PDA

View Full Version : Believer-nonbeliever


democratsteve
26 augustus 2006, 01:43
Ik heb dit stukje ooit eens geschreven maar nooit gepost.
Maar aangezien niemand van de (vooralsnog) “disbelievers” reageerde op m’n opmerking uit dat stuk uit NRC (waar ook zij de termen switchen) wil ik het alsnog posten.


Toen ik lang geleden de eerste discussies over 9/11 hier zag, was ik uiteraard nieuwsgierig naar wie de officiële versie geloofde en wie niet?”
Dus toen ik de eerste keer de term “believer” tegenkwam, dacht ik dat dit sloeg op iemand die geloofde in de officiële versie. (In de VS wordt de groep die hier “believers” heet, “9/11 sceptici” genoemd. Zij hechten namelijk geen geloof aan de officiële versie.
Je kan dus begrijpen dat ik een beetje in de war was toen ik iemand exodus een “believer” zag noemen. :-)
Later bleek dus dat de term hier op dit forum blijkbaar sloeg op “iemand die gelooft in conspiracy’s.”
Hoedanook, omdat deze termen schijnbaar werden geaccepteerd door beide partijen, heb ik er nooit echt een punt van willen maken, alhoewel ik vanin het begin meermaals te kennen heb gegeven me “oncomfortabel” te voelen bij het gebruik ervan.
Maar omdat ik merk dat regelmatig in een discussie sommige “nonbelievers” het woord “believer” gebruiken om een sneer te geven, wil ik eindelijk komaf maken met deze misplaatste termen. (Ik bedoel bvb zinnen als deze:
“Maar believers hebben geen behoefte aan bewijzen, noch aan logica. Ze geloven gewoon ...”)

Kijk, Ik weet niet wie oorspronkelijk de termen heeft geïntroduceerd, (believer/nonbeliever) en dat maakt ook niet uit.
Punt is dat ze volgens mij slecht zijn gekozen aangezien er geen logica inzit.
Ik wil dit even verduidelijken.
Wanneer je “9/11” zegt, denkt bijna iedereen spontaan aan:
“Aanslag in de VS door Al qaida.”
Dat is ook logisch, aangezien het de officiële versie is van de gebeurtenis.
Nu, wanneer je wil discussiëren over deze gebeurtenis, lijkt het mij dan ook niet meer dan logisch dat het vertrekpunt, de officiële versie is.
Wat, of welk gedeelte ervan is waar, en welk niet?
D*t is toch tenslotte de kern van de discussie.
Want als je wil vertrekken vanuit een alternatieve versie, (conspiracytheorie) welke van de ca. 3000 die er circuleren, welke moet je dan kiezen??
Als je dus toch persé de menigte in twee groepen wil verdelen, lijkt het mij het simpelst dit te doen dmv,
“Zij die de officiële versie aanvaarden en
zij die weigeren deze te aanvaarden.”

Probleem is dat we hier zitten met een groep die de officiele versie niet gelooft, maar “believers” heten en een groep die de officiele versie wel gelooft en “nonbelievers” heten.
Dat kan toch enkel voor verwarring zorgen, zou je denken.
Ik wil dmv van voorbeeld laten zien hoe verwarrend dit kan zijn.
Ik kan bvb parcifal vragen, “Je bent een “nonbeliever van wat”?
Wat moet hij dan antwoorden?
Een nonbeliever van conspiracytheorieen?
Oke, maar van wélke conspiracytheorieën?
Hij kan natuurlijk niet antwoorden, “Allemaal”, want dan zet hij zichzelf uiteraard voor schut omdat hij ook wel weet dat er conspiracy’s zijn geweest in het verleden.
Dus zie je, hier moet al gemanoeuvreerd worden.
Hij kan dan bvb zeggen dat hij de 9/11 conpiracytheorieën niet gelooft, of de NWO-theorie, ....
Enfin, de “nonbeliever” moet al een onderscheid gaan maken in welke conpiracytheorieen hij wel en welke hij niet een “nonbeliever” is.
Geef toe, dat kan de discussie alleen maar gecompliceerder maken.

Hetzelfde (met zelfs meer complicaties) geldt in de andere richting,
Ik ben dus zogezegd een “believer”.
Op de vraag: believer in wat...? is blijkbaar hier het antwoord,
“In conspiracytheorieën,”
Oke, maar dan vraag ik; “In welke conspiracytheorie?”
Want alleen al over 9/11 zijn er zowat 3000 verschillende theorieën in omloop.
Het enige wat ik met die mensen gemeen heb is dat ik niet geloof in de officiële theorie.
Maar hoe kan iemand anders nu weten wat ik wél geloof van al die duizenden conspiracytheorieën die over 9/11 de ronde doen???
In wat “geloof” ik juist? Dat kan een “disbeliever” toch niet weten?
Het maakt de zaken daardoor erg gecompliceerd omdat elke “believer” wel iets anders gelooft dan zijn collega “believer”. Dat is hier op het forum al meermaals tot uiting gekomen.
Dus al men toch veralgemeend (waar ik op zich al tegen ben, maar soit) zou het toch niet alleen logischer maar ook veel eenvoudiger zijn als m’n diegenen die de officiële versie geloven, de “believers” noemt?
Want zie je, deze groep heeft veel meer gemeen met elkaar dan die andere.
Ten eerste geloven zij allemaal de officiële versie. (ik heb het nu niet over enkele details waarover ze een andere mening kunnen hebben, ik doel enkel op de core van de officiële versie, nl. Moslimterroristen die de 4 vliegtuigen hebben gekaapt en de buildings die zijn ingestort als gevolg van de inslag en daaropvolgende brand, niét door explosieven)
Ten tweede verwerpen zij elke alternatieve theorie voor die gebeurtenis.
Ik denk toch dat ik met deze twee stellingen niemand van hen verkeerde woorden in de mond leg?
Dus bij hen kan de term “believer” absoluut geen verwarring zaaien.
Wanneer iemand dan vraagt: “Believer in wat?”
Dan kan daar simpelweg één sluitend antwoord op worden gegeven, zonder dat iemand van die groep zich onheus behandeld voelt, aangezien voor iedereen van die groep het antwoord luidt, “De officiële versie.”
Een “nonbeliever” zou dan dus iemand zijn die de officiële versie niet gelooft.
En net als ik geloof ik dat exodus, Gun, Lex , etc... hier ook geen probleem mee hebben.


En ook dus deze journalist van NRC vindt het blijkbaar maar logisch om diegenen die de officiele versie niet geloven, de “nonbelievers” of “sceptici” te noemen.
Dus wat denken jullie? (beide zijden!)

Vroeger:
Believer = gelooft niet de officiële versie – moet dus geloven in een alternatieve versie, alhoewel de meesten onder hen zelf geen alternatieve theorie hebben - zelfs niet weten welke van de duizenden theorieën er het dichtstbij zit –

Nonbeliever = gelooft de officiële versie – gelooft geen enkele alternatieve versie.

Nu
Believer = gelooft de officiële versie – verwerpt iedere versie die afwijkt van deze. (geen misverstanden mogelijk)

Nonbeliever = weigert de officiële versie te geloven. (geen misverstand mogelijk)

Hoe het ook zij, als ik toch één van die twee termen moet opgeplakt krijgen, dat is het die van non-believer.

PS: ik wil me nu nog even tot m’n goeie vriend parci wenden.
Ik zie je hier regelmatig schrijven, “de bewijslast ligt bij jullie” en zoiets in de trant en daarmee toon je aan dat jij op een totaal andere manier naar 9/11 kijkt dan bvb ik.
Zie je, jij vertrekt steeds vanuit de conspiracytheorie: bewijs maar eens dat er een conspiracy was, en dan zal ik het geloven. Ik redeneer hetzelfde als jij hoor, maar mijn vertrekpunt is de officiele theorie. Ik zeg tegen Bush en Co: Bewijzen jullie maar eens wat jullie beweren. En ik weet het, voor U persoonlijk is er genoeg “bewijs” voor de officiele versie, maar voor mij NIET. Ieder z’n standards, zou ik zeggen. Mijn vraag aan u blijft dezelfde die het altijd is geweest. Er is gewoonweg geen bewijs in de public domain voor wat ze hebben beweerd. Jij gelooft Bush en Co enkel op hun woord. Waarom? Waar wel bewijzen van zijn is dat er met bewijzen is geknoeid én dat er “bewijsmateriaal” is gecreeerd. Tell me, waarom zouden ze fake bewijsmateriaal nodig hebben, als ze genoeg echte bewijzen hebben tegen de daders? Bovendien zijn er een hoop aanwijzingen (ik weet het, da’s een ander woord dan “bewijs”) dat er medeplichtigheid was van bepaalde hoge US fuctionarissen. En ong eens bovendien is er hoop bewijsmateriaal (waarvan ze claimen het te bezitten) dat onmiskenbaar elke conspiracytheorie naar de prullenmand zou verwijzen, indien ze het zouden publiek maken. Vraag: indien de Amerikaanse overheid toch zo graag af wil van die verdomde conspiracy-people, waarom wordt dat materiaal niet vrijgegeven. On the contrary, er wordt belangrijk materiaal aan de lopende band vernietigd! Greetings van uw vriend en “nonbeliever”,
Steve.

Gun
26 augustus 2006, 01:50
FF aanpassen Steve

Lex Blanca
26 augustus 2006, 01:51
FF aanpassen Steve
Ik was ook al bezig,ma tis al gebeurd.;-)

democratsteve
26 augustus 2006, 01:51
FF aanpassen Steve
is gebeurd;;-)
Met die bullen hier ok altijd. ;-)

Gun
26 augustus 2006, 01:55
is gebeurd;;-)
Met die bullen hier ok altijd. ;-)Handigheidje voor andere lettertypes, copy paste uw tekst via een notepad en gedaan met de miserie

Lex Blanca
26 augustus 2006, 01:57
Ik heb dit stukje ooit eens geschreven maar nooit gepost.
Maar aangezien niemand van de (vooralsnog) “disbelievers” reageerde op m’n opmerking uit dat stuk uit NRC (waar ook zij de termen switchen) wil ik het alsnog posten.


Toen ik lang geleden de eerste discussies over 9/11 hier zag, was ik uiteraard nieuwsgierig naar wie de officiële versie geloofde en wie niet?”
Dus toen ik de eerste keer de term “believer” tegenkwam, dacht ik dat dit sloeg op iemand die geloofde in de officiële versie. (In de VS wordt de groep die hier “believers” heet, “9/11 sceptici” genoemd. Zij hechten namelijk geen geloof aan de officiële versie.
Je kan dus begrijpen dat ik een beetje in de war was toen ik iemand exodus een “believer” zag noemen. :-)
Later bleek dus dat de term hier op dit forum blijkbaar sloeg op “iemand die gelooft in conspiracy’s.”
Hoedanook, omdat deze termen schijnbaar werden geaccepteerd door beide partijen, heb ik er nooit echt een punt van willen maken, alhoewel ik vanin het begin meermaals te kennen heb gegeven me “oncomfortabel” te voelen bij het gebruik ervan.
Maar omdat ik merk dat regelmatig in een discussie sommige “nonbelievers” het woord “believer” gebruiken om een sneer te geven, wil ik eindelijk komaf maken met deze misplaatste termen. (Ik bedoel bvb zinnen als deze:
“Maar believers hebben geen behoefte aan bewijzen, noch aan logica. Ze geloven gewoon ...”)

Kijk, Ik weet niet wie oorspronkelijk de termen heeft geïntroduceerd, (believer/nonbeliever) en dat maakt ook niet uit.
Punt is dat ze volgens mij slecht zijn gekozen aangezien er geen logica inzit.
Ik wil dit even verduidelijken.
Wanneer je “9/11” zegt, denkt bijna iedereen spontaan aan:
“Aanslag in de VS door Al qaida.”
Dat is ook logisch, aangezien het de officiële versie is van de gebeurtenis.
Nu, wanneer je wil discussiëren over deze gebeurtenis, lijkt het mij dan ook niet meer dan logisch dat het vertrekpunt, de officiële versie is.
Wat, of welk gedeelte ervan is waar, en welk niet?
D*t is toch tenslotte de kern van de discussie.
Want als je wil vertrekken vanuit een alternatieve versie, (conspiracytheorie) welke van de ca. 3000 die er circuleren, welke moet je dan kiezen??
Als je dus toch persé de menigte in twee groepen wil verdelen, lijkt het mij het simpelst dit te doen dmv,
“Zij die de officiële versie aanvaarden en
zij die weigeren deze te aanvaarden.”

Probleem is dat we hier zitten met een groep die de officiele versie niet gelooft, maar “believers” heten en een groep die de officiele versie wel gelooft en “nonbelievers” heten.
Dat kan toch enkel voor verwarring zorgen, zou je denken.
Ik wil dmv van voorbeeld laten zien hoe verwarrend dit kan zijn.
Ik kan bvb parcifal vragen, “Je bent een “nonbeliever van wat”?
Wat moet hij dan antwoorden?
Een nonbeliever van conspiracytheorieen?
Oke, maar van wélke conspiracytheorieën?
Hij kan natuurlijk niet antwoorden, “Allemaal”, want dan zet hij zichzelf uiteraard voor schut omdat hij ook wel weet dat er conspiracy’s zijn geweest in het verleden.
Dus zie je, hier moet al gemanoeuvreerd worden.
Hij kan dan bvb zeggen dat hij de 9/11 conpiracytheorieën niet gelooft, of de NWO-theorie, ....
Enfin, de “nonbeliever” moet al een onderscheid gaan maken in welke conpiracytheorieen hij wel en welke hij niet een “nonbeliever” is.
Geef toe, dat kan de discussie alleen maar gecompliceerder maken.

Hetzelfde (met zelfs meer complicaties) geldt in de andere richting,
Ik ben dus zogezegd een “believer”.
Op de vraag: believer in wat...? is blijkbaar hier het antwoord,
“In conspiracytheorieën,”
Oke, maar dan vraag ik; “In welke conspiracytheorie?”
Want alleen al over 9/11 zijn er zowat 3000 verschillende theorieën in omloop.
Het enige wat ik met die mensen gemeen heb is dat ik niet geloof in de officiële theorie.
Maar hoe kan iemand anders nu weten wat ik wél geloof van al die duizenden conspiracytheorieën die over 9/11 de ronde doen???
In wat “geloof” ik juist? Dat kan een “disbeliever” toch niet weten?
Het maakt de zaken daardoor erg gecompliceerd omdat elke “believer” wel iets anders gelooft dan zijn collega “believer”. Dat is hier op het forum al meermaals tot uiting gekomen.
Dus al men toch veralgemeend (waar ik op zich al tegen ben, maar soit) zou het toch niet alleen logischer maar ook veel eenvoudiger zijn als m’n diegenen die de officiële versie geloven, de “believers” noemt?
Want zie je, deze groep heeft veel meer gemeen met elkaar dan die andere.
Ten eerste geloven zij allemaal de officiële versie. (ik heb het nu niet over enkele details waarover ze een andere mening kunnen hebben, ik doel enkel op de core van de officiële versie, nl. Moslimterroristen die de 4 vliegtuigen hebben gekaapt en de buildings die zijn ingestort als gevolg van de inslag en daaropvolgende brand, niét door explosieven)
Ten tweede verwerpen zij elke alternatieve theorie voor die gebeurtenis.
Ik denk toch dat ik met deze twee stellingen niemand van hen verkeerde woorden in de mond leg?
Dus bij hen kan de term “believer” absoluut geen verwarring zaaien.
Wanneer iemand dan vraagt: “Believer in wat?”
Dan kan daar simpelweg één sluitend antwoord op worden gegeven, zonder dat iemand van die groep zich onheus behandeld voelt, aangezien voor iedereen van die groep het antwoord luidt, “De officiële versie.”
Een “nonbeliever” zou dan dus iemand zijn die de officiële versie niet gelooft.
En net als ik geloof ik dat exodus, Gun, Lex , etc... hier ook geen probleem mee hebben.


En ook dus deze journalist van NRC vindt het blijkbaar maar logisch om diegenen die de officiele versie niet geloven, de “nonbelievers” of “sceptici” te noemen.
Dus wat denken jullie? (beide zijden!)

Vroeger:
Believer = gelooft niet de officiële versie – moet dus geloven in een alternatieve versie, alhoewel de meesten onder hen zelf geen alternatieve theorie hebben - zelfs niet weten welke van de duizenden theorieën er het dichtstbij zit –

Nonbeliever = gelooft de officiële versie – gelooft geen enkele alternatieve versie.

Nu
Believer = gelooft de officiële versie – verwerpt iedere versie die afwijkt van deze. (geen misverstanden mogelijk)

Nonbeliever = weigert de officiële versie te geloven. (geen misverstand mogelijk)

Hoe het ook zij, als ik toch één van die twee termen moet opgeplakt krijgen, dat is het die van non-believer.

PS: ik wil me nu nog even tot m’n goeie vriend parci wenden.
Ik zie je hier regelmatig schrijven, “de bewijslast ligt bij jullie” en zoiets in de trant en daarmee toon je aan dat jij op een totaal andere manier naar 9/11 kijkt dan bvb ik.
Zie je, jij vertrekt steeds vanuit de conspiracytheorie: bewijs maar eens dat er een conspiracy was, en dan zal ik het geloven. Ik redeneer hetzelfde als jij hoor, maar mijn vertrekpunt is de officiele theorie. Ik zeg tegen Bush en Co: Bewijzen jullie maar eens wat jullie beweren. En ik weet het, voor U persoonlijk is er genoeg “bewijs” voor de officiele versie, maar voor mij NIET. Ieder z’n standards, zou ik zeggen. Mijn vraag aan u blijft dezelfde die het altijd is geweest. Er is gewoonweg geen bewijs in de public domain voor wat ze hebben beweerd. Jij gelooft Bush en Co enkel op hun woord. Waarom? Waar wel bewijzen van zijn is dat er met bewijzen is geknoeid én dat er “bewijsmateriaal” is gecreeerd. Tell me, waarom zouden ze fake bewijsmateriaal nodig hebben, als ze genoeg echte bewijzen hebben tegen de daders? Bovendien zijn er een hoop aanwijzingen (ik weet het, da’s een ander woord dan “bewijs”) dat er medeplichtigheid was van bepaalde hoge US fuctionarissen. En ong eens bovendien is er hoop bewijsmateriaal (waarvan ze claimen het te bezitten) dat onmiskenbaar elke conspiracytheorie naar de prullenmand zou verwijzen, indien ze het zouden publiek maken. Vraag: indien de Amerikaanse overheid toch zo graag af wil van die verdomde conspiracy-people, waarom wordt dat materiaal niet vrijgegeven. On the contrary, er wordt belangrijk materiaal aan de lopende band vernietigd! Greetings van uw vriend en “nonbeliever”,
Steve.
Niks op aan te merken,vanaf nu zijn we nonbelievers of skeptici (en dus niet enkel wij die geloven dat het van A tot Z is uitgevoerd door de VS inlichtingendiensten en militair-industrieel complex,maar iedereen die de officiele versie "niet gelooft"->"nonbelievers").

Ploertendoder
26 augustus 2006, 07:30
En wat dan met de mensen die niet geloven in de conspiracy?

largo_w
26 augustus 2006, 09:50
In het kort democratsteve je wil de naam non-believer veranderen in believer en omgekeerd aangezien deze termen helemaal niet passen...

Je theorie klopt wel niet in verband met "...aangezien voor iedereen van die groep het antwoord luidt, “De officiële versie.”
...". U denkt dat wij kijken in 'blokken' (we zien jullie als één grote groep) maar u weerlegt dit door ons te gaan bekijken als één grote 'blok'; is wat te kortzichtig denkt u niet?

Velen van degene die jullie uitleg over nwo, 9//11,... weerleggen geloven niet alles wat officieel werd gezegt maar geloven niet in een globaal complot dat al eeuwen aan de gang is bidden voor de zon...blablabla. Snapt u?

Wij kunnen jullie allemaal appart bekijken ( wat wel moet want elke keer dat iets niet klopt zegt lex:"maar dat denk ik niet") maar er zijn toch vele overlappingen in jullie theoriën of zit ik helemaal fout daarin? (zie bvb het idee over 11/9).

Nu ja soit stel dat we jullie toch apart kunnen beginnen bekijken dan zal de discussie altijd 1-1 zijn maar dan zal een plotseling uit het niets gekomen "andere" conspiracy theorist niet moeten afkomen met zijn eigenbedenking van de zaken (wat vaak gebeurt).

Nu ja het is allemaal zeer ingewikkeld en dat mierenneuken over de benaming zal niet helpen...Noem jezelf dan believer categorie 1 of zo...

mvg

Largo

Lex Blanca
26 augustus 2006, 10:01
Je theorie klopt wel niet in verband met "...aangezien voor iedereen van die groep het antwoord luidt, “De officiële versie.”
...". U denkt dat wij kijken in 'blokken' (we zien jullie als één grote groep) maar u weerlegt dit door ons te gaan bekijken als één grote 'blok'; is wat te kortzichtig denkt u niet?

Velen van degene die jullie uitleg over nwo, 9//11,... weerleggen geloven niet alles wat officieel werd gezegt maar geloven niet in een globaal complot dat al eeuwen aan de gang is bidden voor de zon...blablabla. Snapt u?


Dit staat in de post van Steve,duidelijk en de logica zelve eigenlijk.

"Believer = gelooft de officiële versie – verwerpt iedere versie die afwijkt van deze. (geen misverstanden mogelijk)

Nonbeliever = weigert de officiële versie te geloven. (geen misverstand mogelijk) "

Zonaanbidding en de NWO hebben met het 9/11 debat niks te maken mits er veel zijn die in 9/11 een inside job zien en niet in een NWO geloven.Deze mensen moeten niet afgerekend worden op meningen van medestanders omtrent 9/11 die volledig los van 9/11 staan.

Ploertendoder
26 augustus 2006, 10:05
Dit staat in de post van Steve,duidelijk en de logica zelve eigenlijk.

"Believer = gelooft de officiële versie – verwerpt iedere versie die afwijkt van deze. (geen misverstanden mogelijk)

Nonbeliever = weigert de officiële versie te geloven. (geen misverstand mogelijk) "

Zonaanbidding en de NWO hebben met het 9/11 debat niks te maken mits er veel zijn die in 9/11 een inside job zien en niet in een NWO geloven.Deze mensen moeten niet afgerekend worden op meningen van medestanders omtrent 9/11 die volledig los van 9/11 staan.

Ja zeg, kunt er nog maar aan uit...

largo_w
26 augustus 2006, 10:12
Dit staat in de post van Steve,duidelijk en de logica zelve eigenlijk.

Believer = gelooft de officiële versie – verwerpt iedere versie die afwijkt van deze. (geen misverstanden mogelijk)

Nonbeliever = weigert de officiële versie te geloven. (geen misverstand mogelijk)

Zonaanbidding en de NWO hebben met het 9/11 debat niks te maken mits er veel zijn die in 9/11 een inside job zien en niet in een NWO geloven.Deze mensen moeten niet afgerekend worden op meningen van medestanders omtrent 9/11 die volledig los van 9/11 staan.

Officiële versie van wat? 9/11? wereldoverheersing?

Je kan beide groepen niet afbakenen!

geen misverstand mogelijk?
ok hier gaan we:
Iemand die niet gelooft in de 9/11 officiële versie maar wel gelooft in de wereldorde zoals ze schijnt over te komen (wat dat ook maar moge zijn!). Deze persoon zal (proberen) aantonen dat 9/11 één groot opgezet spel is; door wie? Waarom? Hoe?

Omgekeerd een nwo conspiracy theorist gelooft niet dat 9/11 een fake was dus bestaat moslim extremisme...

Nog meer; iemand die gelooft dat er wordt gelobied achter de colliesen van elke grote staat maar niet gelooft in een wereldoverheersing door een occulte groep die al eeuwen aan de gang is en die zowel Hitler, Osama bin Laden, Bush en Blair in zijn rangen heeft/had. Is deze een believer of een nopn-believer (ik zou me bij deze groep willen voegen).

etc.

Hier heb je één we gaven de naam extreem-rechts aan de nationaal-socialisten en extreem-links aan de communisten (socialisme van de hoogste plank) benamingen kloppen vaak niet; maar ze werden gegeven aanvaard en gebruikt en dus logisch worden ze ook verstaan...

Lex Blanca
26 augustus 2006, 10:17
Ja zeg, kunt er nog maar aan uit...
Is dit nu echt moelijk?:?

"Believer = gelooft de officiële versie – verwerpt iedere versie die afwijkt van deze. (geen misverstanden mogelijk)

Nonbeliever = weigert de officiële versie te geloven. (geen misverstand mogelijk) "


De NWO staat los van 9/11.:|

Firestone
26 augustus 2006, 10:19
Het onderscheid believer/non-believer heeft niets te maken met waar men in gelooft, wel met de gebruikte onderzoekmethodes.

Believer: vertrekt van een theorie (hier de inside job) en zoekt alléén bevestigingen van deze theorie. Feiten die de theorie ontkrachten worden genegeerd of zonder bewijs als vervalsingen afgedaan. Elke roddel die in de theorie past wordt als feit (of aanwijzing) aangenomen. Bronnen worden niet gevalideerd. Citaten worden uit hun context gerukt of overgeïnterpreteerd. Toeval of menselijk falen wordt bijna altijd uitgesloten. Inconsistenties in de theorie worden genegeerd.

Non-believer: vertrekt van de feiten, zonder selectiviteit, en gaat op zoek naar een theorie die zo goed mogelijk al deze feiten kan verklaren. Bronnen worden degelijk gecheckt op geloofwaardigheid. Onbewezen roddels worden vertikaal geklasseerd.

Hier (http://karws.gso.uri.edu/JFK/conspiracy_theory/the_paranoid_mentality/Rational_thinker_versus_paranoid.html) een leuke tabel die het goed weergeeft.

Lex Blanca
26 augustus 2006, 10:35
Officiële versie van wat? 9/11? wereldoverheersing?
Van wat er op 9/11 gebeurde.
Heb je mijn post niet gelezen?9/11 staat los van de NWO!Er zijn er ik weet niet hoeveel die in 9/11 een inside job zien en die niet in de NWO geloven!
Waarom haal je er wereldoverheersing bij?

Believer = gelooft de officiële versie – verwerpt iedere versie die afwijkt van deze. (geen misverstanden mogelijk)

Nonbeliever = weigert de officiële versie te geloven. (geen misverstand mogelijk)

Je kan beide groepen niet afbakenen!
Believer = gelooft de officiële versie – verwerpt iedere versie die afwijkt van deze. (geen misverstanden mogelijk)

Nonbeliever = weigert de officiële versie te geloven. (geen misverstand mogelijk)

geen misverstand mogelijk?
ok hier gaan we:
Iemand die niet gelooft in de 9/11 officiële versie maar wel gelooft in de wereldorde zoals ze schijnt over te komen (wat dat ook maar moge zijn!). Deze persoon zal (proberen) aantonen dat 9/11 één groot opgezet spel is; door wie? Waarom? Hoe?

In het 9/11 debat hoef je de NWO discussie niet aan te halen.Deze staat volledig los van 9/11.Omgekeerd een nwo conspiracy theorist gelooft niet dat 9/11 een fake was dus bestaat moslim extremisme... Waarom moet je die twee zaken (9/11 en NWO) in een adem noemen?Die twee zaken zijn volledig van elkaar gescheiden.


Nog meer; iemand die gelooft dat er wordt gelobied achter de colliesen van elke grote staat maar niet gelooft in een wereldoverheersing door een occulte groep die al eeuwen aan de gang is en die zowel Hitler, Osama bin Laden, Bush en Blair in zijn rangen heeft/had. Is deze een believer of een nopn-believer (ik zou me bij deze groep willen voegen). Waarom moet dat per sé een naam hebben?En waarom moet dat per sé één van ddie twee termen zijn??Hier heb je één we gaven de naam extreem-rechts aan de nationaal-socialisten en extreem-links aan de communisten (socialisme van de hoogste plank) benamingen kloppen vaak niet; maar ze werden gegeven aanvaard en gebruikt en dus logisch worden ze ook verstaan...
Hier,je kan het nu 3 keer lezen in 1 reactie.Alles wat niet met 9/11 te maken heeft geef je niet één van de benamingen nonbeliever-believer.

Believer = gelooft de officiële versie – verwerpt iedere versie die afwijkt van deze. (geen misverstanden mogelijk)

Nonbeliever = weigert de officiële versie te geloven. (geen misverstand mogelijk)

largo_w
26 augustus 2006, 10:41
Van wat er op 9/11 gebeurde.
Heb je mijn post niet gelezen?9/11 staat los van de NWO!Er zijn er ik weet niet hoeveel die in 9/11 een inside job zien en die niet in de NWO geloven!
Waarom haal je er wereldoverheersing bij?

Believer = gelooft de officiële versie – verwerpt iedere versie die afwijkt van deze. (geen misverstanden mogelijk)

Nonbeliever = weigert de officiële versie te geloven. (geen misverstand mogelijk)


Believer = gelooft de officiële versie – verwerpt iedere versie die afwijkt van deze. (geen misverstanden mogelijk)

Nonbeliever = weigert de officiële versie te geloven. (geen misverstand mogelijk)In het 9/11 debat hoef je de NWO discussie niet aan te halen.Deze staat volledig los van 9/11.Waarom moet je die twee zaken (9/11 en NWO) in een adem noemen?Die twee zaken zijn volledig van elkaar gescheiden.


Waarom moet dat per sé een naam hebben?En waarom moet dat per sé één van ddie twee termen zijn??
Hier,je kan het nu 3 keer lezen in 1 reactie.Alles wat niet met 9/11 te maken heeft geef je niet één van de benamingen nonbeliever-believer.

Believer = gelooft de officiële versie – verwerpt iedere versie die afwijkt van deze. (geen misverstanden mogelijk)

Nonbeliever = weigert de officiële versie te geloven. (geen misverstand mogelijk)

nogmaals: Il n'ya pas pire sourd que celui qui ne veut pas comprendre.

Ik ga niet verder gaan spreken hierover rede helpt hier duidelijk niet!

Lex Blanca
26 augustus 2006, 12:26
nogmaals: Il n'ya pas pire sourd que celui qui ne veut pas comprendre.

Ik ga niet verder gaan spreken hierover rede helpt hier duidelijk niet!

Believer = gelooft de officiële versie – verwerpt iedere versie die afwijkt van deze. (geen misverstanden mogelijk)

Nonbeliever = weigert de officiële versie te geloven. (geen misverstand mogelijk)

Gun
26 augustus 2006, 12:36
Het onderscheid believer/non-believer heeft niets te maken met waar men in gelooft, wel met de gebruikte onderzoekmethodes.

Believer: vertrekt van een theorie (hier de inside job) en zoekt alléén bevestigingen van deze theorie. Feiten die de theorie ontkrachten worden genegeerd of zonder bewijs als vervalsingen afgedaan. Elke roddel die in de theorie past wordt als feit (of aanwijzing) aangenomen. Bronnen worden niet gevalideerd. Citaten worden uit hun context gerukt of overgeïnterpreteerd. Toeval of menselijk falen wordt bijna altijd uitgesloten. Inconsistenties in de theorie worden genegeerd.

Non-believer: vertrekt van de feiten, zonder selectiviteit, en gaat op zoek naar een theorie die zo goed mogelijk al deze feiten kan verklaren. Bronnen worden degelijk gecheckt op geloofwaardigheid. Onbewezen roddels worden vertikaal geklasseerd.

Hier (http://karws.gso.uri.edu/JFK/conspiracy_theory/the_paranoid_mentality/Rational_thinker_versus_paranoid.html) een leuke tabel die het goed weergeeft.Wat gek is voor jou en waarschijnlijk totaal onwaarschijnlijk in jouw ogen, ik hoor volledig in de kolom 'The rational thinker' thuis8-)

largo_w
26 augustus 2006, 12:46
Wat gek is voor jou en waarschijnlijk totaal onwaarschijnlijk in jouw ogen, ik hoor volledig in de kolom 'The rational thinker' thuis8-)


3. Seeks a realistic answer in simple and familiar processes.

6. Accepts the roles of chance and human foibles.

9. Accepts all demonstrated evidence.

12. Will change ideas a new evidence emerges.

13. Open, flexible, empowered, strong.

moet ik ze voor jou vertalen?

illwill
26 augustus 2006, 12:56
Believer - non believer - officiele versie of inside story theorien...het maakt allemaal geen zak uit, geloven - niet geloven heeft er zelfs niets mee te maken. Als er bewijzen zijn heb je niets te geloven of niet. Dan is het gewoonweg zo. Probleem bij de inside story steuners is dat ze vanalles verzinnen en proberen te maken wat er niet is zonder ook maar 1 bewijs ervoor te geven, onbeantwoorde vragen aaaaaaaaha! Die zullen ze eens snel zelf gaan beantwoorden. Zo werkt het niet. En dan heb je nog de regelrechte leugens. De atoomstofwolk, de tijd die de torens nodig hadden om in te storten,...

lyot
26 augustus 2006, 13:07
Wat gek is voor jou en waarschijnlijk totaal onwaarschijnlijk in jouw ogen, ik hoor volledig in de kolom 'The rational thinker' thuis8-)

:lol:

Firestone
26 augustus 2006, 13:11
Wat gek is voor jou en waarschijnlijk totaal onwaarschijnlijk in jouw ogen, ik hoor volledig in de kolom 'The rational thinker' thuis8-)Voor één keer ben ik het met lyot oneens en met jou eens.
Ik twijfel er geen seconde aan dat jij een rational thinker bent.

Jozef Ostyn
26 augustus 2006, 13:12
Het onderscheid believer/non-believer heeft niets te maken met waar men in gelooft, wel met de gebruikte onderzoekmethodes.

Believer: vertrekt van een theorie (hier de inside job) en zoekt alléén bevestigingen van deze theorie. Feiten die de theorie ontkrachten worden genegeerd of zonder bewijs als vervalsingen afgedaan. Elke roddel die in de theorie past wordt als feit (of aanwijzing) aangenomen. Bronnen worden niet gevalideerd. Citaten worden uit hun context gerukt of overgeïnterpreteerd. Toeval of menselijk falen wordt bijna altijd uitgesloten. Inconsistenties in de theorie worden genegeerd.

Non-believer: vertrekt van de feiten, zonder selectiviteit, en gaat op zoek naar een theorie die zo goed mogelijk al deze feiten kan verklaren. Bronnen worden degelijk gecheckt op geloofwaardigheid. Onbewezen roddels worden vertikaal geklasseerd.

Hier (http://karws.gso.uri.edu/JFK/conspiracy_theory/the_paranoid_mentality/Rational_thinker_versus_paranoid.html) een leuke tabel die het goed weergeeft.

Lijkt mij correcte definitie.

Gun
26 augustus 2006, 13:46
3. Seeks a realistic answer in simple and familiar processes.
6. Accepts the roles of chance and human foibles.
9. Accepts all demonstrated evidence.
12. Will change ideas a new evidence emerges.
13. Open, flexible, empowered, strong.
moet ik ze voor jou vertalen?Dank U haalt net de zaken aan die een mooie analyse maken ... Zal ik ze ALLEMAAL eens op een rijtje zetten?

1. Checks the evidence carefully and doesn’t rely on uncertain evidenceCORRECT
Ik maak me sterk dat er hier geen 10 (misschien slechts 5) mensen op politics.be evenveel officiële rapporten hebben gelezen als ik. De enige manier om bewijsmateriaal te analyseren is het vanaf zo veel mogelijk kanten te bekijken, zowel officieel als niet-officieel.

Voorbeeld van een analyse?
Evaluatie van THE PENTAGON BUILDING PERFORMANCE REPORT, een Boeing 757-200 zei U? (http://forum.politics.be/showpost.php?p=1020065&postcount=1)


2. Doesn’t care which evidence he must let go.CORRECT

Mijn visie op bepaalde facetten rond 9-11 is de afgelopen jaren gewijzigd omdat ik meer informatie heb opgedaan en daardoor oude standpunten bijstuur en dus oorspronkelijk bewijsmateriaal laat varen3. Seeks a realistic answer in simple and familiar processes.CORRECT

Meestal is het meest eenvoudige antwoord het juiste. Men moet zich niet in bochten wringen om de waarheid te achterhalen/verkondigen.


4. Accepts only what he can critically assess (falsifiable ideas).CORRECT
Iets waar jullie ENORM VEEL problemen mee ondervinden


5. Is willing to live with unresolved explanations for long periods.CORRECT
Spijtig, maar het is zo, bepaalde facetten zullen nooit verklaard worden

6. Accepts the roles of chance and human foibles.CORRECT
Absoluut, noodzaak nummer 1 wanneer u het mij vraagt

7. Uses same rational approach in the rest of his life.CORRECT
U zou eens moeten weten hoe ik in mijn werksfeer te werk ga, streng maar rechtvaardig;-)


8. Finds empowering explanations.CORRECT

9. Accepts all demonstrated evidence.CORRECT
Hier kom ik terug op de 5 bewijzen die ik U gevraagd heb omtrend Parci en Stone. Ik zal u op een rijtje zetten welke in aanvaard als zijnde 'evidence'


10. Is willing to live with some fraction of unexplained or contradictory evidence.CORRECT
In dit geval moeten we dit

11. Tries to keep everything in proportion.CORRECT
Trachten in ieder geval

12. Will change ideas a new evidence emerges.CORRECT
Reeds beantwoord in n°2

13. Open, flexible, empowered, strong.CORRECT
100% van toepassing;-)

Gun
26 augustus 2006, 14:16
Voor één keer ben ik het met lyot oneens en met jou eens.
Ik twijfel er geen seconde aan dat jij een rational thinker bent.
Dan strookt er iets niet met deze post ... of heb ik het verkeerd voor?8O

Het onderscheid believer/non-believer heeft niets te maken met waar men in gelooft, wel met de gebruikte onderzoekmethodes.

Believer: vertrekt van een theorie (hier de inside job) en zoekt alléén bevestigingen van deze theorie. Feiten die de theorie ontkrachten worden genegeerd of zonder bewijs als vervalsingen afgedaan. Elke roddel die in de theorie past wordt als feit (of aanwijzing) aangenomen. Bronnen worden niet gevalideerd. Citaten worden uit hun context gerukt of overgeïnterpreteerd. Toeval of menselijk falen wordt bijna altijd uitgesloten. Inconsistenties in de theorie worden genegeerd.

Non-believer: vertrekt van de feiten, zonder selectiviteit, en gaat op zoek naar een theorie die zo goed mogelijk al deze feiten kan verklaren. Bronnen worden degelijk gecheckt op geloofwaardigheid. Onbewezen roddels worden vertikaal geklasseerd.

Hier (http://karws.gso.uri.edu/JFK/conspiracy_theory/the_paranoid_mentality/Rational_thinker_versus_paranoid.html) een leuke tabel die het goed weergeeft.

Firestone
26 augustus 2006, 14:18
Dan strookt er iets niet met deze post ... of heb ik het verkeerd voor?8ODenk er eens rustig over na, beste 2004gun.

(Met de post is alles in orde.)

Uh-Huh
26 augustus 2006, 15:10
Believer = gelooft de officiële versie – verwerpt iedere versie die afwijkt van deze. (geen misverstanden mogelijk)

Nonbeliever = weigert de officiële versie te geloven. (geen misverstand mogelijk)
Klinkt inderdaad logisch. Trouwens, omdat je een non-believer bent wil dit niet automatisch zeggen dat je in al die conspiracy theories gelooft.

Lex Blanca
26 augustus 2006, 15:15
Klinkt inderdaad logisch. Trouwens, omdat je een non-believer bent wil dit niet automatisch zeggen dat je in al die conspiracy theories gelooft.

Jep,ik snap niet wat sommigen moeilijk vonden aan de uitleg.:-)

Gun
26 augustus 2006, 15:20
Denk er eens rustig over na, beste 2004gun.

(Met de post is alles in orde.)Met jou weet je nooit waar je aan toe bent, doet me trouwens denken aan een aantal ex-lieven.

Hertog van Gelre
26 augustus 2006, 15:35
Het onderscheid believer/non-believer heeft niets te maken met waar men in gelooft, wel met de gebruikte onderzoekmethodes.

Believer: vertrekt van een theorie (hier de inside job) en zoekt alléén bevestigingen van deze theorie. Feiten die de theorie ontkrachten worden genegeerd of zonder bewijs als vervalsingen afgedaan. Elke roddel die in de theorie past wordt als feit (of aanwijzing) aangenomen. Bronnen worden niet gevalideerd. Citaten worden uit hun context gerukt of overgeïnterpreteerd. Toeval of menselijk falen wordt bijna altijd uitgesloten. Inconsistenties in de theorie worden genegeerd.

Non-believer: vertrekt van de feiten, zonder selectiviteit, en gaat op zoek naar een theorie die zo goed mogelijk al deze feiten kan verklaren. Bronnen worden degelijk gecheckt op geloofwaardigheid. Onbewezen roddels worden vertikaal geklasseerd.

Hier (http://karws.gso.uri.edu/JFK/conspiracy_theory/the_paranoid_mentality/Rational_thinker_versus_paranoid.html) een leuke tabel die het goed weergeeft.

In deze definitie kan ik me wel vinden.

Lex Blanca
26 augustus 2006, 15:44
In deze definitie kan ik me wel vinden.Zo goed als iedereen die in 9/11 een inside job ziet geloofde eerst het officiele verhaal.De eerste zin van de definitie is dus al fundamenteel fout,nl. dat we vertrekken van een theorie en dan enkel bevestiging daarvoor zoeken (we vertrokken van een andere theorie dan hetgeen waar we bevestiging voor vonden).
Neem het geval Gun:hij vertrok van de officiele versie,ging zich informeren (om vrienden die beweerden dat het een inside job was terecht te wijzen) en bekwam het tegenovergestelde.

Gun
26 augustus 2006, 15:47
In deze definitie kan ik me wel vinden.En toch blijkbaar totaal fout;-), zie communicatie tussen Firestone en mezlf over deze post.

Hertog van Gelre
26 augustus 2006, 16:16
Zo goed als iedereen die in 9/11 een inside job ziet geloofde eerst het officiele verhaal.De eerste zin van de definitie is dus al fundamenteel fout,nl. dat we vertrekken van een theorie en dan enkel bevestiging daarvoor zoeken (we vertrokken van een andere theorie dan hetgeen waar we bevestiging voor vonden).
Neem het geval Gun:hij vertrok van de officiele versie,ging zich informeren (om vrienden die beweerden dat het een inside job was terecht te wijzen) en bekwam het tegenovergestelde.
Ik neem aan dat Gun 'hangt' naar een samenzwering maar niet als een echte believer kan worden aangeduidt. Volgens mij hangt Gun ook niet één theorie aan maar kun je 'm beschouwen als 'kritisch onderzoeker'.
Dat is toch wat anders dat uitgaan van een samenzwering en daar feiten bij zoeken.

Hertog van Gelre
26 augustus 2006, 16:17
En toch blijkbaar totaal fout;-), zie communicatie tussen Firestone en mezlf over deze post.
Ach, ook voor mij behoort u tot de rational-thinkers en dus de non-believers.
Tenzij u zich persé believer wilt blijven noemen als geuzennaam
;-)

Lex Blanca
26 augustus 2006, 16:25
Ik neem aan dat Gun 'hangt' naar een samenzwering maar niet als een echte believer kan worden aangeduidt. Volgens mij hangt Gun ook niet één theorie aan maar kun je 'm beschouwen als 'kritisch onderzoeker'.
Dat is toch wat anders dat uitgaan van een samenzwering en daar feiten bij zoeken.
Volgens Gun is 9/11 zo inside is als het maar kan zijn.
Dan blijven er nog steeds een 3000-tal versies over.

parcifal
26 augustus 2006, 16:37
Het onderscheid believer/non-believer heeft niets te maken met waar men in gelooft, wel met de gebruikte onderzoekmethodes.

Believer: vertrekt van een theorie (hier de inside job) en zoekt alléén bevestigingen van deze theorie. Feiten die de theorie ontkrachten worden genegeerd of zonder bewijs als vervalsingen afgedaan. Elke roddel die in de theorie past wordt als feit (of aanwijzing) aangenomen. Bronnen worden niet gevalideerd. Citaten worden uit hun context gerukt of overgeïnterpreteerd. Toeval of menselijk falen wordt bijna altijd uitgesloten. Inconsistenties in de theorie worden genegeerd.

Non-believer: vertrekt van de feiten, zonder selectiviteit, en gaat op zoek naar een theorie die zo goed mogelijk al deze feiten kan verklaren. Bronnen worden degelijk gecheckt op geloofwaardigheid. Onbewezen roddels worden vertikaal geklasseerd.

Hier (http://karws.gso.uri.edu/JFK/conspiracy_theory/the_paranoid_mentality/Rational_thinker_versus_paranoid.html) een leuke tabel die het goed weergeeft.
Ik wou er ook net aan beginnen maar dit hierboven van de geachte Firestone, vat het allemaal wel mooi samen.
Steve, we noemen jou (et al.) een believer (en dat zal zo blijven) OMDAT jij nog steeds, gelooft in een verhaal dat grotendeels door de 'community' van rationele denkers en wetenschapslui is ontkracht.

JIJ gelooft dus, hoewel je beter zou moeten weten. Ergo ben je een believer.
IK (et al.) geloven niet. Ik aanvaard de onderzoeksmethodes en expertise van de 'community' van wetenschapslui omdat die bewezen heeft te functioneren.
Ze is niet altijd juist,toegegeven' maar dan is het aan mensen die een andere visie hebben om hun standpunten ten gronde te bewijzen en te beargumenteren.
Ergo ben ik een nonbeliever. Ok?

Volg je een beetje de gebeurtenissen rond Steven jones die zijn paper blijkbaar niet reviewed krijgt?
En wat vond je van de analyse van Brent Blanchard (http://www.implosionworld.com/WTC%20COLLAPSE%20STUDY%20BBlanchard%208-8-06.pdf)?
Ik geloof niet dat we je daar al over gehoord hebben... :|

Firestone
26 augustus 2006, 17:14
En toch blijkbaar totaal fout;-), zie communicatie tussen Firestone en mezlf over deze post.Mijn omschrijving klopt wel, denk ik.
Maar als je er echt op staat, en om elk misverstand uit de wereld te helpen, en onder voorwaarde dat het niet als een persoonlijke aanval wordt geïnterpreteerd, wil ik best on the record zeggen dat je een believer bent.

Gun
26 augustus 2006, 17:17
Ach, ook voor mij behoort u tot de rational-thinkers en dus de non-believers.
Tenzij u zich persé believer wilt blijven noemen als geuzennaam
;-)U noemt mij zoals U wil, al bij al is het maar een indeling in groepjes.

Ik ben er 100% van overtuigd (<> ik geloof) dat 9-11 een inside job is.

Wat het NWO-verhaal betreft dat daar aan kan gekoppeld worden kan ik alleen maar bevestigen, op basis van mijn kennis, dat er inderdaad machten zijn boven de door ons democratisch verkozenen die de touwtjes in handen hebben. Zit ik op dezelfde lijn als Lex, Pindar en Exodus? Neen, duidelijk niet want ik heb me daar nog bij lange niet zo in verdiept als die 3 musketiers.

Bush bijvoorbeeld is a puppet on a string die danst naar de pijpen van de Olie- en wapen industrie om er maar 2 te noemen.

Ik geloof niet in één of ander opperwezen, dus ben ik ook geen 'believer'
Ik geloof niet dat 9-11 een inside job is, ik weet dat het zo is, dus ben ik ook geen 'believer'
Maar wanneer u mij in het kamp van de believers wil stoppen, no problemo;-)

Jozef Ostyn
26 augustus 2006, 17:18
Zoals de laat-20ste-eeuwse filosoof en porno-liefhebber Fox Mulder al zei:

"I want to believe".

Gun
26 augustus 2006, 17:24
Volgens Gun is 9/11 zo inside is als het maar kan zijn.
Dan blijven er nog steeds een 3000-tal versies over.PS Lex, ik heb geen versie van de feiten, ik weet wel dat 9-11 een inside job was.

Ik weet met 100% zekerheid dat de versie die ons door de media en de Bush-junta onder de vorm van officiële rapporten is verkocht niet strookt met wat er effectief gebeurd is.

Het voorbeeld van de puzzel leek mij een prachtige visualisering.

Officieel wil men ons laten geloven dat een 1000 stuks tellende puzzel een afbeelding geeft van een zinkend schip in stormweer met een kolkende zee.
Alle puzzelstukken die ik al heb verzameld en die bleken te kloppen (op basis van mijn wetenschappelijke kennis, mijn evaluatie van de feiten die ik op main stream media heb gezien, mijn evaluatie van de conspiray-verhalen, ...) tonen een alpenlandschap met prachtig weer en blauwe lucht

Gun
26 augustus 2006, 17:26
Mijn omschrijving klopt wel, denk ik.
Maar als je er echt op staat, en om elk misverstand uit de wereld te helpen, en onder voorwaarde dat het niet als een persoonlijke aanval wordt geïnterpreteerd, wil ik best on the record zeggen dat je een believer bent.Zoals reeds gemeld lig ik er niet echt wakker van in welke groep mij indeelt, zolang je maar weet dat ik NIET geloof.

Gun
26 augustus 2006, 17:27
Zoals de laat-20ste-eeuwse filosoof en porno-liefhebber Fox Mulder al zei:

"I want to believe".Bent u de echte?

largo_w
26 augustus 2006, 17:46
Bush bijvoorbeeld is a puppet on a string die danst naar de pijpen van de Olie- en wapen industrie om er maar 2 te noemen.


to lex!

largo_w
26 augustus 2006, 17:48
2004gun:
op basis van mijn wetenschappelijke kennis, mijn evaluatie van de feiten die ik op main stream media heb gezien, mijn evaluatie van de conspiray-verhalen, ...

Welke is deze eerste dan wel? Want op die wacht ik al een tijdje (van gelijk welke hoek) maar werd mij nog nooit gegeven; wetenschappelijk bewijs!

Gun
26 augustus 2006, 18:19
2004gun:
op basis van mijn wetenschappelijke kennis, mijn evaluatie van de feiten die ik op main stream media heb gezien, mijn evaluatie van de conspiray-verhalen, ...

Welke is deze eerste dan wel? Want op die wacht ik al een tijdje (van gelijk welke hoek) maar werd mij nog nooit gegeven; wetenschappelijk bewijs!Speciaal voor U ... ik ben een heel logische geest, tracht alles heel realistisch te benaderen (vrienden zeggen me soms dat ik te realistisch ben ingesteld en waarschijnlijk hebben ze gelijk). Van opleiding ben ik ingenieur scheikunde process technieken en heb dus een voorkeur voor wetenschappelijke richtingen maar ben niet echt specialist in een deelvakgebied. Ik was op school een krak in wiskunde, fysica, scheikunde, aardrijkskunde, ...

1+1=2

Wat 9-11 betreft een aantal puntjes.

Je kan mij niet (NOOIT) overtuigen dat er in het Pentagon een Boeing is binnen gevlogen. De wet op behoud van massa laat niet toe dat er bij pakweg 1 Bar en omgevingstemperatuur van 25 °C zo maar 180 ton materie (waaronder een deel brandbaar) tegen een gebouw vliegt om dan fracties later volledig te zijn verdwenen. Wanneer je het PENTAGON BUILDING PERFORMANCE REPORT gaat nalezen en zien op welke manier dat is tot stand gekomen dan merk je gewoon dat er geen wetenschappelijke analyse is gebeurd , lees mijn evaluatie eens door en laat me jouw analyse geworden:Evaluatie van THE PENTAGON BUILDING PERFORMANCE REPORT, een Boeing 757-200 zei U? (http://forum.politics.be/showpost.php?p=1020065&postcount=1)

Wat het instorten van het WTC 1 2 & 7 gebouw betreft, net hetzelfde. De NIST rapporten gaan meer in op de psyche dan op de fysische analyse. Kan jij je voorstellen dat er al vanaf het moment dat de eerste toren instortte door een aantal experts (Bijvoorbeeld Van Romero) werd melding gemaakt van controlled demolition en dat er achteraf verboden werd om de stalen kolommen te controleren op aanwezigheid van explosief materiaal. Een eenvoudige analyse die niet veel geld kost en die onmiddellijk een heleboel verdachtmakingen zou met de grond gelijk maken, maar neen VERBODEN.
De snelheid waarmee WTC 1 & 2 naar beneden zijn gekomen kan niet zonder dat er in de onderliggende delen stukken werden vernietigd. Er was helemaal geen pancake scenario waar de bovenliggende delen werden geremd door de onderliggende structuur.

...

Ploertendoder
26 augustus 2006, 20:03
Hier zijn ook nog echte believers:

http://www.youtube.com/watch?v=4Jh__S9dtp4&mode=related&search=

http://www.youtube.com/watch?v=j4-3KRPW3MQ&mode=related&search=

:-D

Ploertendoder
26 augustus 2006, 20:06
Bush bijvoorbeeld is a puppet on a string die danst naar de pijpen van de Olie- en wapen industrie om er maar 2 te noemen.

;-)
Hier is er nog eentje:

http://www.youtube.com/watch?v=FpX7MRxxLHA:-)

largo_w
26 augustus 2006, 20:06
Je kan mij niet (NOOIT) overtuigen dat er in het Pentagon een Boeing is binnen gevlogen. De wet op behoud van massa laat niet toe dat er bij pakweg 1 Bar en omgevingstemperatuur van 25 °C zo maar 180 ton materie (waaronder een deel brandbaar) tegen een gebouw vliegt om dan fracties later volledig te zijn verdwenen. Wanneer je het PENTAGON BUILDING PERFORMANCE REPORT gaat nalezen en zien op welke manier dat is tot stand gekomen dan merk je gewoon dat er geen wetenschappelijke analyse is gebeurd , lees mijn evaluatie eens door en laat me jouw analyse geworden:Evaluatie van THE PENTAGON BUILDING PERFORMANCE REPORT, een Boeing 757-200 zei U? (http://forum.politics.be/showpost.php?p=1020065&postcount=1)


De manier waarop je dit report uitlegt spreekt weer boekdelen, ma bon...
Je schrijft er wel 80 ton ik zou zeggen minstens 200 ton; steek dat in een vuurtje van rond de 1000° (in het midden van een gewone vlammenzee) en er gaat al de helft af (alle kunststof verbrand).
http://medias.lemonde.fr/mmpub/edt/ill/2005/10/25/h_3_ill_703321_05102611_crash+x1p1_ori.jpg
Kijk dit is een gewone crash van een klm boeing 747 en deze crashte dus in het open niet tegen iets en eindigde niet in een gesloten kamer. Ik geloof niet dat het zo onlogisch is dat je niets terugvind. Trouwens de wet van behoud van massa zegt niks! o2+C=Co2 om te beginnen en het vuur heeft wel een tijd gebrand... Hierbij komt nog een brand die de legeringen zou kunnen destabiliseren; wat je zou terugvinden volgens mij is een hoopje gesmolten ijzer dat twee maal niets voorstelt en kleine stukken die eraf gevlogen zijn natuurlijk.

Wat het instorten van het WTC 1 2 & 7 gebouw betreft, net hetzelfde. De NIST rapporten gaan meer in op de psyche dan op de fysische analyse. Kan jij je voorstellen dat er al vanaf het moment dat de eerste toren instortte door een aantal experts (Bijvoorbeeld Van Romero) werd melding gemaakt van controlled demolition en dat er achteraf verboden werd om de stalen kolommen te controleren op aanwezigheid van explosief materiaal. Een eenvoudige analyse die niet veel geld kost en die onmiddellijk een heleboel verdachtmakingen zou met de grond gelijk maken, maar neen VERBODEN.
De snelheid waarmee WTC 1 & 2 naar beneden zijn gekomen kan niet zonder dat er in de onderliggende delen stukken werden vernietigd. Er was helemaal geen pancake scenario waar de bovenliggende delen werden geremd door de onderliggende structuur.
...

Zwaartekracht is een mooie zaak...
neen, serieus alles wordt naar beneden getrokken stel nu dat het vliegtuig invliegt op een paar verdiepingen de verdiepingen daar boven zijn nog intacte verdiepingen. Een vuur, druk,... zal alles proberen neerdrukken dus als de pijlers het begeven zal het bovenste deel de rest gewoon neerdrukken (p=kg/opp. m/s² waarbij je dan als versnelling moet nemen de zwaartekracht, het gewicht van het hele bovenste gedeelte en delen door het oppervlakte dat heel miniem is de druk moest enorm geweest zijn daarbij nog de verzwakkingen van de pijlers door warmte) er is ook geen reden of schuin te vallen.Hier ben ik toch nog genijgt het gegeven ook te aanvaarden, maar feel free te weerleggen...

http://video.google.com/videoplay?docid=-4389019269529461803&q=9%2F11 hier zie je toch dat het duidelijk eerst het bovenste deel is dat valt dan onstaat een steekvlam (door plotse O2 toevoer logischerwijs) en dan valt de rest.

Werd de analyse verboden? Dat is inderdaad raar...bron?
Ik geloof niet in explosieven want dat hadden we zeker beter gehoord op videos en zo en het zou veel duidelijker te zien zijn. Wat is de kracht van een explosie? Wat is de kracht van een ongelooflijke massa die naar beneden valt? Het was zeker wel een pancake scenario...

Gun
26 augustus 2006, 20:52
Hier is er nog eentje:

http://www.youtube.com/watch?v=FpX7MRxxLHA:-)Nice!

Gun
26 augustus 2006, 21:11
De manier waarop je dit report uitlegt spreekt weer boekdelen, ma bon...
Je schrijft er wel 80 ton ik zou zeggen minstens 200 ton; steek dat in een vuurtje van rond de 1000° (in het midden van een gewone vlammenzee) en er gaat al de helft af (alle kunststof verbrand). ;-)De manier ...
U doet maar, de tekst in het rood komt niet van mij, het is rechtstreeks gecopieerd uit het rapport

;-)De 80 ton ...When the aircraft departed from Washington’s Dulles International Airport on the morning of September 11, 2001, it held 64 persons and enough fuel for the cross-country trip to LA. According to the National Transportation Safety Board, the aircraft weighed approximately 82 tons and was traveling at 855 km/h when it struck the Pentagon. Zoals ik al zij, tekst in het rood komt uit het rapport;-)

;-)Maar 200 ton zei u waar de helft van zou verdwijnen na de brand, dat betekent nog steeds 100 ton, al eens bij stil gestaan wat een volume dat vertegenwoordigt?

;-)Uw foto toont maar een deel van het slagveld

Trouwens de wet van behoud van massa zegt niks!:roll:U doet maar, indien u daarvan overtuigd bent dan heeft het niet veel nut verder te palaveren

Gun
26 augustus 2006, 23:31
En wat dan met de mensen die niet geloven in de conspiracy?Kan niet, ofwel geloof je de officiële conspiracy ofwel de alternatieve conspiracy.

democratsteve
27 augustus 2006, 01:28
Officiële versie van wat? 9/11?
Lees jij eigelijk wel???
In de openingspost staat duidelijk, kort en bondig wat met de Officiele Versie wordt bedoeld.


Je kan beide groepen niet afbakenen!
Zoals mijn 7! (en niet twee) opinies over 9/11 al aangeven, ben ik het hier mee eens.
Maar IK ben het niet die persé de mensen in twee groepen wil verdelen. Het zijn vooral de tegenstanders van de conspiracy die dit wensen te doen.
Ik zeg enkel, indien jullie toch persé regarding 9/11 de mensen in twee groepen willen verdelen, (believers en nonbelievers) dan is het logischer dat de groep die de officiele versie NIET gelooft, "NON-believer" wordt genoemd. That's all.

geen misverstand mogelijk?
ok hier gaan we:
Iemand die niet gelooft in de 9/11 officiële versie maar wel gelooft in de wereldorde zoals ze schijnt over te komen (wat dat ook maar moge zijn!). Deze persoon zal (proberen) aantonen dat 9/11 één groot opgezet spel is; door wie? Waarom? Hoe?

Omgekeerd een nwo conspiracy theorist gelooft niet dat 9/11 een fake was dus bestaat moslim extremisme..:|
Waarom sleur jij nu weer de NWO erbij??
Ik heb het helemaal niet over de NWO, maar specifiek over de zaak 9/11.
Is dat nu zo moeilijk?:roll:

democratsteve
27 augustus 2006, 01:46
Zo goed als iedereen die in 9/11 een inside job ziet geloofde eerst het officiele verhaal.De eerste zin van de definitie is dus al fundamenteel fout,nl. dat we vertrekken van een theorie en dan enkel bevestiging daarvoor zoeken (we vertrokken van een andere theorie dan hetgeen waar we bevestiging voor vonden).
Neem het geval Gun:hij vertrok van de officiele versie,ging zich informeren (om vrienden die beweerden dat het een inside job was terecht te wijzen) en bekwam het tegenovergestelde.
Zo is het maar net.
De defenitie die Firstone hier postte, klopt dus ook in mijn ogen perfect.
Alleen, zij vertrekt vanuit een theorie die de insidejob moet bewijzen, ik (en vele anderen schijnbaar) vertrek vanuit de officiele theorie en pas daar de eigenschappen op toe van de "rational thinker". Dat heeft mij doen besluiten dat de officiele versie die de Amerikaanse regering ons heeft voorgeschoteld niet klopt. Ik heb hier NOOIT beweerd dat ik BEWIJS heb voor één van de ca. 3000 theorieen die op het web circuleren.
De enige manier waarop trouwens ooit een bewijs voor een inside-job kan naar boven komen, is door dmv van een nieuw onderzoek en eventueel daarop volgend proces waar Rumsfeld, Cheney, Giuliani, Meyers, Mueller, etc.. EINDELIJK antwoord moeten geven op de ca, 180 vragen die de nabestaanden van de slachtoffers hebben gesteld aan de commissie, en waarop tot op heden niet is gereageerd.
Dus waar ik steeds voor geijverd heb (en zal blijven doen) is niet om één of andere conspiracytheorie te bewijzen, maar voor een nieuw onafhankelijk onderzoek.

Firestone
27 augustus 2006, 09:21
Zo is het maar net.
De defenitie die Firstone hier postte, klopt dus ook in mijn ogen perfect.En als democratsteve het zegt :cheer:
Alleen, zij vertrekt vanuit een theorie die de insidejob moet bewijzen, ik (en vele anderen schijnbaar) vertrek vanuit de officiele theorie en pas daar de eigenschappen op toe van de "rational thinker". En hier bekoelde mijn enthoesiasme al meteen. :-(
Hij heeft het niet echt begrepen.

largo_w
27 augustus 2006, 10:01
De manier ...

U doet maar, de tekst in het rood komt niet van mij, het is rechtstreeks gecopieerd uit het rapport

ik wees enkel op hoe je zo een zaken bekijkt:
Veel informatie was er echter niet voor handen
The volume of information concerning the aircraft crash into the Pentagon on September 11 is rather limited. Through the cooperation of transportation, law enforcement, and news organizations the BPS (building performance study) team was able to collect the essential data for the purpose of this study.

De nieuwe vensters deden hun werk
Very few upgraded windows installed during the renovation broke during the impact and deflagration of aircraft fuel.

Damage to the structure above the second floor (outside the collapse area) appeared to be related to fire
Opmerkelijk met een vlietuig met romp van 3.7 m en een verdiep met hoogte van 3.8 m.


Het vliegtuig
Of toch datgene dat hun geïnformeerd was als zijnde het object dat het Pentagon was binnengevlogen (eenheden zijn omgezet terwille van de duidelijkheid voor mensen die geen ervaring hebben met de in. - ft. – lb. - ...)
The impacting airplane was a Boeing 757-200 aircraft, originally delivered in 1991. The wingspan, overall length, and tail height were respectively 38 m, 47 m, and 13 m, external body with is 3.7 m. Maximum takeoff weight was 116 tons including up to 42680 l of fuel.
En een verdieping is 3.81 m hoog
->niemand zal dit snappen (u voegde er ook wel wat tekst aan toe...) vanwaar komt die 3,7m? wat heeft dit te maken met verdiepingen...? Waarom heeft u die eraan toegevoegd?


En zo van die zaken... Nu moet ik wel toegeven dat u een talent heeft om aan alles een nieuwe dimensie te geven; maar bon...daar ben ik niets mee!
De 80 ton ...Zoals ik al zij, tekst in het rood komt uit het rapport

http://nl.wikipedia.org/wiki/Boeing_757
Het klopt dus toch ik was dus fout ... Tsjah...Maar 200 ton zei u waar de helft van zou verdwijnen na de brand, dat betekent nog steeds 100 ton, al eens bij stil gestaan wat een volume dat vertegenwoordigt?

Een liter staal weegt 7.9 kilo, aluminium 2.7 kg, en titanium 4.5kg.
dus aluminium-titanium legering ~3kg/liter
Denkt u dat het vliegtuig puur uit deze legering is gebouwd? Kunststof is veel lichter (en beter om vb op te zitten ; stoelen etc) en dus veel beter voor een vliegtuig dat uiteindelijk wel de lucht in moet...denkt u niet?*
En kunsstoffen zijn koolstof verbindingen=>ze verbranden en daar vind je niets van terug...
Puur hypothetisch is dit he...Uw foto toont maar een deel van het slagveld

Hij toont het midden van het slagveld; waarom? Vind u het erg dat er zo weinig van overschiet?U doet maar, indien u daarvan overtuigd bent dan heeft het niet veel nut verder te palaveren

Neen u snapt het niet. Voordat u deze wet kan gebruiken moet u ALLES optellen ook alle deeltjes die opgaan in rook; dus... Onmogelijk!

mvg

Largo

ps: probeer meer te weerleggen wat ik zeg!

*

2 DE BASIS VAN DE VLIEGTUIGCONSTRUCTIE
2.1 Regelgeving, ontwerp overwegingen en uitgangspunten
Het is belangrijk dat vliegtuigen die worden gebouwd sterk genoeg zijn. Een vliegtuig moet ook licht zijn. Dat komt doordat een vliegtuig zijn hele gewicht op moet tillen om te kunnen vliegen. Een vliegtuig dat zwaar is kan maar weinig gewicht aan passagiers of vracht meenemen. Weinig gewicht aan vracht of passagiers betekent weinig betalende lading.

Ploertendoder
27 augustus 2006, 10:05
Zo is het maar net.
De defenitie die Firstone hier postte, klopt dus ook in mijn ogen perfect.
Alleen, zij vertrekt vanuit een theorie die de insidejob moet bewijzen, ik (en vele anderen schijnbaar) vertrek vanuit de officiele theorie en pas daar de eigenschappen op toe van de "rational thinker". Dat heeft mij doen besluiten dat de officiele versie die de Amerikaanse regering ons heeft voorgeschoteld niet klopt. Ik heb hier NOOIT beweerd dat ik BEWIJS heb voor één van de ca. 3000 theorieen die op het web circuleren.
De enige manier waarop trouwens ooit een bewijs voor een inside-job kan naar boven komen, is door dmv van een nieuw onderzoek en eventueel daarop volgend proces waar Rumsfeld, Cheney, Giuliani, Meyers, Mueller, etc.. EINDELIJK antwoord moeten geven op de ca, 180 vragen die de nabestaanden van de slachtoffers hebben gesteld aan de commissie, en waarop tot op heden niet is gereageerd.
Dus waar ik steeds voor geijverd heb (en zal blijven doen) is niet om één of andere conspiracytheorie te bewijzen, maar voor een nieuw onafhankelijk onderzoek.

Ik vind dat de gedupeerden recht hebben op een reconstructie van de feiten, voor zover iets dergelijks mogelijk is. Bvb een oud vliegtuig op een kopie van de muur van het Pentagon laten instorten en zien wat dat geeft.

Ook computersimulaties van de inslagen op het WTC moeten mi mogelijk zijn tegenwoordig.

Als er daar dan iets geheel anders tevoorschijn komt dan in de "officiële versie" of van hetgeen we te zien kregen op 9/11 dan gaan ze ergens een 'probleem' hebben.

Firestone
27 augustus 2006, 10:16
Ik vind dat de gedupeerden recht hebben op een reconstructie van de feiten, voor zover iets dergelijks mogelijk is. Bvb een oud vliegtuig op een kopie van de muur van het Pentagon laten instorten en zien wat dat geeft.

Ook computersimulaties van de inslagen op het WTC moeten mi mogelijk zijn tegenwoordig.

Als er daar dan iets geheel anders tevoorschijn komt dan in de "officiële versie" of van hetgeen we te zien kregen op 9/11 dan gaan ze ergens een 'probleem' hebben.Deze simulaties zijn gebeurd, en laten geen twijfel over.

Hier (http://www.cs.purdue.edu/homes/cmh/simulation/) bijvoorbeeld een universitaire simulatie voor het Pentagon.
(Het is vrij technisch, maar dat is onvermijdelijk.)

largo_w
27 augustus 2006, 10:33
Evaluatie van THE PENTAGON BUILDING PERFORMANCE REPORT, een Boeing 757-200 zei U? (http://forum.politics.be/showpost.php?p=1020065&postcount=1)


Mag ik zo vrij zijn dit een hoopje zever te noemen?

Sorry maar hoe meer je het bekijkt met het 45BLZ lange originele rapport hoe meer ik moet lachen...

Je citeerde enkel wat je uitkwam; totaal uit de context. je veranderde (al dat ik zag 1 stukje) een paar zaken. Je legt er je totale eigen interpretatie op.

Hoe u het bekeek vind ik belachelijk!

Supe®Staaf
27 augustus 2006, 10:58
Ik geloof dat ik geloof dat de gelovers geloven dat de niet-gelovers geloofden dat het ongelofelijk is dat gelovers hen niet-gelovers wensen te noemen, hoewel ze het in feite geloven.

So far so good.
Ik weet niet wat ik moet geloven.
Maar afgaande op de discussies hier, neig ik ernaar de mensen te geloven die beweren dat 9/11 een samenzwering was.

Ploertendoder
27 augustus 2006, 11:31
Deze simulaties zijn gebeurd, en laten geen twijfel over.

Hier (http://www.cs.purdue.edu/homes/cmh/simulation/) bijvoorbeeld een universitaire simulatie voor het Pentagon.
(Het is vrij technisch, maar dat is onvermijdelijk.)

Ik mis toch de plaatjes van onmiddellijk na de crash, voordat het gebouw instortte.

Ploertendoder
27 augustus 2006, 11:32
Ik geloof dat ik geloof dat de gelovers geloven dat de niet-gelovers geloofden dat het ongelofelijk is dat gelovers hen niet-gelovers wensen te noemen, hoewel ze het in feite geloven.

So far so good.
Ik weet niet wat ik moet geloven.
Maar afgaande op de discussies hier, neig ik ernaar de mensen te geloven die beweren dat 9/11 een samenzwering was.

tes oengeluwflek 8O

exodus
27 augustus 2006, 12:30
Het onderscheid believer/non-believer heeft niets te maken met waar men in gelooft, wel met de gebruikte onderzoekmethodes.

Believer: vertrekt van een theorie (hier de inside job) en zoekt alléén bevestigingen van deze theorie. Feiten die de theorie ontkrachten worden genegeerd of zonder bewijs als vervalsingen afgedaan. Elke roddel die in de theorie past wordt als feit (of aanwijzing) aangenomen. Bronnen worden niet gevalideerd. Citaten worden uit hun context gerukt of overgeïnterpreteerd. Toeval of menselijk falen wordt bijna altijd uitgesloten. Inconsistenties in de theorie worden genegeerd.

Non-believer: vertrekt van de feiten, zonder selectiviteit, en gaat op zoek naar een theorie die zo goed mogelijk al deze feiten kan verklaren. Bronnen worden degelijk gecheckt op geloofwaardigheid. Onbewezen roddels worden vertikaal geklasseerd.

Hier (http://karws.gso.uri.edu/JFK/conspiracy_theory/the_paranoid_mentality/Rational_thinker_versus_paranoid.html) een leuke tabel die het goed weergeeft. Dit soort definities is altijd geschreven door iemand die zich al kennisgemaakt heeft met de conspiracy theorien en er zich vierkant tegen afzet. In die zin zijn dit soort definities verre van objectief. Enkel een objectief iemand zou de twee groepen moeten bestuderen en zijn conclusie geven. Helaas is dit niet zo makkelijk want de meetste mensen hebben wel een geloof van hoe de wereld in elkaar zit. Een echt objectief iemand zou de reptielen theorie in de NWO even waarschijnlijk moeten achten als dat 9/11 geen conspiracy zou zijn.

exodus
27 augustus 2006, 12:45
De believers (ik gebruik hier nu de nieuwe term) zijn gedeeltijk geconditioneerd door het wetenschappelijk bolwerk dat de westerse samenleving overheest. Zijn gaan ervan uit dat de wetenschap het altijd bij eht rechte eind heeft. Het volk moet de wetenschap van expert geloven, als ze het nu begrijpt of niet. Als officiele experts het zeggen dan is het wel juist, en wordt er veel minder tegenover de aangeboden informatie gestaan als zou het komen van een niet-expert.

Ok, experts kunnen natuurlijk juist zijn, maar hun status kan misbruikt worden door de gevestigde instanties. Dit doet denken aan een "scientific dictatorship" zoals Aldous Huxley beschreef.

Aldous Huxley kan het weten wat hij was een NWO insider. Brave new world is Aldous Huxley's best guess van hoe de NWO er zal uitzien. Hij is een internationalist net zoals zijn broer Julian Huxley, die nog eens director van UNESCO was geweest bij de start. Zij zijn ook beste maatjes met internationalist H.G. Wells die ook voorspellende boeken heeft geschreven over de NWO. Een van zijn boeken noemt letterlijk &quot;the new world order&quot;. Wells is een vrijmetselaar, internationalist, humanist, en fabiaanse socialist.

largo_w
27 augustus 2006, 13:17
Zijn gaan ervan uit dat de wetenschap het altijd bij eht rechte eind heeft.

Ge kunt daar 200% zeker van zijn!

Gun
27 augustus 2006, 13:20
Mag ik zo vrij zijn dit een hoopje zever te noemen?

Sorry maar hoe meer je het bekijkt met het 45BLZ lange originele rapport hoe meer ik moet lachen...

Je citeerde enkel wat je uitkwam; totaal uit de context. je veranderde (al dat ik zag 1 stukje) een paar zaken. Je legt er je totale eigen interpretatie op.

Hoe u het bekeek vind ik belachelijk!Nogal wiedes, ik haal er de items uit (COPY/PASTE) die mij doen bevestigen dat er geen Boeing is ingevlogen. Doe eens hetzelfde en haal uit dat Rapport voor ons de bewijzen dat er WEL een Boeing is in gejost.

Have fun

Ploertendoder
27 augustus 2006, 13:21
U noemt mij zoals U wil, al bij al is het maar een indeling in groepjes.

Ik ben er 100% van overtuigd (<> ik geloof) dat 9-11 een inside job is.

Wat het NWO-verhaal betreft dat daar aan kan gekoppeld worden kan ik alleen maar bevestigen, op basis van mijn kennis, dat er inderdaad machten zijn boven de door ons democratisch verkozenen die de touwtjes in handen hebben. Zit ik op dezelfde lijn als Lex, Pindar en Exodus? Neen, duidelijk niet want ik heb me daar nog bij lange niet zo in verdiept als die 3 musketiers.

Bush bijvoorbeeld is a puppet on a string die danst naar de pijpen van de Olie- en wapen industrie om er maar 2 te noemen.

Ik geloof niet in één of ander opperwezen, dus ben ik ook geen 'believer'
Ik geloof niet dat 9-11 een inside job is, ik weet dat het zo is, dus ben ik ook geen 'believer'
Maar wanneer u mij in het kamp van de believers wil stoppen, no problemo;-)

Als 9/11 een inside-job is dan is het zou ik durven zeggen een bewijs voor de NWO. Het is immers van dimensies zo groot en zo gedurfd, dat we dan inderdaad met een wereldcomplot te maken hebben.

Gun
27 augustus 2006, 13:21
Ik mis toch de plaatjes van onmiddellijk na de crash, voordat het gebouw instortte.Hallo, dit is een lichte bijstelling van uw voorgaande schrijfsels, fijn dat U er voor uit komt.

Gun
27 augustus 2006, 13:24
Als 9/11 een inside-job is dan is het zou ik durven zeggen een bewijs voor de NWO. Het is immers van dimensies zo groot en zo gedurfd, dat we dan inderdaad met een wereldcomplot te maken hebben.Akkoord, alleen die omschrijving van het NWO is zo interpreteerbaar. Voor ieder van ons staat de NWO voor iets anders.

largo_w
27 augustus 2006, 13:24
Nogal wiedes, ik haal er de items uit (COPY/PASTE) die mij doen bevestigen dat er geen Boeing is ingevlogen. Doe eens hetzelfde en haal uit dat Rapport voor ons de bewijzen dat er WEL een Boeing is in gejost.

Have fun

Lolbroek, heel het rapport toont aan dat er een vliegtuig in vloog...

En wiedes of niet je veranderde woorden in het rapport, je geeft zinnen een eigen betekenis en je citaten tonen nog altijd niet (zelf al zijn ze helemaal contextloos) dat er geen vliegtuig in zou gevlogen zijn.

Je bespreking van het rapport blijft "crap" en enorm pover...Beargumenteer verder!

largo_w
27 augustus 2006, 13:25
Akkoord, alleen die omschrijving van het NWO is zo interpreteerbaar. Voor ieder van ons staat de NWO voor iets anders.

En toch verdedigen we elkanders standpunten en argumenten...

Gun
27 augustus 2006, 13:39
Lolbroek, heel het rapport toont aan dat er een vliegtuig in vloog...

En wiedes of niet je veranderde woorden in het rapport, je geeft zinnen een eigen betekenis en je citaten tonen nog altijd niet (zelf al zijn ze helemaal contextloos) dat er geen vliegtuig in zou gevlogen zijn.

Je bespreking van het rapport blijft "crap" en enorm pover...Beargumenteer verder!Zoals reeds gezegd, puberale pummel, jij bent de eerste sinds het schrijven van de openingspost (07/04/2005) die beweert dat het rapport BEWIJST dat er een Boeing is ingevlogen, dit zegt meer over jou dan over het rapport.

Ik heb niets veranderd aan de tekst, alle tekst in het rood komt rechtstreeks uit het rapport, de commentaar zit in mijn blauwe opmerkingen.

Ik heb het U al gevraagd: Doe hetzelfde maar tracht er door te bewijzen dat er WEL een Boeing is ingejost!

illwill
27 augustus 2006, 13:47
Zoals reeds gezegd, puberale pummel, jij bent de eerste sinds het schrijven van de openingspost (07/04/2005) die beweert dat het rapport BEWIJST dat er een Boeing is ingevlogen, dit zegt meer over jou dan over het rapport.

Ik heb niets veranderd aan de tekst, alle tekst in het rood komt rechtstreeks uit het rapport, de commentaar zit in mijn blauwe opmerkingen.

Ik heb het U al gevraagd: Doe hetzelfde maar tracht er door te bewijzen dat er WEL een Boeing is ingejost!

Als er iemand is die niet moet zagen over bewijzen ben jij het wel muts.
Je hebt nog nooit 1 bewijs voorgelegt maar beweert toch alles bewezen te hebben en precies te weten hoe het in mekaar zit. :-D :-D

largo_w
27 augustus 2006, 13:48
Zoals reeds gezegd, puberale pummel, jij bent de eerste sinds het schrijven van de openingspost (07/04/2005) die beweert dat het rapport BEWIJST dat er een Boeing is ingevlogen, dit zegt meer over jou dan over het rapport.

Ik heb niets veranderd aan de tekst, alle tekst in het rood komt rechtstreeks uit het rapport, de commentaar zit in mijn blauwe opmerkingen.

Ik heb het U al gevraagd: Doe hetzelfde maar tracht er door te bewijzen dat er WEL een Boeing is ingejost!

The wingspan, overall length, and tail height were respectively 38 m, 47 m, and 13 m, external body with is 3.7 m.Maximum takeoff weight ...
<-> The wingspan, overall lenght, and tail height were respectively 124ft 10in, 155ft 3in., and 44ft 6 in. Maximum takeoff weight... (http://www.fire.nist.gov/bfrlpubs/build03/PDF/b03017.pdf#search=%22report%20pentagon%20crash%22)

Ligt het aan mij of wordt uw neus langer? Mij van leugenaar gaan beschuldigen...:roll: hoe origineel :roll:.

Zo aanvallende posts zijn niet goed voor uw hart let op!

Wel ja ik zeg het u: "er is een vliegtuig in het pentagon gevlogen".
bewijs: Het officiële rapport

*kaatst de bal terug naar de tegenspeler*

mvg

Largo

ps:niet boos zijn!

Gun
27 augustus 2006, 13:57
Wel ja ik zeg het u: "er is een vliegtuig in het pentagon gevlogen".
bewijs: Het officiële rapportJuist:roll:

largo_w
27 augustus 2006, 14:03
Juist:roll:

Deze post zal nog veel gelinkt worden vrees ik ;-) .

Let in het vervolg gewoon op voor je iemand voor iets uitmaakt (trouwens de eerste keer niet dat ik je dat zeg)...

Nu haal al je bewijsmogelijkheden boven en gaan met de banaan...

:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:

werkgroep morkhoven
27 augustus 2006, 15:06
[COLOR=#ff0000]Wel ja ik zeg het u: "er is een vliegtuig in het pentagon gevlogen". bewijs: Het officiële rapport
Officiële rapporten zijn niet altijd betrouwbaar, Largo.

Gun
27 augustus 2006, 15:52
Officiële rapporten zijn niet altijd betrouwbaar, Largo.Doe geen moeite ... hij/zij steet niet open voor een kritische kijk op de zaken ... hij/zij hangt vast gekleefd aan de officële bronnen ...

Pindar
27 augustus 2006, 15:55
Doe geen moeite ... hij/zij steet niet open voor een kritische kijk op de zaken ... hij/zij hangt vast gekleefd aan de officële bronnen ...

of vraag waarom hij officiele bronnen vertrouwt?!
Pin d; Ar

largo_w
27 augustus 2006, 15:55
Doe geen moeite ... hij/zij steet niet open voor een kritische kijk op de zaken ... hij/zij hangt vast gekleefd aan de officële bronnen ...

OOooh kijk werkgroep zei ook eens iets. Nu wel voor één keer iets waars maar in dit geval geloof ik wel het officiële verhaal omdat ik (deels) het rapport (kritisch) las (moet je ook eens doen).

Wat Gun betreft je mag nu wel zwijgen maar ik wil MINSTENS een uitleg waarom je foute zaken toevoegd aan een bestaand raport en er dan nog eens een reactie op geeft (op dewelke je verderbouwd)?

largo_w
27 augustus 2006, 15:59
of vraag waarom hij officiele bronnen vertrouwt?!
Pin d; Ar

Dit is dan al een betere zin!

Omdat het rapport tamelijk gedetailleerd is en oog heeft voor detail en niet oppervlakkig is. De argumenten zijn goed besproken...

Misschien zie ik een paar dingen over het hoofd maar de bespreking van dit rapport door gun doet mij dit nog niet denken; so feel free...

Pindar
27 augustus 2006, 16:02
Dit is dan al een betere zin!

Omdat het rapport tamelijk gedetailleerd is en oog heeft voor detail en niet oppervlakkig is. De argumenten zijn goed besproken...

Misschien zie ik een paar dingen over het hoofd maar de bespreking van dit rapport door gun doet mij dit nog niet denken; so feel free...

Tsja de Bijbel heeft dat ook. gedetailleerd, oog voor detail en is niet oppervlakkig.

Het meeste is echter wel kul!

so?Pin d'Ar

largo_w
27 augustus 2006, 16:05
Tsja de Bijbel heeft dat ook. gedetailleerd, oog voor detail en is niet oppervlakkig.

Het meeste is echter wel kul!

so?Pin d'Ar

http://www.fire.nist.gov/bfrlpubs/build03/PDF/b03017.pdf

Kijkt u zelf!

Wat de bijbel betreft; zeker geen kul. De verhaaltjes wel; het idee zelf niet; maar daar moet dan voor één keer wel verder kijken dan je neus lang is...

Pindar
27 augustus 2006, 16:08
http://www.fire.nist.gov/bfrlpubs/build03/PDF/b03017.pdf

Kijkt u zelf!

Wat de bijbel betreft; zeker geen kul. De verhaaltjes wel; het idee zelf niet; maar daar moet dan voor één keer wel verder kijken dan je neus lang is...

ik ben bereid dat te bestuderen, Echter...... je mist volgens mij de kern
van mijn weerwoord.
namelijk dat gedetailleerdheid etc nog niks zegt.Pin d'Ar

largo_w
27 augustus 2006, 16:20
ik ben bereid dat te bestuderen, Echter...... je mist volgens mij de kern
van mijn weerwoord.
namelijk dat gedetailleerdheid etc nog niks zegt.Pin d'Ar

Voor wetenschappelijke zaken meestal wel omdat ze kunnen gecontroleerd worden.

Gedetailleerdheid die controleerbare en juiste informatie geeft is volgens mij aan te nemen als correct!

Ploertendoder
27 augustus 2006, 19:24
Deze simulaties zijn gebeurd, en laten geen twijfel over.

Hier (http://www.cs.purdue.edu/homes/cmh/simulation/) bijvoorbeeld een universitaire simulatie voor het Pentagon.
(Het is vrij technisch, maar dat is onvermijdelijk.)
En WTC zeven? Hoe kan dat nu verklaard worden? Een gebouw van bijna 50 verdiepingen dat "van emotie" bij het zien van het ineenstorten van zijn twee grote broers er spontaan zelf het loodje bij legt. Terwijl er helemaal geen vliegtuig was tegenaan gevlogen...

Waarschijnlijk was er één vliegtuig niet op tijd aangekomen zeker en was de timing van de controlled demolition toch al beginnen te tikken:

http://www.whatreallyhappened.com/IMAGES/SMALL_wtc-7_1_.gif


:lol:

Gun
27 augustus 2006, 20:06
Deze simulaties zijn gebeurd, en laten geen twijfel over.

Hier (http://www.cs.purdue.edu/homes/cmh/simulation/) bijvoorbeeld een universitaire simulatie voor het Pentagon.
(Het is vrij technisch, maar dat is onvermijdelijk.)Heel interessant Firestone, bedankt om ons de twijfel te ontnemen.

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:
Dat vrij technische lijkt me zwaar overdreven maar dat zal voor iedereen anders zijn. Er wordt nergens in uitgelegd hoe ze de simulatie hebben opgezet, welke en hoeveel vrijheidsgraden zijn gebruikt, ... eigenlijk een prul.

Er zitten een aantal opmerkelijkheden in deze studie (daarom geen bewijzen)

Lees de intro eens:
If any good can come from the events of September 11, it would be to understand in detail what damage occurred, how it occurred, and why it occurred. Then, we should be able to create superior structures that will protect life. By simulating the chilling sequence of events, in this detail, we are able to fashion tools that help decision makers in the future to explore potential disasters before they happen.Niet echt de intro van een WETENSCHAPPELIJK onderzoek

De leider van het team (Project Conception - Mete Sozen, Civil Engineering) zat ook in het team dat THE PENTAGON BUILDING PERFORMANCE REPORT heeft geschreven en dat bevestigt de kwaliteit van de simulatie.

Het vliegtuig ...
http://www.cs.purdue.edu/cgvlab/projects/pentagon_files/PlaneCGModel.jpg
... in de simulatie echter ...
http://www.cs.purdue.edu/cgvlab/projects/pentagon_files/PlaneFEAModel.jpg
... zijn de motoren van geen belang ... en ze zeggen het zelf ...
Most of the aircraft structure is light-weight low-mass, and relatively low strength, with the exception of the wheel undercarriage.... de motoren mogen dus worden genegeerd8O

In de simulatie:
houdt men geen rekening met de motoren die qua massa de belangrijkste factor zijn om sporen na te laten buiten de romp
blijkt dat de uitleg van bijvoorbeeld de Franse luchtmachtofficier (Canvas dinsdag 21/08) in verband met het 'dichtplooien' van de vleugels na aanraking van de muur helemaal niet wordt gevolgd.
gaat over de ganse breedte van het vliegtuig (+- 38 m) in het gebouw terwijl het eerste gat geen 6 m breed was. Hou er rekening mee dat het vliegtuig niet loodrecht op het gebouw is ingevlogen waardoor het theoretische gat (op basis van de simulatie) breder zou moeten geweest zijn dan 38 m.
blijft het achtersteven (13 meter hoge achtervleugel = meer dan 3 verdiepingen van het Pentagon) volledig buiten het gebouw terwijl niemand daar iets van terug heeft gezienhttp://www.cs.purdue.edu/cgvlab/projects/pentagon_files/import.jpg

Alweer sterk officieel rapporteermateriaal

Gun
27 augustus 2006, 20:16
OOooh kijk werkgroep zei ook eens iets. Nu wel voor één keer iets waars maar in dit geval geloof ik wel het officiële verhaal omdat ik (deels) het rapport (kritisch) las (moet je ook eens doen).

Wat Gun betreft je mag nu wel zwijgen maar ik wil MINSTENS een uitleg waarom je foute zaken toevoegd aan een bestaand raport en er dan nog eens een reactie op geeft (op dewelke je verderbouwd)?Waar zit de fout?

werkgroep morkhoven
27 augustus 2006, 20:41
Waar zit de fout?Inderdaad, waar zit de fout ? Iederéén kan zeggen dat je ''een fout" maakte of "foute zaken" toevoegt.

democratsteve
27 augustus 2006, 23:19
En als democratsteve het zegt :cheer:
:-)

En hier bekoelde mijn enthoesiasme al meteen. :-(
Hij heeft het niet echt begrepen.
Tja, ik ben dan ook gene "slimme", hé.
En ie journalisten die degenen die de offciele versie NIET geloven de "nonbelievers" of "9/11-sceptici noemen, waarschijnlijk ook niet.
Anyway, het zal mij worst wezen met welke term jij en parci iemand aanspreken die de officiele versie NIET gelooft.
Maar iemand nieuw op het forum (en die logisch denkt) zal onmiddellijk in de war zijn.

TomB
28 augustus 2006, 04:55
Heel interessant Firestone, bedankt om ons de twijfel te ontnemen.

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:
Dat vrij technische lijkt me zwaar overdreven maar dat zal voor iedereen anders zijn. Er wordt nergens in uitgelegd hoe ze de simulatie hebben opgezet, welke en hoeveel vrijheidsgraden zijn gebruikt, ... eigenlijk een prul.

Er zitten een aantal opmerkelijkheden in deze studie (daarom geen bewijzen)

Lees de intro eens:
Niet echt de intro van een WETENSCHAPPELIJK onderzoek

De leider van het team (Project Conception - Mete Sozen, Civil Engineering) zat ook in het team dat THE PENTAGON BUILDING PERFORMANCE REPORT heeft geschreven en dat bevestigt de kwaliteit van de simulatie.

Het vliegtuig ...
http://www.cs.purdue.edu/cgvlab/projects/pentagon_files/PlaneCGModel.jpg
... in de simulatie echter ...
http://www.cs.purdue.edu/cgvlab/projects/pentagon_files/PlaneFEAModel.jpg
... zijn de motoren van geen belang ... en ze zeggen het zelf ...
... de motoren mogen dus worden genegeerd8O

In de simulatie:
houdt men geen rekening met de motoren die qua massa de belangrijkste factor zijn om sporen na te laten buiten de romp
blijkt dat de uitleg van bijvoorbeeld de Franse luchtmachtofficier (Canvas dinsdag 21/08) in verband met het 'dichtplooien' van de vleugels na aanraking van de muur helemaal niet wordt gevolgd.
gaat over de ganse breedte van het vliegtuig (+- 38 m) in het gebouw terwijl het eerste gat geen 6 m breed was. Hou er rekening mee dat het vliegtuig niet loodrecht op het gebouw is ingevlogen waardoor het theoretische gat (op basis van de simulatie) breder zou moeten geweest zijn dan 38 m.
blijft het achtersteven (13 meter hoge achtervleugel = meer dan 3 verdiepingen van het Pentagon) volledig buiten het gebouw terwijl niemand daar iets van terug heeft gezienhttp://www.cs.purdue.edu/cgvlab/projects/pentagon_files/import.jpg

Alweer sterk officieel rapporteermateriaal

By the way, de motoren maken geen deel uit van de structuur van het vliegtuig. Ook: motoren bestaan uit bewegende onderdelen. Van zo'n grote turbine schiet enkel een kern over bij een zware crash (i.e. ergens tegen vliegen ipv buiklanding). De blades van een vliegtuigmotor wegen bijna niets, en kunnen individueel bewegen tov het centrum, dat is omdat je ze individueel moet kunnen balanceren en vervangen zo nodig.

Die kerels van die simulatie zijn juist in hun uitleg.

largo_w
28 augustus 2006, 08:05
Hier mede valt mijn discussie plat.

Hoe het komt ga ik mij niet uitspreken...

maar het is niet erg. laten we verder bouwen op de simulaties...

Gun
28 augustus 2006, 08:48
By the way, de motoren maken geen deel uit van de structuur van het vliegtuig. Ook: motoren bestaan uit bewegende onderdelen. Van zo'n grote turbine schiet enkel een kern over bij een zware crash (i.e. ergens tegen vliegen ipv buiklanding). De blades van een vliegtuigmotor wegen bijna niets, en kunnen individueel bewegen tov het centrum, dat is omdat je ze individueel moet kunnen balanceren en vervangen zo nodig.

Die kerels van die simulatie zijn juist in hun uitleg.Ik maak me sterk dat jij jezelf een beetje een smeerlapke voelt wanneer je dit schrijft.;-)

Motoren zijn weldegelijk aanwezig op en vliegtuig, hebben hun gewicht en vliegen zo ongeveer aan dezelfde snelheid van dat vliegtuig. het feit dat ze wel melding maken van het landingsgestel maar niet van de motoren roept bij jou ook heen vragen op?

Ik denk dat Largo_w met veel plezier voor jou zal berekenen hoeveel druk er wordt uitgevoerd op de muur wanneer zo'n motor (gebruik makend van correct gewicht én afmetingen) aan 850 km/h tegen een muur vliegt.

Largo_w, om het een beetje te vereenvoudigen mag je uitgaan van een loodrechte approach in plaats van de hoek die het vliegtuig eigenlijk heeft gemaakt.

parcifal
28 augustus 2006, 09:43
Motoren zijn weldegelijk aanwezig op en vliegtuig, hebben hun gewicht en vliegen zo ongeveer aan dezelfde snelheid van dat vliegtuig. het feit dat ze wel melding maken van het landingsgestel maar niet van de motoren roept bij jou ook heen vragen op?

Gun, je kan je vraag ivm die simulatie eventueel stellen aan Mete Sozen zelf.


Mete Sozen
Kettelhut Distinguished Prof-Civil Eng
Office: CIVL CIVL G129A / BOWN 1050
Phone: (765) 494-2187
Email: [email protected]

Indien je op een correcte manier een mail stuurt en beleefd vraagt naar bepaalde details ivm die simulatie, krijg je normaliter wel een antwoord van de man.

Laat ons weten wat je ervan leert. ;-)

Turkje
28 augustus 2006, 12:23
http://www.posterplanet.net/images/iwantto.jpg


Meer moet dat niet zijn, believertjes van me !

:lol:

Lex Blanca
28 augustus 2006, 12:36
http://www.posterplanet.net/images/iwantto.jpg


Meer moet dat niet zijn, believertjes van me !

:lol:

Loser.:lol:

democratsteve
29 augustus 2006, 00:34
By the way, de motoren maken geen deel uit van de structuur van het vliegtuig. Ook: motoren bestaan uit bewegende onderdelen. Van zo'n grote turbine schiet enkel een kern over bij een zware crash (i.e. ergens tegen vliegen ipv buiklanding). De blades van een vliegtuigmotor wegen bijna niets, en kunnen individueel bewegen tov het centrum, dat is omdat je ze individueel moet kunnen balanceren en vervangen zo nodig.

Die kerels van die simulatie zijn juist in hun uitleg.
Ja sorry hé Tomb, maar hier bewijs je toch echt dat je niet WIL zien of luisteren naar alles wat niet in het kraam van de officiele versie past.
Gun wil hier enkel aantonen dat (is ook logisch) de motoren zware schade moeten hebben toegebraacht aan diezelfde muur waar de romp is doorgegegaan. Je zou verwachten dat de motoren er door vliegen, he. (zoniet hoe verklaar je dan dan ding dat BINNEN ligt en wat volgens jullie een onderdeel van de motor is?)
En met wat kom jij af?
"Motoren maken geen deel uit van de structuur van een vliegtuig....." :|
en daarom is de simulatie dus correct. :roll:
Tja. Louter theoretish heb je dus weeral gelijk, is't goed?
Maar of ze deel uitmaken van de "structuur" of van hoe jij 't ook zou beschrijven, ze maakten toch wel deel uit van het vliegtuig dat daar zogezegd gercrashed is, of niet???? Daar gaat het om.

Turkje
29 augustus 2006, 10:08
Nu ik eraan denk.

Believers zijn personen die geloven dat ze het beter weten dan experten, ook al kunnen ze geen van allen ook maar enige geloofsbrief terzake voorleggen.

Daarom dat ik believers bekijk als de fanatisch-religieuzen van deze tijd. OK, de "donder en bliksem"-goden uit de oertijd en de "almachtige god" uit de christelijke tijd zijn dan wel verdwenen, maar het geloof van de believers in niet-wetenschappelijke supra-structuren is daarom niet minder gelijkaardig.

exodus
29 augustus 2006, 10:14
Nu ik eraan denk.

Believers zijn personen die geloven dat ze het beter weten dan experten, ook al kunnen ze geen van allen ook maar enige geloofsbrief terzake voorleggen.

Daarom dat ik believers bekijk als de fanatisch-religieuzen van deze tijd. OK, de "donder en bliksem"-goden uit de oertijd en de "almachtige god" uit de christelijke tijd zijn dan wel verdwenen, maar het geloof van de believers in niet-wetenschappelijke supra-structuren is daarom niet minder gelijkaardig.

Het zijn net diegene die vroeger in grote getalen geloven in de Goden en de niet wetenschappelijke supra structuren die door de religieuze elite voorgesteld werden aan het volk, die nu in grote getalen geloven in de onfeilbaarheid en juistheid van het door de wetenschappelijke elite gepropageerde wereldbeeld.

Religie is vervangen door wetenschap. Het einderesultaat is hetzelfde: " All science is merely a means to an end. The means is knowledge. The end is control.”

Lex Blanca
29 augustus 2006, 10:14
Believers zijn personen die geloven dat ze het beter weten dan experten, ook al kunnen ze geen van allen ook maar enige geloofsbrief terzake voorleggen.


Ja,zoals Kevin Ryan.:roll:

largo_w
29 augustus 2006, 14:31
Het zijn net diegene die vroeger in grote getalen geloven in de Goden en de niet wetenschappelijke supra structuren die door de religieuze elite voorgesteld werden aan het volk, die nu in grote getalen geloven in de onfeilbaarheid en juistheid van het door de wetenschappelijke elite gepropageerde wereldbeeld.

Religie is vervangen door wetenschap. Het einderesultaat is hetzelfde: " All science is merely a means to an end. The means is knowledge. The end is control.”

Science investigates religion interprets. Science gives man knowledge which is power religion gives man wisdom which is control.
Martin Luther King, Jr.

KrisKras
29 augustus 2006, 17:26
Believers, nonbelievers, gezeik!!! Hoe noem je dan iemand gelijk mij? Er zijn bepaalde stellingen die ik geloof, andere die ik niet geloof, dan zijn er weer stellingen die ik in twijfel trek maar mogelijk acht, dan zijn er ook stellingen waar ik in twijfel en eerder ook echt in twijfel trek. Waar pas ik dan in in dat believer nonbeliever plaatje, of val ik weer eens uit de boot? ;)

In mijn ogen, het grootste probleem met heel die believer-nonbeliever (zelfde als heel de links-recht gezeik in mn ogen) toestanden, is dat het weer mooi uitkomt voor de mensen die iets willen verbergen. Deel het kamp op in 2, zorg dat iedereen ofwel in het eerste, ofwel in het tweede kamp past. Smijt vervolgens enkele crackhead theoriën bij het believer kamp en ga ervan uit dat elke believer in hetzelfde gelooft, et voila, we zitten waar we nu zitten. Dat mensen dit eens doorkrijgen, gvd! Ik kan me hierin opjagen, zijn we dan gezamelijk zo dom?

Gun
29 augustus 2006, 18:47
Believers, nonbelievers, gezeik!!! Hoe noem je dan iemand gelijk mij? Er zijn bepaalde stellingen die ik geloof, andere die ik niet geloof, dan zijn er weer stellingen die ik in twijfel trek maar mogelijk acht, dan zijn er ook stellingen waar ik in twijfel en eerder ook echt in twijfel trek. Waar pas ik dan in in dat believer nonbeliever plaatje, of val ik weer eens uit de boot? ;)

In mijn ogen, het grootste probleem met heel die believer-nonbeliever (zelfde als heel de links-recht gezeik in mn ogen) toestanden, is dat het weer mooi uitkomt voor de mensen die iets willen verbergen. Deel het kamp op in 2, zorg dat iedereen ofwel in het eerste, ofwel in het tweede kamp past. Smijt vervolgens enkele crackhead theoriën bij het believer kamp en ga ervan uit dat elke believer in hetzelfde gelooft, et voila, we zitten waar we nu zitten. Dat mensen dit eens doorkrijgen, gvd! Ik kan me hierin opjagen, zijn we dan gezamelijk zo dom?U slaat nagels met koppen

largo_w
29 augustus 2006, 20:11
Believers, nonbelievers, gezeik!!! Hoe noem je dan iemand gelijk mij? Er zijn bepaalde stellingen die ik geloof, andere die ik niet geloof, dan zijn er weer stellingen die ik in twijfel trek maar mogelijk acht, dan zijn er ook stellingen waar ik in twijfel en eerder ook echt in twijfel trek. Waar pas ik dan in in dat believer nonbeliever plaatje, of val ik weer eens uit de boot? ;)

In mijn ogen, het grootste probleem met heel die believer-nonbeliever (zelfde als heel de links-recht gezeik in mn ogen) toestanden, is dat het weer mooi uitkomt voor de mensen die iets willen verbergen. Deel het kamp op in 2, zorg dat iedereen ofwel in het eerste, ofwel in het tweede kamp past. Smijt vervolgens enkele crackhead theoriën bij het believer kamp en ga ervan uit dat elke believer in hetzelfde gelooft, et voila, we zitten waar we nu zitten. Dat mensen dit eens doorkrijgen, gvd! Ik kan me hierin opjagen, zijn we dan gezamelijk zo dom?

Allemaal waar!

Gun
29 augustus 2006, 21:16
Believers, nonbelievers, gezeik!!!Indien dit de 3 groepen zijn, bent U dan de zeikerd?;-) Of laten we die rol toch maar aan Largo_w?

KrisKras
30 augustus 2006, 00:33
Indien dit de 3 groepen zijn, bent U dan de zeikerd?;-) Of laten we die rol toch maar aan Largo_w?

indien het zo zou zijn neem ik met plezier de rol van zeikerd op mij :D

democratsteve
30 augustus 2006, 01:35
Nu ik eraan denk.

Believers zijn personen die geloven dat ze het beter weten dan experten, ook al kunnen ze geen van allen ook maar enige geloofsbrief terzake voorleggen.Neen hoor. Ik geloof gewoon andere "experten" dan u.
Trouwens, wat "betweterigheid" betreft moet de ene groep zeker niet onderdoen voor de andere. Lees maar eens wat posts van mensen uit "uw kamp". (oa die van uzelf)8-)
En nu we 't toch over experten hebben.
Tegenstanders van de samenzwering komen, als het over het WTC gaat en de daarbijhorende onbeantwoordde vragen, bijna altijd met het argument, (die van in de Humo deed het ook) dat "als gerenomeerde experts zeggen dat het kon, zij zich daarbij neerleggen.
Wat raar is, NOOIT geven zij ook maar één naam uit die "resum experts" die de officiele versie ondersteunen. Ik had er graag eens een paar gezien.
Ik bedoel daarmee, experts BUITEN diegenen die de rapporten hebben samengesteld. (lees: gesponserd en gekozen door de Bush en co.) Want die kun je moelijk "onafhankelijk" gaan noemen, hé.
Heb jij een lijstje?
Want wij moeten hier altijd maar "bewijzen" en "getuigen" opdissen, en als er dan iets gepost wordt van een "expert", dan wordt hij meteen aan een "grondig" onderzoek" (understatement van jewelste) onderworpen door jullie.
Kunnen we voor de verandering de rollen ens omdraaien en eens zijn hoe "betrouwbaar" jullie "experts" zijn. 8-)
Daarom dat ik believers bekijk als de fanatisch-religieuzen van deze tijd. OK, de "donder en bliksem"-goden uit de oertijd en de "almachtige god" uit de christelijke tijd zijn dan wel verdwenen, maar het geloof van de believers in niet-wetenschappelijke supra-structuren is daarom niet minder gelijkaardig.
Menslief, dat taalgebruik van u ltijd:lol: denkt u nu echt dat u daardoor intelligenter overkomt?:?
Trouwens, je moest eens weten in hoeveel "niet-wetenschappelijke supra-structuren" je moet geloven om de officiele versie staande te houden. 8-)

democratsteve
30 augustus 2006, 01:38
In mijn ogen, het grootste probleem met heel die believer-nonbeliever (zelfde als heel de links-recht gezeik in mn ogen) toestanden, is dat het weer mooi uitkomt voor de mensen die iets willen verbergen. Deel het kamp op in 2, zorg dat iedereen ofwel in het eerste, ofwel in het tweede kamp past. Smijt vervolgens enkele crackhead theoriën bij het believer kamp en ga ervan uit dat elke believer in hetzelfde gelooft, et voila, we zitten waar we nu zitten. Dat mensen dit eens doorkrijgen, gvd! Ik kan me hierin opjagen, zijn we dan gezamelijk zo dom?
Et voila!!
En WIE is het die STEEDS opnieuw de groep in twee wil verdelen?
Juist!

largo_w
30 augustus 2006, 07:30
Et voila!!
En WIE is het die STEEDS opnieuw de groep in twee wil verdelen?
Juist!

Jezelf :-)
kijk maar u begin post van deze draad :-)

Turkje
30 augustus 2006, 12:16
En nu we 't toch over experten hebben.
Tegenstanders van de samenzwering komen, als het over het WTC gaat en de daarbijhorende onbeantwoordde vragen, bijna altijd met het argument, (die van in de Humo deed het ook) dat "als gerenomeerde experts zeggen dat het kon, zij zich daarbij neerleggen.
Wat raar is, NOOIT geven zij ook maar één naam uit die "resum experts" die de officiele versie ondersteunen. Ik had er graag eens een paar gezien.
Ik bedoel daarmee, experts BUITEN diegenen die de rapporten hebben samengesteld. (lees: gesponserd en gekozen door de Bush en co.) Want die kun je moelijk "onafhankelijk" gaan noemen, hé.
Heb jij een lijstje?


U kan gerust eens contact opnemen met Prof. Guido de Roeck of Prof. D. Van Gemert van het Departement Bouwkunde aan de KULeuven om te horen of zij geloven in het in elkaar stuiken van de WTC buildings als gevolg van de (effecten van de) inslagen met de boeings. Ik heb het hen al gevraagd, en weet wat hun antwoord is. Maar ongetwijfeld weet je het toch weer beter dan deze twee proffen :twisted:

http://www.kuleuven.ac.be/kuleuven/

Turkje
30 augustus 2006, 12:17
Menslief, dat taalgebruik van u ltijd:lol: denkt u nu echt dat u daardoor intelligenter overkomt?:?


Het is statistisch waarschijnlijker dat ik gewoonweg een pak intelligenter ben.

:lol: :-P

exodus
30 augustus 2006, 12:25
Het is statistisch waarschijnlijker dat ik gewoonweg een pak intelligenter ben.

:lol: :-P

Waarom?

Lex Blanca
30 augustus 2006, 12:33
Waarom?
Hij zegt en denkt het van zichzelf...en dat is voor de meeste mensen nog steeds hét criterium.:-)

exodus
30 augustus 2006, 12:36
Hij zegt en denkt het van zichzelf...en dat is bij de meeste mensen nog steeds hét criterium.:-)

:lol:

Ik denk niet dat hij zal antwoorden op mijn vraag. Het zou een beetje te belachelijk overkomen wellicht.

democratsteve
31 augustus 2006, 03:04
U kan gerust eens contact opnemen met Prof. Guido de Roeck of Prof. D. Van Gemert van het Departement Bouwkunde aan de KULeuven om te horen of zij geloven in het in elkaar stuiken van de WTC buildings als gevolg van de (effecten van de) inslagen met de boeings. Ik heb het hen al gevraagd, en weet wat hun antwoord is.

http://www.kuleuven.ac.be/kuleuven/
Euh, ik vind in uw link niets terug van de heren.
U bent wel grappig. U beweert iets over wat twee prof van de KU Leuven volgens u hebben gezegd, en vervolgens post u gewoon een link van een homepage van de KU Leuven. :roll:
Some bronvermelding.8-)
Moest exodus eens doen. Er nogal geschaterd worden.
Hoedanook.
Hebben zij een rapport over het WTC gepubliceerd?
Zo ja, kan u dat dan even posten?
Maar ongetwijfeld weet je het toch weer beter dan deze twee proffen :twisted:
Uit wat leid u dat af?
Heb ik hier ergens beweerd "het beter" te weten dan een of andere prof?? :roll:

democratsteve
31 augustus 2006, 03:10
Het is statistisch waarschijnlijker dat ik gewoonweg een pak intelligenter ben.

:lol: :-P
Dat kan best zo zijn, maar als u zo intelligent bent als uzelf zo graag wil doen geloven, dan zou u moeten wéten dat "iets niet of wel weten", niks te maken heeft met intelligentie, maar dat daar andere criteria voor gelden.
En wat wéét jij nu over 9/11 in vergelijking met mij??? 8-)

largo_w
31 augustus 2006, 05:56
Euh, ik vind in uw link niets terug van de heren.
U bent wel grappig. U beweert iets over wat twee prof van de KU Leuven volgens u hebben gezegd, en vervolgens post u gewoon een link van een homepage van de KU Leuven. :roll:
Some bronvermelding.8-)
Moest exodus eens doen. Er nogal geschaterd worden.
Hoedanook.
Hebben zij een rapport over het WTC gepubliceerd?
Zo ja, kan u dat dan even posten?

Uit wat leid u dat af?
Heb ik hier ergens beweerd "het beter" te weten dan een of andere prof?? :roll:

beste,

u gaat een rake post zomaar te niet doen door zijn bronvermelding van de kuleuven in vraag te stellen. Ik raad u aan gewoon even verder te zoeken op de site (hij zit verdomd goed in elkaar) en dan gewoon eens te doen wat Turkje voorstelt in de plaats van zijn post in het belachelijke te trekken.

hebben zij een rapport gepubliceerd...hmmmm.
Wat u moest doen is het hen persoonlijk vragen (of het mogelijk was...) niet azen op een rapport (dat u toch in twijfel zal trekken).

Dit alles is gebaseerd op "het beter" weten dan gelijk wie...Anders hebben al deze posts over 9/11 en nwo geen zin; nietwaar?

groeten

largo_w

Heftruck
31 augustus 2006, 07:01
beste,

u gaat een rake post zomaar te niet doen door zijn bronvermelding van de kuleuven in vraag te stellen. Ik raad u aan gewoon even verder te zoeken op de site (hij zit verdomd goed in elkaar) en dan gewoon eens te doen wat Turkje voorstelt in de plaats van zijn post in het belachelijke te trekken.

hebben zij een rapport gepubliceerd...hmmmm.
Wat u moest doen is het hen persoonlijk vragen (of het mogelijk was...) niet azen op een rapport (dat u toch in twijfel zal trekken).

Dit alles is gebaseerd op "het beter" weten dan gelijk wie...Anders hebben al deze posts over 9/11 en nwo geen zin; nietwaar?

groeten

largo_w

Exacte bronvermelding is belangrijk. Zoals hierboven reeds gezegd, jullie zouden exodus nogal eens aanvallen mocht hij geen exacte bron geven. Maar gezien het om iemand gaat die u steunt is het allemaal geen probleem?

:roll: :evil:

exodus
31 augustus 2006, 08:15
Euh, ik vind in uw link niets terug van de heren.
U bent wel grappig. U beweert iets over wat twee prof van de KU Leuven volgens u hebben gezegd, en vervolgens post u gewoon een link van een homepage van de KU Leuven. :roll:
Some bronvermelding.8-)
Moest exodus eens doen. Er nogal geschaterd worden.
Hoedanook.
Hebben zij een rapport over het WTC gepubliceerd?
Zo ja, kan u dat dan even posten?


Mss nog even vragen of ze peer -reviewed papers over WTC gepubliceerd hebben. :-)

Turkje
31 augustus 2006, 12:56
Euh, ik vind in uw link niets terug van de heren.

Ik weet dat "surfen" lastig kan zijn, maar op de KULeuven website staat een link "personeel", en daar kan je dus.. jawel... namen van personeelsleden invullen om hun emailadres en tel. nr. terug te vinden. Straf hé.


U bent wel grappig. U beweert iets over wat twee prof van de KU Leuven volgens u hebben gezegd, en vervolgens post u gewoon een link van een homepage van de KU Leuven. :roll:
Some bronvermelding.8-)


U bent wel grappig. Duidelijk te lui om te leren en nog duidelijker niet gespeend van enige vorm van arrogantie gelooft u natuurlijk geen fluit van mijn beweringen, en op mijn vriendelijk schrijven om het dan zélf eens te vragen aan de experts ter zake, geeft u vanzelfsprekend geen gevolg. Wie hiermee zijn eigen failliet bewijst, laat ik aan u over om te oordelen.

parcifal
31 augustus 2006, 13:32
Mss nog even vragen of ze peer -reviewed papers over WTC gepubliceerd hebben. :-)
Nu gij er toch over begint, hoe vordert dat met een van uw goeroe's zijn paper?

Is Steven E. Jones zijn spul nu eindelijk bijna klaar voor publicatie in een ernstig wetenschappelijk journal of gaat hij gewoon zoals Griffin, Messyan et. al. fictie schrijven en openlijk voor de poen gaan? 8-)

parcifal
31 augustus 2006, 13:37
En wat wéét jij nu over 9/11 in vergelijking met mij??? 8-)

Steve, dat jij veel details kent, daar discussieren we niet over.
Maar wie was het ook al weer aan wie ik een tijd terug moest uitleggen hoe dat nu juist zat met druk (psi vs bar), krachtverdeling etc. betreffende het WTC? (fysica voor 15-jarigen) 8-)

exodus
31 augustus 2006, 13:37
Nu gij er toch over begint, hoe vordert dat met een van uw goeroe's zijn paper?

Is Steven E. Jones zijn spul nu eindelijk bijna klaar voor publicatie in een ernstig wetenschappelijk journal of gaat hij gewoon zoals Griffin, Messyan et. al. fictie schrijven en openlijk voor de poen gaan? 8-)

Hier een nieuwe site met peer-reviewed papers:

http://www.journalof911studies.com/

Firestone
31 augustus 2006, 13:56
Hier een nieuwe site met peer-reviewed papers:

http://www.journalof911studies.com/Een "peer-reviewed journal" opgericht door Jones ! :lol:
D**r zal hij zijn "paper" inderdaad kwijt kunnen!

Ik ga ook eens een peer-reviewed journal oprichten se!
parcifal mag mee in het redactie-comité.

(Je begrijpt er echt niets van, hé, van de wetenschappelijke methode. :|)

exodus
31 augustus 2006, 13:58
Een "peer-reviewed journal" opgericht door Jones ! :lol:
D**r zal hij zijn "paper" inderdaad kwijt kunnen!

Ik ga ook eens een peer-reviewed journal oprichten se!
parcifal mag mee in het redactie-comité.

(Je begrijpt er echt niets van, hé, van de wetenschappelijke methode. :|)

Jawel hoor, maar ik ben me ervan bewust dat je niet te star mag zijn, m.a.w , je kan het zover doordrijven dat je enkel nog ziet wat je wil zien, onder het mom van de "wetenschappelijke methode".

Een aan peer review zijn er ook serieuze nadelen verbonden, dat heb ik al eens gepost.

Gun
31 augustus 2006, 13:58
(Je begrijpt er echt niets van, hé, van de wetenschappelijke methode. :|)Sta me toe ff te glimlachen;-)

parcifal
31 augustus 2006, 14:00
Een "peer-reviewed journal" opgericht door Jones ! :lol:
D**r zal hij zijn "paper" inderdaad kwijt kunnen!

Ik ga ook eens een peer-reviewed journal oprichten se!
parcifal mag mee in het redactie-comité.

(Je begrijpt er echt niets van, hé, van de wetenschappelijke methode. :|)

Ik lag ondertussen ook al te krullen van het lachen (na de oorspronkelijke verwondering, uiteraard).

Ik ga binnenkort ook een paper schrijven over het nageslacht dat ontsproot uit een wilde ontmoeting tussen het monster van Loch Ness en de Yeti, wil jij dat peer-reviewen, Firestone? ;-)

MURRAY
31 augustus 2006, 15:50
U kan gerust eens contact opnemen met Prof. Guido de Roeck of Prof. D. Van Gemert van het Departement Bouwkunde aan de KULeuven om te horen of zij geloven in het in elkaar stuiken van de WTC buildings als gevolg van de (effecten van de) inslagen met de boeings. Ik heb het hen al gevraagd, en weet wat hun antwoord is. Maar ongetwijfeld weet je het toch weer beter dan deze twee proffen :twisted:

http://www.kuleuven.ac.be/kuleuven/

Kan je die mails hier plaatsen? Of gewoon zeggen wat de vraag was en wat hun exacte antwoord was? Ik ben wel benieuwd.

Turkje
31 augustus 2006, 17:06
Kan je die mails hier plaatsen? Of gewoon zeggen wat de vraag was en wat hun exacte antwoord was? Ik ben wel benieuwd.

Ik heb het genoegen deze heren persoonlijk te kennen :-)

Vraag: "Is het mogelijk dat die flatgebouwen instorten na zo'n vliegtuigcrash?"
Antwoord: "Ja!".

Wat had ge anders gedacht. :roll:

exodus
31 augustus 2006, 17:17
Ik heb het genoegen deze heren persoonlijk te kennen :-)

Vraag: "Is het mogelijk dat die flatgebouwen instorten na zo'n vliegtuigcrash?"
Antwoord: "Ja!".

Wat had ge anders gedacht. :roll:

So what, wetenschappers kunnen een van de meest gesloten mensen zijn.

Gun
31 augustus 2006, 17:24
Ik heb het genoegen deze heren persoonlijk te kennen :-)

Vraag: "Is het mogelijk dat die flatgebouwen instorten na zo'n vliegtuigcrash?"
Antwoord: "Ja!".

Wat had ge anders gedacht. :roll:Straf ... meer dan een miljard mensen heeft het live op TV gezien, 't zou wel heel dom zijn van uw experts om op die vraag neen te antwoorden ... waar gaan we naartoe, waar gaan we naar toe?

largo_w
31 augustus 2006, 20:35
Straf ... meer dan een miljard mensen heeft het live op TV gezien, 't zou wel heel dom zijn van uw experts om op die vraag neen te antwoorden ... waar gaan we naartoe, waar gaan we naar toe?

ok dit snap ik niet...
Als er twee professoren uit het vakgebied worden gevraagd of het mogelijk is en zij antwoorden ja gaat het niet...
Als een professor psychologie gaat zeggen dat 9/11 een inside job is geloven we hem wel.

Help mij want ik geloof dat er iets mis is...

Trouwens waarom zou het dom zijn nee te antwoorden? Die profs hebben ook een vrije meningsuiting en in prive kringen dan nog...

Waar we naartoe gaan is meer en meer dwaze ontkenningen van u komende...

Gun
31 augustus 2006, 20:49
ok dit snap ik niet...
Als er twee professoren uit het vakgebied worden gevraagd of het mogelijk is en zij antwoorden ja gaat het niet...
Als een professor psychologie gaat zeggen dat 9/11 een inside job is geloven we hem wel.

Help mij want ik geloof dat er iets mis is...

Trouwens waarom zou het dom zijn nee te antwoorden? Die profs hebben ook een vrije meningsuiting en in prive kringen dan nog...

Waar we naartoe gaan is meer en meer dwaze ontkenningen van u komende...Allez, vooruit met de geit:roll:

De vraag al eens gelezen? Vraag: "Is het mogelijk dat die flatgebouwen instorten na zo'n vliegtuigcrash?"Ik weet niet waar jij zat op 11 september zowat 5 jaar geleden, maar ik heb live het 2-de vliegtuig in de toren zien rammen en heb logischerwijs de rest van de dagen de gebeurtenissen van nabij gevolgd.

Dus JA is het antwoord!

Die professor gaat heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel wat verder dan dat stupide vraagje met ja of neen beantwoorden maar daar sta jij niet bij stil. Voor die professor is het niet simpelweg een ja of een neen.

Waarschijnlijk heb je de complete video nog niet gezien.

Het zou verdomd dom zijn om neen te antwoorden, meer dan een miljard mensen spreken U onmiddellijk tegen want ze zijn verdomd toch tegen de grond gegaan, neen?

Is deze vraag gesteld:
Is het mogelijk dat die flatgebouwen instorten na zo'n vliegtuigcrash alleen door de inslag van de vliegtuigen en de daarop volgende brand(-jes)?
Waren er andere factoren noodzakelijk?
....

largo_w
31 augustus 2006, 20:57
Allez, vooruit met de geit:roll:

De vraag al eens gelezen?Ik weet niet waar jij zat op 11 september zowat 5 jaar geleden, maar ik heb live het 2-de vliegtuig in de toren zien rammen en heb logischerwijs de rest van de dagen de gebeurtenissen van nabij gevolgd.

Dus JA is het antwoord!

Die professor gaat heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel wat verder dan dat stupide vraagje met ja of neen beantwoorden maar daar sta jij niet bij stil. Voor die professor is het niet simpelweg een ja of een neen.

Waarschijnlijk heb je de complete video nog niet gezien.

Het zou verdomd dom zijn om neen te antwoorden, meer dan een miljard mensen spreken U onmiddellijk tegen want ze zijn verdomd toch tegen de grond gegaan, neen?

Is deze vraag gesteld:
Is het mogelijk dat die flatgebouwen instorten na zo'n vliegtuigcrash alleen door de inslag van de vliegtuigen en de daarop volgende brand(-jes)?
Waren er andere factoren noodzakelijk?
....

En we blijven mierenneuken...
Stuur een mailtje dan weten we het direct...(of schrikken echte experts u af?)
Ik heb dan in m'n vorig antwoord ook de professor psucho niet in vraag gesteld (laat ik over aan anderen)...

democratsteve
31 augustus 2006, 22:45
Steve, dat jij veel details kent, daar discussieren we niet over.
Maar wie was het ook al weer aan wie ik een tijd terug moest uitleggen hoe dat nu juist zat met druk (psi vs bar), krachtverdeling etc. betreffende het WTC? (fysica voor 15-jarigen) 8-):roll: :roll: :roll:
Jezus.
IK heb tenminste geen probleem om toe te geven dat ik iets niet WEET.
En wat doe ik dan? Ik VRAAG het aan iemand die het wél kan weten!!
Is dat dan niet"verstandig" soms?
Misschien zou JIJ dat beter ook eens doen.
Maar jij wéét al ALLES, hé.
Kijk parci, je weet dat ik je zelfs een beetje als een "vriend" beschouw op dit forum. Daarom dat ik een HOOP van uw beweringen regarding het WTC die WERKELIJK totale onzin zijn, laat passeren. Het zou oh zo makkelijk zijn om u belachelijk te maken met sommige van uw schattingen (vooral wanneer je cijfers gebruikt) en veronderstellingen, maar ik doe dat dus niet!
Doch, indien je ook tegen mij (je herinnert m'n pb's toch nog, en wat je beloofd had?) opnieuw dat badinerende toontje gaat aanslaan, ga ik die dingen niet meer laten passeren. Oke?

democratsteve
31 augustus 2006, 22:54
Straf ... meer dan een miljard mensen heeft het live op TV gezien, 't zou wel heel dom zijn van uw experts om op die vraag neen te antwoorden ... waar gaan we naartoe, waar gaan we naar toe?
Dat was ik net ook aan 't denken.
Natuurlijk moet je JA antwoorden op de vraag. (wanneer ze zo wordt gesteld, hé)
Stel de volgende vraag:
Is het MOGELIJK dat explosieven die gebouwen hebben doen instorten?
Daarop is het antwoord toch òòk, "JA"! :roll:

Sfax
31 augustus 2006, 23:31
Aangezien het hier voor sommige mensen wat moeilijk is om even te zoeken:

Guido de Roeck

http://cwisdb.cc.kuleuven.ac.be/persdb-bin/persdb?lang=N&oproep=persoon&fnaam=00010690&ingelogd=1

En D. Van Gemert
http://persdb.cwis.kuleuven.ac.be/persdb-bin/persdb?oproep=persoon&lang=N&fnaam=Van+Gemert&vnaam=Dionys

Inclusief foto, mail, en telefoon.

parcifal
1 september 2006, 08:30
:roll: :roll: :roll:
Jezus.
IK heb tenminste geen probleem om toe te geven dat ik iets niet WEET.
En wat doe ik dan? Ik VRAAG het aan iemand die het wél kan weten!!
Is dat dan niet"verstandig" soms?
Misschien zou JIJ dat beter ook eens doen.
Maar jij wéét al ALLES, hé.
Kijk parci, je weet dat ik je zelfs een beetje als een "vriend" beschouw op dit forum. Daarom dat ik een HOOP van uw beweringen regarding het WTC die WERKELIJK totale onzin zijn, laat passeren. Het zou oh zo makkelijk zijn om u belachelijk te maken met sommige van uw schattingen (vooral wanneer je cijfers gebruikt) en veronderstellingen, maar ik doe dat dus niet!
Doch, indien je ook tegen mij (je herinnert m'n pb's toch nog, en wat je beloofd had?) opnieuw dat badinerende toontje gaat aanslaan, ga ik die dingen niet meer laten passeren. Oke?

Steve, die toon van mij was een onmiddelijk en uitsluitend gevolg van jouw denigrerende toon in deze post (http://forum.politics.be/showpost.php?p=1938100&postcount=114) tegen Turkje , iemand die ik wel apprecieer en acht.

Bovendien gebruikte ook ik (net als jij) een smiley, ten teken dat je dat niet zo ernstig moet opvatten.

We hebben allemaal onze mindere posts, nietwaar. ;-)

Turkje
1 september 2006, 10:27
Waar onze waarde believers natuurlijk niet bij stilstaan, is het feit dat ernstige wetenschappers op een vraag binnen hun vakgebied niet zomaar "ja" antwoorden "voor de lol", maar omdat een positief antwoord ondersteunt wordt door wetenschappelijk aanvaardbare veronderstellingen. Het is dan ook niet te verwonderen dat dit positief antwoord ook zijn weerklank heeft gevonden in de vakliteratuur. Hierbij, nogmaals, enkele referenties.

Title: Structural responses of world trade center under aircraft attacks
Author(s): Omika Y, Fukuzawa E, Koshika N, Morikawa H, Fukuda R
Source: JOURNAL OF STRUCTURAL ENGINEERING-ASCE 131 (1): 6-15 JAN 2005
Document Type: Article
Language: English
Cited References: 6 Times Cited: 0
Abstract: At the September 11, 2001, terrorist attacks on the New York World Trade Center (WTC) Towers, extensive structural damage, including localized collapse, occurred at several floor levels directly impacted by the aircraft. Despite this massive localized damage, each structure remained standing for approximately 1 h or 1 h 30 min. Although the damage to the beams and columns in the perimeter tube of each tower were clarified in the published ASCE/FEMA report, the damage to the floor system and inner core columns were not estimated. The purpose of this study is to determine why the towers remained standing after impact through several analytical studies, including impact analyses using a simplified model to estimate the overall damage, a rigorous finite element model to estimate the local damage, and stress analyses after some structural members are lost. The results of the stress analyses show why both buildings did not collapse immediately after impact, and WTC2 collapsed sooner than WTC1.
Addresses: Omika Y (reprint author), Kajima Corp, Architectural Design Div, Minato Ku, KI Bldg,6-5-30 Akasaka, Tokyo, 1078502 Japan
Kajima Corp, Architectural Design Div, Minato Ku, Tokyo, 1078502 Japan
Kajima Corp, IT Solut Dept, Minato Ku, Tokyo, 1078502 Japan
Publisher: ASCE-AMER SOC CIVIL ENGINEERS, 1801 ALEXANDER BELL DR, RESTON, VA 20191-4400 USA
Subject Category: CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY; ENGINEERING, CIVIL
IDS Number: 880UP

ISSN: 0733-9445


Title: Impact of the Boeing 767 aircraft into the World Trade Center
Author(s): Karim MR, Fatt MSH
Source: JOURNAL OF ENGINEERING MECHANICS-ASCE 131 (10): 1066-1072 OCT 2005
Document Type: Article
Language: English
Cited References: 12 Times Cited: 0
Abstract: A numerical simulation of the aircraft impact into the exterior columns of the World Trade Center (WTC) was done using LS-DYNA. For simplification, the fuselage was modeled as a thin-walled cylinder, the wings were modeled as box beams with a fuel pocket, and the engines were represented as rigid cylinders. The exterior columns of the WTC were represented as box beams. Actual masses, material properties and dimensions of the Boeing 767 aircraft and the exterior columns of the WTC were used in this analysis. It was found that about 46% of the initial kinetic energy of the aircraft was used to damage columns. The minimum impact velocity of the aircraft to just penetrate the exterior columns would be 130 m/s. It was also found that a Boeing 767 traveling at top speed would not penetrate exterior columns of the WTC if the columns were thicker than 20 mm.
Author Keywords: aircraft; New York; New York City; buildings; high-rise; simulation; terrorism; columns
KeyWords Plus: CENTER COLLAPSE; TOWERS
Addresses: Fatt MSH (reprint author), Univ Akron, Dept Mech Engn, Akron, OH 44325 USA
Univ Akron, Dept Mech Engn, Akron, OH 44325 USA
E-mail Addresses: [email protected]
Publisher: ASCE-AMER SOC CIVIL ENGINEERS, 1801 ALEXANDER BELL DR, RESTON, VA 20191-4400 USA
Subject Category: ENGINEERING, MECHANICAL
IDS Number: 967MN

ISSN: 0733-9399


Title: Application of computer simulation technology for structure analysis in disaster
Author(s): Lu XZ, Yang N, Jiang JJ
Source: AUTOMATION IN CONSTRUCTION 13 (5): 597-606 SEP 2004
Document Type: Article
Language: English
Cited References: 22 Times Cited: 0
Abstract: With the development of mechanics and computer technology, computer simulation has become an important tool in the structure analysis and design. Especially when the structures are under disaster load such as blast, penetration, impact of collapse or typhoon, it is difficult to analyze with test method, while the advantages of computer simulation method such as safe, efficient and cheap, are shown obviously in these problems. Various simulation systems are classified and discussed in this paper generally. And four practical examples are presented to demonstrate the function of simulation system. The first one is the analysis for the safety of blast-resist-doors under blast load. The second one is the study on new earth-penetration-weapons. The third one is the simulation on the collapse of World Trade Center (WTC) in New York. And the forth one is the real-time display system for bridge under typhoon. These examples are used to illuminate the advantage of computer simulation technology on disaster load conditions and emphasis some problems in the simulation. (C) 2004 Published by Elsevier B.V.
Author Keywords: simulation; disaster; dynamic FEA
Addresses: Jiang JJ (reprint author), Tsing Hua Univ, Dept Civil Engn, Beijing, 100084 Peoples R China
Tsing Hua Univ, Dept Civil Engn, Beijing, 100084 Peoples R China
E-mail Addresses: [email protected]
Publisher: ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, 1000 AE AMSTERDAM, NETHERLANDS
Subject Category: CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY; ENGINEERING, CIVIL
IDS Number: 845ZS

ISSN: 0926-5805Voor de geïntereseerden kan ik er nog wel een paar opsnorren.

Turkje
1 september 2006, 10:29
Zelfs de conclusies van FEMA rapporten zijn gepubliceerd in peer-reviewed journals en hebben dus de kritische test kunnen doorstaan. Het staat Alex Jones et al. natuurlijk vrij om deze artikels van antwoord te dienen en te laten publiceren in hetzelfde journal.

Title: Lessons learned on improving resistance of buildingsto terrorist attacks
Author(s): Corley WG
Source: JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES 18 (2): 68-78 MAY 2004
Document Type: Article
Language: English
Cited References: 9 Times Cited: 0
Abstract: This paper presents some findings of the FEMA and SEI/ASCE sponsored studies of structural performance of New York's World Trade Center (WTC) following the attacks of September 11, 2001, and the Murrah Building following the April 19, 1995, Oklahoma City bombing. The WTC collapses were caused not by aircraft impact alone but by the combination of impact and the resulting fire that weakened structural members and connections. On the other hand, the Murrah Building collapsed as a direct result of the blast. Although these studies call for further research in a number of areas, this report summarizes some of the lessons learned.
Author Keywords: structural reliability; New York; New York City; terrorism; collapse; Oklahoma; blasting; explosion
Addresses: Corley WG (reprint author), Construct Technol Labs Inc, 5400 Old Orchard Rd, Skokie, IL 60077 USA
Construct Technol Labs Inc, Skokie, IL 60077 USA
World Trade Ctr, FEMA & SEI ASCE Bldg Performance Study Team, New York, NY USA
Publisher: ASCE-AMER SOC CIVIL ENGINEERS, 1801 ALEXANDER BELL DR, RESTON, VA 20191-4400 USA
Subject Category: CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY; ENGINEERING, CIVIL
IDS Number: 814EU

ISSN: 0887-3828

Turkje
1 september 2006, 10:31
En over het de aanwezigheid van radioactieve elementen in de puinen van het WTC zijn ook al papers gepubliceerd (daar gaat de "mini-nuke" theorie...).

Title: Study of traces of tritium at the World Trade Center
Author(s): Semkow TM, Hafner RS, Parekh PP, Wozniak GJ, Haines DK, Husain L, Rabun RL, Williams PG
Source: RADIOANALYTICAL METHODS IN INTERDISCIPLINARY RESEARCH ACS SYMPOSIUM SERIES 868: 218-234 2004
Document Type: Review
Language: English
Cited References: 49 Times Cited: 0
Abstract: Traces of tritiated water (HTO) were detected at the World Trade Center (WTC) ground zero after the 9/11/01 terrorist attack. A water sample from the WTC sewer, collected on 9/13/01, contained 0.164+/-0.074 (2sigma) nCi/L of HTO. A split water sample, collected on 9/21/01 from the basement of WTC Building 6, contained 3.53+/-0.17 and 2.83+/-0.15 nCi/L, respectively. These results are well below the levels of concern to human exposure. Several water and vegetation samples were analyzed from sites outside ground zero, located in Manhattan, Brooklyn, Queens, and the Kensico and Croton Reservoirs. No HTO above the background was found in those samples. Tritium radioluminescent (RL) devices were investigated as possible sources of the traces of tritium at ground zero. It was determined that the two Boeing 767 aircraft that hit the Twin Towers contained a combined 34 Ci of tritium at the time of impact in their emergency exit signs. There is also evidence that many weapons from law enforcement were present and destroyed at WTC. Such weaponry contains by design tritium sights. The fate and removal of tritium from ground zero were investigated, taking into consideration tritium chemistry and water flow originating from the fire fighting, rain, as well as leaks from the Hudson River and broken mains. A box model was developed to describe the above scenario. The model is consistent with instantaneous oxidation of the airplane tritium in the jet-fuel explosion, deposition of a small fraction of HTO at ground zero, and water-flow controlled removal of HTO from the debris. The model also suggests that tritium from the weapons would be released and oxidized to HTO at a much slower rate in the lingering fires at ground zero.
KeyWords Plus: TRITIATED-WATER; SORPTION
Addresses: Semkow TM (reprint author), New York State Dept Hlth, Wadsworth Ctr, Albany, NY 12201 USA
New York State Dept Hlth, Wadsworth Ctr, Albany, NY 12201 USA
SUNY Albany, Sch Publ Hlth, Albany, NY 12201 USA
Lawrence Livermore Natl Lab, Fiss Energy & Syst Safety Program, Livermore, CA 94551 USA
Univ Calif Berkeley, Lawrence Berkeley Lab, Div Nucl Sci, Berkeley, CA 94720 USA
Westinghouse Savannah River Co, Tritium Engn Dept, Aiken, SC 29808 USA
Univ Calif Berkeley, Lawrence Berkeley Lab, Phys Biosci Div, Berkeley, CA 94720 USA
Publisher: AMER CHEMICAL SOC, 1155 SIXTEENTH ST NW, WASHINGTON, DC 20036 USA
Subject Category: CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY
IDS Number: BY28F

ISSN: 0097-6156

Lex Blanca
1 september 2006, 11:06
En over het de aanwezigheid van radioactieve elementen in de puinen van het WTC zijn ook al papers gepubliceerd (daar gaat de "mini-nuke" theorie...).Ik denk niet dat de mini-nuke theorie veel aanhangers had.Hier werd deze in elk geval niet besproken sinds erg lang.Onder meer Steven Jones verklaart (in zijn paper meen ik) dat bij de metingen niet genoeg radioactiviteit opgemeten werd.

largo_w
1 september 2006, 12:35
Ik denk niet dat de mini-nuke theorie veel aanhangers had.Hier werd deze in elk geval niet besproken sinds erg lang.Onder meer Steven Jones verklaart (in zijn paper meen ik) dat bij de metingen niet genoeg radioactiviteit opgemeten werd.

Ja dat zou mij ook verwonderen radioactiviteit...Vond al raar dat dit werd aangehaald...

Nu nog opmerkingen over de andere posts...(vb. over de simulaties)

Turkje
1 september 2006, 12:55
Dat was ik net ook aan 't denken.
Natuurlijk moet je JA antwoorden op de vraag. (wanneer ze zo wordt gesteld, hé)
Stel de volgende vraag:
Is het MOGELIJK dat explosieven die gebouwen hebben doen instorten?
Daarop is het antwoord toch òòk, "JA"! :roll:

Natuurlijk moet je JA antwoorden op die vraag? Denk jij dan ook dat louter door de vliegtuigcrash en daaropvolgende brand, de WTC buildings zouden kunnen instorten? Dat is nieuw !! Ik zou zelfs zeggen: dat is een fameuze doorbraak !! :-P

Turkje
1 september 2006, 12:56
Ja dat zou mij ook verwonderen radioactiviteit...Vond al raar dat dit werd aangehaald...


Sorry, maar ik heb de "zeer boeiende" discussies al een half jaar niet meer gevolgd (verandering van spijs etc.). Ik weet wel dat o.a. exodus vroeger de mini-nuke theorie als een haalbare kaart verdedigde. Daarom dus.

Jantje
2 september 2006, 20:38
Allez, vooruit met de geit:roll:

De vraag al eens gelezen?Ik weet niet waar jij zat op 11 september zowat 5 jaar geleden, maar ik heb live het 2-de vliegtuig in de toren zien rammen en heb logischerwijs de rest van de dagen de gebeurtenissen van nabij gevolgd.

Dus JA is het antwoord!

Die professor gaat heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel wat verder dan dat stupide vraagje met ja of neen beantwoorden maar daar sta jij niet bij stil. Voor die professor is het niet simpelweg een ja of een neen.

Waarschijnlijk heb je de complete video nog niet gezien.

Het zou verdomd dom zijn om neen te antwoorden, meer dan een miljard mensen spreken U onmiddellijk tegen want ze zijn verdomd toch tegen de grond gegaan, neen?

Is deze vraag gesteld:
Is het mogelijk dat die flatgebouwen instorten na zo'n vliegtuigcrash alleen door de inslag van de vliegtuigen en de daarop volgende brand(-jes)?
Waren er andere factoren noodzakelijk?
....

Het antwoord is JA , want dit was geen gewoon simpel brandje. vbmenu_register("postmenu_1939189", true);

Gun
2 september 2006, 21:20
Het antwoord is JA Een, geluk dat U ja antwoordt, meer dan een miljard mensen, waaronder ikzelf, zouden U tegenspreken

Jantje
2 september 2006, 21:46
Een, geluk dat U ja antwoordt, meer dan een miljard mensen, waaronder ikzelf, zouden U tegenspreken

Maar ik ga niet akkoord dat er andere dingen nodig waren dan deze welke anders altijd in de torens aanwezig waren.

Dus mijn antwoord op de eerste vraag is Ja

Waren er andere factoren die een rol speelde hier, ook daarop moet ik Ja antwoorden

Waren hier factoren nodig die zich onder normale omstandigheden niet in de torens hadden mogen bevinden, zoals springstoffen of brandversneller. NEE , die waren niet nodig.

Gun
2 september 2006, 22:42
Maar ik ga niet akkoord dat er andere dingen nodig waren dan deze welke anders altijd in de torens aanwezig waren.

Dus mijn antwoord op de eerste vraag is Ja

Waren er andere factoren die een rol speelde hier, ook daarop moet ik Ja antwoorden

Waren hier factoren nodig die zich onder normale omstandigheden niet in de torens hadden mogen bevinden, zoals springstoffen of brandversneller. NEE , die waren niet nodig. What about WTC 7?

Jantje
2 september 2006, 22:44
What about WTC 7?

Uitgelegt op ander item.

Turkje
4 september 2006, 11:10
Even "uppen", want je weet nooit of onze waarde believers al dan niet de moeite hebben genomen om objectieve experts te raadplegen ivm hun bevindingen naar de "mysterieuze" gebeurtenissen op 9/11.

Wij wachten... en wachten... en wachten...

democratsteve
5 september 2006, 01:32
Even "uppen", want je weet nooit of onze waarde believers al dan niet de moeite hebben genomen om objectieve experts te raadplegen ivm hun bevindingen naar de "mysterieuze" gebeurtenissen op 9/11.

Wij wachten... en wachten... en wachten...
Euh, ik heb in twee jaar tijd het verslag gelezen van zowat elke (objectief of niet, wie zal het zeggen) persoon die iets over de instorting van het WTC heeft geschreven. Daar zijn erbij die het tegenovergestelde beweren van u.
Nu had ik graag van u geweten: wat is uw maatstaf in het beoordelen van al die mensen. Diegen die zeggen wat ik denk hebben gelijk en die anderen zijn idioten, of wat?
Trouwens, IK héb uw prof gecontacteerd. (onder dezelfde naam die ik hier gebruik, dus als jij zegt dat je 'm persoonlijk kent (whoeeeee, Turkje ként een PROF!!) kan je het hem vragen.
Dit is wat hij mij heeft verteld.

"Ik vrees dat zonder 'exacte gegevens' elke simulatie gedoemd is om speculatief te zijn."
Dat is eigelijk voor mij al voldoende, weet je.
"
Mij lijkt de meest pausibele verklaring: 'verweking' van de vakwerkliggers (van de vloerconstructie) dus wegvallen van de 'kniksteun' van de kolommen die uiteindelijk (mede door het gevolg van de hoge temperaturen) gaan bezwijken (knikken). Nadien het (dynamisch) impakt effekt van de enorme bewegende massa boven de getroffen verdiepingen...."
Vriendelijke groet,

Professor Guido De Roeck"
Goeie ouwe Guido gelooft nog steeds de befaamde "pannenkoekentheorie", iets waar zelfs die van NIst al zijn afgestapt.
Hij moet dringend eens een update doen.
Maar d*t heb ik 'm niet verteld hoor. Doe jij dat maar, hij is immers uw "vriend" ;-)

Turkje
5 september 2006, 10:08
Euh, ik heb in twee jaar tijd het verslag gelezen van zowat elke (objectief of niet, wie zal het zeggen) persoon die iets over de instorting van het WTC heeft geschreven. Daar zijn erbij die het tegenovergestelde beweren van u. Nu had ik graag van u geweten: wat is uw maatstaf in het beoordelen van al die mensen.

Het is nogal logisch wat mijn maatstaf is: iedere knul met een keyboard kan eender wat 'ie wil ongecontroleerd op een website zwieren. Da's dus geen maatstaf. Ook het aantal knullen met keyboard die een bepaalde theorie verspreiden is geen maatstaf. De publicatie van de theorie van die knullen in peer-reviewde wetenschappelijke vakliteratuur is de enige objectivering waarvan sprake kan zijn. Da's dus de maatstaf.

Nu mijn vragen aan u: Hebt ge dan ook de moeite gedaan om de wetenschappelijke papers te lezen waarvan ik hierboven de abstract heb geciteerd? Hebt ge dan ook de moeite gedaan om te zien of er wetenschappelijke papers bestaan die het tegendeel bewezen? Wat leidt ge uit al deze resultaten af? En wie gelooft gij? De knullen met keyboard, of de wetenschappers? Maar ik ken uw antwoord op deze vraag al: want aan uw vervolg hier beneden te horen, weet gij als zelfverklaarde doctor in de 9/11-ologie het blijkbaar toch veel beter, is het niet?!


Diegen die zeggen wat ik denk hebben gelijk en die anderen zijn idioten, of wat?


Natuurlijk zijn anderen niet per definitie idioten. Het aantal idioten tussen de anderen is daarentegen wel procentueel hoger.


Trouwens, IK héb uw prof gecontacteerd. (onder dezelfde naam die ik hier gebruik, dus als jij zegt dat je 'm persoonlijk kent (whoeeeee, Turkje ként een PROF!!) kan je het hem vragen.


Ik kan er ook niet aan doen dat gij enkel loser-vriendjes hebt die uit een loser-milieu komen. Daarvoor hoef je nog altijd niet denigrerend te doen.


Dit is wat hij mij heeft verteld.

"Ik vrees dat zonder 'exacte gegevens' elke simulatie gedoemd is om speculatief te zijn."
Dat is eigelijk voor mij al voldoende, weet je.

Tuurlijk dat dat voor jou voldoende is. Jouw pathetische onvermogen om ook maar één milligram wetenschappelijke methode te hanteren bij zowat alles wat je tegenkomt, heb je al veelvuldig geëtaleerd op dit forum.


Mij lijkt de meest pausibele verklaring: 'verweking' van de vakwerkliggers (van de vloerconstructie) dus wegvallen van de 'kniksteun' van de kolommen die uiteindelijk (mede door het gevolg van de hoge temperaturen) gaan bezwijken (knikken). Nadien het (dynamisch) impakt effekt van de enorme bewegende massa boven de getroffen verdiepingen...."
Vriendelijke groet,

Professor Guido De Roeck"
Goeie ouwe Guido gelooft nog steeds de befaamde "pannenkoekentheorie", iets waar zelfs die van NIst al zijn afgestapt.

Als een volleerde moderne Icarus verbrand je jezelf aan de zon omdat je uit totaal misplaatste betweterigheid denkt dat het hier gaat over de "pannekoekentheorie". Zielig, echt zielig.

Niet goed bezig, hé Stievie.


Hij moet dringend eens een update doen.
Maar d*t heb ik 'm niet verteld hoor. Doe jij dat maar, hij is immers uw "vriend" ;-)

Geen nood. De talrijke blunders van jouw hand tegen de elementaire basiskennis van zowat alle takken die de exacte wetenschap rijk is, zullen ons ongetwijfeld nog veel avonden vol gieren en lachen bezorgen.

Gun
1 februari 2007, 03:14
Euh, ik heb in twee jaar tijd het verslag gelezen van zowat elke (objectief of niet, wie zal het zeggen) persoon die iets over de instorting van het WTC heeft geschreven. Daar zijn erbij die het tegenovergestelde beweren van u.
Nu had ik graag van u geweten: wat is uw maatstaf in het beoordelen van al die mensen. Diegen die zeggen wat ik denk hebben gelijk en die anderen zijn idioten, of wat?
Trouwens, IK héb uw prof gecontacteerd. (onder dezelfde naam die ik hier gebruik, dus als jij zegt dat je 'm persoonlijk kent (whoeeeee, Turkje ként een PROF!!) kan je het hem vragen.
Dit is wat hij mij heeft verteld.

"Ik vrees dat zonder 'exacte gegevens' elke simulatie gedoemd is om speculatief te zijn."
Dat is eigelijk voor mij al voldoende, weet je.
"
Mij lijkt de meest pausibele verklaring: 'verweking' van de vakwerkliggers (van de vloerconstructie) dus wegvallen van de 'kniksteun' van de kolommen die uiteindelijk (mede door het gevolg van de hoge temperaturen) gaan bezwijken (knikken). Nadien het (dynamisch) impakt effekt van de enorme bewegende massa boven de getroffen verdiepingen...."
Vriendelijke groet,

Professor Guido De Roeck"
Goeie ouwe Guido gelooft nog steeds de befaamde "pannenkoekentheorie", iets waar zelfs die van NIst al zijn afgestapt.
Hij moet dringend eens een update doen.
Maar d*t heb ik 'm niet verteld hoor. Doe jij dat maar, hij is immers uw "vriend" ;-)
Deze uppen

Chipie
1 februari 2007, 11:30
Ik zou toch maar oppassen met Stivie, want die heeft ervaring als beenhouwer... :-P

Akufen
1 februari 2007, 13:32
Het onderscheid believer/non-believer heeft niets te maken met waar men in gelooft, wel met de gebruikte onderzoekmethodes.

Believer: vertrekt van een theorie (hier de inside job) en zoekt alléén bevestigingen van deze theorie. Feiten die de theorie ontkrachten worden genegeerd of zonder bewijs als vervalsingen afgedaan. Elke roddel die in de theorie past wordt als feit (of aanwijzing) aangenomen. Bronnen worden niet gevalideerd. Citaten worden uit hun context gerukt of overgeïnterpreteerd. Toeval of menselijk falen wordt bijna altijd uitgesloten. Inconsistenties in de theorie worden genegeerd.

Non-believer: vertrekt van de feiten, zonder selectiviteit, en gaat op zoek naar een theorie die zo goed mogelijk al deze feiten kan verklaren. Bronnen worden degelijk gecheckt op geloofwaardigheid. Onbewezen roddels worden vertikaal geklasseerd.

Hier (http://karws.gso.uri.edu/JFK/conspiracy_theory/the_paranoid_mentality/Rational_thinker_versus_paranoid.html) een leuke tabel die het goed weergeeft.


Firestone, prachtige post!
Nooit had ik gehoopt dat, naiviteit, gebrek aan intellect en tegelijk een overschot aan ego zo naar voren kon komen in amper 2 alinea's! Het simplistische wereldbeeld van een 6 jarige komt aardig in de buurt. Het grappigste is dat "heel de nest universitairen" op de eerste 2 pagina's kwam verkondigen dat ze met de post instemden!

Believer: vertrekt van een theorie (hier de inside job) en zoekt alléén bevestigingen van deze theorie.Hazo? Dit is natuurlijk een verzinsel want we zijn zo goed als allemaal bij het officiële verhaal begonnen. Het is natuurlijk niet zomaar een verzinsel, het onderstreept de zogezegde rationele kant van de 'non-believer' en de goedgelovige kant van de believer.

Firestone, ik hoop voor jou dat dit deel van je argument een poging tot slimme zet was en niet iets waar je zelf in gelooft, dat zou maar al te erg zijn hé ;-) Je merkt desnoods niet dat je, in je eerste regel al, je volledige argument zélf ontmanteld. Héél uw eerste regel vertrekt van een theorie zonder bewijzen. Ik had infeite hier kunnen stoppen..


Feiten die de theorie ontkrachten worden genegeerd of zonder bewijs als vervalsingen afgedaan. Elke roddel die in de theorie past wordt als feit (of aanwijzing) aangenomen. Bronnen worden niet gevalideerd. Citaten worden uit hun context gerukt of overgeïnterpreteerd. Toeval of menselijk falen wordt bijna altijd uitgesloten. Inconsistenties in de theorie worden genegeerd.The 9/11 comission report: omissions and distortions"

Vast conspiracy materiaal hé dus dat kunnen we dan ook weer negeren? ;-)
Je mag van mij hoor, zolang je maar toegeeft dat het officiële verhaal stand houd omdat men een massa informatie en bewijs liever niet publiek maakt.


Non-believer: vertrekt van de feiten, zonder selectiviteit, en gaat op zoek naar een theorie die zo goed mogelijk al deze feiten kan verklaren. Bronnen worden degelijk gecheckt op geloofwaardigheid. Onbewezen roddels worden vertikaal geklasseerd.:-D

Waarom noem je ons niet gewoon de "goei en de slechte". Uw hoogheidswaanzin is lachwekkend, vooral omdat het voortkomt uit uw eigen onwetendheid.

Een betere analyse zou zijn:

non-believer: gelooft niet dat de overheid tot dergelijke acties in staat is en heeft dan ook moeite bewijs aan te nemen dat de schuld bij de overheid plaatst.

believer: gelooft niets maar neemt alle mogelijkheden in acht, naargelang de bewijzen aanwezig zijn.

Gun
1 februari 2007, 20:31
Firestone, prachtige post!
Nooit had ik gehoopt dat, naiviteit, gebrek aan intellect en tegelijk een overschot aan ego zo naar voren kon komen in amper 2 alinea's! Het simplistische wereldbeeld van een 6 jarige komt aardig in de buurt. Het grappigste is dat "heel de nest universitairen" op de eerste 2 pagina's kwam verkondigen dat ze met de post instemden!

Hazo? Dit is natuurlijk een verzinsel want we zijn zo goed als allemaal bij het officiële verhaal begonnen. Het is natuurlijk niet zomaar een verzinsel, het onderstreept de zogezegde rationele kant van de 'non-believer' en de goedgelovige kant van de believer.

Firestone, ik hoop voor jou dat dit deel van je argument een poging tot slimme zet was en niet iets waar je zelf in gelooft, dat zou maar al te erg zijn hé ;-) Je merkt desnoods niet dat je, in je eerste regel al, je volledige argument zélf ontmanteld. Héél uw eerste regel vertrekt van een theorie zonder bewijzen. Ik had infeite hier kunnen stoppen..


The 9/11 comission report: omissions and distortions"

Vast conspiracy materiaal hé dus dat kunnen we dan ook weer negeren? ;-)
Je mag van mij hoor, zolang je maar toegeeft dat het officiële verhaal stand houd omdat men een massa informatie en bewijs liever niet publiek maakt.

:-D

Waarom noem je ons niet gewoon de "goei en de slechte". Uw hoogheidswaanzin is lachwekkend, vooral omdat het voortkomt uit uw eigen onwetendheid.

Een betere analyse zou zijn:

non-believer: gelooft niet dat de overheid tot dergelijke acties in staat is en heeft dan ook moeite bewijs aan te nemen dat de schuld bij de overheid plaatst.

believer: gelooft niets maar neemt alle mogelijkheden in acht, naargelang de bewijzen aanwezig zijn.Akufen, prachtige post ... in 10 lijnen een psychologische analyse van firestone ... en je slaat nagels met koppen!

exodus
1 februari 2007, 21:43
Het valt op nu dat Firestone er niet meer is dat er niet meer gediscusieerd wordt over discussietechnieken.