PDA

View Full Version : Gast docent Gent krijgt lik op stuk in DS omtrent zijn Genocide bekokstoofsel


PollyCorrect
26 oktober 2007, 13:00
Op deze schone lap gepost door 'Rudy' onder een draad met negationistisch tintje, heb ik volgend antwoord gevonden. Eronder vindt u een analyse van deze tekst, die ik gister in DS vond. Uitstekend, en ik vind hem te goed om hem onder een negationistisch getinte draad te verspillen.

**************

In 1978, bijvoorbeeld, zag de VN-commissie voor de Rechten van de Mens zich verplicht een paragraaf over de Armeense genocide schrappen. En ook in het Amerikaans Holocaustmuseum moest deze blijkbaar aparte genocide buiten beeld blijven. Uiteindelijk herinnert alleen een uitspraak van Hitler er nog aan: 'Wie tenslotte heeft het vandaag nog over de uitroeiing van de Armeniërs?' (Hitler zei dat vlak voor de inval in Polen op 1 september 1939, kwestie van zijn generaals tot meedogenloosheid aan te sporen).

Een zestal weken geleden herzag de Anti-Defamation League (ADL), een Amerikaans-Joodse drukkingsgroep, haar jarenlange weigering om de Armeense genocide te erkennen. Turkije was in alle staten en wendde zich tot Jeruzalem. De Turkse premier Erdogan belde president Shimon Peres op, die contacteerde de voorzitter van ADL en die maakte publiek dat het om een puur semantische zaak ging en de ADL in elk geval tégen de resolutie was.

Ook in eigen land kennen we er wat van. Eind 2005 stapte Simon Gronowski (ontsnapt uit het twintigste konvooi naar Auschwitz waar een deel van zijn familie omkwam) op als voorzitter van de Union des déportés Juifs de Belgique omdat men het daar niet pikte dat hij op de jaarlijkse herdenkingsdag voor Joodse slachtoffers een Tutsi had laten spreken en het jaar daarop een Armeniër aan het woord wou laten. Banalisering van de Shoah, ongepast vermengen van genocides!

(...)

Armeniërs én Turken, schreef de Israelische krant Haaretz gisteren, zijn ervan overtuigd dat de weg naar erkenning als genocide over Jeruzalem loopt. Maar de 'Armeniërs, ook de twintigduizend in Israël, weten dat de weg naar erkenning van hun holocaust nog lang is en met ontgoocheling geplaveid'. Ze begrijpen ook dat de die erkenning van geen betekenis is op het toneel van de wereldpolitiek, niet opweegt tegen 'strategische Amerikaanse en Israëlische belangen in conflicten met Syrië en terrorisme, en de Turkse nationale trots'.

door Gie van den Berghe (gastdocent aan de universiteit Gent)

uit DS van 12/10/07[/QUOTE]

En hier is het antwoord op de Gie van den Berghe, gisteren in De Standaard verschenen:
************************************************** ***********


http://www.standaard.be/Artikel/ Detail.aspx? artikelId= RH1J5IVB

donderdag 25 oktober 2007

HALVE WAARHEDEN OVER GENOCIDE

Israël (en de Joden) zijn verantwoordelijk voor de ontkenning van de Armeense genocide. Dat lazen we in het opiniestuk van Gie van den Berghe (DS 12 oktober), een artikel vol halve waarheden, historische fouten en onlogische redeneringen. Deze slordige en tendentieuze tekst vraagt om een reactie.


1. In tegenstelling tot wat Van den Berghe beweert, erkende Frankrijk de Armeense genocide niet pas vorig jaar, maar op 29 januari 2001. Blijkbaar verwart Van den Berghe de wet die toen werd gestemd met de in 2006 genomen beslissing om negationisme in verband met die genocide strafbaar te maken.

2. Hij merkt op: 'Beeld je even in dat we dit na de tweede wereldoorlog tegen de Duitse daders en Joodse slachtoffers hadden gezegd'. Hij vergeet het Neurenbergtribunaal (1946-1949) om te oordelen over de nazimisdaden tegen de menselijkheid. Vindt hij er graten in dat de Jodenuitroeiing veroordeeld werd als een misdaad tegen de menselijkheid?

3. Zijn uitdrukking dat de Armeniërs 'naar de andere kant van Turkije werden versleept', is ernaast. Dat land bestond toen nog niet. Tot en met 1921 was er wél het Ottomaanse rijk. In de huidige situatie is die 'andere kant' Syrië en Irak.

4. Hij stelt als historische waarheid voor dat Hitler gezegd heeft: 'Wie tenslotte heeft het vandaag nog over de uitroeiing van de Armeniërs?' Er bestaat hiervoor geen enkel formeel bewijs.

5. Ook over het Amerikaanse Holocaustmuseum geeft hij foutieve informatie. In de bibliotheek staan ettelijke boeken over de andere genocides. In de boekhandel zijn documenten te koop over die genocides en onderzoek op de website levert tientallen referenties op. Ook Darfour komt uitgebreid in beeld en er is niet één, maar een reeks verwijzingen naar de Armeense genocide. Dat is ook in de catalogus na te lezen. Zijn bewering dat 'deze blijkbaar aparte genocide buiten beeld moet blijven' is vals.

6. Het is niet de mening van de Israëlische krant Ha'aretz dat Armeniërs en Turken ervan overtuigd zijn dat de 'weg naar de erkenning van de Armeense genocide' over Jeruzalem loopt. Het is de weergave van een citaat in de krant, een uitspraak van de Armeense aartsbisschop Shirvanian van Jerusalem. De krant vergelijkt die uitspraak met 'de Protocollen van de Wijzen van Zion', een berucht antisemitisch pamflet van Russische oorsprong.

7. Volgens de auteur wonen er 20.000 Armeniërs in Israël. Volgens de recentste statistieken van het ministerie van Binnenlandse Zaken bedraagt hun aantal 5.000 (burgers én residenten).

8. Zijn uitspraak over M. Gronowski in verband met de herdenkingen in Mechelen is ook fout. Gronowski was geen voorzitter toen een Tutsi het woord kreeg en wat hij een probleem noemt met een Armeense vertegenwoordiger heeft zich voorgedaan tijdens de vijftigste herdenking waar ook zigeuners en andere slachtoffers, die vanuit de Mechelse Dossinkazerne gedeporteerd werden naar de nazi-uitroeiingkamp en, het woord kregen.

Aangezien de historicus negationisme over de Armeense genocide in de schoenen van de Joden en Israël probeert te schuiven, herinneren we hem aan officiële Israëlische en Joodse reacties die deze genocide veroordelen: E. Wiesel en Y. Bauer, de Israëlische ministers Y. Beilin en Y. Sarid, enzovoort. Als van den Berghe de actualiteit volgt, weet hij dan niet dat heel wat Joodse organisaties druk uitoefenden op de politieke partijen om het negationisme over de Armeense genocide strafbaar te maken? Een positieve actie van de 'Joodse lobby', wellicht?

De auteur moet ook anderen de les niet spellen over Darfour. Terwijl heel wat leden van de Joodse gemeenschap zeer actief zijn om deze genocide aan te klagen, lazen we over dat drama nooit een opiniestuk van zijn hand, noch was hij op een of andere manifestatie te zien.

Verder verzwijgt Van den Berghe belangrijke feiten. Zoals dat tot nu toe maar één moslimland de Armeense genocide heeft erkend: Libanon, met zijn 120.000 Armeniërs. De andere landen weigerden. Hij verzwijgt dat een Euro-Armeense Federatie er begrip voor toont dat de aanwezigheid van een Joodse gemeenschap met 25.000 leden in Turkije het voor Israël moeilijker maakt om een standpunt in te nemen. Die gemeenschap heeft het al moeilijk: het grote succes van antisemitische boeken in de boekenwinkels en de recente aanslag op de synagoge in Istanbul wijzen erop.

Heeft Van den Berghe dezelfde roeping als de president van Iran, namelijk de vernietiging van het Europese Jodendom door de nazi's banaliseren ten overstaan van andere genociden? En aangezien dat wettelijk verboden is, roept hij op om eerst de wet op het negationisme te ontkrachten zodat zijn 'inspiratie' niet meer aan banden zou gelegd worden.

Van den Berghe zet feiten en citaten naar zijn hand, schrijft zonder bronverwijzing of sjoemelt met bronnen. Foute argumenten moeten de tegenstander de mond snoeren maar hij laat het na zijn eigen stellingen naar waarheidsgehalte te toetsen.

Tot slot een anekdote: naar aanleiding van de voorstelling van een boek van Prof. Smelik in het Joods museum in Mechelen vroeg Van den Berghe 'wat nu het verschil tussen antisemitisme en antizionisme is'. Iemand uit het publiek antwoordde: 'Als u dat niet weet, stop dan met erover te schrijven.' Doen!

Yves Van de Steen is medewerker tijdschrift Auschwitz stichting. Lieve Schacht is historica.

Deze bijdrage werd door een zestigtal mensen mede ondertekend. Hun namen, en de opiniebijdrage van Gie van den Berghe waarop dit stuk een reactie is, vindt u op:

www.standaard. be/meningen

PollyCorrect
26 oktober 2007, 18:39
Geen Rudy uit Mechelen te bespeuren?

Weer op ander forum? ;)

Rudy
26 oktober 2007, 18:53
Op deze schone lap gepost door 'Rudy' onder een draad met negationistisch tintje, heb ik volgend antwoord gevonden. Eronder vindt u een analyse van deze tekst, die ik gister in DS vond. Uitstekend, en ik vind hem te goed om hem onder een negationistisch getinte draad te verspillen.

Ik had de tekst gisteren gelezen. Ik twijfelde of k het opiniestuk zou plaatsen of niet. Zoja, had ik het in dezelfde draad geplaatst.
Kijk wat moet ik hierop zeggen ? Denk niet dat ik steeds de mening deel van de auteur waarvan ik een opiniestuk plaats. Verre van, meestal wel. maar het zijn goeie bronnen voor discussie;

Dit vind ik juist goed aan De Standaard: auteurs die elkaar met opinies en analyses bekampen.

Alvast bedankt. Nogmaals je had het beter in dezelfde draad geplaatst.

PollyCorrect
26 oktober 2007, 19:16
Ik had de tekst gisteren gelezen. Ik twijfelde of k het opiniestuk zou plaatsen of niet. Zoja, had ik het in dezelfde draad geplaatst.
Kijk wat moet ik hierop zeggen ? Denk niet dat ik steeds de mening deel van de auteur waarvan ik een opiniestuk plaats. Verre van, meestal wel. maar het zijn goeie bronnen voor discussie;

Dit vind ik juist goed aan De Standaard: auteurs die elkaar met opinies en analyses bekampen.

Alvast bedankt. Nogmaals je had het beter in dezelfde draad geplaatst.

OK, Rudy, no hard feelings! Ik wilde hem niet in die andere draad plaatsen omdat ik een hekel heb aan die draad. Alleen de titel al vind ik op zich fout, dus daar wil ik me niet onder blijven scharen als ik een echte bijdrage post.

Naar het schijnt stonden er vandaag al reacties in DS op de reactie van Lieve Schacht en Yves Vandersteen, maar die heb ik nog niet gelezen. Die brief heeft dus wel al veel stof doen opwaaien blijkbaar ;)

C2C
27 oktober 2007, 00:58
Zie, dit soort discussies vind ik dus onzin.

Gie van den Berghe wordt gedwongen de slechte historicus uit te hangen (feiten te verdraaien enzo), omdat de Joden inderdaad de holocaust als uniek beschouwen, maar niet kunnen verdragen dat anderen dat niet doen. Dat is van den Berghe's strijd: de holocaust historisch te "relativeren" door hem te relateren aan andere genocides. Ik zoek daar niks meer achter. Die man heeft goede argumenten.

-Maar eigenlijk doet van den Berghe zelf wat hij de Joden verwijt, namelijk profiteren van de Holocaust. Zolang de Joden voortdurend de strijd aanbinden met types als van den Berghe, en hem dwingen te liegen, dan blijft de Holocaust als een uniek gebeuren in de aandacht.

-Zo kan van den Berghe zijn opportunistische carrière als enfant terrible verder uitbouwen, en zijn ook de Joden tevreden want blijft de Holocaust in de aandacht als iets 'bijzonders'.

-van den Berghe en de Joden trekken aan hetzelfde zeel.

-Ik ben pas een échte objectivist en historische materialist. Eén van Joodse humor doorspekte uitspraak volstaat om dit opportunistische debat voorgoed te beëindigen: álle genocides zijn éven erg, maar de Holocaust was wel de érgste.


Case closed.

willem1940NLD
27 oktober 2007, 01:13
Wat maakt het, vooral voor de slachtoffers, eigenlijk uit hoe men het massaal moorden precies wenst te benoemen, hetzij terstond danwel achteraf?

Serieuze aanstalten tot het wereldwijd stoppen met doodmaken zie ik nog niet worden gemaakt.

C2C
27 oktober 2007, 02:21
Wat maakt het, vooral voor de slachtoffers, eigenlijk uit hoe men het massaal moorden precies wenst te benoemen, hetzij terstond danwel achteraf?

Serieuze aanstalten tot het wereldwijd stoppen met doodmaken zie ik nog niet worden gemaakt.

Nee, maar wanneer één groep mensen (de Joden) die een genocide heeft meegemaakt, constant de zaak verengt en deze gebeurtenis als een "historisch uniek" gegeven promoot, en daardoor ook slechts één groep mensen een blaam geeft (de Duitsers), dan geraken we geen stap verder.

Precies door de Holocaust te relativeren en erop te wijzen dat dit soort laffe misdaden in alle maatschappijen voorkomt, kunnen we tot een meer universeel begrip van de mens en de samenleving komen.

Pas dan kunnen we besluiten dat de Mens (dus niet de Duitsers alleen) inherent tot het slechtste in staat zijn, en dat alle samenlevingen (dus niet alleen de Duitse) fundamenteel fragiel zijn en snel kunnen vervallen tot barbaarse, primitieve, wrede gemeenschappen.

Dat lijkt me al een belangrijk inzicht om mee verder te kunnen. Daarop kan historisch en cultureel besef groeien. Dat hebben we nodig om ons te wapenen tegen nieuwe barbarij.

De holocaust 'uniek' maken en daar een soort historische 'abberatie' in zien (wat vele Joden doen), lijkt me vanuit dat oogpunt juist geen goede zaak.

Samuray
27 oktober 2007, 02:59
...
Van den Berghe zet feiten en citaten naar zijn hand, schrijft zonder bronverwijzing of sjoemelt met bronnen. Foute argumenten moeten de tegenstander de mond snoeren maar hij laat het na zijn eigen stellingen naar waarheidsgehalte te toetsen.
...

Armeense "genocide" is zonder fraude en bedrog onbestaanbaar.
Altijd komt men deze kwalijke praktijken van de aanhangers tegen.

Jan van den Berghe
27 oktober 2007, 09:33
OpVerder verzwijgt Van den Berghe belangrijke feiten. Zoals dat tot nu toe maar één moslimland de Armeense genocide heeft erkend: Libanon, met zijn 120.000 Armeniërs. De andere landen weigerden.

Libanon is geen moslimland, maar een seculiere staat met een heel speciale staatsstructuur waarbij soennieten, druzen en christenen met elkaar samenwerken.

Jan van den Berghe
27 oktober 2007, 09:34
Armeense "genocide" is zonder fraude en bedrog onbestaanbaar.
Altijd komt men deze kwalijke praktijken van de aanhangers tegen.

Wie gelooft nog eigenlijk de Turkse propaganda? Blijkbaar mensen die niets van geschiedenis afweten... Turken laten zich blijkbaar graag in onwetendheid onderdompelen.

PollyCorrect
27 oktober 2007, 10:36
Zie, dit soort discussies vind ik dus onzin.

Gie van den Berghe wordt gedwongen de slechte historicus uit te hangen (feiten te verdraaien enzo)

Case closed.

:shock: ik vraag me af wie hem verplicht te liegen!

PollyCorrect
27 oktober 2007, 11:44
Wie gelooft nog eigenlijk de Turkse propaganda? Blijkbaar mensen die niets van geschiedenis afweten... Turken laten zich blijkbaar graag in onwetendheid onderdompelen.

pssst, Jan, is Gie familie van je? ;)

Rudy
27 oktober 2007, 12:22
Wat maakt het, vooral voor de slachtoffers, eigenlijk uit hoe men het massaal moorden precies wenst te benoemen, hetzij terstond danwel achteraf?

Een erkenning gepaard gaande met een internationale herdenkingsdag, inclusief een veroordeling bij ontkenning, kan een troost betekenen voor de nabestaanden en een opgeheven vingertje naar de uivoerders, en een verwittiging voor de internationale gemeenschap.

Rudy
27 oktober 2007, 12:25
Precies door de Holocaust te relativeren en erop te wijzen dat dit soort laffe misdaden in alle maatschappijen voorkomt, kunnen we tot een meer universeel begrip van de mens en de samenleving komen.
kortom, volgens u moeten we dit als een normaal fenomeen beschouwen, zeg maar menselijk, en dus ook aanvaarden.

willem1940NLD
27 oktober 2007, 12:27
Libanon is geen moslimland, maar een seculiere staat met een heel speciale staatsstructuur waarbij soennieten, druzen en christenen met elkaar samenwerken.Verleden tijd dus; minder dan 100 jaar geleden zou je gelijk hebben gehad maar met inmiddels 60% moslims aan boord en het land in totale wanorde is het een kwestie van dagen tellen totdat de shar*a wordt doorgevoerd.
Raar genoeg is er, meen ik, nu nog een niet-moslim president maar dat kan door een democratische meerderheid snel en moeiteloos worden verholpen.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Libanon
http://libanon-update.blogspot.com/2006/11/democratie-met-de-d-van-dictator.html
http://libanon-update.blogspot.com/2006/12/sinterklaas-in-libanon-en-oh-ja-ook.html
http://www.grenzeloos.org/artikel/viewartikel.php/id/725.html
http://www.volkskrant.nl/buitenland/article337887.ece/Indonesiers_op_naar_Libanon

Rudy
27 oktober 2007, 12:28
Wie gelooft nog eigenlijk de Turkse propaganda? Blijkbaar mensen die niets van geschiedenis afweten... Turken laten zich blijkbaar graag in onwetendheid onderdompelen.
Maar neen. De Turken hebben gewoon schrik dat door een erkenning de toetreding tot de EU zal worden vertraagd. Nochtans, de Duitsers hebben daar blijkbaar nooit een probleem mee gehad, integendeel.

willem1940NLD
27 oktober 2007, 12:40
Wie gelooft nog eigenlijk de Turkse propaganda? Blijkbaar mensen die niets van geschiedenis afweten... Turken laten zich blijkbaar graag in onwetendheid onderdompelen.
Erg moeilijk onderwerp. Ik denk dat de benaming "genocide" toen nog niet was bedacht voor het grootschalig moorden waaraan iedere staat met een beetje zelfbesef zich al eeuwen te buiten ging. In Brazilië schijnt het nog voort te sudderen, tegen kleine overgebleven groepen "wilde" oorspronkelijke bewoners. Heet de verovering van de tegenwoordige USA en Canada eigenlijk reeds genocide en hoe zit dat met Australië?

willem1940NLD
27 oktober 2007, 12:43
Maar neen. De Turken hebben gewoon schrik dat door een erkenning de toetreding tot de EU zal worden vertraagd. Nochtans, de Duitsers hebben daar blijkbaar nooit een probleem mee gehad, integendeel.Ik denk eerder dat een erkenning van "genocide" de toetreding tot de EU zou kunnen bespoedigen (niet dat zulks mij blij zou maken).

Praetorian
27 oktober 2007, 12:49
kortom, volgens u moeten we dit als een normaal fenomeen beschouwen, zeg maar menselijk, en dus ook aanvaarden.En voornamelijk als een product van de liberale maatschappij, zie het monumentale werk van Adorno en Horkheimer "Dialectiek van de verlichting". Het is een waarschuwing dat de Verlichting evengoed miljoenen de oven kan induwen.

Rudy
27 oktober 2007, 13:42
En voornamelijk als een product van de liberale maatschappij, zie het monumentale werk van Adorno en Horkheimer "Dialectiek van de verlichting". Het is een waarschuwing dat de Verlichting evengoed miljoenen de oven kan induwen.

De pot verwijt de ketel.

Lees eens het hoofdstuk "Lessen uit de Holocaust" onder de rubriek collectieve delicten uit het boek "Moordenaars en hun motieven" van Jef Vermassen.

niks typisch liberaal. Of hebben de communisten niks op hun geweten misschien? Zielig wat je vertelt. Op die manier geen discussie waard zelfs. Bye.

Praetorian
27 oktober 2007, 13:47
De pot verwijt de ketel.

Lees eens het hoofdstuk "Lessen uit de Holocaust" onder de rubriek collectieve delicten uit het boek "Moordenaars en hun motieven" van Jef Vermassen.

niks typisch liberaal. Of hebben de communisten niks op hun geweten misschien? Zielig wat je vertelt. Op die manier geen discussie waard zelfs. Bye.Der Mythos geht in die Aufklärung über und die Natur in bloße Objektivität. Die Menschen bezahlen die Vermehrung ihrer Macht mit der Entfremdung von dem, worüber sie die Macht ausüben. Die Aufklärung verhält sich zu den Dingen wie der Diktator zu den Menschen. Er kennt sie, insofern er sie manipulieren kann. Der Mann der Wissenschaft kennt die Dinge, insofern er sie machen kann. Dadurch wird ihr An sich Für ihn. In der Verwandlung enthüllt sich das Wesen der Dinge immer als je dasselbe, als Substrat von Herrschaft. Diese Identität konstituiert die Einheit der Natur. Sie so wenig wie die Einheit des Subjekts war von der magischen Beschwörung vorausgesetzt. Die Riten des Schamanen wandten sich an den Wind, den Regen, die Schlange draußen oder den Dämon im Kranken, nicht an Stoffe oder Exemplare. Es war nicht der eine und identische Geist, der Magie betrieb; er wechselte gleich den Kultmasken, die den vielen Geistern ähnlich sein sollten. Magie ist blutige Unwahrheit, aber in ihr wird Herrschaft noch nicht dadurch verleugnet, daß sie sich, in die reine Wahrheit transformiert, der ihr verfallenen Welt zugrundelegt. Der Zauberer macht sich Dämonen ähnlich; um sie zu erschrecken oder zu besänftigen, gebärdet er sich schreckhaft oder sanft. Wenngleich sein Amt die Wiederholung ist, hat er sich noch nicht wie der Zivilisierte, dem dann die bescheidenen Jagdgründe zum einheitlichen Kosmos, zum Inbegriff aller Beutemöglichkeit zusammenschrumpfen, fürs Ebenbild der unsichtbaren Macht erklärt. Als solches Ebenbild erst erlangt der Mensch die Identität des Selbst, das sich in der Identifizierung mit anderem nicht verlieren kann, sondern sich als undurchdringliche Maske ein für allemal in Besitz nimmt. Es ist die Identität des Geistes und ihr Korrelat, die Einheit der Natur, der die Fülle der Qualitäten erliegt. Die disqualifizierte Natur wird zum chaotischen Stoff bloßer Einteilung und das allgewaltige Selbst zum bloßen Haben, zur abstrakten Identität. In der Magie gibt es spezifische Vertretbarkeit. Was dem Speer des Feindes, seinem Haar, seinem Namen geschieht, werde zugleich der Person angetan, anstelle des Gottes wird das Opfertier massakriert. Die Substitution beim Opfer bezeichnet einen Schritt zur diskursiven Logik hin. Wenn auch die Hirschkuh, die für die Tochter, das Lamm, das für den Erstgeborenen darzubringen war, noch eigene Qualitäten haben mußten, stellten sie doch bereits die Gattung vor. Sie trugen die Beliebigkeit des Exemplars in sich. Aber die Heiligkeit des hic et nunc, die Einmaligkeit des Erwählten, in die das Stellvertretende eingeht, unterscheidet es radikal, macht es im Austausch unaustauschbar. Dem bereitet die Wissenschaft ein Ende. In ihr gibt es keine spezifische Vertretbarkeit: wenn schon Opfertiere so doch keinen Gott. Vertretbarkeit schlägt um in universale Fungibilität. Ein Atom wird nicht in Stellvertretung sondern als Spezimen der Materie zertrümmert, und das Kaninchen geht nicht in Stellvertretung sondern verkannt als bloßes Exemplar durch die Passion des Laboratoriums. Weil in der funktionalen Wissenschaft die Unterschiede so flüssig sind, daß alles in der einen Materie untergeht, versteinert der wissenschaftliche Gegenstand und das starre Ritual von ehedem erscheint als schmiegsam, da es dem Einen noch das Andere unterschob. Die Welt der Magie enthielt noch Unterschiede, deren Spuren selbst in der Sprachform verschwunden sind. Die mannigfaltigen Affinitäten zwischen Seiendem werden von der einen Beziehung zwischen sinngebendem Subjekt und sinnlosem Gegenstand, zwischen rationaler Bedeutung und zufälligem Bedeutungsträger verdrängt. Auf der magischen Stufe galten Traum und Bild nicht als bloßes Zeichen der Sache, sondern als mit dieser durch Ähnlichkeit oder durch den Namen verbunden. Die Beziehung ist nicht die der Intention sondern der Verwandtschaft. Die Zauberei ist wie die Wissenschaft auf Zwecke aus, aber sie verfolgt sie durch Mimesis, nicht in fortschreitender Distanz zum Objekt. Sie gründet keineswegs in der »Allmacht der Gedanken«, die der Primitive sich zuschreiben soll wie der Neurotiker; eine »Überschätzung der seelischen Vorgänge gegen die Realität« kann es dort nicht geben, wo Gedanken und Realität nicht radikal geschieden sind. Die »unerschütterliche Zuversicht auf die Möglichkeit der Weltbeherrschung«, die Freud anachronistisch der Zauberei zuschreibt, entspricht erst der realitätsgerechten Weltbeherrschung mittels der gewiegteren Wissenschaft. Zur Ablösung der ortsgebundenen Praktiken des Medizinmanns durch die allumspannende industrielle Technik bedurfte es erst der Verselbständigung der Gedanken gegenüber den Objekten, wie sie im realitätsgerechten Ich vollzogen wird.

Adorno & Horkheimer - Dialektik der Aufklärung

Samuray
27 oktober 2007, 15:29
Wie gelooft nog eigenlijk de Turkse propaganda? Blijkbaar mensen die niets van geschiedenis afweten... Turken laten zich blijkbaar graag in onwetendheid onderdompelen.
Ieder die een greintje hersens heeft loopt een beschuldiging die van alle kanten rommelt niet klakkeloos na.
Dat het juist gebeurt bij lieden die in christelijke omgevingen zijn grootgebracht zegt veel over de redenen waarom.

PollyCorrect
27 oktober 2007, 15:35
Libanon is geen moslimland, maar een seculiere staat met een heel speciale staatsstructuur waarbij soennieten, druzen en christenen met elkaar samenwerken.

Als je goed kijkt dan zie je dat ook Libanon een islam wetgeving heeft gekozen:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Déclaration_des_droits_de_l'homme_en_Islam

"Verklaring voor de rechten van de mens in de islam" -- namelijk de.. sharia!

:shock: wat érg.

PollyCorrect
27 oktober 2007, 15:40
Zolang de Joden voortdurend de strijd aanbinden met types als van den Berghe, en hem dwingen te liegen, (sic).

:lol: HAHAHAH! Gotcha, C2. Dit heb je er, op perfect Stalinistische wijze, later bijgeplaatst om zo een beetje aan forumvervalsing te gaan doen.

Ook een marionet van De Lobby?

Dus die arme Gie treft geen enkele verantwoordelijkheid. Hij is slechts de willoze onnozele speelbal van het hedendaagse jodendom.

OK. Nu begrijp ik waarom je zo'n beroemde en alom geliefde forummer bent, C2C. Case closed.

PollyCorrect
27 oktober 2007, 15:43
Maar neen. De Turken hebben gewoon schrik dat door een erkenning de toetreding tot de EU zal worden vertraagd. Nochtans, de Duitsers hebben daar blijkbaar nooit een probleem mee gehad, integendeel.

Inderdaad! Ontkennen maakt alleen nog maar ziéker! Met ontkenning bouw je een maatschappij op leugens. Gelukkig voor Europa heeft Duitsland het nazisme niet laten voortduren en integendeel zijn schuld erkent en op wel 1000 manieren excuses aangeboden.

C2C
27 oktober 2007, 15:57
:shock: ik vraag me af wie hem verplicht te liegen!

De holocaustindustrie en de joodse lobby - da's nu wel bekend hé.

Ik begrijp niet dat er niet meer joden tégen deze industrie en lobby zijn. Zo schaamteloos misbruik maken van een tragedie - ik heb dat nooit begrepen.

PollyCorrect
27 oktober 2007, 16:00
Je kronkel is erg pervers, plus je bezondigt je aan precies hetzelfde als GVDB.
Doe hem de groeten. Daarbij komt dat je voortdurend je eigen posts vervalst door vlug - inhoudelijke - wijzigingen aan te brengen, n* reactie.

:D dag! Stalin wasn't stalling!

C2C
27 oktober 2007, 16:02
kortom, volgens u moeten we dit als een normaal fenomeen beschouwen, zeg maar menselijk, en dus ook aanvaarden.

Inderdaad.

Het is een menselijk gegeven, da's nogal wiedes: Duitsers zijn mensen, Joden zijn mensen, Hutu's zijn mensen, Tutsis zijn mensen, Armeniërs zijn mensen, Turken zijn mensen.

Het is een normaal gegeven, in de zin dat er een donkere kern schuilt in alle mensen en dat de samenleving die niet altijd kan beheersen. De geschiedenis is wreed.

Maar de échte wreedheid ligt er precies in dat die wreedheid zo normaal is. Wij durven dat niet aanvaarden, maar in alle maatschappijen, in alle tijden zijn er verschrikkelijke gruwelijke uitspattingen geweest.

Wie dat weigert te erkennen zet de deur open voor een nieuwe ronde van wreedheid. Enkel wanneer we onszelf recht in de ogen durven kijken, ons kwaad onder ogen durven komen, maken we een kans om de opwelling ervan te voorkomen.

Praetorian
27 oktober 2007, 16:02
GVDBs discours is dan ook ijzersterk. Schrijft ook steengoede boeken.
Ik ben wel fan van hem, zijn cursus is ook een aanrader.

C2C
27 oktober 2007, 16:05
Ik vind trouwens dat er naast de negationisme-wet ook een andere wet mag komen.

Een wet die zegt dat iedereen die weigert het universele en steeds weerkerende kwade in de mens te erkennen, gestraft moet worden.

We kunnen dat organiseren hé. Scholen die weigeren een overzicht van genocides te geven aan hun leerlingen, moeten bestraft worden. Scholen die bepaalde genocides bewust verzwijgen, moeten bestraft worden. Da's een kwestie van curricula en controle.

Moeten zeker aan bod komen:
-de genocide op 30 miljoen Indios
-de genocide op 10 miljoen Congolezen
-de genocide op 1 miljoen aborigines
-de genocide op 1 miljoen Armeniërs
-de genocide op 6 miljoen Joden, Roma, Sinti, homosexuelen, communisten ten tijde van het Derde Rijk
-de genocide op 5 miljoen Oekraieners onder Stalin
-de genocide op 1 miljoen Cambodianen door de Rode Khmer
-de genocide op 5 miljoen Vietnamezen door de VS
-de genocide op 1 miljoen Tutsis en de Hutus door Groot-Brittannië en Frankrijk
-de genocide op 5 miljoen Congolezen door het Internationale Kapitalisme
-de genocide op 250,000 Darfuri

C2C
27 oktober 2007, 16:13
:lol: HAHAHAH! Gotcha, C2. Dit heb je er, op perfect Stalinistische wijze, later bijgeplaatst om zo een beetje aan forumvervalsing te gaan doen.

Ook een marionet van De Lobby?

Dus die arme Gie treft geen enkele verantwoordelijkheid. Hij is slechts de willoze onnozele speelbal van het hedendaagse jodendom.

OK. Nu begrijp ik waarom je zo'n beroemde en alom geliefde forummer bent, C2C. Case closed.

Wat is uw probleem eigenlijk?

Ik zeg dat Van den Berghe een loser is omdat hij samen met de Joden de holocaust als iets unieks voorstelt. Ze trekken aan hetzelfde zeel, schreef ik.

Zowel de Joden als Van den Berghe zouden de komende 30 jaar een spreekverbod moeten krijgen, zodat we eindelijk de andere genocides evenveel aandacht kunnen geven.

Alleen racisten maken van de holocaust een unieke gebeurtenis. Dat kan niet langer getolereerd worden.

Jan van den Berghe
27 oktober 2007, 16:18
pssst, Jan, is Gie familie van je? ;)

Neen. Alweer een mysterie opgelost. ;-)

Jan van den Berghe
27 oktober 2007, 16:21
Als je goed kijkt dan zie je dat ook Libanon een islam wetgeving heeft gekozen:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Déclaration_des_droits_de_l'homme_en_Islam

"Verklaring voor de rechten van de mens in de islam" -- namelijk de.. sharia!

:shock: wat érg.


Gelieve de grondwet van Libanon te lezen, in het bijzonder artikel c in de preambule en artikels 9 en 95:
http://www.servat.unibe.ch/law/icl/le00000_.html

Rudy
27 oktober 2007, 17:20
Het is een normaal gegeven, in de zin dat er een donkere kern schuilt in alle mensen en dat de samenleving die niet altijd kan beheersen. De geschiedenis is wreed.

Goed. Dat betekent nog niet dat we dit moeten gedogen. De beschaving mag dan al een dun laagje vernis zijn, ik vind dat we toch een maximum aan middelen mogen en zelfs moeten inzetten om deze te koesteren.

Rudy
27 oktober 2007, 17:26
Ik vind trouwens dat er naast de negationisme-wet ook een andere wet mag komen.

Een wet die zegt dat iedereen die weigert het universele en steeds weerkerende kwade in de mens te erkennen, gestraft moet worden.

We kunnen dat organiseren hé. Scholen die weigeren een overzicht van genocides te geven aan hun leerlingen, moeten bestraft worden. Scholen die bepaalde genocides bewust verzwijgen, moeten bestraft worden. Da's een kwestie van curricula en controle.

Moeten zeker aan bod komen:
-de genocide op 30 miljoen Indios
-de genocide op 10 miljoen Congolezen
-de genocide op 1 miljoen aborigines
-de genocide op 1 miljoen Armeniërs
-de genocide op 6 miljoen Joden, Roma, Sinti, homosexuelen, communisten ten tijde van het Derde Rijk
-de genocide op 5 miljoen Oekraieners onder Stalin
-de genocide op 1 miljoen Cambodianen door de Rode Khmer
-de genocide op 5 miljoen Vietnamezen door de VS
-de genocide op 1 miljoen Tutsis en de Hutus door Groot-Brittannië en Frankrijk
-de genocide op 5 miljoen Congolezen door het Internationale Kapitalisme
-de genocide op 250,000 Darfuri

C2C,

Wat bedoel jij eigenlijk met "weigeren te erkennen". Voor mij is dit hetzelfde als ontkennen. En dit gebeurt niet in de scholen.
Het kan ook niet de bedoeling zijn dat permanent in de scholen de nadruk wordt gelegd op alle wreedheden.
Het is niet omdat de ene genocide regelmatig als voorbeeld wordt geciteerd dat de anderen worden ontkend hé.
'k Begrijp je niet goed.

C2C
27 oktober 2007, 19:37
Goed. Dat betekent nog niet dat we dit moeten gedogen. De beschaving mag dan al een dun laagje vernis zijn, ik vind dat we toch een maximum aan middelen mogen en zelfs moeten inzetten om deze te koesteren.

Inderdaad. En dat doet ge dus niet door de geschiedenis te herschrijven en te doen alsof de holocaust de enige genocide is die het vermelden waard is.

-Voor joden is de holocaust uniek, en als groep is het maar normaal dat zij het authentieke, unieke karakter van deze gruwel-episode benadrukken.

-Maar voor niet-joden is het even normaal dat ze ook naar andere genocides kijken.

Kortom, om de mensheid menselijk te houden, moet haar universele en historische wreedheid erkend worden. Dat is een minimale voorwaarde om humanistisch te kunnen denken.

De holocaust is de grootste les, maar alle andere genocides bieden een bijkomend perspectief: namelijk dat collectieve barbaarsheid universeel en van alle tijden is.

C2C
27 oktober 2007, 19:41
C2C,

Wat bedoel jij eigenlijk met "weigeren te erkennen". Voor mij is dit hetzelfde als ontkennen. En dit gebeurt niet in de scholen.
Het kan ook niet de bedoeling zijn dat permanent in de scholen de nadruk wordt gelegd op alle wreedheden.
Het is niet omdat de ene genocide regelmatig als voorbeeld wordt geciteerd dat de anderen worden ontkend hé.
'k Begrijp je niet goed.


Het is niet omdat de ene genocide regelmatig als voorbeeld wordt geciteerd dat de anderen worden ontkend hé.

Toch wel hé.

-ten eerste is er wel degelijk sprake van een holocaust-industrie, een pervers 'imperialistisch' geschiedschrijvingsdiscours dat de geschiedenis vertekent

-hierdoor zijn onze eigen wreedheden - met name de genocide op de 10 miljoen Congolezen - decennia-lang makkelijk onder de mat gevaagd

-door te focussen op de holocaust, wordt heel veel even belangrijk historisch materiaal systematisch ontkend en verzwegen

-er is voldoende historisch onderzoek gedaan waaruit men kan besluiten dat het hier wel degelijk om een systematische strategie gaat (bij ons handboeken onderzoek rond de thematiek van de kolonisering, veelvuldig gerepliceerd in andere landen)

Ik vind dat zoiets bestraft moet worden.

PollyCorrect
27 oktober 2007, 20:34
C2C
'k Begrijp je niet goed.

Dat is normaal. Hij gebruikt dezelfde technieken als Gvdb en kronkelt zich dus in allerlei spinsels die niet veel meer met de werkelijkheid te maken hebben.

:oops:

Rudy
27 oktober 2007, 22:36
Het is niet omdat de ene genocide regelmatig als voorbeeld wordt geciteerd dat de anderen worden ontkend hé.

Toch wel hé.

-ten eerste is er wel degelijk sprake van een holocaust-industrie, een pervers 'imperialistisch' geschiedschrijvingsdiscours dat de geschiedenis vertekent

-hierdoor zijn onze eigen wreedheden - met name de genocide op de 10 miljoen Congolezen - decennia-lang makkelijk onder de mat gevaagd

-door te focussen op de holocaust, wordt heel veel even belangrijk historisch materiaal systematisch ontkend en verzwegen

-er is voldoende historisch onderzoek gedaan waaruit men kan besluiten dat het hier wel degelijk om een systematische strategie gaat (bij ons handboeken onderzoek rond de thematiek van de kolonisering, veelvuldig gerepliceerd in andere landen)

Ik vind dat zoiets bestraft moet worden.

Lees ik vandaag toevallig in DS-weekend een reportage naar aanleiding van de wet die volgende week in Spanje wordt gestemd om de slachtoffers van het Franco-regime in eer te herstellen. Een regime waar de RKK schuld aan heeft. Wil het toeval nu niet dat diezelfde week 500 geestelijken worden zalig verklaard.

Toen ik elf jaar was werd er in de scholen nogal wat zilverpapier verzameld. Dat bracht geld op voor de missionarissen in de missies die zich bezighielden met de arme zwartje in den Congo.
Ik vroeg ooit aan de meester waarom we de chocolade niet komden opsturen naar Afrika. Dat kon niet, want in Afrika is het warm en de chocolad zou toch smelten, enz ...

Over het koloniale verleden, van vele landen, niet enkel België dus, werd inderdaad niet veel gepraat. De laatste jaren gebeurt dit wel. Misschien wel een van de redenen waarom het museum in Tervuren een iets minder koloniaal cachet moest krijgen.

Ik weet het niet echt of er nu onmiddellijk zou moeten bestraft worden. Zijn de daders ondertussenal niet lang dood en begraven ? Moet de Kerk worden bestraft voor het leed, de brandstapels, uit het verleden ?

Rudy
27 oktober 2007, 23:18
Inderdaad. En dat doet ge dus niet door de geschiedenis te herschrijven en te doen alsof de holocaust de enige genocide is die het vermelden waard is.

-Voor joden is de holocaust uniek, en als groep is het maar normaal dat zij het authentieke, unieke karakter van deze gruwel-episode benadrukken.

-Maar voor niet-joden is het even normaal dat ze ook naar andere genocides kijken.

Kortom, om de mensheid menselijk te houden, moet haar universele en historische wreedheid erkend worden. Dat is een minimale voorwaarde om humanistisch te kunnen denken.

De holocaust is de grootste les, maar alle andere genocides bieden een bijkomend perspectief: namelijk dat collectieve barbaarsheid universeel en van alle tijden is.

Akkoord.

De voornaamste reden waarom de Holocaust zo steeds wordt herdacht is het schuldbesef. Niet enkel schuldbesef bij de Duitsers. En niet enkel bij de machthebbers van andere landen. Ook bij de gewone Europese burger, de Belg, de dorpsgenoot, de buurman of de klasgenoot van de jood. Die hadden ook boter op het hoofd.

Terzijde: Is het standpunt van de RKK inzake het condoomgebruik niet een van de grootste aanleidingen tot verspreiding van aids ?

En wat binnen enkele decennia, als het klimaat z'n tol zal eisen ? Nog meer honger, dorst en burgeroorlogen. Wie of wat moeten we dan bestraffen.

C2C
28 oktober 2007, 02:16
Ik weet het niet echt of er nu onmiddellijk zou moeten bestraft worden. Zijn de daders ondertussenal niet lang dood en begraven ? Moet de Kerk worden bestraft voor het leed, de brandstapels, uit het verleden ?

Nee, de daders zijn allang dood. De nazi-beulen sterven ook gelukkig uit. Daar gaat het dus al lang niet meer over.

Het gaat over vandaag, over hoe wij met dat verleden omgaan. Ik zeg: men mag geen enkele holocaust aanbidden en dat men alle wrede episodes die overal ter wereld en doorheen de geschiedenis voorkwamen, op een gelijkaardige manier moet beschrijven en erover onderwijzen.

-Ze ontkennen moet strafbaar zijn (negationisme-wet).
-Eén specifieke episode idealiseren om wat voor agenda dan ook moet evenzeer strafbaar zijn ('relativerings-wet').

Nu moet ge toch ongeveer snappen wat ik bedoel. Nie?

C2C
28 oktober 2007, 02:28
Akkoord.

De voornaamste reden waarom de Holocaust zo steeds wordt herdacht is het schuldbesef. Niet enkel schuldbesef bij de Duitsers. En niet enkel bij de machthebbers van andere landen. Ook bij de gewone Europese burger, de Belg, de dorpsgenoot, de buurman of de klasgenoot van de jood. Die hadden ook boter op het hoofd.

De vraag is alleen: waarom is er zoveel minder schuldbesef rond ons duistere koloniale verleden? Dat heeft zeker zoveel slachtoffers geëist. Is het misschien omdat het daar om zwarten gaat?

Een holocaust op blanke Joden is verschrikkelijk, een holocaust op bosnegers is minder erg?

Ik heb dat altijd heel vreemd gevonden. Net zoals tijdens het nazi-regime werden in Congo actief mensen tot slaaf gedwongen en uitgeperst tot de dood erop volgde, door een kleine groep mensen die dat vanuit hun ideologische visie volledig normaal vonden. (In dat geval was de ideologie het liberaal kapitalisme).

Terzijde: Is het standpunt van de RKK inzake het condoomgebruik niet een van de grootste aanleidingen tot verspreiding van aids ?

Kijk, ik ben daar al lang over. De Kerk heeft het recht absurde voorstellen te doen. Iedereen heeft dat recht. Een kapitalist moet zijn waanzinnige wereldbeeld ook mogen verkopen. Moet allemaal kunnen.

Het komt erop aan dat er voldoende Verlichte mensen moeten zijn die de Rede verspreiden, tégen de waanzin van al deze irrationele agendas.

De vraag is: waarom zijn Afrikanen zo religieus? Waarom hebben ze inmiddels hun eigen atheïstische Verlichting doorgemaakt, zodat ze de onzin van de Kerk niet langer zouden pikken? Dat is de vraag.

Ik geloof sterk dat de Afrikanen de toekomst in handen hebben, en dat met de onwaarschijnlijk snelle economische en modernistische ontwikkelingen op dat continent ook een rationalisatieproces zal gepaard gaan.

Volgens mij zal tegen 2100 Afrika even ontkerkelijkt, vrij en rationeel zijn dan Europa vandaag.


En wat binnen enkele decennia, als het klimaat z'n tol zal eisen ? Nog meer honger, dorst en burgeroorlogen. Wie of wat moeten we dan bestraffen.

Ik ben tegen paniekschepping. Het klimaatprobleem is op te lossen. Zij die dat vandaag weigeren te doen, moeten inderdaad met terugwerkende kracht berecht worden.

De actoren van de Rede - de wetenschap en het internationaal klimaatpanel - hebben nu voldoende wetenschappelijk bewijs geleverd over wat ons te wachten staat. De politici die nu weigeren in te grijpen moeten later voor hun daden verantwoordelijk worden gehouden.

Als zij dood zijn, moeten hun nakomelingen maar boeten (zoals men dat in Noord-Korea doet: met terugwerkende kracht, en lateraal, in de familiepoel - dat is een zeer effectief afschrikkingsmiddel).

PollyCorrect
28 oktober 2007, 08:32
GVDBs discours is dan ook ijzersterk. Schrijft ook steengoede boeken.
Ik ben wel fan van hem, zijn cursus is ook een aanrader.
IJzersterk gebaseerd op feiten naar zijn hand zetten en sjoemelen met bronnen zoals bewezen wordt.
Julius Streicher was daar ook goed in om over Goebbels nog niet te beginnen.

Webcrusader
28 oktober 2007, 12:04
Ik vind trouwens dat er naast de negationisme-wet ook een andere wet mag komen.

Een wet die zegt dat iedereen die weigert het universele en steeds weerkerende kwade in de mens te erkennen, gestraft moet worden.

We kunnen dat organiseren hé. Scholen die weigeren een overzicht van genocides te geven aan hun leerlingen, moeten bestraft worden. Scholen die bepaalde genocides bewust verzwijgen, moeten bestraft worden. Da's een kwestie van curricula en controle.

Moeten zeker aan bod komen:

-de genocide op 10 miljoen Congolezen

Lever mij eens het bewijs van deze stelling?
Ga je beweren dat Belgen 10 miljoen congolezen vermoord hebben?
Wat is je informatiebron? Neem me niet kwalijk maar ik ben heel skeptisch van natuur.

bruut geweld
28 oktober 2007, 13:31
Het gaat over vandaag, over hoe wij met dat verleden omgaan. Ik zeg: men mag geen enkele holocaust aanbidden en dat men alle wrede episodes die overal ter wereld en doorheen de geschiedenis voorkwamen, op een gelijkaardige manier moet beschrijven en erover onderwijzen.

-Ze ontkennen moet strafbaar zijn (negationisme-wet).
-Eén specifieke episode idealiseren om wat voor agenda dan ook moet evenzeer strafbaar zijn ('relativerings-wet').


D*t zou het einde van het landpikkend zionisme betekenen....;-)


Daar gaat het dus al lang niet meer over.Neen, het ging en gaat nog steeds om de zionistische "uiverkoren" slachtofferrol uit te melken om zoveel mogelijk geld af te troggelen van europa en Palestijnen te verdrijven, hun land in te pikken en oorlogen uit te lokken ten behoeve van de zionistische staat

Volksstormer
28 oktober 2007, 13:46
(zelfcensuur)

Praetorian
28 oktober 2007, 13:48
IJzersterk gebaseerd op feiten naar zijn hand zetten en sjoemelen met bronnen zoals bewezen wordt.
Julius Streicher was daar ook goed in om over Goebbels nog niet te beginnen.Ik zie geen fraude met bewijzen, eerder een discussie over enkele data. Best mooi die hyperbool die rechtstreeks naar Streicher leidt.

Praetorian
28 oktober 2007, 13:50
Wat heeft die Schacht eigenlijk met Joden? Knallt ab die Frau, die gottverdammte Judensau! :twisted:
Disco Führer
http://www.youtube.com/watch?v=CMsaMGWPfHo
http://www.youtube.com/watch?v=dvwCuQ4bX7U

o//

Rudy
28 oktober 2007, 17:15
-Eén specifieke episode idealiseren om wat voor agenda dan ook moet evenzeer strafbaar zijn ('relativerings-wet').

Nu moet ge toch ongeveer snappen wat ik bedoel. Nie?

'k Begrijp wel wat je bedoelt. Vergeet vooral niet dat die agenda ook kan bestaan uit het permanent bewustmaken van de jeugd, van een cyclus die kan leiden tot massamoorden. De Holocaust heeft bewezen dat iedereen, zelfs je beste vriend, tot alles in staat is uit eigenbelang. Snap je nu ook wat ik bedoel ?

PollyCorrect
28 oktober 2007, 18:42
'k Begrijp wel wat je bedoelt. Vergeet vooral niet dat die agenda ook kan bestaan uit het permanent bewustmaken van de jeugd, van een cyclus die kan leiden tot massamoorden. De Holocaust heeft bewezen dat iedereen, zelfs je beste vriend, tot alles in staat is uit eigenbelang. Snap je nu ook wat ik bedoel ?

Waarvoor dient het geheugen? Om niet in de ontkenning te vallen.
Kijk naar wat de Turken doen: om te bewijzen dat ze niet aan de Armeniërs hun genocide hebben gewerkt, slaan ze in Brussel Armeense cafés in elkaar.
Zo gaat dat.

Zolang het ontkent wordt, wordt het VOORTGEZET. Ook hier. Ook met het antisemitisme.

willem1940NLD
28 oktober 2007, 18:49
'k Begrijp wel wat je bedoelt. Vergeet vooral niet dat die agenda ook kan bestaan uit het permanent bewustmaken van de jeugd, van een cyclus die kan leiden tot massamoorden. De Holocaust heeft bewezen dat iedereen, zelfs je beste vriend, tot alles in staat is uit eigenbelang. Snap je nu ook wat ik bedoel ?
Het gevaar ligt, denk ik vooral in "kuddegeest", de bereidheid van massa's om zich te laten mennen en indoctrineren. Voer rituelen/procedures in en men zal alles als "normaal" accepteren, tot desnoods kannibalisme aan toe; de oude film "soylent green" bevat een macabere, voorspellende waarschuwing.

http://en.wikipedia.org/wiki/Soylent_Green

Rudy
28 oktober 2007, 20:41
Het gevaar ligt, denk ik vooral in "kuddegeest", de bereidheid van massa's om zich te laten mennen en indoctrineren. Voer rituelen/procedures in en men zal alles als "normaal" accepteren, tot desnoods kannibalisme aan toe; de oude film "soylent green" bevat een macabere, voorspellende waarschuwing.

http://en.wikipedia.org/wiki/Soylent_Green

Mee eens voor wat de kuddegeest betreft. Je kan je wel afvragen of velen niet anderen de dood zouden injagen om te overleven of hun kroost een levenskans te geven. In tegenstelling tot lokale administraties en diensten, zoals de politie in antwerpen tijdens WO2, die flagrant collaboreren met de vijand.

"Soylent green" heb ik destijds enkele malen gezien. Een film die tot nadenken stemt. Maar niet past binnen deze context. De film gaat over perfecte euthanasie ten gevolge van overbevolking waarbij de doden industrieel worden verwerkt tot voedsel voor de overlevenden. Griezelig maar niet onwaarschijnlijk.

Rudy
28 oktober 2007, 20:47
Waarvoor dient het geheugen? Om niet in de ontkenning te vallen.
Kijk naar wat de Turken doen: om te bewijzen dat ze niet aan de Armeniërs hun genocide hebben gewerkt, slaan ze in Brussel Armeense cafés in elkaar.
Zo gaat dat.

Zolang het ontkent wordt, wordt het VOORTGEZET. Ook hier. Ook met het antisemitisme.

Effe goed opletten Polly. De incidenten in Brussel zijn het gevolg van de conflicten tussen Turken en Koerden. De Armeniërs zitten er eo goed als voor niets tussen behalve dat toevallig tijdens een accident de parcours een Armeens etablissement eraan moest geloven. Zegt veel over de kennis van zaken bij de Turkse agressors. Triestig.

willem1940NLD
28 oktober 2007, 21:09
Mee eens voor wat de kuddegeest betreft. Je kan je wel afvragen of velen niet anderen de dood zouden injagen om te overleven of hun kroost een levenskans te geven. In tegenstelling tot lokale administraties en diensten, zoals de politie in antwerpen tijdens WO2, die flagrant collaboreren met de vijand.

"Soylent green" heb ik destijds enkele malen gezien. Een film die tot nadenken stemt. Maar niet past binnen deze context. De film gaat over perfecte euthanasie ten gevolge van overbevolking waarbij de doden industrieel worden verwerkt tot voedsel voor de overlevenden. Griezelig maar niet onwaarschijnlijk.
Ik bedoel niet, hoewel ook griezelig genoeg, het "kleinschalig" gebeuren (ieder-voor-zich) maar meer de "culturele" massa-dressuur, opvoeding/normen-en-waarden waarvan in die oude film enige extra staaltjes werden ten beste gegeven maar die je wellicht over het hoofd zag omdat ze voor jou minder een herkenbare hoofdlijn vormden.

Met een dergelijk manipulatie-beleid kun je willekeurige groepen tot "vijand" bestempelen en bijvoorbeeld vervroegd tot voedsel promoveren .....
====

Ik kwam over Nazi-Duitsland hardnekkige verhalen tegen over verwerking van mensenvet tot zeep en huid tot lampekappen, kan echter niet achterhalen of dit waarheid is of variant-SF.

Rudy
29 oktober 2007, 18:03
Ik bedoel niet, hoewel ook griezelig genoeg, het "kleinschalig" gebeuren (ieder-voor-zich) maar meer de "culturele" massa-dressuur, opvoeding/normen-en-waarden waarvan in die oude film enige extra staaltjes werden ten beste gegeven maar die je wellicht over het hoofd zag omdat ze voor jou minder een herkenbare hoofdlijn vormden.

Met een dergelijk manipulatie-beleid kun je willekeurige groepen tot "vijand" bestempelen en bijvoorbeeld vervroegd tot voedsel promoveren .....
====

Ik kwam over Nazi-Duitsland hardnekkige verhalen tegen over verwerking van mensenvet tot zeep en huid tot lampekappen, kan echter niet achterhalen of dit waarheid is of variant-SF.

Uiteindelijk bedoelen we hetzelfde. Mensengroepen worden gereduceerd tot louter levende wezens, Hitler had het over ongedierte, die, zoals je opmerkt, hoogstens nog enkel goed zouden zijn voor de zeepindustrie, of van wie de haren de perfecte vulling zijn voor hoofdkussens.

Ik ben momenteel een boek aan het lezen over de morele verantwoordelijkheid en het 'schuldbesef' bij de katholieke kerk. Overduidelijk de grootste boosdoener waar niet-religieuze beulen zich achter hebben verschuild. Een penibele kweste waarmee we nog niet in het reine zijn.

Inzake de film. Het is al een tijd geleden. En misschien is mij toen wel wat ontsnapt. Ik herinner mij de buldozer die massa's manifestanten opschepte om tot voedsel te worden verwerkt. Maar dat bedoelde je waarschijnlijk niet.

willem1940NLD
29 oktober 2007, 18:15
Uiteindelijk bedoelen we hetzelfde. Mensengroepen worden gereduceerd tot louter levende wezens, Hitler had het over ongedierte, die, zoals je opmerkt, hoogstens nog enkel goed zouden zijn voor de zeepindustrie, of van wie de haren de perfecte vulling zijn voor hoofdkussens.

Ik ben momenteel een boek aan het lezen over de morele verantwoordelijkheid en het 'schuldbesef' bij de katholieke kerk. Overduidelijk de grootste boosdoener waar niet-religieuze beulen zich achter hebben verschuild. Een penibele kweste waarmee we nog niet in het reine zijn.

Inzake de film. Het is al een tijd geleden. En misschien is mij toen wel wat ontsnapt. Ik herinner mij de buldozer die massa's manifestanten opschepte om tot voedsel te worden verwerkt. Maar dat bedoelde je waarschijnlijk niet.
Er was een staats-systeem, met iets godsdienst-vervangends enzo. Er bestonden ook niet-geregistreerde mensen, zeg maar "illegalen" die meest als een soort slaven fungeerden voor welgestelden; bij officiëel aantreffen werden die geïnventariseerd als "meubilair". Echt wel veel uitgekookte dingen.

Rudy
29 oktober 2007, 19:05
Er was een staats-systeem, met iets godsdienst-vervangends enzo. Er bestonden ook niet-geregistreerde mensen, zeg maar "illegalen" die meest als een soort slaven fungeerden voor welgestelden; bij officiëel aantreffen werden die geïnventariseerd als "meubilair". Echt wel veel uitgekookte dingen.

Een reden temeer om de film nog eens te herbezien. Tx voor de tip Willem.