Politics.be Registreren kan je hier.
Problemen met registreren of reageren op de berichten?
Een verloren wachtwoord?
Gelieve een mail te zenden naar [email protected] met vermelding van je gebruikersnaam.

Ga terug   Politics.be
Registreer FAQForumreglement Ledenlijst Markeer forums als gelezen

Forumreglement
Hoofdregels
Er zijn 3 vuistregels op het forum van Politics.be die iedereen moet onthouden:
 1. We houden ons aan de wet
 2. Beleefdheid is essentieel voor een goede discussie.
 3. De moderatie is baas over het forum en beslist dus.

De moderatie behoudt zich het recht voor om
 • om welke reden dan ook discussies te verwijderen, te wijzigen, te verplaatsen of te sluiten; en
 • om welke reden dan ook accounts van gebruikers te beëindigen, te verwijderen of op een andere manier onbereikbaar te maken.

Berichten zijn steeds voor rekening van de gebruikers zelf, deze drukken geenszins een zienswijze uit van de moderatie.

Berichten worden geacht de intellectuele eigendom te zijn van de plaatsende gebruiker.

Het staat de moderatie vrij berichten of delen van berichten op het forum na anonimisering door te geven voor wetenschappelijk onderzoek.

Privé-berichten zijn persoonlijk maar de moderatie behoudt zich het recht voor deze in te zien indien daar een gegronde reden voor is en in te grijpen indien nodig.

De moderatie kan ten allen tijde beslissen het reglement bij te werken. Indien het reglement wordt bijgewerkt zal de gebruiker daarvan op de hoogte worden gebracht via een publieke mededeling.

De interpretatie van de forumregels gebeurt door de moderatie.
________________________________________________

Puntensysteem
Om er voor te zorgen dat onze regels worden nageleefd, wordt er gebruik gemaakt van een puntensysteem. Wie de regels schendt, zal een waarschuwing krijgen.
Om het beheer te vergemakkelijken en objectiever te laten verlopen zijn alle waarschuwingen ingedeeld in vooraf bepaalde categorieën. Elke categorie heeft een vooraf bepaald aantal banpunten.

Vanaf tien banpunten (bp) wordt een gebruiker de toegang tot het forum ontzegd gedurende zeven dagen, indien twintig banpunten bereikt wordt zal de gebruiker definitief de toegang worden ontzegd.

Dit systeem ziet er als volgt uit:

Wettelijk niet toegelaten zijn:
 • aanzetten tot geweld, haat of, discriminatie op basis van zogenaamd ras, afkomst, sekse, seksuele voorkeur, etc. (8 bp)
 • fysieke bedreiging (8 bp)
 • revisionisme en negationisme (= het schromelijk minimaliseren of ontkennen van de holocaust) (8 bp)
 • privacy-schending (in het bijzonder het vrijgeven van privé-gegevens van forumdeelnemers zonder hun uitdrukkelijke toestemming) (5 bp)
 • het schenden van auteursrechten (5 bp)

Overtredingen van deze categorie kunnen slechts eenmalig begaan worden, een volgende maal volgt een definitieve verbanning.


Te vermijden op vraag van de moderatie:
 • onderwerp in een verkeerd subforum posten (1 bp)
 • dubbele thread openen (1bp)
 • kopiëren van zaken die strijdig zijn met het forumreglement (1 bp)
 • flooden (2 bp)
 • plaatsen van expliciet materiaal (3 bp)
 • spammen (een link naar je eigen site kan eenmalig in K&K, de rest aanzien we als spam) (4 bp)
 • schelden in de loop van een onderwerp gericht aan forumdeelnemer (4 bp)
 • persoonlijke aanval in de loop van een onderwerp gericht op forumdeelnemers (4 bp)
 • het openen van persoonlijke topics over forumdeelnemers (5 bp)

Voor deze laatste types waarschuwingen heeft de moderatie ook de mogelijkheid om een verwittiging te geven i.p.v. een effectieve waarschuwing. In het geval van een verwittiging wordt de gebruiker op de hoogte gebracht van de overtreding, maar dit evenwel zonder het ontvangen van banpunten.

Banpunten kunnen na enkele maanden vervallen, het aantal maanden is afhankelijk van de aard van de overtreding.

Definitieve verbanningen zijn definitief. Eens verbannen, steeds verbannen.

Onmiddellijke verbanning
In sommige gevallen zal de moderatie onmiddellijk overgaan tot een ban. Dit is onder andere het geval in onderstaande situaties:
 • dubbelnicks die gebruikt worden om een ban te omzeilen
 • forumgangers die bedreigingen uiten aan het adres van de moderatie (bijv. gerechtelijke stappen)
 • forumgangers die zich beperken tot one-liners, smileypostings, provocatie om de provocatie, copy-pastes, spam, eindeloos getrol, etc.

Meldingssysteem
Zaken die strijdig zijn met bovenstaande regels kunnen bij de moderatie gemeld worden via een rood driehoekje die je naast elk bericht (links) aantreft. De moderatie zal de overtredingen evalueren en indien nodig gepaste maatregelen nemen. Dit kan gaan van het verwijderen van een passage over verwittigen tot waarschuwen en verbannen. De moderatie kan ook beslissen niet in te gaan op een melding indien zij deze niet in strijd acht met het forumreglement.

De moderatie kan ook ingrijpen zonder melding indien ze overtredingen tegenkomt op het forum. Het is echter onmogelijk om alles te lezen, er wordt dan ook ten dele op de gebruikers gerekend om zaken te weren van het forum die strijdig zijn met het forumreglement.

Auteursrecht / Citaatrecht

Het is toegestaan om teksten van anderen over te nemen op het forum. Hierbij dient u echter het auteursrecht te respecteren. Bovendien moet het steeds gaan om een discussie-element. Het forum is geen nieuwssite. Daarom gelden de volgende richtlijnen:
 • krantenberichten overnemen mag niet tenzij door het plaatsen van een verwijzing naar het oorspronkelijke artikel en het toevoegen van een aanzet tot discussie.
 • opiniestukken en aanverwanten mogen worden overgenomen aangezien deze een mening bevatten mits toestemming van de auteur(s), anders mag alleen een verwijzing naar het artikel worden geplaatst.
 • berichten van om het even welk medium mogen niet worden gekopieerd naar dit forum tenzij mits uitdrukkelijke toestemming van de auteur(s).

De Belgische wetgeving zegt het volgende hierover (artikel 21, lid 1 van de Wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten) :
Citaat:
§ 1. Het citeren uit een werk dat op geoorloofde wijze openbaar is gemaakt, ten behoeve van kritiek, polemiek, recensie, onderwijs, of in het kader van wetenschappelijke werkzaamheden, maakt geen inbreuk op het auteursrecht, voor zover zulks geschiedt overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken en het beoogde doel zulks wettigt.
Forumetiquette
Bijkomende info i.v.m. lettertypes, lettergroottes, kleurgebruik:

We vragen dat iedereen zoveel mogelijk de standaard lettergrootte gebruikt. Ook het gebruik van rood (zeker in volledige teksten) zien we liefst beperkt, gezien we die kleur liefst voor onszelf reserveren om makkelijk de aandacht te vestigen op onze tussenkomsten. Een spaarzaam gebruik van een occasionele 'eye-catcher' kan echter getolereerd worden.


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 22:37.


Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2020, Politics.be