaakt. Maar zolang Spanje de democratie in eigen land met voeten treedt, blijft het vredig samenleven van verschillende volkeren uiterst moeilijk. Daarom roepen de N-VA-jongeren Zapatero op nu eindelijk werk te maken van de volkerendialoog.

(Joris Kelchtermans, voorzitter, en Laurens De Vos, woordvoerder
Ronduit N-VA! )

Meer info? Zie www.ronduitnva.be

C uit W
17 maart 2004, 19:56
Moet ik een threat maken?
: BUB sympathiseerd met moordenaars bakkerij!?
:wink:

tomm
18 maart 2004, 09:42
Het is vreemd dat ik de laatste tijd mij steeds meer kan vinden in de standpunten van de NVA... maar weet wel dat U nu deel uitmaakt van een en dezelfde Europese partij als Aznar, door met de CDen V en zee te gaan.
Wel is het niet noodzakelijk zo dat de meerderheid van de Basken en Catalanen onafhankelijkheid willen van Spanje, maar ze willen eindelijk erkend en gerespecteerd worden door Madrid. Dat was onder Aznar niet het geval.

H. Guderian
18 maart 2004, 20:50
De censuur heeft weer toegeslagen op Politics!
De reactie van mij tegen die linkse Baskenpoepers werd uitgeveegd. Linksen en vrije meningsuiting, het zal nooit goed samengaan...

Afijn, Zapatero is een linkse kloot waarvan een familielid als generaal door de nationalistische troepen van Spanje destijds gefusilleerd werd wegens landverraad.

Viva legion Condor!

Groot Bakkes
18 maart 2004, 20:55
Ben je tegen een onafhankelijk Baskenland?

Griffin
18 maart 2004, 21:25
Ben je tegen een onafhankelijk Baskenland?

Een retorische vraag zeker? Als H. Guderian iets "links" noemt dan is ie er tegen :) Panische angstreactie denk ik :)

Olivier
18 maart 2004, 21:28
De vraag die me op de lippen ligt: is Baskenland al ooit echt onafhankelijk geweest van Spanje en hoe is ze ingelijfd ?

tomm
19 maart 2004, 01:24
Navarro was een min of meer Baskische staatje in de middeleeuwen, trouwens Vlaanderen in z'n huidige vorm is evenmin nooit onafhankelijk geweest.

Groot Bakkes
19 maart 2004, 17:05
Toch verdienen de beide regio's in hun huidige vorm onafhankelijkheid. Guderian is dan ook niet echt een flamingant, want een échte flamingant gaat er vanuit dat elk volk recht heeft op een staat, of dat volk nu over het algemeen rechts of links is.

Vlaamse groeten

Erwin

Calle
19 maart 2004, 17:06
Ben je tegen een onafhankelijk Baskenland?

Een retorische vraag zeker? Als H. Guderian iets "links" noemt dan is ie er tegen :) Panische angstreactie denk ik :)

Hmm, volgens mij gebruikt hij enkel zijn rechtse hand voor de meeste dingen !

Zou hij naar links durven kijken bij het oversteken op straat ?

C uit W
19 maart 2004, 19:43
Een retorische vraag zeker? Als H. Guderian iets "links" noemt dan is ie er tegen :) Panische angstreactie denk ik :)

Hmm, volgens mij gebruikt hij enkel zijn rechtse hand voor de meeste dingen !

Zou hij naar links durven kijken bij het oversteken op straat ?
Hij draait door om zijn as.
Hij moet zijn waardigheid behouden weet je :wink:

AyneRand
19 maart 2004, 20:42
ETA, verantwoordelijk voor 800 moorden (nee, die van de bommen in Madrid zijn er niet bij inbegrepen). Uitroeien is de boodschap, net zoals alle andere terroristen.

Guderian
19 maart 2004, 21:46
Toch verdienen de beide regio's in hun huidige vorm onafhankelijkheid. Guderian is dan ook niet echt een flamingant, want een échte flamingant gaat er vanuit dat elk volk recht heeft op een staat, of dat volk nu over het algemeen rechts of links is.

Vlaamse groeten

Erwin

:lol: :lol: :lol: :lol: het simplisme van NiVeA'ers kent werkelijk geen grenzen...

Natuurlijk ben ik geen flamingant, ik ben identitair nationalist! Ik vind de meeste flaminganten zelfs regelrechte stommekloten want ze hebben nauwelijks een maatschappijvisie maar zijn wel voor een onafhankelijk Vlaanderen. De vraag kan gesteld worden waarom...

Elk volk recht op een staat???? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Weet u in hoeveel staten u een land als Congo (voormalig Zaïre) zou mogen opsplitsten? Ongeveer 400! Voer het jacobijns nationalistisch principe in dat elk volk z'n recht op een eigen staatje heeft, en je hebt een wereld met ongeveer 5000 (!! vijfduizend!!!) staten en staatjes! Da's gewoon onmogelijk! Enkel een organisch rijksprincipe kan een oplossing voor dit probleem bieden, maar daarvoor moet je het idiote jacobijnse nationalisme laten vallen en het nationalisme vanuit identiteit van volkeren gaan benaderen.

En ja, de marxistische ETA en Batasuna kunnen mij gestolen worden. Of zijn er hier soms die het uitdrukkelijk marxistisch karakter (tegenover bijvoorbeeld de IRA) van de baskische radicale nationalistische beweging op Spaans grondgebied ontkennen? Op Frans grondgebied van Baskenland is de Jeunesses Identitaires Euskadi actief, een lovenswaardige groepering.

tomm
19 maart 2004, 22:02
Guderian je speelt je rol echt overtuigend...

Guderian
19 maart 2004, 22:46
Guderian je speelt je rol echt overtuigend...

Dank u.

Precies in 3de versnelling blijven steken Tommeke-de-stalinist? 8) :lol:

Jan van den Berghe
20 maart 2004, 08:53
Navarro was een min of meer Baskische staatje in de middeleeuwen, trouwens Vlaanderen in z'n huidige vorm is evenmin nooit onafhankelijk geweest.

Griekenland, Macedonië, Letland, Estland, Finland... ook allemaal niet. Is dat dan het criterium om volkeren onafhankelijkheid te verlenen?

Jan van den Berghe
20 maart 2004, 08:56
Enkel een organisch rijksprincipe kan een oplossing voor dit probleem bieden, maar daarvoor moet je het idiote jacobijnse nationalisme laten vallen en het nationalisme vanuit identiteit van volkeren gaan benaderen.

Dat moet u dan even uitleggen. Hoe gaat dat dan in onze tijd in z'n werk? Hoe moet dat dan met de culturele en taalrechten van de verschillende volkeren die in zo'n staat wonen? Hoe worden de politieke rechten uitgeoefend?

Wat is uw voorbeeld? Oostenrijk-Hongarije? Het Russische Rijk? Het Franse Keizerrijk?

tomm
20 maart 2004, 17:30
Tijdens zijn toespraak gehouden op de conferentie der marxistische bouwkundigen te Dnyepropetrovsk op 27 december 1929 citeerde kameraad generalissimo Joseph Visarionovish Dyugashvili uit zijn wereldberoemde werk "de oplossing van het nationaliteitenvraagstuk in de Sovjet-Unie": "De natie is een zich historisch gevormd hebbende, duurzame gemeenschap van taal, grondgebied, economisch leven en psychische gesteldheid, die in gemeenschap van cultuur tot uiting komt."Uit deze definitie volgt dat de natie een historisch verschijnsel is, en als zodanig onderworpen aan de wet der veranderlijkheid. Zij heeft "haar eigen geschiedenis, haar begin en haar einde."

tomm
20 maart 2004, 17:33
Griekenland, Macedonië, Letland, Estland, Finland... ook allemaal niet. Is dat dan het criterium om volkeren onafhankelijkheid te verlenen?

Nee, natuurlijk niet, wat wel een criterium is is dat de meerderheid van de bevolking effectief onafhankelijkheid wil en dat deze onafhankelijkheid niet ten koste gaat van etnische minderheden of de stabiliteit van de regio niet in gevaar brengt.

Jan van den Berghe
20 maart 2004, 18:52
Nee, natuurlijk niet, wat wel een criterium is is dat de meerderheid van de bevolking effectief onafhankelijkheid wil en dat deze onafhankelijkheid niet ten koste gaat van etnische minderheden of de stabiliteit van de regio niet in gevaar brengt.

Dat laatste is een punt dat op vele manier kan benaderd worden en dus een subjectief gegeven is.

Jasper
20 maart 2004, 19:33
Het is vreemd dat ik de laatste tijd mij steeds meer kan vinden in de standpunten van de NVA... maar weet wel dat U nu deel uitmaakt van een en dezelfde Europese partij als Aznar, door met de CDen V en zee te gaan.
Wel is het niet noodzakelijk zo dat de meerderheid van de Basken en Catalanen onafhankelijkheid willen van Spanje, maar ze willen eindelijk erkend en gerespecteerd worden door Madrid. Dat was onder Aznar niet het geval.

CD&V zit met de PP in dezelfde Europese partij. Dat is natuurlijk een ganse soep die partijen. Onder dezelfde "christendemocratische vlag" zitten samen: CD&V, PP, de Britse Conservatieven, Forza Italia...

Binnen de EVP is er echter veel te doen geweest rond de aansluiting van bijvoorbeeld PP. Eigenlijk komt CD&V in gedachtengoed nog meer overeen met de PSOE, vooral zijn syndicale vleugel.

N-VA, stel dat ze een Europese gekozene hebben, hoeft niet noodzakelijk bij de EVP aan te sluiten.

Jasper
20 maart 2004, 19:42
De weg die Zapatero kiest is de enige juiste: die van de dialoog.

Aznar had van het onderdrukken van elk onafhankelijkheidsstreven, vooral van de Basken, want in Catalonië heeft hij nooit een echte politieke meerderheid gehad.

Onderdrukking lokt reactie uit van de Basken, en het escaleert tot geweld, wat verwerpelijk is; maar Aznar is daar mee schuldig aan.

De PP heeft de verkiezingen overigens niet enkel verloren omwille van de bomaanslagen in Madrid en de bewust-gemanipuleerde berichtgeving, maar zij heeft, buiten prachtige economische resultaten, nergens resultaten geboekt.

Groot Bakkes
20 maart 2004, 20:42
:lol: :lol: :lol: :lol: het simplisme van NiVeA'ers kent werkelijk geen grenzen...

Lach maar, wij wassen ons te minste, al dan niet met NIVEA :lol: . Jij begint de laatste tijd echter zeer bruin te worden, als je snapt wat ik bedoel.

Natuurlijk ben ik geen flamingant, ik ben identitair nationalist! Ik vind de meeste flaminganten zelfs regelrechte stommekloten want ze hebben nauwelijks een maatschappijvisie maar zijn wel voor een onafhankelijk Vlaanderen. De vraag kan gesteld worden waarom...

Jouw maatschappijvisie is eerder kortzichtig, de flaminganten zijn progressief of conservatief, u (en uw mini-groepje) zijn fascistisch.

Elk volk recht op een staat???? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Weet u in hoeveel staten u een land als Congo (voormalig Zaïre) zou mogen opsplitsten? Ongeveer 400! Voer het jacobijns nationalistisch principe in dat elk volk z'n recht op een eigen staatje heeft, en je hebt een wereld met ongeveer 5000 (!! vijfduizend!!!) staten en staatjes! Da's gewoon onmogelijk! Enkel een organisch rijksprincipe kan een oplossing voor dit probleem bieden, maar daarvoor moet je het idiote jacobijnse nationalisme laten vallen en het nationalisme vanuit identiteit van volkeren gaan benaderen.

5000 staten zou in ieder geval een beleid dicht aansluitend bij de mensen zijn.

En ja, de marxistische ETA en Batasuna kunnen mij gestolen worden. Of zijn er hier soms die het uitdrukkelijk marxistisch karakter (tegenover bijvoorbeeld de IRA) van de baskische radicale nationalistische beweging op Spaans grondgebied ontkennen? Op Frans grondgebied van Baskenland is de Jeunesses Identitaires Euskadi actief, een lovenswaardige groepering.

Voor jouw moet een volksnationalist dus extreem-rechts zijn?