Politics.be Problemen met registreren of reageren op de berichten?
Een verloren wachtwoord?
Gelieve een mail te zenden naar [email protected] met vermelding van je gebruikersnaam.

Ga terug   Politics.be > Themafora > Economie
FAQForumreglement Ledenlijst Markeer forums als gelezen

Economie Hier kan je discussiëren over economie en staatsschuld

Antwoord
 
Discussietools
Oud 10 mei 2019, 18:12   #41
N-Vb
Minister
 
N-Vb's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 11 juni 2013
Locatie: Vlaanderen, België, Europa
Berichten: 3.496
Standaard

Een brief die Apache en Le Vif publiceren, legt de politieke sturing achter de omstreden bouwvergunning voor de Lins Tower op de oude Renaultsite in Antwerpen bloot. Het stadsbestuur presenteerde Land Invest een miljoenencadeau.

In een brief die Apache en Le Vif publiceren schrijft de voormalige zaakvoerder van Land Invest Group, Marc Schaling dat de stad Antwerpen de projectontwikkelaar zelf vroeg om een ‘Landmark Building’ te bouwen op de Tunnelplaats. Met die vraag ging de stad regelrecht in tegen haar eigen stedenbouwkundige voorschriften en passeerde ze haar eigen administratie.

De brief maakt ook duidelijk dat de stad, met haar expliciete vraag om een ‘Landmark Building’ te voorzien, de kassa van Land Invest Group met miljoenen euro’s zou spijzen.


Momenteel wordt op de Tunnelplaats volop gebouwd aan de Lins Tower. Naast de 44 meter hoge toren staat de Noorse zeemanskerk (Foto Stef Arends)

Renault

Eind februari raakte bekend dat het Antwerps parket het volledige dossier Tunnelplaats opvroeg bij de dienst Stadsplanning. Meer wilde het parket daarover aan Apache en Le Vif toen niet kwijt.

Maar enkele uren na publicatie van het artikel besliste het gerecht om de zaak te seponeren.

Er worden al langer vraagtekens geplaatst bij de bouwvergunning die het Antwerps college onder leiding van Bart De Wever (N-VA) in de zomer van 2014, tegen het advies van de eigen administratie in, uitreikte aan Land Invest Group.

Een brief die Marc Schaling, zaakvoerder van Land Invest Group, op 17 juni 2013 stuurde, maakt duidelijk dat het Antwerps stadsbestuur al die tijd achter de rug van haar eigen administratie om handelde ten gunste van de favoriete bouwpromotor van Bart De Wever.

De brief in kwestie werd verstuurd door Marc Schaling naar zijn medebestuurder bij Land Invest Group, Marc Beyens. Beyens zetelde in die raad van bestuur namens medeaandeelhouder en financier Ogeo Fund, een Luiks door de PS gedomineerd pensioenfonds.

De brief van Schaling aan Beyens laat aan duidelijkheid weinig te wensen over:


“Zoals we eerder hebben besproken heeft de stad Antwerpen ons gevraagd om een ‘landmark building’ te bouwen in plaats van ons eerder ontwerp”, schrijft Schaling. “Dat komt neer op een bijkomend bouwvolume van ongeveer 8.000 m2 en te verwachten hogere winsten.”
Uittreksel brief Marc Schaling (LIG) aan Marc Beyens (Ogeo)

In de zogenaamde ‘project summary’ die daarop volgt, lezen we:


“In vergelijking met het project ontwerp dat we eerder bezorgden, is de situatie veranderd. De stad Antwerpen heeft ons gevraagd een Landmark Building te ontwikkelen op de Renaultsite. Ons eerder ontwerp ging uit van 14.192 m2. De plannen die we nu ontwikkelen voorzien 22.000 m2.”

Bij de ‘geschatte winsten en cashflow’ lezen we tot slot:


“We werken momenteel aan een aangepaste haalbaarheidsstudie, maar rekening houdend met een extra 8.000 m2, verwachten we dat de winst voor belasting zal stijgen tot 8 ?* 13 miljoen euro.”


Uittreksel brief Marc Schaling (LIG) aan Marc Beyens (Ogeo)

Kort samengevat: de vraag van de stad om een land mark building te bouwen op de Tunnelplaats zou Land Invest Group 8 tot 13 miljoen euro winst opleveren.

Bankkrediet

De brief van Schaling aan Marc Beyens kaderde in een verzoek van Land Invest Group aan Ogeo Fund om een extra obligatielening uit te schrijven voor de aankoop van de Renaultsite. Om de 9,02 miljoen euro voor de aankoop te kunnen betalen, had Land Invest Group immers een deel van het geld geleend – aan een zeer hoge interest (12% op jaarbasis) – bij de nv Kouter van Maurice De Velder.

Uitgerekend de man die optrad als tussenverkoper en het terrein waar hij zelf 5,82 miljoen euro voor betaalde, dezelfde dag meteen doorverkocht voor 9,02 miljoen euro aan Land Invest Group.

De lening van Maurice De Velder kwam er in afwachting van een bankkrediet. Omdat het gevraagde bankkrediet er uiteindelijk niet kwam, klopte Land Invest Group aan bij het pensioenfonds om de laatste schijf van 2,15 miljoen euro via een obligatielening op te hoesten.

De vraag van de stad aan Land Invest Group om een ‘landmark building’ te voorzien op de Tunnelplaats en de extra winsten die dat zou opleveren, werd gebruikt om een extra obligatielening te bekomen van het Luikse pensioenfonds. Al ziet Marc Schaling dat anders: “Als ik mij het goed herinner, spreekt u over een begeleidend schrijven van mij aan dhr Beyens bij een bond aanvraag. Er is geen enkel verband tussen beide.”

Met haar vraag om een ‘Landmark Building’ te bouwen op de Tunnelplaats, schoof de stad niet enkel de eigen regels opzij, ze omzeilde ook haar eigen stedelijke administratie

Timing

Met haar vraag om een ‘Landmark Building’ te bouwen op de Tunnelplaats, schoof de stad niet enkel de eigen regels opzij, ze omzeilde ook haar eigen stedelijke administratie die de bouwaanvragen moet beoordelen.

In de officiële communicatie van de stad werd het bestaan van een deal met Land Invest van sterke man Erik Van der Paal altijd formeel ontkend. De timing van een aantal uitspraken is in dat opzicht zeer frappant.

Eind oktober 2014 bracht Apache een uitgebreid interview met toenmalig Antwerps schepen voor Ruimtelijke Ordening Rob Van de Velde (N-VA). Dat interview werd door de ex-schepen nagelezen en goedgekeurd voor publicatie.

In dat interview ergert Van de Velde zich aan eerdere berichtgeving op Apache over de Tunnelplaats en over de hoogbouwnota van voormalig Antwerps stadsbouwmeester Kristiaan Borret:


“Het valt op dat jullie in dezelfde periode een artikel over de hoogbouwnota brengen terwijl op dat moment de Tunnelplaats nog niet met hoogbouw werd geassocieerd. Dat is raar en verontrustend. Er was discussie met de dienst vergunningen en met de stadsbouwmeester, maar er was nog geen enkel officieel document.”

Met zijn uitspraak ‘in dezelfde periode’ verwijst Rob Van de Velde naar het artikel op Apache ‘Antwerpse hoogbouwnota binnenkort op college‘. Dat dateert van 30 augustus 2013.

Voor alle duidelijkheid: dat is ruim twee maanden ná de brief waarin Marc Schaling zegt dat de stad Land Invest Group heeft gevraagd om een ‘Landmark Building’ te bouwen op de Tunnelplaats.

Maar volgens Rob Van de Velde werd dus op dat moment “de Tunnelplaats nog niet met hoogbouw geassocieerd”.

Shortcuts naar het kabinet

Even opmerkelijk als de uitspraak van toenmalig schepen Rob Van de Velde zijn de uitspraken die Kristiaan Borret in het eerder genoemde artikel over de hoogbouwnota deed. Gevraagd naar zijn betrokkenheid als bouwmeester bij de Tunnelplaats verklaarde Borret in augustus 2013:


“In dit concrete geval heb ik enkele malen contact gehad met Erik Van der Paal en Paul Schaling van Land Invest Group. Ik heb zelfs een architectuurwedstrijd voorgesteld, maar intussen (augustus 2013, ToC, DL) heb ik al maanden niets meer van hen gehoord. Dat is merkwaardig. Als stadsbouwmeester zou ik bij dit soort grote projecten nauw betrokken moeten worden.”

Toeval of niet, enkele maanden later werd Kristiaan Borret door het schepencollege de laan uitgestuurd. Een vergelijkbaar lot was overigens ook de stedenbouwkundig ambtenaar beschoren die uiteindelijk negatief adviseerde over de bouwvergunning.

In een interview met Magazine Universiteit Antwerpen, enkele maanden na zijn vertrek, liet Borret zich nogmaals uit over de gang van zaken in Antwerpen:


“In mijn laatste periode als stadsbouwmeester kreeg ik de indruk dat dat (transparantie, duidelijkheid en zekerheid garanderen, ToC, DL) niet meer lukte, omdat ontwikkelaars ook andere wegen bewandelden. Laten we zeggen dat het gevaar reëel is dat de transparantie verstoord wordt door courts circuits, shortcuts naar het kabinet.”

De brief van Marc Schaling maakt duidelijk dat die shortcuts er wel degelijk waren. Een bouwvergunning voor de Tunnelplaats bleek al lang politiek geregeld toen de administratie zich een jaar later officieel over de aanvraag diende te buigen en uiteindelijk een negatief advies gaf dat het college van Bart De Wever vervolgens naast zich neerlegde.

Zonder voorwerp

Er is nog een ander element dat duidelijk maakt hoe gebeten het college van Bart De Wever was om toch maar de beloofde bouwvergunning voor de Tunnelplaats af te kunnen leveren aan Land Invest Group.

Op 11 juni 2014 vroeg de stedenbouwkundig ambtenaar die de officiële bouwaanvraag van Land Invest Group voor de Tunnelplaats moest beoordelen, advies aan de GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening).

Die commissie adviseerde de stad om een ‘totaalvisie’ te ontwikkelen op de Tunnelplaats en de ruimere omgeving vooraleer over te gaan tot het uitdelen van concrete bouwvergunningen.

De stad kon moeilijk anders dan op die vraag ingaan.

Een kleine maand later, op 4 juli 2014, gaf het college dan ook de opdracht aan de dienst Stadsplanning om zo’n totaalvisie voor de ruimere omgeving van de Tunnelplaats uit te werken. In het collegebesluit lezen we daarover:


“Vanuit een gecoördineerde totaalvisie moest dit stedenbouwkundig ontwikkelingskader een gefundeerd en duidelijk ontwikkelingsperspectief bieden voor de afzonderlijke projecten waarbij de verbetering van het projectgebied, het bebouwd weefsel en het openbaar domein voorop stond.”

De dienst stadsontwikkeling toog aan het werk. Op 20 augustus had die dienst, in dat verband een eerste gesprek met een van de belangrijkste betrokkenen: Land Invest Group.

Maar blijkbaar liet het college zich helemaal niets gelegen aan de opdracht die ze zelf aan haar dienst stadsplanning gaf: goed een week later – op 29 augustus 2014 – gaf het college van Bart De Wever een hoogbouwvergunning aan Land Invest Group.

Nog een week later, op 5 september 2014, besliste het college om de opdracht aan de dienst stadsplanning voor een ontwikkelingskader Tunnelplaats stop te zetten. Na de goedkeuring van de omstreden bouwvergunning voor Land Invest Group was die opdracht volgens het college immers “zonder voorwerp” geworden.

Kabinetschef

De afspraken die het stadsbestuur met Land Invest Group maakte, leverden de favoriete bouwpromotor van Bart De Wever miljoenen euro winst op

Volgens Erik Van der Paal en Marc Schaling was het de toenmalige adviseur van ex-schepen en N-VA-Kamerlid Rob Van de Velde, Dirk Brusselaers die de vraag op tafel legde.

Volgens hen was het project echter té megalomaan en te riskant zodat uiteindelijk voor de ruim 44 meter hoge Lins Tower werd geopteerd.

De uiteindelijke bouwvergunning die voor de Lins Tower werd afgeleverd, geldt nochtans voor een project van bijna 25.800 m2 waarvan 18.258 m2 bovengronds en 7.531 m2 ondergrondse parking.

Dat is zelfs nog meer dan de 22.000 m2 voorzien in de “landmark building” waarvan sprake in de brief van Schaling. Die 22.000 m2 zou volgens Schaling en Van der Paal echter enkel betrekking hebben op bovengrondse ruimte (18.258 m2) en niet op de (minder lucratieve) ondergrondse parkeerruimte.

Alleszins werd een bouwvergunning afgeleverd voor een aantal m2 dat die van het initiële project (14.192 m2) ruimschoots oversteeg.

Op die manier leverden de afspraken die het stadsbestuur met Land Invest Group maakte achter de rug van de eigen stadsadministratie om en tegen de geldende wetgeving in de favoriete bouwpromotor van Bart De Wever miljoenen euro winst op.

Voormalig schepen van Ruimtelijke Ordening Rob Van de Velde (N-VA) wilde niet reageren op onze vragen. Ook pensioenfonds Ogeo Fund en toenmalige sterke man Stéphane Moreau reageerden niet op onze vragen.


Bron: Apache

Lees meer: https://www.apache.be/2019/05/10/lan...be92-392845209 © Apache
N-Vb is offline   Met citaat antwoorden
Oud 21 juni 2019, 16:41   #42
N-Vb
Minister
 
N-Vb's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 11 juni 2013
Locatie: Vlaanderen, België, Europa
Berichten: 3.496
Standaard

Bron: Apache

Projectontwikkelaars die betalen voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan op maat. Het is onwettig en toch gebeurt het geregeld. Onder meer bij grote Antwerpse bouwprojecten zoals de Slachthuissite, de geplande torens aan de Pelikaanstraat of de Van Thillotoren van De Persgroep, betaalden ontwikkelaars de stad voor de opmaak van het plan dat de krijtlijnen vastlegt waarbinnen ze mogen bouwen.

Op 14 juli 2017 zette het (toenmalige) college van burgemeester Bart De Wever (N-VA) het licht op groen voor het ondertekenen van een contract met projectontwikkelaar Cordeel. Die laatste betaalt de stad 84.942 euro voor de opmaak van een ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP).

Het door Cordeel betaalde RUP ‘Pelikaanstraat’ dat in aanmaak is, zet de deur open voor de lucratieve bouw van twee torens van 100 meter hoog en een toren van 50 meter, op een boogscheut van het Centraal Station.

Het project voorziet verder in de aanleg van 1.150 parkeerplaatsen, pal in het stadscentrum. Mobiliteitsexperten waarschuwen voor een dramatische verslechtering van de nu al problematische verkeerssituatie die er het gevolg van zou zijn.


(Beeld: Hoogbouwrapport – Locatiegeschiktheid Pelikaanstraat)

Onwettig

Een RUP opmaken, zo specifieert het decreet ruimtelijke orde, is per definitie een zaak van algemeen belang. Een RUP dient dus niet, of zeker niet uitsluitend, het belang van een projectontwikkelaar die baat heeft bij plannen die rekening houden met zijn concrete verzuchtingen.

Wanneer een projectontwikkelaar de stad betaalt voor de opmaak van een plan dat de krijtlijnen vastlegt van hoe hoog, breed en dens er kan worden gebouwd, wekt dat de indruk dat de stad tegen betaling maatwerk levert voor de bouwpromotor. Dat is a fortiori het geval wanneer het gaat om zogenaamde ‘postzegel’- of ‘zakdoek-RUP’s’ die volledig op maat worden geschreven van een ontwikkelaar.

Die aanpak waarbij politiek en projectontwikkelaars elkaar vinden, wekt niet enkel de indruk van belangenvermenging, het is ook onwettig. Dat blijkt duidelijk uit een antwoord dat (toenmalig) Vlaams minister Dirk Van Mechelen (Open VLD), bevoegd voor Ruimtelijk Ordening al op 19 december 2007 gaf, op een vraag van Eric Van Rompuy (CD&V).


“Overeenkomsten of gemeentelijke reglementen in die zin zijn onwettig. Artikel 4 van het decreet ruimtelijke ordening, gekend als het “doelstellingenartikel” van het decreet, maakt duidelijk dat de ruimtelijke ordening gebeurt vanuit een gelijktijdige afweging van de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten. Via plannen de ruimte ordenen en zich uitspreken over welke activiteit op welke plaats thuishoort is bij uitstek een overheidstaak en een zaak van algemeen belang. Het karakter van die afweging impliceert dat planopmaak niet door particulieren kan worden bekostigd maar met overheidsgeld moet worden betaald. Het tegenovergestelde zou doen veronderstellen dat de betrokken ordening niet het algemeen belang dient maar het particuliere, en dit zou het plan onwettig maken.”

Van Mechelen gaf in hetzelfde antwoord ook aan dat provinciegouverneurs “in minstens twee gevallen gemeentelijke reglementen of gelijkaardige initiatieven zouden hebben geschorst wegens schending van bovenstaand principe”.

Bovendien sloot de toenmalige minister, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening meteen ook uit dat nieuw wetgevend werk betaling door projectontwikkelaars in de toekomst wel mogelijk zou kunnen maken:


“Ik zie geen mogelijkheid om decretaal of bij uitvoeringsbesluit een regeling uit te werken die wel toelaat om kosten van planopmaak aan derden door te rekenen. Dit zou strijdig zijn met het geciteerde artikel 4 van het DRO en een wettigheidstoets niet doorstaan.”

Nietigheid

Professor stedenbouw Tom Coppens (Universiteit Antwerpen) merkt dat het laten betalen van de opmaak van een RUP door ontwikkelaars een courante praktijk is geworden. Hij wijst er op dat er geen specifieke verbodsbepaling bestaat en dat het bijgevolg de rechtbank is die geval per geval moet beoordelen. “Vergelijk het met het principe van de motiveringsplicht. Als een overheid nalaat om een belissing te motiveren, is er in principe geen probleem. Tot er iemand rechtstaat en de nietigheid van de beslissing vraagt voor de rechtbank.”

Overheden die ontwikkelaars laten betalen voor de opmaak van een RUP nemen dus een aanzienlijk risico. Wie een belang aantoont en naar de rechtbank stapt, kan de nietigheid van het RUP afdwingen. “Er moet geval per geval gekeken worden”, zegt Tom Coppens. “Feit is dat het algemeen belang steeds voorop moet staan.”

Professor Tom Coppens: “Een RUP mag sowieso niet op maat van een bedrijf worden geschreven”

Dat probleem stelt zich overigens niet enkel bij de betaling voor de opmaak van het RUP door een projectontwikkelaar. “In complexe dossiers zien we soms dat ook ambtenaren die voor de lokale overheid werken, worden betaald door een projectontwikkelaar”, zegt Tom Coppens. “Ook daar kunnen vragen bij gesteld worden. Bovendien mag – los van de betaling – een RUP sowieso niet op maat van een bedrijf worden geschreven. De motivatie moet onafhankelijk van de eigenaar van de terreinen gebeuren en het algemeen belang dienen.”

Openbaar belang

Een gemeentelijke overheid die de belangen van een projectontwikkelaar toch wil dienen, kan die verplichting makkelijk omzeilen door in de motivering elementen aan te halen die wel het openbaar belang zouden dienen.

In het dossier van de Pelikaanstraat wordt dat bijvoorbeeld gedaan door te argumenteren dat er nood is aan een nieuw RUP voor “het creëren van nieuwe kansen voor duurzame ontwikkeling, zoals de densiteit en het aandeel van de open ruimte, de relatie en tot de omgeving, de verbindingen met de omgeving, de woonkwaliteit, de duurzaamheid en maatregelen inzake klimaatadaptatie, leefbaarheid en levendigheid.”

Maar verderop in de argumentatie komt de aap uit de mouw


“De initiatiefnemer die recent een vergunningsaanvraag heeft ingediend voor de bouw van een hotel, Pelikaanstraat 80, district Antwerpen, is tevens eigenaar van andere braakliggende percelen binnen de contour van het BPA in de Pelikaanstraat en de Lange Herentalsestraat. Hij wenst deze tevens op een kwalitatieve manier te ontwikkelen, rekening houdend met de ruimtelijke, maatschappelijke en economische context. Om deze gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken dient derhalve het bestaande juridische kader (BPA Pelikaanstraat) gewijzigd te worden door het opmaken van een RUP. Cordeel nv gaat akkoord om de kosten die gepaard gaan met de opmaak van het RUP op zich te nemen.”

Uitbreidingsbehoefte

In andere dossiers wordt er zelfs nauwelijks moeite gedaan om de ware bedoeling te verbergen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de wijziging van het RUP dat de concrete invulling regelt van de Van Thillo Tower waarin straks de redacties van onder meer Het Laatste Nieuws, Humo, Dag Allemaal, VTM en De Morgen zullen samenzitten. De vraag om het RUP in de gewenste richting aan te passen komt rechtstreeks van De Persgroep en dat wordt in de motivatie in het collegebesluit ook niet ontkend:


“De komst van De Persgroep Publishing naar het Kievitplein (bouwzone I van het RUP) noodzaakt een aanpassing van de bestemmingsvoorschriften ten behoeve van meer flexibiliteit. De Persgroep diende een aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning conform het gewestelijk RUP in, maar gaf al te kennen op korte termijn een uitbreidingsbehoefte te hebben, waarbij zij de voorziene en verplichte woonfunctie (aandeel van 30% tov totale vloeroppervlakte) van het nieuwe gebouw zal moeten omvormen tot extra kantoorruimte.”

Voor de gelegenheid vroeg (en kreeg) de stad een zogenaamde bevoegdheidsdelegatie van toenmalig bevoegd Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Joke Schauvlieghe zodat ze het RUP eigenhandig kon wijzigen.

Ook de opmaak van het RUP voor de ontwikkeling van de Slachthuissite werd voor een belangrijk deel betaald door projectontwikkelaar Land Invest Group (intussen Urban Living). De ontwikkeling van de Slachthuissite gebeurt in een soort pps-constructie met het vastgoedbedrijf van de stad, AG Vespa. Twee derden van de kosten voor het RUP werden gedragen door Urban Living.
N-Vb is offline   Met citaat antwoorden
Oud 30 augustus 2019, 19:43   #43
N-Vb
Minister
 
N-Vb's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 11 juni 2013
Locatie: Vlaanderen, België, Europa
Berichten: 3.496
Standaard

Twintig jaar geleden besliste de stad Mechelen om het monumentale gebouw in de Goswin de Stassartstraat voor 669.000 euro te verkopen aan een privé-investeerder, maar in tien jaar tijd kwam er geen enkel project van de grond. Daarop kocht Mechelen het complex in 2009 voor 1,6 miljoen euro terug. Het monument was op dat moment een compleet vervallen stadskanker.
N-Vb is offline   Met citaat antwoorden
Oud 30 september 2019, 01:21   #44
N-Vb
Minister
 
N-Vb's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 11 juni 2013
Locatie: Vlaanderen, België, Europa
Berichten: 3.496
Standaard

https://www.apache.be/2019/07/02/apa...c08d-202673710

Op drie jaar tijd verkochten Vlaamse steden en gemeenten 32 km² publieke grond. Met Apache Lokaal duiken we in de (uit)verkoop van publieke gronden en eigendommen. We lijsten de vruchten van ons onderzoekswerk graag op en schotelen je een verhelderende mini-documentaire voor.

In een mini-documentaire gaat journalist Berber Verpoest dieper in op de verkoop van publieke gronden, en de gevolgen ervan. De documentaire vertonen we vanavond in première op de live-voorstelling van onze resultaten in Edegem, en zal daarna ook hier te zien zijn.

De documentaire ‘Boer Zoekt Grond’ van Berber Verpoest is hieronder te bekijken:


Lees meer: https://www.apache.be/2019/07/02/apa...c08d-202673710 © Apache
N-Vb is offline   Met citaat antwoorden
Oud 30 september 2019, 01:33   #45
N-Vb
Minister
 
N-Vb's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 11 juni 2013
Locatie: Vlaanderen, België, Europa
Berichten: 3.496
Standaard

Dinsdag 1 oktober om 14u 30 hoort het Hof van Beroep van Gent de nieuwe pleidooien in de #ZaakHuts, de verkoop door OCMW-Gent van 450 ha landbouwgrond aan een investeringsmaatschappij van Fernand Huts.

De zaak is ingespannen door boeren die geen kans gekregen hebben op een stuk land . Zie film en artikels:

https://www.apache.be/2019/07/02/apa...c08d-202673710

Inzet is de vraag of burgers uit eigen naam en in naam van de stad Gent in de zaak mogen zitten.

Zowel OCMW-Gent als Huts willen geen partijen in de zaak die het algemeen belang verdedigen.

Welkom op de zitting in het Hof van Beroep, Koophandelsplein 23 te 9000 Gent op dinsdag 1/10 om stipt 14u 30.
N-Vb is offline   Met citaat antwoorden
Oud 1 oktober 2019, 14:53   #46
N-Vb
Minister
 
N-Vb's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 11 juni 2013
Locatie: Vlaanderen, België, Europa
Berichten: 3.496
Standaard

De Raad van State maakt komaf met de courante praktijk van zogeheten voorakkoorden tussen gemeenten en bouwpromotoren. Die laatste gebruiken deze voorakkoorden om een ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) ‘op maat’ door te duwen. Volgens het hoogste administratief rechtscollege kunnen lokale besturen na het sluiten van zo’n voorakkoord achteraf niet meer onpartijdig oordelen over het RUP.

In een recent arrest vernietigde de Raad van State een samenwerkingsovereenkomst die de gemeente Boechout en een private ontwikkelaar in 2014 afsloten om een voormalige kloostersite in een park opnieuw te bestemmen.

Het voorbeeld uit Boechout is absoluut geen uitzonderlijke manier van werken. Voorafgaandelijke deals tussen bedrijven en lokale besturen om een RUP of een wijziging van een RUP gedaan te krijgen, zijn een courante praktijk in Vlaanderen.

Denk maar aan het ‘postzegelrup’ voor de Van Thillotoren van DPG Media (die overigens ook de kosten voor de opmaak betaalt) aan het Centraal Station van Antwerpen, of de ontwikkelingen van Land Invest Group, onder meer aan de Slachthuissite in Antwerpen.

Lees meer: https://www.apache.be/2019/10/01/raa...cd16-393112977 © Apache
N-Vb is offline   Met citaat antwoorden
Oud 21 november 2019, 16:14   #47
N-Vb
Minister
 
N-Vb's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 11 juni 2013
Locatie: Vlaanderen, België, Europa
Berichten: 3.496
Standaard

Een ziekenhuisvleugel in Leuven werd in jaren ‘70 voor 13,6 miljoen gebouwd ... en staat sindsdien gewoon leeg.
N-Vb is offline   Met citaat antwoorden
Oud 16 april 2021, 15:26   #48
N-Vb
Minister
 
N-Vb's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 11 juni 2013
Locatie: Vlaanderen, België, Europa
Berichten: 3.496
Standaard

Ongeveer de helft van het bedrag dat Italië tussen 2015 en 2020 uit de EU-begroting ontving, is in handen gevallen van de maffia. Dat meldt criminoloog Vincenzo Musacchio aan EUobserver. Het zou gaan om maar liefst 35 miljard euro.


Musacchio is als hoogleraar criminologie verbonden aan het Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (RIACS) in Newark. Hij merkt op dat ‘de EU tussen 2015 en 2020 ongeveer 70 miljard euro aan Italië heeft toegewezen in de vorm van structuur- en investeringsfondsen. De helft van deze middelen is in handen van de georganiseerde misdaad terechtgekomen’.

Hij en andere experts waarschuwen dat mogelijk ‘nieuwe geldstromen uit het 750 miljard euro grote coronaherstelfonds een extra financiële injectie betekenen voor de maffia’, weet Elsevier. Italië krijgt met 209 miljard euro het meeste geld uit dat fonds.

Lokale corruptie
De verschillende maffia-clans hoeven geen geweld te gebruiken om beslag te leggen op de Europese fondsen. Corruptie is de gangbare methode, bijvoorbeeld in lokale openbaar besturen. ‘En dit is wat er zal gebeuren met het herstelfonds’, voorspelt Stefania Pellegrini. Zij is professor aan de rechtsfaculteit van de Universiteit van Bologna.

In het algemeen buit de maffia de chaos als gevolg van de Covid-19 noodtoestand uit om nog dieper te infiltreren in sectoren waar ze al aanwezig zijn, zoals de [COLOR="DarkRed"]gezondheidszorg, mortuariumdiensten en afvalverwerking (zowel medisch als niet-medisch).[/color]

‘Alle grote bedrijven moeten zich bezighouden met afvalverwerking. Door dit door de maffia te laten doen, kan 90 procent worden bespaard in vergelijking met officiële en legale afvalverwijderingssystemen,’ verklaart Pellegrini nog.

Heel Europa
De kwestie speelt in heel Europa: Italiaanse maffiaorganisaties hebben de neiging hun geld wit te wassen in andere Europese landen dan Italië, zoals Spanje, Duitsland (waar de Calabrische ‘ndrangheta erg sterk is), Nederland, en het Verenigd Koninkrijk (post-Brexit dan).

Geld uit Brussel doet van oudsher ook leiders in Oost-Europa likkebaarden. Zo is in het Bulgarije van premier Bojko Borissov ‘1 kilometer snelweg drie keer duurder dan in Noorwegen’. Dit weet Krassen Stanchev, de Bulgaarse hoogleraar ?*macro-economische analyse aan de universiteit van Sofia. Hij schreef begin april een artikel op de site brusselsreport.eu met de kop: ‘In Bulgarije wordt het “Borissov-systeem” in leven gehouden door EU-fondsen’.

Controle op EU-geld gebeurt in Oost-Europa nauwelijks. Het cliëntelistisch systeem ginds vaart er wel bij.

België
België draagt volgens de meest recente gegevens van Statista 3,86 miljard euro bij aan de EU-begroting. Ons land staat daarmee op de achtste plaats in de lijst betalers.

Nederland levert per burger de grootste netto bijdrage aan de EU-begroting van 145 miljard euro per jaar. Als het corona-herstelfonds van 750 miljard euro wordt goedgekeurd, wordt dat nog hoger.
N-Vb is offline   Met citaat antwoorden
Antwoord


Discussietools

Regels voor berichten
Je mag niet nieuwe discussies starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag niet bijlagen versturen
Je mag niet jouw berichten bewerken

vB-code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit
Forumnavigatie


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 01:11.


Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2020, Politics.be