Politics.be Registreren kan je hier.
Problemen met registreren of reageren op de berichten?
Een verloren wachtwoord?
Gelieve een mail te zenden naar [email protected] met vermelding van je gebruikersnaam.

Ga terug   Politics.be > Diverse > Forumsessies met politici > Forumsessies politieke jongerenvoorzitters 2008 > Kristof Calvo (Jong Groen!) (forumsessie 21 juli t.e.m. 27 juli)
Registreer FAQForumreglement Ledenlijst Markeer forums als gelezen

Kristof Calvo (Jong Groen!) (forumsessie 21 juli t.e.m. 27 juli) Voorzitter Jong Groen!

 
 
Discussietools
Oud 24 juli 2008, 09:02   #1
manmetpet
Vreemdeling
 
Geregistreerd: 20 oktober 2004
Berichten: 98
Standaard Verarming en werkloosheid van de gemeenschap

Zowel JVG, VLD, N-VA, als jong-spirit hebben de gelegenheid gehad hier een reactie op te plaatsen. Graag had ik ook uw mening over de volgende zienswijze vernomen.

Citaat:
Individuen zijn afhankelijk van hun onderlinge verbintenis gebonden aan de personenbelasting en/of aan de vennootschapsbelasting. Een gedeelte van de bevolking is BTW-plichtig, een ander deel niet.

Wat denkt u van de volgende redenering:

1971: invoering van het BTW systeem.
Een deel van de bevolking heeft voor bepaalde uitgaven recht op een terugvordering van de belasting op de toegevoegde waarde. De toegevoegde waarde is de tijd welke door mensen wordt gespendeerd om van ruwe grondstoffen zowel de plaatselijke hulpmiddelen als de aangekochte gebruiksvoorwerpen te maken. Dit kan zowel buitenlandse als binnenlandse tijd zijn.

Een ander deel van de bevolking kan van dit systeem geen gebruik of misbruik maken en draait op voor de minderbelasting welke door de eerste groep wordt betaald. Dit gebeurt door een wijziging in de personenbelasting en door de verhoogde werkgeversbijdragen boven het zogenaamde brutoloon.

De verhouding in belasting op eigen arbeid t.o.v. aangekochte arbeid wordt gewijzigd. Er is een discriminerend klassenverschil ontstaan tussen een groep die op deze wijze wordt gesubsidieerd om buitenlandse goederen te kopen en een groep die de lasten van een economisch verarmende gemeenschap moet dragen.

De eerste oliecrisis van 1973 is op deze wijze te beschouwen als een gevolg van dit gesubsidieerd aankoopgedrag gevolgd door een verminderde eigen productie of stijgende werkloosheid.
Dit was de topic naar JVG.
In het daarop volgende antwoord zijn 2 elementen van belang:

Citaat:
1) Belasten via het verbruik doet een meer duurzame economie ontstaan.
Er wordt geen melding gemaakt en geen stelling ingenomen over een eventueel nefaste invloed van terugvorderbare BTW, aftrekbare bedrijfsonkosten en aftrekbare beroepskosten.

Citaat:
2) Door verbruik moedigt men investeringen aan.
JGV gaat uit van de populistische veronderstelling dat investeringen noodzakelijk in Europa of België, in het beste geval in Vlaanderen zouden gebeuren.

Hierop werd de stelling uitgebreid met de vaststelling dat een tweestandenmaatschappij werd gecreëerd met een bevoorrechte stand welke wordt gesubsidieerd om bij voorkeur buitenlandse goederen te kopen.

Geen antwoord meer van JVG
*
*
*
Over naar jong VLD: De eerste topic werd uitgebreid met de volgende tekst:
Citaat:
Hoe is het standpunt van gelijkheid te verklaren met de invoering van een tweestanden maatschappij?
Hoe is het standpunt van eigen verantwoordelijkheid te verklaren wanneer een door de staat bevoordeligde groep de verantwoordelijkheid van aankopen en de hier uitvolgende verkwisting kan doorschuiven naar collega belastingbetalers?
Na 2 dagen nog geen reactie van jong VLD maar wel van een andere bezoeker:
Citaat:
dat soort problemen los je niet op met dit soort touwtrekkerij of begrijp ik je verkeerd?
Hoe het dan wel oplossen? Jullie zijn de politiekers.
Het probleem wordt georkestreerd door de lobbyisten van de extreme egoïsten en de arrogantie van de extreme betweteraars in het Brussel van de EU.
Het probleem wordt uitgevoerd door het egoïstische verdeel en heers van de splijtzwam Brussel in België.
Het probleem wordt bij de bevolking afgekocht door de subsidieregelingen van Brussel en Namen van de gulle gewesten.
Iedere eis, iedere obstructie die het herstel van een tweestanden maatschappij naar maatschappelijke gelijkheid en verantwoorde economische verantwoordelijkheid belemmert is volgens mij een misdaad tegen de rechten van de huidige kinderen.

Geen antwoord meer van jong VLD.
*
*
*
Over naar jong N-VA.

Uw reactie graag.

Geen reactie van jong N-VA. Dus even een bijkomende uitdaging lanceren. Dit is de essentie van deze tekst.

Citaat:
Jaarverslag 2007 van RVA:
De werkloosheidsgraad wordt berekend op basis van het aantal werkzoekende werklozen vergoed door de RVA t.o.v. de tegen werkloosheid verzekerden.
Vlaams gewest: 6,9%
Waals gewest: 18,4%
Brussels Hoofdstedelijk gewest: 20,7%

Dit is de graad van werkzoekenden. Tegenover de vrijwillig ingeschrevenen werkenden zijn de niet werkzoekende werklozen geen gepensioneerden, zieken of zwartwerkers. Zij zijn oudere werknemers die door herstructureringen of bedrijfssluitingen werkloos zijn geworden. Zij worden echter niet meegeteld.
Werkzoekenden + niet werkzoekenden = totale werkloosheidsgraad
12,60 + 6,38 = 18,98% : land
7,78 + 6,79 = 14,58% : Vlaams gewest
19,62 + 6,46 = 26,08% : Waals gewest
22,45 + 4,8 = 27,25% : Brussels hoofdstedelijk gewest
Voornamelijk de ervaring van lobbyisten en belastingsspecialisten zorgt dat er minder oudere werklozen (4,8 in Brussel tegenover 6,38 landelijk) in de omgeving van nationale en Europese overheidsinstanties zijn. Het robotachtige transportwerk van goederen verklaart de lagere werkloosheid van de goedkopere jongeren in de omgeving van de internationale handelsroutes (7,78 in het Vlaamse gewest tegenover 19,62 in het Waalse gewest). De werkloosheid is dus niet gebonden aan politieke grenzen van de gewesten maar wel aan de geografische structuren van het land.
Nog steeds geen reactie van jong N-VA.
*
*
*
Over naar jong Spirit.
Uw reactie graag.

Geen reactie op de aangehaalde thema’s. Is de vaststelling van een twee, zelfs driestanden maatschappij niet voldoende? Moet het volgende behoudsgezind of progressief worden genoemd?

Dit is de essentie van de toen bijgevoegde tekst.

Citaat:
Binnen hetzelfde gezin wordt op een verschillende manier gereageerd op respect voor andere talen en culturen.
De jongerenstrijd om Leuven Vlaams was een strijd tegen een autoritair anti-Vlaams gezag.
De afschaffing van de legerdienst als bewijs van de wens om tot een gemeenschap te behoren.
De invoering van een wetmatige beperking op overuren als oorzaak van bijna verplichte armoede.
De algemene sociale bijdrage als oorzaak van consolidatie en versterking van de werkloosheid.

Vijf sociale feiten en wijzigingen in een periode van 5 maal 10 jaar. De strijd tegen het egoïsme is van een strijd voor respect voor de andere cultuur veranderd in een strijd tegen het egoïsme van een aparte bevolkingsklasse. Een bevolkingsklasse die zijn rijkdom wenst te beveiligen door het importeren van zoveel mogelijk sociale armoede.

Het socialiseren van kapitaal is in tegenspraak met de doelstellingen van het kapitalisme omdat dit een afroming van de winsten betekent.
Ten behoeve van de zwakkere in de gemeenschap is in tegenspraak met de doelstellingen van het socialisme aangezien haar strijd zich beperkt tot haar eigen doelgroepen.

Een gesubsidieerd aankoopgedrag voor de ene belangengroep tegenover torenhoge solidariteitsmechanismen ten laste van de andere belangengroep ontneemt de vrijheid van denken en legt de verantwoordelijkheid van de verkwisting bij de spaarzame. De daaruit volgende armoede vernietigt de verdraagzaamheid en doet wetten ontstaan die geen evenwichtige gerechtigheid meer verdedigen.

Een oud spreekwoord zegt: Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald hem wel. Veel vernietigender zijn echter de halve waarheden. Terwijl Bey bey Belgium na algemene consternatie in de wereldpers als een leugen werd ontmaskerd is het met de informatie rond belastingssystemen en hun invloed op werkloosheid, armoede en milieuschade veel ernstiger gesteld.

Het egoïsme wordt gevoed door ongelijke solidariteit, verantwoordelijkheden en mogelijkheden.
nog steeds geen reactie van jong spirit
*
*
*
Over naar jong groen
Uw reactie graag.
__________________
Indien ik ooit op pensioen ben zonder een dag werkloos te zijn geweest, en gelegen op mijn ziekbed, zou ik graag verzorgt worden door een vriendelijk verpleegster, niet gefrusteerd door een te laag nettoloon of gestresseerd door een te hoge werkdruk door te hoge loonlasten.
www50.brinkster.com/manmetpet
manmetpet is offline  
Oud 25 juli 2008, 09:21   #2
manmetpet
Vreemdeling
 
Geregistreerd: 20 oktober 2004
Berichten: 98
Standaard

Geen reactie van jong groen.

Waarom zouden zij reageren? Het amazone woud wordt vernietigd omwille van de economie. Er is een kunstmatig werelddeel als gevolg van vervuiling door economische belangen. Vlaanderen, sorry, de internationale transportzone van Vlaanderen behoort tot de meest vervuilde atmosferen van de wereld. Alles begint, draait en eindigt met economie. De financiële belangen zijn enorm. Het ontkennen van de hefboomkrachten van de belastingssystemen is een veilige gemakkelijkheidsoplossing.

Belasting op de toegevoegde waarde, kortweg BTW genoemd. Laat ons dit even ontleden.

Belastingen in een humanitaire democratie, waarom?
Voor de structurele organisatie van een gemeenschap waarbij de bezorgdheid voor gebrek voor allen wordt gedragen door allen.

Toegevoegde waarde, welke? Wat is de toegevoegde waarde die de mensheid geeft aan ruwe grondstoffen die zijn veranderd tot gebruiksklare producten?

Is het de waarde van de zeldzaamheid van het product? Dan is er veel tijd ingestoken om het te vinden of te maken. Dit verhoogt de kosten maar verantwoordt daarom nog geen andere invulling van belastingssystemen.

Is het de waarde van zijn gebruiksvriendelijkheid? De toegevoegde waarde om van ijzer een gebruiksvriendelijk oorlogswapen te maken kan eerder als negatief worden ervaren. De toegevoegde waarde om van ijzer een onhandige zware ploeg te maken als positief. Het gebruiksvriendelijke verantwoordt geen andere invulling van belastingssystemen. Veel belangrijker is de toepassing welke aan het omgevormde ijzer wordt gegeven.

Is het de waarde van zijn luxe. Als rustig genieten van de buitenlucht ervaren wordt als persoonlijke luxe moet er dan extra belasting op betaald worden? Big Brother controleert de zonnebaders via satelliet in hun eigen tuinen. Niet het subjectieve van de individuele luxe moet belast worden. Het is het objectieve van het maatschappelijke dat minder moet worden belast.

De tijd die de mens door zijn denken en handelen besteed om ruwe producten een bestemming te geven kan als eenheidsmaat worden gebruikt. Dat gebeurt nu trouwens ook. De waarde van een goed is voor 99% de optelsom van de tijd in bedenken en uitvoeren die ergens ter wereld aan dit goed werd besteed. De invulling volgens deze eenheidsmaat welke uiteindelijk de belasting vormt wordt nu echter bepaald door het egoïsme in de mens en door het egoïsme van verenigingen. Als egoïsme in de mens is bijvoorbeeld het subjectieve van de uitdrukking “luxe” wel en het objectieve van milieuschade niet in de BTW tarieven verwerkt.

Veronderstel de volgende formule als maatstaf voor het bepalen van de BTW-tarieven:
(% BTW-tarief) = (milieu) x (maatschappij) x (mens) x (staat) x (financiën)

(Milieu): is een factor die op een schaal van 1 tot 100 het totaal weergeeft van achtereenvolgens:
De schade aan het milieu bij de winning van de grondstof
De vervuiling van het milieu tijdens de productie
De vervuiling van het milieu door het transport
De hersteltijd van het milieu na de vervuiling door het afval in functie van de levensduur van het product.
De vergiftiging van de natuur door niet afbreekbare stoffen.
Subsidies zoals de ecologiepremie en verhoogde fiscale aftrek volgens de ecoscore worden hierdoor automatisch in de tarieven verwerkt.
(Maatschappij): is een factor die op een schaal van 1 tot 100 het belang voor de veiligheid en de maatschappelijke behoeften van een gemeenschap weergeeft. Het is niet de bedoeling investeringen nog fiscaal aftrekbaar te maken. De verlaging van de tarieven in de vennootschapsbelasting en de fiscale aftrek per werknemer en zelfstandige moeten dit compenseren. De subsidies zoals voor de investeringen voor verhoogde fiscale aftrek van beveiliging van beroepslokalen kunnen hier in de tarieven worden verwerkt.
(Mens): is een factor die op een schaal van 1 tot 100 de veiligheid en de individuele vrijheden van het individu weergeeft. Subsidies voor actie’s zoals installatie van rookmelders, brandalarmen e.d. hebben de mogelijkheid hier in de BTW-tarieven te worden verwerkt.
(Staat): is een factor die op een schaal van 1 tot 100 de controlemogelijkheden van het staatsapparaat weergeeft.
(Financiën): is een aanpassingsfactor die voor alle BTW-tarieven gelijk is en de totale ontvangsten uit de belasting op goederen en diensten zo bepaalt dat de doelstelling van het aantal werklozen het overeengekomen aantal benadert. Voor 2004 zou dit voor een doelstelling van 200.000 werklozen 28.586.000.000 € geweest zijn. Een bedrag dat te verminderen is met de bedragen van de verwerkte subsidies.
(% BTW-tarief): In de praktijk is het noodzakelijk deze tarieven in opeenvolgende stappen van 5% vast te leggen. De zone 0 tot 4,9 wordt dan 0% BTW, de zone 5 tot 9,9 wordt 5% BTW, de zone 10 tot 14,9 wordt 10% BTW, enzovoort.

Als voorbeeld kan je de volgende oefeningen maken met de toepassingen van het wiel: de transportmiddelen:

1) Bepaal een waardeschaal voor het vervoer van personen met een metalen fiets (1 plaats), een lichtgewicht sportfiets (1 plaats), een auto met batterijen en elektromotor (2 plaatsen), een auto met benzinemotor (4 plaatsen), een auto met dieselmotor (4 plaatsen), een monovolumewagen (9 plaatsen), een autobus (50 plaatsen), de trein (500 plaatsen), het vliegtuig (300 plaatsen). Houd er rekening mee dat het hier enkel gaat om aankoop van grondstoffen, productie van het voertuig, recuperatie van afgedankte materialen, vernietiging en bijbehorende vergiftiging van de natuur door de resterende afvalstoffen. Onderhoud, herstelling en hulpstoffen voor gebruik behoren tot andere reeksen maar vormen samen wel het economische prijskaartje.
Bepaal de reeksen voor milieu, maatschappij, mens en staat en maak het eindresultaat.

2) Maak dezelfde oefening voor industriële voertuigen: ziekenwagen, brandweerwagen, landbouwtractoren, het wegtransport 20 ton, het luchttransport, de binnenscheepvaart en het transport via spoorwegen.
Bepaal de reeksen voor milieu, maatschappij, mens en staat en voeg het eindresultaat toe aan de vorige reeks.

3) Maak dezelfde oefening voor een houten roeiboot, een zeilboot uit kunststof, een metalen motorjacht.

4) Maak dezelfde oefening met brandstoffen en energiedragers voor verwarming en aandrijving.
Steenkool en aanverwante, gasolie voor verwarming, diesel voor land- en tuinbouw, diesel voor motoren, benzine voor motoren, aardgas en andere koolwaterstoffen voor verwarming en bereiding van voeding, smeeroliën.

5) Maak dezelfde oefening voor de verschillende productiemethoden van elektriciteit zoals door water en wind tot en met kernsplitsing en kernfusie.


Dit principe is echter enkel mogelijk indien iedereen, zowel personen als vennootschappen, de volle verantwoordelijkheid draagt in de beslissing iets te kopen of ergens in te investeren. Trouwens, wat geeft BTW-plichtigen het recht een bureel als deel van het woonhuis goedkoper te kunnen inrichten met hardhout uit het Amazone oerwoud dan de niet BTW-plichtige zijn woonkamer kan inrichten met inlands zacht hout? Het resultaat is de vernietiging van onmisbare regenwouden en gesubsidieerd internationaal transport.

Om de belasting op de toegevoegde waarde te innen is de maatschappij opgedeeld in twee groepen: BTW-plichtigen en niet BTW-plichtigen. Mag dit er echter toe leiden dat een deel van de bevolking, zowel individuen als maatschappijen, geen of minder financiële verantwoording hebben af te leggen voor de schade die zij ontwikkelen of veroorzaken door goede of vergiftigde toegevoegde waarde?

De gestegen armoede zorgt dat 20% van de bevolking niet de financiën heeft om ecologisch te denken. Door de koppeling van de BTW tarieven aan officiële facturen kan ook de overlevende doe-het-zelver niet meewerken aan dit ecologisch denken. En door de subsidiering te koppelen aan een verplichte uitvoering door BTW-plichtigen moet nog een deel van de bevolking afhaken. Zij hebben het geld niet om een investeringspolitiek te voeren. Het ecologisch denken wordt voorbehouden aan het economisch denken van een minderheid.

De ecologische waarde van de belasting op de toegevoegde waarde wordt bepaald en geblokkeerd in het Brussel van de EU.
Het in stand houden van een drie klassenmaatschappij door terugvorderbare BTW, aftrekbare bedrijfsonkosten en aftrekbare beroepskosten gebeurt in het Brussel van België.
Het beperken van het ecologisch denken tot een mogelijke renderende investeringspolitiek voor de middenklasse wordt bepaald in het Brussel van het gewest Vlaanderen.

Zoek de oorzaak van de problemen in plaats van het dictatoriaal bestrijden van de gevolgen. De taalverschillen in dit land zijn reëel maar worden momenteel ook misbruikt als afleidingsmaneuver. Het ongenoegen van een volk dat leidt tot een fascistisch racisme is een gevolg van het fascistische egoïsme van een kleine minderheid omwille van het geld en de macht.
Het verschil in belastingsystemen en het opdelen van de bevolking in drie standen is voor België sinds 1971 de oorzaak van stijgende armoede, hogere werkloosheid, immigratie van mensen zonder papieren, onnodig transport met bijbehorende vervuiling en extra egoïstische onverantwoorde milieuschade over gans de wereld.

Dit is mijn mening, graag uw reactie.
__________________
Indien ik ooit op pensioen ben zonder een dag werkloos te zijn geweest, en gelegen op mijn ziekbed, zou ik graag verzorgt worden door een vriendelijk verpleegster, niet gefrusteerd door een te laag nettoloon of gestresseerd door een te hoge werkdruk door te hoge loonlasten.
www50.brinkster.com/manmetpet
manmetpet is offline  
Oud 25 juli 2008, 10:14   #3
brother paul
Secretaris-Generaal VN
 
brother paul's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 23 mei 2007
Berichten: 31.888
Standaard

Ik vind uw redenering nochthans iets die de groene zouden moeten aanhangen hoor.

Ik snap bvb niet waarom het houden van een spaarrekening bij een bank ecologisch gezien belast moet worden ? Terwijl consumptie precies wel de wereld vervuilt... Dus denk ik toch dat groene in principe tegen vermogensbelasting moeten zijn en pro consumptiebelasting...


Ik begrijp bvb wel dat alles dat consumptie is ecologisch gezien moet belast worden, en inderdaad de gradient meer of mindervervuilend, meer of minder gezond zou expliciet aanwezig moeten zijn in de BTW. En het principe van basisbehoefte of luxe is een jaloezie principe die mag verlaten worden.

Dus chocolade 100% BTW, suiker 100% BTW en alles proportioneel BTW volgens de glucose index... +het vet percentage... Dus voeding wordt doodsimpel te taxeren...
Het is niet omdat varkensvlees goedkoop te maken is dat het daarom gezond is voor het lichaam ? Varkensvlees bevat 25% vet, en kippewit 1% vetbvb, dan wordt de kip met 1% BTW verkocht en het varkensvlees en schapevlees met 25% BTW (ook de schaapjes geslacht in de achtertuin)
die BTW op voedsel zou in principe ook niet aftrekbaar mogen zijn, ik ken geneen rechtspersoon die voedsel nodig heeft om te leven...

Nog wat doorredeneren...
BBQ op houtskool 100% btw, een gasBBQ 30% btw een zonneBBQ 0% BTW
Een 10liter SUV 50% BTW, een fiest 0% BTW een 3Liter Smart hybrid 20% BTW..
Een frigo met F rating 100% BTW? een frigo met A+ rating 6% btw... een frigo met A rating 21% BTW ... het is allemaal wel te regelen eigenlijk... EN het zou de consument enorm stimuleren om energiezuinig te denken en kopen... Het zou de fabrikanten maximaal stimuleren om alleen nog energiezuinige frigo's aan te bieden...
__________________
Een zelfstandige die hetzelfde gemiddelde pensioen wilt als een ambtenaar van 2650euro moet 1miljoen bijeensparen we leven in een ambtelijke dictatuur

Laatst gewijzigd door brother paul : 25 juli 2008 om 10:29.
brother paul is offline  
Oud 25 juli 2008, 15:19   #4
manmetpet
Vreemdeling
 
Geregistreerd: 20 oktober 2004
Berichten: 98
Standaard

Citaat:
ik ken geneen rechtspersoon die voedsel nodig heeft om te leven...
Je begint het te begrijpen.

Hoe het aankopen in het buitenalnd voor een bepaalde groep wordt gesubsidieerd:

Het produkt wordt gemaakt in het buitenland: kostprijs bv.: meerwaarde: 10 manuren
Het produkt wordt hier door een handelaar doorverkocht: meerwaarde 1 manuur
De aangerekende BTW aan de klant: toegevoegde waarde van 11 manuren
De teruggevorderde BTW bij eigen gebruik door een BTW plichtige: 11 manuren waarvan slechts 1 manuur in het binnenland werd gepresteerd.
__________________
Indien ik ooit op pensioen ben zonder een dag werkloos te zijn geweest, en gelegen op mijn ziekbed, zou ik graag verzorgt worden door een vriendelijk verpleegster, niet gefrusteerd door een te laag nettoloon of gestresseerd door een te hoge werkdruk door te hoge loonlasten.
www50.brinkster.com/manmetpet
manmetpet is offline  
Oud 25 juli 2008, 16:06   #5
brother paul
Secretaris-Generaal VN
 
brother paul's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 23 mei 2007
Berichten: 31.888
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door manmetpet Bekijk bericht
Je begint het te begrijpen.

Hoe het aankopen in het buitenalnd voor een bepaalde groep wordt gesubsidieerd:

Het produkt wordt gemaakt in het buitenland: kostprijs bv.: meerwaarde: 10 manuren
Het produkt wordt hier door een handelaar doorverkocht: meerwaarde 1 manuur
De aangerekende BTW aan de klant: toegevoegde waarde van 11 manuren
De teruggevorderde BTW bij eigen gebruik door een BTW plichtige: 11 manuren waarvan slechts 1 manuur in het binnenland werd gepresteerd.
Dus je koopt iets van 10 euro in china zonder btw,
je betaalt bij import btw 21% = 1.21euro als firma die importeert

het wordt doorverkocht aan 20euro incl btw, of 3.4euro btw in de handel.

Dus de staat int 3.4euro netto.

ik ben een bedrijf die alles aftrekt ( ja vies woord ) dus ik krijg 3.4euro terug.

Ik betaal dus als bedrijf geen btw op die goederen...


Wat jij veronderstelt is dat een firma die een produkt importeert daar geen BTW op betaalt...
__________________
Een zelfstandige die hetzelfde gemiddelde pensioen wilt als een ambtenaar van 2650euro moet 1miljoen bijeensparen we leven in een ambtelijke dictatuur
brother paul is offline  
Oud 26 juli 2008, 12:00   #6
Kristof Calvo
 
 
Kristof Calvo's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 20 juli 2008
Berichten: 44
Standaard

pff, een hele boterham; mocht ik nu een econoom zijn, ik zou me een stuk veiliger voelen in deze discussie. ik doe toch een poging om te antwoorden.

als ik je uitgebreide betoog probeer samen te vatten, beschouw je de BTW als een belasting die een "klassenmaatschappij" installeert en de armoede in de hand werkt. het minste wat je kan zeggen, is dat dit een zeer gedurfde stelling is.

de bedoeling van BTW is / zou moeten zijn: consumptie belasten. ipv dat iedereen een serieuze belastingsverhoging krijgt, worden luxegoederen meer belast dan basisgoederen.

en zeker, de keuze tussen wat luxe is en wat basis is, is arbitrair (en vaak zelfs twijfelachtig), maar het uitgangspunt lijkt me verdedigbaar.

nu stel jij dat het probleem is dat sommigen de BTW kunnen aftrekken en anderen niet. dat klopt. kijken we ook hier eerst naar de theorie. een bakker koopt graan, bloem, en wat weet ik nog allemaal om daar een nieuw product van te maken. indien er geen btw-aftrek zou zij, wordt het brood alleen maar duurder (en het is nu al duur genoeg). btw-aftrek voorziet hier dus in het betaalbaar houden van goederen. anders blijven de prijzen de pan uit vliegen, stijgt de inflatie enz. enz.

met mijn beperkte economische kennis, lijkt me jouw stelling dus toch zeer kort door de bocht. daar tegenover staat natuurlijk dat btw-aftrek vaak (legaal) misbruikt wordt om belastingen te ontduiken. dat is een ander verhaal. groen! heeft zich altijd fel verzet tegen fiscale fraude of al te creatieve, maar wel legale "belastingsontduiking". dat is trouwens de reden waarom groen en ecolo een onderzoekscommissie fiscale fraude hebben gevraagd én gekregen.

dit beantwoordt ongetwijfeld maar voor een heel klein deel aan je opmerkingen, maar ik wou toch een poging wagen.

Kristof
__________________
De website van Jong Groen!:
http://www.jonggroen.be
Kristof Calvo is offline  
Oud 27 juli 2008, 20:18   #7
manmetpet
Vreemdeling
 
Geregistreerd: 20 oktober 2004
Berichten: 98
Standaard

Citaat:
een bakker koopt graan, bloem, en wat weet ik nog allemaal om daar een nieuw product van te maken. indien er geen btw-aftrek zou zij, wordt het brood alleen maar duurder (en het is nu al duur genoeg). btw-aftrek voorziet hier dus in het betaalbaar houden van goederen. anders blijven de prijzen de pan uit vliegen, stijgt de inflatie enz. enz.
Goederen worden aangekocht en omgevormd tot een nieuw produkt welke wordt verkocht. De klant betaald BTW op de nieuwe hogere waarde van dit produkt. De handelaar rekent het verschil in BTW, tussen basisprodukten en eindprodukt, af met de belastingsdiensten. Zover is alles normaal.

De handelaar heeft voor zijn administratie een computer, pen en papier nodig. Hij betaalt hierop BTW, vordert de betaalde BTW terug en trekt de resterende gedane uitgaven af als bedrijfsonkosten.

Info van fiscus.fgov.be jaarverslag 2006:
pagina 36, tabel 33: ontvangen BTW: 22,5 mijard €
pagina 46, tabel 37: teruggevorderde BTW: 11,5 miljard €
Ik houd nu geen rekening met goederen die op deze wijze verbruikt zijn door de staat. Dit is een vestzak-broekzakoperatie.

Op de goederen welke in het totaal een BTW van 34 miljard € vertegenwoordigen werd op 33 % geen BTW betaald. (Met de staat inbegrepen is dit ongeveer 40%)

Maak een grafiek met de volgende formule van 1970 tot nu:
teller: bedrijfsvoorheffing+sociale zekerheidsbijdrage werkgever + sociale zekerheidsbijdrage werknemer
noemer: ontvangen BTW
Alle gegevens zijn te vinden in de tijdreeksen op de websites van mineco.fgov.be

Deze grafiek geeft een beeld welke in een vertraagd tempo wordt gevolgd door de werkloosheidscijfers.

De reden van de samenhang: De niet ontvangen BTW vertaald zich in een noodzakelijke hogere loonkost. Dit bepaald de verhouding tussen kapitaalsintensieve en arbeidsintensieve industrieën. Dit betekent meer werkloosheid.

Ik kan enkel besluiten: Het land met de hoogste BTW tarieven gecombineerd met de meeste BTW terugvorderingen zal het land zijn dat het eerste zowel financieel als sociaal failliet wordt verklaart.

Er waren slechts 2 uitzonderingen op die grafiek:
1) De devaluatie van de toenmalige BFr in 1982: vermindering van de werkloosheid van 1985 tot 1990
2) De verkoop van 580 ton Belgisch goud in de periode van 1993 tot 1998: vermindering van de werkloosheid van 1996 tot 2001
Voor de werkloosheidscijfers moet je de werkzoekende en de niet werkzoekende werklozen samentellen.


Indien je deze gegevens in een uitgewerkte vorm wil lezen moet je maar eens surfen naar www50.brinkster.com/manmetpet
Je vind daar geen reclameboodschappen.
__________________
Indien ik ooit op pensioen ben zonder een dag werkloos te zijn geweest, en gelegen op mijn ziekbed, zou ik graag verzorgt worden door een vriendelijk verpleegster, niet gefrusteerd door een te laag nettoloon of gestresseerd door een te hoge werkdruk door te hoge loonlasten.
www50.brinkster.com/manmetpet
manmetpet is offline  
 


Discussietools

Regels voor berichten
Je mag niet nieuwe discussies starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag niet bijlagen versturen
Je mag niet jouw berichten bewerken

vB-code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit
Forumnavigatie


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 03:28.


Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2020, Politics.be