PDA

View Full Version : Filip de Man (Vlaams Belang) - 15 tot 21 januari


 1. Belangrijk: Over deze forumsessie.
 2. Over Filip De Man
 3. Multi-etniciteit versus multi-culturaliteit
 4. Negationismewet
 5. Vraag
 6. toekomst Vlaams Belang
 7. Mogen we hier iets achter zoeken?
 8. Met hoeveel van mijn 20 punten gaat u akkoord ?
 9. Concrete maatregelen tegen migranten die zich niet willen aanpassen?
 10. Nieuwjaarsreceptie Liedekerke
 11. gezin en belastingen
 12. ETA-aanslagen
 13. Eu
 14. Dedecker
 15. cordon sanitair
 16. Amerika of Europa?
 17. Jürgen Verstrepen
 18. Brussel
 19. Directe Democratie
 20. Standpunt over vrouwen in de maatschappij
 21. Wapenwetgeving
 22. Vlaams geblokkeerd
 23. verkiezingen 2007
 24. Eigen vakbond?
 25. openbare zender
 26. armoede ?
 27. Vlaams Belang dicht bij het volk???????
 28. Israel en de VS
 29. godsdiensten
 30. vrijheid van meningsuiting
 31. ontwikkelingshulp
 32. "Staf De Clercq is mijn grote voorbeeld"
 33. Marihuana, alcohol, tabak
 34. Is het Vlaams Belang tegen het bestaan van vakbonden?
 35. overheid
 36. cumulatie
 37. VBdocumentaire
 38. Is de multiculideologie een gevaarlijke utopie ?
 39. sociaal statuut werknemers vs. zelfstandigen
 40. Wat is er eigenlijk verkeerd aan een humanitair terugkeerbeleid ?
 41. Dubbele nationaliteit
 42. Is er iets verkeerd aan een gezond blank bewustzijn ?
 43. 0110
 44. De opvang van asielzoekers enkel financieren via vrijwillige giften ?
 45. Vereist een multiculturele maatschappij een autoritaire politiestaat ?
 46. Fort Vlaanderen
 47. Zou idealiter enkel het eigen volk het recht mogen hebben vastgoed te bezitten ?
 48. "La Belgique, le roi, de grondwet"
 49. Fractie van nationalisten in Europa
 50. De demografische neergang van Europa en bevolkingspolitiek: massa-immigratie?
 51. Rehtse media?
 52. Op welke punten bent u het oneens?
 53. Des "Nouveaux-Belges" in Vlaams Nationalistische rangen
 54. Joden
 55. "Eigen stad eerst"
 56. "Islam hoort op Europees grondgebied niet thuis" en "Blank Europa"
 57. Milieu en de opwarming van de aarde.
 58. Wordt het gevaar van de negrisering onderschat ?
 59. Een internationale transitzone ?
 60. Mocht er een pil tegen luiheid bestaan, zou u negers dan toelaten?
 61. VB-ers en fatsoen. Blijkbaar een moeilijke oefening.
 62. "Wie is je idool"
 63. De werkende melkkoe
 64. Verkeer (beleid)
 65. segregatie of assimilatie ?
 66. Hoboken
 67. Veelwijverij in Vlaanderen
 68. eigen homo's eerst
 69. Bent u zeker dat uw naam "Filip" is en niet "Philippe"?
 70. migratie en balkanisering
 71. Kiesdrempel
 72. Quota
 73. Moest u kiezen...
 74. Aïsha Van Zele in de Kamer?
 75. niet de echte Filip de Man!
 76. Opwarming van de aarde
 77. Het 70 punten programma
 78. Stemrecht of stemplicht?
 79. Is Vlaams Belang te vertrouwen?
 80. Multi-etnisch Vlaanderen
 81. Waarom zouden mensen voor u moeten stemmen?
 82. Is er een rol voor VB in het onafhankelijke Vlaanderen?
 83. Politie-ambtenaar van allochtone afkomst.
 84. standpunt VB
 85. Loopbaan/normale dag
 86. Het Vlaams Belang en de Loge
 87. Is het VB eigenlijk vóór de splitsing B-H-V?
 88. hoe staat u tegenover sociale werkplaatsten/sociale economie
 89. Hoe staat u tegenover de globalisering die onze Vlaamse cultuur vernietigt?
 90. Neutraal onderwijs
 91. Arbeidsmigratie
 92. Amerikaanse steun zoeken voor een onafhankelijk Vlaanderen ?
 93. Het parasiterend sociaal profitariaat hard aanpakken ?
 94. moeten de prestaties van psychotherapeuten terugbetaald worden door de SZ?
 95. Brussel ?
 96. Als Vlaanderen onafhankelijk wordt...
 97. Meer werken en meer verdienen ?
 98. Zouden werklozen moeten worden verplicht gemeenschapsdiensten te verrichten ?
 99. Bravo voor F.De Man
 100. Was de dekolonisatie van Afrika een historische vergissing ?
 101. Wat wil het Vlaams Belang doen voor de werkende middenklasse ?
 102. Lonen hoger, stempelgeld lager.
 103. Hoeveel inwoners kan een leefbaar Vlaanderen aan ?
 104. De islamitische vreemdelingen naar de Verenigde Arabische Emiraten sturen ?
 105. VB in Wallonië
 106. Kunnen we de sleurpartijen voortaan beschouwen als de xenocratische partijen ?
 107. Waarom zou ik me nog in politiek interesseren?
 108. VB-arrest: waarom niet naar Straatsburg?
 109. "Je vragen, hier zijn de antwoorden"
 110. Vlaanderen/België
 111. Vlaams karakter