Politics.be Problemen met registreren? Of een verloren wachtwoord? Gelieve een mail te verzenden naar maarten@politics.be met vermelding van je gebruikersnaam.

Ga terug   Politics.be > Diverse > Archief > Verkiezingen 13 juni 2004
Registreer FAQForumreglement Ledenlijst Markeer forums als gelezen

Verkiezingen 13 juni 2004 In dit forum kun je debatteren over de verkiezingsuitslagen.

 
 
Discussietools
Oud 21 juli 2004, 18:05   #21
Yossarian
Parlementslid
 
Yossarian's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 4 juli 2004
Berichten: 1.601
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door thePiano
Ik schrijf natuurlijk EX want onze revisionist van dienst is na deze uitspraken moeten opstappen.
Maar als ik me niet vergis is hij NIET uit de partij gezet!
Yossarian is offline  
Oud 21 juli 2004, 18:42   #22
Fieseler
Perm. Vertegenwoordiger VN
 
Fieseler's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 20 juli 2004
Berichten: 12.602
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Yossarian
Zoals ik had verwacht: een reactie op de inhoud blijft uit. Wel veel onsamenhangend gebrabbel.
Inhoud?

Is het ontdekken van het bestaan van ene Adolf Hitler vorige eeuw nu ook al inhoud?
Moet Vermeersch nu al zijn toevlucht zoeken tot een snapshot van de eedaflegging van FD, en noem je dit ook afgaan op inhoud?
De noodzaak tot gebruik van verkrampte semantische spitsvondigheidjes om aan een woord een bepaalde betekenis te kunnen onttrekken zal dan ook wel tot heil van de inhoud zijn zeker?

Als je je nu echt eens lekker wil wentelen in een overaanbod van halve waarheden en hele leugens raad ik je, ter intellectuele masturbatie, aan eens te gaan kijken bij de "blokbusters". En niet getreurd hoor, ook daar zal je niets over de "inhoud" van het programma van het Vlaams Blok vinden, goed toch?
Fieseler is offline  
Oud 21 juli 2004, 19:18   #23
Yossarian
Parlementslid
 
Yossarian's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 4 juli 2004
Berichten: 1.601
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Fieseler
Inhoud?

Is het ontdekken van het bestaan van ene Adolf Hitler vorige eeuw nu ook al inhoud?
Moet Vermeersch nu al zijn toevlucht zoeken tot een snapshot van de eedaflegging van FD, en noem je dit ook afgaan op inhoud?
De noodzaak tot gebruik van verkrampte semantische spitsvondigheidjes om aan een woord een bepaalde betekenis te kunnen onttrekken zal dan ook wel tot heil van de inhoud zijn zeker?

Als je je nu echt eens lekker wil wentelen in een overaanbod van halve waarheden en hele leugens raad ik je, ter intellectuele masturbatie, aan eens te gaan kijken bij de "blokbusters". En niet getreurd hoor, ook daar zal je niets over de "inhoud" van het programma van het Vlaams Blok vinden, goed toch?
Omdat de prentjes u blijkbaar teveel afleiden, hebt u hier gewoon de tekst.
Vermeersch toont aan dat Philip Dewinter, de facto de leider van het Vlaams Blok, een neonaziracisme aanhangt en dat dit ook in het 70-puntenprogramma terug te vinden is. Is die brij te heet voor u, dat u er steeds maar omheen draait?

Essay

Racisme en ethiek. Filip Dewinter en het nazi-racisme - Etienne Vermeersch

Tijdens De zevende dag van 16 maart heb ik beweerd dat Filip Dewinter (FD) racistische opvattingen had in de nazi-betekenis van dit woord. Sindsdien vraagt men mij van diverse zijden of ik dat ook kan aantonen. Wegens de ethische aspecten die hiermee verbonden zijn wil ik dit in deze context graag doen.


Het racisme, in de oorspronkelijke betekenis van dit woord, kreeg zijn eerste theoretische formulering bij Joseph Arthur de Gobineau (1853). Houston Stewart Chamberlain (1899) werkte die denkbeelden verder uit en door Hitler en zijn nazi-partij werden ze tot in hun meest absurde en onmenselijke consequenties in praktijk gebracht. Men kan deze visie als volgt samenvatten. (a) De mensheid is samengesteld uit verschillende 'rassen'. Dat zijn groepen die op basis van biologische afstammingmeerderwaardige en minderwaardige rassen bestaan, die tengevolge van biologische overervingVermenging van rassen zou tot een degeneratie van de superieure groepen leiden en om die reden is een multiraciale samenleving verwerpelijk.

Deze stellingen zijn niet alleen om wetenschappelijke redenen onhoudbaar, ze zijn ook vanuit het oogpunt van de ethiek en de rechten van de mens verfoeilijk. (1) Het onderzoek heeft aangetoond dat er niet eens echte rassen bestaan: er zijn geen welomschreven groepen met een reeks typische biologische kenmerken: sommige genetisch bepaalde eigenschappen, zoals pigmentatie van de huid of kleur van haar en ogen, vertonen een geleidelijke overgang van de ene bevolking naar de andere (in het Noorden van Europa vind je meer blond haar en blauwe ogen dan in het Zuiden, maar er is geen duidelijke grens). (2) Belangrijker is nog dat die zichtbare verschillen tussen mensen, zoals gelaatskleur, vorm van de neus en de ogen, enz., helemaal niet gebonden zijn aan die factoren die in het maatschappelijk leven belang hebben: intelligentie, persoonlijkheid, intellectuele of artistieke vaardigheden, enz.. Zoals men vroeger dacht dat vrouwen op die gebieden minder aanleg hadden dan mannen, denken racisten dat er ook tussen rassen zulke verschillen bestaan. Die twee opvattingen vinden volgens het onderzoek geen steun in de feiten en zijn dus allebei even onnozel. (3) Het is onrechtvaardig mensen te discrimineren wegens een biologische afstamming waarvoor ze niet verantwoordelijk zijn en waaraan ze ook niets kunnen veranderen. (4) Deze denkbeelden hebben, ook toen men de term 'racisme' nog niet gebruikte, als argument gediend voor de grofste schendingen van de mensenrechten: slavernij, koloniale uitbuiting, verdrukking en volkerenmoord, met als culminatie de
shoah (of 'holocaust'). (5) De afkeer van vermenging tussen mensen van diverse 'rassen'; meer bepaald de afkeer van een multiraciale samenleving, is een blijvende bron van wederzijds wantrouwen, minachting en vreemdelingenhaat.

Sinds de gruwelen van Hitlers nationaal-socialisme zijn er nog weinigen die openlijk zullen toegeven dat ze dit racisme in al zijn aspecten aanhangen: niemand zal publiek verklaren dat men joden of zwarten moet uitroeien; en dat sommige rassen 'minderwaardig' zijn, wordt nog wel gedacht, maar minder openlijk gezegd. Zolang er echter mensen zijn die de kerngedachte van het racisme aanhangen, kunnen de verderfelijke uitwassen ervan telkens opnieuw naar boven komen. Volgens deze gedachte maakt gemeenschappelijke
biologische afstamming ('ras') sommige mensen minder geschikt voor bepaalde types van samenleving of cultuur.


Om niet van nazisme verdacht te worden, zijn er die zich op huichelachtige wijze als volgt uitdrukken: zwarten mogen er zijn, maar ze moeten wel in Afrika blijven. Terloops, ik heb er bezwaar tegen dat men in linkse kringen de term 'racisme' soms in de bredere betekenis van xenofobie of vreemdelingenhaat gebruikt. Het ware racisme, dat verwijst naar biologische afstamming, heeft sinds de tweede wereldoorlog immers zo'n dramatische betekenis gekregen dat het belangrijk is het onderscheid te blijven behouden. Dat het optreden van FD niet uitblinkt door 'xenofilie' of vreemdelingenliefde, zal wel voor iedereen duidelijk zijn. Hier wil ik echter aantonen dat hij het racisme in zijn biologisch gefundeerde vorm, het typische nazi-racisme dus, aanhangt.

Mijn thesis volgt onweerlegbaar uit het zogenaamde 70-puntenplan:
"Immigratie: de oplossingen. 70 voorstellen ter oplossing van het vreemdelingenprobleem", geschreven door FD en uitgegeven met het motto: "Vlaams Blok Eigen Volk Eerst"(1992).

Dit racisme blijkt uit de volgende passussen: (i) "Als enige politieke partij werpt het VB met dit plan een dam op tegen de gevaarlijke mundialistische en
multi-raciale utopieën van de pro-immigratielobby." (ii) "De integratie- en assimilatiepolitiek gevoerd door de overheid leidt onvermijdelijk naar een multi-raciale en pluriculturele maatschappij." (iii) "Door de integratie van de niet-Europese vreemdelingen af te wijzen, vermijden we dat Vlaanderen en uiteindelijk heel West-Europa een multi-raciaal en pluricultureel gebied wordt." (iv) "De mundialistische en multi-raciale opvoeding in de scholen (moet men) afschaffen." (v) "Via het onderwijs probeert men ook de Vlaamse jeugd de nieuwe multi-raciale en mundialistische waarden aan te praten." (de cursiveringen zijn van mij; de exacte verwijzingen zijn beschikbaar, EV).

Deze uitspraken zijn racistisch in de oorspronkelijke betekenis van het woord; dat blijkt hieruit. (1) Wie bezwaren heeft tegen een '
multi-raciale' maatschappij, drukt hiermee de overtuiging uit dat menselijke kenmerken die alleen het gevolg zijn van genetische overerving, als argument kunnen dienen om iemand als ongewenst te verklaren. Aangezien mensen met verschillende huidpigmentatie of gelaatstrekken zich binnen één maatschappij dezelfde cultuur eigen kunnen maken (zelfde taal, godsdienst, normen, enz.), kunnen deze kenmerken het vredevol samenleven niet in het gedrang brengen. Alleen racisten kunnen die harmonie verstoren; d.w.z. diegenen die geen rekening houden met wat andere mensen denken, voelen of doen, maar alleen met enkele oppervlakkige, 'raciale' lichaamskenmerken. Elke bezwaar tegen een multi-raciale maatschappij legt de nadruk op biologische afstamming en is dus in de volle zin van het woord racistisch en daarom op ethische en juridische gronden onduldbaar. (2) Deze passussen drukken niet zomaar een privé-houding uit van Filip Dewinter en de Vlaams Blok-leiding: zij willen die propageren en het anti-racisme afwijzen; kortom, ze pleiten voor racisme. Opvoeden tegen racisme vinden ze verderfelijk: men moet "gevaarlijke mundialistische en multi-raciale utopieën" bestrijden (i); en "de mundialistische en multi-raciale opvoeding in de scholen afschaffen" (iv). (3) Om verwarring te vermijden moeten we een onderscheid maken tussen een 'multiculturele' en een 'multiraciale' maatschappij. Er zijn immers veel gradaties in multiculturaliteit en sommige vormen ervan zouden inderdaad onleefbaar zijn - bv. een maatschappij waarin alle groepen alleen hun eigen taal zouden spreken of tegengestelde morele normen zouden hebben - . De visie van FD op multiculturaliteit hangt echter zo sterk met multiracialiteit samen (herlees de citaten hierboven) dat bij hem xenofobie en racisme als het ware onmerkbaar in elkaar overlopen. We lezen immers: "De integratie- en assimilatiepolitiek gevoerd door de overheid leidt onvermijdelijk naar een multi-raciale en pluriculturele maatschappij."

Nu bestaat 'integratie' en nog meer 'assimilatie' erin dat de persoon van allochtone afkomst zich op zo'n wijze in de nieuwe cultuur inpast, dat hij die overneemt op alle gebieden die voor het harmonisch samenleven relevant zijn. Wie dan in verband met een maatschappij waarin iedereen geïntegreerd of geassimileerd is, nog in negatieve zin de termen 'pluricultureel' of 'multicultureel' gebruikt, kan dit alleen door daar ten onrechte een biologische, dus
racistische betekenis aan te geven.


Men werpt soms tegen mijn analyse op dat die vooral steunt op het gebruik van de term 'multiraciaal' en dat zoiets wel een 'slordigheid' van FD zal zijn. Merkwaardige slordigheid die tot vijfmaal toe met nadruk wordt herhaald! Men zegt ook dat in de recente publicaties van FD en van het VB dit woord zorgvuldig werd verwijderd; maar dat bevestigt juist mijn stelling: ze hebben nu ingezien dat deze term onmiskenbaar naar racisme verwijst en de recente tactiek van het VB bestaat er precies in deze zwarte ideologische motivatie te verdoezelen.

Maar zo gemakkelijk lukt dit niet. Toen FD deze tekst schreef, wist hij heel goed wat hij daarmee bedoelde; dat blijkt uit zijn ideologische achtergrond. Hij is de stichter (1980) van het NJSV (Nationalistisch Jongstudentenverbond); een letterwoord dat verdacht lijkt op dat van het NSJV, (Nationaal Socialistisch Jeugdverbond) van tijdens de oorlog. De vlag had de nazi-kleuren, zwart, wit en rood en het blad heette
Signaal, zoals de nazi propaganda-revue. 'Allemaal toeval', zegt men. Maar in dat 'informatieblad van NSV en NJSV' vind ik herhaalde malen als embleem, een zwaard met een lint er rond waarop staat: "Mijn eer is trouw"; vertaling van "Meine Ehre heisst Treue", de leuze van de SS, de stoottroepen van de Nazi's, verantwoordelijk voor de concentratie- en uitroeiingskampen… merkwaardig toeval! In het eerste nummer van Signaal waarin het NJSV vermeld wordt (1981, 7-8 ), vind ik even 'toevallig' een artikel over de Wiking-divisie, de eerste 'Germaanse' divisie van de Waffen SS, hierbij wordt "de moed, de trouw en het idealisme" van deze helden bewierookt, en als illustratie vindt men hun embleem, een schild met hakenkruis (10 op 7 cm!). In het daarop volgend nummer lezen we, naast een stuk over de Oostfronters, een artikel over Göring, de verantwoordelijke voor de eerste massale bombardementen op burgers (Rotterdam, Coventry, Londen), waarin wel wordt erkend dat hij enkele gebreken had (ijdelheid), maar ook: "Wie de persoon van Göring kent heeft een zoveelste bewijs in handen dat het Neurenbergproces geen rechtspraak was, maar een moderne vierschaar…". Ik kan hier uit dit zo leerzame blad en zijn opvolger Brandingslechte kanten had. Een zekere Peter Hendrickx schrijft daar tegen een onverlaat die bij Hitler toch een paar foutjes vond: "Mijns inziens is het toch gevaarlijk om aan de hand van twee voorbeelden…het nationaal socialisme te veroordelen". Dat is het soort informatie dat volgens 'nationaal voorzitter' FD geschikt was voor zijn NJSV- scholieren van 16 tot 18 jaar! Welnu, het racisme zoals ik het hierboven beschreven heb, maakte een essentieel onderdeel uit van deze 'opvoeding'. Zo lezen we in Signaal van 1981: "Toen kwam het christendom dat een nieuwe orde en een andere "vrede" bracht…Heil kwam niet langer uit de sibbe, maar uit wezensvreemd bloed uit het vreemde zuiden". Maar nu weet de auteur beter: " De essentie van het volk ligt in het ras, in ons geval het noordras. Het karakter van een volk bepaalt de cultuur en de ontwikkeling van een volk." Deze enkele citaten, uit een ruime voorraad, tonen aan dat FD en zijn kompanen van het NJSV en NSV een zuiver neonaziracisme aanhingen en dat de neerslag daarvan in het 70-puntenplan helemaal niet 'toevallig' is.

Men zal opwerpen dat dit 'jeugdzonden' waren. Maar vooraleer men iemands jeugdzonden kan vergeven, moet die eerst toegeven dat er zonde was. In 1993 nog schrijft FD in
Dietsland-Europa in een artikel over 'De soft-ideologie': "De rechten-van-de-mens, ecologisme, antiracisme, mundialisme…allemaal nieuwe en vooral universele waarden die uiteindelijk valse schijnwaarden blijken te zijn.". Toen hij enkele jaren later in een TV-programma beweerde dat de mensenrechten moeten wijken voor de Vlaamse belangen - zoals hij die opvat - was dat dus geen lapsus, evenmin als zijn uitspraak in 1994: "Het anti-racisme is een nieuw wapen in de handen van diegenen die heilig geloven in de multiraciale maatschappij". Bij mijn weten heeft FD nooit publiek erkend dat zijn oorspronkelijke racistische opvattingen onaanvaardbaar waren en dat geeft ons tot op heden het recht te stellen dat de zorgvuldig uitgevlooide teksten die hij en het VB thans naar voren brengen, alleen bewijzen dat we hier te maken hebben met sluwe wolven in schapenvacht.

Dat komt ook tot uiting in het gebruik van "eigen volk eerst". Veel mensen vinden dat die uitdrukking toch iets positiefs inhoudt en aanvaarden niet dat ze daarom als immoreel worden betiteld. Dat is ten dele terecht en precies daarom moet men vooral het misbruik van die leuze door het VB aanklagen. Reeds in het Oud Testament staat er dat we onze 'naaste' moeten beminnen en dat betekent letterlijk, 'de meest nabije'. Als je zoontje en dat van de buurman in het kanaal vallen, heb je het recht eerst je eigen zoontje redden en pas daarna dat van je buurman: in die betekenis is "eigen volk eerst" aanvaardbaar. Overigens wijst het oorspronkelijk Bijbels gebruik van het woord 'naaste' in dezelfde richting; maar al heel vroeg werd in het Oud Testament dat begrip 'naaste' niet langer tot de 'meest nabije' beperkt: het werd naar bredere kringen uitgebreid en had uiteindelijk betrekking op het hele 'eigen volk'. Het evangelie van Lukas echter, bracht met de parabel van de
Barmhartige Samaritaan (Lc 10, 27) een radicale omwenteling in die ethiek. 'Een jood viel in de handen van rovers en werd voor dood achtergelaten; een (joodse) priester en daarna een leviet kwamen voorbij en liepen er in een boogje omheen; toen kwam er een Samaritaan (een allochtoon); hij zag hem, kreeg medelijden, verzorgde hem en betaalde zijn verblijf in de herberg.' Na deze parabel vraagt Jezus: "Wie van deze drie lijkt de naaste te zijn van de man die slachtoffer werd van de rovers?" (m.a.w.: Wie is zijn 'eigen volk'?). Wanneer mensen in Schaarbeek uit een brandend huis gered worden door een Marokkaan, dan beseffen ook zij wie hun naaste, wie hun 'eigen volk' is…

Filip Dewinter en het Vlaams Blok zijn in hun racistische sibbe- en bloedtheorie blijven steken: ze beseffen niet dat ze een
moraal aanhangen die 2000 jaar achterop hinkt. Het is menselijk en begrijpelijk zich te bekommeren om degenen die ons het meest nabij zijn: familieleden, buren, vrienden, werkmakkers… maar ras of afkomst spelen daarbij geen enkele rol en in een volgroeide ethiek deint die zorg voor de naaste gaandeweg uit naar alle mensen, vooral naar hen die er het meest behoefte aan hebben.

Wie niet inziet dat de 'anti-racistische', 'mundialistische' houding; de '
samaritaanse' naastenliefde, de meest grandioze ethische verworvenheid van onze beschaving is, leeft persoonlijk in diepe morele armoede en heeft maatschappelijk gezien dringend een inburgeringskursus nodig.


Etienne Vermeersch
Yossarian is offline  
Oud 21 juli 2004, 22:35   #24
Fieseler
Perm. Vertegenwoordiger VN
 
Fieseler's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 20 juli 2004
Berichten: 12.602
Standaard

Citaat:
Omdat de prentjes u blijkbaar teveel afleiden, hebt u hier gewoon de tekst.
Vermeersch toont aan dat Philip Dewinter, de facto de leider van het Vlaams Blok, een neonaziracisme aanhangt en dat dit ook in het 70-puntenprogramma terug te vinden is. Is die brij te heet voor u, dat u er steeds maar omheen draait?

U doet mij onweerstaanbaar denken aan een orthodoxe jood die al schuddebollend zijn bezweringen leest terwijl de wereld zoals hij werkelijk is aan zijn opmerkingsvermogen ontsnapt... U moet die pseudo intellectuele hilarische proza van Vermeersch nu toch al vanbuiten kennen zeker, U probeert hem tevergeefs aan iedereen die het wil lezen te verkopen ... kijk eens rond U... Volgens Vermeersch' theorie is elke wereldgodsdienst, elke heersende politieke strekking racistisch.
Bijna had ik mij laten verleiden om het voorgaande te argumenteren maar dat zou toch wel de wereld op zijn kop zijn zeker. Hij heeft 80 lijnen nodig om het woord racisme op een dusdanige wijze te definieren totdat ze mits een hele hoop cosmetica in zijn betoog zou kunnen passen... komaan hé.
Gelukkig heeft bovenvernoemde nog onze rode ridders van de VRT om hem een forum te geven, want louter academisch heeft hij nooit veel potten gebroken.
Zijn grootste probleem en frustratie daarentegen zal wel zijn dat de bune waarop hij de goegemeente met drogredenen , zoals degenen die U aanhaalt, wil afhouden van de euze van het gezond verstand.
Nog groter echter moet de frustraties zijn bij de linkie winkies, te moeten vaststellen dat hun intellectuele übermensch door zijn cornuiten niet meer als vol wordt aangezien daar hij door zijn onbehouwen en niet gefundeerde tussenkomsten een mede actor is geworden in de opgang van het Blok.
Ik daarentegen wens Zijn Emeriete Mediageilheid een lang leven toe en meer succes in zijn toekomstig zendingswerk dan in het verleden.
Fieseler is offline  
Oud 22 juli 2004, 04:03   #25
Yossarian
Parlementslid
 
Yossarian's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 4 juli 2004
Berichten: 1.601
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Fieseler
U doet mij onweerstaanbaar denken aan een orthodoxe jood die al schuddebollend zijn bezweringen leest terwijl de wereld zoals hij werkelijk is aan zijn opmerkingsvermogen ontsnapt... U moet die pseudo intellectuele hilarische proza van Vermeersch nu toch al vanbuiten kennen zeker, U probeert hem tevergeefs aan iedereen die het wil lezen te verkopen ... kijk eens rond U... Volgens Vermeersch' theorie is elke wereldgodsdienst, elke heersende politieke strekking racistisch.
Bijna had ik mij laten verleiden om het voorgaande te argumenteren maar dat zou toch wel de wereld op zijn kop zijn zeker. Hij heeft 80 lijnen nodig om het woord racisme op een dusdanige wijze te definieren totdat ze mits een hele hoop cosmetica in zijn betoog zou kunnen passen... komaan hé.
Gelukkig heeft bovenvernoemde nog onze rode ridders van de VRT om hem een forum te geven, want louter academisch heeft hij nooit veel potten gebroken.
Zijn grootste probleem en frustratie daarentegen zal wel zijn dat de bune waarop hij de goegemeente met drogredenen , zoals degenen die U aanhaalt, wil afhouden van de euze van het gezond verstand.
Nog groter echter moet de frustraties zijn bij de linkie winkies, te moeten vaststellen dat hun intellectuele übermensch door zijn cornuiten niet meer als vol wordt aangezien daar hij door zijn onbehouwen en niet gefundeerde tussenkomsten een mede actor is geworden in de opgang van het Blok.
Ik daarentegen wens Zijn Emeriete Mediageilheid een lang leven toe en meer succes in zijn toekomstig zendingswerk dan in het verleden.
Alweer een fors rondje rond de hete brij. U doet mij onweerstaanbaar denken aan een circuspaard.
Yossarian is offline  
Oud 22 juli 2004, 09:53   #26
fernand
Europees Commissaris
 
fernand's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 25 juli 2002
Locatie: ertvelde/evergem
Berichten: 7.551
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door thePiano
Uit een heel ver en diep uitgegraven verleden:

Ex-Ondervoorzitter, Ex-Senator en Partijraadslid Roeland Raes op 26.02.2001 op de NCRV: "Ik twijfel aan de systematiek van de uitroeing van de joden en ik twijfel ook aan het aantal doden (..) ..en ik twijfel ook dat wat men ons heeft doen willen geloven ivm de uitroeingskampen, op bepaalde punten sterk overdreven is, alsmede het aantal doden en ook of ze allemaal wel bedoeld waren als uitroeingskampen. Ik denk dat men in de mentaliteit van net na de oorlog geprobeerd heeft de schuld van de oorlog alleen op de schouders van de Duitsers te leggen. En dat beeld van die uitroeingskampen en van die uitroeingspolitiek past daar perfect in (..) Dus moet men maar eens ophouden om meer dan een halve eeuw na de oorlog, de schuld bij de Duitsers te leggen."

Ik schrijf natuurlijk EX want onze revisionist van dienst is na deze uitspraken moeten opstappen.
Toon eens aan waar hij gewezen heeft, dat het niet is voorgevallen, en waar hij de holocaust ontkent????????? Ik denk dat elke DENKEND mens zich vragen mag stellen, bij zaken die zogenaamd bij wet verboden worden om in vraag te stellen! De wet welke dat verbied is een wet welke DENKENDE mensen aanzet om ZELFSTANDIG na te denken, en niet VOORgedacht te worden via flutkanalen zoals amacord, welke maar een zijde belichten, namelijk die voor hun van pas komen in hun selectief gedachtengoed.

Laatst gewijzigd door fernand : 22 juli 2004 om 09:54.
fernand is offline  
Oud 22 juli 2004, 10:01   #27
fernand
Europees Commissaris
 
fernand's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 25 juli 2002
Locatie: ertvelde/evergem
Berichten: 7.551
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Yossarian
Omdat de prentjes u blijkbaar teveel afleiden, hebt u hier gewoon de tekst.
Vermeersch toont aan dat Philip Dewinter, de facto de leider van het Vlaams Blok, een neonaziracisme aanhangt en dat dit ook in het 70-puntenprogramma terug te vinden is. Is die brij te heet voor u, dat u er steeds maar omheen draait?

Kan die vermeersch ook eens ietske zetten over een Van de Lanotte, een fervente aanhanger van den Stalin, van een van den broecke, of van een martens, hun verleden. Dan zou diene gast wat geloofwaardiger zijn. Maar alleen kappen op degenen welke hij het licht in de ogen niet gunt is een afgang voor de zéér "geleerde" heer.
Wanneer men steeds naar het verleden kijk, mag men geen enkele misdadiger meer vrij laten! Mandela, een massamoordenaar is nu een ex-president! Daar horen we de ballen van. Maar ja, het heerschap was een linkse vrijheidsstrijder.
Zoals de huidige vrijheidsstrijders in IRAK (bezet gebied), steevast als terroristen omschreven worden! (waarom ik nog niet de zelfmoordacties goedkeur).
Maar de bezetting van een legetiem land, en het afzetten van zijn president, vind ik nu ook niet het ideale uitgangspunt om de strijders terroristen te noemen. Of waren de leden van de witte brigade ook terroristen?
fernand is offline  
Oud 22 juli 2004, 17:00   #28
Yossarian
Parlementslid
 
Yossarian's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 4 juli 2004
Berichten: 1.601
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door fernand
Toon eens aan waar hij gewezen heeft, dat het niet is voorgevallen, en waar hij de holocaust ontkent????????? Ik denk dat elke DENKEND mens zich vragen mag stellen, bij zaken die zogenaamd bij wet verboden worden om in vraag te stellen! De wet welke dat verbied is een wet welke DENKENDE mensen aanzet om ZELFSTANDIG na te denken, en niet VOORgedacht te worden via flutkanalen zoals amacord, welke maar een zijde belichten, namelijk die voor hun van pas komen in hun selectief gedachtengoed.
Het Vlaams Blok vond de uitspraken alleszins zwaar genoeg om Raes uit te rangeren. Dat deden ze vooral om de imagoschade te beperken - Raes werd niet uit de parij gezet. Dat kon de Blok-top zich om interne redenen niet veroorloven; traditioneel telt de partij immers nogal wat revisionistisch en negationistisch schorem in haar rangen.

Bij revisioniste gaat het helemaal niet om een strijd om "zelf te denken", of iets dergelijks. Daar wordt wel mee geschermd om de ware agenda verborgen te houden. De échte bedoeling is uiteraard een maatschappij te vormen naar nazi-model. Daarom pogen ze de gruwelen die de nazi's op hun geweten hebben als leugens af te schilderen.
Yossarian is offline  
Oud 22 juli 2004, 17:05   #29
Yossarian
Parlementslid
 
Yossarian's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 4 juli 2004
Berichten: 1.601
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door fernand
Kan die vermeersch ook eens ietske zetten over een Van de Lanotte, een fervente aanhanger van den Stalin, van een van den broecke, of van een martens, hun verleden. Dan zou diene gast wat geloofwaardiger zijn. Maar alleen kappen op degenen welke hij het licht in de ogen niet gunt is een afgang voor de zéér "geleerde" heer.
Wanneer men steeds naar het verleden kijk, mag men geen enkele misdadiger meer vrij laten! Mandela, een massamoordenaar is nu een ex-president! Daar horen we de ballen van. Maar ja, het heerschap was een linkse vrijheidsstrijder.
Zoals de huidige vrijheidsstrijders in IRAK (bezet gebied), steevast als terroristen omschreven worden! (waarom ik nog niet de zelfmoordacties goedkeur).
Maar de bezetting van een legetiem land, en het afzetten van zijn president, vind ik nu ook niet het ideale uitgangspunt om de strijders terroristen te noemen. Of waren de leden van de witte brigade ook terroristen?
Nog een circuspaard!

't is eigenlijk te zot om op te reageren, maar allez: de politici die u noemt hebben die jeugdzonden al lang afgezworen. Dewinter vertikt dat nu nog steeds, en het naziracisme vindt u nog steeds terug in het 70-puntenplan.
Yossarian is offline  
Oud 22 juli 2004, 19:07   #30
Peedy
Vreemdeling
 
Peedy's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 19 juli 2004
Locatie: leuven
Berichten: 15
Stuur een bericht via MSN naar Peedy
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Yossarian

Essay

Racisme en ethiek. Filip Dewinter en het nazi-racisme - Etienne Vermeersch

Het racisme, in de oorspronkelijke betekenis van dit woord, kreeg zijn eerste theoretische formulering bij Joseph Arthur de Gobineau (1853). Houston Stewart Chamberlain (1899) werkte die denkbeelden verder uit en door Hitler en zijn nazi-partij werden ze tot in hun meest absurde en onmenselijke consequenties in praktijk gebracht. Men kan deze visie als volgt samenvatten. (a) De mensheid is samengesteld uit verschillende 'rassen'. Dat zijn groepen die op basis van biologische afstammingmeerderwaardige en minderwaardige rassen bestaan, die tengevolge van biologische overervingVermenging van rassen zou tot een degeneratie van de superieure groepen leiden en om die reden is een multiraciale samenleving verwerpelijk.

Deze stellingen zijn niet alleen om wetenschappelijke redenen onhoudbaar, ze zijn ook vanuit het oogpunt van de ethiek en de rechten van de mens verfoeilijk. (1) Het onderzoek heeft aangetoond dat er niet eens echte rassen bestaan: er zijn geen welomschreven groepen met een reeks typische biologische kenmerken: sommige genetisch bepaalde eigenschappen, zoals pigmentatie van de huid of kleur van haar en ogen, vertonen een geleidelijke overgang van de ene bevolking naar de andere (in het Noorden van Europa vind je meer blond haar en blauwe ogen dan in het Zuiden, maar er is geen duidelijke grens). (2) Belangrijker is nog dat die zichtbare verschillen tussen mensen, zoals gelaatskleur, vorm van de neus en de ogen, enz., helemaal niet gebonden zijn aan die factoren die in het maatschappelijk leven belang hebben: intelligentie, persoonlijkheid, intellectuele of artistieke vaardigheden, enz.. Zoals men vroeger dacht dat vrouwen op die gebieden minder aanleg hadden dan mannen, denken racisten dat er ook tussen rassen zulke verschillen bestaan. Die twee opvattingen vinden volgens het onderzoek geen steun in de feiten en zijn dus allebei even onnozel. Etienne Vermeersch
dit is een van de meest frappante ontkenningen van een wetenschappelijk bewezen feit, dat er wél verschillen tussen rassen bestaan, en daar moet iedereen zich bij neerleggen. Het is nu eenmaal een feit dat de gemiddelde Aziaat verstandelijk hoger staat dan de gemiddelde Europeaan en die dan weer boven de Afrikaan. Bij de fysieke kracht en uithouding is het net de omgekeerde volgorde. Dit zijn feiten die te ontkennen noch te veranderen zijn.
__________________
Peedy is offline  
Oud 22 juli 2004, 20:06   #31
Fieseler
Perm. Vertegenwoordiger VN
 
Fieseler's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 20 juli 2004
Berichten: 12.602
Standaard

Citaat:
dit is een van de meest frappante ontkenningen van een wetenschappelijk bewezen feit, dat er wél verschillen tussen rassen bestaan
pssst peedy, niet doen....
Het gaat hier niet over de Eddy Wally van de academische wereld Vermeersch, maar over de luttele believers en de manier waarop ze zich in alle bochten kronkelen om toch maar één strohalm te vinden om hun eigen aperte dwalingen te camoufleren.
Toen mij de eerste geschriften van EV ter hand werden gesteld en ik deze met een wegwerpgebaar wilde wegsmijten, vertikaal tussen de "Flair" en "Kerk en Leven" bekroop mij plotseling een zeer onbehaaglijk gevoel.
Ik verklaar mij nader:
In Nazi-Duitsland werd de zelfs toenheersende rassentheorie verkracht om een wel gedefinieerd gedeelte van de bevolking te likwideren.
Om die valse theorie kracht bij te zetten werden zelfs de meest walgelijke films gemaakt zoals daar zijn "Der Jude".
EV verkracht op dezelfde walgelijke wijze dezelfde rassentheorie om een wel gedefinieerd gedeelte van de bevolking te incrimineren.
In een ongekontroleerde uiting van ideologische racisme kan hij zichzelf zelfs niet verhinderen die bevolkingsgroep met naam en toenaam te noemen.
Ook hier wordt er onbeschaamd gebruik gemaakt van dezelfde bewegende beelden propaganda.

Deze door frustratie geinspireerde demoniseringspoging van onze Emeriete alcoholicus is tot groot jolijt van de volledige Vlaams Blokdelegatie in "prime time" opgevoerd en door zéér veel mensen waargenomen.
De meest dwingende stem om bovenvernoemde van het scherm te houden kwam bijgevolg ook van links...
Ik persoonlijk vind echter dat de wervende kracht van EV voor het blok onderschat wordt maar de eerlijkheid gebiedt mij toch te pleiten voor een evenwichtige inbreng van ernst (door het aan bod laten komen van ALLE meningen) en het entertainment (á la Vermeersch).
Fieseler is offline  
Oud 22 juli 2004, 20:24   #32
fernand
Europees Commissaris
 
fernand's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 25 juli 2002
Locatie: ertvelde/evergem
Berichten: 7.551
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Yossarian
Nog een circuspaard!

't is eigenlijk te zot om op te reageren, maar allez: de politici die u noemt hebben die jeugdzonden al lang afgezworen. Dewinter vertikt dat nu nog steeds, en het naziracisme vindt u nog steeds terug in het 70-puntenplan.
Nogthans heb ik nergens hun publiekelijke afzwering gezien. Maar U zal het wel beter weten.
En De winter moet geen naziverleden afzweren, want hij heeft er geen!
Hetgeen U nazirasisme van het 70 puntenplan noemt, is ee, realistisch progarmma in de tijdsgeest waarin het is geschreven! Nu moet men het voor het Vlaams Blok niet meer toepassen, want de huidige regering is er reeds mee begonnen om het toe te passen, inclusief de zo gewraakte C130 toestellen.
Of hoe idioot U verder blijft voortborduren op de amacord leergangen! Achterhaalde plannen steeds naar voor brengen als huidig model van uitvoering! Te gek om los te lopen! Is wat anders dan een circuspaard!
fernand is offline  
Oud 22 juli 2004, 20:25   #33
Dies
Europees Commissaris
 
Dies's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 17 april 2003
Berichten: 6.621
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Peedy
dit is een van de meest frappante ontkenningen van een wetenschappelijk bewezen feit, dat er wél verschillen tussen rassen bestaan.
Is dat zo? En sinds wanneer is dat een bewezen feit waar geen enkele discussie meer over bestaat? Op welke basis worden die verschillende rassen dan wel onderscheiden van elkander en hoe wordt bepaalt of iemand al dan niet tot het ene of het andere ras behoort?

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Peedy
Het is nu eenmaal een feit dat de gemiddelde Aziaat verstandelijk hoger staat dan de gemiddelde Europeaan en die dan weer boven de Afrikaan.
Is dat een feit? Graag een linkje of een referentie naar een onderzoek dat deze beweringen ondersteunt!
__________________
Met dank aan: TomB, Supe®Staaf, Brabo, Sato, boer_bavo, @lpha, Knuppel, Raf, Antoon, Tantist, Distel, Pelgrim, Paulus, nou nou, Bobke, Griffin, Spetsnaz, oriana, C uit W, Seba, ingenious, Zeno!, zorroaster, alpina, dejohan, circe, Kotsmos, S., luc broes, Aangebrande, solidarnosc, maddox,Tzuvar Raemborr, Spelev, Mieke 79, DaBlacky, numarx,Vlaanderen Boven, bartje, Turkje, ossaert, Fribre, de Vexille, Groot Bakkes, Jos Verhulst, Bece, Babeth, Nynorsk, driewerf, wb, cuboidz, sancho, Dimitri, e.a.
Dies is offline  
Oud 22 juli 2004, 20:29   #34
fernand
Europees Commissaris
 
fernand's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 25 juli 2002
Locatie: ertvelde/evergem
Berichten: 7.551
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Dies
Is dat zo? En sinds wanneer is dat een bewezen feit waar geen enkele discussie meer over bestaat? Op welke basis worden die verschillende rassen dan wel onderscheiden van elkander en hoe wordt bepaalt of iemand al dan niet tot het ene of het andere ras behoort?

Is dat een feit? Graag een linkje of een referentie naar een onderzoek dat deze beweringen ondersteunt!
Ik denk dat gij toch een beetje kleurenblind bent zulle!
fernand is offline  
Oud 23 juli 2004, 00:18   #35
Yossarian
Parlementslid
 
Yossarian's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 4 juli 2004
Berichten: 1.601
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door fernand
Nogthans heb ik nergens hun publiekelijke afzwering gezien. Maar U zal het wel beter weten.
Is het SPa-programma stalinistisch of maoïstisch of trotskistisch, dan?
Maar u vergeet in de eerste plaats uw beweringen ("Vande Lanotte is Stalinist" enz..) hard te maken.


Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door fernand
En De winter moet geen naziverleden afzweren, want hij heeft er geen!
Daarvoor is hij inderdaad te jong (zijn geestelijke vader, Blok-stichter en ex-voorzitter Karel Dillen was wél een 'echte' - dit terzijde).
U moet leren lezen. Dewinter stamt uit de neonazibeweging en zijn racisme is een nazi-racisme, zoals Vermeersch aantoont. Aan u om dat te weerleggen met inhoudelijke argumenten. Niet door scheldproza en op de man te spelen, zoals uw fijnzinnige geestesgenoot Fieseler.

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door fernand
Hetgeen U nazirasisme van het 70 puntenplan noemt, is ee, realistisch progarmma in de tijdsgeest waarin het is geschreven! Nu moet men het voor het Vlaams Blok niet meer toepassen, want de huidige regering is er reeds mee begonnen om het toe te passen, inclusief de zo gewraakte C130 toestellen.
Of hoe idioot U verder blijft voortborduren op de amacord leergangen! Achterhaalde plannen steeds naar voor brengen als huidig model van uitvoering! Te gek om los te lopen! Is wat anders dan een circuspaard!
het VB zélf vindt die plannen nochtans niet achterhaald, bij mijn weten. Maar u zit wellicht dichter met uw neus bij het hol van de leeuw; wat is dan het "huidig model van uitvoering?"

Laatst gewijzigd door Yossarian : 23 juli 2004 om 01:10.
Yossarian is offline  
Oud 23 juli 2004, 00:20   #36
Yossarian
Parlementslid
 
Yossarian's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 4 juli 2004
Berichten: 1.601
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Peedy
dit is een van de meest frappante ontkenningen van een wetenschappelijk bewezen feit, dat er wél verschillen tussen rassen bestaan, en daar moet iedereen zich bij neerleggen. Het is nu eenmaal een feit dat de gemiddelde Aziaat verstandelijk hoger staat dan de gemiddelde Europeaan en die dan weer boven de Afrikaan. Bij de fysieke kracht en uithouding is het net de omgekeerde volgorde. Dit zijn feiten die te ontkennen noch te veranderen zijn.
Kan u laten weten waar de resultaten van dat wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd zijn?
Yossarian is offline  
Oud 23 juli 2004, 00:21   #37
Yossarian
Parlementslid
 
Yossarian's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 4 juli 2004
Berichten: 1.601
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door fernand
Ik denk dat gij toch een beetje kleurenblind bent zulle!
Straffe argumentatie. I'm impressed!
Yossarian is offline  
Oud 23 juli 2004, 01:09   #38
Yossarian
Parlementslid
 
Yossarian's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 4 juli 2004
Berichten: 1.601
Standaard

Mooi aansluitend bij deze topic: http://forum.politics.be/showthread....498#post588498
Yossarian is offline  
Oud 23 juli 2004, 09:53   #39
fernand
Europees Commissaris
 
fernand's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 25 juli 2002
Locatie: ertvelde/evergem
Berichten: 7.551
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Yossarian
Straffe argumentatie. I'm impressed!
Als ge geen verschil ziet in de mensen, moet U werkelijk kleurenblind zijn, om dan nog te ontkennen, maar u hebt den dikste.
Wanneer Karel Dillen nu 71 jaar is was hij een heel jonge nazi. Denk toch eens na alvorens ammacord na te broebelen! denk zelf eens inplaats te laten denken via Uw half-god piano.
fernand is offline  
Oud 23 juli 2004, 10:54   #40
Fieseler
Perm. Vertegenwoordiger VN
 
Fieseler's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 20 juli 2004
Berichten: 12.602
Standaard

Citaat:
Niet door scheldproza en op de man te spelen, zoals uw fijnzinnige geestesgenoot Fieseler.
Oeps!
Scheldtirades?
Omdat ik dezelfde "knip en plak" flip-flap denkpyste van Vermeersch even uitprobeer?
En ik die dacht dat U een viscerale eerbied had voor smans werk
Op de man?
Voelt U zich aangesproken? Als dat zo is wil ik hier mijn welgemeende excuses aanbieden.
Mag ik er dan ook van uitgaan dat U geen believer bent van dit ideologische op de man (FDW) gespeel van Vermeersch?

Laatst gewijzigd door Fieseler : 23 juli 2004 om 10:55.
Fieseler is offline  
 


Discussietools

Regels voor berichten
Je mag niet nieuwe discussies starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag niet bijlagen versturen
Je mag niet jouw berichten bewerken

vB-code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit
Forumnavigatie


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 09:30.


Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2016, Politics.be