Politics.be Problemen met registreren? Of een verloren wachtwoord? Gelieve een mail te verzenden naar maarten@politics.be met vermelding van je gebruikersnaam.

Ga terug   Politics.be > Themafora > Economie
Registreer FAQForumreglement Ledenlijst Markeer forums als gelezen

Economie Hier kan je discussiëren over economie en staatsschuld

Antwoord
 
Discussietools
Oud 7 april 2008, 19:56   #1
MIS
Banneling
 
 
Geregistreerd: 16 november 2007
Berichten: 8.492
Standaard Noodtoestand !!!!

Wijsheid op het omslagpunt, de overgang naar een nieuwe denkwijze en beschaving

Wij, leden van de World Wisdom Council, wijden ons aan het ombuigen van de huidige tendensen naar chaos en vernietiging. Wij geloven dat de wereld op een constructieve manier kan worden veranderd en dat er een nieuwe beschaving kan worden geschapen. Wij nodigen alle regeringen, ondernemingen, leerkrachten, kunstenaars, wetenschapsbeoefenaars, activisten en andere bezorgde wereldburgers uit om zich samen met ons aan deze taak te wijden. Wij roepen alle mensen in alle geledingen van de samenleving op om zich bewust te worden van de kritieke aard van de huidige wereldsituatie en de kracht van een nieuwe manier van denken en doen benutten voor het bewerkstelligen van de noodzakelijke veranderingen.

De grote wijzen uit alle tradities hebben ons gemaand om de mensheid te zien als die ene grote familie die zij is, de heiligheid van de schepping en het leven te eerbiedigen, naastenliefde en mededogen te cultiveren en te leven naar de gulden regel – 'Wat gij niet wilt dat U geschiedt, doe dat ook een ander niet'. Voor het eerst in de historie is het in de praktijk brengen van deze wijsheid niet langer alleen een voorwaarde voor onze persoonlijke groei en vervulling, maar zelfs een voorwaarde voor het voortbestaan van de hele mensheid.

Er is geen voorbestemd lot dat leidt tot een breakdown of breakthrough, een ineenstorting of doorbraak. De toekomst moet niet worden voorspeld, maar gecreëerd. Elk menselijk individu dat begiftigd is met bewustzijn en een geweten bezit het vermogen om er op beslissende wijze vorm aan te geven. Er zijn reële alternatieven voor de manier waarop wij vandaag de dag dingen in de wereld doen, alternatieven die ons zouden kunnen helpen om de tendensen die ons meevoeren naar een crisis te doen omslaan in hun tegendeel en zo de weg te effenen naar een duur en vreedzame samenleving.

De disfunctionele en egocentrische manier van denken die aanleiding geeft tot zienswijzen en prioriteiten die tot destructief gedrag leiden is een fundamentele oorzaak van het huidige gebrek aan duurzaamheid. De fundamentele remedie ervoor is een transformatie van de dominante geestesgesteldheid. In deze context moet onder 'geestesgesteldheid' zowel het verstand als de intuïtie worden verstaan – de cognitieve en emotionele bestanddelen van ons wezen – kortom, het volledige spectrum van ons menselijk bewustzijn.

Alle grote wijsheidstradities van oost en West, Noord en Zuid zijn het erover eens dat het formuleren van fundamentele vragen een essentiële stap naar ontwakende wijsheid is, omdat fundamentele vragen ons helpen oog te krijgen voor het essentiële verband tussen ons bewustzijn en zijn rechtstreekse, tastbare uitwerking op ons leven en dat verband te ervaren. Zulke vragen roepen hogere, ontbinding of eliminatie van de problemen – die we momenteel allemaal tegenover ons vinden – kunnen initiëren.

Er is een aantal fundamentele vragen waarover we dienen na te denken, zoals …
 • Zijn wij bij machte om welstand, macht en technologie dienstbaar aan ons te maken, in plaats van er zelf slaven van te zijn ?
 • Is het mogelijk innerlijke vrede en vrede onder elkaar te hebben zonder in vrede met de natuur te leven ?
 • Is een vredige, duurzame wereld mogelijk zonder dat we begrijpen hoe anderen de wereld zien ?
 • Kunnen we ons veroorloven de intrinsieke wijsheid uit traditionele culturen te negeren – een wijsheid die ook in jonge kinderen aanwezig is – als het erom gaat in een moderne samenleving te leven ?
 • Moeten we ons niet afvragen of moderne praktijken daadwerkelijk tot rechtvaardige wetgeving, waarachtige genezing in de geneeskunde en duurzaamheid in de gedragingen van de politiek en het bedrijfsleven leiden ?
 • Zullen we de heersende obsessie met hebzucht, wellust en macht nog op tijd kunnen transformeren tot een geestesgesteldheid, gekenmerkt door toewijding aan rechtvaardigheid voor, en respect tegenover alle mensen, ongeacht of zij deel uitmaken van onze eigen cultuur en samenleving of een andere ?

Er zijn ook vragen van meer praktische aard waarmee we ons bezig dienen te houden, zoals, waar schuilt de wijsheid in een systeem dat …
 • Wapens produceert die gevaarlijker zijn dan de conflicten die ermee zouden moeten worden 'opgelost' en een cultus van vrede vervangt door een cultus van geweld ?
 • Volhardt in het onderwaarderen van vrouwen en toestaat dat de helft van al zijn kinderen wordt geteisterd door armoede en honger ?
 • Een overproductie van voedingsmiddelen aanmoedigt, maar verzuimt er hongerlijdende mensen mee te voeden ?
 • Nota bene de principes van billijkheid en rechtvaardigheid waarmee wij onze eigen kinderen opvoeden volstrekt negeert ?
 • Van alle mensen verlangt dat zij zich houden aan de gulden regel om andere mensen te behandelen zoals zij zelf behandeld willen worden, maar desondanks deze elementaire omgangsregel in de relaties tussen nationale staten en ondernemingen negeert ?
 • Zich geconfronteerd ziet met een overvloed aan taken en uitdagingen, maar desondanks steeds meer mensen werkloos maakt ?
 • Nooit-verflauwende economische en financiële groei nodig heeft om te kunnen functioneren en niet ineen te storten ?
 • Worstelt met structurele en operationele vraagstukken op de lange termijn, maar desondanks zijn maatstaven voor succes ontleent aan kwartaalcijfers in het bedrijfsleven en de dagelijks schommelingen van aandelenkoersen ?
 • Maatschappelijke en economische vooruitgang uitdrukt in termen van een Bruto Nationaal Product, met voorbijgaan aan de kwaliteit van het leven van mensen en de mate waarin mensen vervulling vinden van hun fundamentele menselijke behoeften ?
 • De hoogste prioriteit toekent aan de productiviteit van arbeid (hoewel miljoenen mensen geheel of gedeeltelijk werkloos zijn), in plaats van de productiviteit van hulpbronnen te bevorderen (in het besef dat de meeste natuurlijke hulpbronnen eindig zijn, terwijl er voor een groot aantal al schaarste bestaat en veel hulpbronnen niet hernieuwbaar zijn) ?
 • Religieus fundamentalisme bestrijdt, maar een 'marktfundamentalisme' koestert – het geloof dat de 'hand van de markt' alle onrechtvaardigheid zal opheffen en alle problemen zal oplossen ?

Onze conclusie is dat het niet langer de vraag is of er een fundamentele verandering zal komen, maar of deze verandering ten goede of ten kwade zal uitvallen, wanneer zij zich zal voltrekken, en tegen welke prijs. Hoe eerder wij de weg effenen naar een positieve verandering, des te minder traumatisch zal deze transformatie zijn en des te lager zal de humanitaire, economische en ecologische prijs uitvallen. Ieder van ons is er nu verantwoordelijk voor zich ervan bewust te worden dat wij dicht voor een omslagpunt in de eigentijdse beschaving staan en in te zien dat verantwoord handelen en denken op basis van kennis voorwaarden zijn om ons naar de drempel van een waarlijk vredige en duurzame beschaving te brengen.
MIS is offline   Met citaat antwoorden
Oud 8 april 2008, 07:28   #2
Don Quichote
Minister
 
Geregistreerd: 1 juni 2003
Berichten: 3.350
Standaard

Hele boterham.

Nu nog 6,6 miljard anderen overtuigen van jouw visie.

Geef eens aan hoe je zelf leeft...en welke stappen dat je achteruit wil doen, voor je het anderen gaat opleggen.
Don Quichote is offline   Met citaat antwoorden
Oud 8 april 2008, 08:22   #3
MIS
Banneling
 
 
Geregistreerd: 16 november 2007
Berichten: 8.492
Standaard

Citaat:
Hele boterham.Nu nog 6,6 miljard anderen overtuigen van jouw visie. Geef eens aan hoe je zelf leeft...en welke stappen dat je achteruit wil doen, voor je het anderen gaat opleggen.
Simpel, geen enkele omdat het ook niet nodig is, integendeel. Ongeloofwaardig misschien ?
MIS is offline   Met citaat antwoorden
Oud 8 april 2008, 08:27   #4
Don Quichote
Minister
 
Geregistreerd: 1 juni 2003
Berichten: 3.350
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door MIS Bekijk bericht
Simpel, geen enkele omdat het ook niet nodig is, integendeel. Ongeloofwaardig misschien ?
Zonder verdere informatie durf ik geen waardeoordeel geven.
Don Quichote is offline   Met citaat antwoorden
Oud 8 april 2008, 08:39   #5
MIS
Banneling
 
 
Geregistreerd: 16 november 2007
Berichten: 8.492
Standaard

Citaat:
Zonder verdere informatie durf ik geen waardeoordeel geven
Oh, dat is de eenvoud zelve voor wie het aandurft een rekenoefeningetje te maken. Hou het vooral rekenkundig om eerst het effect te zien, waardeoordelen en associaties kelderen elke opening hier (weten we). ‘Domme’ vragen of oefeningen, voorbeeldje.

1. stel je voor dat we morgen mondiaal beslissen om nog slechts 50 verschillende mobieltjes te maken
2. geen communisme of zo maar een weloverwogen beslissing, de keuzevrijheid wordt voldoende geacht
3. deze 50 modellen produceren we dan uiteraard duurzaam (neem levensduur van 10 jaar, niet overdreven dus)
4. we kunnen deze modelletjes bestellen via het internet, reclame is dan ook overbodig aangezien we in een andere denkeconomie en samenleving leven
5. stel dat we er dan inderdaad 6.5 miljard zouden produceren

Wat zou op basis van bovenstaande uitkomst dan het verschil zijn met onze huidige samenleving ? Ik ben er nu al van overtuigd dat het verschil weerzinwekkend zal zijn en het spreekt voor zich dat een dergelijke oefening ook voor andere producten kan. Vanuit deze oefening durf ik besluiten dat we niet moeten inboeten op luxe in materiële zin maar dat we toch zowel het milieu als onze welzijnservaring gunstig zullen stemmen. Conceptmatig zou dit perfect kunnen zonder dat we inboeten aan vrijheid of wat dan ook, integendeel zelfs.

De oefening eens proberen ? Het is maar een begin natuurlijk, actie en reactie, dominospelletje dus.
MIS is offline   Met citaat antwoorden
Oud 8 april 2008, 09:16   #6
Don Quichote
Minister
 
Geregistreerd: 1 juni 2003
Berichten: 3.350
Standaard

Mijn economische en sociaal/maatschappelijke inzichten stellen niet veel voor.

Ik weet eigenlijk niet waar je naartoe wil.

In punt 1 zie ik al een probleem.
Hoezo slechts 50 modellekes telefoontjes fabriceren?
En als fabricant X een nieuw ontwikkeld heeft dat supergoed is?
Mag hij dat dan niet op de markt brengen?
Don Quichote is offline   Met citaat antwoorden
Oud 8 april 2008, 09:19   #7
abou Anis
Minister-President
 
Geregistreerd: 2 augustus 2006
Berichten: 4.786
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Don Quichote Bekijk bericht
Mijn economische en sociaal/maatschappelijke inzichten stellen niet veel voor.

Ik weet eigenlijk niet waar je naartoe wil.

In punt 1 zie ik al een probleem.
Hoezo slechts 50 modellekes telefoontjes fabriceren?
En als fabricant X een nieuw ontwikkeld heeft dat supergoed is?
Mag hij dat dan niet op de markt brengen?
Dan vervang je 1 van de 50 oorspronkelijke door het nieuwe model. Of je past de vernieuwingen die het nieuwe model zoveel beter maken toe in de 50 oorspronkelijke modellen.

Dat gezegd zijnde is dit in een kapitalistische economie een totale utopie natuurlijk.
abou Anis is offline   Met citaat antwoorden
Oud 8 april 2008, 09:22   #8
MIS
Banneling
 
 
Geregistreerd: 16 november 2007
Berichten: 8.492
Standaard

Citaat:
Mijn economische en sociaal/maatschappelijke inzichten stellen niet veel voor.
Het gaat enkel om een rekenoefening hier, hebben we geen raketwetenschap voor nodig.
Citaat:
Ik weet eigenlijk niet waar je naartoe wil.
Simpel, hoeveel tijd kost het om 6.5 miljard GSM’s te produceren wanneer we weten dat ze ook 10 jaar mee gaan omdat ze duurzaam geproduceerd werden. Meer is het initieel niet. Als we dat weten maken we het verschil met wat we nu doen, dat is alles.
Citaat:
In punt 1 zie ik al een probleem. Hoezo slechts 50 modellekes telefoontjes fabriceren? En als fabricant X een nieuw ontwikkeld heeft dat supergoed is? Mag hij dat dan niet op de markt brengen ?
We gaan natuurlijk enkel voor het beste van het beste, dat spreekt voor zich. Al onze creativiteit wordt aangewend in functie van de totale bevolking, zoals het hoort. De oefening gaat echter (en initieel) om het verschil te maken in arbeidstijd. We moeten met iets starten natuurlijk.
MIS is offline   Met citaat antwoorden
Oud 8 april 2008, 09:24   #9
MIS
Banneling
 
 
Geregistreerd: 16 november 2007
Berichten: 8.492
Standaard

Citaat:
Dat gezegd zijnde is dit in een kapitalistische economie een totale utopie natuurlijk.
In een pathologisch kapitalisme wel. Misschien begrijpen we het manifest helemaal niet, zou best kunnen. Gebeurt wel vaker.
MIS is offline   Met citaat antwoorden
Oud 8 april 2008, 09:30   #10
abou Anis
Minister-President
 
Geregistreerd: 2 augustus 2006
Berichten: 4.786
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door MIS Bekijk bericht
In een pathologisch kapitalisme wel. Misschien begrijpen we het manifest helemaal niet, zou best kunnen. Gebeurt wel vaker.
Misschien moeten we het dan wat beter proberen uit te leggen in plaats van uit de hoogte te doen. Dat wil wel eens helpen.
Misschien moeten we dan ook eens het verschil tussen een "pathologisch kapitalisme" en een "niet-pathologisch kapitalisme" uitleggen. Dat kan nuttig zijn omdat we dan ook eens moeten nadenken over de wezenlijke kenmerken van het kapitalisme. Vooraleer we mensen die op een constructieve manier in onze thread willen meedenken gaan toespreken als waren het onmondige kinderen.
abou Anis is offline   Met citaat antwoorden
Oud 8 april 2008, 09:41   #11
MIS
Banneling
 
 
Geregistreerd: 16 november 2007
Berichten: 8.492
Standaard

Citaat:
Misschien moeten we het dan wat beter proberen uit te leggen in plaats van uit de hoogte te doen. Dat wil wel eens helpen.
Volledig mee eens, dat zou dialoog zijn..
Citaat:
Misschien moeten we dan ook eens het verschil tussen een "pathologisch kapitalisme" en een "niet-pathologisch kapitalisme" uitleggen. Dat kan nuttig zijn omdat we dan ook eens moeten nadenken over de wezenlijke kenmerken van het kapitalisme. Vooraleer we mensen die op een constructieve manier in onze thread willen meedenken gaan toespreken als waren het onmondige kinderen
Als ik hiertoe een poging doe koppelen we dit best los van welke strekking dan ook aangezien nieuwe strekkingen doorgaans reacties zijn op de pathologie zelf door het misbegrijpen van de basis. Kort gezegd en als richtingaanwijzer.
 • Onze samenleving kent een structuur die we een hiërarchie noemen. Hierbinnen zoeken we naar de balans en dat naar best vermogen waarbij we ook een balans zoeken tussen materiële en geestelijke rijkdom.
 • Wanneer een maatschappij uit evenwicht raakt, krijgen we een pathologische hiërarchie en dat is in onze maatschappij nu vooral veroorzaakt door het overdadige streven naar materiële rijkdom. Hierdoor reageren we op verschillende manieren aangezien onze welzijnservaring niet langer gezond kan genoemd worden.

Zoiets maak ik er van als aanzet..
MIS is offline   Met citaat antwoorden
Oud 8 april 2008, 17:33   #12
Casca
Minister
 
Geregistreerd: 2 januari 2006
Locatie: Gent
Berichten: 3.033
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door abou Anis Bekijk bericht
Dan vervang je 1 van de 50 oorspronkelijke door het nieuwe model. Of je past de vernieuwingen die het nieuwe model zoveel beter maken toe in de 50 oorspronkelijke modellen.
Hoe bepaal je precies wanneer iets beter is?
__________________
"Your brother getting something nice doesn't harm you in any way"
Marge Simpson
Casca is offline   Met citaat antwoorden
Oud 8 april 2008, 17:35   #13
filosoof
Banneling
 
 
filosoof's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 22 mei 2003
Locatie: Brussel
Berichten: 49.511
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door MIS Bekijk bericht
Wijsheid op het omslagpunt, de overgang naar een nieuwe denkwijze en beschaving

Wij, leden van de World Wisdom Council,
Self Appointed, I presume?
Succes ermee.


Citaat:
The idea of the Club of Budapest was developed in 1978 in a discussion between Aurelio Peccei, founder and first president of the Club of Rome, and Ervin Laszlo, systems philosopher and also member of the Club of Rome at that time. They were convinced that the enormous challenges to humanity can only be dealt with through the development of a cultural and cosmopolitan consciousness. Based on these ideas, the Club of Budapest was founded by Dr. Laszlo in 1993. The founding city and namesake of the Club lies at the heart of Europe and is spread out over both banks of the River Danube. The successful merging of the two cities Buda and Pest is symbolized by the famous Chain Bridge. It visualizes our ambition to build bridges between generations, disciplines and cultures. Therefore, it was selected as the logo and signet for the objectives of the Club. The main essence of the global efforts lies in the initiation of dialogue.


BRON

Citaat:
World Wisdom Council Members
Honorary Chairpersons
Mikhail Gorbachev (Russia)
Robert Muller (Costa Rica)

Chairpersons
Ervin Laszlo (Hungary/Italy)
Ashok Gangadean (Trinidad/USA)

Coordinators
David Woolfson (Canada)
Wolfgang Riehn (Germany)

Research And Documentation Center
David Woolfson (Canada)
Gregorio Rivera (USA/Mexico)

Facilitator
May East (Brazil/Great Britain)

Members
Hafsat Abiola (Nigeria)
Akbar Ahmed (Pakistan/USA)
Suheil Bushrui (Lebanon/USA)
Ashok Gangadean (Trinidad/USA)
Jane Goodall (Great Britain/USA)
Jonathan Granoff (USA)
Prabhu Guptara (Switzerland/India)
Hazel Henderson (USA/Great Britain)
Lillian Holt (Australia)
Audrey Kitagawa (Hawaii)
Takashi 'Tachi' Kiuchi (Japan)
Ervin Laszlo (Italy/Hungary)
Michael Laitman (Israel)
Angaangaq 'Uncle' Lyberth (Canada/Greenland)
Wangari Maathai (Kenya)
Fred Matser (Netherlands)
Lady Fiona Montagu (Great Britain)
Ekaterina Moshaeva (Siberia/Germany)
James O'Dea (Ireland/USA)
Bibi Russell (Bangladesh)
Elisabet Sahtouris (USA/Greece)
Masami Saionji (Japan)
Karan Singh (India)
Tu Weiming (China/USA)
Ernst-Ulrich Von Weizsäcker (Germany)
Johannes Witteveen (The Netherlands)
Vadim Zagladin (Russia)

Ambassadors
Manuel Gameros Esponda (Mexico)
Tamas Halm (Hungary)
Christoph Quarch (Germany)
Hiroo Saionji (Japan)
Gundula Schatz (Austria)
Valentin Vollmer (Switzerland)

Media Ambassadors
Nancy Roof (Kosmos)
Jane Taylor (Positive News)
Juriaan Kamp (Ode)
http://www.clubofbudapest.ca/AboutWWC.html]BRON
Welkom, Johannes of Fred...

Hendrikus Johannes (Johan) Witteveen (born June 12, 1921) was the Finance Minister of the Netherlands. He became the fifth Managing Director of the ...
http://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_Witteveen
IMF Archives: Finding Aids - Office of the Managing Director - H ...- [ Traduire cette page ]Administrative/Biographical history: Hendrikus Johannes Witteveen was the International Monetary Fund (IMF)'s fifth Managing Director and Chairman of the ...
http://www.imf.org/external/np/arc/e..._witteveen.htm

Seeds of Wholeness-
Fred Matser - Founder Father of StiM & Fred Foundation ... Fred Matser is a humanitarian and initiator of inspiring projects aiming to create a more ...
http://www.seeds-of-wholeness.org/speak.htm

Laatst gewijzigd door filosoof : 8 april 2008 om 17:57.
filosoof is offline   Met citaat antwoorden
Oud 8 april 2008, 17:38   #14
Heftruck
Perm. Vertegenwoordiger VN
 
Geregistreerd: 15 februari 2006
Berichten: 11.684
Standaard

Ik vermoed dat MIS het zichzelf tot doel heeft gemaakt het ganse economische subforum te ver****en.
Heftruck is offline   Met citaat antwoorden
Oud 8 april 2008, 17:39   #15
MIS
Banneling
 
 
Geregistreerd: 16 november 2007
Berichten: 8.492
Standaard

Citaat:
Self Appointed, I presume? Succes ermee.
Nee hoor, er bestaan echt van die mensen die nadenken .... geen koffiekransje, ze begrijpen zelfs elkaar, kan je nagaan hoe dat moet gaan ...

http://www.wisdompage.com/worldwisdomcouncil.html
MIS is offline   Met citaat antwoorden
Oud 8 april 2008, 17:41   #16
MIS
Banneling
 
 
Geregistreerd: 16 november 2007
Berichten: 8.492
Standaard

Citaat:
Ik vermoed dat MIS het zichzelf tot doel heeft gemaakt het ganse economische subforum te ver****en.
Economie is economie natuurlijk, nadenken een optie dat bij het leven komt ... maar misschien moeten we eerst BHV splitsen alvorens de rest van de wereld in verdeeldheid achter te laten ...
MIS is offline   Met citaat antwoorden
Oud 8 april 2008, 17:59   #17
filosoof
Banneling
 
 
filosoof's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 22 mei 2003
Locatie: Brussel
Berichten: 49.511
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door MIS Bekijk bericht
Economie is economie natuurlijk, nadenken een optie dat bij het leven komt ... maar misschien moeten we eerst BHV splitsen alvorens de rest van de wereld in verdeeldheid achter te laten ...
Uiteraard, éérst BHV, dan de wereld
Ik sarcastisch? Ik zou niet durven.

Laatst gewijzigd door filosoof : 8 april 2008 om 18:04.
filosoof is offline   Met citaat antwoorden
Oud 8 april 2008, 18:10   #18
Heftruck
Perm. Vertegenwoordiger VN
 
Geregistreerd: 15 februari 2006
Berichten: 11.684
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door MIS Bekijk bericht
Economie is economie natuurlijk, nadenken een optie dat bij het leven komt ... maar misschien moeten we eerst BHV splitsen alvorens de rest van de wereld in verdeeldheid achter te laten ...
Ga jezelf eens splitsen ofzo, daar hebben anderen nog wat aan.
Heftruck is offline   Met citaat antwoorden
Oud 8 april 2008, 18:32   #19
MIS
Banneling
 
 
Geregistreerd: 16 november 2007
Berichten: 8.492
Standaard

Citaat:
Ga jezelf eens splitsen ofzo, daar hebben anderen nog wat aan
Het is net andersom, we moeten alleen maar samenwerken en dan hoeven we ook nog maar halftijds te werken met zelfs meer luxe. Maar wie begrijpt nu zoiets als het nog enkel over getallen gaat. Ik weet niet in welk geschiedenisboek dat we dat gaan lezen maar er zal wel om gelachen worden, dat staat vast … een citaat

Citaat:
‘de mensheid maakte zichzelf wijs dat er geldtekorten waren maar men drukte langs de andere kant ook het geld zelf bij … en dat naar hartelust’.
Hoe verklaar je nu zoiets, enig idee ? Kan je me dat nu proberen toe te lichten ?
MIS is offline   Met citaat antwoorden
Oud 8 april 2008, 18:36   #20
MIS
Banneling
 
 
Geregistreerd: 16 november 2007
Berichten: 8.492
Standaard

Citaat:
Uiteraard, éérst BHV, dan de wereld. Ik sarcastisch ? Ik zou niet durven.
Dat is helemaal niet sarcastisch, BHV is nu éénmaal het middelpunt van het universum en daar mogen we best fier op zijn. Dat is Belgische creativiteit, in België weten ze tenminste wat dialoog is, we doen het zelfs al 45 jaar. Als dat geen samenwerking is, wat dan wel hé.
MIS is offline   Met citaat antwoorden
Antwoord


Discussietools

Regels voor berichten
Je mag niet nieuwe discussies starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag niet bijlagen versturen
Je mag niet jouw berichten bewerken

vB-code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit
Forumnavigatie


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 18:04.


Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2016, Politics.be