Politics.be Problemen met registreren of reageren op de berichten?
Een verloren wachtwoord?
Gelieve een mail te zenden naar [email protected] met vermelding van je gebruikersnaam.

Ga terug   Politics.be > Diverse > Forumsessies met politici > Forumsessies met politici (2007) > Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang) - 21 tot 27 mei
Registreer FAQForumreglement Ledenlijst Markeer forums als gelezen

Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang) - 21 tot 27 mei (°23-03-1961) Sinds 2003 volksvertegenwoordiger voor de kieskring Leuven. Van opleiding is hij industrieel ingenieur (kernenergie) met een bijzondere licentie biomedische ingenieurstechnieken.

 
 
Discussietools
Oud 29 mei 2007, 21:24   #1
reinaert68
Gouverneur
 
reinaert68's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 21 mei 2007
Berichten: 1.018
Standaard Achterban

Beste heer Goyvaerts,

Hieronder een ideologische droom van iemand die uw partij steunt. Twee vragen:
1)Wat vindt u van zijn idee?
2)Is een stem voor het Vlaams Belang voor hem een stap in de goeie richting?

Mvg

Citaat:
Zoals jullie reeds weten ben ik als Vlaams (en de verdere toekomst Diets) volksnationalist voor een revolutionair nieuw systeem wat het staatshoofd betreft. Ondanks de vele kritiek op dit forum blijf ik erbij dat een Keizerlijk systeem voor nationaal solidaristisch Dietse rijk een verrijking zou zijn.

Uiteraard zijn er politieke tegenstanders, zelfs binnen Vlaams Belang zoals onze Wall Street-lover Stab, die van mijn persoonlijk idee misbruik gaat maken om het nationaal solidarisme te beschadigen. Daar ben ik mij goed van bewust. Er zijn echter veel mensen bij het Vlaams Belang die in meer of mindere mate voor het nationaal solidarisme zijn en uiteraard zou ik al blij zijn moest er een nationaal solidaristisch beleid kunnen komen.

Echter mijn voorstel voor een Diets keizerrijk zou nog een extra meerwaarde kunnen bieden. Dit is dus een persoonlijk voorstel, maar één waar ik 100 % achter sta.

Momenteel heeft Europa bijzonder zwakke leidersfiguren, dag na dag gaat de invloed van ons continent op het mondiaal gebeuren achteruit. Europa heeft nood aan grote staatsmannen, echte leidersfiguren om onze Europese beschaving opnieuw aan invloed te doen winnen. Keizers als Julius Cesaer, Augustus en later Karel De Grote, de grote koningen uit de (Heleense) Klassieke oudheid en de vroege middeleeuwen, dit waren echte leiders die niet te beroerd om zelf de legers aan te voeren. Deze leiders waren die naam waardig. Nu zien we in Europa vadsige koningen op hun luxe jacht die als enige taak hebben om handjes te schudden, een vrouw'tje' te zoeken en kindjes te maken. Is dat een pleidooi om deze onbekwame figuren meer macht te geven, uiteraard niet. Hans I Le Grand zou dit wel willen, zo een Koning als Louis XIV die via erfopvolging alle macht kreeg zonder dat hij iets moet terugdoen voor het volk of verantwoording moet afleggen. In de vroege Middeleeuwen waren vele koningen die naam waardig, zij kregen de titel door overwinningen op het slachtveld en door er zelf voor te werken. Ook in het Romeinse Rijk was erfopvolging geen evidentie.

Meer hierover:


Citaat:
Het Dietse Rijk der Nederlanden

In de voorbije dagen is er nogal wat af gebazeld in verschillende topics over mijn voorstel voor een nationaal solidaristisch Diets keizerrijk. Ik kan wel begrijpen dat dit voorstel op het eerste zicht voor de grote goegemeente wat choquerend is, nochtans eens ik het helemaal zal hebben uitgelegd kan je zien dat dit systeem democratischer is dan het huidige particratie-systeem. Democratischer zonder echter te vervallen in een anarchistisch zottekot of het volk constant lastig te vallen. Want het volk wenst dat nu eenmaal dat er goed en krachtig bestuurd wordt, dat er recht en orde heerst en dat ze niet om voor een pietluttigheidje naar de stembus moeten gaan.

Indeling van de staat

- De gemeente met een gemeenteraad, een gemeentebestuur en een burgemeester.

De gemeenteraad wordt gekozen via een aparte verkiezing, los van de verkiezing van de Keizer en de gouw-en rijksraadverkiezingen. Politieke partijen zijn in het Dietse Rijk verboden, ook op gemeentelijk niveau. De kandidaten komen op, op één grote gemeentelijke kieslijst. Iedere kandidaat brengt zijn eigen ideologie en normen en waarden voor naar de kiezer. Het is aan de kandidaat om met een duidelijk programma de kiezer aan te spreken. Hiermee wordt een einde gesteld aan de vele onbekwamen in de politiek die zich perfect kunnen verschuilen onder de partijkoepel. Dit laat ook toe dat meer mensen kunnen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, iedereen mag deelnemen, ongeacht ideologie. Het spreekt vanzelf dat vreemdelingen die nog overblijven in het Dietse Rijk hieraan niet kunnen deelnemen. Mensen die zich schuldig maken aan misdrijven of in zonde leven (homo’s) vliegen er terecht ook uit. De rest mag in principe zich kandidaat stellen. Man of vrouw speelt geen rol.

Stel dat er in een gemeente 21 zetels zijn, dan worden de 21 met het meest aantal voorkeurstemmen verkozen. Die gemeenteraad duidt dan een burgemeester en het gemeentebestuur aan (het schepencollege zoals we nu kennen). De gemeenteraad komt net zoals in de Kerk in een soort conclaaf bijeen en dit duurt tot als de nieuwe burgemeester en schepenen gekozen zijn. Iedere gemeenteraadslid kiest naar eigen inzicht, los van iedere partijdruk, want deze bestaat niet meer.


- De gouw met een gouwraad, een gouwbestuur en een gouwleider.


De provincies worden afgeschaft en vervangen door de gouw. Zolang het Dietse Rijk juist het huidige Belgische grondgebied beslaat, vallen de gouwen samen met de provincies. Pas na de Anschluss met Nederland (zie later) zullen de gouwen een groter geheel vormen. Bijvoorbeeld wordt West en Oost Vlaanderen samengenomen tot de gouw Vlaanderen. Kwestie van het geheel bestuurbaar en overzichtelijk te houden. De gouwraad wordt net op dezelfde manier verkozen als de gemeenteraad, dus via een gouwraadsverkiezing met dus één grote kieslijst van gouw. Stel er zijn 35 zetels in de gouw, alle 35 kandidaten met de meeste voorkeurstemmen zetelen in de gouwraad. De gouwleider en gouwbestuur (huidige bestendige deputatie) wordt verkozen op dezelfde manier als de burgemeester, met een meerderheid van stemmen. In tegenstelling tot de gemeenteraad komen er wel zitjes vrij eens de gouwleider en het gouwbestuur verkozen worden. Diegenen die qua voorkeurstemmen net de boot hadden gemist krijgen dan toch de kans.

Echter er komt nog iets extra bij die deze verkiezing zo belangrijk maken. De Gouwleider wordt rechtstreeks verkozen tot de Dietse Rijksraad (het Dietse parlement). Dus alle gouwleiders zitten in de Dietse Rijksraad. Stel een gouw heeft recht op 10 afgevaardigden in de Dietse Rijksraad (1 voor de gouwleider en 9 voor die 9 gouwraadsleden die de meeste voorkeurstemmen hebben gehaald). Let wel iemand die tot het gouwbestuur behoort kan niet in de Dietse Rijksraad zetelen. Daarom de nadruk op gouwraadsleden.

De gouwraadsverkiezing is zeer belangrijk en zal uiteindelijk bepalen wie er Rijkskanselier wordt en in de Dietse rijksregering zal zitten.


- Het Dietse Rijk met een Dietse rijksraad, een rijksregering o.l.v een rijkskanselier.

De Dietse rijksraadsleden komen ofwel uit de gouwraad (die 2 functies moeten ze combineren) ofwel zijn het de Gouwleiders zelf (die 2 functies moeten ze dus ook combineren). De Dietse Rijksraad kiest een Rijkskanselier en een Rijksregering. Vanaf het niveau van de Rijksregering en Rijkskanselier moet de Rijkscommissie wel zijn toestemming geven. Bijvoorbeeld een vrouw kan rijksminister worden, maar geen rijkskanselier. Dat geld ook voor niet-katholieken. Minister mag, maar de rijkskanselier, de tweede man van het rijk, dient lid te zijn van de Rooms katholieke kerk en een man te zijn ouder 30 jaar, maar jonger dan 65. Het spreekt voor zich dat de Dietse Rijkscommissie geval per geval zal toetsen. Bijvoorbeeld iemand die echt de kernwaarden van het Dietse rijk wil onderuithalen zal niet mogen toetreden tot de Dietse rijksregering. Dwz een gematigd links-progressieve regering (allemaal afzonderlijke individuen, want partijen zijn verboden) kan zeker, maar het moet wel wat deftig blijven. Een kandidaat-minister die in het verleden openlijk softdruggebruik propageert komt er zeker niet in. De kanselier moet altijd wel lid zijn van de Heilige Kerk.

Op het niveau van de gemeente, de gouw en de rijksregering zien we dus een representatief systeem zonder politieke partijen.


- De keizer

De keizer, het staatshoofd wordt via een aparte verkiezing rechtstreeks verkozen in twee stemronden. Voor deze uiterst belangrijke functie worden de kandidaten wel vooral gecontroleerd door de rijkscommissie en dienen ze te voldoen aan een aantal voorwaarden:

- De Dietse nationaliteit hebben uiteraard.
- Op etnisch vlak behoren tot de West-Europese rassen, waarvan het Dietse volk deel uitmaakt.
- Lid zijn van de Rooms katholieke Kerk
- Een man zijn.
- Ouder dan 30 jaar en jonger dan 70 jaar zijn.
- Een echt conservatief gedachtegoed aanhangen.
- Een kandidaat keizer die een te grote socialistische of liberale visie tentoonspreiden wordt geweigerd. Hij moet de leider kunnen zijn van alle Dietsers (Rijk of arm, werknemer of werkgever).

De keizer kan aanblijven voor het leven, mits hij een 5-jaarlijks volksreferendum overleeft. Het volk kan dus de keizer wegstemmen. Dan is er opnieuw een verkiezing. Het is dus geen monarchie met erfopvolging.

De Keizer kan ook ten alle tijde zelf ontslag nemen, maar dan mag hij zichzelf niet meer kandidaat stellen bij een volgende verkiezing. Ook als het volk de Keizer wegstemt in het referendum kan deze persoon nooit meer Keizer worden. Een keizer kan wel vroegtijdig een referendum uitschreven, dus voor de 5 jaar, indien hij merkt dat zijn beleid goed zit bij het volk. Indien een keizer het vertrouwen blijft hebben van de meerderheid van het volk, kan die zelfs levenslang aanblijven. Na zijn dood wordt de procedure voor de verkiezing van de nieuwe Keizer hervat.

De keizer is opperbevelhebber van de Dietse strijdmacht en bepaald de buitenlandse politiek van het Dietse Rijk.

De kroning die een louter ceremoniële plechtigheid is, gebeurt door minimum een kardinaal of de paus zelf. De keizer is dan een gekroond en verkozen staatshoofd.

- De Rijkscommissie

Naast het filteren van de kandidaten voor het keizersschap en de controle op de achtergrond van de Rijkskanselier en rijksregering, heeft de Rijkscommissie ook een zeer belangrijke functie bij conflicten tussen de keizer en de rijksregering (die verkozen is door de meerderheid der Rijksraadsleden), zie later…


De Rijkscommissie bestaat uit:

- vertegenwoordigers van allerlei Dietse bewegingen (benadrukt het organische karakter van het Dietse Rijk)
- vertegenwoordigers van de Rooms katholieke Kerk
- vertegenwoordigers van het Dietse Rijksleger en de Dietse Militie
- vertegenwoordigers van de Dietse rijksraad (parlement) en Dietse rijksregering (die niet gekozen wordt door de keizer maar door een meerderheid uit de Dietse rijksraad).


Indien de keizer wetten gestemd door de Dietse Rijksraad niet wil goedkeuren, dan worden die wetten voorgelegd aan de Rijkscommissie.
Die kan 2 dingen beslissen:

- ofwel de desbetreffende wet voorleggen aan het volk via een bindend referendum
- ofwel laat de Rijkscommissie die wet vernietigen.

De keizer kan ook wetten maken via een Keizerlijk besluit. Echter indien de Dietse Rijksraad hiermee niet akkoord gaat, wordt ook die KB voorgelegd aan de Dietse Rijkscommisie.

Die kan ook hier 2 dingen beslissen:

- ofwel volgt de Dietse Rijkscommissie de keizer en het Keizerlijk Besluit gaat van kracht
- ofwel wordt de desbetreffende KB voorgelegd aan het volk via een bindend referendum.


Verkiezingen en referenda zijn nooit verplicht voor het volk. Er is dus stemrecht.


De Rijkscommissie kan nooit de Rijksregering gelijk geven, maar kan dus wel de Keizer volgen. Het enige wat de Rijkscommissie kan doen is dus een bindend referendum uitschrijven.


Wetten afkomstig van de Keizer ofwel van de Dietse Rijksraad, door beiden goedgekeurd, wordt er nooit een referendum uitgeschreven. Kwestie van het volk niet constant met politieke last op te zadelen.


Voor wijzigingen in de grondwet of een nieuw grondswetsartikel is een bindende volksraadpleging verplicht. Zowieso heeft het volk hier het laatste woord, ook al zijn de keizer en de Dietse Rijksraad het met elkaar eens. Ook als ze het oneens zijn beslist zowieso het Dietse volk.


De Dietse Strijdkrachten:

- Het Dietse Rijksleger (verdediging van het Rijk)
- De Dietse Militie (orde- en veiligheidsdienst)

Beiden moeten onvoorwaardelijke trouw zweren aan de Keizer en het Dietse volk.


Voor gewone dagdagelijkse zaken is er de Rijkspolitie.
http://forum.politics.be/showpost.ph...30&postcount=1
reinaert68 is offline  
Oud 1 juni 2007, 18:27   #2
Daedalos
Vreemdeling
 
Geregistreerd: 23 november 2006
Berichten: 67
Standaard

Ik denk niet dat er iemand bij het VB is, die zo stom is om dit idee al dan niet openlijk te steunen.

Aangezien het hier niet de bedoeling is dat ik reageer, wou ik eens een kijkje nemen naar de oorspronkelijke post, maar de link werkt niet
Daedalos is offline  
Oud 2 juni 2007, 20:45   #3
Max van Dietschland
Perm. Vertegenwoordiger VN
 
Max van Dietschland's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 26 juni 2005
Locatie: Katholiek Vlaanderen
Berichten: 11.038
Standaard

Uiteraard zal er niemand bij het Vlaams Belang dit theoretische model (naar mijn persoonlijke voorkeur) in zijn totaliteit openlijk steunen. Moest u de topic helemaal hebben gelezen dan wist u ook dat ik een aantal zaken prioritair naar voor heb gebracht.

Deze zaken zijn:

- een sterk en bekwaam leiderschap
- een identitair Vlaams volksnationalisme, waar naast culturele ook etnische elementen een rol spelen
- respect voor de Rooms katholieke Kerk
- ethisch conservatisme
- een nationaal solidaristische economie
- een buitenlands beleid waar Dietsland en Europa centraal staat, maw geen meeloperij tov het anglosaksische globalisme en fervent tegen de zionistische barbarij
- meer directe democratie waar het staatshoofd wordt verkozen door het volk (bijvb de keizer in het Dietse Rijk) en het volksreferendum (bijvb bij wijzigingen in de grondwet of over de positie van de keizer).
- voor meer orde en gerechtigheid, geen pampering van criminelen
- weg met de scheiding tussen kerk en staat
- gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen, echter geen gelijkheid tussen man en vrouw, respect hebben voor de verschillen van beide geslachten en ieders bekwaamheid (voor de man het besturen van de maatschappij, de vrouw, de moeder die de hoeksteen is van het gezin)
__________________
ALLES VOOR VLAANDEREN - VLAANDEREN VOOR KRISTUS !

VOOR EEN ECHT ONAFHANKELIJK VLAANDEREN - VLAANDEREN UIT BELGIE-EU-NAVO !

Laatst gewijzigd door Max van Dietschland : 2 juni 2007 om 20:56.
Max van Dietschland is offline  
Oud 3 juni 2007, 00:50   #4
reinaert68
Gouverneur
 
reinaert68's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 21 mei 2007
Berichten: 1.018
Standaard

Waarom niet dan? Ik heb overgins het ganse onderwerp met veel interesse gelezen.

Laatst gewijzigd door reinaert68 : 3 juni 2007 om 00:51.
reinaert68 is offline  
 


Discussietools

Regels voor berichten
Je mag niet nieuwe discussies starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag niet bijlagen versturen
Je mag niet jouw berichten bewerken

vB-code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit
Forumnavigatie


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 22:41.


Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2020, Politics.be