Politics.be Problemen met registreren? Of een verloren wachtwoord? Gelieve een mail te verzenden naar maarten@politics.be met vermelding van je gebruikersnaam.

Ga terug   Politics.be > Algemeen > Onrust en terrorisme in Europa
Registreer FAQForumreglement Ledenlijst Markeer forums als gelezen

Onrust en terrorisme in Europa Parijs, Verviers, ... Discussies over de terreur van Islamitische Staat en Al Qaida op Europese bodem, Islamisten, Mohamedcartoons, en de opkomst van bewegingen Pegida, Vlativa, ...

Antwoord
 
Discussietools
Oud 27 oktober 2017, 08:41   #1
TheFourHorsemen
Europees Commissaris
 
TheFourHorsemen's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 21 januari 2014
Locatie: Antwerpen, De Verenigde Nederlanden
Berichten: 7.233
Standaard Aanslagen van 22 maart 2016 - de terroristen hebben gewonnen

Enkele citaten uit het nieuwe verslag van de parlementaire onderzoekscommissie naar aanleiding van de aanslagen d.d. 22 maart 2016:

Citaat:
HOOFDSTUK I................................................. .................20
De radicale islam en het islamradicalisme in België ........20


[i]79. Tot slot beklemtonen sommige van de door de
onderzoekscommissie gehoorde getuigen dat men
niet moet denken dat de officiële erkenning van de
moskeeën alle problemen zal oplossen die zich daar
voordoen. Globaal genomen zijn ze het er echter over
eens dat het principe van de erkenning een stap in de
goede richting
is.

84. Sommige door de onderzoekscommissie gehoorde
deskundigen menen echter dat men zich niet van
debat mag vergissen: opleidingen islamologie bestaan
al, en parallelle initiatieven in het leven roepen dient tot
niets. Zij menen dat voornamelijk inspanningen moeten
worden geleverd om gelovigen en praktiserenden op
te leiden tot leerkrachten
, tot consulenten of tot andere
functies, dit aspect is volgens hen het belangrijkste [...]

95. Als gevolg van de redenen die de oprichting van
de onderzoekscommissie hebben gerechtvaardigd
(aanslagen van 22*maart*2016*in Brussel) is de aandacht
van de onderzoekscommissie voornamelijk uitgegaan
naar het radicalisme/gewelddadig radicalisme dat beweert
gerelateerd te zijn aan de islam. De onderzoekscommissie
wijst er evenwel op dat die focus geenszins
mag doen denken dat zij het islamitisch terrorisme, net
als het islamgerelateerde radicalisme, beschouwt als de
enige vormen of uitingen van het radicalisme/gewelddadig
radicalisme

96. Aansluitend op de onder het punt #95*vervatte
vaststelling stelt de onderzoekscommissie vast dat het
radicalisme/gewelddadig radicalisme banden kan hebben
met alle godsdiensten en meer algemeen met alle
ideologieën
.


Oef.

120. De onderzoekscommissie beveelt de betrokken
Belgische overheden aan meer ruchtbaarheid te
doen geven aan andere opvattingen van de islam in
onze samenleving
die thans heel weinig weerklank
krijgen, voornamelijk omdat de voormelde stromingen
actief worden gepropageerd, met forse financiering. Die
andere opvattingen kunnen op diverse manieren worden
gestimuleerd, onder meer door ondersteuning van
uitgeverijen, theatergezelschappen en technologische
toepassingen
, maar deze opsomming is niet volledig.

121. De onderzoekscommissie beveelt de betrokken
overheden tevens aan positieve initiatieven van het middenveld
sterker te steunen
teneinde de opeenstapeling
te voorkomen van acties die weliswaar absoluut nodig
zijn, maar die enkel gericht zijn op het bijsturen van de
problematisch bevonden situaties.

140. De onderzoekscommissie beveelt aan de doelstelling
om zoveel mogelijk moskeeën te erkennen die
op het Belgisch grondgebied actief zijn, te beschouwen
als een prioritair actiepunt, gezien de uitwerking van die
erkenning voor de integratie en de transparantie/het
toezicht, zoals aangegeven onder punt #135.

141. De onderzoekscommissie beveelt bijgevolg aan
dat alle betrokken overheden samenwerken om zoveel
mogelijk moskeeën te erkennen
, met name door het
bindende samenwerkingsakkoord van 2* juli* 2008* uit
te diepen.

160. In het licht van de vaststellingen onder de
punten #157*tot #159*beveelt de onderzoekscommissie
aan de opleiding van die vertegenwoordigers uit te
diepen, door een reëel studieprogramma uit te werken
ter voorbereiding op de uitoefening van die beroepen.

Om die beroepen te mogen uitoefenen, zouden de betrokkenen
idealiter op zijn minst één landstaal machtig
moeten zijn en zouden zij vertrouwd moeten zijn met de
fundamentele waarden van de Belgische Staat en de
daaruit voortvloeiende rechtsbeginselen.
Conclusie: de oplossing voor islamitisch terrorisme is het nog verder afdwalen van de scheiding kerk/moskee en staat. De staat moet niet enkel zo veel mogelijk gebedsplaatsen erkennen (en dus financieren), ze moet zelf voorzien in de opleiding. De staat moet dus middelen investeren om de islam verder te verspreiden.

Maar toch nog eerst een rondje victim blaming doen:]


Citaat:
HOOFDSTUK V .................................................. ............133
Opvang, integratie, werk en radicalisme/ gewelddadig
radicalisme ...


44. In een breder perspectief kan het verband gerelateerd
zijn aan andere maatschappelijke problemen
die een vruchtbare bodem kunnen vormen voor het
radicalisme: [...]
Uit de hoorzittingen blijkt dat diverse factoren samen
bestaansmoeilijkheden, de afwezigheid van het gevoel
ergens bij te horen – en de ontwikkeling van een toenemende
vervreemding –, een tekortschietende integratie,
werkloosheid ervoor zorgen dat eventuele radicalisering
een vruchtbare bodem vindt.
[...]


45. Meer bepaald het gevoel er niet volledig bij te
horen wordt geduid als een groot probleem. [...]88. De onderzoekscommissie stelt vast dat uit de
hoorzittingen blijkt dat de met werk gepaard gaande
objectieve of subjectieve discriminatie een belangrijke,
zo niet doorslaggevende rol
kunnen spelen in het radicalisme/gewelddadig
radicalisme.


91. In overeenstemming met de elementen die zijn
aangehaald met betrekking tot de in de punten #82*tot
#90*vermelde vaststellingen en aanbevelingen, beveelt
de onderzoekscommissie aan dat wordt voorzien in de
vereiste wettelijke en organisatorische voorwaarden om
“praktijktests” kunnen te houden, waarmee het eventuele
bestaan van discriminatie op de arbeidsmarkt in
België kan worden geobjectiveerd.


57. In overeenstemming met de in punt #56 vermelde
aanbeveling beveelt de onderzoekscommissie
aan inzonderheid inspanningen te leveren om bij een
aantal overheidsdiensten de diversiteit te versterken,
waarbij het – niet-exhaustief – kan gaan om de politie,
de teams van maatschappelijk werkers of, meer algemeen,
de preventiesector. Die diversiteit vormt wellicht
immers een sleutelfactor wanneer het erom gaat de
kansen om met de doelgroepen in contact te komen,
te maximaliseren. Voorts biedt zij de kans om van de
lokale structuren een getrouwe afspiegeling te maken
van de lokale bevolkingsgroepen en eveneens kan zij
de belichaming zijn van de bevordering van positieve
“beroepstrajecten” die als model kunnen dienen.

HOOFDSTUK VI .................................................. ...........165
Radicalisme/gewelddadig radicalisme: lokale aanpak,
preventie, scholen


94. In het licht van de in punt #93 gedane vaststelling
formuleert de onderzoekscommissie de algemene
aanbeveling aan de overheid om een beleid te voeren ter
ondersteuning en/of ter ontwikkeling van een cultureel
aanbod in de brede zin van het woord, met als doel de
bijdrage van de diverse beschavingen aan het verleden
en het heden van ons land in de kijker te plaatsen
.

95. De onderzoekscommissie beveelt aan om aan de
verwezenlijkingen van kunstenaars – en algemener van
rolmodellen – van diverse afkomst meer waarde te hechten,
via een reeks initiatieven, teneinde te voorkomen
dat die culturen louter vanuit een religieuze invalshoek
zouden worden waargenomen.

Mattheüs 5:39:

Maar Ik zeg u, dat gij den boze niet wederstaat; maar, zo wie u op de rechterwang slaat, keert hem ook de andere toe


http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1752/54K1752009.pdf

Laatst gewijzigd door TheFourHorsemen : 27 oktober 2017 om 08:51.
TheFourHorsemen is offline   Met citaat antwoorden
Oud 27 oktober 2017, 09:14   #2
vanderzapig
Parlementslid
 
vanderzapig's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 15 juni 2013
Berichten: 1.620
Standaard

Meer geld voor de moslimexecutive:

Citaat:
153. De onderzoekscommissie beveelt aan dat de
middelen die aan het EMB worden toegewezen worden opgetrokken en dat ze afgestemd worden op de huidige realiteit van de moslimeredienst, op de taken die het EMB toekomen en op het belang van die taken (hetgeen ook de preventie van radicalisme/gewelddadig radicalisme behelst).
Enerzijds halen moslim allochtonen hun neus op voor onze jeugdbewegingen, want haram.

Anderzijds moeten wij de leugen van religieuze samenhorigheid in stand houden:

Citaat:
163. De onderzoekscommissie stelt vast en beklemtoont dat het meer dan ooit nodig is dat de verschillende geloofsgemeenschappen in ons land elkaar ontmoeten, aan uitwisseling doen en elkaar beter leren kennen, om die erediensten en hun respectieve aanhangers aldus nader tot elkaar te kunnen brengen.

164. In het licht van de vaststelling onder punt #163 beveelt de onderzoekscommissie aan het initiatief House of One in Berlijn te analyseren en na te gaan of dat initiatief eventueel als voorbeeld kan dienen voor een soortgelijk initiatief in ons land; het House of One is immers een blijvend symbool voor de toenadering tussen de godsdiensten, over de eenmalige initiatieven ter zake heen.
Onderzoekscommissie aanslagen doet aan #soumission
vanderzapig is offline   Met citaat antwoorden
Oud 27 oktober 2017, 09:28   #3
TheFourHorsemen
Europees Commissaris
 
TheFourHorsemen's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 21 januari 2014
Locatie: Antwerpen, De Verenigde Nederlanden
Berichten: 7.233
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door vanderzapig Bekijk bericht
Meer geld voor de moslimexecutive:Enerzijds halen moslim allochtonen hun neus op voor onze jeugdbewegingen, want haram.

Anderzijds moeten wij de leugen van religieuze samenhorigheid in stand houden:Onderzoekscommissie aanslagen doet aan #soumission
Ik moest wat selectief zijn in mijn keuzes. Mjin openingspost begon al wat lang te worden .
TheFourHorsemen is offline   Met citaat antwoorden
Oud 27 oktober 2017, 09:51   #4
Oma
Partijlid
 
Oma's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 9 februari 2010
Berichten: 220
Standaard

En dit is dan weer de volgende stap, geniepig en hypocriet om islamisering door onze strot te rammen want het verzet groeit met de dag.
Judassen rekenen op de manier waarin het verpakt wordt alsof het rookgordijn door de woordkeuze die ze gebruiken niet herkend wordt...denken ze misschien dat alle autochtonen achterlijk zijn? Nochtans komt genenbeschadiging door inteelt niet voor onder eigen bevolking?

Wég met islam, dat geestelijke vergif, de gesel van de wereld en voor de mensheid dat onze mensenrechten schendt!

Aansluitend hierop:
Citaat:
Enkele dagen geleden heeft de Commissie voor Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken van het Europese Parlement (LIBE) met grote meerderheid besloten om de volgende stap te zetten in het afschaffen van het zelfbeschikkingsrecht van de oorspronkelijke Europeanen.
Het Dublin verdrag, dat toch al massaal genegeerd werd, wordt officieel opgeheven, en lidstaten die weigeren onbeperkte aantallen moslimmigranten op te nemen, wordt de toegang tot EU-fondsen ontzegd.
Het misdadige wangedrocht eu moet een halt toegeroepen worden!
__________________
Drie dingen kunnen maar kort verborgen blijven:
de zon, de maan en de waarheid.

Laatst gewijzigd door Oma : 27 oktober 2017 om 09:55.
Oma is offline   Met citaat antwoorden
Oud 27 oktober 2017, 13:25   #5
vanderzapig
Parlementslid
 
vanderzapig's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 15 juni 2013
Berichten: 1.620
Standaard

Ziehier de lafbekken die de islamiseringseisen van de terroristen zo gewillig uitvoeren:

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1752/54K1752009.pdf

Citaat:
A. — Vaste leden / Titulaires:

N-VA: Siegfried Bracke, Christoph D'Haese, Peter De Roover, Kristien Van Vaerenbergh
PS: Willy Demeyer, André Frédéric, Laurette Onkelinx
MR: Gautier Calomne, Richard Miller, Philippe Pivin
CD&V: Raf Terwingen, Servais Verherstraeten
Open Vld: Patrick Dewael, Carina Van Cauter
sp.a: Meryame Kitir
Ecolo-Groen: Stefaan Van Hecke
cdH: Georges Dallemagne

B. — Plaatsvervangers / Suppléants:

N-VA: Inez De Coninck
PS: Karine Lalieux
MR: Emmanuel Burton
CD&V: Franky Demon
Open Vld: Dirk Janssens
sp.a: Hans Bonte
Ecolo-Groen: Gilles Vanden Burre
cdH: Francis Delpérée
vanderzapig is offline   Met citaat antwoorden
Oud 27 oktober 2017, 13:31   #6
daiwa
Secretaris-Generaal VN
 
daiwa's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 26 augustus 2004
Berichten: 31.462
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Oma Bekijk bericht
En dit is dan weer de volgende stap, geniepig en hypocriet om islamisering door onze strot te rammen want het verzet groeit met de dag.
Judassen rekenen op de manier waarin het verpakt wordt alsof het rookgordijn door de woordkeuze die ze gebruiken niet herkend wordt...denken ze misschien dat alle autochtonen achterlijk zijn? Nochtans komt genenbeschadiging door inteelt niet voor onder eigen bevolking?

Wég met islam, dat geestelijke vergif, de gesel van de wereld en voor de mensheid dat onze mensenrechten schendt!

Aansluitend hierop:

Het misdadige wangedrocht eu moet een halt toegeroepen worden!
2 !!
daiwa is offline   Met citaat antwoorden
Oud 27 oktober 2017, 18:02   #7
Vlad
Minister
 
Vlad's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 24 november 2012
Berichten: 3.347
Standaard

Ik zie zalven zonder slaan. Dit is het beleid van weleer verder zetten. Onze manier van leven, onze economie, onze vrijheid, onze welvaart gaat eraan. We worden gekoloniseerd door mensen die eigenlijk niet in staat zijn ons te koloniseren. Waanzin. Dankuwel elites.

Wanneer zien we de eerste Europese vrijheidsstrijders opstaan ? Wanneer gaan we actie beginnen ondernemen om Europa te dekoloniseren ? Het westen is na haar gewelddadige opgang al lang niet meer de tiran die het van roof en slavernij moet hebben. Voor de eerste maal in de geschiedenis van de mensheid is er een beschaving die kan overleven zonder roof. En dan krijg je dit. Vrijwillige knieval voor de islam. Die knieval voor de muzelman is voor Europa wat voor China het terugtrekken van z'n handelsarmada was in 1500 met 500 jaar stagnatie en neergang tot gevolg.

Al het positieve dat men de Islam toeschrijft (het doorgeven van de Griekse filosofie, de verbeteringen van de wiskunde, ...) is door de Arabieren gebeurd vóór de Islam bestond in de 5de eeuw na christus.
__________________
Confiteor Deo omnipotenti, quia peccavi, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Zet de grenzen open. Jos Geysels = Adolf Hitler. Eddy Hermy = Lubumba.

Ongelijkheid en multiculturaliteit groeien samen. Weg de goesting voor solidariteit. D.K.

Illegalen zijn mensen die inbreken. Stop de Afrikaanse kolonisatie van Europa! Vrijheidsstrijders ontwaakt! Z.G.
Vlad is nu online   Met citaat antwoorden
Oud 27 oktober 2017, 20:45   #8
vanderzapig
Parlementslid
 
vanderzapig's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 15 juni 2013
Berichten: 1.620
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door vanderzapig Bekijk bericht
Ziehier de lafbekken die de islamiseringseisen van de terroristen zo gewillig uitvoeren:

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1752/54K1752009.pdf
Het is opvallend rustig in deze draad. Weinigen voelen zich geroepen om duiding te geven bij het literair voortbrengsel van hun partijgenoten in de commissie.
vanderzapig is offline   Met citaat antwoorden
Oud 27 oktober 2017, 21:34   #9
werkman
Minister
 
Geregistreerd: 5 december 2014
Berichten: 3.782
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door vanderzapig Bekijk bericht
Het is opvallend rustig in deze draad. Weinigen voelen zich geroepen om duiding te geven bij het literair voortbrengsel van hun partijgenoten in de commissie.
Als ik overweeg wat er van dit land op korte tijd geworden is dank zij het werk van mijn democratisch verkozenen hoef ik hun aanbevelingen niet meer.
Wanneer deze naar alle waarschijnlijkheid toch geen rekening zullen houden met wat ik er over denk en hoe het beter kan en kon; steek ik mijn tijd niet meer in het bestuderen van hun literaire wangedrochten.
Een jongerenvoorzitter van een bepaalde partij drukte het anders uit.
Hij schreef dat de huidige invasie van vreemdelingen nodig is maar dat er teveel wegwerp-grut in die groep zit. Een oplossing wist hij echter ook niet te vertellen.
Het grut laten verzuipen op de Middelandse Zee misschien?
Of ze terugsturen en laten afslachten door hun soortgenoten?
Iedereen zevert maar wat. En dan zou ik aanbevelingen gaan lezen?
Vergeet het. Tot op heden is mij niks gevraagd. En dat zal wel zo blijven.
Heeft het dan belang dat ik kennis neem van deze aanbevelingen?
Mijn tijd is te kostbaar. Trouwens die aanbevelingen zijn dus uitsluitend voor henzelf bestemd. Ik heb er niks mee te maken. Vroeger niet; nu niet en in de toekomst zeker niet. Dan lees ik nog liever de sprookjes van Andersen. "Hansje en Grietje en het pannenkoeken huisje" verteer ik beter.
werkman is offline   Met citaat antwoorden
Oud 27 oktober 2017, 22:49   #10
Diego Raga
Perm. Vertegenwoordiger VN
 
Diego Raga's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 3 juni 2005
Berichten: 11.539
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door vanderzapig Bekijk bericht
Het is opvallend rustig in deze draad. Weinigen voelen zich geroepen om duiding te geven bij het literair voortbrengsel van hun partijgenoten in de commissie.
Voorspelbaar, quoi, de Panda’s, Dalibors, de Ducs, de Paulussen, de Taveks, de Kojaks, de Atilla’s, de Dadidingeskes, onze Bovenburen, de Henri’s, De Perfecte Gutmenschen ea gestampte multikulle EU-pijpers, geven liever niet thuis.

Begrijpelijk, anders moeten ze ervoor uitkomen dat ze in wezen ’n bende hersenloze lemmingen zijn, die graag de maatschappelijke afgrond tegemoet stormen, volledig in lijn met het debiele vreemdelingenbeleid van de EU-onderhorige partijen waaraan ze met overgave hun stem geven.
__________________
Vrije meningsuiting bestaat niet, aangezien de Waarheid mag niet getoond worden, omdat de Grote Leugen regeert.
Diego Raga is offline   Met citaat antwoorden
Oud 28 oktober 2017, 03:05   #11
epicurist_dirk
Gouverneur
 
epicurist_dirk's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 29 maart 2003
Berichten: 1.087
Standaard

met honderd vochten ze in Antwerpen vandaag.... de Vlaams frans spanningen pffffff, in de toekomst zullen niet 1 of 2 maar AL die binnen gelaten "stammen" HIER tegen elkaar vechten. En we zullen er niets mogen van zeggen want ze gaan met zen allen tegen ons vechten............
__________________
Zowel in letters, woorden of cijfers heb ik dyslexie dat ook wel als woordblindheid word aangeduid.

Maar daarom ben ik niet blind voor wat in de maatschappij gebeurd.

Schoolmeesters, baseert U niet op de schrijf fouten maar op de inhoud AUB

Laatst gewijzigd door epicurist_dirk : 28 oktober 2017 om 03:07.
epicurist_dirk is offline   Met citaat antwoorden
Oud 28 oktober 2017, 03:39   #12
fbpolitics
Gouverneur
 
fbpolitics's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 6 januari 2012
Berichten: 1.013
Standaard

Welke kwalificaties moet men hebben om voor dergelijke job te kunnen solliciteren, om daarna dik te worden betaald bij het formuleren van dergelijke conclusies?

Dit moet een halt worden toegeroepen, en als de politici het niet doen, zal, en moet, op een bepaald moment de bevolking in opstand komen hiertegen.

Wie dit niet ziet, is blind. Oorzaak van die blindheid, laat ik aan jullie over.
.
__________________
- De kleine man weet en ondergaat. De grote man in Brussel is tegenovergesteld.
- Als iedere Belg gelijk is voor de wet, waarom hebben de Walen dan superieure rechten nodig?
- BHV is NIET gesplitst !! Het is ééntalig Waals geworden, en uitgebreid over volledig BE.
- rood + groen = SAMEN bruin links. Dank u bruin links voor de geslaagde integratie. Hoe lang nog?
fbpolitics is offline   Met citaat antwoorden
Oud 28 oktober 2017, 04:06   #13
Gamla
Europees Commissaris
 
Gamla's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 19 november 2012
Berichten: 6.238
Standaard

Heh?
__________________
Ex Gladio Libertas
Gamla is offline   Met citaat antwoorden
Oud 28 oktober 2017, 08:40   #14
vanderzapig
Parlementslid
 
vanderzapig's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 15 juni 2013
Berichten: 1.620
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Diego Raga Bekijk bericht
Voorspelbaar, quoi, de Panda’s, Dalibors, de Ducs, de Paulussen, de Taveks, de Kojaks, de Atilla’s, de Dadidingeskes, onze Bovenburen, de Henri’s, De Perfecte Gutmenschen ea gestampte multikulle EU-pijpers, geven liever niet thuis.
En dan hebben we het nog niet eens gehad over de N-VA aanhang. Nochtans in grote getale hier op dit forum aanwezig en niet op hun mond gevallen.

Ik wacht op hun uitleg waarom Peter De Roover, Kristien Van Vaerenbergh, Inez De Coninck, Siegfried Bracke en Christoph D'Haese hun goedkeuring hebben verleend aan dit islamiseringspamflet.
vanderzapig is offline   Met citaat antwoorden
Oud 28 oktober 2017, 09:19   #15
dpg
Europees Commissaris
 
dpg's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 17 oktober 2010
Berichten: 7.094
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Vlad Bekijk bericht
Ik zie zalven zonder slaan. Dit is het beleid van weleer verder zetten. Onze manier van leven, onze economie, onze vrijheid, onze welvaart gaat eraan. We worden gekoloniseerd door mensen die eigenlijk niet in staat zijn ons te koloniseren. Waanzin. Dankuwel elites.

Wanneer zien we de eerste Europese vrijheidsstrijders opstaan ? Wanneer gaan we actie beginnen ondernemen om Europa te dekoloniseren ? Het westen is na haar gewelddadige opgang al lang niet meer de tiran die het van roof en slavernij moet hebben. Voor de eerste maal in de geschiedenis van de mensheid is er een beschaving die kan overleven zonder roof. En dan krijg je dit. Vrijwillige knieval voor de islam. Die knieval voor de muzelman is voor Europa wat voor China het terugtrekken van z'n handelsarmada was in 1500 met 500 jaar stagnatie en neergang tot gevolg.

Al het positieve dat men de Islam toeschrijft (het doorgeven van de Griekse filosofie, de verbeteringen van de wiskunde, ...) is door de Arabieren gebeurd vóór de Islam bestond in de 5de eeuw na christus.
Dat gevoel bestaat alleen in uw hoofd en in die van de 10 anderen en een paardenkop.
__________________
Tegen idiote, compleet losgeslagen complottheorieën heb je geen argumenten nodig. De blanke genocide in beeld

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door de vuile muilekoek Bekijk bericht
je mag nu denken wat je wilt van het vb uitschot maar ze kunnen wel schrijb-ven zondder foouten
dpg is offline   Met citaat antwoorden
Oud 28 oktober 2017, 10:07   #16
Vlad
Minister
 
Vlad's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 24 november 2012
Berichten: 3.347
Standaard

-
__________________
Confiteor Deo omnipotenti, quia peccavi, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Zet de grenzen open. Jos Geysels = Adolf Hitler. Eddy Hermy = Lubumba.

Ongelijkheid en multiculturaliteit groeien samen. Weg de goesting voor solidariteit. D.K.

Illegalen zijn mensen die inbreken. Stop de Afrikaanse kolonisatie van Europa! Vrijheidsstrijders ontwaakt! Z.G.

Laatst gewijzigd door Vlad : 28 oktober 2017 om 10:09.
Vlad is nu online   Met citaat antwoorden
Oud 28 oktober 2017, 10:08   #17
Vlad
Minister
 
Vlad's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 24 november 2012
Berichten: 3.347
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door dpg Bekijk bericht
Dat gevoel bestaat alleen in uw hoofd en in die van de 10 anderen en een paardenkop.
Daarmee dat het VB ooit bijna 1 / 3 van de Vlaamse stemmen achter zich had zeker ... allemaal in de hoofden van die mensen.
Ik ben oorspronkelijk van Brussel. Gaan lopen voor de kolonisatoren. De oorspronkelijke bevolking in Brussel is zo goed als volledig weg gevaagd. Woon nu in het noorden van Antwerpen en ook hier wil iedereen weer weg buiten wat idealistische mensen die bijzonder hypocriet verdrag vertonen (zich niet voortplanten of kinderen elders naar school sturen enzo). De meesten geraken hier echter niet meer weg omdat ze teveel verarmd zijn door de elites.
Het is een langzamer en iets anders proces dan de kolonisatie van Afrika of het midden oosten door het westen indertijd maar het is des te diepgravender en onomkeerbaarder. Het soort kolonisatie dat wij hier meemaken is eerder het soort zionkolonisatie einde 19de begin 20ste eeuw.
Bij ons worden eerst de grote steden ingenomen en opgekocht, dan de provinciestadjes en uiteindelijk binnen een eeuw is heel Europa onder de voet gelopen.
Eerst zal de vrijheid eraan gaan en dan de welvaart.
__________________
Confiteor Deo omnipotenti, quia peccavi, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Zet de grenzen open. Jos Geysels = Adolf Hitler. Eddy Hermy = Lubumba.

Ongelijkheid en multiculturaliteit groeien samen. Weg de goesting voor solidariteit. D.K.

Illegalen zijn mensen die inbreken. Stop de Afrikaanse kolonisatie van Europa! Vrijheidsstrijders ontwaakt! Z.G.

Laatst gewijzigd door Vlad : 28 oktober 2017 om 10:16.
Vlad is nu online   Met citaat antwoorden
Oud 28 oktober 2017, 11:47   #18
Xenophon
Secretaris-Generaal VN
 
Xenophon's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 21 september 2009
Berichten: 65.920
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door vanderzapig Bekijk bericht
En dan hebben we het nog niet eens gehad over de N-VA aanhang. Nochtans in grote getale hier op dit forum aanwezig en niet op hun mond gevallen.

Ik wacht op hun uitleg waarom Peter De Roover, Kristien Van Vaerenbergh, Inez De Coninck, Siegfried Bracke en Christoph D'Haese hun goedkeuring hebben verleend aan dit islamiseringspamflet.
In het algemeen, omdat Belgie tegen elke prijs moet blijven bestaan.
__________________
De Wever: ‘Maar het zal niet waar zijn dat Brussel in Franstalige handen zal terechtkomen’,
Xenophon is offline   Met citaat antwoorden
Oud 28 oktober 2017, 12:00   #19
No Apologies
Provinciaal Gedeputeerde
 
Geregistreerd: 1 mei 2017
Berichten: 867
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door dpg Bekijk bericht
Dat gevoel bestaat alleen in uw hoofd en in die van de 10 anderen en een paardenkop.
Er gaan anders genoeg mensen lopen in een aantal wijken in onze steden. Het lijkt me sterk dat dit gebeurt omdat het er zo leuk zou zijn geworden.
__________________
Vertrouw niemand die zijn god liever ziet dan zijn kinderen
No Apologies is offline   Met citaat antwoorden
Oud 28 oktober 2017, 12:14   #20
Diego Raga
Perm. Vertegenwoordiger VN
 
Diego Raga's schermafbeelding
 
Geregistreerd: 3 juni 2005
Berichten: 11.539
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door dpg Bekijk bericht
Dat gevoel bestaat alleen in uw hoofd en in die van de 10 anderen en een paardenkop.
Alleen de perfecte gutmenschen ea gehersenspoelde multi-onnozelaars kunnen zulke onzin blijven debiteren.
De meerderheid van de Europese bevolking is nuchter/realistisch genoeg:

https://infogram.com/63af14ef-8711-4...4-e6058ce56643
__________________
Vrije meningsuiting bestaat niet, aangezien de Waarheid mag niet getoond worden, omdat de Grote Leugen regeert.
Diego Raga is offline   Met citaat antwoorden
Antwoord


Discussietools

Regels voor berichten
Je mag niet nieuwe discussies starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag niet bijlagen versturen
Je mag niet jouw berichten bewerken

vB-code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit
Forumnavigatie


Alle tijden zijn GMT +1. Het is nu 17:03.


Forumsoftware: vBulletin®
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content copyright ©2002 - 2016, Politics.be